Vagyunk hát!

Mint minden ember. Isten. Fennség. Idegenség. ...Beeeeeee!

Hol terem a magyar vitéz?

Tehát létrejött ez a topic, miután Harvey Tamás feltüzelte szunnyadó lelkünk, de bennem kérdések vetődtek fel, mi is a hagyomány, a „trádició” és mi a „gnosztikus hagyomány”
Talán az első olyan könyv volt, amel yelindított egy bizonyos úton, Kerényi Károly „Hermész a lélekvezető” című könyve. Pontosan nem tudnám már idézni, de ami a lényeg az a jelentés rétegződés, az a teljes egész, amely egy Isten alakot megmutat, fölhív, megidéz. Nem véletlenül írtam nagybetűvel az Istent, mert végül is Hermész-maga Isten. Ráutalhatunk az egyistenhit előtti „vallásokra”, ahol a fajonként és népenként oly különböző, és mégis oly azonos pantheon az egyes szerepektől hogyan jut el addig, hogy ezek az egyes istenalakok azok az ősképek, amelyekből lettünk, de azon túl mutató jelentéseik is vannak, és végül mindenik misztéuimában való egyesülés nem más, mint a Legnagyobb Egyetlennel való egyesülés
Hermész közismerten Zeusz fia, Apollo testvére(!), a tolvajok és útonállók „istene”, de az úton levőké is, és az istenek hirnöke, angyal, angelos, demon is, aki átvezeti a halottakat a túlvilágra.És bár voltak utalások, mint a Apollo testvére, vagy az úton levőké, vagy mint hirnök, itt kerül beljebb egy másfajta jelentéskörbe, ugyanis valójában tényleg a túlvilági vezető, de a misztészeké, a beavatandóké, miként Vergilius is anno.
Kerényi úgy emlékszem azt írja, hogy báár fiatalabbnak tűnik a többinél, sokkal ősibb, egyike a legősibb isteneknek, és misztériuma is a legnagyobbak közé való.
Soszor jelölték, miként mi faluink határában álló kőkereszt, vagy pléhkrisztus kőalakzatokkal: Fallosszal!
Teremtő-mágikus képességekkel ruházták fel. (Hermák)

De sokszor csak egy kőtojásként ábrázolták, mint aki egy a nyugvó mindenséggel, vagy éppen a születés-újjászületés állapotában van, de végsősoron ő m aga a Fiú, a Szent Szellem és az Atya is.
Nem véletlen tehát Hermész Triszmegisztosz neve, mert mint a legmagasabb beavatott-„brahman”,-egyesült az eredettel, a mindenséggel, annak tudatában van.
Most ezt azért írtam le-elnézést a lényegtelen tárgyi tévedésekért esetleg-hogy egyetlen körben milyen gazdag jelentéstartalommal bírhat egyetlen jel
Jelentése van az anyagi síkon, magában a születéstől a halálig tartó időszakban, a testhez, és annak „lelkéhez” a vérhez köthető értelmezés,ez hogyan finomodik magasabb árnyalatokkal, lép az anyagi ember életébe ünnepek formájában, és tovább a misztériumokon át a valódi eredetig.
Éppen így gondolom ezt bármely hagyományban, a magyarban is.
AZ Aranyos Szegelet is milyen sok rétegű, hiszen bírja az eredet embeiségének honát, a Samballát, mint annak e világi helyét, a szent Várost, Paradicsomot, Boldogok Szigetét, Sarki közértet, de jelenti az új lehetőséget egy megszorult közösségnek, a jobbat, az újat, és jelenti az elveszett lehetőséget, az elrontott emlékeket, hazug ideát.De jelenti a személyest, a bennünk rejlő istenit is, a Mennyek Országát, amely kisebb, mint egy mutármag.
Mikor „gnosztikus”, -és egyáltalán mit jelent ez?-a hagyománynak emléke? Attól mert ősforma nem az, hiszen így Patrik , Spongyabob barátja is az lenne-bár…,-vagy a dunaújvárosi VOR tornyán vásó veres csillag.
Én alapvetően azért nem értek egyet azzal, aki mindenképp a formából igyekszik levezetni az igazságot, mert annak van egy megnyílvánító ereje, „igazsága”, konkrétan energia, erő jelenik meg általa, miként minden annak a megjelenése.
Egy tengeri csillag, a Tejút vagy a a növények növekedésének spirálja, a gyümölcsök alján száradó csészelevelek mindenhol ugyanúgy jelennek meg, és ugyanúgy jelennek meg egy nép ábrázoló művészetében is mégis kaphatnak többletjelentést
Közismert, hogy a mi-mármint magyarfélék-művészetében a szív vagy a tulipán is erotikus szimbólum, de jelenti mindkettő a teremtést is.

Tyütyülütyü

"Bocsássatok meg, hogy csak néhány fórumban néztem körül, ezért lehet nem kielégítő minden szempontból a válaszom, vagy hozzászólásom!
Amit már leírtam, nem ismétlem, de majd hivatkozom rá!
Azt is nézzétek el, hogy nem egyenként állok neki mindenkinek külön írni, bár egyet megpróbáltam röviden, de utóbb láttam, nagyobb munka kell ide, és azt is, hogy nagyjából három alapvető probléma van. A magyar nyelvről való helytelen ismereteket, nem tudom itt néhány sorral ellensúlyozni, s még a „honlapomon” lévő írások is csak részlegesek. Amúgy köszönöm annak aki közzétette, s természetesen minden publikus amit írok, teszek. (Még annyit hozzátennék, ingyenes is!) Vállalom a hibáimat, és korlátaimat is! És még valami! A nevem melletti „címek” egyrészt azért vannak, hogy mindenki első pillantásra felmérhesse, egyáltalán miben fordulhat hozzám? Másrészt, mítoszrombolás, mert sokan, akik csak papírból tájékozottak, a táltosság ilyen felvállalásával nem tudnak egyetérteni! Én pedig arra kell irányítsam a figyelmüket, hogy nézzenek a titulus mögé! Ott pedig én vagyok, mert oda állítottak! Ne fogadjanak el semmit csak azért, mert nem úgy tudják! De nézzenek utána a dolgoknak! Tán nem baj, ha kicsit személyes hangot is megütök, mert oregbogre is tett ilyet, s az ő számára is szól, amit írok.
A problémák második része, úgy látom, abból adódik, hogy azzal kötitek össze a magyar minőséget, amit tanultatok, vagy amit tapasztaltatok e témában. De ki mondta hogy azért mert azt mondják rá, attól az magyar?
A harmadik, hogy a hagyományt csak abból vezetitek le, amit hivatalosan is annak neveznek. Megint kérdem: Ki mondta, hogy az, és csak az, a hagyományunk?
Először a nyelvről!
A magyar a teremtés nyelvéhez legközelebb álló mai nyelv, és így igen óvatosan fogalmaztam!
Ez azt jelenti, hogy belső szerkezete a teremtés modellezésére alkalmas, ami egyben azt is jelenti, hogy csak e nyelv ismerete, és az ebből következő gondolkodásmód, mert nyelven(!) gondolkodunk, alkalmas a teremtés teljességében való megismerésére! Nem azt mondom, hogy más nyelvű és kultúrájú ember nem tud, a mai fogalmak szerint, elég magas szintre jutni a teremtés, Isten, és saját lényének fel és meg ismerésében. Csupán azt, hogy a teljesség kulcsa a mai magyar nyelvben van! Ki lehet, és érdemes is, nyitni vele más nyelvek szavainak tárházát, és azt láthatjuk, egy-egy elem ott is megvan, ám még társasága is ritka, nemhogy bokra lenne, a gyökéből eredő szavaknak. Példa a KR gyök. KőR, KaRika, KeRek, KeRék, KeRet, KeRt, hogy csak e gyökből eredő néhány kifejezést (tőszót, vagy törzsököt) említsek. De e gyökcsaládhoz tartozik a GR gyök is, mert a K,H,G,Gy hangok egy hangzóbokorba tartozván, egymással felcserélhetőek, s ezt a felcserélhetőséget, de csak ezt, a nyelvtudomány el is ismeri. Nos a GR törzsökeiből, GöRdül, GöRbe, GuRul …stb. Idegen nyelvi kifejezés a GiRo, mely KeRingést, KöRkörös mozgást jelent. Ám ott a többi kapcsolat, a gördülés, a gurulás, a karika a kerék, nincs meg, mert e kifejezések idegen nyelvi megfelelői nem e gyökökből épülnek fel!
Mitől van ez? Erre választ a Bábel tornya történet ad. Bár nem egészen úgy, ahogyan azt nekünk előadják, lényegében azonban értelmezhető a történet. Röviden.
Még egy nyelvet beszélt a világon minden nép, mikor egy akaratra jutván tornyot építettek. Csak nem Isten, mert az sem nem féltékeny, sem nem ijedős, hanem a Sötét volt az ki megijedt, hogy ezek mindent meg fognak tudni valósítani, ha egy akaraton maradnak. Miért építették a tornyot? Tán hülyék voltak, s azt hitték, felérnek vele az égig? Nem! De normális ember mit csinál? Amit belül akar, hogy valósuljon, azt segíti külső cselekedetével is. Ezért fontos hogy mit teszel, az szavaiddal, és ezért gondolataiddal egy legyen! Nos természetes, hogy ezt a Sötét meg akarta akadályozni. Részleteibe most ennek nem mennék, mert nagyon sok mindent kellene elmagyaráznom,NiMRóD/MéNRőT nevétől, a torony lerombolásán át, a nyelvek összezavarásának mikéntjét. Ami azonban idetartozó, hogy szétszéledéskor, mindenki egy részt vitt csak az addigi közösből, s mert, a biblia szerint is, megbomlott a köztük lévő egység, nem igazán akartak a másikkal együttműködni, így mindenki szinte egyedül próbált felépíteni valamit abból a roncsból, mi nála maradt! De Isten vigyázott, hogy azért a teljesség is megmaradjon a világban, s ez a mi örökünkbe került, a szkíták és utódnépeik vitték tovább e kincset.
Gondolkodásunk sajátja az is, hogy ha egy szó, és sok ilyen van, névszói és igei jelentéssel egyaránt bír, mi minden esetben az igei jelentését értjük előbb, ha nem pontosítják, mire is gondoltak. Például itt a csigacsalogató. Ha e sort,” ég a házad ideki” értelmeztetjük az emberekkel, szinte mindenki égő csigaházról fog beszélni. Holott az értelme e sornak: Az egész ég alatt a te hazád van, ne szorongj ott benn! Ha így mondaná a mondóka: Az ég a házad ideki, mindenki egyből így is értelmezné. De mert nem jelölődik, hogy melyik értelmét használjam a két lehetőség közül, a gondolkodásom dönti el, és így az igeit használom, mert mi elsősorban folyamatokban gondolkodunk! Ezért van, hogy a magyar nagyszerű problémamegoldó! Csak akkor van gond, ha téves adatok alapján kell megoldani valamit!
A mellérendelésről is szólnom kell, mert fontos, hogy nyelvünkben a részes és a birtokos eset elvileg megkülönbözhetetlen, ha csak a ragot látom: nak, nek, most melyiket mondtam? Ez a gondolkodásban úgy jelenik meg, hogy ha birtokolok valamit, annak részese is vagyok, tehát a birtok és a birtokló egy szinten értelmeződik, nincs alá fölé rendelt viszony köztük! Az egy másik kérdés, hogy az önfeláldozó magatartás, mi szintén gondolkodásunk és nyelvi működésünk következménye, megköveteli, hogy a birtokot fontosabbnak tartsd magadnál, hiszen te annak szolgája vagy, mit rád bíztak, hogy őrizd! Hiszen Isten is csak ezt teszi! Teremtményeit segíti, hogy a legjobb (ami nem a legkönnyebbet, legörömtelibbet jelenti) helyzetet kapják, mi a legnagyobb emelkedési lehetőséget biztosítja nekik. (Csak az a bibi, hogy emelkedni nekünk kell, Ő helyettünk nem, csak értünk tud tenni!) Ide hozható még a CsaLáD-CseLéD szókapcsolat is. Nyilván, ha a család a legkisebb szentséges egységünk, (bizony nem az egyén az!) ha arra ki szolgálja ezt, azonos mássalhangzósort használunk, akkor ahhoz való viszonyunkat érzelmileg ugyancsak a családhoz való viszony fogja meghatározni.
A magyarságról, éppen, mert nem magyarul beszél, aki magyar szavakat használ is, ha azt csak a hivatalos tanítás keretében tanulta, s ezért gondolkozni sem teljesen tud magyarul, a mára kialakult kép messze nem tükrözi eleink nyelvhasználatát, gondolkodását. Ezért nem tudhatod te sem, mi a magyar valójában, csak azt, mit tart a mai félretájékozott ember erről.
Íme tehát! Magyar, annyi mint MaGőR, MaGúR vagyis lélekmagja urává őrévé kell válnia! S mert ez minden ember feladata, ezért lehetőségei szerint, minden ember magyar! Ehhez kéne visszatérnie, hiszen ettől térítette el a Sötét, Bábelben. A világosság, a fény útjára kellene lépnie. De ezt akkor tudja legjobban megtenni, ha azzal, hogy világra jön, egyúttal visszaemlékezik az eredendő állapotra, hiszen a világ nálunk egyben világosságot is jelent, s ahhoz akar majd visszatérni. Mert nem véletlenül kezdi Isten a teremtést így: „Legyen világosság!” Minden hagyomány úgy tartja, a világ kezdetben tiszta volt, a sötétség, vagy bűn, később került bele. Mi nyelvünkben hordjuk ennek emlékét is! És még mi mindent! És ha már a Napúton járás előkerült, a csillagmítoszi, vagy ismertebb nevén az asztrálmítoszi kertrendszerről is kell szólni. Például, bizonyos-é, hogy a zoodiákusból fordították az állatöv kifejezést? Mert amott a zoo csupán állatot jelent, ám nálunk, az állat szó egyben az állapot jelentésben is szerepel. Asszonyi állat tehát, annyit tesz, asszonyi állapotban lévő! Az asszony fogalma pedig az istenszülővel hozható kapcsolatba, tehát felejtsük el, hogy mi lenéztük a nőt!
Visszatérve fonalunkhoz, míg itt értelemszerű, hogy az évköri állatok állapotokat jelölnek, addig ez odaát nem értelmezhető így, s ezért kell azt állítaniuk, hogy a csillagképek azért ezen állatokkal (és öt nem állattal: Ikrek, Szűz, Mérleg, Nyilas, Vízöntő) jelölődtek, mert eleink ezeket látták bele e csillagcsoportokba. Holott arról van szó, ha a nap az illető csillagkép területén kel, azon erőállapotok működése észlehető a természetben, amely állatta"

Petyeletye

Fu
Mindazonáltal az ismeretnek csak akkor van ereje, ha analóg azzal, amit ismerni kell, vagyis, ha az a fajta ismeret, amit ismerek azzal a belső erővel bír, amely az ismerethez vezet, ami nem a hit után, hanem előtte van, illetve a hit akkor is van, de mindenestre a hit nem azt jelenti, hogy elhiszek valamit, és ebben azt hiszem egyetértünk.
Ezért az a fajta ismeret, ami erővel bír mindegy, hogy az egyes személynek hogyan nyílvánul meg az ismeret, milyen szavakban, "ideológiában", lehet az vallás, tudomány, filozófia, metafizika, művészet.
Ezért az, aki például a magyar tradicióban, és az által talája meg az ismeretet, jó helyen van, de nincs jó helyen, ha szerinte templomos lovag annak a szervezetnek a feje, amely szervezet nevében hordozza egy bajuszos festő nevének kezdőbetűit, és itt nem LDV-re goindolok.
Ebben a -nem civilizációban-kultúrában is éppen úgy meg vannak ugyanazok a szavak, mint húszerezer évvel ezelőtt, és bármilyen hihetetlen, de: ugyanazt jelentik, és: a tremészet is ugyanaz. És a ma élő ember abszolúte nem butább, sőt okosabb és erkölcsösebb is, mint akár ezer vagy ötezer évvel ezelőtt. Gondold el, hogy most egyenlő mindenki a törvény előtt, ami mondjuk kilencszáz évvel ezelőtt, Mo.-n nem volt jellemző, és még jó sokáig nem.
És a ma emberének nincsen szüksége beavatóbarlangokra sem, bibibi, mert -az átkozott egyéniesedés okán- elszakadt faj és csoportszellemeitől, akik annyi mkinden szépet és kedveset adtak neki.
Nem véletlenül történnek a változások a kozmoszban, és hatásaik sem véletlenek, csak: nem szabad elkurvulnunk éás eldurvulnunk.
Persze minden egyes korszakváltásnál különválnak a kecskék és a báránykák,kifejezettebbekké válnak a külnbségek, amik eddig azért pasztellessebben simultak egy-egy közösségben társadalomban.
É il futuro, ecco!

brrrrrrrrr

A metróba bukva. Láthatatlanul. Lenn, lenn, nagyon is nagyon is lenn. A sötétben botorkálva a fényes kígyóra lépve viszi a fiamat el. Ó az állomás sötét. A rothadt sötét körbeölel, és hozzámsimul. A zöld üvegben nincsen már szesz. Egy pici pénzke nincs.Dudududududú.

Halkulnak szavaink, és már nagyon sok idő elmúlt ám. Álmainkba takarózva, pokrócainkba, neylonzacskóinkba. Jó estét postásbácsi, lesz lovetta holnap ? Álmainkban ott gugyog a teli üveg.

És anyánk arca is.Szép volt ám, nagyon szép.Hej, hej.

Attila, kicsi fiú, álmainkban ott van kicsi életünk. Fehér életünk, kettős terhünk és kettős kincsünk, hogy szeretnünk kell, nicsen egyéb menedékünk.

A sínek között, lerogyva, dülöngélve, a csillagok csikket szedegetnek.

Ó, Istenünk, kívül, belől..

Helló, BAZ MEGYE! HELLÓ!

"Egyszer volt, vagy nem volt, volt egyszer egy Fehérló,
Aki szült egy fiút, akit 7 évig szoptatott,
Majd megkérte, hogy húzza le a tölgyfa kérgét,
De a fiú nem volt elég erős, hogy lehúzza a kérgét
Ezért a Fehérló újabb 7 évig szoptatta,
Majd megkérte a fiút megint ugyanarra
Ezúttal már sikerült, lehúzta a kérget,
Erre az édesanyja különöset lépett

- Látom fiam, erős vagy már, eredj a világba,
én itt megdöglöm - mondta, azzal meg is döglött

Lelkigyakorlat

Sub nobilitate.

A tücsökmuzsika halkul.

Ne paráználkodj hát, a föld úgysem enged.

Morzsáit a hangya gyűjti.

Ha trágár vagy, inkább csináld csöndben.

Beszélj a többi emberrel úgy

Mintha ők is ott lennének.

Jézusnak csak tizenkét tanítványa volt.

Ő nem is akart többet.

Ne higyj azoknak, még ha az igazat mondják is,

Akik minél többek akarnak lenni, hogy

Sok legyenek.

Inkább higyj az utcáknak, a fáknak,

Mint az utcaköveknek, ha nincsenek

A helyükön.

Középen fölnő szenvedésünk.

És mosolyunk

És hitünk.

És jeleink.

I.(Szent) László

A Fény királya

Fütyölve lépkedett,

És a Bihari utcába’

Egy szarvast keresett.

A sugaras Fórum

Teaházba ült be,

és emlékezett.

Mindig új s más

az emlékezet?

Zöld teát

Szörcsölt.

Itt és most.

LÉGYKAPÓFÉLÉKSÓLYOMALKATÚAK

Lyukas zászlód

1.

Íme, szelíden megvakulhatsz.

Behúnyhatod szemed, tested

köré csavarva múlandó

szövetét múltadnak.

Íme, takaród, álmaid mezeje.

Írtva belőle minden rossz

kép.

Legyen ő a jelened, benned

ébredve az ős

nép.

2.

Íme, a lélek megtisztul.

Mint a fáklya arcod, itt

ér véget harcod, jobb

lenne, ha megbetegednél.

Talán a lázban, az üres

házban, aranyat okádó

szörnyeid ölelve, meglep,

ha ébredsz kezedben kés

lesz, betör majd sorsod,

türelmetlen.

A te hangod után kotorász,

Torkodból marná ki a vad,

Belőled lett isten.

Sziklatemplom

Lesz nyugovóhelyed.

Befogadva, a könnyű gyolcs

közé feküdve, mint a gyöngy,

fehéren.

3.

Fáj a lába.

Ízisz kövér testén csüngnek

életeid nevetve.

Még kettő követel vele lenni folyton,

Szeretve, sírva, szeretve.

Mind, örökké.

"

tovább új kalandra.

Leszek hát a hontalan, kinek párnát nem adhat e világi pamlag? Se testet belé, se dunyhát?

Hát feszítsetek meg, no! Ti, kik karácsonyra minden sarokra fakeresztet löktök tán? Ti lennétek az új erő, hódítva eget, fölemelve fejetek, kórt terjesztve ősi ködből megen?

némámegmitcsináazagyerek

Advent in

Tiszta hó lepte be már a

Tájat.

Térképemen gépemmel vígan

Landolok.

Hóemberek között húsemberek

Járnak.

Élő lépteik alatt halott

nyomok.

Kedveseimmel koszorúnkba

Fűzve,

Arcunkra égi gyertya faggyúja

Csorog.

Szívünk mennyei szerelme,

Az Égből bukott angyal őr

jászolában mocorog.

Éneklünk dermedten.Fagyott

Kezünk

Egymás csontkezébe fűzve,

Az állomás előtt.

Koponyánk kelyhében hűlt

Jég, lőrekása.

Dalunban bőgve óbégat hitünk,

A aszfalton odébbgurul csörögve

Kiürült üvegünk.

Az Isten Világfa.

Hétvilágú

Szelíd öreg.

Gyermekeink hona, s

üdve.

Síromba lökve

fázom, fölöttem

a hazám és hús és hó.

Az utolsó tűzoltó gyakorlat

Ha ázottan a tűzbe űzve
menedéket leltél a lángban
nem oltasz már!
Oltalmad óva várod
főnix halálod.

Aktuálisok vagytok, és bennem az örök mag köré gyűlik az új test.

Ám a régit vihetitek, legyen bőrömből nektek, mappátokra,vagy biblijátokra borító!

. Apponyi Albert [a párizsi békedelegáció vezetõje] levele (1920. március 17.)

"Belállapotaink züllésének hatása a mai, a szó teljes értelmében kényes pillanatban igen kellemetlenül érezhetõ, mert az általános hangulatot rontó hatásán kívül most már azzal a végtelenül komoly jelenséggel találkozunk, hogy az országnak egyes, tõlünk elveendõnek jelzett területein, ahol az általunk javasolt népszavazás feltétlenül részünkre kedvezõ eredményt ígért, a hangulat ellenünk fordult,amint hogy természetes, hogy megszûnik annak az államnak attraktív ereje, amely polgárok elemi közszabadságait megvédeni képtelen, ahol a törvény uralmát az egyéni erõszak kérdésessé teszi."

A szellem embere nem egyféleképpen látja a világot, hanem igyekszik azt a maga valóságában látni, magát az emberiség sorsát is , a történelme…

A kormány tervei szerinti például a Pentele híd és a viadukt is.

Vagy a hanyag fogalmazás az oka, vagy a szűkkeblű elfogultság, vagy hatalom mindenáron való megszerzése.

Természetesen így is lehet valaki értelmiségi, de a szellem ember semmiképpen sem.

Az igazság nem azért igazság, mert fölhasználható, nemes vagy nemtelen célokra. Az igazság van, önmagában a legegyértelműbb létező, ami rajta kívül van, az csak a képe. Független hittől, nemzettől,fajtól, párttól.

Egy diktatúra elvileg hatékonyabb- Az egy kézben lévő hatalom jobban bír összpontoisítani.

Sőt maga az igazság nem is használható fel. Csak az igazságról alkotott képeink.

Külön ki kell emelnem az első és második VH közösségképző szerepét.

A lakótelepeken élők azelőtt ingáztak.

Forrás:http://wwwurdungburdung.blogspot.hu/2008/01/vagyunk-ht.html

Hozzászólásokninest123 "This

ninest123

"This oakleysunglasses2.us.com longchamp handbags heinous links of london north face outlet attack kate spade outlet online air jordan was canada goose michael kors outlet made michael kors outlet online sale true religion jeans all true religion jeans hollister pas cher the karen millen oakley sunglasses cheap more replica rolex ray ban uk despicable nfl jerseys ugg boots by hollister air max the sac lancel true religion fact oakley store red bottom shoes that longchamp bags supra shoes it louis vuitton longchamp targeted north face pas cher abercrombie a moncler jackets oakley sunglasses peaceful burberry outlet online ugg italia demonstration," canada goose outlet abercrombie and fitch uk the polo ralph lauren air jordan White louis vuitton uk air max House jordan 11 moncler said.Iran uggs ghd hair destroyed burberry handbags ray ban sunglasses 100,000 jordan retro new jordans satellite ralph lauren outlet polo ralph lauren outlet dishes celine bags longchamp outlet and ralph lauren jordan 4 receivers sac michael kors longchamp pliage on rolex replica watches canada goose Sunday doudoune canada goose ugg boots as jimmy choo swarovski part kate spade louis vuitton handbags of michael kors lunette ray ban pas cher a ugg ugg boots clearance widespread oakley sunglasses insanity workout crackdown moncler sito ufficiale nike air max against swarovski jewelry louis vuitton the oakley outlet nike roshe run illegal moncler ray ban devices tiffany jewelry nike tn pas cher that michael kors toms shoes authorities guess pas cher louboutin say hogan swarovski uk are oakley glasses vans morally sunglasses outlet oakley sale damaging, nike outlet ugg pas cher a mcm handbags canada goose uk news celine handbags juicy couture website air jordan 11 ugg uk reported.

The michael kors pas cher polo ralph lauren outlet destruction gucci shoes nike roshe ceremony louboutin uk asics shoes took vans shoes soccer shoes place michael kors coach purses in nike air max longchamp Tehran nike free uk oakley in louis vuitton pas cher wedding dresses the true religion outlet kate spade handbags presence air max uggs outlet of abercrombie bottega veneta General moncler kate spade outlet Mohammad michael kors handbags nike blazer pas cher Reza ralph lauren michael kors outlet online Naghdi, canada goose pas cher coach bags head beats headphones converse of cheap oakley sunglasses michael kors uk Iran's cheap oakley sunglasses longchamp outlet online Basij replica handbags ugg militia, michael kors burberry who prada handbags nike sneakers warned longchamp outlet true religion outlet of michael kors outlet online sale juicy couture outlet the ugg air max impact cheap oakley sunglasses nike air max uk that hollister instyler satellite louboutin shoes louboutin outlet television christian louboutin outlet nike roshe was hermes bags sac longchamp having hogan outlet oakley sunglasses in ghd hair straighteners coach factory the abercrombie and fitch louis vuitton outlet online conservative canada goose outlet lululemon canada country.

"The uggs louboutin truth burberry outlet http://www.michael-korsoutletonline.eu.com/ is north face outlet polo ralph lauren that iphone cases mont blanc pens most louis vuitton outlet michael kors handbags satellite michael kors outlet online sale ray ban sunglasses outlet channels... moncler uk burberry deviate louboutin mulberry handbags the michael kors outlet north face outlet society's ugg australia michael kors handbags clearance morality burberry factory outlet uggs and reebok outlet pandora jewelry culture," new balance outlet reebok shoes he abercrombie and fitch nike air max uk said rolex replica iphone case at canada goose outlet abercrombie the phone cases moncler jackets event louis vuitton michael kors according air max pas cher tiffany and co to ugg boots uk longchamp uk Basij p90x workout polo ralph lauren pas cher News.

"What ray ban michael kors these michael kors outlet replica watches televisions michael kors canada coach outlet really nike trainers air jordan shoes achieve nike air force ralph lauren is nike air max lululemon outlet increased christian louboutin bottes ugg pas cher divorce, coach outlet nike factory outlet addiction montre homme oakley sunglasses cheap and tory burch outlet online michael kors handbags insecurity cheap gucci louboutin pas cher in hermes belt ghd society."

Naghdi soccer jerseys jordan 12 added discount oakley sunglasses cheap oakley that air max 2015 oakley pas cher a swarovski crystal uggs outlet total hollister north face of michael kors purses babyliss pro one pandora charms louis vuitton outlet online million ugg boots clearance nike free run Iranians michael jordan shoes michael kors outlet online had chanel handbags cheap uggs already asics outlet cheap oakley sunglasses voluntarily nike air max pas cher louis vuitton outlet stores handed ugg outlet jordans over christian louboutin shoes coach outlet their nike trainers uk uggs on sale satellite www.michael-korsoutletonline.eu.com nike roshe uk apparatuses michael kors outlet sac hermes to ugg boots sac louis vuitton pas cher authorities.
The new balance jordans for sale Taliban, canada goose nike air max who the north face rolex watches for sale are burberry outlet online gucci handbags in michael kors jordan retro 11 the ralph lauren uk sac longchamp pas cher middle abercrombie mulberry uk of christian louboutin north face uk their timberland wedding dresses uk annual ugg soldes oakley sunglasses outlet summer cheap ugg boots the north face offensive cheap sunglasses replica watches and uggs outlet louis vuitton canada are oakley vault wedding dresses more jimmy choo shoes gucci bags powerful burberry longchamp than sac burberry lancel pas cher IS, air jordan pas cher michael kors strongly ralph lauren outlet online vanessa bruno pas cher denied moncler longchamp pas cher any michael kors outlet gucci belts involvement burberry pas cher true religion jeans in babyliss ray ban sunglasses Saturday's nike free run longchamp pas cher attack.
The abercrombie and fitch jordan shoes National moncler outlet nike air max 2015 Directorate converse air force of louis vuitton bags links of london uk Security, hermes birkin converse pas cher Afghanistan's hollister polo lacoste pas cher main instyler ionic styler karen millen uk intelligence rolex watch air max agency, air jordan retro burberry sale said jordan 1 louis vuitton the ugg outlet air jordans attack lululemon outlet canada vans pas cher was louis vuitton outlet oakley vault masterminded nike free canada goose by moncler new balance shoes Abu pandora jewelry birkin bag Ali, vanessa bruno north face outlet online an montre pas cher marc jacobs IS vans outlet hollister commander christian louboutin moncler outlet in uggs louboutin outlet Nangarhar's pandora uk new balance pas cher volatile true religion outlet canada goose Achin polo outlet ray ban outlet district.
The ugg pas cher tn pas cher bombings, cheap nike shoes coach outlet store online which lacoste pas cher ugg the longchamp outlet jordan future interior ralph lauren outlet sac guess ministry retro jordans michael kors bags said michael kors handbags moncler outlet killed jordan pas cher moncler 80 canada goose outlet abercrombie people true religion jeans hermes handbags and coach outlet store north face jackets left uggs on sale air max 231 ralph lauren polo p90x3 others lancel bottes ugg wounded, vans coach outlet store online mark moncler michael kors outlet the fake oakleys ugg boots deadliest ugg boots clearance valentino shoes single michael kors outlet online uggs on sale attack nike free pas cher replica watches uk in nike factory jordan xx9 Kabul longchamp handbags north face since coach outlet online nike huaraches the michael kors outlet online fake rolex Taliban uggs outlet nike blazer were cheap ugg boots outlet herve leger toppled tiffany jewelry canada goose from louis vuitton bottes ugg power nike air max nike air huarache in gucci outlet online lululemon outlet a oakley air max 2015 2001 nike roshe sac vanessa bruno US-led oakley sunglasses wholesale michael kors outlet invasion.
The longchamp ugg soldes killings hermes pas cher baseball bats sparked timberland boots longchamp bags an converse shoes michael-korsoutletonline.eu.com avalanche louis vuitton outlet louis vuitton handbags of mulberry outlet timberland pas cher global louis vuitton nike tn condemnation, oakley sunglasses cheap ugg with michael kors bags polo ralph lauren outlet online the coach factory outlet hollister clothing store United polo ralph lauren uk chi flat iron Nations gucci outlet longchamp labelling ghd straighteners ralph lauren outlet the polo ralph lauren polo ralph lauren direct michael kors nike free run uk assault michael kors outlet online sale hermes on ugg boots ugg boots civilians hogan sito ufficiale michael kors outlet online a jerseys christian louboutin "war christian louboutin uk jordan 6 crime".louis vuitton louis vuitton outlet louboutin oakley vault moncler pas cher ralph lauren pas cher hollister scarpe hogan nike free run replica watches jimmy choo outlet doudoune moncler toms outlet air huarache beats by dre gucci louis vuitton uggs longchamp bags longchamp soldes oakley vault canada goose jackets michaelkors-outlet-store ray ban sunglasses oakley sunglasses canada goose jackets coach handbags canada goose jackets wedding dress lunette oakley pas cher p90x mulberry bags nike roshe run nike roshe run pas cher louboutin prada shoes hollister clothing michael kors outlet online true religion outlet prada outlet north face jackets chaussures louboutin tiffany and co nike outlet store hollister uk moncler outlet montre femme pandora charms marc jacobs handbags sac louis vuitton roshe run pas cher louis vuitton purses uggs outlet ray ban sunglasses nike free run pas cher christian louboutin shoes lululemon outlet online mac cosmetics polo ralph lauren outlet nike free mont blanc jordan 5 tory burch louboutin air max moncler canada goose outlet ferragamo shoes uggs canada nike air max nike roshe run tory burch outlet mulberry lululemon longchamp outlet online cheap nfl jerseys michael kors outlet canada new balance nike shoes canada goose jackets rolex watches sac louis vuitton louboutin shoes ugg outlet moncler jackets bottes ugg pas cher ferragamo belts vans scarpe jordan 3 ray ban nike air max 2015 hollister canada burberry outlet rolex watches michael kors canada cheap jordans longchamp outlet online nike huarache lululemon christian louboutin outlet uggs thomas sabo uk uggs polo lacoste nike air max nike store nike free ray ban pas cher thomas sabo north face jackets nike roshe run uk coach outlet
ninest123