Amit a boldog emberek másképp csinálnak

"Az a bizonyos hang a fejedben, ami azt mondja képtelen vagy rá, hazudik..."

A boldogság létezik. Létezik a lényedben, él a szívedben. Ne hagyd elnyomni, hívd, keresd, találd és őrizd. Amíg csak élsz. Vannak (még) boldog emberek. A jó hír, hogy lesznek is. Remélhetőleg. Tartozzunk minél többen és minél tovább közéjük. Hiszen élni így érdemes! :-)

Mindig azt vallottam, hogy a boldogság szinte azonos és arányos a tiszta jósággal. Hogy mégis miképp boldogul az ember? Íme kibővítve, pontokba szedve, idézve, csak úgy... :

1. Szeretet a félelem helyett
A boldog emberek többet szeretnek, és kevésbé félnek. Minden pillanat, nagy kihívás, új személy azt a célt szolgálja, hogy általuk többet tudjanak meg önmagukról és a világról.

2. Elfogadás az ellenállás helyett
A boldog emberek tisztában vannak azzal, hogy egy lehetetlennek tűnő helyzetet képtelenség úgy megoldani, ha ellenállnak a problémának és szőnyeg alá söprik. A boldog ember elfogadja a megoldhatatlan helyzetet, majd tanul az esetből. A tapasztalatszerzés nyomán ráébred arra, hogy mi a pozitív üzenete a megoldatlanságnak.

3. Megbocsátás az örök harag helyett
Az igazán boldog emberek tudják, hogy a harag megbetegít, így inkább a megbocsátanak és elfelejtik az egész problémát. A megbocsátást inkább ajándéknak tekintik, ahol az ajándékozott elsősorban önmaguk.
Ha másra haragszol az olyan, mintha mérget innál, és azt várnád, hogy a másik haljon meg.

4. Bizalom a kétkedés helyett
Megbíznak önmagukban és a körülöttük élő emberekben. Egyformán beszélnek egy portással és egy milliárdossal is. Aki boldog emberrel beszél, az azt érzi, hogy van benne valami egyedülálló, valami különleges. A boldog emberek azt is tudják, hogy a hiedelmek önbeteljesítő jóslatok.
A boldog emberek mindenkivel szeretettel beszélnek, függetlenül attól, hogy milyen nemű, korú, társadalmi státuszú, bőrszínű, illetve vallású a beszélgetőpartnere.
hirdetés
Az ilyen nagyszerű emberekről Mark Twain azt mondta „Tartsd magad távol az olyasfajta emberektől, akik lefitymálják az ambícióidat. A kisemberek mindig ezt teszik, azonban az igazán nagyok éreztetik veled, hogy te is naggyá válhatsz.”

5. Értelem a becsvágy helyett
A boldog emberek azért cselekszenek úgy, ahogy, mert az a cselekedet visz értelmet, céltudatosságot visz az életükbe. Számukra „A szeretett dolgok megtétele életünk bőségének sarokköve.”– ahogyan Wayne Dyer fogalmazta meg.
Sokkal inkább az foglalkoztatja a boldog embereket, hogy olyan életet tudjanak magukénak, ahol az értelem a fontos és nem az, amit a társadalom annak ítél. A boldog emberek a sikeres életüket is annak köszönhetik, hogy olyan dolgokkal foglalkoznak, melyekkel szeretnek foglalkozni. A boldog embereket nem a pénz motiválja, hanem a vágy, hogy valóban különb életet éljenek a társadalom sablonos életígéretétől.

6. Elismerés a kritika helyett
A boldog emberek inkább dicsérik mások már meglévő jó tulajdonságait, minthogy kritizálják a hiányzót. A boldog emberek a pozitív viselkedésre adnak mintát, mintha Carl Jungnak az ellenállásról szóló elméletével értenének egyet: „Aminek ellenállsz, az nem csupán fennmarad, hanem még nagyobbra nő.”
Egy hétköznapi példával élve: az a gyermek, aki játék után mindig elpakolja a játékszereit és ezért dicséretet kap a szüleitől, sokkal boldogabban pakolja el a játékait akkor is, amikor már nem kap dicséretet érte.

7. Kihívás szemlélet a probléma központúság helyett
A boldog emberek a problémákban kihívásokat, új utakat, új esélyeket látnak. A probléma megoldásán dolgozva jutnak el a saját fejlődésükhöz és kiteljesedésükhöz.

8. Önzetlenség az önzőség helyett
Tetteik nem öncélúak, így azok mások javát szolgálják. A tetteiknek van értelmük, fejlődést és boldogságot okoz nekik. Buddha szavaival élve: „Az ajándékozás előtt, az ajándékozó elméje boldog; miközben ad, az adományozó elméje békével telik meg; s miután adott, az adakozó elméje emelkedett állapotba kerül.”

9. Bőség a nélkülözés helyett
Gondolkodásmódjuk, kiegyensúlyozott életüknek köszönhetően az élet minden területén bőségben élnek.

10. Álmodozás a földhözragadtság helyett
Szeretnek és mernek nagyot álmodni, többnyire a megérzéseikre és a szívükre hallgatnak, a realista gondolkodásmód távol áll tőlük. Mindent meg is tesznek azért, hogy álmukat megvalósítsák, ami sokak számára félelmetes.
Goethe gondolatai pontosan ezt fejezik ki: „Egyáltalán ne álmodj kicsiket, mivel a kis álmoknak egyáltalán nincs erejük ahhoz, hogy megmozgassák az emberek szívét.”

11. Jóindulat a kegyetlenkedés helyett
Szeretik önmagukat és másokat is, így jóindulatukról szinte minden nap tanúbizonyságot tesznek.

12. Hála a hálátlanság helyett
Mindig észreveszik a szépet és jót, még ott is, ahol más nem lát, csak csúfságot. A boldog emberek észreveszik a bőséget ott is, ahol más csak a hiányt látja. Ezekért a érzésekért még hálásak is.

13. Összefonódás a jelennel az elszakad helyett
Élik a jelent, értékelik, amijük van. Azt is tudják, hogy hol tartanak és azt is, hogy merre mennek tovább.

14. Pozitív gondolkodás a negatív gondolkodás helyett
Akármi történjen is a boldog emberekkel, a pozitív gondolatok nem hagyják cserben őket. Mindig mindenre pozitív életszemlélettel tekintenek.

15. Felelősségvállalás mások hibáztatása helyett
Teljes mértékben átérzik és tudják a felelősség fogalmát, sosem mentegetőznek vagy hibáztatnak mást. A boldog emberek tudják, hogy a hibáztatással csak saját energiájukat pazarolják, így minden tettükért, az életükért vállalják a felelősséget.

Légy boldog! ;-)