Kvantumgyógyítás a teremtés, vagyis a titok a vonzás törvényéhez I.

QUANTUM: mennyiség

Az esetek bizonyítják, hogy az elme képes elég mélyre hatolni ahhoz, hogy a testet meghatározó alapvető mintákat is megváltoztatás úgymond képes a hibákat is elhárítani a tervrajzról és elpusztítani bármilyen, a vázlatot eltorzító betegséget.

Az ősi indiai orvosok egyben bölcsek is voltak, és azt az alapvető hitet vallották, hogy a test tudatosságból áll.

A nagy Jógik és szvámik is ugyanebben hittek. Következésképpen ők a tudatosságot gyógyították és a betegségek kezelése során a test anyagánál mélyebbre egészen az elme lényegéig hatoltak.

Ők nem a modern anatómiakönyvekben található, ismerős szerveket látják, hanem egy rejtett diagramot, amely azt ábrázolja merre áramlik az elme a test megteremtése közben. Az ájurvéda ezeket az áramlatokat kezeli... az elvesztett ájurvédikus tudás középpontjában az állt hogy nem anyagi természeti eszközök által képes meggyógyítani a betegségeket.

A CSODÁT KÖVETŐEN

Valójában számos nagy publicitásnak örvendő a test és az elme együttes kezelésével célzó módszer például a hipnózis vagy az úgynevezett biofeedback sokkal felületesebb az ajurvédánál.

Az ájurvédikus gyógyászatban a tökéletes mély ellazulás állapotát tekintjük minden gyógyulás legfontosabb előfeltételének, mivel abból indulunk ki hogy a betegségektől meg nem támadott emberi test tudja hogyan őrizze meg saját egyensúlyi állapotát. Következésképpen ha az ember vissza akarja állítani a test saját gyógyulási képességét, mindent meg kell tennie, hogy újra egyensúlyba kerüljön. Ez a roppant egyszerű elmélet igen mélyreható következményekkel jár.

A magas láz mintegy a haldokló rák utolsó fellángolása volt, az orvosok által tumorelhalás néven ismert jelenség.

Ám azt még az orvosok sem tudták pontosan megmagyarázni mi is ez a jelenség.

Az Amerikai Egyesült Államokban és Japánban a rák spontán gyógyulásával végzett kutatások azt mutatják, hogy a gyógyulást megelőzésen szinte minden beteg DRÁMAI VÁLTOZÁST TAPASZTALT A TUDATOSSÁGÁBAN. A páciens tudja, hogy meg fog gyógyulni és úgy érzi, ezt egy benne élő ám őt meghaladó erő okozza - egy olyan, az egész természetben megtalálható erő amely jóval túlmutat a fizikai test határain, és minden öt körülvevő része annak. Ebben a pillanatban a beteg nyilvánvalóan a tudatosság oly magasabb szintjére ugrik amely mintegy megtiltja a rákos daganat létezését. A REJTÉLY KULCSÁT EZ A TUDATOSSÁGBELI UGRÁS JELENTI.

Ha egy természettudós ilyen hirtelen változásokkal találkozik, annak a QUANTUM szó jut eszébe.

Ez a kifejezés egy adott működési szintről, egy magasabb szintre történő absztrakt ugrásra az un. kvantumugrásra utal.

A kiváló brit fizikus Stephen Hawking meghatározása alapján a kvantum a hullámok káridásának vagy elnyelődésének láthatatlan egysége.

Köznapi nyelven szólva a kvantum egy építőelem.

A fényfotonokból, az elektromosság elektronokból, a gravitáció gravitonokból (ezekből a feltételezett ám a természetben fel nem lelt alkotóelemekből) áll, és így van ez az energia minden egyéb megnyilvánulási formájának esetén is - mindegyikük egy adott kvantumon alapul, és semmiféle energiát sem lehet a kvantumnál kisebb egységre lebontani.

Vajon miért nem tekintjük csodának hogy a testünk képes a csonttörést meggyógyítani? A gyógyulás folyamata roppant összetett, sokkal összetettebb annál hogy az orvostudomány képes legyen lemásolni. Hihetetlen sok egymással tökéletes összhangban lévő folyamat játszódik le ilyenkor amelyek közül az orvostudomány mindössze a töredékesen ismer néhányat.

Az ok amiért a rák gyógyulása csodának számít egy törött kar összeforrása pedig nem, a test és az elme közötti kapcsolatiban keresendő. A törött kar látszólag fizikai úton, az elme közreműködése nélkül forr össze, a közhiedelem szerint a rák spontán gyógyulását, az elme valamely különleges képessége, egyfajta mélyen gyökerező élni akarás, már-már hősiesen pozitív hozzáállás vagy valamilyen egyéb ritka képesség váltja ki. Ez pedig arra utal hogy kétféle gyógyulás létezik az úgynevezett normális, és a rendellenes.

Vagy legalábbis rendkívüli Tévedés különbséget tenni a kétféle gyógyulás között törött kar azért forrt össze, mert a tudatosság összeforrasztja, és ugyanez igaz ha valaki spontán mód felgyógyul. Csak azért nem tudjuk mindannyian a végsőkig kiaknázni a gyógyulásra való képességünket, mert sokan csak KISMÉRTÉKBEN TUDJÁK ALKALMAZNI AZT.

Az gyógyíthatatlanan betegségben szenvedő emberek egy elenyésző kis hányada (1%) képes meggyógyítani önmagát, és egy kicsivel nagyobb hányaduk (kevesebb mint 5%) akik az átlagosnál jóval tovább élnek a betegségükkel.

A kutatások azt mutatják, a súlyos de gyógyítható betegségekben szenvedő páciensek csak 20%-nál tapasztalható a teljes felépülésre való képesség, tehát a maradék 80% nem épül fel.

Vajon mi az, ami ezekből az emberekből hiányzik, a tűlelőkben pedig ezzel szemben megvan? A sikeres betegek szemmel láthatóan megtanulták, hogyan motiválják saját gyógyulásukat a legsikeresebbek pedig ráleltek a kvantum gyógyulás titkára. Ez a gyógyulási képesség a lehető legmélyedt származik. Ha tudnánk hogyan motiváljuk agyunk a testünket, megismerhetnénk a gyógyulás folyamat alapvető alkotóelemét.

A KVANTUMGYÓGYULÁS NEM A FEJLETT TECHNOLÓGIÁT HASZNÁLÓ, KÜLSŐDLEGES MÓDSZEREKRE HANEM A TEST ÉS AZ ELME KÖZÖTTI KAPCSOLATRA HELYEZI A HANGSÚLYT.

Hogy eljuthassunk ide, keresztül kell hatolnunk a test sűrűbb szintjein, sejt, szövet, szerv, hogy végül elérkezzünk az elme és az anyag találkozási pontjára: arra a pontra, ahol a tudatosság valójában elkezdi kifejteni hatását.

TARTS VELEM ÉS A KÖVETKEZŐ BEJEGYZÉSEKBŐL UTAT MUTATOK A KVANTUM GYÓGYULÁS FELÉ!