Csend

"Igen sokan keresnek, de csak azok találnak, akik csendben maradnak... Mindazok, akik gyönyörűségüket lelik a szavak sokaságában, mondjanak bármilyen csodálatos gondolatokat, belül üresek maradnak. Ha szereted az Igazságot, légy a csend szerelmese. A csend a napfényhez hasonlóan, megvilágít, s megszabadít a tudatlanság rémképétől. A csen egyesíteni fog az Élettel, önmagaddal.
Minden másnál jobban szeresd a csendet: Szavakkal el nem mondható gyümölcsöt fog majd teremni.
Kezdetben bizony igen nehéz csendben maradni. Amikor megpróbáljuk megtartani, erős ellenállást tapasztalunk önmagunkban. Ezt az idegenkedést hamar megtapasztalják mindazok, akik a legcsekélyebb mértékben is belekóstolnak a szemlélődő életbe.
A csend birodalmában énünk megszabadul a változásoktól, a világ zajai nem hallatszanak, s a lélek óriási kalandokba bonyolódik.
Azt tapasztalod majd, hogy ez a csend valójában égi fénnyel és mennyei zenével telt."
/An Thony de Mello/

Címkék:

Hozzászólások.

A Tisza

Nyári napnak alkonyúlatánál
Megállék a kanyargó Tiszánál
Ott, hol a kis Túr siet beléje,
Mint a gyermek anyja keblére.

Ottan némán, mozdulatlan álltam,
Mintha gyökeret vert volna a lábam.
Lelkem édes, mély mámorba szédült
A természet örök szépségétül.

Oh természet, oh dicső természet!
Mely nyelv merne versenyezni véled?
Mily nagy vagy te! mentül inkább hallgatsz,
Annál többet, annál szebbet mondasz.ugyanezek igazak a lassúságra

ugyanezek igazak a lassúságra is..... :)

A belső csend meg van a világ zajai már nem is zajok :))