Törvény és rendeltetés.

A törvény szó gyöke a magyar képi nyelvünkben a tör. Letör, feltör, kitör, betör, megtör stb., mindenik ige valamely korábbi egység megbontását végzi el. Sőt van tört, amely az egésznek a része. Van törés és ezáltal tört létezés. Valamint van megtört ember is, aki a történetben részt vesz és általában nem tud a szellemi törvényekről.

Meg persze van a tőr is, amely szintén nagyon hasonlít a tör szótőhöz csak főnévi alakban. A tőr tudvalevőleg a kard kisebb változata, mindenki által könnyen hordható, használható eszköz. Illetve az volt régebb, amikor a magyar nyelvű szavaink, megnevezéseink kialakultak. A kard szintén a szétválasztásnak, a megkülönböztetésnek valamint a rendfenntartásnak az eszköze, szimbóluma. A kardforgatók egy bizonyos ponton élet-halál urai voltak.

A törvény a Rend biztosítása a teremtésben, a megnyilvánulásban. A teremtés elképzelhetetlen törvények, szabályozottság, szabályosság nélkül. Az erők, energiák, információk, a különböző minőségek szabad áramlásának a Rend, a rendezettség pedig a feltétele. Egy mélyebb fokon az élet feltétele tehát a törvényeken alapuló Rend. Azonban, mint a későbbiekben látni fogjuk a törvény ennél több. Ahol rendetlenség, rendezetlenség van, ott az energia-, az információáramlás elakad, blokkolódik, zavar és káosz keletkezik. Ezért először rendezni kell a dolgokat. Kérdés, milyen elvek és törvények szerint rendezek. Semmit nem tudok rendezni, ha nem tudom, vagy nem helyesen tudom a rendeltetését. Az egész és rész látásával kell rendelkeznem, ahhoz, hogy rendet tudjak tenni. Érvényes ez a saját életemre és annak különböző területeire is, a gondolatokra, érzelmekre, kapcsolatokra is.

Könnyű mindezt belátni a gyakorlati példákon keresztül. Vegyünk egyszerű példaként egy mindennapi tevékenységet a szoba, a lakás rendezését, rendben tartását. Itt is mindig a helyükre kell tennem a korábban használatba vett eszközöket, különben egy idő után már lépni sem lehetne a lakásban, nemhogy tevékenykedni, élni, a kényelmetlenség érzet, amely az abnormális helyzetnek a belső jelzője pedig a maximumra nőne. Nem beszélve arról, milyen kényelmetlenség érzettel jár és ennek megfelelően, milyen rendezési igény, keletkezik akkor, amikor meszelés van például. A lényeg, akkor érzem magam legjobban, s akkor tudom használni a lakást, ha lehetőleg minden a helyén, rendben van. Ehhez pár nyilvánvaló szabályt kell tudni és következetesen betartani. A szabály egyébként a törvény felületesebb, könnyebben módosítható változata. Benne él mindenkiben, normális esetben, a rend igénye. Azonban sokszor különbség van az ember által elképzelt és jónak tartott (élet) rend és az életet valóban szolgáló rend között. Továbbá, amennyiben a legelejéről vesszük a lakásrendezést, akkor vehetjük a lakás kezdeti berendezését. Ilyenkor célszerűen rendezem be és bizonyos szabályokat, igényeket követek a berendezésnél azt illetően, hogy mi legyen a lakásban, milyen legyen, mennyi legyen és hol legyen elhelyezve. Mindig van egy előzetes elképzelésem a lakásfelosztásról, a szobák használatról stb.. Minél inkább a későbbi életvitellel összhangban álló a kezdeti elképzelésem, annál könnyebb a megvalósítás, mivel utólag kevesebbet kell módosítani, alakítani, átalakítani.

Nem csupán az ember által alkotott és használt eszközöknek van funkciója, valamint a funkciójához szorosan kapcsolódó feladata, tulajdonságai, felépítése, hanem magának az eszköz- készítőnek, az embernek is van ennél sokkal összetettebb funkciója a létezésben. Szebben fogalmazva az embernek is van rendeltetése.

Ugyanakkor nem csupán rendeltetése van, hanem a rendeltetéssel szorosan összefüggő azt megelőző „terve", életterve is. Nem mondok nagyot, ha azt mondom, hogy senki nem születik meg Isteni alapterv, előzetes elképzelés(ek) nélkül. Prózaibban fogalmazva mindenkinek megvan az Isteni képlete, amiről számomra az illető születési horoszkópja szolgáltat információkat. Szoktuk mondani a születési horoszkópnak úgy is, hogy születési képlet.

Adódik tehát néhány kérdés, amelyet nem árt feltenni időnként magunknak a személyes tudatosság növelés érdekében. Valamint, lehetőleg minél őszintébben és mélyebben felelni rá:

Mit tartok én a magam rendeltetésének?

Mit tartok a másik (a párom), mások rendeltetésének?

Ez tulajdonképpen egy kibontottabb, gyakorlatiasabb változata annak, amikor azt kérdezi valaki magától: Ki vagyok én? Ki vagyok én valójában? Mit tudok, mit tudhatok meg magamról?

A rendeltetés egyébként többrétű és többrétegű. Mondhatnám azt is multifunkcionális vagyok.

Számba véve:

Legelső az egyetemes emberi rendeltetés, amely érvényes minden emberre, aki megszületik. Ez nem más mint az Ádám Kádmon. A Ragyogó Ember. Isten első ideája, a kép amely elsőre felragyogott a teremtés kezdetén, mondja Hamvas Béla. A szentkönyvek, az emberiség hagyományai beszélnek róla.

Azután jön a nemek szerinti rendeltetés. Ezt is figyelembe kell vennem.

Harmadikként pedig megjelenik a személyes rendeltetésem, amelybe beletartoznak a különböző életterületeken és a különböző életszerepekben megnyilvánuló énem. Ebben nyújt eligazítást és iránymutatást a személyes, születési képletem, horoszkópom.

Azonban mielőtt még az Ember rendeltetésén gondolkoznék, vagy azzal párhuzamosan, nem szabad elfelejteni a Teremtésnek, a Létezésnek, a Világegyetemnek, vagy ahogy egyesek szeretik mondani az Univerzumnak is megvan a rendje és rendeltetése, s megvannak a törvényei, amely szerint létrejött és fennáll. A görög kozmosz, amely elsődlegesen rendet jelent, tulajdonképpen nem más a görög valóságfelfogásban mint rendezett világ, vagy világrend.

Ugyanakkor a Teremtésnek értelme van és nem puszta illúzió, amely az Abszolútum kábulatának következtében, ahogy a hindu hagyományokban tartják. Létezik az egész megnyilvánulást megelőző nem csupán kép, hanem értelem, rendeltetés elképzelés. Hasonlóan ahhoz, ahogy a szobákat a lakásban az szerint rendezem be, hogy mire fogom használni, nappalinak, hálószobának, gyerek, vagy dolgozó szobának. Miután az alap okot amiért éppen olyan rendeltetésű szobára van szükségem tudom és ezáltal a célt meghatározott, utána következnek a berendezés mikéntjére vonatkozó további elképzelések, részletek. Persze ez egy nagyon leegyszerűsített példa, de a lényeget jól szemlélteti.

A teremtést megelőző értelemnek, valamint az arról való tudatosságnak a Tarotban a Bolond ikonja, a 0 vagy 22-es felel meg. Tehát alapos oka van annak, amiért van Teremtés, amiért létrejött a Világegyetem, valamint az ember, az emberi élet és ez az isteni ok minden továbbit meghatároz, átfest, befolyásol. Az isteni ok nem más, mint a megváltás szükségessége. Az általunk Lilith néven használt jelenség, állapot meghaladásának szükségessége.

A Lilith és a megváltás témaköre a következő cikkben következik.

Dénes Mária
http://asztrologia.ro/