Az Igazi Valóságteremtés - 2.rész - Támadás, védekezés és az élet leckéi

New Age-es állítás:
„Ha nem hiszel a gonoszságban, akkor az nem bánthat, mert nem létezik a valóságodban.”

Abban hinni, hogy a gonoszság nem tud ártani neked, ha nem hiszel benne, olyan, mintha azt gondolnád, hogy egy teherautó nem üthet el, ha becsukod a szemed. Jobban jársz, ha kinyitod a szemed és elállsz az útból.

A negatív lényeknek szabad akaratuk van és tárgyilagosan léteznek a valóságodban. Közülük sok kívül esik a fennhatóságodon, és ha úgy kívánják, megtámadhatnak. Az, hogy sikeresek lesznek-e ebben, van nem, más téma, de az tény, hogy támadni fognak, és sikeresen, ha van rá lehetőségük.

Sikerük függ a szabad akaratod fölényétől és a tudatosságtól, ami ahhoz szükséges, hogy használd is azt, a magasabb erőktől vagy a Magasabb Énedtől kapott metafizikai segítségtől és a személyes védelem terén meglevő tudásod fizikai és spirituális használatától.

A manifesztáláshoz szándék szükséges, az akarat egy bizonyos irányba való terelése a vágyott cél elérése érdekében. Ez az irány csak akkor létezik, ha valaki tudatában van a lehetőségével. Így a tudatlanság nem védhet meg semmitől. A támadás elleni védekezés azon alapszik, hogy az ember tisztában van azzal, hogy a támadás milyen módon történhet. Ha tisztában vagy ezzel, fel is készülhetsz ellene, akár megelőző lépéseket is tehetsz, a lehetséges jövőkre összpontosítva, melyekben ezek a támadások sikertelenek.

A védelem manifesztálása csak olyan negatív erők ellen működik, melyeknek kevesebb szabad akaratuk van, mint neked, és szükséges számukra, hogy felkészületlen legyél a támadásukkal szemben. A kihasználatlan szabad akarat elutasított szabad akarat – a tudatosság a fejlődésed során már megszerzett szabad akarat felszabadításának a kulcsa.

Ha nem vagy tudatában a támadás egy lehetőségével, a szabad akaratod nem tud róla, ami olyan, mintha nem is lenne. Mint egy őrizetlenül hagyott híd, ez a lehetőség a tudatosságod egy vakfoltja mögött rejtőzik. Olyan negatív erők, melyek egyébként képtelenek lennének ártani neked az alacsonyabb szabad akaratuk miatt, átkelhetnek ezen a hídon, a valóságodon áttörve támadhatnak.

Egy ilyen helyzetben a támadás megelőzése nem közvetlen harcot jelent a negatív erőkkel, csupán elzárja a támadásuk útvonalát a híd őrzésével. Ez úgy lehetséges, hogy tudatában vagy a támadási metódusaiknak. Ha egy támadás sikeres, akár egy, a valóságodhoz vezető őrizetlen hídon át vagy hatalmasabb erők által, amiket esetleg a védelmezőid engedtek be a valóságodba, lecke gyanánt, a kezeléséhez szükséges a közvetlen, aktív közbelépés, fizikai és pszichológiai felkészültség és a tudás használata.

Tehát a tudás/tudatosság önmagában passzívan véd „a híd őrzésével”, és kizárja a valóságodból az alacsonyabb negatív erőket. Viszont ha ilyen erők áttörnek, csak a tudás és tudatosság aktív használatával hiúsítható meg a támadás. Ha ezen is túljutnak, az azt jelenti, hogy bizonyos leckéket még nem tanultál meg.

A spirituális fejlődés lehetetlen a tudás/tudatosság aktív használata nélkül, mivel az egyik maga után vonja a másikat. Ezt átgondolva tisztázódik, hogy miért tud a tudás és a tudatosság önmagában passzív védelmet biztosítani, de nem minden esetben. Itt a magyarázat:

Ha te spirituálisan, a pozitív úton járva, fejlettebb vagy, mint a másik lény, nagyobb a szabad akaratod. Mindent megtanultál már, amit a másik is, és még annál is többet. A támadó képességeit limitálja a tudatossági szintje, az, hogy milyen leckéket tanult meg eddig. Mivel már megtanultál mindent, amit a támadó tud (ezt mutatja a magasabb spirituális fejlettséged), ezért a támadásai nem taníthatnak már semmi újat – nincs értelme ismételni a leckéket.

Azonban emlékeztethetnek olyan dolgokra, amiket elfelejtettél – csak emiatt lehet sikeres egy olyan támadás, ami már nem taníthat semmi újat neked. Emlékezz a leckére a támadás módja alapján, és az ezután el is veszíti az értelmét. Ezután a szabad akaratod kizárja ezt a támadást, mivel már semmi célt nem szolgál.

Összesítve, a tudatosság/tudás passzív védő hatása csak akkor érvényesül, ha ez a tudás/tudatosság használva van, ami az egyén spirituális fejlődését segíti.

A tudás/tudatosság nem tud passzívan védeni, ha nemrég lett megszerezve és még nem volt használva. Mindenképp le lesz tesztelve, vagy aktív felkészülésben és elhárításban vagy egy támadó erő ellen „harcolva”. Egy nálad fejlettebb ellenséges lény kevesebb szabad akarata ellenére valószínűleg okosabb nálad, és csellel és fortéllyal elérheti, hogy meg tudjon támadni. A magasabb tudatossága azt jelenti, hogy tanulni tudsz tőle valamit. Ez lehet fájdalmas vagy könnyű lecke attól függően, hogy előre felkészültél-e vagy sem.

A magasabban fejlett lények, a polaritásuktól függetlenül, mindig tanítják az alacsonyabban fejlett lényeket, akarva-akaratlanul, közvetve vagy közvetetten.

Amikor egy alacsonyabban fejlett lény támad, a támadás könnyen visszaverhető emlékezéssel vagy tudatossággal (megtörténésének a lehetségességéről), ami mozgósítja a szabad akaratot, ami a támadás visszaveréséhez szükséges, aminek a leckéit már korábban megtanultad. Amikor egy magasabban fejlett lény támad, megfelelő, passzívan ellenálló szabad akarat nem létezik, és csak küzdelem árán szerezhető meg a tudás/tudatosság alkalmazásával, ami a támadó szintjére vagy a fölé növeli a spirituális fejlettséged, amikor is a támadás mindaddig nem fog megjelenni, amíg emlékszel a leckére.

Visszatérve a valóságteremtésre, az előbbi gondolatok rámutatnak, hogy a manifesztáció a tudás/tudatosság passzív alkalmazása, amit nem tanácsos (és sokszor nem is lehetséges) védelemként használni olyan dolgok ellen, melyek átélése szükséges a fejlődéshez. Ezért van az, hogy a „Te Teremted a Saját Valóságod” hitrendszer „védelem-manifesztálása” sokszor sikertelen, mert valaki megpróbálhat ennek a segítségével egy olyan támadást kivédeni, ami a fejlődéshez szükséges vagy emlékeztetés egy korábban megtanított, de elfelejtett leckére. A TTSV előidézheti a leckék szándékos figyelmen kívül hagyását a vak hit miatt, a tudáskeresés abbahagyását, a boldog tudatlanság érzetét.

A szándékos tudatlanság garantálja, hogy a támadás sikeres lesz, így a megtámadott később ráébred az igazságra. A negatív erők számolnak ezzel a helyzettel, és saját táplálásukra használják. Amíg valaki becsapható és folyamatosan belekergethető a leckék elutasításába, biztosítva van az élelmük. Ez vagy azért lehetséges, mert a személy támadása mindenféle akadály nélkül lehetséges (aminek a megállításához a tudás/tudatosság aktív használata szükséges) vagy mert a Magasabb Énje folyamatosan engedi, hogy valaki táplálékforrás legyen, amíg ő ezt meg nem unja, felébred, és véget vet ennek (amihez a tudás/tudatosság passzív használata szükséges).

Megjegyzés: a negatív lény kifejezésen nem feltétlen kell démonokat és egyéb hasonló lényeket érteni, hanem lehet az egy rosszakaró, gonosz ember is.

A szabad akarat használatához tudatosság szükséges, az, hogy tudj a dolgokról. Pl. hiába biztosít neked védettséget egy törvény, ha nem tudsz róla, nem tudod kihasználni. Ezáltal a törvény által érintett területen azt csinálnak veled, amit akarnak, ha tudják, hogy nem vagy tisztában azzal, hogy téged véd a törvény. Ezáltal hiába van, mert nem használod ki, olyan, mintha ott sem lenne. Nem is tudtál róla, hogy te akár perelhetsz is, így lehetőségeidben, ezért a szabad akaratodban korlátozva voltál. Minél nagyobb a szabad akarat, annál több lehetőség áll rendelkezésre, és fordítva.

https://www.facebook.com/pages/Fordítsuk-meg-a-sorsunkat/360731700698608

AKTUÁLIS KURZUSI ,EGYÉNI OLDÁSI IDŐPONTOK:

emailcím: forditsdmegasorsod@gmail.com

Címkék: