A hét lelki törvény IRÁNYÍTÁS KONTROL TÖRVÉNYE

Az önismeret kezdete annak a csodálatos ténynek a felismerése, hogy Ön egy
kivételes lény. Egyedülálló. Annak az esélye, hogy valaki éppen olyan, mint Ön, 50 billió az
1-hez. Hogy testének minden egyes porcikája – anatómusok, fiziológusok, orvosok
bizonyították –, még vérösszetétele is különbözik minden más valaha élt emberétől Eltérő az
ujjlenyomata, az ajkának lenyomata, még fülcimpájának és lábujjának lenyomata is
különbözik minden valaha élt emberétől
Ön mindenkitől különbözik, és az önismeret azzal kezdődik, hogy elfogadja
egyedülálló és különleges személyiségét, valamint hogy olyan különleges képességgel
rendelkezik, amellyel életét csodálatossá teheti. Emellett persze az is igaz, hogy ugyanolyan,
mint bárki más – bizonyos alapelvek tekintetében.
Az emberiség történetében a valaha élt legintelligensebb férfiak és nők keresték a
választ arra az emberi dilemmára, hogy mit tehet az ember élete, kapcsolatai és eredményei
minőségének a javításáért. Nagy filozófusok, nagy metafizikusok és nagy tudósok
elmélkedtek ezen. Sok esetben egész életükön át. Századunkban tudok olyan férfiakról és
nőkrıél, akik 10, 30, sőt 50 évet is eltöltöttek a siker tanulmányozásával, hogy ráleljenek
azokra az általános szabályokra és elvekre, amelyek felhasználásával sikeresebbek lehetünk.
Az első dolog, amivel kezdenünk kell – az egész tanfolyam alapja – a siker lélektana.
Az alap az, hogy Ön egy lelki lény. Az egyetlen dolog, ami valóban egyedivé teszi Önt, az az
értelme. Minden egyebe ugyanolyan, ahogy O’Neil, a drámaíró mondja, mint egy lóé vagy
egy disznóé. Az értelme teszi Önt különlegessé. A teste pusztán porhüvelye az értelmének.
Mint ahogy az elektromosság az elektromosság törvényei szerint működik, a fizika a fizika
törvényei szerint, a természet a természet törvényei szerint, úgy az értelmének is megvannak a
maga törvényei, és ezek határozzák meg mindazt, ami Önnel történik. Ezek a lelki törvények
éppoly kérlelhetetlenek, mint a gravitáció törvénye. Folyamatosan működnek Minden egyes
sikerünk azon alapszik, hogy életünket összhangban éljük az alapvető szellemi törvényekkel.
Míg problémáink és nehézségeink java részét az okozza, hogy figyelmen kívül hagyjuk ezeket
a törvényeket.
Nos, a lelki törvények állandóan fennállnak, ugyanúgy, ahogyan a gravitáció törvénye
is. Ez azt jelenti, hogy ha leugrik egy tízemeletes ház tetejéről a szülővárosában, Londonban,
Angliában vagy akár Peruban, akkor egyszerűen szétloccsan a járdán. Akár tud a
gravitációról, akár hisz a gravitációban, akkor is, ha egyetért vele, akkor is, ha nem felel meg
Önnek, a gravitáció akkor is hat és működik
A lelki törvények éppen ilyenek. A tanfolyamon bemutatok Önöknek körülbelül 20
szellemi törvényt. Vannak köztük kevésbé lényegesek is, de nagyon fontos, hogy mindet
ismerjék és megértsék.
(1. IRÁNYÍTÁS, KONTROLL törvénye)
Kezdjük tehát az első lelki törvénnyel! Itt azonban meg kell jegyeznünk, hogy ezeket
évszázadok óta tanulmányozzuk már. Manapság többségükben vezetı egyetemek és
kutatóintézetek foglalkoznak a témával, amelyek mind fel- és elismerték ezen törvények
létezését.
Az első törvény: az irányítás, kontroll törvénye.
Az irányítás törvénye igen egyszerű Alaptörvény, amire időről időre visszatérünk.
Mindössze annyit jelent: olyan mértékben érezzük jól magunkat, vagy érzünk pozitívan
önmagunk iránt, amilyen mértékben tudjuk, hogy életünk irányítása saját kezünkben van.
Illetve olyan mértékben érzünk negatívan önmagunk iránt, amilyen mértékben érezzük, hogy
az irányítás nem a miénk. Fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy életünk melyik
szférája a legjobb. Hogy érzünk, életünk mely szféráját irányítjuk mi magunk? Rájövünk,
hogy ebben a szférában vagyunk a legboldogabbak. S mivel az ember leghőbb vágya a
boldogság állapota, amely a lelki nyugalomban, az egészségben és az érzelmi
kapcsolatokban fejeződik ki, a kontroll abszolút lényeges.
Korunk pszichológiája megkülönböztet egy ún. belső kontrollt, ami egyenlő azzal az
érzéssel, hogy életünket mi irányítjuk. Szemben az ún. külső kontrollal, ami az az érzés, hogy
a rajtunk kívül álló dolgok (számláink, kapcsolataink, munkánk, egészségünk) irányítanak.
Mindenesetre tény, hogy a kontrollkutatásban rengeteg teszt létezik, amellyel
meghatározhatjuk, hol is állunk a kontroll tekintetében. És melyek azok a területek, amelyeket
mi magunk irányítunk?Az erős önkontrollal rendelkező emberek sokkal sikeresebbek, elégedettebbek,
önállóbbak és boldogabbak.
Az egyik, amit ezen a tanfolyamon nyújtani szeretnénk Önnek, az a belső irányítás
megerősítés, mégpedig életének minden területén.
A belső irányítás a gondolatinkkal kezdődik Érdekes, hogy a gondolataink – amire
és ahogyan gondolunk – meghatározzák érzéseinket és azt is, mi megy végbe bennünk. Ha
egyszer elraktároztuk őket, érzésekké válnak. Érzéseinket mindig a gondolataink határozzák
meg: hogy boldogok vagy boldogtalanok vagyunk, esetleg félünk vagy bízunk magunkban.
Cselekvéseinket érzéseink határozzák meg.
Így tehát a kontroll törvényével máris kimondtuk, hogy a siker kulcsa nem más, mint
hogy érezzük: sorsunkat mi kormányozzuk, és hogy életünk irányítása egyedül a mi
kezünkben van – azáltal, hogy tökéletesen uraljuk gondolatainkat.
Gondolataink irányítják érzéseinket, azok pedig a tetteinket. És ne feledjék, mindig a
tetteink határozzák meg sikerünket vagy sikertelenségünket! Ez tehát a kontroll törvénye.

Címkék: