Mi a Spiritualitás?

Mi a spiritualitás? Hogyan tehetjük ezeket az életünk részeivé egy békésebb jövő megteremtése érdekében?
A spiritualitás nem más, mint annak a felismerése, hogy az igazi lényünk az Istennel egylényegű lelkünk. Nem csupán test és elme vagyunk, hanem lélek is, amely a testben lakik. Talán testnek véljük magunkat, aki a Mary, John, Maria vagy Mario nevet viseli, aki Kolumbia, Mexikó, Franciaország vagy India lakosa, egyik vagy másik vallás követője.

A spiritualitás annak felismerése, hogy e külső nevek, jellemzők mögött lelkek vagyunk, a Teremtő részei, és mint ilyenek, egyetlen családhoz tartozunk. Amint kifejlesztjük magunkban ezt a látásmódot, máris nem előítélettel és különbségtétellel szemlélünk másokat. Lebontjuk az akadályokat, amelyek elválasztják az embereket egymástól, és úgy érezzük, hogy a lélek szintjén összekapcsolódunk egymással. Amint megtapasztaljuk az egységet és az összetartozásunkat, elkezdünk gondoskodni másokról, segítjük és szolgáljuk egymást. Szomszédunk gyermekének éhes sírása ugyanolyan fájdalommal tölt el bennünket, mint a saját gyermekünké. Úgy tekintünk a hajléktalan férfira az utcán, mint a saját nagyapánkra, és segítünk rajta. A látószögünk kitágul, és könyörület lesz bennünk minden emberi lény iránt.

Hogyan fejleszthetjük ki ezt a nemes látásmódot? Spirituális ébredéssel. A meditáció olyan módszer, amely képessé tesz minket a spirituális szemléletre, elűzve belőlünk a gyűlöletet, békével helyettesítve azt. Mialatt nyugalomban ülünk, kapcsolatba kerülhetünk a lelkünkkel. Ekkor felismerjük, hogy többek vagyunk, mint a fizikai test. Felfedezzük, hogy spirituális lényegünk a szeretet, béke és boldogság. Ha a lelkünkkel azonosulunk, ráébredünk az Istennel való egységünkre.

Hányan sóvárognak Isten fenséges látványára? Sokak számára Isten megtalálása csak egy álom, amely aligha tűnik elérhetőnek. Ám minden korban éltek olyan emberek, akik látták Istent, és elmerültek Őbenne. Hogyan érték ezt el? Egy technikát alkalmaztak, amelyet hívhatunk befelé fordulásnak, koncentrációnak vagy meditációnak. Nyugalomban ültek, és a figyelmüket a bensőjükbe irányították.

Nézzük meg Krisztus, Buddha, Mahavira, Guru Nanak, Mózes és Mohamed próféta életét! Mit tanítottak ők? Az egység üzenetét hirdették. Az embertársaink és Isten iránti szeretetre tanítottak. Nézzük meg a vallásalapítók alapvető tanítását, és meg fogjuk találni a szeretet üzenetét! Spirituális fejlődéssel érték el az önfelismerést.

Mi is kibontakoztathatjuk a spirituális oldalunkat. Ha megtanulunk meditálni, kapcsolatba kerülhetünk Istennel. Amikor Isten megfürdet bennünket az örök boldogságban, akkor lemosódik rólunk a gyűlölet és előítélet éveinek szennye. Megáld bennünket a megbocsátás és a könyörületesség képességével. Az Úr fogja a kezünket, mialatt lépéseket teszünk az egység felé.

Az embereket a történelem hajnala óta hajtja a tudományos kutatás, amelynek legmélyén számos égető kérdés rejlik: Kik vagyunk? Mik vagyunk? Mi az ittlétünk oka? Hogyan kerültünk ide? Hova fogunk menni a halálunk után? Keressük a választ a biológiában, a fizikában, a kémiában, a csillagászatban, a földtanban, a kvantum fizikában és mindezeknek a szakterületeknek az alágazataiban.

Albert Einstein, akinek a nevéhez fűződik a relativitáselmélet, és aki lehetővé tette ennek a nukleáris kornak az eljövetelét, egyszer azt mondta: „Kijelentem, hogy a tudományos kutatás mögött a legerősebb és a legnemesebb hajtóerő a kozmikus vallási tapasztalat.”

Mily kevesen ismerik fel, hogy ugyanezek a kérdések alkotják a tudomány egy másik ágának a magját, amely úgy ismert, mint spiritualitás, amely nem hit vagy vallás, hanem tudomány. Ugyanazokat a válaszokat keresi, mint a hagyományos tudomány. Tudni kívánja, hogy: Kik vagyunk? Miért vagyunk itt? Honnan jöttünk és hova megyünk a halálunk után? A spiritualitást ne tévesszük össze a rítusokkal és rituálékkal. A spiritualitás tudományos tanulmányozás, amely során az erők létét kívánjuk felfedezni, amelyek minden ismert anyagot, bolygót, a Földet, az embereket, állatokat, vegyi anyagokat, atomokat, kvarkokat és géneket létrehozták

A tudósok a kémia, a biológia a csillagászat, a földtan és a fizika szakterületén kiválóak annak feltérképezésében, hogy mi micsoda, de őket az olyan kérdések hajtják, hogy hogyan és miért léteznek a vizsgált dolgok. A spiritualitás annak a válasznak a megtalálására törekszik, hogy miként kerültünk ide. Felállít egy teóriát, amely szerint volt valami intelligencia, amely mindent létrehozott.

A spiritualitás tudományos módszeren alapul. Ennek alkalmazása hipotézisek felállításával kezdődik. Utána tervet készítünk az eljárásmódra, az anyagokra, amelyeket a feltevések ellenőrzésére akarunk használni. Ezután követjük a tervet, és feljegyezzük a tényeket. Amikor készen vagyunk, elemezzük az adatokat, és összegezzük az eredményeket. Vajon hibátlanok voltak a hipotéziseink vagy megcáfolódtak a feltevéseink?

Ez a módszertan használható a spiritualitás tanulmányozására is. A spiritualitás a hipotézisek személyes ellenőrzését jelenti arról, hogy van egy magasabb erő, amely az egész teremtést létrehozta; ez a magasabb erő bennünk van; és ez az erő megismerhető. A laboratórium az emberi test.

Minden korban éltek olyanok, akik keresték a választ az élet és a halál titkaira. Ezek az emberek a spiritualitás kísérleteit saját emberi laboratóriumuk határain belül végezték el. Különféle kultúrákhoz tartoztak, más-más korban és társadalmi környezetben éltek, mégis mind ugyanarra az eredményre jutottak. Vajon nem figyelmet érdemlő-e, hogy azok az emberek, akik eltérő országok különféle nyelveit beszélték, és semmit sem tudtak egymás munkájáról, mégis ugyanazokra a felismerésekre jutottak?

Mit derítettek ki? A spiritualitás minden kutatója a maga idejében és környezetében felfedezte, hogy létezik egy magasabb erő, amely ott rejtőzik az egész teremtésben és bennünk is. Ráébredtek, hogy több az ember, mint egy csomagnyi hús és csont. Ott van bennünk az isteni szellem, amelyből az intelligenciánk és a bölcsességünk származik. Azt is kiderítették, hogy ez a részünk a fizikai test nélkül is létezik. Megértették, hogy van egy ellenőrző erő az univerzumban, és ez hozza működésbe az összes fizikai dolgot is.

A spiritualitás tudománya a teremtés mögötti Egyet akarja megismerni. A hipotézis szerint létezik egy magasabb erő, amely az egész teremtést létrehozta. Milyen módszert és munkafolyamatot használjunk, hogy megtaláljuk az Egyet? A szentek és misztikusok a kísérletezéseikkel azonos végkövetkeztetésre jutottak. A feltételezés, hogy létezik a Teremtő, úgy tesztelhető, ha a bensőnkbe fordulunk. Ez nem olyasmi, amit felfedezhetünk, ha teleszkóppal nézzük a csillagokat; amit megláthatunk, ha a legerősebb mikroszkóppal vizsgáljuk a legparányibb anyagrészeket. A hipotézis úgy ellenőrizhető, ha a figyelmünket a bensőnkbe irányítjuk.
:: KAPCSOLAT ::
A Spiritualitás Tudománya

Hozzászólásokköszönöm

köszönöm a választ teljesen egyetértek vele..

üdvözlettel Csillagvándor!:)

:)Csillagvandor

Bekesseg nektek!

Kedves Csillagvandor,

tisztelem es nagyrabecsulom Jose S. a zsenialitasaert, es mert lemerte irni pl ezt:

"Aki a kicsit megbecsuli, s nem torodik azzal, hogy masok azt jelentektelennek tartjak, az a nagy dolgokban is nagyot alkot majd......."

Az AK-s technikai nem, de az elmes megjegyzesei szamomra is elismeresre meltoak.

Szeretettel, tisztelettel, koszonettel! :)Ő a kozmosz

"Egyet akarja megismerni. A hipotézis szerint létezik egy magasabb erő, amely az egész teremtést létrehozta. "

és pont rá hasonlítasz teljes terjedelmében rád hasonlÍt a kozmosz, hogy mikor sikerül átlátnod na ez csak rajtad múlik, minden tudsz amit istennek tulajdonítasz, csak valamiért a szekta tudatosságú ismeretekben jobban hiszel, ők azt mondják netegyél semmit, ha neked jó ez fogad elmég annyi

nem hülyítem az embereket..csak unom hogy mindenki annyira túlbonyolítja ezt az egészet..holott

sokkal egyszerűbb

úgy vélem ha már valamit túl akarunk magyarázni,annak semmi köze a spiritualitáshoz,az nem természetes

az nem istentől való,az az emberi elme hatalma...olyannyira hogy már észre sem vesszük..... de mindez csak saját vélemény.....

Üdvözlettel Csillagvándor!köszönöm

köszönöm a helyesbítést....
reméltem mindenkinek elég világosan fogalmazza meg a cikk....köszönöm

köszönöm a helyesbítést...Bocsánat :)

hogy a csapos is beleszól a beszélgetésbe :(

"a spiritiszta az aki spirituális tevékenységgel foglalkozik..."

Idegen szavak kifejezési szótára:

Spiritiszta: spiritizmus híve
Spiritizmus: az a hiedelem, hogy az élők a halottak lelkével, a szellemekkel közvetítők, úgynevezett médiumok segítségével érintkezésbe léphetnek.

Spirituális: lelkiatya, lelki vezető.
Spiritualitás: szellemiség, lelkiség; lelki beállítottság

Szerintem nem tisztességes dolog hülyíteni az embereket :(
Persze, tudom, hogy nem készakarva csinálod, de legalább, ha tisztelettel szólnak hozzád, hogy javítsd ki a hibát, akkor szálljál már le a magas egósta lovadról.

Ok?

Szép napot :)Köszönettel!

Hálásan köszönöm a hozzászólásod,tudomásul vettem a nézőpontodat,de nem szándékom változtatni a cikk tartalmán,
mert aki akarja így is megérti és nem fog fennakadni holmi apróságokon..

Ez nem jelenti azt, hogy nem tartom tiszteletben a hitedet,csak annyit jelent hogy akinek "van szeme a látásra" az
előbb megérti,és átlátja a cikk valódi üzenetét,és formailag sem talál benne semmiféle kifogást...

Még annyit hogy mindenkinek joga van a saját korlátaihoz,én ezt tiszteletben tartom most,és a jövőben is...

mert még nekem is van jócskán amit meg kell fejlődnöm...

Üdvözlettel Csillagvándor!tisztelettel

a spiritiszta az aki spirituális tevékenységgel foglalkozik...

további túlkomplikálásra nem szándékozom vinni a fenti kérdést..

Üdvözlettel Csillagvándor!Kedves Csillagvándor!

"Mit nevezel spiritisztának,neked mit jelent az hogy spirituális?"

Kérdezek valamit, Te meg visszakérdezel :(

"Én úgy tartom hogy attól még hogy valaki nem vallásos,lehet Istenhívő minden gyülekezés emberi találmány, "

Köszönöm, de ez nem volt válasz a kérdésemre :(

Különbség lenne spiritiszta és spirituális között?

Üdv. Baribaráti üdvözletttel..:)

Én úgy tartom hogy attól még hogy valaki nem vallásos,lehet Istenhívő minden gyülekezés emberi találmány,

éppen csak azért hogy segítséget nyújtson az útkeresőnek,ezek a "gyülekezések"minden kultúrában mások,és adnak egyfajta világszemléletet a hívőknek,ezért szerintem egyik sem jobb mint a másik csak éppen más és más
megközelítésben
tárgyalja az Istenképet,az Univerzumot,helyünket a világban.

De egy mankó csak addig kell amíg nem tanulsz meg járni...

Elnézést a fenti kitérőért de szerettem volna ezt is megosztani veled..

Enged meg hogy kérdésedre egy kérdéssel válaszoljak:

Mit nevezel spiritisztának,neked mit jelent az hogy spirituális?

Részemről ez egy gyűjtőfogalom minden olyan megfoghatatlan dologra,tapasztalatra,csodára,véletlenre amiket

logikus aggyal nem lehet megmagyarázni vagy csak nagyon nehezen,és mégis léteznek...

Bizonyára mások másként értelmezik,másképpen látják ezt a kérdést,de tudod attól csodálatos és sokszínű ez a világ hogy ilyen sokfélék vagyunk és olyan sokfélének látjuk az életet...és mindenkinek meg van a saját igazsága...

üdvözlettel Csillagvándor!Kedves Csillagvándor!

Szerinted lehet spiritiszta az aki nem Istenhívő?

Üdv. BariCsillagvandor

Bekesseg nektek!

Kedves Csillagvandor,

"Nézd kedves Barátom úgy érzem,annyira elhanyagolható a különbség az Ima és a Meditáció között hogy egyik sem zárja ki a másikat...mindkettőt alkalmazom magam is..."-irtad.

Jo, elfogadom az erveidet, akkor ird at az irasodban mindenhol a 'meditacio' szot 'IMATKOZTAK' szora.

Tisztelettel, szeretettel, koszonettel!:)Békességet

Nézd kedves Barátom úgy érzem,annyira elhanyagolható a különbség az Ima és a Meditáció között hogy egyik sem zárja ki a másikat...mindkettőt alkalmazom magam is...

nézzük még meg a következő sorokat:

"Mit tanítottak ők? Az egység üzenetét hirdették. Az embertársaink és Isten iránti szeretetre tanítottak. Nézzük meg a vallásalapítók alapvető tanítását, és meg fogjuk találni a szeretet üzenetét! Spirituális fejlődéssel érték el az önfelismerést."

itt az ALAPVETŐ TANÍTÁSOKON és az ÖNFELISMERÉSEN és a SZERETET ÜZENETÉRŐL van szó,és ezesetben
elhanyagolható hogy ki volt a közvetítő nekem...

Üdvözlettel Csillagvándor!Csillagvandor

Bekesseg nektek!

Kedves Csillagvandor,

ertve vagy, reszemrol.
Nem vitatkozom.
Kerek.....tisztelettel es szeretettel.

"Őszinte Tisztelettel és Szeretettel!
Csillagvándor"

Oszinte tiszteleted es szereteted jeleul, legyszives torold ki az irasodbol Mozes(asz) es Mohammed(szasz) profetak nevet, mert ok nem meditaltak, hanem imatkoztak.
Elfogadom, ha nem tudod vagy nem erdekel, hogy mi a ket technika kozott a kulonbseg, de a felajanlott tiszteleted megkivanja, hogy te is elfogadd az en hitemet/nezetemet e kerdesben.

Koszonom, aldas bekesseg.

Bekes napot! :)Áldott napot mindnyájunknak!

Itt tulajdonképpen a legegyszerűbbnek tűnő dologról van csak szó,időt kell adnunk a meditációra,és a külső figyelmünket a belsőnkbe irányítani...

Olyan sokféleképpen lehet magyarázni,teóriákat felállítani,de amíg magyarázatokat keresünk és nem tapasztalunk
addig hiába,de hogy tapasztalhassunk a meditáció kiváló eszköz lehet számunkra..

Nem tisztem ítéleteket mondani senki felett,hogy ki miért öli egymást,vagy éppen hol tart ez a világ, fekete
vagy fehér, jó vagy rossz.

Csupán csak annyit tehetek hogy a viszonyulásaimon változtatok,és a figyelmet az energiát befelé fordítom
úgy hogy mindez a majd idővel a külvilágomba is megmutatkozzon,de nem ezzel a célzattal,talán a belső egységért,és
talán mert jó..

Azt sem várom el hogy valaki egyetértsen velem,mert az egyetértés vagy az ellentmondás mind az EGOT állítja
előtérbe és akkor ismét elveszünk a hatalmi drámákban,és elvesztjük a kapcsolatot a SZERETET igazi forrásával.

Nem tagadom azonban azt,hogy úton vagyunk mindenki a saját útján,saját feladataival,saját felelősségével,de
a cél ugyanaz az hogy elérjünk ISTENHEZ,ÖNMAGUNKHOZ,és megértsük hogy ÖSSZETARTOZUNK ITT ÉS MOST....

Őszinte Tisztelettel és Szeretettel!
Csillagvándor:)

:)1/2 Barát részére

Drága Barátom :)

Szép napot :) Engem és Angyay Barátomat, általában kitiltanak a fórumokról :)
Ha ezt elmulasztják ...

'Ismered Jose Silva hitet?
Idezek tole: "Akarhogy is vesszuk, Isten tokeletes, az emberek nem azok."
Kérdés az, hogy mit, kit értett az Isten szó alatt.

"Ha az ember is tokeletes lenne, akkor nem lett volna szukseg a Szentirasra/ Igere/ Tanitasra, amelyet az EGY MINDENHATO ISTEN "kuldott". Olvassad es okulj belole!:)"

MOST hogy megkaptuk az iratokat, az ember elindult a tökéletesedés felé?
Nem! sajna fordítva történt :(

"Enti, mi a kulonbseg a meditalas es imatkozas kozott???"

NEM TUDOMEnti

Bekesseg nektek!

Enti,
kezdem azt sejteni, hogy ez a Forum csak a tied. :)
Jol lehet veled beszelgetni, de hagyj mar mast is szohoz jutni, kerlek! :)

Ismered Jose Silva hitet?
Idezek tole: "Akarhogy is vesszuk, Isten tokeletes, az emberek nem azok."
Ha az ember is tokeletes lenne, akkor nem lett volna szukseg a Szentirasra/ Igere/ Tanitasra, amelyet az EGY MINDENHATO ISTEN "kuldott". Olvassad es okulj belole!:)

Enti, mi a kulonbseg a meditalas es imatkozas kozott???

Bekes napot! :)Egylényegűség :)

"A spiritualitás nem más, mint annak a felismerése, hogy az igazi lényünk az Istennel egylényegű lelkünk."

Szerintem is egylényegű vagy, azzal az Istennel, aki, miatt a hinduk és a muszlinok ölik egymást :)

Örömteli napot :)

ui. "Nyugalomban ültek, és a figyelmüket a bensőjükbe irányították..." Addig míg befelé figyeltek Isten megette a banánjukat :)))Csillagvandor

Bekesseg nektek!

Kedves Csillagvandor,

"...Hányan sóvárognak Isten fenséges látványára? Sokak számára Isten megtalálása csak egy álom, amely aligha tűnik elérhetőnek. Ám minden korban éltek olyan emberek, akik látták Istent, és elmerültek Őbenne. Hogyan érték ezt el? Egy technikát alkalmaztak, amelyet hívhatunk befelé fordulásnak, koncentrációnak vagy meditációnak. Nyugalomban ültek, és a figyelmüket a bensőjükbe irányították..."-irtad.

Mibol gondolod, hogy mindannyian -kikre is gondolsz?- egy technikat alkalmaztak?

Bekes napot! :)Időtlen éned a kapcsolat a benned lévő

kozmoszhoz hisz az egész kozmosz téged ábrázól, de csak ennyi lennénk?
nem hiszem van valami sokkal másabb amire neked kell saját magadat felkészítened, hogy a végtelenségből kitudj szakadni, hisz az idő csapdájában éledünk, de ott a lehetőségünk legyőzni az idő hatalmát, amit az időtlen éned segítségével tudsz elérni, hisz ő akarja, de az ő akarata is véges, na itt kezdődik el a számadásod magadfelé ha oda értél magadhoz. rá jössz minden hamis és neked kell a tudatosság nélküli tudatban megtalálnod azt a tényt nem erre születtél amiben most élsz sokkal több dolgok vannak benned.Igaz

"A spiritualitás annak a válasznak a megtalálására törekszik, hogy miként kerültünk ide. Felállít egy teóriát, amely szerint volt valami intelligencia, amely mindent létrehozott.
A spiritualitás tudományos módszeren alapul. Ennek alkalmazása hipotézisek felállításával kezdődik."

teória = elmélet
hipotézis = feltevés

spiritualitás = filozófia

Szép estét :)hát az egység nem válsz a miértekre

mert a saját testvéreddel csak nem szexelsz úgye, ha az egységben élsz akkor nem, és nevezheted fizikai egységnek a mindenség varázsát. ennyi elég lenne a felismerésekért vagy a spirituális utadon ennyi rengeteg ember csak téged segít hogy a felismeréseket végre megértéssel vigyed tovább az ismeretlen világokba amik nem csak az elméd részét képezi a tudatosságban. tudatos téveszméket gyártnak számodra hogy véletlenül se legyen értésed a miértekre, de ha sikerül össze szedned a válaszokat megint kapod a miérteket,

mert boldogok a tudatlanok