Őrült épelméjűség: önellentmondás vagy szinonima?

(Részlet a TITOK tanítóinak könyvtárából: Michael Bernard Beckwith)

Az őrült épelméjűség nem önellentmondás, hanem a tudat egy állapota, amelyet gyakran tulajdonítanak olyan emberi lényeknek, akiknek célkitűzéseiben, értékeiben és eredményeiben kevés közös van azzal a szabvánnyal, amelyet a társadalom és a világ megállapít. Posztmodern társadalmunkban legalább egy csipetnyit őrülnek kell lenned ahhoz, hogy ne hódolj be feltétel nélkül e társadalom alapkövetelményeinek, az anyagi sikernek.

Gyakran éppen azok az egyének működnek közre egy igazságos és jó társadalom megteremtéséhez, akik kiléptek a közízlés fősodrából. Ha például szemügyre vesszük ifj. Martin Luther King, Mohandász, K. Gandhi vagy Teréz anya életét, az ő egyedi látomásaikat a saját korukban őrültségnek tűntek. Ám ez nem akadályozta meg őket abban, hogy látomásaikat feltöltsék szándékuk hatalmával, és a tettek mezejére lépjenek. Oly hatalmasak voltak adakozásukban és megbocsátásukban, szívjóságban és nagylelkűségben, hogy gyűlölet, az előítélet és az elkülönültség energiáját átalakították szeretetté, együttérzéssé és egységgé.

Az emberi fejlődés következő szakasza nyilvánította ki magát általuk, s teszi ezt napjaikban is olyan személyeken keresztül, mint Nelson Mandela, dr. A. T. Ariyaratne, és Őszentsége, a dalai láma. S korántsem zártkörű klub az övék – mindnyájan reménybeli tagjai vagyunk! Kollektív fejlődésünk egy olyan szakaszában járunk, amikor átalakíthatjuk magunkat és felszabadíthatjuk bensőnkben a feltétlen szeretet, lelki önbizalom és valamennyi dimenziót felölelő élet édes muzsikáját. Ez azt jelenti, hogy ha úgy döntesz, te maga is őrült-épelméjűvé válhatsz: épelméjűvé a Szellem szeretetével; őrülté az élet szeretetében; épelméjűvé az Élet Szellemével, valamennyi lénnyel és teremtménnyel alkotott egységed felismerésével.

(forrás: Spirituális felszabadulás)

HozzászólásokVajon az, aki általánosít és minden embert belefoglal...

egy foglalkozás vagy más csoport egységes arculatába, szabad ember?
Vagy csak egy birka?