Bevezetés az ARCA...

című metaelméleti és filozófiai folyóirathoz
Metaelméleti és filozófiai folyóirat kiadására készül a Stratégiakutató Intézet ARCA néven, negyedévenkénti megjelenéssel. A cím a középkor egyik jelentős gondolkodója, Hugo de Sancto Victore Didascalicon című munkájában található kifejezéséből ered. A szerző - napjaink egyik jelentős filozófusának, Ivan Illichnek az értelmezése nyomán - a tanulni vágyóknak a tudás megszerzéséhez egy háromdimenziós memóriatárat javasol, melyet Noé bárkájának mintájára kell felépíteni a gondolatok világában. Ez így nem más, mint egy háromdimenziós téridő-tudatmátrix, ígérete és lehetősége a tudatosság magasabb szintjére való eljutásnak, melyhez előfeltétel a nyitottság, a gondolatok befogadására való hajlandóság, és amely a szerkesztők reményei szerint az új kiadványt is a mitikus bárkához teszi hasonlatossá. A névválasztással emlékeztetni szeretnénk arra is, hogy a filozófia Arisztotelész műveihez kapcsolt neve, a metafizika az efemer létezés kötöttségein és korlátain túlemelkedni képes emberi gondolkodás, egyfajta magasabb nívón egzisztálni képes, tehát meta-tudat elnevezése, melynek kifejezési formái képezik a szó eredeti értelmében vett metaelméletet.

Az ARCA című filozófiai folyóirat indítását az a szándék motiválta, hogy egyrészről fórumot biztosítson minden olyan szerzőnek, akiknek írásai kapcsolódnak valamilyen módon a filozófia fentebb értelmezett fogalmához, másrészről pedig eleget tegyen azon olvasói kör elvárásainak, akik − és itt azt feltételezik a lap indítói, hogy nem kevesen vannak a magyar nyelven olvasók körében − igényelnék, hogy a szűkebb szakmai-tudományos körökön túl tekintő és a nyelvi, gondolati igényességre éppúgy ügyelő filozófiai tematikájú új folyóirat lásson napvilágot.

Forrás:

Szeretettel osztom meg Minden Teremtő Társammal ezt az információt és a meghívót, amelyet csatolva olvashattok!

Szeretettel: Örökös Boldogság :)

HozzászólásokÉn megyek :)

kattints a meghívóra :)

A szeretet mindent áthat.....
Mosolyogj Drága Magyarország :)