Általános Felhasználási Feltételek

 1. A következőkben részletezett jogok megilletik, a kötelezettségek pedig kötelező érvényűvé válnak minden Felhasználó számára a regisztráció elfogadásának megtörténtével.
 2. Felhasználó minden olyan személy, aki a oldal regisztrációját kitölti és a regisztráció során megadott email címre elküldött aktivációs kód segítségével aktiválja regisztrációját.
 3. Minden olyan Felhasználó, aki jogsértő tartalmat tölt fel az oldalra kizárható az oldal szolgáltatásainak használatából. A üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy ezen túl bármely felhasználót, aki az üzemeltető megítélése alapján etikátlan magatartást folytat, zavarja a közösséget, indoklás nélkül kizárjon az oldal szolgáltatásainak használatából.
 4. Ha tudomást szerzünk arról, hogy a Felhasználó által megadott személyi adatok nem valósak, vagy az oldalra felhasználó által feltöltött tartalmak harmadik személy jogait sértik, illetve szerzői jogot sértenek, fenntartjuk a jogot a kifogásolt adatok illetve tartalmak törlésére, továbbá a regisztráció törlésével a Felhasználó számára szolgáltatásaink használatának azonnali felfüggesztésére.
 5. A üzemeltetője nem vállal felelősséget a honlapon Felhasználó által elhelyezett tartalomért, azokért kizárólag a Felhasználó felel.
 6. üzemeltetője nem vállal felelősséget a honlap működésének időleges vagy teljes leállásából, szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredő károkért. Felhasználó nem támaszthat ebből eredően semmilyen anyagi követelést.
 7. Amennyiben a üzemeltetőjének tudomására jut, hogy a Felhasználó harmadik személyek jogait, vagy bármilyen jogszabályt sértő anyagot töltött fel, a jogsértő tartalmat a Felhasználó figyelmeztetése nélkül eltávolítjuk, és az esetlegesen keletkezett károkért és valamennyi egyéb következményért járó felelősséget a Felhasználóra hárítjuk.
 8. a honlapon látható természetes vagy jogi személyek hirdetéseinek tartalmáért felelősséget nem vállal.
 9. üzemeltetője a Felhasználók személyes adatait tárolja, és megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében hogy biztosítja, hogy a tárolt adatok jogosulatlan személyek számára nem hozzáférhetőek, védettek legyenek.
 10. üzemeltetője a megadott adatokat a vonatkozó jogszabályokkal összhangban kezeli, és azokat harmadik személynek a jogszabályi vagy hatósági kötelezés esetét kivéve nem adja ki. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a üzemeltetője a Felhasználó által megadott adatok segítségével kapcsolatba lépjen vele, tájékoztassa az oldallal kapcsolatos változásokról, hírekről, információkról.
 11. A Felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott adatok mindenben megfelelnek a valóságnak, s azok változása esetén a módosításokat az erre biztosított felületen haladéktalanul elvégzi.
 12. üzemeltetője fenntartja a jogot arra, hogy az Általános Felhasználási Feltételeket megsértő, illetve a honlap érdekeit vagy az alapelveket sértő tartalmat előzetes figyelmeztetés nélkül törölje.
 13. A szolgáltatáshoz történő hozzáférés érdekében a Felhasználó által választott belépési jelszó titkosságának megőrzése a Felhasználó felelőssége. Amennyiben illetéktelen személy a jelszóhoz hozzáférve azzal visszaél, a Szolgáltatót ezért semminemű felelősség nem terheli.
 14. üzemeltetője az Általános Felhasználási Feltételekben foglaltakat egyoldalúan módosíthatja, de ezt köteles a Felhasználó tudomására hozni a honlapon közzétéve, vagy a Felhasználó részére megküldött e-mailben. Amennyiben a Felhasználó a közzétételt követően a honlap szolgáltatásait továbbra is igénybe veszi, úgy a Felhasználó ezen módosításokat elfogadja.
 15. Tilos a Honlap bármely tartalmának sokszorosítása, másolása, terjesztése, publikálása, módosítása, továbbítása, kivéve ha ez a előzetes, írásbeli engedélyével történik. E tilalom nem vonatkozik a Felhasználó által feltöltött információkra, adatokra. Tilos a Honlapon található anyagok használata bármely más honlapon vagy számítógépes hálózaton, kivéve a Felhasználó által feltöltött anyagokat, információkat.
 16. A regisztrációval a fentieket magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Csak akkor végezd el a regisztrációt, ha a ezzel egyetértesz!