Áramlás

áramlás (flow)Mielőtt elolvasnád a cikket, előrebocsátom, hogy nem vagyok fizikus. Csupán egy egyszerű emberfia, akit érdekel a Vonzás fizikai háttere is, így utána olvasok időnként néhány dolognak, keresem az összefüggéseket és utána levonom a saját következtetéseimet. Lehet, hogy ezek a következtetések tévesek, én azonban jelen pillanatban igaznak érzem a saját világomban ezeket. A fizikai fogalmak magyarázatának pontossága érdekében a cikk megírásához segítségül hívtam a Wikipédiát. Ha érdekel a Vonzás fizikai háttere itt Te is utána olvashatsz néhány elméletnek.

Univerzumunkban minden Energia. Ez a gondolat, mindenki számára nagyon jól ismert, aki csak egy picit is elmerült a Vonzás Törvényének tanulmányozásában, értelmezésében, alkalmazásában. Azt is nagyon jól tudjuk, hogy az Energia sohasem vész el, legfeljebb átalakul! De hogyan is megy végbe ez az átalakulás?

Előbb nézzük meg, mi is az Energia!
Maga a szó görög eredetű. Érdekesség, hogy az en-ergeia szóösszetétel az ógörög nyelvben "Isteni tett"-et, vagy "bűvös cselekedet"-et jelentett. Későbbi görög bölcsek "ténykedés, művelet", vagy "gép ereje" értelemben használták.
Az Energiának négy alapvető formáját különböztetik meg a fizikában, melyek visszavezethetők a négy alapvető kölcsönhatás valamelyikére. Így az Energia alapvető formái a következők:
1. Gravitációs energia;
2. Elektromágneses energia;
3. Gyenge magerő;
4. Erős magerő.

Ezek részletezésére most nem térek ki, ha szeretnél többet tudni róluk, látogass el a Wikipédiára
Alapvető erőnek vagy alapvető kölcsönhatásnak nevezzük azt a mechanizmust, "ami segítségével részecskék kölcsönhatást gyakorolnak egymásra, és ami más kölcsönhatással nem magyarázható".
És itt érkeztünk el egy nagyon érdekes ponthoz! Vajon mi idézhet elő, olyan részecskék közötti kölcsönhatást, ami más kölcsönhatással nem magyarázható?
Állóhullám - Forrás: WikipédiaFizikusok egész sora kutatja a választ erre a kérdésre, mely kutatás végül elvezetett az elemi részecskék fizikájának elméletéhez, a kvantummechanikához. Hosszú időn keresztül próbálták megtalálni az atomon belül azt az elemi részecskét, amiből minden más felépül, azonban rövidesen olyan sok ún. elemi részecskét találtak a tudósok, hogy már nem igazán lehetett őket eleminek nevezni. Vagyis, arra a következtetésre jutottak, hogy az anyag - önmagában véve legalábbis - tulajdonképpen nem is létezik, az csakis valamilyen kölcsönhatás során jöhet létre. Ez a kölcsönhatás pedig nem más, mint a hulláminterferencia. Mégpedig a hulláminterferenciának az a különleges esete, amikor két azonos hullámhosszú hullám, egymással szembe találkozik és így állóhullám keletkezik. Az állóhullámok leggyakrabban úgy jönnek létre, hogy két különböző tulajdonságú közeg határfelületén a hullám visszaverődik és önmagával találkozik. Gondoljunk például a gitárhúrra. Amikor megpendítjük, egy hullámot (vagy rezgést) hozunk létre, azonban azon a ponton, ahol a húrt ujjunkkal a gitár nyakához szorítjuk megváltozik a közeg. A mi ujjunk a közeghatár, melyről a hullám visszaverődve önmagával találkozik és így létrejön egy állóhullám, melyet hangnak nevezünk. Hogy a hang mennyire lesz mély, magas, erős vagy éppen gyengébb, az attól függ, hol van ez a közeghatár és milyen annak minősége. Mennyire lágy vagy éppen kemény, és milyen mértékben nyeli el, illetve veri vissza a hullámokat.
Ugyanígy jön létre az anyag is! Egy meghatározott hullámhosszal - és így meghatározott frekvenciával - bíró hullám, két különböző tulajdonságú közeg határán visszaverődik és találkozik önmagával.
De mi ez a meghatározott hullámhosszú hullám és mi a két különböző tulajdonságú közeg?
A fizikában a hullám olyan állapotváltozást ír le, mely időben és/vagy térben szabályosan ismétlődő. A hullámok egyik jellegzetessége, hogy Energiát szállítanak anélkül, hogy a közeg anyaga állandó mozgásban lenne a terjedés irányába. Ehelyett egy fix pont körül rezegnek, mozognak a közeg részecskéi. A hullámok egyik - a Vonzás szempontjából is - legfontosabb jellemzője pedig éppen az, hogy adott idő alatt a részecskék hányszor teszik meg e pont körül ezt az utat, vagyis hogy milyen frekvencián, milyen sebességgel rezegnek.
Mi ez az energia, amit ezek a részecskék szállítanak, vagy méginkább mi ez az Energia, mely ezeket a részecskéket mozgásban tartja?
Ez az Energia nem más, mint az Univerzum Teremtő Energiája! Úgyis hívhatnánk, hogy Isten Teremtő Energiája, vagy Isten Szeretete, vagy a Mindeneket Betöltő Áramló Szeretet Energia. Mindegy hogyan nevezzük, a lényeg ugyanaz. Ez az Energia nem keletkezett soha, éppen ezért, el sem pusztítható. Nincs meghatározott formája, állandóan változik, újra meg újra más formát ölt. Ez az Energia szüntelenül áramlik, keresztül az egész Világegyetemen. Keresztül a csillagokon, a bolygókon, keresztül a Földön, a Földet alkotó ásványokon, át az óceánokon, tengereken, folyókon, keresztül a növényeken, állatokon és embereken. Ez a Teremtő Energia szüntelenül áramlik rajtad keresztül is. Soha nem szűnik ez az Áramlás, nincs meghatározott iránya, még csak az intenzitása és a frekvenciája sem változik. A Teremtő Energia, a létező legmagasabb frenkvencián rezgő energia, önmagában nincs sem negatív, sem pozitív töltése, egyszerűen csak áramlik!
Azonban lehetséges változtatni ennek az Energiának mind az áramlási irányát, mind pedig a frekvenciáját. Az Áramlás irányát a figyelmeddel irányíthatod. Figyelmed összpontosításával megszabhatod az Áramlás irányultságát. Amire figyelsz, a rajtad keresztül áramló Energia, arrafelé fog tovább haladni.
A Teremtő Energia frekvenciáját pedig a gondolataiddal szabályozhatod. A gondolataid jelentik azt az eltérő közeget, melyhez képest az áramló Teremtő Energia visszaverődik állóhullámokat, ily módon anyagot létrehozva.
A Teremtő Energia rajtad átáramolva találkozik gondolataid közegével, melyről visszaverődik, és így létrejön egy állóhullám. Ez az állóhullám a visszaverődést biztosító közeg - a gondolataid - minőségétől függően magasabb, vagy éppen alacsonyabb frekvencián fog rezegni. De akármilyen frekvencián is rezeg ez az Energia, előbb vagy utóbb - a jelen fizikai környezetünkben (legalábbis az elménkben) meglévő időbeli késleltetés mértékétől függően - fizikai tapasztalatainkban is létrehozza azt, amit gondolatainkkal előkészítettünk.
Azt, hogy ez az Energia éppen milyen frekvencián rezeg, érzelmeink mutatják. Minél alacsonyabb ez a frekvencia, annál sűrűbbnek, nyomasztóbbnak érezzük a fizikai valóságot, és minél magasabb frekvencián rezeg a bennünk létrejövő állóhullám, annál könnyebbnek, örömtelibbnek éerzékeljük a fizikai létet.
Az állóhullámunk - Teremtő Élet Energiánk - frekvenciáját tehát gondolatainkkal szabályozhatjuk. Gondolataink minősége határozza meg azt, hogy a belénk áramló Teremtő Energia, a bensőnkben, milyen minőségű és frekvenciájú állóhullámmá alakul. Az Energiát pedig figyelmünkkel egyszerűen és szabadon irányíthatjuk tetszőlegesen bármilyen minőségű gondolatra.
Az Univerzum Teremtő Energiája tehát szüntelen és állandó Ármlásban van, nekünk pedig mindössze annyi a dolgunk, hogy figyelmünkkel tudatosan a megfelelő minőségű gondolatok felé irányítsuk!
Érezd, és irányítsd az Áramlást!

HozzászólásokVéletlenül akadtam ide:)) De milyen jó, hogy ide akadtam:)

Hogy ide találtam, helyesebben mondva.

Belegondolva a szavakba, és a bölcsességébe ennek a blognak, és írójának, kiráz a hideg.... a felismerés boldog fényétől.:)
Végig jár szelleme, és szellemiségének töltete rajtam:) borzongok.

/ Volt idő, amikor a Világegyetem teljessége megalázó, lenyomó állapotban tartotta elmémet. Szük látó körű voltam, tán ezért. De most! :))) Ma! Beleborzongok újfent, hogy ennyire kitudott látóköröm szélesedni, hogy ELMÉM Univerzális tudatosságom segítségével, egyre tágul, szélesül, és felismerésekkel gazdagodhatok. Na meg a szeretettel, melyet irántatok érzek:)

"Illanó álom addig a Boldogság, mint nyíló rózsa illata, amig nem a te tövedről fakad a virága!"
"Értékeld különbözőséged, de ünnepeld a hasonlóságod!"
Igen. Igen. Igen. Élni jó:) És én IGENT mondok életemre.
AnikóIgen, valami hasonlóra

Igen, valami hasonlóra céloztam én is :) Ez is olyan, mint a tyúk esete a tojással, ha így nézzük... ;-)Köszönöm a hozzászólásokat! :)

Imi!
Hogy a tudósok felfedeznek-e vagy teremtenek? Ez nagyon jó kérdés!
Talán arról van szó, hogy felfedezik, amit megteremtettek! :)))))
Mit gondolsz?

Szeretettel,
Álomkereső
Ingyenes e-mail kurzus és e-könyv a Vonzásról
Írd meg a könyved a netenAmi engem ebből újra és

Ami engem ebből újra és újra ledöbbent - és erről már írtam máskor is - az az anyag hullám természete... A kvantumfizika egyszerűen lenyűgöz, ha belegondolok, hogy az anyag is hullám, és csak akkor létezik, ha összeáll az a bizonyos interferencia... hogy a gondolatokkal az áramlás irányát és a természetét is meg tudjuk változtatni, és tulajdonképpen EZZEL hozzuk létre az anyagot :) Azon gondolkodtam, hogy nem lehetséges-e, hogy a felfedezők nagy része saját maga teremtette meg azt, amiről azt hitte, hogy csak felfedezte...

Köszönöm a cikket Álom, zseniális ez is :)Kedves Álomkereső

Ez a áramlás ledöbbentő és egyben fantasztikus is. Szinte kirázott a hideg a felismeréstől, hogy mennyire nagy hatalom van a kezünkben.
Köszönöm a cikket :-)Álomkeresőm...

Sokat kell még tanulnom....és Tőled aztán mindig lehet valami újat, és ezt köszönöm! Szeretettel ölel : ágicaDrága Álomkereső!

Megint megértettem valamit, amit eddig csak igyekeztem gyakorolni,
mégpedig a GONDOLAT ÉPÍTŐ EREJÉNEK FONTOSSÁGÁT. Az Uni energiájának végtelen áramlásával tudnunk kell élni és ehhez TE most nagy segítséget adtál sokunknak. Köszönöm!
Millió ölelés! Szerdán találkozunk a Csengery-ben.

"Élj a Szíved Erejével!"
Szeretettel: EryKedves Álomkereső!

Jó időnként a fizikai magyarázatokat is meggondolni, megérteni -amennyire meg lehet érteni.
Még keresnem kell a fejemben, de valahogy így van a rég olvasott idézet Einsteintől "minél többet kutatom a Világot, annál inkább érzem, hogy valaki áll a háttérben."
Talán ezért van olyan nehéz dolguk a fizikusoknak, talán ezért nem akar megszületni az a nagy, mindent átfogó, megmagyarázó rendszer, mert a lényeg bennünk van. Hisz mi alakítjuk a Világunkat. S ha megfigyeljük, akkor már nem is az, mint amikor elkezdtük megfigyelni. Már meg is változott a megfigyelésünkkel. Talán az elvárásunk az oka, talán valami más. Talán csak huncutkodik velünk a Világ és nem is akarja, hogy mindent az eszünkkel oldjunk meg. Hisz nem kell mindig érteni a dolgokat. Érezni kell.
Köszönöm!! Szeretettel!! Judit
"Légy Önmagad és szeresd a Világot!"Jó ez, de még milyen jó!

Jó, hogy olykor az elme pallérozásával is tudatosítjuk magunkban és egymásban, hogy kik is vagyunk valójában és mi ez a világ, ami körülvesz bennünket. Erre remek mód ez a cikk is, amit már elolvastam a honlapodon is!:))) Ez is az "ismétlés" része, az "ismétlés" módja: hogy az ilyen információktól úgy tekintünk a környezetünkre, hogy annak valóságát igazán láthatjuk, mint Neo a Mátrixban, amikor látta, hogy valójában mi is veszi körül és tudatosult benne, hogy ezt mind alakíthatja, befolyásolhatja.
Jó kis Morpheus vagy, Sanyi!:)
Sok-sok Morpheus, sok-sok Neo...
-fóka-