Az Emberiség nagy tanítói...


" Miért van szükségünk olyan Mesterre, akim él ma velünk?

Ha meditálás közben, ha bármilyen nehézségbe ütköztök, vagy bármilyen kérdésetek van, imádkoznotok kell Istenhez és megpróbálnotok lecsendesíteni a tudatotokat, és a válasz vagy a segítség jönni fog. Szeretettel és tisztelettel kell fordulnunk bármelyik nagyszerű emberhez, bármelyik nagy lélekhez, bármelyik nagy gyakorlóhoz, mint például Jézus vagy Buddha. Azokhoz a nagyszerű lényekhez, akik olyan sok áldozatot hoztak az emberiségért, és akik elérték a végső Bölcsességet. Mindig szeretettel és tisztelettel kell fordulnunk hozzájuk, még akkor is, ha az az ember már eltávozott. Ezentúl nem kell minden időnket annak szentelni, hogy dicsérjük és imádjuk őket, és szívességeket kérjünk tőlük. Mert mindenkinek tudnia kéne, hogy mi élőlények vagyunk, és egy élő mesterre van szükségünk, hogy átadja nekünk azt a tudást, amit a múlt tanárai a múltbéli tanítványaiknak átadtak. Úgyhogy egy élő mestert kell találnunk.

Sokszor kérdezik emberek meditálásuk közben: „Hány percig kell elképzelni alfában a célomat, hogy hatásos legyen a programozás?” Hasznos tanácsot kaptam ezzel kapcsolatban Pap Lambert István hipnotizőr barátomtól. Idézem:
„Tudatalattink egy ösztönös sóhajtással jelzi, hogy végzett, s léphetünk tovább. Hipnózisban számtalanszor láttam ezt a sóhajt, és megfigyeltem, hogy akinél ez megtörtént, ott a változások nagyon rövid idő alatt vagy azonnal bekövetkeztek. A munkám során tehát nekem az alany sóhaja jelzi, ha egy-egy résszel végeztünk, és továbbhaladhatunk. Javaslom tehát mindenkinek, aki egyedül megy alfába, hogy addig vizualizálja – intenzív pozitív érzéssel átitatva a célját (hiszen az érzések viszik bele az elképzelésbe az erőt, az energiát) –, amíg azon nem kapja magát, hogy sóhajtott egyet!”

(Aki meg akar tanulni Istvántól hipnotizálni, látogasson el a honlapjára!)
Akárhogy is, a múlt mesterei, még ha szeretitek őket és imádkoztok is hozzájuk, csak bizonyos fokig tudnak segíteni, mert a mi mágneses terünket már elhagyták. Elmentek egy másik világba, egy másfajta dimenzióba, hogy ellássák jelenlegi munkájukat, és ők ott vannak elfoglalva. Tehát egy élő mester van megbízva azzal, hogy az ő múltbéli munkájukat jelen időben végezze. Ugyanúgy, mint ahogy néhány éve Carter úr volt az elnök, de most Bush úr az. Úgyhogy nem jó Carter úrhoz imádkozni és őt hívni, hogy oldja meg a nemzetek problémáit, amikor már nem ő van hivatalban. Ez nem azt jelenti, hogy őt nem szeretjük, az eredményeit nem tiszteljük, a munkáját nem értékeljük, csak ő már elment.
Hagynunk kell, hogy végezze a saját munkáját, és ahhoz az emberhez kell fordulnunk, aki jelenleg betölti a pozícióját, hogy beteljesíthesse a feladatát, amit értünk vállalt. Ez minden.

Ha egyszer ezt a világot elhagyjátok, még ha nagyon magas szintű mesterek vagytok is, a fizikai lényeket tovább már nem segíthetitek, csak egy belső kommunikáción keresztül, ami a legtöbb emberi lény számára nagyon nehezen elérhető. Kivéve néhány különleges embert, akikben megvan a telepátia velük született képessége, vagy akikben előző életükben végzett gyakorlatokon keresztül megmaradt valami pszichikai erő, vagy belső kommunikációs képesség. Ezt a hatodik vagy hetedik érzékszervnek, a megértés legmagasabb dimenziójának hívhatnánk. Ekkor még Jézust is láthatjátok gyakorlás nélkül, vagy anélkül, hogy előtte meditálnátok. Ez megtörténik, ha nem is nem túl gyakran.

Meditálás közben, ha bármilyen nehézségbe ütköztök, vagy bármilyen kérdésetek van, imádkoznotok kell Istenhez és megpróbálnotok lecsendesíteni a tudatotokat, és a válasz vagy a segítség jönni fog.

Vagy imádkozzatok Jézushoz vagy Buddhához, vagy bármilyen szenthez, akiben hisztek. A tanításaink egyetemesek, nincs megkülönböztetés a hitrendszerek között. Azt még hozzá kell tennem, miután imádkoztatok az összes szentekhez, Istenhez, és ez sem segít, akkor segítségül hívhattok engem. Ez nagyon önhittnek tűnik, de elmondom, mert mindent el kell mondanom, és el kell magyaráznom, hogy miért. Azért, mert én közelebb vagyok. Egy közeli szomszéd jobb, mint egy távoli rokon. Ez nagyon egyszerű és logikus. Közelebb vagyok, mert a Földnek ugyanabban a mágneses terében vagyunk. Az energiánk összefonódik és könnyebb összehangolni őket, mert közelebb vagyunk, ugyanabban a rezgési frekvenciában.

Ha a meditációdban problémáid adódnak, és van egy élő mestered, akkor csendben imádkozhatsz és kérheted a tanácsát. Ha úgy érzed, hogy távol vagy Istentől, akkor szükséged lesz egy közvetítőre. Egy kicsit még gyenge vagy, pont úgy, mint egy gyerek, aki rászorul szülei segítségére, hogy vezessék első lépéseit. De később teljesen egyedül fogsz menni, és tudni fogod, hogy az a célod, hogy egyedül járj, és ne függj többé a szüleidtől. A Quan Yin módszerrel képes leszel a múlt mestereitől közvetlenül tanulni. Ez az, ahogy mi az igazságról tanulunk, nem hallomásból, prédikációkból, vagy doktrínákból. Az igazság saját megérzéseinken keresztül nyilvánul meg. Ez az, amikor elérünk magasabb dimenziókat, felfedezünk más lényeket és egy civilizáltabb világegyetemet, amit csak figyelmünket befelé összpontosítva érzékelhetünk, elérve a mély szemlélődés egy szintjét. A Quan Yin módszer egy út, hogy ezt az állapotot elérjük.

A múlt mesterei nem tudnak titeket tanítani.

Egy élő mestert kell keresnetek, aki válaszolhat a kérdéseitekre, segíthet, amikor kétségeitek vannak, és kézen fogva visszavezethet titeket Isten Országába. Kell egy személyes kapcsolat, nem pedig valaki a múltból. Nem számít, milyen gyönyörű volt egy nő a múltban, nem vehetitek őt feleségül! Nem tud nektek gyerekeket szülni, nem tudja előidézni azt az érzést, azt a szerelmet, ami megvan az élő feleségetekkel.

Egy élő mester hasznos. Bennem van az elektromosság. A halott vezeték nem működik, csak egy élő vezeték tudja vezetni az áramot és eljuttatni hozzád. Bármilyen vezeték, mindegy, hogy milyen erős, ha tönkre van téve, nem tud tovább áramot vezetni. Bármilyen villanyégő, nem számít, hogy milyen szép, ha egyszer kiégett, nem adhat fényt nektek. De egy villanyégő, még akkor is, ha csúnya, de ép, tud nektek fényt adni. Ezért, ha az emberek egy halott Buddhához imádkoznak, ritkán kapnak választ.

Azáltal, hogy a mesterre gondolsz, eggyé válsz a mesterrel, és a mester te vagy. A mester a te igazi Éned, de mivel ezt nem ismered fel, csak a mesterre kell gondolnod, mert az te magad vagy. A gondolkodáson keresztül a mester összes tulajdonsága fokozatosan, lépésről lépésre át lesz adva neked, és a mesteren keresztül megtalálod Énedet. És később felismered, "Óh! A mester én vagyok. Mindig is én voltam" Ezért az emberek ősidők óta imádják a bölcseket és megvilágosodott mestereket, magukért, nem a mester miatt.

Itt olvashatunk róluk, munkáikról: Rudolf Steiner rövid életrajza: 1861
Rudolf Steiner február 27-én Kraljevecben született, Magyarországon (a mai Horvátország területén), apja az osztrák déli vasút tisztviselője volt.

1862-1879
Gyermekkorát és fiatalságát Mödlingben, Pottschahban töltötte. Iskolába Neudörflben és Bécsújhelyen járt. Kitüntetéssel érettségizett.

1879-1882
A bécsi Műszaki Főiskolán tanul. Főtantárgyai: matematika, kémia, fizika és biológia. Emellett irodalom, filozófia és történelem.

1882-1890
Goethe természettudományos írásainak kiadása Kürschner Deutsche National Litteratur-jában.
Filozófiai tanulmányok. Első könyvének megjelenése A goethei világszemlélet ismeretelméletének alapvonalai (1886).
Levélváltás Eduard von Hartmann filozófussal.
Magántanító egy bécsi családnál. Itt találkozik Josef Breuerral, Sigmund Freud tanítójával.
Barátai Rosa Mayreder költőnő és a női jogok harcosa, valamint Friedrich Eckstein, Anton Bruckner későbbi titkára és életrajzírója.
A Deutsche Wochenschrift szerkesztője Bécsben (1888).
Számos cikk jelenik meg politikai témákról.

1890-1897
A Goethe-Schiller archívum állandó munkatársa Weimarban.
Goethe természettudományos írásainak Sophia-kiadásában vett részt.
Találkozik többek közt Hermann Grimmel, Eduard von Hartmann-nal, Ernst Haeckellel, Gabriella Reuterrel és John Henry Mackayval.
Barátsága Anna Eunikével, házasságkötésük 1899.
A filozófia doktorává avatják a rostocki egyetemen (1891).
Disszertációja 1892-ben jelenik meg Igazság és tudomány címen.
Naumburgban meglátogatja a beteg Friedrich Nietzschét.
Megismerkedik Elisabeth Förster- Nietzschével és Nietzsche műveinek kiadójával, Fritz Koegellel.
Megjelenik A szabadság filozófiája (1894), Friedrich Nietzsche küzdelme kora ellen (1895) és Goethe világszemlélete (1897).

1897-1904
Berlinben a Magazin für Litteratur és a Dramaturgische Blätter kiadása és szerkesztése.
Előadói tevékenysége a Szabad irodalmi társaság-ban a Giordano Bruno Szövetség-ben, Az eljövendők irodalmi körében és másutt.
Hat évig tanít a munkásképzés Wilhelm Liebknecht által alapított iskolájában.
Találkozik többek között Else Lasker-Schülerrel, Ludwig Jacobowskival, Stefan Zweiggel, Erich Mühsammal, Paul Scheerbarttal és Rosa Luxemburggal. Számos cikket ír a kultúra és a kor kérdéseiről.

1902-1912
Élénk előadói tevékenység, különböző nyilvános egyesületekben és a Teozófiai Társaságban, amelynek német szekcióját 1902 októbere óta vezeti.
Találkozás Annie Besanttel Marie von Siverssel együtt bel- és külföldi teozófus páholyok létesítése és szervezése.
Előadásaiban és írásaiban nem a hagyományos teozófus tanítást képviseli, hanem saját kutatási eredményeit, így elsősorban 1901 és 1910 közt megjelenő írásaiban:
A misztika az újkori szellemi élet hajnalán, A kereszténység mint misztikus tény, A magasabb világok megismerésének útja és A szellemtudomány körvonalai. Barátsága Edouárd Schuré és Christian Morgenstern költőkkel.
Münchenben 1907-ben Schuré Eleusis szent drámájá-nak betanítása és rendezése, főszerepben Marie von Sivers. Egy új építőművészi impulzus kezdetei.

1910-1913
Rudolf Steiner négy misztérium-drámájának ősbemutatója Münchenben, saját irányításával.
Épület terve Münchenben a művészi rendezvények, előadások stb. számára.
A terv a hatóságok ellenállásán hiúsul meg.

1913-1919
Megválik a Teozófiai Társaságtól, és megalapítja az Antropozófiai Társaságot.
Számos előadói körút, Marie von Siversszel (1914-től Marie Steiner) szoros együttműködésben felépíti a bel- és külföldi antropozófus ágazatokat.
Rudolf Steiner vezetésével és számos művész közreműködésével felépül Dornachban (Svájc) a Goetheanum, egy művészien kialakított kétkupolás épület. A Goetheanum környezetében további lakóházak és gyakorlati célú épületek készülnek, ugyancsak az ő útmutatásai alapján.
Az euritmia, egy új mozdulatművészet kezdetei (1911), amelyet a továbbiakban színpadi művészetté fejlesztenek.
A szociális kérdés lényege című írásaiban (1919) és számos előadásában és cikkében a szociális organizmus hármas tagozódásának eszméjét képviseli.
1919 őszén megalapítja az első Szabad Waldorf-iskolát, ezt haláláig ő vezeti.

1920-1925
Számos előadásában és szakmai tanfolyamon indítékot ad különböző munkaterületek megújulásához, ilyen a pedagógia, az orvostudomány, a természettudományok, a nemzetgazdaság, a teológia, a mezőgazdaság, a művészet és mások.
Létrejönnek az első antropozófus beállítottságú kutatóintézetek.
A tagok előadásain elmélyíti a szellemtudományos tartalmakat.
Rendszeresen írja cikkeit az 1921-ben alapított Das Goetheanum című hetilapban.
1922/23 szilveszterének éjjelén tűz pusztítja el a Goetheanum épületét. A munkát (előadások, művészeti rendezvények stb.) az asztalosműhelyben folytatják, amelyet a tűzvész megkímélt.
A másik betonból készült épülethez (elkészült 1928-ban) betegsége miatt (1924 őszétől) már csak külső modellt tudott készíteni.
A tagok számának növekedése és az antropozófus beállítottságú leánymozgalmak elterjedése (pedagógia, orvostudomány stb.), valamint a megváltozott körülmények
1923 végén az Antropozófiai Társaság újjáalakításához vezetnek.
Rudolf Steiner ebben elvállalja az elnökséget.
1924 ősze fekvőbetegségének kezdete. Az erősen megnőtt előadási tevékenység hirtelen megszakad.
Betegágyán folytatja Életutam című önéletrajzának megírását.
Ita Wegman orvosnővel együtt létrejön A gyógyművészet kibővítésének alapjai.
Nyílt levelek és vezérfonalak alakjában indítékot ad a tagoknak munkájuk spirituális elmélyítéséhez.

1925. március 30-án Rudolf Steiner Dornachban halt meg.

Rudolf Steiner műve ahhoz nyújt alapot az egész világon, hogy az emberek az antropozófia impulzusait ne csak az egyes ember fejlődése számára tegyék eredményessé, hanem a munka és az élet legkülönfélébb területeinek megelevenítésére törekedjenek. Műveit, tanulmányait, előadásait - több mint 4000 maradt meg a hallgatók jegyzeteiben -, valamint terjedelmes művészi munkásságát a Rudolf Steiner összkiadás áttekinthetően csoportosítva teszi hozzáférhetővé a nyilvánosság számára. A kiadói munkát a Rudolf Steiner hagyatékát gondozó ún. Nachlassverwaltung felügyeli Dornachban (Svájc), ahol archívumban őrzik a fennmaradt iratokat, kéziratokat, leveleket, feljegyzéseket, az előadások lejegyzéseit és sok egyebet. Az összkiadás, már nagyobbrészt megjelent 330 kötetén kívül a mű egy részét a Rudolf Steiner zsebkönyvek sorozatában is kiadják. Ezenkívül bizonyos témákhoz számos különkiadás is megjelent. Közelebbi információ céljából rendelkezésre állnak a Nachlassverwaltung-hoz tartozó Rudolf Steiner Kiadó aktuális katalógusai.

Forrás: " Beidézett.

Ching Hai Mester

Sri Deep Narayan Mahaprabhuji

Az Ananda közösség
ImageAnandát Swami Kriyananda

Helena Petrovna Blavatsky

Sant Kirpál Singh

Bhagawan Sri Sathya Sai Baba

Őszentsége a 41. Szakja Trizin

Srila Prabhupáda

Többre nem futja időmből. Megvannak az oldal linkjei. Ott bárkit megkereshettek, akire kiváncsiak vagytok. Az Úr Istene áldása kisérje lépteitek!

HozzászólásokA bölcsesség gyöngyszemei.... szemelvények

Bemásolom, bár az oldal elolvasását, tanulmányozását szívemből javaslom. Anikó" Lazulj el, és a bölcsesség fel fog bukkanni

Laiyi Center, Formosa,
1993. január 31.
66. magazin

Néha a beavatott társaink nem akarják folytatni a munkájukat többé, miután már egy ideje gyakoroltak; nem vágynak többé hírnévre és gazdagságra. Ám, mivel már benne vagyunk a munkában, ezért teljesíteni kellene a kötelességeinket. Bár a munkánkat már nem abban az "élet vagy halál" szellemben végezzük, mint azelőtt, de azt a korábbinál még jobban és nyugodtabban is csinálhatjuk.
Az ok: előzőleg annyira koncentráltunk a küzdelemre, hogy vakok és ügyetlenek voltunk. Amikor egy ember ideges, elfoglalt, és azon van, hogy küzdjön és harcoljon, akkor rosszul csinálja a dolgokat. Nem így van? (De.) Ugyanez a helyzet bármilyen munkával.

Ezzel ellentétben, mivel mi ezt már nem akarjuk megtenni, ezért csak úgy mellékesen csináljuk; de az eredmények még jobbak lesznek. A logikája nagyon egyszerű. Mivel a tudatunkban lazák vagyunk, és nincs bennünk az a nagyfokú küzdőszellem (hírnévért és haszonért), ezért a bölcsességünk és intelligenciánk hirtelen és természetesen elő fog bukkanni. Ezért minél lazábbak vagyunk, annál jobban tudjuk a munkánkat végezni. "

Áldás minden élőlényre!