A Tudat Evolúciója

A Vízöntő Világkorszak kezdete és a Halak Világkorszak vége

Az utóbbi napokban világosodott meg bennem megéléseim alapján egy nagyon fontos összefüggés, ami ugyanakkor magyarázat a világban történtekre. Ezoterikus berkekben elterjedt nézet, az úgynevezett "dimenzióváltás", melyet 2012 végéhez kötnek. Nagyon sokan, szó szerint bedőlnek ennek a propagandának, az ezzel kapcsolatos porhintésnek.

Úgy gondoltam eljött az ideje, hogy fellebbentsem a fátylat azoknak, aki ezen túl, nyílt szívvel és elmével valós válaszokat keresnek.

Kétségtelen tény, fizikai-lelki-szellemi dimenziókban megtapasztalható valóság, hogy világunkban hatalmas változások történnek. A jelenlegi világrend rendületlenül menetel beteljesedése felé, mely egyben bukása és megsemmisülése lesz. Sokakat aggaszt, hogy ez nem az emberiség végzete-e egyben? Sokunkat érdekel a kérdés, hogy elkerülhető-e mindez? Még többünket pedig az a kérdés foglalkoztat, hogy valójában jelenlegi közös világunkkal mi és miért történik mindez?

A Halak Világkorszakának végén járunk, ez kétségtelen. A halak korszaka a dogmatikus hit (vakhit) korszaka, melyben az Emberi Lény teljesen eltávolodott a benne élő Teremtőtől, és így azt magán kívül helyezve, átadta a közvetítői szerepet a vallások kezébe. Ez a felelősség áthárításával is járt egyben, mind spirituális mind mentális, fizikai síkon. A korszak végén megjelent egy még pusztítóbb vallás tudományos materializmus néven, mely végleg elvágta a fonalat az Emberi Lény és a Élet között, betetézve azt amit a többi vallás, hit, eszme már előkészített. Az emberiség hipnotikus transza kiteljesedett. A technomágia bűvöletében élő ember, új vallásától várja a megváltást, hogy választ és megoldást nyújtson a látszólag reménytelen, kiúttalan helyzetére.

Ezzel párhuzamosan ugyanakkor egyre jobban észlelhető az emberi fajon belül egyfajta új tudatforma megjelenése. Ennek a legfőbb jellemzője az EGYségtudat, a kozmikus tudat megjelenése. Egyre több Emberi Lény jut el arra a személyes megtapasztalásra és megélésre, hogy valójában minden ami a Világegyetem része az összekapcsolódik egy hatalmas, intelligens, szeretetteljes, kozmikus egységbe. Ebben az EGYségtudatban leomlanak a falak, és az EGY-ÉNi megélés lép elő a világ és önmagunk megismerésének elsőszámú, közvetítőktől mentes eszközévé. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor egy feloldhatatlan konfliktus keletkezik. Az EGYségtudattal rendelkező Emberi Lény tudati síkon többé már nem része a halak világkorszakának, a dogmatikus hit-tudatú Emberiségnek. Ez az a pont, aminek kapcsán sokan arról beszélnek már jó ideje, hogy elindult az emberiség kettéválása. Ez igaz, de nézzük meg milyen formában. Az egyik ilyen válasz, hogy dimenzióváltás fog történni, és ez tőlünk függetlenül fog létrejönni, egész egyszerűen az emberiség csak beleébred majd az 5. dimenzióba, ahol minden szép és gondtalan lesz. (Sokan cikkeznek dns átalakulásról és "felelmelkedésről" ezzel kapcsolatban.) Ki kell ábrándítsam azokat, kik esetleg ezek szószerinti megerősítését várnák tőlem. Van egy sokkal egyszerűbb, prózaibb de reálisabb magyarázatom erre. Nem lesz ugyan olyan hurrá-optimista, és automatikus "megváltást", felemelkedést és megtisztulást sem ígérek. Csak "vért és könnyeket", mert megtisztulás belső és külső katarzis nélkül nem lehetséges. Szembe kell nézzünk önmagunkkal és teremtményeinkkel, és be kell fejezzük az önámítást és hazudozást ahhoz, ha valóban át akarunk lépni EGY-ÉNileg és EGYüttesen abba a világkorszakba, melynek Vízöntő korszak a neve.

A halak világkorszakával nem a Föld vagy az emberiség fog elpusztulni, hanem az a tudatforma fog lassan letűnni, átalakulni és továbbfejlődni ami valójában a jelenlegi Világunkat formálta és határozta meg. Van egy nagyon jó hírem! A vízöntő világkorszaka már jó ideje elkezdődött. A korszakváltások ugyanis sajátos belső törvények alapján történnek: párhuzamosan. Ez azt jelenti, hogy a halak világkorszaka még ereje teljében jelenlévő és meghatározó - mind fizikai mind tudati síkon - (még nem tűnt le, sőt egyfajta kulminációt is végez) de ezzel párhuzamosan már jó ideje elkezdődött a vízöntő világkorszaka, mely az Istentudás tudati evolúcióját hozza el. A jelenkori történések megismerésének kulcsa tehát a párhuzamosság elvének az ismerete. A másik kulcs pedig a Tudat mindent meghatározó és vezérlő szerepe. A világot ugyanis a Tudat teremti, és a tudat az, ami a Létben megnyilvánulva az evolúció ösvényét járó fajokat készteti a továbbfejlődésre. Az Emberi Lény tehát eljutott az evolúció következő lépcsőjére. Ennek az evolúciónak a tudati-szellemi-lelki-fizikai sík EGYaránt a része. Tudnunk kell azonban, hogy az irányító, koordináló szerepet a Tudat játssza mindebben.

Gyakorlatilag tehát a következő történik: a Halak-Világkorszak tudatú emberiség EGYedei elkezdenek Vízöntő-Világkorszak EGYségtudatra ébredni, mint EGY-ÉNiségek. (Ez rengeteg úton és módon, EGY-ÉNre szabva, mindenkinek a saját fejlődési pályáján, útján történik meg) Ez most még talán nem túl látványos jelenség, de a "kritikus tömeg" növekedésével idővel a jelenségek tudati-szellemi-lelki-fizikai szinten is egyre látványosabbak lesznek. Fizikai szinten jelenleg a halak korszaka dominál és fog dominálni feltehetően még egy ideig. Az átmenet ugyanis egy folyamat, ezért nem tudok egyetérteni azokkal az ezoterikus nézetekkel, amelyek azt hirdetik, hogy a korszakváltás tömegesen valamiféle varázsszóra, mindenki számára egyszerre érzékelhetően megy majd végbe.

Miért tűnik tehát egyre többünknek úgy, hogy kettészakad az emberiség, és az egyik fele makacsul ragaszkodik a halak világkorszakának szelleméhez, míg a másik része pedig túllép mindezen? Azért, mert azok, akik valóban megélik és megtapasztalják legelőször is tudati szinten az EGYséget, azok ezzel egy időben tudati síkon már átlépnek a Vízöntő világkorszakába. MEGÉRKEZTEK! (Ezze egyidőben folytatódik tovább a tudati-szellemi-lelki-fizikai átalakulás, evolúció, tehát nincs megállás) Minél többünknek sikerül ez a tudatváltás, tudati evolúció annál többen fogjuk majd átírni szellemi-lelki-fizikai szinten is a minket körülvevő Világot, a benne lévő egyéni és közös valóságot. Tévesek tehát azok a nézetek, hogy mindez azonnal a fizikai testünk átalakulásával és a fizikai világ feladásával kell járjon. Ez valójában azt jelenti, hogy gyökeresen meg fog változni a hozzáállásunk az anyagi világhoz, annak eddig ismert valósághoz. Fel fogjuk fedezni, hogy a Tudat, a szellem-lélek-anyag valójában egy hatalmas, egymást formáló EGYséget képez, és lassan hozzá fogunk jutni a tudáshoz, ami ennek a magasabb szintű megértéséhez, és teremtő működtetéséhez vezet majd minket. Az emberiségnek még jó ideig kapcsolata lesz az anyaggal, ameddig meg nem fogja tanulni annak a megbecsülését és el nem jut annak tökéletes megértéséhez, annak a megéléséhez, hogy megláthassa benne is a Teremtő Tudatot. Ehhez pedig a szellem-anyag ellentétpár EGYségtudatban való feloldódása, megértése, megtapasztalása szükséges. Ez tehát a Vízöntő világkorszak és az abban folytatódó emberi evolúció következő lépcsője, iskolaosztályának a tananyagának igen fontos része.

Mennyi idő alatt zajlik le mindez? Meg kell értsük, hogy bár az evolúcióban minden ugrást a tudat fejlődése irányít és hoz létre, és látszólag egy-egy evolúciós lépcső hirtelen ugrásként jelenik meg, mindez folyamatában nézve, TÖMEGESEN nem szűkíthető le egy-két emberöltőre. Tudom, hogy sokak számára, akik hőn óhajtják a tömeges, látványos, villámgyors átalakulását a világnak ez talán nem túl rokonszenves nézet, ám a saját megéléseim és a birtokomba jutott információk összeillesztése alapján nem hazudhatok senkinek. A tér-idő kontinuumában élő és evoluálódó Emberi Lény számára a tér pont olyan meghatározó az evolúció folyamatában mint az idő. Kétségtelen ugyanakkor, hogy korszakváltásokkor viszonylag látványosan felgyorsul minden. Fontos megértenünk tehát, hogy nem valamiféle új csodát kell várnunk, valamiféle külső megváltást (ufók, szellemcsoportok, stb. által) hanem DOLGOZNUNK KELL mindnyájunknak EGY-ÉNi és közösségi szinten, hogy megszerezhessük azokat a tapasztalatokat, megéléseket, melyek most - ezekben a különleges, ritka időkben - nyitnak tudatunk fejlődése számára lehetőséget. Ne feledjük, hogy mindnyájunk célja a fejlődés, újabb tapasztalatok gyűjtése, és ilyen szemmel tekintve a mostani evolúciós ugrás hatalmas lehetőségeket kínál. Rajtunk áll egyedül, hogy tudunk-e megfelelően élni vele.

Minden Emberi Lény meghívást kapott a Tudat evolúciójára. Ez azonban EGY-ÉNi szinten mindenkinek a saját fejlődési tempója szerint zajlik és megy végbe. Ezért van az, hogy a mai kor emberisége egyre látványosabban szakad két részre. Az EGYségtudatú Vízöntő Világkorszak embere képes észlelni, látni a Halak-ember világát, hisz nem rég lépett át abból tudati szinten, a Halak Világkorszak tudatú ember viszont EGY-ÉNtől függően általában egyáltalán nem, vagy csak nagyon töredékesen képes megérteni, hogy mi is történik, minek is a részese jelenleg, és valójában mi az a lehetőség, ami számára is ugyanúgy nyitva áll, amennyiben meg tud nyílni minderre.

Előbb vagy utóbb minden Emberi Lény át fog lépni a Vízöntő világkorszakába, megélve és végrehajtva saját tudati-szellemi-lelki-testi evolúcióját. Hogy ez mennyi időt vesz majd igénybe? Ez nincs pontosan eldöntve. Ebben nagy szerepet játszanak azok, akik már EGYsétudatra ébredtek, hogy milyen segítséget tudnak nyújtani társaiknak. Fontos tudni, hogy elsősorban az EGY-ÉNi tudatosságunk az, amivel önkéntelenül is hatunk az összemberi tudatosság mezejére, és így elősegíthetjük azt, hogy a többi Embertársunk is minél hamarabb eljuthasson a tudatváltás küszöbére. (Mindenki szabad akaratának tiszteletben tartása mellett) Nem igaz tehát, hogy nem rendelkezünk és nem tartozunk EGY-MÁS iránt felelősséggel. A vízöntő korszak új emberfajtájának egyik jellemzője, a közŐSségi tudat, annak tudata, hogy ÉN, egy másik TE valójában EGYek vagyunk, így a TE békéd, boldogságod, bőséged, fejlődésed, "felemelkedésed" számomra ugyanolyan fontos sőt, valójában a saját ügyem. Mivel leomlanak a minket elválasztó tudati korlátok, ezért egy újabb, fejlettebb tudatszinten tapasztaljuk meg, mit is jelent EGYnek lenni a Teremtéssel, annak minden részével. A bennünk, az EGY-MÁSaiban, és a mindenségben jelenlévő TeremTŐvel.

A Tudat Evolúciója - A Vízöntő Világkorszaka elkezdődött. A látszat senkit se tévesszen meg. A világ jelenlegi irányítói tudatában vannak ennek, megpróbálják minden hatalmukat latba vetni ennek késleltetésére. Történjen bármi is a jövőben, tudnunk kell: az Emberi Lény tudatosodása feltartóztathatatlan lépésekkel halad előre, céljának a tudati-szellemi-lelki-testi fejlődésnek a megélésére és beteljesítésére. A homo sapiens lassan eljut küldetése végére, helyét fokozatosan átadva az Isten-tudó, kozmikus tudatú Emberi Lénynek.

Szeretettel: Morgó Sapiens kataklizma.info

HozzászólásokAndrásnak

beküldő: andras81 | 2012. július 31. kedd - 11:46
Entinek

Enti, a I, Pet Goat II - "világrend" című kisfilmmel kapcsolatos kérdésemre még nem válaszoltál:
Ki mozgatja a zsinórokat?
Pótolnád?
Köszönöm!

Bocsánat :( nem tudtam, hogy kérdeztél :(

Pótlás: A keresésnél kezdődik az Ember. Aki nem keres válaszokat az még az állati szinten él.
Aki talált választ, az filozófus, vagy vallási fanatikus.

Kielégítő volt a válaszom?Ízisz csarnokában. Meditáció

Ízisz csarnokába vezetlek benneteket, oda ahová kevesen léphetnek be.

Készítsd fel a testedet, lelkedet, hogy ide beléphess, mosd tisztára az Örök Fény Ölelésében, hogy tisztátalanságot ne hozz ide be.

Az Örök Fény átvizsgálja tested, megvilágítja sejted láncolatait, letapogatja lelked, személyiséged. Itt már nem tehetsz fel álarcokat, való lényedet kell adnod. Ha lelked tiszta bebocsátást nyersz... Belépsz a csarnokba Ízisz fogad.

- Ülj le kedves Velem szemben. Most nyújtsd ki a kezedet Felém, aztán tárd szét a karjaidat.

Fejedet emeld feljebb, szemeidet hunyd le, ad át magad az Örök Létnek, az Isteni Forrásnak....

Most karjaidat keresztezd a szíved előtt, és mélyen hajolj meg.

Tiszteld a Fényt, Aki Örök, és Aki Örökkön Örökké veled marad...

(képzeletben) Most állj fel, átvezetlek egy másik terembe... Ahogy belépsz ebbe a terembe, teljes sötétségbe lépsz... Erős, határozott energia vibrálása vesz körül... Ezek az energiák körülötted cikáznak, aztán benned egyesülnek...

Tested megrázkódik, alig bírja el ezt a tömeget. Súlyként nehezedik rád az energia, szinte letaglóz,- mereven állsz, nem tudsz továbblépni... Pillanatok telnek el ebben az állapotban... Aztán egyszer csak azt érzed, hogy egy erő kihúz a testedből... Már nem érzékeled a nyomást, nem érzékeled tested súlyát,- kilépsz ebből a térből, és egyre feljebb emelkedsz... Olyan mintha gigantikus hegyeken keresztül emelkednél át, de közben érzed gyökereidet.

Szól egy hang,- „emelkedj feljebb...", A különös erő, különös hatalom egyre feljebb vonz... Spirálisan emelkedsz, tested már nem is érzékeled... Kapu nyílik előtted, és te bebocsátást nyersz. Ezt a Mennyek Kapujának érezheted, ahogy átlépsz... Vibráló, pulzáló fényeket érzékelsz,- békesség és nyugalom árad szét benned és körülötted.

„Emlékszel, már jártál itt,"- szól újra a hang, ismerősnek tűnik minden.

Egyszer csak éles fény hasít beléd, szétárad benned, még jobban megemeli rezgéseidet,- érzed, hogy tudatosságod még magasabbra emelkedik... Most már nem érzékelsz Tért- Időt, benne vagy egy olyan állapotba, amely akár örökké is tarthat.

Különböző fényforrások vesznek körbe, emelnek egyre feljebb, már semmit sem érzékelsz, csak azt, hogy lebegsz...

Nem tudni mennyi időt töltesz itt, de érzed, valami megváltozik, átalakul benned, olyan mintha egy Új Világba lépnél be... Egy olyan világ tárult eléd, amit eddig nem ismertél, csak emlékeidben élt.

Érzed, hogy átalakulnak az energiáid, érzed, hogy az erő vibrál körülötted, összegyűjtötted magadban,- de ugyanakkor azt is érzed már, hogy ezt az erőt össze kell kötnöd földi testeddel.

Letekintesz rá, és érezni fogod a vonzódást. Érezni fogod a vágyat, hogy újra elfoglald a helyed, és új energiáiddal megújítsd magad.

Látod, a szálat mely összeköt testeddel és egyre közelebb húz hozzá... A kapu hirtelen bezáródik mögötted, és te egyre közelebb kerülsz a földi léthez...Kicsinynek és törékenynek látod tested, vágyat érzel arra, hogy megerősítsd, megújítsd.

Óvatosan foglalod el helyedet, árasztod szét magadban összegyűlt erődet... Tested egy új ritmust vesz fel, az energiák szétáramlanak benne, aktiválják fizikai tested... Most már nem érzed a kívülről jövő nyomást... Egy erős fénysugár villan fel előtted, feleszmélsz, és beljebb lépsz.

Egy kőoltár körvonalai bontakoznak ki előtted, mintha virágokat is látnál rajta, mécseseket melyek meggyújtásra várnak... Odalépsz az oltárhoz, meggyújtod a mécsest...

Egy pillanat alatt a sötétségből a Fény felviláglik, te döbbenten állsz, és tekintetedet nem tudod levenni az előtted hatalmasodó NAGY ANYA vagy THOTH képéről. Energiája elemi erővel hat rád.

- „Megkaptad a feladatod teljesítéséhez szükséges erőt. Menj és másokat is hozz el ide, hadd vegyék fel ők is ezt az erőt, és adják tovább másoknak.

Az Anyaság egy misztérium, és azt csak jól csinálhatod. Nővé válni, Anyává lenni nem elég,- azt tudni kell, érezni és gyakorolni. A nő, az anya, benned kell, hogy megérjen és kiteljesedjen. Rajtad múlik, hogy magadban hordozod a szépséget, mindazt a teljességet, amit nőként, anyaként adsz át a környezetednek. Belső tartalmad által sugárzóvá válhatsz, és teheted a környezetedet.

Meg kell tanulnod MAG-odban élni. Meg kell tanulnod magadba nézni, mást előtérbe helyezni, segíteni és átadni az Anyaság Misztériumát.

A nők azok, akiknek kelyhükben a csoda terem. Ők megkapták azt a kegyelmet, hogy a világot megváltoztassák. Megváltoztassák családjukat, örömtelivé tegyék életüket, és mindez eredendően belülről kell, hogy fakadjon, a FORRÁSBÓL,- ahol az Isteni Kegyelem által mindig jelen vagyunk..."
Másolat:Annak aki nem kértem adva vagyon a kétkedése:)?

NÉHÁNY HASZNOS ÉTERI TRÜKK: Azzal, hogy kilövöd, a buborékot az érintet személy étertestébe, eredmény kimutatást kapsz.

- A buborékmódszerrel energiát tudsz leolvasni, egy kicsit olyan, mint egy űrszonda.

- Most talán arra gondolsz, hogy gonosz szándékkal is fel lehet-e használni ezeket a módszereket. A válasz természetesen: "Igen lehet!". A hatalom nem válogatós, felhasználhatod arra is, hogy manipuláld az embereket, és árts nekik, megfélemlítheted és kihasználhatod őket. De ha ezt teszed, akkor előbb-utóbb eljön valami, ami nagyobb nálad, és megeszi a vacsorádat! Idővel a magad körül létrehozott sötét és nehéz részecskék között fogsz élni, amelyek nem engedik át az életerőt.

HATALMAD MEGRAGADÁSA: Egy gyakorlat: beszélgetés közben próbálj kinyúlni, és megérinteni a társadat az érzéseiddel. Ez csupán csak annyi, hogy elképzeled magad, amint hosszú karoddal magadhoz húzol egy molekulát társad szívéből - egy molekulát általános érzéseidből, amelyet aztán érzékelhetsz, megvizsgálhatsz és megérthetsz. Mentálisan kinyúlsz, megfogsz belőle egy kis darabot, és gyorsan odahúzod magadhoz. Nem azért teszed ezt, hogy bármilyen módon lecsapold az energiát, csupán mintát veszel. Nyúlj be a szívébe, oda, ahol a szívcsakra forog a mellkasa közepén, és képzeld el magad, amint elkapsz belőle egy éteri mintát. Ily módon érzelmeinek egy molekuláját húzod magadhoz. Most pedig tedd fel a kérdést: " Milyen érzése van ennek a molekulának?"

A CSAKRÁK HELYES MEGNYÍTÁSA: Először is találj egy állandó és kényelmes helyet a meditációidhoz, és ülj le. Le is feküdhetsz, de úgy nagyobb a valószínűsége, hogy elalszol, hacsak nem vagy már igazi profi a meditáció területén. Szerezz egy kis homorú tükröt, például egy borotválkozó tükröt, s tedd a fejed közelébe. Ha lefekszel, helyezd a fejedtől 45 centire, a jobb oldaladra. Ha ülsz, tedd a jobb oldaladra, egy közeli asztalra, polcra vagy ablakpárkányra. A tükör műholdvevő tányérként szolgál. Emlékezz arra, hogy a szellemvilágok és más dimenziók velünk szemben vannak, felénk fordulva, mint egy tükörben.

-A homorú tükörnek az a lényege, hogy számunkra, emberek számára megfelelő módon veri vissza a más világokból érkező energiát és információt. Talán fokozza is valamennyire az energiát.

- Megvan a tükröd, és készen állsz. Csukd be a szemed, lélegezz ki-be, és lazulj el. Először csak érezd a tükör jelenlétét a közeledben; párszor léptesd a tudatodat oda-vissza a tükörre. Olyan, mintha egy gondolatot küldenél a tükör irányába, kilőnél egy gondolatot a tudatoddal, és várnál a másodperc egy töredékéig, hogy visszaérkezzen. Mielőtt belekezdenél, mondd magadban a következőt: "Védve vagyok minden olyan hatástól, amely nem a Fénytől származik. Segítsetek, együttműködést és útmutatást kérek, de csak olyan entitástól és energiáktól, amelyek bölcsessége nagyobb a sajátomnál. Ebben az élményben nem közelíthet felém semmi negatív vagy veszélyes. Úgy legyen. Én vagyok a szeretet. Én vagyok a fény."

- Most irányítsd figyelmedet a gerinced alapjához (a gyökérhez), és képzeld el, amint energia (fény) halad fel és le tested közepén, a fejed tetején elhelyezkedő korona-csokrától vissza, a gerincalapi gyökércsakrához. Ha elképzeled, meg is teremted. Lást, a fényt, amint felárad a koronáig és vissza. Ismételd meg többször is, majd pihenj. Ez utat képez, hogy az energia felfelé áramolhasson. Ezt követően térj vissza a gyökércsakrához, és képzeletben gyűjts össze egy kis buborékot az ott található energiából (mint egy pinpong labda), és emeld fel, át a lényed közepén, egészen a fejed tetejéig. Képzeld el, amint a fény odaverődik koponyád belsejéhez - "bamm" - majd engedd, hogy a buborék lassan lefelé lebegjen, át a tested középpontján, vissza a gyökérhez. Ezt 3-szor ismételd el. Minden alkalommal egy kicsit gyorsabban mozgasd felfelé a fénybuborékot. Az utolsóval próbáld elérni, hogy nagy sebességgel, jó erősen ütközzön neki koronacsakrád alsó részének. Talán még érezni is fogod a becsapódást. Ha még nem tudod megérezni, csak képzeld el.

- Amikor készen állsz, irányíts figyelmedet újra a gyökércsakrára, és fogj meg egy újabb fénybuborékot, mozgasd felfelé a lényed közepén keresztül-ezúttal lassan. Hozd fel a fényt a testeden belül, elhaladva a köldököd mellett, majd feljebb a mellkasodon át; ezután állj meg a szíved tájékán. Képzeld magad a tested közepére; képzeld a szívcsakrát, amint kiterjed. Képzeletben nyomakodj kifelé a testedből. Lásd amint a csakra forog, szétnyílik és továbbterjed. Nyomulj kifelé a szíveden és a mellkasodon át, a külvilág felé. Képzeld azt, hogy van ott a szemed, átnézel a csakrán, úgyhogy most már kilátsz, a fizikai valóságra (a szobára, amelyben ülsz).

- Miután átnéztél a szívcsakrán és megláttad a külvilágot, hozd egy kicsit feljebb a fénybuborékot a torokcsakrához. Nyisd ki ezt a csakrát, és újra képzeld el magad belülről, amint kifelé nézel.

- Utaz tovább a harmadik szemhez, nyisd meg azt is, és nyomakodj kifelé, belülről. Amikor így kifelé nyomulsz, próbálj kinyúlni messzi dolgok felé. Ez agyi folyamat. - Ezt követően figyelmedet irányítsd a koponyád tetejére és nyomulj fel- és kifelé a fénnyel - képzeld, hogy belülről ököllel átütöd a fejed tetejét. Emlékezz, a szívnél, a toroknál és a harmadik szemnél kifelé nyomulsz; a koronánál pedig felfelé, függőlegesen.

- Miközben visszatartod a lélegzetedet (3mp-ig), képzeld el magad, amint kiterjeszkedsz az univerzum legtávolibb pontjaihoz, és vissza, majd fújd ki a levegőt. Egy pillanatig megáll veled az idő, és azt mondod: "Ott vagyok mindenhol. Egy vagyok a belső tudással". 3-szor ismételd meg az önkiterjesztő légzést.

Másolat:Annak aki nem kértem adva vagyon a kétkedése:)?

NÉHÁNY HASZNOS ÉTERI TRÜKK: Azzal, hogy kilövöd, a buborékot az érintet személy étertestébe, eredmény kimutatást kapsz.

- A buborékmódszerrel energiát tudsz leolvasni, egy kicsit olyan, mint egy űrszonda.

- Most talán arra gondolsz, hogy gonosz szándékkal is fel lehet-e használni ezeket a módszereket. A válasz természetesen: "Igen lehet!". A hatalom nem válogatós, felhasználhatod arra is, hogy manipuláld az embereket, és árts nekik, megfélemlítheted és kihasználhatod őket. De ha ezt teszed, akkor előbb-utóbb eljön valami, ami nagyobb nálad, és megeszi a vacsorádat! Idővel a magad körül létrehozott sötét és nehéz részecskék között fogsz élni, amelyek nem engedik át az életerőt.

HATALMAD MEGRAGADÁSA: Egy gyakorlat: beszélgetés közben próbálj kinyúlni, és megérinteni a társadat az érzéseiddel. Ez csupán csak annyi, hogy elképzeled magad, amint hosszú karoddal magadhoz húzol egy molekulát társad szívéből - egy molekulát általános érzéseidből, amelyet aztán érzékelhetsz, megvizsgálhatsz és megérthetsz. Mentálisan kinyúlsz, megfogsz belőle egy kis darabot, és gyorsan odahúzod magadhoz. Nem azért teszed ezt, hogy bármilyen módon lecsapold az energiát, csupán mintát veszel. Nyúlj be a szívébe, oda, ahol a szívcsakra forog a mellkasa közepén, és képzeld el magad, amint elkapsz belőle egy éteri mintát. Ily módon érzelmeinek egy molekuláját húzod magadhoz. Most pedig tedd fel a kérdést: " Milyen érzése van ennek a molekulának?"

A CSAKRÁK HELYES MEGNYÍTÁSA: Először is találj egy állandó és kényelmes helyet a meditációidhoz, és ülj le. Le is feküdhetsz, de úgy nagyobb a valószínűsége, hogy elalszol, hacsak nem vagy már igazi profi a meditáció területén. Szerezz egy kis homorú tükröt, például egy borotválkozó tükröt, s tedd a fejed közelébe. Ha lefekszel, helyezd a fejedtől 45 centire, a jobb oldaladra. Ha ülsz, tedd a jobb oldaladra, egy közeli asztalra, polcra vagy ablakpárkányra. A tükör műholdvevő tányérként szolgál. Emlékezz arra, hogy a szellemvilágok és más dimenziók velünk szemben vannak, felénk fordulva, mint egy tükörben.

-A homorú tükörnek az a lényege, hogy számunkra, emberek számára megfelelő módon veri vissza a más világokból érkező energiát és információt. Talán fokozza is valamennyire az energiát.

- Megvan a tükröd, és készen állsz. Csukd be a szemed, lélegezz ki-be, és lazulj el. Először csak érezd a tükör jelenlétét a közeledben; párszor léptesd a tudatodat oda-vissza a tükörre. Olyan, mintha egy gondolatot küldenél a tükör irányába, kilőnél egy gondolatot a tudatoddal, és várnál a másodperc egy töredékéig, hogy visszaérkezzen. Mielőtt belekezdenél, mondd magadban a következőt: "Védve vagyok minden olyan hatástól, amely nem a Fénytől származik. Segítsetek, együttműködést és útmutatást kérek, de csak olyan entitástól és energiáktól, amelyek bölcsessége nagyobb a sajátomnál. Ebben az élményben nem közelíthet felém semmi negatív vagy veszélyes. Úgy legyen. Én vagyok a szeretet. Én vagyok a fény."

- Most irányítsd figyelmedet a gerinced alapjához (a gyökérhez), és képzeld el, amint energia (fény) halad fel és le tested közepén, a fejed tetején elhelyezkedő korona-csokrától vissza, a gerincalapi gyökércsakrához. Ha elképzeled, meg is teremted. Lást, a fényt, amint felárad a koronáig és vissza. Ismételd meg többször is, majd pihenj. Ez utat képez, hogy az energia felfelé áramolhasson. Ezt követően térj vissza a gyökércsakrához, és képzeletben gyűjts össze egy kis buborékot az ott található energiából (mint egy pinpong labda), és emeld fel, át a lényed közepén, egészen a fejed tetejéig. Képzeld el, amint a fény odaverődik koponyád belsejéhez - "bamm" - majd engedd, hogy a buborék lassan lefelé lebegjen, át a tested középpontján, vissza a gyökérhez. Ezt 3-szor ismételd el. Minden alkalommal egy kicsit gyorsabban mozgasd felfelé a fénybuborékot. Az utolsóval próbáld elérni, hogy nagy sebességgel, jó erősen ütközzön neki koronacsakrád alsó részének. Talán még érezni is fogod a becsapódást. Ha még nem tudod megérezni, csak képzeld el.

- Amikor készen állsz, irányíts figyelmedet újra a gyökércsakrára, és fogj meg egy újabb fénybuborékot, mozgasd felfelé a lényed közepén keresztül-ezúttal lassan. Hozd fel a fényt a testeden belül, elhaladva a köldököd mellett, majd feljebb a mellkasodon át; ezután állj meg a szíved tájékán. Képzeld magad a tested közepére; képzeld a szívcsakrát, amint kiterjed. Képzeletben nyomakodj kifelé a testedből. Lásd amint a csakra forog, szétnyílik és továbbterjed. Nyomulj kifelé a szíveden és a mellkasodon át, a külvilág felé. Képzeld azt, hogy van ott a szemed, átnézel a csakrán, úgyhogy most már kilátsz, a fizikai valóságra (a szobára, amelyben ülsz).

- Miután átnéztél a szívcsakrán és megláttad a külvilágot, hozd egy kicsit feljebb a fénybuborékot a torokcsakrához. Nyisd ki ezt a csakrát, és újra képzeld el magad belülről, amint kifelé nézel.

- Utaz tovább a harmadik szemhez, nyisd meg azt is, és nyomakodj kifelé, belülről. Amikor így kifelé nyomulsz, próbálj kinyúlni messzi dolgok felé. Ez agyi folyamat. - Ezt követően figyelmedet irányítsd a koponyád tetejére és nyomulj fel- és kifelé a fénnyel - képzeld, hogy belülről ököllel átütöd a fejed tetejét. Emlékezz, a szívnél, a toroknál és a harmadik szemnél kifelé nyomulsz; a koronánál pedig felfelé, függőlegesen.

- Miközben visszatartod a lélegzetedet (3mp-ig), képzeld el magad, amint kiterjeszkedsz az univerzum legtávolibb pontjaihoz, és vissza, majd fújd ki a levegőt. Egy pillanatig megáll veled az idő, és azt mondod: "Ott vagyok mindenhol. Egy vagyok a belső tudással". 3-szor ismételd meg az önkiterjesztő légzést.

Másolat:Túl régóta vártam rád..

túl sokáig szerettem egy gondolatot....eddig bírtam...
nem önzésből cselekszem, de azt gondolsz, amit akarsz-
ami sértő és bántó számodra, azt önmagadban keresd, ebben király vagy
a szeretet az egyetlen amire figyelj..

A szeretet pedig sokszínű és izgalmas..rétegei vannak, szintjei és lépcsői....gyönyörű vagy nekem, és mindig is az leszel......Sajnos altatod az embereket:(

még mindig folytatod azt amit befejeztél, mondj igazat is!
fél említs, ilyet nem teszek csak visszavonhatatlanul jelenség lehetőségéről beszélek, csak gondolat vagyok.
kéréssel fordultam hozzád, mint urához a kísérleti patkány, érted jó hanem érted akkor is jó.
lelked és mindenki lelke egyazon kiterjedés, így nem hiányzik onnan senki és semmi sem.
tudod a védekezés fontos, és köszönöm hogy ezeket tetted, tanulni jöttünk ide, tanulj te is ebből:(
minden amit önzésre és pénzért teszel az fekete mágia, így sem ismered?

te mondtad:
ha lenne bennem bármi rossz már régen észre vetted volna

észre vettem szóltam fejezd be, erre még mindig cselek-szed, így nem adsz más lehetőséged mint kéréssel forduljak a tettető felé:(Okés

Ha te ezt nem érted...mit jelent...akkor te nem ismersz engem...soha semmi rosszra nem használtam azt amit éreztem...és most sem..lehet hogy neked vagy másoknak eszébe jutott volna de nekem soha...én éltem és élek, és ha éreztem valamit, megfejtettem...ennyi volt a kedvenc alany kifejezés......jelentése........közel engedtem magamhoz valamit ami felém jött...........
ha lenne bennem bármi rossz már régen észre vetted volna....
azt sem tudtam évekig, hogy mi az a fekete mágia ....hehe

kérlek engem ne félemlíts meg ..én soha nem teszem a gyerekeimmel, akik a legkedvesebbek nekem, bármit is értek félre...jelen vagyok és szeretek...

asszem az első jele a mágusok önzésének, ha bekeményítenek..:))

Node talán túl kell lennünk ezen is......nem ismerem azt a szót hogy esély..........te igen????Én teremtek és élek....és azt sem ismerem hogy remény...:))

Semmit nem kell tennünk, ahhoz, hogy bármi is megtörténjen...
A szívem ismer téged
A lelkem egy hiányzó darabja vagya tudatos érzékelésem egyik kedvenc alanya voltál...:)

tudod esélyt kaptál élj vele, mert amit cselekszel zavaró és bántó, értem már a rég múlt eseményeit, de megérted a jelen eseményeit, sajnos csak egy útra van lehetőség, te választottad. ha nem tudod megosztani jóra mások is használatba vehessék akkor minek csak egynek? minden diót fellehet törni nehéz lesz de megfog történni, hát akkor indul a banzáj visszavonhatatlanul:(amióta megkértél rá...azóta nem:)

a tudatos érzékelésem egyik kedvenc alanya voltál...:)
Bármit is gondolsz, úgy hiszem mire egy érző megfejti a tényeket vagyis amit érez, és tudatosan nem indit bármit is bárki felé...az érettségének egyik jelzője..

érezni klassz dolog, egy új világ tárul ki előtted, de az, hogy ezt hogyan használd, vagy kezeld a saját teremtéseid eszközeként a felnőtté válásunk...ezt te is tudod...

Volt idő, amikor minden ember minden gondolatát érezve alig vártam, hogy elaludjak, aztán volt idő, amikor mindezeket önmagamtól elválasztva csupán szemlélővé váltam, és most lett egy olyan idő, hogy csupán élvezem a plussz információkat utamon...de tudom, egy eszköz csupán a kezemben, olyan, mint egy varázskocka....

visszavonhatatlanul----------------egy folyóban lásd magad, ahová már nem tudsz visszalépni, olyan mint egy régi kocsma, ahová már nem jó bemenni...soha többet nem ad annyit , mint egykor...mert TE megváltoztál.

Bármit is gondolsz, már túl vagyok a tréning pályán irányodban, egy cseppet nem érdekelnek a gondolataid és hidegen hagynak a sérelmeid...úgy hiszem épp eleget bohóckodtunk már, fel kell nőnünk mindkettőnknek...a szívcsakrád pedig azért indul el a napokban,...de ezt te is tudod...várj...nekem ne higgy el semmit, csakis önmagadnak...kérdezd meg a válaszaidat, ott vannak..elég régóta nem teszek irányodba tudatos dolgokat

akkor volt időszak amikor tettél dolgokat, érdekes eseményt mondasz kezdek vissza vonhatatlanságban lenni:(elég régóta nem teszek irányodba tudatos dolgokat

akkor volt időszak amikor tettél dolgokat, érdekes eseményt mondasz kezdek vissza vonhatatlanságban lenni:(angyal..

Semmi nem volt tudatos, elég régóta nem teszek irányodba tudatos dolgokat, bármilyen érdekes lehetőségeket látsz benne. Ha érzékellek, oka van, keresem az okát, és meglelem... utolsó találkozásunk sem volt tudatos szerintem, mert megkérdezte tőled és ezt válaszoltad, hogy nem kérsz tőlem semmit, de ott voltál...és ilyenkor a kísérőiddel szoktam tovább dumálni:).....

Etno - mágikusan :))....(ez nagyon teccik) élem az energiáim, nincs benne a részed, ha csak annyi nem, hogy amin keresztül megyek és te is az levetül mindkettőnknek, automatikusan..
Ezekhez te értesz én nem, én csak élem őket és érzem őket....mellesleg a tantra szex nagyon izgi....számomra...feltölt rendesen..........mindenhol.....

ha tudnám, mi a remény és te tudnád mi a szerelem...együtt csinálnánk:))Kedves Moyo:)

elmesélhetnéd hogyan tudod megtenni a dolgokat amiket tettél, irányomban a tematikája érdekel látok érdekes lehetőségeket benne, no nem a szexualitás terén, már láttalak az éjjel de megkezdődött a rendrakás, má nem nagyon érzékelhető a forróság a 4csakrámnál, pedig belealudtam a dolgokba. :)))édes angyal..

nekem is volt dolgom, és már nem félek tőlük,-volt idő, hogy még a szótól is borsóztam,- de mára már felismerem az emberekben is a kezük nyomait. Ez most nem az, sztem, ez most egy sima -fordított dolog:)), ...megoldom....tudom hol a helye az életemben, nugi....:).és jóóóóó.......bármi zavar vagdoshatod......vagy tedd fel a sapkát a fejedre, hogy ne menjenek át a szexjelenetek:))))..........nem könnyű az egyformák dolga......
az érdekelt, volt-e közöd hozzá---de nem volt.

Új névjegykártyám lesz...hehe...vidéken tökéletes...városban meg ízletes:)

Mond neked ez a szó valamit:csillagpiramis?
Utoljára ezt éreztem, amikor eljöttél hozzám..:)azóta se..hehe előtte se...Kedves Moyo:)

volt dolgom fekete mágussal is már sikerült megoldanom azt is, nézem nézem zavaró ha ezt valaki generálja majd rá jön, hogy ne tegyen ilyeneket, ha az kel legyen aminek lennie kell, mi vagy etno mágusKedves Moyo:)

volt dolgom fekete mágussal is már sikerült megoldanom azt is, nézem nézem zavaró ha ezt valaki generálja majd rá jön, hogy ne tegyen ilyeneket, ha az kel legyen aminek lennie kell, mi vagy etno mágus?

Gondolod?
Aztat?
Így?
Egyedül, gondold át még egyszer.:)

Hallottam ilyenről, de háromszor is nézd ezt meg, több oldalról..Kedves Moyo:)

Hét kapu, hét réteg, "hét bőr" - Hány csakra van?
Mi a csakra?
A csakrák olyan, nem fizikai szervek, amelyek a nyers "Kundalini" energiát egy más típusú, finomabb, jobban felhasználható alakba transzformálják. A csakrák maguk nem tartalmaznak energiát. A puszta energiát a lábfejben és lábakban levő kis csakrák "szedik fel" a Földből, és a fő csakra rendszerbe továbbítják azt.
A "Kundalini" energia lényegében tiszta gondolati energia, ami áthatja és egybefogja a világegyetemet. Ez az élő energiasokkal mélyebben kiaknázható az összpontosított, kreatív akarat alkalmazásával. Az emberi testbe vonható, és a csakra-rendszer által egy jobban felhasználható, árnyaltabb energiává alakítható.
A csakrák a gerinchez és az idegrendszerhez különböző mirigyeken és idegdúcokon keresztül kapcsolódnak. A teljes csakra-rendszer rendkívül összetett. 3 legfőbb , 4 fő, és több, mint 300 kisebb csakra van az emberi testben. A testen kívül is elhelyezkedik néhány nem-fizikai csakra. A csakra-rendszernek és a rendszer hálózatának részletes térképét évezredeken keresztül használták a keleti gyógyításban és miszticizmusban. Pl. akupunktúra. A csakra-rendszert kivétel nélkül minden pszichikai tevékenység során felhasználjuk. Legyen az bármely pszichikai képesség, legyen bármi a kifejlesztésének módszere vagy a leírására használt terminológia, mind ugyanazon módon működik: csakra-stimuláció (ingerlés) módszerével. lehetetlen bármilyen pszichikai képességet kifejleszteni anélkül, hogy először a csakrákat ne stimulálnánk.
(Robert Bruce)
A hét főcsakra
A csakrákhoz különböző színek vannak hozzárendelve. Jelképük a lótuszvirág. Minél több levelük van, annál több energiacsatornával rendelkeznek.
Gyökércsakra (Muladhara)
A fizikai világhoz kapcsolódó legalsó csakra, amely az aura legalsó ún. étertest réteghez kapcsolódik. Ez az étertest a fizikai testünk háromdimenziós tervrajza. Ennek a tervnek alapján maradnak a helyükön a testünkben az atomok. A gyökércsakra színe a vörös és közvetlenül a mellékvese mirigy működésére hat. Az itt beáramló energia a gerincoszlopot és a vese tájékát látja el energiával.
Keresztcsonti vagy lépcsakra (Svadhishthana)
A második csakra az érzelmi test réteghez kapcsolódik az aurában. Ez a réteg az érzelmeinknek megfelelően változó színű foltokat tartalmaz. Ezek állandóan változó és esetenként az aurából távozó energiaminták. Ennek a csakrának a színe a narancsvörös szín. A keresztcsonti csakra a nemzőszervekkel van kapcsolatban.
Napfonatcsakra (Manipura)
A harmadik csakra a mentális test réteghez kapcsolható. Ez a réteg a gondolatok és mentális folyamatok tároló helye. Itt alakulnak a gondolataink energetikai mintái. Ezek a többnyire ragyogó sárga színű minták a fej körül hoznak létre egy glóriát, de az egész testünket is körül veszi kb. 7-20 centiméteres távolságig. Ennek a csakrának a színe a sárga és a gyomor környékén lévő szerveket befolyásolja.
Az alsó három csakra és auraréteg a fizikai világban létező energiarendszerek, amelyek szoros kapcsolatban vannak a látható fizikai testünkkel.
Szívcsakra (Anahata)
A negyedik csakra az asztrális réteghez kapcsolódik. Ez a réteg egyfajta ötvözete az alsó három és a felső három rétegnek. Az asztráltest köti össze a fizikai jellegű rétegeket a szellemi, lelki jellegű rétegekkel. Ez a réteg sokkal mozgékonyabb, mint az alsó három. Itt gyakran nagy energia formák mozognak és nem csak az aurán belül. A szívhez kapcsolódik az szeretet energiája és érzése. Ezért az egymást szerető emberek gyakran az asztráltestüket összekötik energiaszálakkal. Egy kapcsolat megszűnésekor ezek a szálak elszakadnak. A szívcsakra színe a zöld és szívhez kapcsolódó szervekre van hatással.
Torokcsakra (Vishuddha)
Az ötödik csakra az ún. éteri minta rétege. Ez a szint nem anyagi. Az étertest eredeti tervét tartalmazza. Egy tökéletes terv, amely alapján a fizikai szint elkészül. Betegségek, torzulások során ezt a réteget kell kijavítani, hogy innen lefelé átadódhasson a tiszta információ a fizikai testnek. A torokcsakra színe kék és a torok környéki szervekre van hatása.
Harmadikszem-csakra (Ajna)
A hatodik csakra a mennyei testhez kapcsolódik. A mennyei testünk segítségével - meditáció közben - képesek vagyunk kapcsolatot teremteni az univerzum spirituális lényeivel. Angyalokkal, más emberek lelkével, a magasabb énnel. Ez a csakra indigókék színű és az agyalapi mirigyhez kötődik.
Koronacsakra (Sahasrara)
A hetedik csakra a keterikus szinttel van kapcsolatban. Ha valaki erre a szintre emeli a tudatát, akkor tudatára ébredünk, hogy egyek vagyunk a teremtő Istennel. Ez a réteg egy nagyon rugalmas és erős réteg, amely az alsóbb réteget is védi a külső energiáktól. Mérete egyénektől függően 0,75 - 1,5 méterrel terjedhet túl a fizikai testünkön. Egy nagy aranyló tojáshéjhoz hasonló képződmény, amely elképzelhetetlenül magas frekvencián rezeg. A koronacsakra színe a fehér és a tobozmirigyre van hatása.

Másolat:

hamarosan elfogom vágni azokat az energiaszálakat akárki kötötteKedves Moyo:)

Hét kapu, hét réteg, "hét bőr" - Hány csakra van?
Mi a csakra?
A csakrák olyan, nem fizikai szervek, amelyek a nyers "Kundalini" energiát egy más típusú, finomabb, jobban felhasználható alakba transzformálják. A csakrák maguk nem tartalmaznak energiát. A puszta energiát a lábfejben és lábakban levő kis csakrák "szedik fel" a Földből, és a fő csakra rendszerbe továbbítják azt.
A "Kundalini" energia lényegében tiszta gondolati energia, ami áthatja és egybefogja a világegyetemet. Ez az élő energiasokkal mélyebben kiaknázható az összpontosított, kreatív akarat alkalmazásával. Az emberi testbe vonható, és a csakra-rendszer által egy jobban felhasználható, árnyaltabb energiává alakítható.
A csakrák a gerinchez és az idegrendszerhez különböző mirigyeken és idegdúcokon keresztül kapcsolódnak. A teljes csakra-rendszer rendkívül összetett. 3 legfőbb , 4 fő, és több, mint 300 kisebb csakra van az emberi testben. A testen kívül is elhelyezkedik néhány nem-fizikai csakra. A csakra-rendszernek és a rendszer hálózatának részletes térképét évezredeken keresztül használták a keleti gyógyításban és miszticizmusban. Pl. akupunktúra. A csakra-rendszert kivétel nélkül minden pszichikai tevékenység során felhasználjuk. Legyen az bármely pszichikai képesség, legyen bármi a kifejlesztésének módszere vagy a leírására használt terminológia, mind ugyanazon módon működik: csakra-stimuláció (ingerlés) módszerével. lehetetlen bármilyen pszichikai képességet kifejleszteni anélkül, hogy először a csakrákat ne stimulálnánk.
(Robert Bruce)
A hét főcsakra
A csakrákhoz különböző színek vannak hozzárendelve. Jelképük a lótuszvirág. Minél több levelük van, annál több energiacsatornával rendelkeznek.
Gyökércsakra (Muladhara)
A fizikai világhoz kapcsolódó legalsó csakra, amely az aura legalsó ún. étertest réteghez kapcsolódik. Ez az étertest a fizikai testünk háromdimenziós tervrajza. Ennek a tervnek alapján maradnak a helyükön a testünkben az atomok. A gyökércsakra színe a vörös és közvetlenül a mellékvese mirigy működésére hat. Az itt beáramló energia a gerincoszlopot és a vese tájékát látja el energiával.
Keresztcsonti vagy lépcsakra (Svadhishthana)
A második csakra az érzelmi test réteghez kapcsolódik az aurában. Ez a réteg az érzelmeinknek megfelelően változó színű foltokat tartalmaz. Ezek állandóan változó és esetenként az aurából távozó energiaminták. Ennek a csakrának a színe a narancsvörös szín. A keresztcsonti csakra a nemzőszervekkel van kapcsolatban.
Napfonatcsakra (Manipura)
A harmadik csakra a mentális test réteghez kapcsolható. Ez a réteg a gondolatok és mentális folyamatok tároló helye. Itt alakulnak a gondolataink energetikai mintái. Ezek a többnyire ragyogó sárga színű minták a fej körül hoznak létre egy glóriát, de az egész testünket is körül veszi kb. 7-20 centiméteres távolságig. Ennek a csakrának a színe a sárga és a gyomor környékén lévő szerveket befolyásolja.
Az alsó három csakra és auraréteg a fizikai világban létező energiarendszerek, amelyek szoros kapcsolatban vannak a látható fizikai testünkkel.
Szívcsakra (Anahata)
A negyedik csakra az asztrális réteghez kapcsolódik. Ez a réteg egyfajta ötvözete az alsó három és a felső három rétegnek. Az asztráltest köti össze a fizikai jellegű rétegeket a szellemi, lelki jellegű rétegekkel. Ez a réteg sokkal mozgékonyabb, mint az alsó három. Itt gyakran nagy energia formák mozognak és nem csak az aurán belül. A szívhez kapcsolódik az szeretet energiája és érzése. Ezért az egymást szerető emberek gyakran az asztráltestüket összekötik energiaszálakkal. Egy kapcsolat megszűnésekor ezek a szálak elszakadnak. A szívcsakra színe a zöld és szívhez kapcsolódó szervekre van hatással.
Torokcsakra (Vishuddha)
Az ötödik csakra az ún. éteri minta rétege. Ez a szint nem anyagi. Az étertest eredeti tervét tartalmazza. Egy tökéletes terv, amely alapján a fizikai szint elkészül. Betegségek, torzulások során ezt a réteget kell kijavítani, hogy innen lefelé átadódhasson a tiszta információ a fizikai testnek. A torokcsakra színe kék és a torok környéki szervekre van hatása.
Harmadikszem-csakra (Ajna)
A hatodik csakra a mennyei testhez kapcsolódik. A mennyei testünk segítségével - meditáció közben - képesek vagyunk kapcsolatot teremteni az univerzum spirituális lényeivel. Angyalokkal, más emberek lelkével, a magasabb énnel. Ez a csakra indigókék színű és az agyalapi mirigyhez kötődik.
Koronacsakra (Sahasrara)
A hetedik csakra a keterikus szinttel van kapcsolatban. Ha valaki erre a szintre emeli a tudatát, akkor tudatára ébredünk, hogy egyek vagyunk a teremtő Istennel. Ez a réteg egy nagyon rugalmas és erős réteg, amely az alsóbb réteget is védi a külső energiáktól. Mérete egyénektől függően 0,75 - 1,5 méterrel terjedhet túl a fizikai testünkön. Egy nagy aranyló tojáshéjhoz hasonló képződmény, amely elképzelhetetlenül magas frekvencián rezeg. A koronacsakra színe a fehér és a tobozmirigyre van hatása.

Másolat:

hamarosan elfogom vágni azokat az energiaszálakat akárki kötötteKösszz...ez értelmezi amit érzek és teszek...

Asszem ezért szerettelek mindig is....mert amit nem értettem, csak éreztem, simán tudtad. Visszavonom a magányos bábel tornyos elmélkedő angyalos dumámat, mert azóta "felismertelek". Nekem jó az ahogy vagy, ezért érezlek.
Nem tudom, de gondolom, -már amikor gondolkodom-:), hogy neked ez így jó a dinnyeföldeden:)
Bár, bármikor tudnék villámokat szórni feléd mindezekért, de rájöttem ha elfogadlak, és magamat is, azzal teszek a legtöbbet.

Ez a részed, amit kapok tőled iszonyatosan és látványosan hiányzik belőlem.

A szabadon élés, és megtapasztalás nevében előre, édes angyal....:)))Kedves Moyo:)

Kozmikus Kobra-légzés
A jóga a tudat kiterjesztésének tudománya. Az ember természete a keleti felfogás szerint egy az Istennel és az Univerzummal. Alapja az a felismerés, hogy az ember végső soron az a Kozmikus Intelligencia, vagy Tudat, amely bolygónkon az életet táplálja.
Az ember alapproblémája egyszerűen az, hogy elfelejtve igazi természetét, az önmegvalósítás drámai harcába bonyolódott: egyéni sikerekre, elismerésre és kielégülésre törekszik. Az ember így elszigetelődött, elidegenedett, és hadilábon áll a saját világával, egyre Univerzum harmóniájától. távolabb kerül az
Ezért, nem egyszerűen arról van szó, mint azt a nyugati gondolkodásmód sugallja, hogy az embernek ahhoz, hogy nagyobb fejlettségi szintre jusson, megfelelő tudásanyagot kell magába szívnia, és ezzel adekvát eredményeket kell elérnie. A probléma lényege inkább az, hogy az ember, minden ferdítés nélkül, az igazságot olyannak ismerje el, amilyen az valójában. Egy magasabb tudatállapotban világosabban érzékeljük a világegyetemet, és saját helyünket az Univerzumban.
A megvilágosodás visszatérés ahhoz a Forráshoz, amely létrehozott téged, úgy, hogy tudatára ébredsz energiád Forrásának, és eggyé válsz ezzel a Forrással. Az életerő bolygónkra valahonnan a Tejút közepéről érkezik. Ha egyszer kapcsolatba kerültél ezzel az energiával, és visszatértél ebből a kiterjesztett állapotból, már soha nem leszel ugyanaz az ember, aki azelőtt voltál.
A Tantra figyelembe veszi, hogy az átlagembert nem lelkesíti az önmegtartóztató életmód. Ezért nem ezen energia elfojtására törekszik, hanem - átalakítva azt - előnyös kiaknázására. Így ez az energia áldássá válik, és az önmegtartóztatás kérdése már magánüggyé zsugorodik.
A szexualitás tantrikus megközelítésének elfogadása óriási bátorságot és odaadást igényel. Civilizációnk nagyon ambivalens a szexualitással kapcsolatban. Általában véve egész nyugati kultúránk azt a mélyen gyökerező meggyőződést fejezi ki, hogy a szexualitás ördögi, megalázó dolog. Azt tanítják, hogy választanunk kell "Isten és a test" között. Azt azonban elfelejtik, hogy Isten a testünkben is jelen van. Sőt, teljes valójában van jelen. Így hát nagy megkönnyebbüléssel fedezhetjük fel, hogy ha megfelelően használjuk szexuális energiáinkat, nem kell választanunk - Isten a szexuális örömöt is megtestesíti.
Ahhoz, hogy valóban megértsük a szerelmet, először a szeretkezés isteni voltát kell elfogadnunk, és meg kell tanulnunk érzékeinken, testünkön át áldozni neki. Minél inkább elfogadjuk a szexet, az annál inkább felszabadít minket. Ha teljesen átadjuk magunkat a természetes energiáknak, a legmagasztosabb élményekben lesz részünk.
A kriya jóga gyakorlatok rendszerének segítségével az energia keresztüláramlik a testen.
Ez nem vallási rendszer, csak a cselekvés egy olyan útja, amely erőteljes, azonnali, előre kiszámítható, megismételhető és objektíven igazolható eredménnyel jár. Hatásuk az ember életének minden szintjére kiterjed: erősíti a testet, lecsendesíti az indulatokat, gyorsítja a gondolkodás folyamatát és egy olyan belső egyensúlyi állapotot eredményez, amely a spirituális tudathoz nyitja meg az utat. A kriya tudományos és gyakorlatias, ez egy "dinamikus jóga". Rohanó világunkban kevés időnk jut a meditálásra. A kriya jóga abban segít, hogy meglévő energiáinkat a lehető legjobban hasznosítva éljük az életet.
A kriya ősi tantrikus tudomány, amely a tudatot a test asztrális pályáin átáramoltatva egy teljesen megváltozott tudatállapotot hoz létre. A kriya a "szervezet alkímiájának" folyamatát használja fel arra, hogy magnetizálja a hátgerincet, úgy, hogy az éteri energiát szó szerint belerántja az agyi és gerincvelőbe, és így megváltoztatja annak elektromos töltetét. Ez a "kozmikus tűz" által történő megfiatalodás titka.
A légzési és meditációs technikák megtisztítják és megnyitják a coccyx és az agykamrák közötti titkos, szunnyadó pályákat és így aktiválják a harmadik szemet, az egyéni tudat központját, és serkentik a tobozmirigy és hipofízis működését, amelyek a kozmikus tudathoz teremtenek közvetlen kapcsolatot. Ez a folyamat az egész idegrendszert átalakítja. Érzékszerveink éberebbé válnak, ami finom, folyamatos orgazmust vált ki a központi idegrendszerben. E folyamat által kerülhetünk a megvilágosodás (vagy Kozmikus Tudat) állapotába, vagyis a kettősségből az egységbe.
A tantrában és a jóga más formáiban az a tudás és művészet ölt testet, amely képes az emberi testben meglévő férfi és női princípiumok ötvözésére. A Végső Valóság az Egység, de mi a valóságot dualista módon érzékeljük, vagy is úgy, hogy mindennek megvan az ellentéte is, a dualizmus pedig szexuális. Az Egységhez csak úgy juthatunk el, ha túllépünk ezen a dualizmuson.
A kriya jóga a jobb oldali út, - Daksina Márga - a test és a lélek szexuális erőinek áramoltatása, lényege az egyénben meglevő férfi és női princípiumok egyensúlyi állapotának létrehozása, a magányos gyakorlás, az önkielégítés. Lassú folyamat, hosszú évek szorgalmas erőfeszítéseit igényli.
A Tantra jóga a bal oldali út - Váma Márga -, a tudatos szexuális energiák áramoltatása a partnerek között, mellyel belsőnk alkimista műhelyében ötvözzük a férfi és női energiákat. Eredményeként ugyanaz a megvilágosodás jön létre, melyet a cölibátusban élő is elér, csak ez az út sokkal rövidebb. Az, hogy a partnerek az energiáikat összekapcsolják felgyorsítja a fejlődést. Lehetséges, hogy már egy szertartás során eljussanak a megvilágosodásig!
Ahhoz, hogy a férfi és női energiákat egyensúlyi állapotba hozd, egyszerre kell lenned az Égben és a Földön. Ehhez nyújt segítséget a Kozmikus Kobra-légzés, mely meditáció alkalmával a gyakorló erősen kötődik a földhöz, ugyanakkor egyre jobb megnyílik előtte a Kozmikus Tudat, az emberi értelem forrása is.
A kobralégzés működésének a megértéséhez szükséges a csakrák ismerete és annak a ténynek az elfogadása, hogy energia-testünk besűrűsödése a fizikai testünk. Vagyis auránknak van teste és nem a testünknek aurája.

Másolat:kedves Angyal..

Köszönöm, hogy elfeledtél..akkor ezt az őserőt csakis magamnak köszönhetem..hehe....tudod nekem nincs férjem, a srácok apjával egy szülői szerződésben vagyunk, vagyis szabadon élünk, és tapasztalunk mindketten, de közös felelősségvállalásban, nevelés és anyagi és érzelmi dolgokban. Minap olvastam vissza az egyik ezer éves írományt, ami pont erről szól, a szabadság fokunk, a bennünk élő szeretet és a másik ismerete lehetővé tette, hogy így élhessek, asszem ez már egy új energiás párkapcsolatnak mondanák a nagyok.:).....Izgi az bizti, a lehető legtöbbet adunk abból amink van teljes tisztelettel minden érintett felé, vagyis így szeretünk...

Levédést köszönöm, asztrál randim áll, és továbbra is .....érezlek a mindenit...Kedves Moyo:)

Iván napra nem küldtem neked tudatosan semmit sem, el is feledtem azt már az é érdekel van férjed, minek neked férfi gyerekeid apja nem elég? nem kell választ adnod csak beszélek magamban?))

Védelmi technika van képzeleted hát használd, tudod tudományos dolgokban is mozgok ám, oszt pity-puty össze dobok valamilyen szerkezeteket, volt a shaumráknál olyan esetem feltették látom e a szerkezetet írjam le részletesen a működését, de azért egy két részletét nem mondtam ám el, végül kiderült ellenem van használatban, tudod a Kuthumitól egyedül én nem kérdezhettem semmit, érdekes.

Wictor Charon amit használ azt eltudom mondani kicsit feldobva, amikor elsőre használtam sikerült elmennem a jövőbe, többször nem használtam, mert érdekesen jöttem ki ebből a meditációból, amit láttam magamon éreztem, lényege a tested körül: körben, átlósan balra-jobbra, függőlegesen irdatlan sebességgel kékes-fehér fény halad egy adott pályán, tudod látni.

keresztezni a lábakat kezeket úgy mondják segít az energia leszívás ellen, mert rövidre zártad magadat.:))Kösz angyal..

Egyetértek..a saját útján...pontosan. Pepitában, de ugyanez a tapasztalásom, nagyon hajlamosak az emberek-megjegyzem nem tudom miért,- beállni valamilyen sorba, elengedni a saját szabadságuk és erejük legnagyobb részét egy "guru" miatt. És azt is észrevettem, hogy ilyenkor megáll az emberek élete, valahogy önmaguk körül pörögnek és nem tudnak teremteni, ezt nevezem a gödörnek, ahol éheznek.:) Szomorú, de nevetek rajta már.
Az energiaelszívása főleg a "tehetséges" emberektől nagyon jellemző...ahhh...tudom. Senkinek nincs joga spirituális bűnőzést folytatni....ez a ragadózóság...:(
Nem szervezett formában, egy személyes konzultáción simán kiszúrja az ember hányadán van a másik, de így, ha csupán odacsapódsz egy eszmekörhöz, sérülékenyebb vagy, a net és a távolság pedig, te tudod Angyal, hogy nem akadály, az asztrál egy dimenziósztráda...hihi... bármi megtörténhet.

Mondanám, hogy ecseteld a védelmi technikákat, de nem fogod:))....unalmas...ehh tényleg egy bizonyos rezgésszint felett már lepereg....nem vetül be egyáltalán.

Régen, szt. Iván napján, a tűznél éjszaka kértél nekem egy fiút, azt mondtad segítesz, jól rám-küldtél egy vadembert.:).........ha te tetted, ...mert nem tudok szabadulni tőle:))..........vigyázzunk a varázslással, kedvesem.Kedves Moyo:)

egy adott shaumbra személyt követtem sok oldalon keresztül, mire oda értem a fő-fő helyükre, ott szépen szét is váltak nagy veszekedések közepette, elvileg ők a fénylények nem értem akkor hogyan jön ide a veszekedés tőlük, sok furcsaságnak voltam a tanúja ott, főleg ama személyt tovább követtem, és sajna ő oldalán egy barátomat igen nagy támadás érte energia leszívás terén, lehet hogy nálam is próbálkoztak de eddig nem vettem észre, meg mire mennek egy angyallal, semmire. mára a főhelyen nagyon kevesen vagyunk ott, talán azok akik tudnak ingyen adni a tudásukat.

a shaumbra médiumi tanításokban kapják az ukázt de olyan részletességgel hogy semmi saját gondolkodást nem enged ha követni akarod,és sajna hihetetlen mennyiségben követik, saját magukat a néptanítóinak vallják tehetik mert a MÉDIUMI TANÍTÁSOK EZT SUGALLJÁK BELÉJÜK (így van hang keletkezet) tudod nem lehet velük rendes beszélgetésben lenni a mocskolódásban már igen akkor vannak lét elemükben a szép beszédben nagyon kevesekkel lehet csak, azok mára illegalitásba vonultak javarészben.

annyi az elfogadható hogy van gondolatiságod akkor mire jó hogy csak vezetve tudj haladni a saját gondolatiságodban, és tetejében szépen leírja Kuthumi miként fog beléd költözni ha neki olyan kedve van szinte hisztériákká vállnak hogy ők lehessenek ama személyek, ennyire nem volt kimondva de erre a megállapításra jutottam. nem egytől kérem a személyes tanítását de sajna eddig vagy 4év alatt nem sikerült felfedeznem egyet sem másolatokat igen, AZÉRT MONDOM SENKI NE RAGADJON BELE EGYETLEN TANÍTÁSBA SEM HANEM HALADJON TOVÁBB A SAJÁT ÚTJÁNNa, már látom, hogy Enti, ...

ez a szerencsétlen nem troll, mert annyira idióta és annyi kisebbrendűségi érzéssel rendelkezik, hogy az okoz neki pusztán örömöt, hogy többre tarthatja magát másoknál, főleg a pedagógusokat végre ő taníthatja. :D Borzalmas lehet. Itt háttérhatalmak összeesküvéseiről, meg hagymázas elméletekről beszél, közben pedig az "előtérhatalom", vagyis az aktuálpolitika szövegeit nyomatja és ő a legnagyobb csicska, éppen ez a baja.
De én nem bírom a politikai szövegeket, úgyhogy tényleg elmegyek. Nem bírom a butaságot és a sötétséget sem, na, és az összeesküvés elméleteket meg röhejesnek találom. Unom ezt a bárgyú oldalt, nagyon sokat veszített a színvonalából, sajnos. Régen nem ilyen volt. Disznóknak kár gyöngyöt vetni.Jut eszembe..

ez a shaumbrás dolog angyay, kérlek hogy van ez, már egy ideje foglalkoztat...úgy érzem generált spirituszok, de vannak elfogadható dolgok is benne.,.....de elbizonytalanít az igazságtartalma....erről ha többet kérhetnék.....

Kila baby.....mi van a kis fejedben????
Nem látom...vagy nem is kell látnom??Fiúk..

Sajnos teljesen igaz, amit angyay leírt..és olyan ostobán be lehet sétálni..ezekbe, jómagam is megtettem...asztrális bűnözőknek, vagy ragadózóknak nevezem őket.....nem most, már egy ideje le tudtam jönni ezekből, de csakis segítséggel....észre sem veszed és egy gödörben találod magadat a szeretet nevében, ahol pórázon tartanak és éheztetnek..ahhh........maradok a baracklekvárnál és a spenótnál..:)........................Enti, a giga csillagállást kérek....hogy ne tűnjek el az árnyékzónában többet..hehe......angyay, kösz amit leírtál, bizonyíték nekem....szép napokat nektek!....:)¤

Pedagógusok részére: I, Pet Goat II - "világrend" vége

"Egyre többen látnak át a függönyön, melyet az Emberi Tudat elé próbálnak húzni mindazok, akiknek közös érdeke, hogy az Emberi Lény mély álomban, biorobot funkcióba kapcsolva rohanjon át az Életen. Hipnotikus transzban, generátoraként a Teremtő Erőnek, mely erők végül a pusztulás szolgálatában összegződnek. Megrendítő vízió öltött formát az alábbi, magas művészi színvonalú animációs filmben. Nincs szándékomban senki figyelmét semmire sem ráirányítani a benne foglaltakkal kapcsolatban, mert úgy gondolom, hogy a képek magukért beszélnek. Ne feledjük, hogy a legnagyobb sötétség is szertefoszlik, mikor újra felragyog a világban az Igazság Fénye."

A filmet megtalálja az, akire vonatkozik ...Kedves Angyay Barátom

Örülök a tájékozottságodnak :)
A harc folytatódik. Úgy tűnik MOST a csillagok állása nekünk fog kedvezni.
Javaslom, törekedjél önellátóvá válni, mert szükségünk lesz a segítségedre az újrakezdésnél.