Augusztus 20-i hazugságok

államalapításNem csak Gyurcsány öszödi beszéde óta tudjuk, hogy az állam hazudik. Ünnepek és történelmi tények tekintetében különösképpen nagyokat. Egy országot megvezetni, mindig is megérte. Ismerős mondás, hogy egy ország megér egy misét. Vagy mesét? Vagy hazugságot? Nem I. István alapította az államunkat, hanem Árpád fejedelem. Baross Gábor erről a honfoglalás milleniumakor törvényt hozatott." (1896 évi VII.). "Az Akadémia történeti bizottságát nehéz feladat elé állította a három eltérő álláspont. Nem is vállalkozott arra, hogy a véleményeket közös nevezőre hozza, hanem a következő döntést hozta: Teljesen kétségtelen tény gyanánt az adatok tömkelegéből csak az bontakozik ki, hogy 888 előtt a magyarok mai hazánk területén nem telepedtek meg, és 900-ban mai hazánk területének elfoglalása be volt fejezve, a magyar állam meg volt alapítva." http://mek.niif.hu/04900/04942/html/mtezredev0002.html

Einstein is felismerte, hogy az állam érdekeinek megfelelően hazudik. Mindig éppen egy vezető elit, vagy ideológia érdekeinek megfelelően. Nem csak egyes politikus, hanem maga a rendszer van úgy felépítve, hogy eltűri a hazugságokat. Hazudik ideológiailag, hazudik gazdaságilag, hazudik statisztikailag és minden más egyéb téren is. Az emberek a társadalom megvezetése ugyan is kifizetődő a hatalom fenntartása miatt. Kérdés, hogy ezek a hazugságok meddig maradhatnak, meddig uralkodhatnak a társadalmon az információ korszakában?

Vizsgáljuk csak meg augusztus 20-a és ezt a dátumot jelenleg övező politikai, ideológiai manipulációk. Augusztus 20-a átértelmezéseire könnyebb emlékezni, mint mondjuk az ősi természeti ünnepek katolicizálására, mert többnyire a közelmúltunkban történtek. Szinte már nem is az a kérdés, hogy mit is ünneplünk ezen a napon, hanem az, hogy mit nem ünnepeltünk még. Az ünnep persze soha sem spontán népi társadalmi ünnep, hanem államilag irányított, melyet Horty korszak emelt állami szintre, állami ünneppé.

Új kenyér, alkotmányunk, államalapítás, szent korona, I. Istán király, szent István király, fegyveres erőket viziparádéval és tisztavatással stb.

Még jelenleg is formálódik és nem tudja a politikai elit eldönteni, hogy az államalapításra, vagy "szent" István királyra tegye a fő hangsúlyt. Ezért most csak ezt a két dolgot vizsgáljuk meg egy kicsit nyitottabban és elfelejtve az állami döpping tömeghipnózist és tudva, hogy az emberiség egy része nem hipnábilis.

Az állam egy adott földrajzi terület feletti
legfőbb hatalommal bíró politikai egyesülés.

Államalapítás;

Szerintem letagadhatatlan történelmi tény, hogy a vérszerződéssel és a honfoglalással a magyar állam, magyar vallással és magyar ősi szokásokkal való megalapítása korábban megtörtént. Megtörtént a fejedelemválasztás és innét már mint nagyon is ismert államforma, fejedelemségként államnak számítottunk. Ezen írás őseink vérrel pecsételt szerződését, az emberi művelődés egyik legősibb demokratikus alkotmányának tekinti. Álmos volt a nemzet első horkája, nemzetszövetség kendéje. Ezen internetes lexikon a Pallasz nagylexikonra utalva és hivatkozva "Magyarországnak legrégibb, de csak krónikákban fenmaradt alapszerződése." -ként említi a vérszerződést. A vérszerződés a honfoglalás után Ópusztaszeren még megerősítésre is került, így innét már történelmileg mindenképpen működő államnak, fejedelemségnek számítottunk. Álmos, Árpád és Géza fejedelemeségének és országiránytásának a korszakát nem lehetséges semmilyen törtélemtorzítással és hamisítással annyira ledegradálni, hogy azok nem ütik meg az állami szintet.

Akkor milyen államot is alapított Vajk, azaz első István király, ha nem az első magyar államot? Talán olyat, mint Kun Béla, Szálasi Ferenc, vagy mint Kádár János. I. István lehet az első magyar katolikus állam, Kun Béláé az első magyar kommunista, Szálasié az első magyar fasiszta, Kádáré az első magyar szocialista állam alapításának az "érdeme".

Tehát I. István királyt, született Vajkot nem lehet történelemhez és a valósághoz hűen a magyar állam alapítójának nevezni. Legfeljebb egy idegen elnyomó ideológiára alapuló, tehát a katolicista magyar állam megalapítójának.

Kiemelkedő erkölcsi személyiség-e I. István, született Vajk?
A katolikus egyház "szent" címmel és érdemrenddel tüntette ki, de ha jobban belegondolunk, ez az érdemrend többet jelent-e, mint mondjuk az 1956-os magyar forradalmat leverők szocialista hazáért érdemrendjei, amelyek azért végső soron a Szovjetunió kommunista irányultságú érdekeit szolgálták. Ahogyan Worluk is írta; odadobta az országot Rómának, az 1956-os kor Moszkvájának. Sokan és egyre többen hozzák párhuzamba I. István életútját Kádár Jánoséval. Sokak szerint ha I. István példaértékű politikus, akkor Kádár Jánost is annak kell megítélni, mert különben kettős mérce, amely sem erkölcsileg, sem logikailag nem feloldható. Tehát abban az esetben, ha Kádár János tetteit összeségében negatívan ítélteik meg, akkor I. Istvánét is annak kell nyilvánítani.

Nézzük csak a párhuzam elemeit;

* Mindketten, bármi áron való hatalomvágyóak voltak. Mindketten nagy kockázat vállalásával, a népük addigi erkölcsi szokásait felrúgva ragadták magukhoz a hatalmat. I. István a vérszerződés, az akkori törvények szerint, nem illette volna meg az ország vezetésének a joga. Kádár egy jelenktéktelen, akár bebörtönzött figura maradt volna, ha nem cselekszik az ország valós érdekeivel ellentétesen.
*
Egyikőjük sem rendelkezett a hatalom megkaparíntásához elegendő belső ideológiai, pénzügyi és katonai támogatással. I. István ezt német páncélos lovagok és papság, Kádár János szovjet tankok és komisszárok segítségét vette igénybe. Ezzel mintegy külső hatalmak bábfigurájává is válltak.
*
Mindkettőjük tábora tetteiket azzal védik, hogy különben hazánk elveszik, ha nem teszik meg amit tettek. Szükséges történelmi lépésnek értékelik azt, ami minden normál erkölcsi rendszerben hazaárulásnak és külső katonai erővel támogatott fegyveres puccsnak minősül.
*
Mindkettőjük keményen és véresen leszámolt ellenfeleivel. A terrort használta megfélemlítésül a hatalom megszilárdításához. I. István nem csak az ország lakosságának nagy részét tizedeltette meg, hanem közeli rokonságát és annak családját is kiirtatta, akik a hatalomra várományosak lehettek volna. Kádár koncepciós perekben végeztette ki riválisait.
*
Mindketten államosították a magánvagyonokat. Kádár már 1956 előtt belügyminiszterként is. I. István király, az akkori magántulajdont, a vérségi szerinti öröklést megszüntette és állami, azaz királyi tulajdonba vonta mások értékeit. Azaz államosított. Aztán Kádárhoz hasonlóan saját klientúrájának osztogatta mások házát, vagyonát. Akárcsak a komcsik, illetve Kádár tette.

*
Mindketten egy idegen ideológia internacionalista érdekeit szolgálták és az ország addigi szokásait is annak rendelték alá, azzá alakították át.
*
Mindketten a hatalmuk megszilárdítása után, igyekeztek békés és puritán "uralkodónak" mutatkozni.

A történelmi párhúzamból is jól kivehető, hogy I. István, született Vajk nem élt semmilyen általános emberi értékrend szerint példmutató, követendő és tisztelendő életet. Ölt és öletett, megkívánta és erőszakkal elvette mások vagyonát, nem szerette sem ellenségeit, sem családját, sem hazáját. Hazájának lakóira egy idegen hatalom kiszolgálójaként egy idegen ideológiát és vallást erőszakolt.

Kérdésem csak ennyi: Meddig élhetünk még képmutató hazugságoknak?

"LABORC:
Nem kell olyan isten, aki mindent megbocsát
Nem kell olyan isten, aki megöli egy fiát
Nem kell olyan isten, aki nem tud magyarul
Szabad magyaroknak nem kell ilyen úr

Nem kell olyan isten, kinek bűnös aki él
Nem kell olyan isten, ki csak szenvedést ígér
Nem kell olyan isten, aki nem tud magyarul
Szabad magyaroknak nem kell ilyen úr!

Nem kell, nem kell!
Nem kell, nem kell!
Nem kell, nem kell!
Nem kell, nem kell!

+TÖMEG:
Nem kell, nem kell!
Nem kell, nem kell!
Nem kell, nem kell!
Nem kell, nem kell! "

István a király, szövegíró : Bródy János

Itt látványosabb formában és kissé bővebben is olvasható lényegében ugyan ezen cikkem.

http://vilagnezet.blog.hu/2007/08/19/augusztus_20_i_hazugsagok

HozzászólásokMár megint "agyalágyult önimádó ápolgatja egoját"

Önvallomásnak kiváló, elfogadom. IGnorálás ON .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
A szabad gondolkodás mindenkinek kijár, akárcsak a széles látókör.augusztus huszadiki elmebaj

Uhhhh!

Ekkora össze-vissza kotyvasztott hülyeséggel, mint a témaindító, ritkán találkozom, pedig túl sokat is olvasok a neten.
Hogy azért a nemzeti ünnephez is szóljak, aminek, úgy tűnik, a katolicizmussal fennálló kapcsolata az igazán bántó IGe számára: Egy komoly ember sem állította még, legalábbis nem hallottam, hogy István alapította az államot. Egyszerűen kijelöltek egyet a lehetséges személyek és időpontok közül. Leginkább talán azért, mert az akkoriak valamiért „elfelejtették” közölni, hogy most akkor államot alapítunk. Ami egyértelmű a jelenlegi ismereteink szerint: István az első, akit európai szokás szerint megkoronáztak. Amíg az ellenkezője be nem bizonyosodik, csak a kákán is csomót keresők mondhatják, hogy nem így volt, mert ők megálmodták. Aki akar, higgyen nekik.

"Aztán Kádárhoz hasonlóan saját klientúrájának osztogatta mások házát, vagyonát. Akárcsak a komcsik, illetve Kádár tette."

Mint mindenki más abban a korban! Mármint a középkorban, sőt jóval utána is. Csak tessék egy kicsit utána nézni, és nem csak Európában, hanem pl. mohamedán uralkodóknál is. Egyszerűen, akkor olyan volt a normális közélet. Mellesleg, máig se sokat változott, csak ritkán öldökölnek fegyverrel, inkább szóval.

Legközelebb azt is be fogod bizonyítani(!), hogy István példaképe Kádár volt??
Egyre jobban látszik, hogy itt egy talán magas intelligenciájú, ámde kissé agyalágyult önimádó ápolgatja egoját és tévelygő világát.

Na, ennyi.teljesen egyetértek ZsulAz első országgyülés a katolicizmust akarta elüzni

"Az első véres országgyűlésre a katolikus hit magyarországi megszilárdítása érdekében került sor, amikor tárgyalásra érkezett országgyűlési követeket öldöstek le tömegesen, korbácsoltak meg az uralkodó parancsára. 1061-ben a frissen trónra került I. Béla nagyszabású országgyűlést hívott össze Székesfehérvárra. Elrendelte, hogy minden településről a két legtekintélyesebb vén jelenjen meg. A küldöttek hatalmas tömege gyűlt össze az ország minden részéből a Fehérvár falai előtt elterülő mezőn. A sokaság egyetlen kérést fogalmazott meg a király felé: hadd szakítsanak a számukra gyűlöletes katolikus vallással, és hadd számolják fel azt teljesen az egész ország területén. A Képes Krónika elbeszélése szerint Béla király három nap gondolkodási időt kért, és bezárkózott a papokkal együtt a város falai mögé. Majd harmadnapon kitárták a város kapuit, s az uralkodó parancsára fegyveres katonák törtek rá a királyi válaszra váró sokaságra. A krónika leírása szerint „néhányukat megölték, elöljáróikat az emelvényről letaszítva eltiporták, a többieket megkötözték, keményen verve korbácsolták, és így ölve, kötözve, korbácsolva is alig csillapíthatták le a lázadást a katonák”. (Kulcsár Árpád)"

http://www.ujexodus.hu/index.php?lap=16&rovat=400

* * * * * * * * * * http://vallaskritika.virtus.hu/ * * * * * * * * * *
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
A szabad gondolkodás mindenkinek kijár, akárcsak a széles látókör.Kedves IGe!

Nekem azt mondták, hogy államalapítás, meg hogy alkotmány is, meg hogy ez milyen jó...
de kérdem én, milyen alkotmány? Melyik?:D Mert amit nagyra kéne becsülnöm az NINCS BEVEZETVE, helyette még mindig a csonka törvényekkel teletűzdelt sztálinista alapú, elitista alkotmányozással készült szövegdarab az, amely most az alkotmány szerepét betölti. Ráadásul azt nem is alkotmánynak hívták kezdetben.:) S ki a legfőbb alkotmányszegő? Hát maga az országgyűlés, de most nem mennék bele részletekbe, pedig tudnék...:) Szóval kicsit ki van ez facsarva.
De ti azt hiszem félreértitek Öbike reakcióját! Miért hiszitek azt, hogy ha valaki a saját életével szeretne ÉPÍTŐ JELLEGGEL TÖRŐDNI, akkor az biztos csak álomvilágba szeretné ringatni magát? Önmagában az igazság ismerete nem tesz jobb emberré. A hatalomnak pont az a nagy előnye ebben az információs kórban, hogy az igazság is CSAK EGY INFORMÁCIÓ. A modern hazugság az: nevezd át az igazságot összeesküvés elméletnek, vagy bármilyen lealacsonyító jelzővel lásd el, majd a saját igazságodat tedd meg tudományos és hivatalos igazsággá! Ez a hatalom receptje, s csinálják is! Így visszatérve az alapgondolatra: pusztán tudni valamit, ami az igazság, még nem tesz jobb emberré, mert csak egy rakás információhalmaz birtokában vagy. Nemesbé a szív tesz, az viszont akkor is lehet neked, ha történetesen azt se tudod, hogy István Vajk volt.:) Egyébként nagyon tetszett az írásgyűjteményed, de tényleg nagyon sok olyan embert látok, aki tudja, hogy a magyar ős állam és ős vallás nem az, amit most annak mondanak, mégsem látom boldognak őket. Sok boldog embert látok viszont, akik bár nem tudják ezt az igazságot, sőt arról sincs ismeretük, hogy a magyar állam feles törvénnyel megtiltotta saját magának a pénz kibocsátását, s ennek NEM közgazdaságtani, szakmai indoka van - bár azt hazudják rá -, hanem HATALMI okok vannak mögötte, mégis boldogok, öröm van a szívükben. Origami, meg te valószínűleg ezeket az embereket nyájas idiótáknak neveznétek... pedig nem kéne... ezen a területen igazán finomíthatnátok a látásmódotokat...:) Nem mindenki, aki boldogságot és örömöt választott magának nevezhető egyből tudatlan hülyének, még akkor sem, ha valóban nem rendelkezik ezen összefüggések ismeretével, viszont a szívében rend van, és ha adódik egy eset, akkor nem fog senkit sem lehúzni, meglopni, szerencsétlenül hagyni. Nekem, az én szempontomból ez sokkal fontosabb, minthogy milyen információ van a világról a fejében.Egty tömeggyilkos miért SZENT???? Akkor Sztálin is szent???

Egy szerintem találó hsz. amiben a hozzászóló elmagyarázza miért is különb ő mint sz. István idézem:

"

wwwszkeptikus.blog.hu/2007/07/18/kubica_nem_csodatevo

Avatar 2007.07.23. 18:41:36

Kedves Szaros gerle!
Elmondok pár dolgot amit én letettem az asztalra:
Nem öltem meg és nem négyeltettem fel unokatestvéremet hogy elragadjam tőle az érvényes jogrend szerinti örökségét.
Nem vakíttam és süketíttettem meg unokaöcsémet attól való félelmemben, hogy megpróbálja majd visszaszerezni tőlem, vagy utódomtól azt az uralkodói jogkört, amit elloptam...
Nem szerveztem bandaháborúkat, hogy az ország más részein hatalomban lévő emberektől elragadjam birtokaikat, vagyonukat akár az életük árán is.
Nem irtottam ki senkit, aki más vallású mint én, nem dobattam el az országgal ősi kultúráját és vallását, hogy az én fixa ideám követését tegyem kötelezővé mindenki számára.

Szerintem én jobb ember vagyok, mint "Szent" István. Sokkal jobb, és sokkal keresztényibb.
Pedig nem is vagyok keresztény. "

* * * * * * * * * * http://vallaskritika.virtus.hu/ * * * * * * * * * *
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
A szabad gondolkodás mindenkinek kijár, akárcsak a széles látókör.Te Öbbents! Érzed IGe módszerét, úgy IGAZÁN tiszticcsaja...

zagyadat? :-)Augusztus 20 csak egy agitációs propaganda ünnep?

Kép: http://vallaskritika.virtus.hu/user_gfx/20080820/tn_aid825_2008082009421...

Augusztus 20-i ünnepekkel kapcsolatos fenti történelmi plakátunkkal kapcsolatosan láthatjuk, hogy ezt az időpontot minden totális hatalomra törő ideológia igyekezett kisajátítani, átértelmezni és saját jelképrendszerével és agitációs propagandájával átitatni. A totális hatalomért és befolyásért egymás ellen is küzdő ideológiák kiszolgálói persze azt állítják egymásról, hogy a másik ideológia és a másik ünnep a hamis és az övék az igazi. Gyerekként én nem tudtam mérlegelni az akkori ünnep szerepét, de most már felnőttként tudom. Nem csak azt tudom, hogy az akkori ünnep volt állami szintű hazugság és propaganda, hanem azt is, hogy a napjaink ünnepe is ugyan az.

Akkor is és ma is központilag akarja a NAGY TESTVÉR vezérelni a gondolkozásunkat. Továbbra is agitációs propagandával etetik a népet egy kis tűzijátékos cirkusszal és véreskezű I. István király (vagy ki tudja kinek) egy hulladarabkájának a körbehurcolásával fűszerezve, hogy emészthető legyen. Aki akar az már megteheti, hogy az állami hazugságok mellet utánakeres és utánaolvas augusztus 20 kialakulásának, átalakulásainak, valódi történelmének - amennyire persze a történetírók is függetlenek tudtak lenni - és gondolkozhat rajta, hogy a keresztény és a kommunista terror váltakozó jelmezráhúzásai után mi is lenne az ünnep igazi arca, ha lehúznánk róla az agitációs propaganda mázt.

* * * * * * * * * * http://vallaskritika.virtus.hu/ * * * * * * * * * *
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
A szabad gondolkodás mindenkinek kijár, akárcsak a széles látókör.Az itteni írásom képekkel és linkekkel

Itt látványosabb formában és kissé bővebben is olvasható lényegében ugyan ezen cikkem.

http://vilagnezet.blog.hu/2007/08/19/augusztus_20_i_hazugsagok

* * * * * * * * * * http://vallaskritika.virtus.hu/ * * * * * * * * * *
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
A szabad gondolkodás mindenkinek kijár, akárcsak a széles látókör.Ünnepeket azért szeretem

Az ünnepeket azért szeretem, mert akkor nem kell dolgozni menni! :-)

Az iskolában a történelem tanítása az általában éppen aktuális politikai hatalom színrelépésével szokott változni. Nem irígylem a történelemtanárokat!
Nemrég kaptam egy e.mail-t a Feszty körképről egy szép zenével, és ekkor tudatosult bennem, hogy mennyi nyomorult sebesült és vérző halott van ezen a képen. :-( Sajnos akkor éppen erre tudtam ráfókuszálni. :-(

Üdv
BorbiOrigami - A módszerem kiprópált, letesztelt

Működik és tiszticcsa az agyakat, akárcsak az így reklámozott cukorka az orrot:-)

* * * * * * * * * * http://vallaskritika.virtus.hu/ * * * * * * * * * *
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
A szabad gondolkodás mindenkinek kijár, akárcsak a széles látókör.Öbe- a megoldás NEM HAZUDNI

Az hogy Véreskezű István volt az Állam alapítónk egy agitációs propaganda része, egy hazugság. Az unokáinkat a gyerekeinket nem hagyhatjuk ilyen hazugságok közt felnőni. A jövő az őszinte társadalmaké. Azoké, amelyek képesek magukból kivetni a hazugságokat és a szélhámosokat.

* * * * * * * * * * http://vallaskritika.virtus.hu/ * * * * * * * * * *
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
A szabad gondolkodás mindenkinek kijár, akárcsak a széles látókör.Na, ugye, IGe.

Itt van rá máris a bizonyíték.
Jobbak a mesék, mint az igazság.
Inkább maradj Micimackónál, többre mész vele.Ige :)

Ismertem már ezeket a gondolataidat, és nagyrészével egyet is értek, de kérdem én, hogy miért kell folyamatosan a múltban ragadnunk. Természetesen meg kell ismernünk magunkat, a nemzetségünket, az ősi titkainkat, ezt magunkban érlelve éljük meg a MOST-ot és ne azon sírjunk-ríjunk, hogy mi miért és hogyan történt ezer éven keresztül, hanem találjuk meg végre magunkat, és álljunk talpra önmagunktól. Nem, ne az állami vezetőktől várjuk el, hogy oldják meg, amit ugysem tudnak, hanem mi saját magunk tegyünk magunkért. Mindent amit tehetünk!
Szerintem tök fölösleges azon rágódni, hogy Vajk meg Koppány milyen családi háborúban élt anno, hanem végre próbáljunk előre is nézni. Mert ez az állandó hátrafelé nézés és a múltban élés semmiképpen nem oldja meg a jelenlegi helyzetet.
Szerintem!
Én azt kérdezem Tőled, hogy szerinted mi a TEENDŐ!!!!!!!!!!
Tudod hogy a magyarság szerint minek az ünnepe augusztus? :) Én holnap azt ünneplem :)
Szeretettel: Öbike
A szeretet mindent áthat.....
Szeretlek! Sajnálom! Kérlek bocsáss meg! Köszönöm!
Mosolyogj Magyarország :)Te IGe! Szerinted mit fognak azok tenni, akik a cikkednek...

nem csak az első három sorát képesek végigolvasni?
Emlékszel?
A minap majdnem vérre mentek egy "indigóért". :-))))))
Tudod, mi lesz?
Ez: http://www.thesecret.hu/node/8586
Az emberek nagy részét nem érdekli az IGAZSÁG.
Szebbek azok a mesék, amelyekkel igazolni tudják a saját gyengeségeiket."Dicső" pápák

III. Ince János király bűne miatt képes volt egész Angliát egyházi átok alá helyezni. Elítélte a Magna Chartát. Lemészároltatott több százezer albigenst Dél-Franciaországban. Új lendületet adott az inkvizíciónak.

-----------------

VIII. Bonifác egy alkalommal csak azért nem nevezett ki egy metropolitát, mert nem tetszett neki az arca. Az 1300-as szentévben a trónusán ülve, Konstantin koronájával a fején, karddal a kezében fáradhatatlanul ezt énekelte: „Főpap vagyok, császár vagyok”. Mindig a legdrágább ruhákba öltözött, roskadozott a drágakövektől. Egyszerre volt egy férjes asszony és annak leánya a szeretője. Híres lett e kijelentéséről: „A szex olyan, mint egy kézdörzsölés”.
Elődjét, V. Celesztint csalással mondatta le a trónról, úgy téve mintha ahhoz a Szentlélek szólna. Celesztin eléggé együgyű és szenteskedő volt ahhoz, hogy elhiggye ezt. A pápa leromboltatta Palestrina gyönyörű városát, csak mert ellenségei, a Colonnák birtokához tartozott. Senkit sem kíméltek a csapatai, a jelentések 6000 halottról szólnak. Rengeteg műkincset is elpusztítottak, szándékosan méghozzá. A földet felszántották és sót hintettek belé.
Jóval 80-as évei felett halt meg, miután az egyik Colonna utód elfogatta és bezáratta egy szobába; ott megőrült, fejét állandóan a falba verte és a karjáról leharapdálta a húst.

----------------

XII. Benedekről feljegyezték, hogy szeretőjévé tette Petrarca nővérét.

----------------

VI. Kelemen nemibeteg volt. Lovai zablái aranyból készültek. Ezüst és arany ékszerei kereken 450 fontot nyomtak. Megkínoztatta és elégettette azokat a szerzeteseket, akik olyasmiket állítottak, hogy Jézus szegénységben élt, ez ugyanis nem tetszett neki, mert ellenétben állt az ő (a pápa) fényűző életmódjával. A kérelmezők, ha sikerrel akartak járni, kérelmeiket a szeretője meztelen keblére írták.

------------------

VI. Orbánról az orvosa feljegyezte hogy alig evett valamit, de alkohol nélkül nem is tudott élni. Rosszindulatú, indulatos ember volt. Néhány bíboros fellázadt ellene; ezek közül ötöt elfogatott, és halálra kínoztatta őket, miközben ő a közelükben fennhangon olvasta a breviáriumot.
Végül a francia király támogatásával a bíborosok egy csoportja új pápát választott VII. Kelemen néven. Ő már korábban, pápai legátusként bemutatta milyen ember: Az adriai Cesenában tevékenykedett, és a helyi lakosok kifogásolták hogy a zsoldosai nőket erőszakoltak meg. A pápai legátus rábeszélte a város képviselőit arra, hogy tegyék le a fegyvert. Ezután angol és francia vegyes csapatokat küldött oda, akik a város mind a 8000 lakosát lemészárolták, a gyerekeket is beleértve.
--------------

XII. Gergely eladta a tiarát 6000 forintért, hogy szerencsejátékok miatti adósságát kifizethesse. Ezután Riminibe utazott, onnét árusított ki minden ingóságot és ingatlant Rómában, sőt magát Rómát is eladta a nápolyi királynak.

-------------

(első)XXIII. János, eredeti nevén Baldassare Cossa kellemes, elbűvölő, de igen kegyetlen ember volt, ami érthető is, mert korábban kalózként kereste „kenyerét”. Elődjét, Philargót megmérgezte. Soha sem gyónt, a szentségeket sem vette fel. Nem hitt a lélek halhatatlanságában, a halottak feltámadásában, többek szerint Istenben sem. Tömeggyilkos volt, a társas szex híve, különös előszeretettel viseltetett az apácák iránt, legendás házasságtörő, kiemelkedő szimoniákus, zsaroló, kerítő, nemi erőszakot is többször követett el, vétkes volt szodómiában is és vérfertőzésben. Amikor Bolognában megválasztották, még csak diakónus volt. Pápává szentelték és másnap megkoronázták. Ő szennyezte be úgy a „János” nevet, hogy ezután kiment a divatból a XX. század közepéig, mint pápák által választott név. Amikor 1958-ban egy másik XXIII. Jánost választottak, több katolikus székesegyházban sietve el kellett távolítani a pápák névsorából a XV. századi XXII. Jánost.

-----------------

IV. Sixtusnak sok fia volt. Rokonainak, fiainak is, bíborosi kalapokat adományozott. Kedvence Pietro Riario volt, aki a saját nővérétől született fia. Ijesztő vonzódást tanúsított fiatalemberek iránt is. Engedélyezte Rómában a bordélyházakat, hogy több pénze legyen. 1478-ban kiadott bullájával törvényesítette Kasztíliában az inkvizíciót. 1482-ben ennek következtében csak Andalúziában 2000 eretneket égettek el.

--------------

VIII. Ince száműzte azokat a spanyol zsidókat, akik vonakodtak felvenni a kereszténységet. Halálát úgy próbálta elkerülni, hogy fiatal férfiak vérét ömlesztette magába, akik ettől meghaltak.

-------------

II. Pius is két gyermek apja volt.

--------------

Rodrigo Borgia VI. Sándor néven lett pápává. Első gyilkosságait azonban már 12 éves korában elkövette: többször hasba szúrt más fiúkat. Mikor 25 éves lett és Valencia érseke, már a szeretője volt egy özvegy és annak két leánya egyszerre. Sienában rendszeresen orgiákat rendezett. Még öregkorában sem vette le a szemét a szépasszonyokról, házasságon kívül bevallottan 10 gyermeke született. E pápa még reneszánsz mértékkel mérve is gonosz volt; két jó dolgot lehet csak mondani róla: gondos apa volt és idővel sorra elismerte a gyermekeit, valamint támogatta a művészeteket.
Ellenben vérfertőző kapcsolat fűzte saját leányához, Lucreziához. Ez ugyan nem biztos, de nagyon valószínű; ha igaz akkor viszont rekordot ért el mert 3 nemzedék lett a szeretője: a lány, az anyja és a nagyanyja.
A pápa megengedte hogy a gyilkosok büntetlenül távozzanak, ha hajlandóak fizetni neki. Zsíros összegekért bíborosokat nevezett ki, majd megmérgezte őket, hogy a tisztséget újra eladhassa. Ehhez arzént használt. Végül ő maga is ebbe halt bele: fia, Cesare valószínűleg eltévesztette hogy melyik kehelybe kell rakni az arzént,m amit tulajdonképpen egy eltávolítandó bíborosnak szántak.

----------------

II. Gyula tette naggyá az egyházi államot; ehhez tengernyi vért ontott, mert egész pápasága alatt egyfolytában csak hadakozott.

------------------

X. Leó homoszexuális volt. 683 udvaronc állt a szolgálatára, több udvari bolondot tartott, zenekart és állandó színházat. Több tucat fogásból álló lakomákat adott, amiken a tortákból meztelen ifjak ugráltak ki, s olyan ínyencségeket szolgáltak fel mint a pávanyelv. A szimónia keretében 2150 hivatalt árusított ki, hogy legyen pénze. Árverésen adta el a hivatalokat.

* * * * * * * * * * http://vallaskritika.virtus.hu/ * * * * * * * * * *
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
A szabad gondolkodás mindenkinek kijár, akárcsak a széles látókör.A pápaság akkoron rohadt és 1054-ben ketté is szakadt az egyház

A pápaság sötét oldala

Forrás: Peter de Rosa: Krisztus helytartói – A pápaság árnyoldalai
ISBN 963 7628 00 2

366-ban Liberius pápa elhunytával két párt két különböző pápát választott: Ursinust és Damasust. Heves utcai harcok után Ursinus hívei elsáncolták magukat az éppen elkészült Santa Maria Maggiore bazilikában. Damasus hívei felmásztak a tetőre, azon rést vágva gerendákat és köveket zúdítottak a bentiekre. Isőközben mások a főbejáratot ostromolták. Amikor sikerült behatolniuk, három napig tartó véres harc kezdődött. Végül 137 halottat kellett eltávolítani, valamennyien Ursinus hívei voltak.
Ursinust a császári helytartó száműzte, de ez az esemény szennyfoltot hagyott Damasus pápaságán. Ezt ellensúlyozandó mint „Péter utóda” hangsúlyozta lelki hatalmát, holott ez korábban nem volt szokásos a pápák körében. Mivel erőszakkal került hatalomra, Ursinus híveivel szemben állandó rendőri védelemre volt szüksége.
------------------------

I. Szilveszter római püspök annyira nem számított, hogy részt sem vett a Nicea-ban megtartott zsinaton, mely pedig valószínűleg a legfontosabb zsinat volt a történelemben: itt döntöttek ugyanis az arianizmus néven ismert eretnekségről, mely a szentháromság értelmezésében a Fiút alárendelte, azaz nem tartotta egyenrangúnak az Atyával. A zsinatot Konstantin pogány császár hívta össze, aki akkoriban még nemcsak keresztény nem volt (halála előtt keresztelkedett csak meg) de még katekumen, azaz keresztényjelölt sem volt, mégis ő tartotta kézben az egész tanácskozást. Sértette ugyanis a császár érdekeit a keresztények civakodása.
Niceában 300 püspököt gyűjtött egybe, és az útiköltséget is vállalta. A római püspök nem volt köztük, de senki nem is hiányolta, maga helyett két presbitert küldött. A püspökök többsége az ariánus álláspontot támogatta. Amikor ez kiderült, felállt a császár, és végetvetett a vitának, azt az álláspontot képviselve amit manapság „ortodox felfogásnak” neveznek, hogy tudniillik Isten fia „egylényegű” az Atyával. Valamennyi másként gondolkodó püspök visszakozott kettő kivételével, akiket a császár megfosztott tisztségüktől és hazaküldött. Azután levelet írt Alexandriába: „Ami 300 püspöknek tetszik, az nem más mint Isten akarata”! (Elég cinikus eljárás Isten szavával). A császár valószínűleg csak azért járt el így hogy megmutassa: egyházi kérdésekben is övé a döntő hatalom!
Döntését a római püspök is elfogadta.
Jelenleg tehát a RKE által képviselt álláspont nem más mint amit az ókorban egy velejéig pogány, véreskezű hódító mondott, ellentétben az akkori püspökök többségi álláspontjával! Felmerül ezek után a kérdés, hogy legalább egyházjogilag érvényes volt-e a niceai zsinat, és nem kéne-e visszatérni az egyháznak az ariánus álláspontra?!
-------------

964-ben V. Benedek miután megbecstelenített egy fiatal leányt, haladéktalanul Konstantinápolyba utazott a Szent Péter-dóm minden kincsével, és csak akkor tűnt fel újra Rómában, amikor a pénze elfogyott. A pápát később egy féltékeny férj gyilkolta meg. Holttestét, melyen száz tőrszúrás volt látható, végigvonszolták az utcákon, majd egy szemétgödörbe dobták.
---------------------

VII. István teljesen őrült volt. Elődjét, Formosus pápát 9 hónappal annak halála után kihantoltatta. A később hírhedtté vált „hullazsinaton” a bűzlő holttestet teljes pápai ornátusba öltöztette, feltetette a lateráni trónra, azután személyesen kezdte a vallatását. Azzal vádolta, hogy adatok meghamisításával lett pápa. Egy tizenéves dadogó diakónus válaszolt Formosus pápa helyett. VII. István Formosust bűnösnek találta, ellenpápaként megátkozta a holttestét, letépték róla a ruhát, csak egy szőringet hagytak rajta mely már hozzáragadt az oszlásnak indult holttesthez, és a Tiberisbe dobták, kivéve azt a két ujját, amivel életében a „hamis” apostoli áldásokat szokta adni. A hullát néhány tisztelője kihúzta a vízből, és eltemette. Később visszatették eredeti sírjába, a Szent Péter bazilikába. István pápát nem sokkal később megfojtották.

-------------------

Christoporus azáltal lehetett pápa, hogy foglyul ejtette a csak egyetlen hónapig uralkodó V. Leót. III. Sergius azonban mindkettőjüket lemészároltatta. Továbbá exhumáltatta másodszor is a már 10 éve halott Formosus pápát, és újra kiátkozta. Mivel Sergiust is Formosus szenmtelte fel, emiatt önmagát is törvénytelennek kellett volna tartania, de efféle apróság nem zavarta. Formosus holttestét lefejeztette, és levágatta további három ujját, mielőtt a Tiberisbe dobta. De a lefejezett holttest fennakadt egy halászhajón, és újra „elpusztíthatatlannak” bizonyult. Ismét visszavitték a Szent Péter bazilikába.
Sergius 45 éves korában egy Marozia nevű 15 éves szeretőt tartott. Született egy fia is tőle. Marozia anyja egy bizonyos Theodóra volt, aki sokat tett azért, hogy szeretője X. János néven pápa lehessen.
Amikor Theodóra 928-ban meghalt, Marozia elfogatta a pápát, és megfojtatta. 3 évvel később Marozia és Sergius pápa fia XI. János néven pápa lett.
Marozia a második férje, Guido halála után házasságot kötött féltestvérével, Hugo provence-i herceggel. Fia a pápa felmentette őt a vérfertőzés mint házassági akadály alól.
Igen ám, de Marozia második fia, a 18 éves ifjú Alberich hatalmába kerítette Rómát, a féltestvérét XI. Jánost a lateráni börtönbe záratta ahol az 4 évvel később meg is halt, de a saját édesanyját is foglyul ejtette, őt az Angyalvárba záratta. Még 50 esztendőn át raboskodott ott iszonyú körülmények között.

Alberich 40 éves korában meghalt, és fia Octavianus lett a pápa, XII. János néven, 16 éves korában. Saját anyját is a szeretőjévé tette. Egész háremet tartott a lateráni palotában, szerencsejátékokban tékozolta el a zarándokok adományát, kétezer lovat tartott, amiket borban áztatott mandulával és fügével etetett. Szerelmi partnereit a Szent Péter székesegyház aranykelyheivel ajándékozta meg. A pápa a lateráni Szent János templom környékén rendszeresen nőkre vadászott, akiket megbecstelenített. Az oltár előtt még az ördög egészségére is ivott. Miséket mondott szentáldozás nélkül, egy diakónust istállóban szentelt fel, apjának volt szeretőjével és saját unokahúgával is volt szexuális kapcsolata. Lelkigondozóját megvakíttatta, egy bíborost kiheréltetett, ezzel a halálát okozva.
Olyan haragot váltott ki a népből, hogy Tivoliba kellett menekülnie, de Szász Ottó császár megparancsolta hogy térjen vissza. Ez végül hadsereg segítségével történt (a hadsereget nem a császár, hanem János pápa családja szervezte). Rómában aztán megcsonkíttatta és kivégeztette azokat, akik közreműködtek elűzetésében.
Halála úgy esett hogy egy féltékeny férj rajtakapta a pápát a feleségével, és kalapáccsal agyonütötte. Ekkor a pápa 24 éves volt.

-----------------

XIII. János pápa hihetetlen mértékben kegyetlenkedett. Ellenségei szemét kiszúratta, a lakosság felét kardélre hányatta.

---------------

VII. Benedeket ugyancsak egy megvadult férj ölte meg, házasságtörés közben.

------------------

986 tavaszán a 23 éves V. Gergely pápa kivégeztette a már 90-es évei közepén járó, eddig börtönben sínylődő Maroziát, akit a pápává lett unokája sem engedett onnan ki. Ennyit a gyermeki szeretetről!

-----------

Amikor Theophylactust 1032-ben megválasztották IX. Benedek néven pápának, még csak 11 éves volt. E pápa bűnei főként fosztogatásból, gyilkosságból és erőszakból állnak. Többször el kellett menekülnie Rómából. Végül lemondott, mert szemet vetett az unokahúgára. Hiába mondott le azonban (utóda VI. Gergely lett) imádottja kikosarazta, és vissza akart térni a pápai trónra!
Végül Henrik császár teremtett rendet, aki egy II. Kelemen nevű pápát kreált.

----------------

Sokan tudják hogy VII. Gergely pápa tette igazán nemzetközi tényezővé a pápaságot, hozzá fűződik a német császár „canossa-járása” is. Kevesebben tudják, hogy a pápaság világuralmi igényének megalapozása érdekében egész okirathamisító műhelyt üzemeltetett.
Nem volt önbizalom híján sem – választásakor azt mondta, hogy szent voltáról kétséget kizáróan meggyőződött!
Alig választották meg, máris eltörölte a papok házasodását, azért, hogy az egyházi javak örökölhetősége megszűnjön. Emiatt az alsópapság ártatlan feleségeinek ezrei prostituáltakká váltak. Elválasztották őket férjeiktől, és megátkozottan, megtörten, támasz nélkül elkergették őket, többen közülük gyötrelmeiknek öngyilkossággal vetettek véget. Emiatt történt, hogy az olasz püspökök egy csoportja Páviában zsinatot tartott, és kiátkozta a pápát, mert házastársakat egymástól elválasztott és a papok erkölcstelenségét támogatta a tisztes házassággal szemben.

-----------------

XII. Orbán pápa a XI. század végén úgy döntött, hogy az eretnekeket meg kell kínozni és meg kell ölni.
stb...

* * * * * * * * * * http://vallaskritika.virtus.hu/ * * * * * * * * * *
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
A szabad gondolkodás mindenkinek kijár, akárcsak a széles látókör.kedves IGE, ez ismét

kedves IGE, ez ismét kellőképpen provokatív és elgondolkodtató :-)

mindig felvillantod az érem másik oldalát, de tudod én erre azt mondom, hogy a két oldal együtt tartalmazza a teljes igazságot. a leírtakkal kapcsolatban: lehet hogy sok mindenben igazad van, de azt is érdemes látni, hogy ha nem ez történik, akkor egy nehezebb úton indult volna el az ország, s eséllyel tűnhetett volna el a történelem süllyesztőjében, mint sok már nemzet abban a korban. változásra volt szükség, és így utólag úgy tűnik hogy ez egy jó lépés volt, persze megítélni azért nehéz mert nem tudjuk mi lett volna ha...

párhuzamokat pedig azért nem érdemes vizsgálni, mert több mint 900 év különbséggel igencsak más világ volt a XX. században, mint 1000 körül. persze lehet mondani hogy a történelem ismétli önmagát, de ez már csak utólagos sablonizálás.

de összességében amit írtál azt oszom is, meg szorzom is. :-)Álmos népe vedd vissza hited!

Itt is van egy érdekes írás, amely érinti a témát:

Álmos népe vedd vissza hited!
www.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=14017

"A vallások a népek és nemzetek féken tartására jönnek majd létre akkor, amikor a fegyverek már csődöt mondanak, s amikor már csupán félelemmel lehet rendet teremteni. Ha megfosztják az embert önnön isteni mivoltának tudatától, könnyen lábbal tiporhatják. Pl a vallási tantételek azért beszélnek pokolról és ördögről, hogy a rettegés fegyverével kormányozzák majd a tömegeket."

"Géza fia Vajk (aki megkeresztelésekor veszi fel az István nevet) még meg is fejeli apja önző hatalomvágyát, kiirtatja és lemészároltatja majd idegen katonákkal testvéreit, akik az ősi képességeket akarják használni. Elrettentésül Koppány holttestét 998-ban felnégyelteti és a darabjait hatalma szilárdságának jeléül Veszprém, Győr és Esztergom kapujára függeszteti majd ki. A negyedik darabot pedig másik nagybátyjának - anyjának testvérének – küldi elrettentésül, aki még az ősi hittel – a keresztények és István szerint a pogánysággal – kacérkodik. Gyula meghátrál, így István Erdélyt is bekebelezi majd. István egy olyan koronával a fején foglalja el a trónt, mely Ottótól származik – emlékszel, aki Lehelt és Bucsút tőrbe csalja -. "

* * * * * * * * * * http://vallaskritika.virtus.hu/ * * * * * * * * * *
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
A szabad gondolkodás mindenkinek kijár, akárcsak a széles látókör."Nem irtottam ki senkit, aki más vallású mint én"

Avatar 2007.07.23. 18:41:36

Kedves Szaros gerle!
Elmondok pár dolgot amit én letettem az asztalra:
Nem öltem meg és nem négyeltettem fel unokatestvéremet hogy elragadjam tőle az érvényes jogrend szerinti örökségét.
Nem vakíttam és süketíttettem meg unokaöcsémet attól való félelmemben, hogy megpróbálja majd visszaszerezni tőlem, vagy utódomtól azt az uralkodói jogkört, amit elloptam...
Nem szerveztem bandaháborúkat, hogy az ország más részein hatalomban lévő emberektől elragadjam birtokaikat, vagyonukat akár az életük árán is.
Nem irtottam ki senkit, aki más vallású mint én, nem dobattam el az országgal ősi kultúráját és vallását, hogy az én fixa ideám követését tegyem kötelezővé mindenki számára.

Szerintem én jobb ember vagyok, mint "Szent" István. Sokkal jobb, és sokkal keresztényibb.
Pedig nem is vagyok keresztény. "

http://szkeptikus.blog.hu/2007/07/18/kubica_nem_csodatevo

* * * * * * * * * * http://vallaskritika.virtus.hu/ * * * * * * * * * *
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
A szabad gondolkodás mindenkinek kijár, akárcsak a széles látókör."kereszténységet a legvéresebb terrorral terjesztették"

....javasolom, hogy vessünk egy pillantást 1005 év távlatából a Szent István-i ökörségre.Nagyjából ezer éve a magyar politikai elit egyik zavaros előéletű vezető személyisége, bizonyos Vajk, gyanús módon nevet változtatva úgy döntött, hogy gátlástalanul kiszolgálja az országot befolyásuk alá vonni kívánó idegen hatalmak érdekeit, és rárontott saját nemzetére. Ördögi tervét megvalósítandó nagy mennyiségű idegenszívűt vett állami alkalmazásba, és legott elkezdődött a szellemi kútmérgezés. Jól tudták, hogy először a nemzet gerincét kell megroppantani, tehát a magyarság évezredes kultúráját, hagyomány- és hitvilágát támadták, hogy a globális divathullám igájába hajthassák a kultúrájuktól fosztott, megroppant gerincű, lehajtott fejű, céljukat, identitásukat vesztett magyarokat. A multinacionális, idegennyelvű, a magyar lélektől oly' távol álló kereszténységet a legvéresebb terrorral terjesztették, hogy ostoba, önállótlan alattvalóvá züllesszék az egykor büszke, szabad népet. A terrort követő, évszázadokon át tartó agymosás írmagját is kiirtotta az autentikus nemzeti kultúrának: ezer év után is csak pinceüzletekben, kirakodóvásárokon és szélsőjobboldali rendezvényeken tűnik föl egy-egy griffes-indás tarsolylemez...

http://www.nol.hu/archivum/archiv-374655

* * * * * * * * * * http://vallaskritika.virtus.hu/ * * * * * * * * * *
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
A szabad gondolkodás mindenkinek kijár, akárcsak a széles látókör."Szent István esetleg? Ő volt az a hazaáruló gyilkos..."

"Szent István esetleg? Ő volt az a hazaáruló gyilkos, aki odadobta a Boldogasszonyt és a magyarok függetlenségét Rómának, a kor Moszkvájának. Igaz, megkapta a magáét érte: az ő felsőtestének egy darabját konkrétan körbehurcolják a városon évente. Az se mondható örök nyugalomnak." Tóta W.Árpád: Élt, él, élni fog

* * * * * * * * * * http://vallaskritika.virtus.hu/ * * * * * * * * * *
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
A szabad gondolkodás mindenkinek kijár, akárcsak a széles látókör.