Autentikusnak lenni

autentikusSzámomra mindig merész kijelentésnek tűnik, ha valaki arról nyilatkozik határozottan, nincs szükség semmiféle külső segítségre, mert autentikus énje tökéletesen elirányítja a világban, ezért minden szentkönyv ami íródott, minden próféta aki született, minden tanítás ami elhangzott már kevés ahhoz képest amit Ő magában elért. Hogy nincs szükség vallásra (bár a Bibliából idéz), nincs Isten vagy ember rajta kivül aki hatalmasabb, mint a saját belső hangja. Ezért akartam feltenni Mihály arkangyal néhány héttel ezelőtti üzenetét (bár lehet, hogy ez a név is csak egy a sok közül az olyan ember számára aki már a saját bűvköréből nem tud kimozdulni). Azért egy próbát megér. Ha másért nem, egy újabb értelmetlen vita elindításáért.

Autentikusnak lenni
(Mihály arkangyal Celia Fenn-en keresztüli üzenete 2007.decemberében)

„Autentikusnak” lenni azt jelenti, mint felismerni, kik vagytok az élet áramlásában és táncában.
Hiszen ti az isteni eszencia emberi formában létező szikrája vagytok, az, akit mi emberangyalnak nevezünk. Azt is jelenti, hogy felismeritek, nincs mit „tanulnotok” a Föld bolygón; egyet kell tudnotok, hogy lényetek szíve már a mélységes bölcsesség helye. Nincs mit „meggyógyítanotok” sem, mivel a fény tökéletes lényei vagytok, akik csupán azt kutatják, hogy ez a tökéletességük tükröződjön a teremtett valóság külső világában. Autentikusnak lenni azt jelenti, kedves fénymunkások, hogy ráébredtek: lelketek legmagasabb lehetőségeinek megvalósításáért vagytok itt, növekedni, tapasztalni, kalandokat átélni a fény hullámain, teremtésetek örömében felfedni, kik is vagytok!
Ez az 5. dimenziós tudatosságbeli élet lényege. És a tudatosság e szintjére való belépéshez a szíven keresztül vezet az út. Amint rátaláltok személyes szolgálatotokra, szerepetekre ebben a bolygóméretű társteremtésben, szívetekben vágyat éreztek majd, hogy a csak rátok jellemző különleges módon tapasztaljátok meg az életet és a szeretetet!

Igen, szeretett fénymunkások, mindegyikőtök olyan egyedi, mint egy hópehelykristály, és mindegyikőtök különböző módon fejezi ki a feltétlen szeretetet. Autentikus állapotban lenni azt jelenti, hogy szívenergiátok áradását olyan módon tapasztaljátok meg, amely egyedi módon fejez ki benneteket, azt, akik vagytok. A ti módotok nem lesz azonos másokéval, hiszen, miközben a feltétlen szeretet lángjában egyek vagytok, ugyanakkor lelketek kifejeződésében egyedi szépséggel bírtok, ez pedig lelketek sok különféle múltbeli, jövőbeli, párhuzamos valóságbeli és életbeli tapasztalásában felhalmozódott tapasztalataiból ered.

Ne féljetek attól, hogy belépjetek valódi lényetek mélységes igazságába, hogy kifejezzétek és felfedezzétek ezt a szereteten és szívetek fényén keresztül.
Honnan tudjátok majd, hogy életetek autentikus-e?
Önmagatokon belül a béke, öröm és kiteljesedés mélységes érzését fogjátok megtapasztalni. Hála tölt majd el benneteket, és az életetekkel való elégedettség. És, még ha mindezeket most nem is érzitek, tudhatjátok, hogy az ikerlángok mostani egyesülésével felhatalmazást nyertek arra, hogy elinduljatok a belső béke és öröm állapota felé.
Így csak azt javasolhatjuk nektek, hogy kezdjetek el teremteni, és a szívetekben őrizni az 5. dimenziós tudatosságot.

Hogyan lehettek autentikusak

• Legyetek szabadok, tapasztaljátok meg magatokban a szabadságot: tudjátok, hogy többé nem kell mások kedvére tennetek, nem kell „megfelelnetek”. Amikor autentikusak vagytok, akkor szeretőek, kedvesek és békések vagytok, és a körülöttetek lévő emberek nem érzik majd fenyegetőnek magukra a különlegességeteket, hanem veletek együtt ünneplik azt. Ha így éltek, lelketek érzi, hogy szabadon válhat mindenné, ami csak lehetséges, és így megmutatkozik teljes hatalmatok. Vállaljatok felelősséget azért, hogy fenntartjátok szabadságotok, fényetek belső érzését, hogy azzá válhassatok, akik valójában vagytok.

• Legyetek szenvedélyesek, s osszátok meg szenvedélyeteket: kövessétek álmaitokat és vágyaitokat. Amikor autentikusak vagytok, szenvedélyetek hozzátok vonzza majd a körülöttetek lévő embereket. Ne legyetek megszállottak. Emlékezzetek, a szenvedély olyasvalami, amit megoszthattok másokkal, nem pedig menekülési útvonal a kapcsolatok és az intimitás elől. Életetek szenvedélye elmélyíti a mások iránti szeretetet és intimitást, ahogy az ő szívük szenvedélye egyesül a tiétekkel. Tudjatok róla, hogy minden szívnek megvan a saját egyedi szenvedélye, és kifejezésmódja. Törekedjetek arra, hogy elismerjétek és tiszteljétek mások szenvedélyét, és ők is tisztelik majd a tiéteket és megosztják veletek az övékét. Amikor egy embercsoport együtt dolgozik, egyesítve szívük szenvedélyének lángját, ez a szeretet és kreativitás valóban erőteljes energiáját hozza létre.

• Legyetek nyitottak és őszinték, mind magatokkal, mind másokkal: legyetek tudatában, hogy mit éreztek magatokban, és ne féljetek attól, hogy ezt kifejezzétek. Törekedjetek arra, hogy kinyilvánítsátok önnön igazságotokat. Ha ezt düh és agresszió nélkül teszitek, akkor mások el fogják fogadni. Talán nem fog egyezni az ő igazságukkal, de ez nem a ti dolgotok. Ha képesek arra, hogy elfogadják igazságotokat, az jó; de ha mégsem, akkor engedjétek meg magatoknak, hogy addig keressetek, míg olyanokra találtok, akik hozzátok hasonlóan nyitottak és őszinték veletek. De tudjatok róla, kedveseim, hogy a nyitottságra, őszinteségre és szeretetre való képesség azon alapszik, képesek vagytok-e először is önmagatokkal nyitottak, őszinték és szeretőek lenni. Amennyire nyitottak és őszinték vagytok saját magatokkal, annyira fog ez tükröződni a mások felé mutatott ilyen képességeitekben.

• Legyetek eredetiek és kalandszeretőek: ne a biztonság legyen életetek célja, kedveseim, mivel az anyagi dimenziókban ilyen nem is létezik. Az 5. dimenzióban minden létező természete az áradás, a rugalmasság és a változás. A kozmikus szívenergia kiárad és mindig új formákat és kifejeződéseket keres magának. Törekedjetek arra, hogy együtt mozogjatok ezzel az áramlattal, engedjétek meg magatoknak, hogy ebből az áramlatból teremtsetek, és hogy ezt a folyamatot élvezzétek is. Emlékezzetek, milyen érzés volt gyermekként, amikor barátaitokkal kalandokra indultatok? Ennek olyannak kellene lennie, mintha lelketek minden nap új kalandokba bocsátkozna. Mindegy, milyen lehet az életetek, mindig, mindennap teremthettek magatoknak, önmagatokban szeretetteli és szépséges apró kalandokat.

• Legyetek békések, legyetek jóindulatúak: amikor életeteket a tudatosság 5. dimenziós szintjén élitek, úgy érzitek majd, hogy vágytok a békére és a kegyelemre. Egyúttal képessé is váltok arra, hogy ezeket megteremtsétek, bárhol is jártok, még ha egy nagyváros vagy egy forgalmas utca közepén éltek is! Tudatosságotok ugyanis a „békének és szépségnek” egy olyan erős zónáját fogja megteremteni, melyet mindenki megérez majd, aki a közeletekbe jön. Ez vonzza majd őket, illetve visszatükröződik abban, ahogy válaszolnak nektek. A béke és kegyelem, mely belőletek sugárzik, felébreszti bennük is az örömet és a kedvességet.

• Éljétek életeteket a társadalmi és verbális kliséken túl: kedves fénymunkások, ne terheljétek meg magatokat a tudással, hogy egy másik személy hogyan gondolkodik, érez, vagy hogy hol tart. Engedjétek meg nekik, hogy ott legyenek, ahol, és azok legyenek, akik. Engedjétek meg nekik saját egyediségük misztériumát. Ezen az 5. dimenziós helyen minden szeretet, a félelem pedig csak egy illúzió. Nincs értelme másoknak azt mondani: „Hiszen te félsz”, mivel ez csupán a ti – mások érzései feletti ítélkezésre való – szükségleteket tükrözné, s hogy biztonságban érezzétek magatokat annak analizálásával, hogy mások mit gondolhatnak a ti életetekről. Inkább azt keressétek, mi az a „szeretetüzenet”, amit ez a személy hozott a számotokra, az általa tükrözött illúzió révén. Ez leggyakrabban annak szükséglete, hogy magatokba, saját illúzióitokra tekintsetek, hogy megváltoztassátok életeteket, s talán, hogy meglássátok, hol és hogyan engedtétek be ezeket az illúziókat a szívetekbe. Kedveseim, egyszerre benne élni az illúziókban és azokon túl, egyedi igazságotok szívében, maga a multidimenzionális életre való „képesség”.

• Ne álljatok ellent az áramlatnak: kedveseim, amikor autentikus életet éltek az 5. dimenziós tudatosságban, akkor a feltétlen szeretet áradása erős, és mindenféle meglepő eseményt és változást hoz magával. Ne álljatok ellent a változás áradásának, mivel ez a régi energiás illúziók keménységével blokkolná az áramlást. Mi ezeket a meglepő eseményeket „csodáknak” nevezzük, mivel még ha időnként nem is annak tűnnek a számotokra, arra szolgálnak, hogy titeket a bőséges szeretet áramlatán belül tartsanak. Ha ellenálltok, saját szívetekben gátoljátok a bőséges szeretet áradását, s ekkor ez titeket megkerülve áramlik tovább, ti pedig elkülönülést, magányt és hiányt fogtok megtapasztalni. Ahogy újra kitárjátok szíveteket a feltétlen szeretet áradásának, úgy a bőség áramlata is újra rátok talál. Az áramlásnak való ellenállás mindig a dolgok kimenetelére vonatkozó meghatározott elvárásoknak és ideáknak az eredménye. Ha egyszer képesek vagytok arra, hogy elengedjétek az elvárásokat, és megengeditek a változást és az áramlást, akkor nem lesztek dühösek vagy merevek, amikor egy manifesztáció nem úgy jelenik meg az anyagi világban, mint ahogyan vártátok. Tudjatok arról, hogy minden az isteni rend szerint áramlik, és hogy életetek minden változásán és váltásán áldás van. Amikor hálával és kegyelemmel fogadjátok el a változást, akkor látjátok meg és veszitek észre a minden létező szívéből érkező bőséges áldásokat.

/Aki azt állítja magáról, nincs szüksége semmiféle külső segítségre, irányelvre, mert a Forrása, a Belső Istene éppen elég ehhez, sőt veszi a bátorságot és mások munkáját vagy éppen vallását egyszerűen hülyeségnek kiáltja ki, a fenti üzenetet el se olvassa... --> a szerkesztő véleménye./

HozzászólásokJó hogy ilyen vagy, Adminunk:) Köszönöm:))))

"Merjünk élni, merjünk remélni, szeretni, s könnyeket is hullatni, ha kell. A dal dalol, az élet virágzik a kegyelem által, s a végtelen szeretet, ha engedjük lágyan karol át...."Köszi Imi...:-) És

Köszi Imi...:-)
És Fókám, az írásaid címlapra valóak! Ez egyik legnagyobb rajongód vagyok, ez biztos. Szeretem a vehemenciát amivel átadod. Mondtam, én is ilyen vagyok. Talán ezért van az, hogy hamarabb egymás tyúkszemére tudunk lépni és nehezebb üvöltés nélkül nézni, ahogy bekékül:-))

"Az üzenetem az, hogy sokkal több vagy annál, mint ami szembe tűnik."(Kryon)Jó olvasni

Jó olvasni titeket, szerintem ezekből a nézőpont ütköztetésekből is nagyon jó gondolatok és írások születnek. :)
És hadd szúrjak be egy kis hozzáfűznivalót, mert már többször felmerült, hogy mi alapján válogatom a címlapra az írásokat. Próbálok teljesen független maradni téma és nézőpont szempontjából. Nem azokat teszem ki, ami nekem személy szerint tetszik, hanem azokat, ami téma alapján sok embert érint, vagy sokakat érdekelhet, és ami terjedelemre is hosszabb, önálló írás, vagy történet, lehetőleg helyesírási hibák nélkül. Mindössze ezek alapján válogatok, így nem az én érzéseimet vagy gondolataimat tükrözik a címlapon lévő cikkek, hanem az oldalon lévő emberekét. Próbálok mindig pártatlan és független maradni, ami nem túl hálás szerep, de nekem ez jutott, és vállaltam :) Valakinek ezt is kell :))

Egyébként pedig, nagyon örülök neki, hogy ilyen sokat tanulhatok tőletek :)O.K. :) Gini99

Tudom, értem, olvastam. Bocsánatot kérni nincs miért, nem bántottál. Vitatkozni meg nem árt. Csak olyanokhoz szólok, olyanokra figyelek, olyanokkal beszélgetek, akiket szeretek. Ez nem jelenti azt, hogy akihez nem szólok, azt nem szeretem. Tehát ha kicsit sokat reagáltam a hozzászólásaidra, az azért van, mert figyelek Rád. Ezután is figyelni fogok.:):-))) Bevágom ide is, mert

:-)))
Bevágom ide is, mert talán nem olvastad a saját blogodban, két nappal ezelőtt írtam oda, és továbbra is igy gondolom Fóka!

Drága Fóka!
Isten látja lelkem én most sem vagyok kiakadva és berágva Rád.
Csak elmondtam az első gondolatot ami erről eszembejutott, a hangnem biztosan nem volt szerény, ezért elnézést kérek. Ellenszenvet meg pláne nem érzek irántad, ugyanis mindent elolvasok tőled, és pont ezután a szóváltás után elolvastam és hozzá is szóltam a hupilila plazma tv-dhez ami zseniális volt.
Szó sincs haragról, ellenszenvről, vagy bármiről.
Kos vagyok, és szeretem azonnal kimondani amit gondolok, még ha később meg is bánom a stílust.
Sajnálom, ismétlem.
Úgy éreztem igen, hogy több ezer éves tanításról nem illik azt állítani, hogy hülyeség, annál is inkább mert emberek milliói hisznek benne és élik.
Ugyanígy nem bántanék egy keresztény embert sem a Biblia pocskondiázásával.
Ezen pumpáltam fel magam, és nem a megfelelő hangnemben küldtem el az üzenetemet.
Amúgy valahányszor olvaslak, mindig az öcsém jut eszembe, aki ugyanilyen karizmatikus, mint "mi" és ha ez fésztufész zajlik, biztos meg is gyomrozlak mint őt szoktam, aztán átölellek:-)
Nem ezen múlik az élet. Egyszerűen túlreagáltam. Bocsánat.

Ágica: Én is, nagyon!:-))Ginikém....

Én Téged is imádlak. Puszil : ágicaGinim!

Dehogy is beszélünk el egymás mellett! Éppen hogy megtaláljuk egymás kérdéseire a választ. Legalábbis én így látom. Sosem fogok Veled vitázni olyasmiről, ami Te vagy, hiszen Te is a VAGYOK vagy. Legfeljebb a nézőpontunk más, de ha egymás mellé állunk, talán egy pillanatra láthatjuk közel ugyanazt. Értem, mire gondolsz a szavaiddal. Nem védekezem, hiszen nem bántasz. Csak kommunikálok a magam módján és formálódom minden pillanatban, hogy alkalmasabb legyen az illúzió, amit bennem látsz a szeretetedre. Nem kilökni akarlak, leszorítani az útról az autómmal, hanem átintegetni. Legfeljebb viccesen nyomkodom a dudát. Harmóniára törekszem. Bevallom, szeretem, ha szeretnek. Szeretek szeretni. Ha egy kicsit oldalba böknek egy kacsintás kíséretében, az még nem változtat semmin, sőt. Úton vagyunk mindketten. Legfeljebb más autóval. Örülök Neked. Te autentikus!:))) Ezt komolyan gondolom ám, hiába a vigyori-jelek!Szabad vagyok:)

Szabad vagyok - mondta a majom a rácsnak.
Én nem - monda a rács -, engem majmok közé zártak.
(Rolls Frakció)
Minden csak nézőpont kérdése. Mindenkit barátságosan meglapogatok, aki ezt olvassa.
- az egyik "majom"- :)))Elbeszélünk egymás

Elbeszélünk egymás mellett Fóka.
Minden jót Neked.

"Az üzenetem az, hogy sokkal több vagy annál, mint ami szembe tűnik."(Kryon)Summa summarum...

...szóval, Gini99, valamit nagyon félreérthettél. Hiszen bármit állíthatok, ha Te igazán szabad vagy, akkor nem zavar Téged. Ha pedig zavar, akkor... attól én még szabad lehetek. ;)
Elfogadlak ilyennek, elfogadom amit írsz, mondasz. Szabad vagyok. Rengeteget nevetek, jól érzem magam. Érezd jól magad. Ne hagyd, hogy bárki véleménye, akár az én véleményem rossz érzéssel töltsön el. Érezd jól magad, légy szabad. Erről szól a Titok. Kívánom, hogy nevess sokat.
-fóka- :)))Drága Gini99!

Önmagam számára autentikus vagyok. Nincs szükségem hozzá sem Mihály arkangyalra, sem pedig Celia Fenn-re, ugyanis egyiküket sem ismerem személyesen. Ahogy nagyon sok tanítót és autentikusnak tartott személyt sem ismerek. Csak magamat ismerhetem s a magam megismerésével fejlődhetek leginkább. Ha a blogbejegyzéseimet te kategorikus kijelentéseknek vetted, akkor nem bennem vana hiba, hanem a te szemléletmódodban, ugyanis soha nem mentem semmi és senki ellen, hanem ért. Sokak igazságát elfogadom, mert megegyezik azzal, amitől magam is szabadnak és boldognak érzem magam. Másokét nem fogadom el. Ha téged ez zavar, megint csak azt tudom mondani, ne olvasd el. De csak azért, mert nézeteink bizonyos tekintetben nem egyeznek, fölösleges engem bírálnod. Én sem bíráltalak. Ha pedig számodra merésznek is tűnik némely kijelentésem, akkor csakis akkor lehet vele bajod, ha magadba engeded. Hagyd rám nyugodtan, hogy viseljem következményeit kijelentésemnek, hidd el, nem véletlenül jelentem ki őket. Nem mentem hozzád, hogy a füledbe súgjam, nem ragasztottam a homlokodra őket. Amit hülyeségnek tartok, azt továbra is hülyeségnek fogom tartani, miért erőszakoljam meg saját érzéseim vezérelte meggyőződésemet?:) Nem plakátoztam ki egyetlen kijelentésemmel sem az utcát, hogy mindenki lássa, hanem leírtam egy blogba. Egy blogba, amit nem kötelező elolvasni. Nem hívtam fel jó Imrénket és nem mondtam neki, hogy "Te, ez címlapra kívánkozik". Egyszer találkoztam vele futólag a Secret Klubban, de akkor is éppen hogy csak köszöntünk egymásnak. Azért változtassam meg valamiről a véleményem, csak hogy Neked vagy másnak tetsszen? Ez bizony ostobaság volna. Akkor nem lennék autentikus. Szóval fölösleges ellentmondásokba keveredni. Amit érdemben megtehettem, megtettem, hogy ne bántsalak: megkértem az oldal szerkesztőjét, hogy ne tegyen ki címlapra. Így nem leszek a szemed előtt, ha zavar. Eszem ágában sincs "kedvencnek" lenni, ahogy te fogalmaztál. Szóval, ha bárki személyével gondod van, akkor magaddal van gondod, nem azzal a személlyel, mert nem erőszakoltak rád semmit. Elvárod, hogy tiszteletben tartsák más meggyőződését, a tiedet, de te nem tartod tiszteletben azt, akié neked nem tetszik. Bármennyire is nem tetszik bizonyos dolgokról a véleményem, senki kedvéért sem fogom megváltoztatni. Még egyetlen egy vallásos ember arcába nem mondtam, hogy "hülye vagy, amiben hiszel, az hülyeség". Amit leírok, az a saját személyes véleményem - ezt többször is hozzáfűztem a mondandómhoz, úgy látszik, ez elkerülte a figyelmed, mert ennek ellenére is a sérelmeiddel vagy elfoglalva. De ez is a te választásod. Ha érzéseid ettől jobbak, akkor csak rajta. Az én érzéseimen ezzel nem változtatsz.
Vannak vallásos emberek a környezetemben, soha egyiket sem oktattam ki semmiről, számukra mindig akkor mondom el a véleményem, ha kérdezik. Ha pedig kérdezik és én szívem szerint válaszolok, és erre megsértődnek, akkor nem velem van a baj, hanem az ő felfogásukkal. De megnnyugtatlak, az ilyen irányú konfliktusok elkerültek, nem vonzom őket, mert tiszteletben tartom ezen emberek személyes választását. De ha megkérdeznék, hogy "Te, Attila, szerinted az ég kék vagy inkább olyan türkizbe hajló?" és én erre azt mondanám, hogy kék, és ezért engem bírálnának, attól még nem változtatnám meg a véleményemet.
Szóval, továbbra sem Te vagy Mihály arkangyal fogja meghatározni, hogy ki az autentikus, hanem mindenki saját maga. Nem állítom, hogy nem vagy autentikus. Életed bizonyságai, amelyeket megosztottál velünk, (nem volt kötelező elolvasnom, mégis megtettem és örömet okozott) elmondják, hogy a magad részéről autentikus vagy, legalábbis törekszel rá, de ezt csakis Te magad tudhatod. Kérlek (csak kérni tudlak és ezen kérésemet nem kell teljesítened), hogy ne kérdőjelezd meg ezen oldalon publikálók egyikének az autentikusságát sem és ne is próbáld meghatározni, hogy ki hogyan lehetne az. Senki sem kételkedik a Te autentikusságodban, hiszen az a Te életed számára önmagát igazolja és ezt nem vonom kétségbe, sőt, tisztelem. Lehet, hogy valaki úgy autentikus, hogy nem csinál semmit és adományokból él és naponta hat órát fejen áll. Nem vonom kétségbe az autentikusságát még akkor sem, ha ezt itt közzé teszi. Nem vonom kétségbe a vallásos emberek autentikuságát és azt sem, ha ezt itt közzé teszi. Lehet, hogy ezekkel itt nem is értek egyet, de elfogadom őket mind. Legfeljebb leírom róla egy blogban a véleményem. Ha ezzel megbántottam az ő érzéseit, az az ő baja, nem hívtam oda, hogy olvassa el. Személyét nem bíráltam és nem bántottam. Ha a római pápa ad nekem egy sonkás szendvicset, elfogadom, rámosolygok és megköszönöm, de nem fogok neki kezet csókolni csak azért, mert ez felel meg az ő véleményének, hitvallásának. Ugyanakkor abban, amit ő hirdet és megél, elfogadom az autentikusságát, legfeljebb nem teszem magamévá. Csak olyan dolgok zavarhatnak, amiktől még nem vagyunk szabadok. Bevallom, eleinte zavart sok kártyavető ostobasága, de önvizsgálatot tartottam és rájöttem, hogy én szabad vagyok tőle így már nem is zavar, egyszerűen azt az igazságot választom, amitől jó érzéseim vannak. De továbbra is ostobaságnak gondolom azt, amit tesznek. Nem tudom, hogy érzed-e a különbséget? Nem azzal tisztelem a másikat, hogy a magamévá teszem a gondolkodásmódját, hanem azzal, hogy elfogadom, még ha a véleményemet el is mondom. Azzal, hogy valamiről véleményt alkotok, nem veszek el senkitől semmit, csak adok egy újabb esélyt a szabad választásra. Azzal, hogy elmondom, hogy szerintem sok kártyavető praktika hülyeség, még nyugodtan választhatja azt az, aki hallja. Figyeltél? Nem a kártyavető személyének autentikusságát vontam kétségbe, hanem a kártyavetést, mert nem felel meg az én valóságomnak, igazságomnak, engem nem tesz szabaddá. A személyével semmi bajom, esetleg még szimpatikus is lehet. Ha te azt mondod, hogy hülyeség amit írok, elfogadom, nem sértődök meg. De ha személyem autentikusságát vonod kétségbe, akkor nem tudod elfogadni a saját magad autentikusságát sem. Ha látsz valakit, amint banánt osztogat, ne kezdj el röpcédulákat osztogatni a tömegben, hogy "ne fogadjatok el banánt X-től, inkább szőlőt fogadjatok el Y-tól". Aki a banánt osztogatja, lehet, hogy nem szereti a szőlőt (én mondjuk szeretem:))) és ezt el is mondja. Megy a hasa tőle, stb. De ő banánt ad és aki erre vevő, elfogadja, az miért fáj annak, aki nem szereti a banánt? A banán osztogatója nem kötelez senkit banánevésre. Ha pedig tetszik valakinek az, hogy ő banánt osztogat és ezt kiplakátozza, hogy mások is hozzájuthassanak a banánhoz, azzal sem kötelez senkit a banánevésre. Élni és élni hagyni. Sok vallásos és ezoterikus ismerősöm, barátom van, ahogy materialista és más dolgokban hívő is. Mind a barátom, minddel elfogadjuk egymást. Nem sértődünk meg egymás véleményén, ha egyikünk segítségre szorul, a másik segít, akármi is a véleménye. Mind autentikus. Legalábbis számomra. Ahogy Te is. Hol itt a probléma?
Szeretettel:
-fóka-Szia kedves Bagoly

Szia kedves Bagoly barátom:-)

Nekem ez a kedvencem most, mert valami eltűnt innen, és valami beköltözött a helyére, ami nekem nem tetszik:
"Tudjatok róla, hogy minden szívnek megvan a saját egyedi szenvedélye, és kifejezésmódja. Törekedjetek arra, hogy elismerjétek és tiszteljétek mások szenvedélyét, és ők is tisztelik majd a tiéteket és megosztják veletek az övékét. Amikor egy embercsoport együtt dolgozik, egyesítve szívük szenvedélyének lángját, ez a szeretet és kreativitás valóban erőteljes energiáját hozza létre."

"Az üzenetem az, hogy sokkal több vagy annál, mint ami szembe tűnik."(Kryon)