A Nőieség Szentsége

A Nőiség Szentsége

Elgondolkodtam azon, hogy mit is jelenthet ez a kifejezés, aspektus.....energia.
Mert egyből a nőiességre és a nemiségre asszociáltam, szexuális jelleget tulajdonítottam neki.
De a nőiség és a párja egyáltalán nincs összefüggésben a nemiséggel, csak részben....
A szív ugyebár az Egység szakrális központja, az öntudat tudatossága.
És mivel a dualitásban, kettős pólusú valóságtudatban élünk... már aki, ezért két részből áll a tudat.
A szív alatti energiaközpontok alkotják a nőiség szentségének a tudatát.
Az anyai szeretet biztonságát, a nemiség szentségét és az identitás érzéki és érzelmi pszichikumát.
A szív fölötti rész pedig a férfiság szentsége, az őszinte kommunikáció, a nyílt és egészséges önkifejezés,
az éntudat és a világ valóságának a tisztán látása és az atyai energiák támogató szeretetének elfogadása.
Ezért aki a fejében, az elméjében él meg mindent, az csak a férfiság aspektus,
egységtől elszakított duális energiáit éli meg.
Tehát a motiváltság, a hiány és bizonytalanság érzete, és az örök elégedetlenség hajtja.
És, vagy az identitás össze-vissza csapongó, önbizalom és magabiztosság mentes,
őszintétlen és kétségbeesett életét éli.......
Ez extrém és kivételes remélhetőleg, mert pont ez a réteg fogékony az érzelmi és érzéki manipulációra.
Mivel illúziókban él, ezért ki van szolgáltatva a nemiségnek és konkrétan médiafüggő,
mert nem képes szembenézni a saját valóságával.
Tehát a politika, a nemiség de bármi kapcsolata, ami a dualitásban ellenpárként létezik, ezek ellentétét,
elkülönültségét kiélezi és ezért harcát generálja, esetleg az elkülönültség menekülési ösztönét teremti meg....
A teljes elszakadást az Egységtől.....
De ez csak egy ritka, kivételes példa!

Az "új energia" egyre erősödő, kényszerítőnek tűnő tudatosító hatása különbözőképpen nyilvánulhat meg.
Elsöpri a hazug, önbecsapásra épült biztonságérzetet, a szexuális vágy hatalmas alul vagy túlkompenzálására késztet,
tehát a nemiség teljes újraértékelésére motivál,
és a legmélyebb önismeretre sarkall, a hamis identitás és személyiségtudat lerombolásával.
De a nőiség szentsége csak annyira (lesz) kényszerítő erejű, amennyire hatalmas az ellenállás valakiben.
Ellenállás az igaz, egységre és békére törekvő, isteni szeretettel szemben!

2012 az "új energia" áldása....

Valahol azt hallottam, hogy egy új kor küszöbén állunk, és egy ideje új energiák jelentek meg,
melyek egyre intenzívebben fogják megváltoztatni a földi valóságot,
és ezen energiák 2012 végén teljesednek ki.
Ez a szám egy világ végét jelképezi, és egy fényesebb kor hajnalát hozza el........de nem új energiákkal.
Ez az erősödő energia ugyanolyan ősi energia mint a párja az egységben, a dualitásban az ellenpárja.
Az új energia a nőiség szentsége, mely elsöpri a patriarchális uralom manipulatív,
diktatórikus és domináns rendszerét, és kiegyensúlyozza újra a szeretetet a Földön (a kollektív és a személyes tudatban).
Ezt az energiát bebörtönözték, megalázták, manipulálták és titkolták hatalmas jelentőségét.
A nőiség szentsége ugyanis a teremtő, a férfias energia pedig az ezt fenntartó, társteremtő aspektus.
E kettő tisztaságával, kiegyensúlyozásával, azonos "rangra" emelésével megnyílnak a szeretet kapui a szívben.
Egyre több szívben, tudatban és ezzel lassan a Földön is.......

A szentháromság "új" áldása pedig talán így szól majd: Az Atya, a Gyermek és az Anyaistennő egységének, (tehát) Istennek nevében, Ámen!

-------------bárcsak így lenne:)------------------

Forrás: Forrás

Hozzászólások.

A szanszkrit/angol szöveg fordítása :

Himnusz a Kozmikus Anyához

- A Kozmikus Anya mindenütt jelenlevő.

- Ő minden mindenben.

- Ő az Isteni Esszencia, mely minden lény bensőjében él.

- Az Ő birodalma az élet maga, mert Ő adja
Az élet szubsztanciáját minden élőlénynek.

- Az Ő csodálatos élete a természeti világ,
És átfogja univerzumokat az Ő isteni ragyogásában.

- Sok néven nevezik Őt,
Mert Személye minden nép emlékezetében él.

- Minden lény tudatának ismeretet
Az élet szentsége adományoz.
Ez a szentség MAGA a Kozmikus Anya.

- Ő a fizikai világ szent Teremtője is,
Aki összekapcsolódik minden élő dolog
Szívével és Lelkével.

- A Föld egésze Egy Vele.

- A Föld minden élőlénye Neki köszönheti az életét,
Mert mindennek az Anyja, Ő, Aki
Az élet összes lelki kincsét adományozza.

- Ajándékaiban méltó és méltatlan egyaránt részesül,
Mert a Nap is személyválogatás nélkül ragyog mindenkire.

- Ő az isteni áldás forrása, az Egység azon része,
Amely az életet betöltő kegyelmet ajándékozza.

- Nem pillanthatjuk meg, mert Lénye
Mélységes csöndbe burkolózik.

- A szent jelenben csak az Egység részeként jelenik meg,
Ott, ahol mindig is lakik és áldást oszt mindenkinek.

- Mindenkinek, akik tisztelik az Ő Istenségét,
Az Élet adományait juttatja a legbenső lényükben.

- Mindazoknak, akik tisztelik Őt,
Az élet ajándékaival lesznek elhalmozva,
Mind személyükben, mind aurikus terükben.

- A létezés célja, hogy eggyé váljunk az Ő Életével
A létezés minden dimenziójában és birodalmában.

- Ez a Kozmikus Anya hozza létre a fejlődést,
Egy tapasztalatokban gazdag utazást.

- Mert Ő az idő szövete Maga,
Amely miatt minden növekedni tud.

- Ő az Élet Mátrixa, amely a Lénye bensejében él.

- Mindennek a szubsztanciája és formája,
Ami valaha is meg fog nyilvánulni.

- Az Isteni Egység áldásával
Legyen minden áldott és szent!ha nagyon le kéne

ha nagyon le kéne egyszerűsíteni a dolgot
a nőiesség szentségét két pillér tartja

1. a nők egymásközt döntsék el ki közülük a legszebb (szép)
mert a férfiak ehhez nem értenek
2. a nők az utódnemzés teljes folyamatát irányíthassák
(és persze annak gyakorlását is)

ezek a pillérek nagyon recsegnek-inognak
és számtalan variációt generálnak
amit életnek nevezünkA női energiának három aspektusa van

A teremtő, a fenntartó és a pusztító. Mind női energia. És androgün természetű.
Minden megnyilvánult eme női energiák eredménye. A férfi energia a megnyilvánultban az információ, amit vagy befogad vagy nem a női energia, ami szabadságként értendő.

Egyensúlytalanság? Inkább szereposztás. A földi dualitásban a női energia három aspektusa önállósodott, szétvált, a teremtő és pusztító energiákat férfiak, a fenntartót (gondoskodót) a nők működtették. Most annyi történik, hogy ismét egyesül és andorgünné válik a földi energiarendszerben is a női energia.

Az emberekben már régóta mindkét energia jelen van a biológiai nemtől függetlenül. Hogy ebből mit és hogyan élünk meg nem társadalmilag, hanem egyénileg meghatározott. A társadalom nem külsődleges, azok mi vagyunk..

Köszönöm :)a társadalomnál semmi nem

a társadalomnál semmi nem erősebb
az meg nem foglalkozik
a finomhangolásssal
attól még ezek a dolgok
tényleg szépekJó reggelt Enti, :)

köszi az írást. Ez nagyon jó szemléltetés arra, hogyan hozzuk összhangba, egyensúlyba magunkat. :) Nagy hasznát veszem most a szavaidnak. * jegyzetel* Még egyszer köszi! :)
Kellemes hétfői napot! :)

U.I.: ha jön még valami fentről nyugodtan írd le ide. Szívesen elolvasom. :))

Szia! :)mé,férfi vagy?:)megleptél:)

mé,férfi vagy?:)megleptél:):))))))))))))))))

Nem vagyok buzi.

Te az vagy?na jó,akkor szeretkezünk?:)

na jó,akkor szeretkezünk?:)