Univerzális hit

hitA világ mai nagy-nagy felfordulásában kevés szó esik arról, ami összeköt bennünket a mindenség erőivel, azzal amiről maga a TITOK című film is szól, magáról a HITről. Egy kiváló - ma már nem ebben a dimenzióban élő - egykori EMBERtől, Dombi Ferenc atyától tanultam legtöbbet a HITről. Tulajdonképpen három féle hit van a világon. Az egyiket úgy hívják ÁLTALÁNOS vagy GENERÁLIS HIT. Ez alatt azt érthetjük, hogy mindenki a világon valamiben hisz. Aki azt mondja hogy nem hisz semmiben, az azt HISZI, hogy nem hisz senkiben. Aztán van a SPECIÁLIS HIT. A különböző vallások hitvallási tételeikben fogalmazzák meg a tételeiket, azokat akik azt elfogadják, azokat magukéhoz tartozónak érzik az egyes vallási alakultok, egyházak, felekezetek. A harmadik fajta hit az UNIVERZÁLIS HIT. E szerint minden ember hisz abban, hogy ő ember, és joga van arra, hogy őt más ember embernek nézze. Ugyanakkor kötelessége minden embernek a másik embert EMBERNEK tudni, mindegy hogy milyen a bőr színe, vallása, erkölcsileg milyen. JÉZUS ezt a hitet jött felgyújtani bennünk. Mert EMBER vagyok, jogom van arra, hogy már ember engem embernek nézzen, és kötelezettségem van arra, hogy másokat én is embernek tekintsek. A speciális hitek az univerzális hitetet nem bírják elviselni, ezért nyírták ki Jézust is. Mert valójában csak egy EMBER volt eddig a földön, aki "programját" az univerzális hitre építette és e szerint is élt, ő pedig JÉZUS volt, mint az univerzális hit küldötte, vagy mondhatnánk az univerzális TUDAT költöttje hozzánk. Ez a kapcsolat segíthet bennünket önmagunkhoz vissza, egyben az univerzum titkához, a vonzás törvényének megismeréséhez, magához ISTENHEZ.

Címkék:

HozzászólásokEmberfia

Tökéletesen egyetértünk mandorla, sőt ennél jobban meg sem lehet fogalmazni, mint ahogy Te tetted: NEM JÉZUST TANÍTJÁK!!! Sőt maga a szentírás is azt állítja, pontosabban a farizeusok, hogy "támadhat-e valami jó, Názáretből", ugyanis az akkori zsidók, Galileát, mint a nem zsidók földjét tartották számon, a neve is ez galil hag goiim=nem zsidók(gójok) földje... A megváltót, a messiást csak maguk közül való lehetett, de érdekes a zsidó próféták is elég csúnyán végezték általában, mintegy szakmai ártalomként...
kerecsenKerecsennek

Tiszteljuk egymast es a masikat hiteben.De minden igaz hivonek feladata,hogy hirdesse a tanitast.
Nem feladata viszont a szamonkeres.
Jezus nem Isten fia,o maga vallott igy,csak kuldott a kuldottek kozott es feladata hirdetni az iget.
Buddhat,kerlek,ne sorold Isten nevei koze,mert o csak egy jo ember volt.
Isten csak egy van,vegtelen es legyozhetetlen,nem szult es nem szuletett,nincs hozza hasonlo(masik
isten).Az emberiseg a profetakkal egyutt,alattvaloi Istennek.
Bekesseg Konyorulet es Aldas legyen veletek.kerecsennek

Isten erositsen a hitedben es vilagositsa meg neked a TANITAST.Jezus nem Isten fia,o maga vallott errol igy,csak egy kuldott a kuldottek kozott,es a feladata az iget hirdetni.
Buddhat pedig,kerlek,ne sorold Isten nevei koze,mert o is csak egy jo ember volt.Isten,egyetlen van,nem szult es nem szuletett,es nincs hozza hasonlo( masik isten.).
A profetak,mindannyian ugyanabbol a tobol fakado iget hirdettek,csak mashol,maskor es az akkor aktualis problemakra vonatkozot.Emberfia

Kedves Kerecsen! Egy pontosítást azért hozzá tennék: Jézus úgy volt Isten fia, hogy EMBER volt, mert őt az evangélium EMBERFIÁNAK is nevezi! Tehát Ő volt "AZ EMBER". De van egy vers az evangéliumban, amit nem szoktak idézni, ami így hangzik: Ti mindannyian Istenek vagytok! Tehát mi is onnan fentről érkeztünk, de már BUKTUNK ebbe a világba. Jézus a mintát adta meg, hogy hogyan gondolkozzunk, mit cselekedjünk, hogy halálunk után vissza tudjuk jutni a FÉNY BIRODALMÁBA. Mert ma Jézusról tanítanak sokat, de NEM JÉZUST TANÍTJÁK!!! Ha Őt tanítanák, akkor csak az univerzális hitet taníthatnák, mert Jézus nem alapított vallást, Ő egy vándor tanító volt GALILEA földjéről (nem Judeából), akire hivatkozva a SPECIÁLIS HITET sok száz felekezetbe szétszakadva magyarázzák, holott EGYHÁZ csak EGY van, mint a nevében is benne van, a lélekben egybe tartozók közössége.még valami...

Eszembe jutott még valami, a MAGYAR pásztor hagyomány egyik legfontosabb tárgya volt a "tükrös". Miben állt a jelentősége? Abban, hogy reggel amikor a nap kelt a pásztor EMBER belenézett és segítséget kért az aznapi teendőihez, majd este napszentületkor, belenézett a tükrösbe és ha jó érzéssel tudott ránézni a saját képmására akkor jól tette a dolgát (magyar szólás: Tükörbe tudsz nézni??). Szerette magát, mert tudta az ember Isten tükörképe, saját arcára teremtette az embert. Aki szereti önmagát, magyarul úgy viselkedik ahogy egy EMBERTŐL elvárható, szereti Istent is és társa lehet a Teremtésben.
Nem kell feltétlenül Istennek nevezni, lehet Univerzumnak, Allahnak, JHWH-nak, Buddha-nak, Siva-nak ahogy tetszik, csak légy a képmása tégy úgy mint az, akiben hiszel, hiszen minden szeretetből lett, mert a Teremtő akarta, hogy legyen... Jézus is ezt hirdette, "...egyetlen parancsolatot adok néktek, szeressétek egymást úgy, ahogy Én szeretlek benneteket...", mert ha szeretek valakit, nem ölöm meg, nem lopok tőle...stb Magammal ugyanígy teszek, mivel tudom a Teremtőm képmására teremtettem!
kerecsenHit

Az alábbi ima leírja mindazt amit én gondolok a HITről, csak annyit engedj meg nekem, hogy Jézus nem ember volt, hanem Isten fia, aki egylényegű volt atyjával. Pontosan azt a hitet jött hirdetni amit Te Univerzálisnak nevezel és pontosan oda ahol a legnagyobb volt a baj. Gondoljátok csak el, van egy nép akinek KŐBE KELL VÉSNI, hogy ne ölj, ne lopj... Majd amikor Teremtőnk látja, hogy ennek ellenére sem teszi amit parancsolt - érdekes annak a népnek parancsolni kellett - elküldte fiát, hogy mutassa meg az utat ismét. Mit tettek Vele? Pontosan az ellenkezőjét annak amit, Isten parancsolt... Miért, mert ők emberek voltak, akik a kiválasztottságukban hittek, Jézus pedig pont ezt a hitüket rombolta szét azzal, hogy MINDENKINEK EGYFORMÁN HIRDETTE AZ EVANGÉLIUMOT, nem csak a "kiválasztottaknak", nem csak az ő megváltójuk volt...
Szalézi Szent Ferenc:
Ima
Ha minden angyal, a világ minden lángelméje
tanulmányozta volna,
mi válik hasznodra ebben vagy abban a helyzetben,
miféle szenvedés,
kísértés vagy fájdalmas veszteség,
nem találhattak volna
hozzád illőbbet,
mint azt, ami ért.
Isten örök Gondviselése
Kezdettől fogva kigondolta,
hogy ezt a keresztet saját Szívéből
értékes ajándékként neked adja.
Mielőtt elküldötte volna,
mindentudó szemével megszemlélte,
isteni értelmével átgondolta,
bölcs igazságosságosságával megvizsgálta,
szerető irgalmával átmelegítette.
Mind a két kezével megmérte,
hogy egy milliméterrel se legyen nagyobb,
egy milligrammal se nehezebb a kelleténél.
Azután megáldotta szent nevével,
fölkente kegyelmével,
beléje lehelte vigaszát,
és még egyszer rád és bátorságodra pillantott.
Így most egyenesen az égből jön feléd,
mint Istennek hívása,
s könyörülő szeretetének ajándéka,
hogy egészen önmagaddá légy,
és Istenben megtaláld beteljesülésedet.

kerecsenMandorla:)

Emberszámba vesz.
Van egy ilyen kifejezés.
Teljesen helytálló ebből a szemszögből nézve.
Amikor pedig "állat" módjára viselkedő embereket veszünk emberszámba,az már a feltétel nélküli szeretet kell,hogy legyen,nem csupán elfogadás.
Vagy itt most kimondottan vallásbeli megközelítésről beszélünk?koszonet

ma "veletlenul"bukkantam Ratok,es rengeteg hasonlo tortenes vesz korul.Ez jo.Amit az elobb olvastam feltoltott,es ugy erzem gyakran fogok kozetek jarni.Jo,hogy vagytok.KosziA lélek éneke:))) mandorlanak

Köszönöm! Cserébe pár szépség:

Ne akarj kereszteden könnyíteni!

Vándor roskad le az útszél kövére.

Bot a kezében. Bárcsak célhoz érne!

De nem megy tovább! Hogyan érje el,

ha olyan nehéz terheket cipel?

Amikor indult, erős volt és boldog.

Azóta annyi minden összeomlott.

Magára maradt. Szép napoknak vége.

Keserves, árva lesz az öregsége.

Szívében ott a kérdés szüntelen:

Mért lett ilyen az út, én Istenem?!

Ahogy így töpreng, kicsordul a könnye,

és leperdül az útszéli göröngyre.

Aztán elcsendesedik. Lehet-e

ilyen csüggedt, ha Isten gyermeke?

Magasba emeli tekintetét.

Ott majd megérti, amit itt nem ért.

Fogja botját, és indul vánszorogva.

Mintha a domboldalon kunyhó volna!

Odaér. Bemegy. Fáradtan lefekszik.

Elég volt már a vándorlásból estig.

Soká eltöpreng még bajon, hiányon,

míg végre lassan elnyomja az álom.

S magát álmában is vándornak látja,

útban a távol mennyei hazába.

A mennyei város ragyog feléje.

Oda igyekszik, siet, hogy elérje.

Kezében vándorbot, vállán keresztje.

Vállára azt maga Isten helyezte.

Siet örömmel. Föl! Előre! Föl!

A messzi cél, mint csillag, tündököl..

Hőség tikkasztja. Keresztje teher.

Útközben néha pihennie kell.

Kedves ház kínál pihenést neki.

Súlyos keresztjét ott leteheti.

S ahogy tovább - indulna, mit vesz észre?

Tekintete ráesik egy fűrészre.

Olyan súlyos keresztet cipelek.

Jobb, ha belőle lefűrészelek

-mondja magában.

De jó, hogy megtettem!

Sokkal könnyebb! sóhajt elégedetten.

Siet tovább. Mindjárt elfogy az út,

s eléri a ragyogó gyöngykaput.

Ó, már csak egy patak választja el!

Jön-megy a partján, hídra mégse lel.

De hirtelen eszébe jut keresztje:

A túlsó partra az most híd lehetne.

Jaj, nem ér át! Hiába próbálgatja:

Hiányzik a lefűrészelt darabja.

Mit tettem! -kiált kétségbeesetten.

Most a cél közelében kell elvesznem,

mert keresztemet nehéznek találtam!

S ott áll a parton keserű önvádban.

Azután új vándort lát közeledni,

s mert keresztjéből nem hiányzik semmi,

mint hídon, boldogan indulhat rajta,

hogy átjusson békén a túlsó partra.

Rálépek én is! Reménykedni kezd:

az ismeretlen, idegen kereszt

hátha átsegíti. Rálép, de reccsen

lába alatt. Jaj, Istenem, elvesztem!

Uram, segíts! Így sikolt, és felébred.

Még a földön van. Előtte az élet.

Csak álom volt a kín, a döbbenet.

Megváltó Uram, köszönöm Neked!

Keresztemet Te adtad, ó ne engedd,

hogy egy darabot is lefűrészeljek!

Amilyennek adtad, olyan legyen!

Te vezetsz át a szenvedéseken.

A Te kereszted szerzett üdvösséget,

de mivel az enyémet is kimérted,

Te adj erőt és kegyelmet nekem,

hordozni mindhalálig csendesen!

Kemény a harc nehéz a kereszt terhe,

Nem bírom már!

-Sóhajtod csüggedezve.

De tarts ki! Egyszer meglátod, megérted,

hogy a keresztre miért volt szükséged.
2008. 03.25.

------------------------------------" A lilek ineke

Kelet-Afrikaban van egy törzs, ahol a gyerek megszületisinek idejit nem a

vilagrajövetelinek napjatól, sőt nem is a fogantatas napjatól szamítjak. E

törzs szamara a születis kelte azt a napot jelzi, amikor a leendő anya

először gondol majdani gyermekire. Az anya, amikor úgy irzi, eljött az

ideje, hogy gyermeke legyen, elvonul az erdőbe, is maganyosan |l egy fa

alatt mindaddig, amíg bensőjiben meghallja gyermeke inekit.

Amint ez megtörtint, az anya visszatir a falujaban, is megtanítja az ineket

a leendő apanak. Ezutan ezzel az inekkel hívogatjak a gyereket. Miutan a

gyerek megfogant, az asszony a mihiben hordott kisbabanak inekel, is

megtanítja a dalt a falu bábáinak is öregasszonyainak, akik a vajúdas alatt

is a születis csodálatos pillanatában ezzel az inekkel készítik a

gyermeket.

A szülés után valamennyi falubeli megtanulja az újszülött inekit. Ez a dal

ezutan élete minden fontos pillanataban elkíséri. Ezt ineklik neki, amikor

valami baja esik, ezt éneklik győzelmek, szertartasok, felavatasok

alkalmaval vagy a házassagkötési ceremónian. Amikor ilete vigin szerettei

vsszegyülnek a halálos ágyánal, utoljara hangzik fel a dal.

Jack Kornfield "

Boldoggá tettél nagyon. Anikó

"Merjünk élni, merjünk remélni, szeretni, s könnyeket is hullatni, ha kell. A dal dalol, az élet virágzik a kegyelem által, s a végtelen szeretet, ha engedjük lágyan karol át, életünk útján, mint ahogyan a szél fúj, vagy a nap süt."