Kvantum teremtés egyenlő? transz-szörf módszer? .Válaszd meg a sorsodat!

Mint minden ember, bizonyára ön is boldogságra vágyik és jólétben akar élni – lehetőleg stressz, betegségek és sorscsapások nélkül. Sajnos, úgy tűnik, mintha az életnek más tervei lennének velünk, hiszen úgy sodor bennünket, mint a megáradt folyó a papírhajót.

A boldogság keresése közben bizonyára ön is elindult már több jól ismert ösvényen, de vajon mit tudott elérni a hagyományos világnézet keretei között?

Egy új szemlélet: a transzszörf
A transzszörf rendkívül hatékony módszer a valóság irányítására. Segítségével bárki a saját kezébe veheti sorsa irányítását, s akár a lehetetlent is elérheti. Nem csodákról vagy varázslatról van szó: győződjön meg ön is arról, mennyivel csodálatosabb az ismeretlen valóság, mint bármelyik más, misztikus út.

Számos könyvben olvashatunk a siker, a gazdagság vagy a boldogság elérésének módjáról. Ezek a könyvek első pillantásra sokat ígérőnek tűnnek, de amint kinyitjuk őket, azonnal különféle gyakorlatokkal, meditációkkal vagy egyéb önfejlesztő feladatokkal szembesülünk. Az lenne hát a megoldás, hogy felgyűröm az ingem ujját, s újabb elvárásokat támasztok önmagammal szemben?

A transzszörf nem az önfejlesztés egy új módszere, hanem alapvetően más szemlélettel akarja elérni a kitűzött célt. Ez nem a törekvés és az igyekezet eredménye - ezen az ösvényen egyszerűen megkapunk dolgokat. Nem az a lényeg, hogy megváltozzunk, hanem hogy visszatérjünk önmagunkhoz.

Valamennyien számos hibát követünk el életünk során, s ilyenkor arról álmodozunk, milyen szép is lenne visszatérni a múltba és ezeket mind kijavítani. Mindenki, aki már életében legalább egyszer végzett kreatív munkát, pontosan tudja, milyen örömet és elégedettséget jelent fizikai vagy szellemi munkájának eredménye. Ez azonban semmi ahhoz képest, amikor a saját sorsunkat formáljuk.

A transzszörf azt jelenti, hogy az ember kiválasztja a sorsát, mint ahogy a boltban egy árut. Hogy pontosan mit is értünk ezen, arról szól Vadim Zeman: Válaszd ki magad a sorsodat a transzszörf módszerével című könyve. Az idők során minden elméletet bebizonyítanak, így ezek létjogosultságot is nyernek. Ez igaz minden tetszőleges felfogásra. Ha például ön arra a következtetésre jut, hogy a sors előre meg van írva, tehát nem lehet rajta változtatni, akkor így is lesz. Ezzel önként adja magát valaki másnak a kezére - hogy kiére, annak semmi jelentősége. Olyan lesz tehát, mint egy csónak, amely ki van szolgáltatva a hullámok kényének-kedvének. De ha úgy gondolja, hogy saját maga alakíthatja a sorsát, akkor tudatosan felelősséget vállal mindazért, ami az életében történik. A csónakhasonlatnál maradva: harcol a hullámokkal, és megpróbálja tartani az irányt. Más szóval: a döntése meg is fog valósulni. Azt kapja, amit választ.

A variációtér
A variációtér teljesen anyagi alapú információszerkezet. Ez a végtelen információmező magában foglalja minden egyes jelenség valamennyi változatát, ami csak megtörténhet. Lényeges, hogy a variációtér az anyag időben és térben történő, tetszőleges mozgásának a sablonjául vagy koordinátarendszeréül szolgál.

A tér minden pontján létezik ennek vagy annak a jelenségnek egy változata. A könnyebb érthetőség kedvéért fogalmazzunk úgy, hogy minden variáció egy forgatókönyvből és egy színpadképből áll. A színpadkép az adott jelenség külsődleges jellege, a forgatókönyv pedig az a mód, ahogyan a jelenség az anyagban mozog. Az egyszerűség kedvéért a variációteret szektorokra osztjuk fel.

Minden szektornak ismét csak megvan a maga forgatókönyve és színpadképe. Minél távolabb helyezkednek el egymástól az egyes szektorok, annál nagyobb a különbség a forgatókönyvek és a színpadképek között. Az ember sorsát variációk végtelen mennyiségeként is elképzelhetjük.

Elméletileg az emberi létezés forgatókönyveinek és színpadképeinek a száma nincs behatárolva, miután a variációtér végtelenül nagy. Egy tetszőleges, jelentéktelen változás hatására az egész sors megváltozhat. Az ember élete – mint az anyag valamennyi mozgása – okok és következmények láncolatából áll. A variációtérben egy következmény nem lehet messze az okától. Így követik egymást az okok és következmények, és így alkotják a sors szektorai az ember életvonalát. Az adott vonalon elhelyezkedő szektorok forgatókönyvei és színpadképei többé-kevésbé hasonlóak. Az ember élete egyformán folyik, addig a pillanatig, amikor bekövetkezik egy esemény, amely megváltoztatja a forgatókönyvet és a színpadképet. Ekkor a sors irányt vált, és egy másik életvonalon indul el.

Hogyan valósul meg egy variáció?
A következő feltételezésből indulunk ki: a gondolati energia kisugárzásának hatására anyagi formában valósul meg egy lehetséges variáció. Teljes joggal vonjuk le ezt a következtetést, hiszen a valóság valóban a tudatunk által meghatározott formában nyilvánul meg előttünk. Nem csak a mindennapi élet tényei szolgálhatnak erre bizonyítékul, hanem a kvantumfizika felismerései is. Számunkra egyelőre nem különösebben fontos, hogyan megy végbe a gondolati kisugárzás és a variációtér kölcsönhatása. Egyelőre nem világos, hogyan cserélnek információt - energetikai úton vagy másként. Az egyszerűség kedvéért fogalmazzunk úgy, hogy a gondolati energia kisugárzása megvilágítja a variációtér egy bizonyos szektorát, és ennek hatására az ott tárolt változat anyagi formát ölt.

A legtöbb ember tévesen úgy gondolja: ha minden erőnkkel egy feladatnak szenteljük magunkat, fantasztikus eredményt érünk el. Az egyensúly törvénye szempontjából azonban teljesen nyilvánvaló, hogy ha minden erőnkkel egy adott munkára összpontosítunk, akkor azt helyezzük a mérleg egyik serpenyőjébe, a másikba pedig minden egyebet. Az egyensúly tehát felborul, és a következményekre sem kell sokáig várni. Az eredmény épp a fordítottja lesz annak, mint amire számítunk

https://www.facebook.com/pages/Fordítsuk-meg-a-sorsunkat/360731700698608