Szima:Éjszaka

Szima
Éjszaka

...Szavak nélküli világban
ketten vagyunk: csak te meg én,
subát terít ránk a holdfény.
Suba alatt - szintén ketten -
nem láthat meg minket más sem,
hold fénye is felhő mögött...
S hogy mi történt kettőnk között?
Kiélhettük vágyainkat,
el nem csókolt csókjainkat,
lázban égő, izzadt testtel
feküdtünk ott - s szerelemmel.

Több akadály nem volt köztünk,
s nyári éjben, csillagfényben,
holdsugaras villámfényben,
sosem látott kedvesemmel
ősi titkokat kutattunk,
s annyi mindent felfedeztünk,
félszegségünkön mulattunk,
s hajnal felé... tegeződtünk.

Hirtelen jött, fésületlen,
kábult aggyal, viharverten...
Sújtott villám, és fújt a szél,
azóta csak rólad mesél.

Címkék: