A megfelelés törvénye

ahogy fent, úgy lentA megfelelés törvénye, azaz az analógia azt jelenti: „Mint fent, úgy lent, mint lent, úgy fent. Miként a legkisebben, azonképpen a legnagyobban, miként bent, úgy kint." A törvény azt is jelenti, hogy egy adott tartalomhoz mindig egy adott forma illik - a tartalom és a forma azonos.
Amennyiben én tudattal rendelkezem, akkor minden sejtnek, minden naprendszernek és az egész univerzumnak is van tudata. Minden létezőnek a létezés minden szintjén megvan a megfelelője. Amikor valamely szinttel ismerkedem, és azt megismerem, voltaképpen minden szintet megismerek, hiszen ezek egymásnak megfelelnek. Az ember, mint mikrokozmosz, pontos képe a makrokozmosznak, hiszen Isten a maga képmására teremtett bennünket.
Ez a törvény a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenre érvényes: a mágnességtől, az elektromos részecskéktől, az atomoktól, molekuláktól, biológiai sejtektől, szervektől és organizmusoktól kezdve az égitestekig, naprendszerekig, tejútrendszerekig és végül az egész univerzumig, sőt ugyanúgy érvényes a finomanyag szintjén és a szellemi szinteken.

Az alábbiakban megpróbáljuk „leképezni” a világot:

szellemi
szubsztancia _ mágnesség elektromosság
szellem
őserő-rezgés
Isten
szellem
rezgés-őserő
Isten

fizikai
szubsztancia _ atomok
molekulák

Hermész Triszmegisztosz ókori bölcs ezt a törvényt a következőképpen fogalmazta meg: „Ami lent van, az azonos azzal, ami odafent van, és ami odafent van, az azonos azzal, ami lent van, ekképpen teljesítve be az Egyetlen csodaművét."

Hozzászólásoknagyon tetszett ez az

nagyon tetszett ez az írás, mert egy nagyon fontos törvényt mond ki, ami legalább olyan fontos, mint a vonzás!!!
ez volt ráírva a smaragd táblára is:

ahogy fent, úgy lent. ahogy kint úgy belül is, és fordítva. vagyis: amit elképzelsz, azt ki is tudod vetíteni magad köré! :-)Klonozás

Szerintem a klonozás tökéletes analóg példája "ami lent van, az azonos azzal, ami odafent van..."
"Én Öbenne és Ő énbennem" /Jézus/
"Az Atya (Unizerzum) és én Egyek vagyunk" /Jézus/