ANGYALOK. 1.RÉSZ. Fontos alapok

Mindazok, akik valaha foglalkoztak spirituális dolgokkal, kisebb, vagy nagyobb mértékben találkoztak az angyalokkal kapcsolatos tanításokkal, vagy akár tapasztalatokkal is.
Ez elsőre egy izgalmas kalandnak, egy érdekes, titokzatos szellemi "drognak" is tűnhet, de arra kevesen gondolunk, hogy akár veszélyes, sőt életveszélyes is lehet.
Nem célom senkinek a riogatása, ugyanakkor a téma ismerőjeként és megtapasztalójaként kötelességem, hogy teljes információt adjak és ehhez hozzátartozik ez a mondat: Kérlek, vigyázz!

Lehet, hogy az általunk, az érzékszerveinkkel nem érzékelhető szellemi világban nem csak jóindulatú erők működnek?
Lehet, hogy az elsőre izgalmas, kellemes kaland valójában egy végzetes tévedés, amely nagy árat fog követelni tőled?

Ok, de kinek, vagy minek hihetsz? Hogyan döntheted el, hogy a spirituális megtapasztalásod, a szellemi lény, akivel esetleg érintkezésbe lépsz- ha megtörtént- milyen szándékkal van irányodban?
Naiv gondolat azt feltételezni, hogy kizárólag a fizikai világban van jelentősége a döntésinknek.
Sőt! Meglehet, hogy itt, a fizikai világban meghozott döntéseid meg fogják határozni az örökkévaló sorsodat.
Szeretnék segítséget adni, egy szilárd támpontot, viszonyítási pontot, amihez képest megítélheted, mi az ami hasznos és mi az ami veszélyes az angyalokkal kapcsolatban.
Egyszóval olvasd úgy ezt a sorozatot, mintha tétje lenne!
Mondjuk, mintha az életed lenne a tét!

Ez a sorozat a Biblia angyalokról szóló tanításának kivonata a teljesség igénye nélkül, de egy átfogó képet adva erről a sokak által ismert, vagy ismerni vélt témáról.
Miért éppen a Bibliát használom forrásként? Több okból is.

1. A Biblia megbízható forrásnak bizonyult az immár több ezer éve folyó minden egyes betűjére kiterjedő vizsgálata alapján.
Ez a bejegyzés nem hivatott a Biblia szavahihetőségét védeni, de annyit mindenképpen érdemes megjegyezni ennek kapcsán, mielőtt ítéletet mondunk fölötte, mindenképpen érdemes saját meggyőződésre jutni, azaz vállalni a tanulást!
- Egyháztörténelem (több forrásból, nem csak a Katolikus egyház nézőpontjából)
- Ókori történelem (több forrás, hiteles, eredeti beszámolók)
- Egyházatyák levelezései (az interneten is hozzáférhető jó néhány)
- Zsinatok története, jegyzőkönyvek, részt vevők személye és hitvallása
- Irodalomtörténet
- A Biblia vizsgálata

Én egy kisebb protestáns egyház keretein belül végeztem teológiai főiskolát és hosszú évek óta tanulmányozom, illetve tanítok a Bibliából.
Nincs közöm történelmi egyházi szervezetekhez, így nem áll érdekemben a tények eltorzítása.

Meglepődve látom, hogy szinte minden embernek van valamilyen véleménye a Bibliáról, de valós tudása szinte senkinek nincs.
Csak egy példa: Mindenki "tudja", hogy az első zsinatok tákolták össze a Bibliát, kihagytak, illetve hozzátettek, meghamisították.
Szakemberként a következőt tudom mondani ezzel kapcsolatban:

Az Újszövetséget már a 2-ik század elején abban a formában olvasták és másolták tömegesen, amelyben ma ismerjük.
Több, mint 36.000 másolat és töredék áll rendelkezésünkre, amelyek azt mutatják, hogy az Ősegyház atyák mely iratokat tekintették Istentől ihletettnek. Ezekből kiderül, hogy az apokrifokat nem támogatták.
Az apokrif iratokat a 2.-5.-ik század körül írták szemben az evangéliumok szemtanúinak tudósításával.
Apostol kizárólag olyan ember lehetett, aki vagy személyesen ismerte Jézust, vagy olyan embertől volt ismerete, aki Jézus tanítványa volt. Az utolsó apostol János volt, aki Pathmos szigetén halt meg Kr.u. 95 körül.

A zsinatok soha nem azon vitatkoztak, hogy mely írások kerüljenek be a kánonba, hanem arról, hogy a már több száz éve együtt olvasott és másolt iratok mindegyike ihletett írás-e? :-)
Nagy különbség!
Mire az első zsinat megalakult, már több, mint 200 éve kialakult a kánon! :-)
A Biblia hitelességének bizonyítása egy külön tudományág, az apologetika feladata, amely több ezer bizonyítékkal, rendszerezett tanokkal képes tényszerűen igazolni, hogy a Biblia mai formája meggyezik azzal, aminek Isten szánta. (nyilván, ha Isten létezik, akkor nem jelentett neki gondot, hogy az üzenetét megőrizze annak, aminek szánta) :-)

Ez csak egyetlen dolog a közszájon forgó tévedések közül! :-)
Szerezz saját meggyőződést!

2. Az angyalokról nem található alaposabb, megbízhatóbb leírás más forrásokban.
Amit tudunk az angyalokról, azt a Bibliából, az Ó, illetve Újszövetségből tudjuk.
Ha megkérdőjelezed az írások szavahihetőségét, akkor semmit nem fogadhatsz el igazságnak az angyalokkal kapcsolatban sem!
Hogyan döntöd el, mi az ami hiteles és mi nem az?
Döntést kell hozni:
Vagy elfogadom az egészet hitelesnek, vagy mindenestől elvetem.
Én nem mondhatom meg, hogyan dönts, de döntened kell, mert a további részek a Biblia tudósításaira épülnek.

Az esetlegesen kialakuló vitákhoz nem feltétlenül fogok tudni hozzászólni részben időhiány miatt, részben pedig azért, mert nem feladatom senkinek a győzködése. :-)
Én leírom, amit erről a témáról tudok, illetve tapasztaltam és ezután rád van bízva mit kezdesz ezekkel az infókkal!
Elvégre felnőtt emberek vagyunk!
Remélem valamit hozzá tudok tenni ezzel az életedhez, a világképedhez, esetleg bátoríthat, vagy kihívhat, de mindenképpen gondolkodásra, talán egy újfajta gondolkodásra serkenthet ez a néhány bejegyzés.
Köszönöm az idődet!
Isten áldjon!

Folytatás következik.