Adatvédelmi Nyilatkozat

A thesecret.hu portál üzemeltetőjeként a MyMusic Kft. (1132 Budapest, Nyugati tér 4. fszt. 9., továbbiakban üzemeltető, adatkezelő) kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A thesecret.hu oldalon megtalálható tartalmakat az oldalon regisztrált felhasználók töltik fel. E tartalmak (írások, hozzászólások) feltöltéséhez felhasználóinknak regisztrációs űrlap kitöltésére van szüksége.

A thesecret.hu, mint adatkezelő a regisztráció során rendelkezésre bocsátott adatokat kezeli.

A szolgáltatásaink részét képező fórumokat, blogokat minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. A hozzászólások szerzői jogai az azt bejegyző felhasználót illetik, ugyanakkor a szolgáltatónak joga van azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy az ilyen kommunikációs felületeken megjelenített tartalmakra különböző jogszabályok az irányadóak (Ptk. Btk.).

Az adatkezelésre a thesecret.hu honlapon regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor az Avtv. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A regisztráció magában foglalja az felhasználói űrlap kitöltését és az általános felhasználási feltételek és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadását is. A felhasználó a hozzájárulását a regisztráció tényével adja meg.

A thesecret.hu honlap használata során az adatkezelő rögzíti a felhasználó IP címét, a böngésző és az operációs rendszer típusát, a látogatás kezdő és befejező időpontját. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi. Az így keletkezett adatok kizárólag összesített és feldolgozott formában kerülnek felhasználásra. A regisztráció alkalmával vagy a felhasználás során megadott adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, valamint azokhoz kizárólag a honlap üzemeltetője fér hozzá. Kivételt képez ez alól, ha adott felhasználó megsérti az általános felhasználási feltételekben vállaltakat.

A thesecret.hu honlap nem regisztrált látogatóinak számítógépét az adatkezelő azonosítja, ami a látogatók szokásainak felmérését szolgálja. A regisztráció során megadott adatok a felhasználó által bármikor törölhetőek.

A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelése a felhasználók és jogosultságaik (a felhasználók számára elérhető szolgáltatások, így a hozzászólások, dokumentumok fel-, letöltése, hirdetések elhelyezése, eseménynaptár használata) azonosításához szükséges.

A regisztráció során kötelezően és önkéntesen megadott adatok illetve személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig tart. A regisztráció során megadott adatok a felhasználó által bármikor törölhetőek. A naplózott adatokat a rendszer meghatározott ideig tárolja. A felhasználó hozzáférését vagy működését a szolgáltató az általános felhasználási feltételekben rögzített feltételek fennállása esetén átmenetileg korlátozhatja. A korlátozás nem jelenti az adatok törlését.

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásukhoz szükségesek.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot.