A grófné balladája

Egy Új kezdet

I. Silver and cold...

Mosolyogva ült le asztalához, s pergament vett elő. Ez egy csodálatos nap, az évforduló napja. Elővette a fiókból a tintásüveget, kinyitotta, megcsókolta kedvesétől kapott pennáját, majd a tintába mártotta. Ahogy a míves írószerszám hegye a tintába merült, úgy a Gróf is elmerült emlékeiben.

Hol is kezdjem? - Kezdett az írásba- Talán a legelején. Még iskoláskorú voltam, mikor megpillantottam őt, az ifjú és vad oroszlánt. Első pillantásra beleszerettem. Bársonyos csipkézett fekete fűzőt viselt, s meglepő módon, feszes bőrnadrágot. Mint kiderült, azért, mert mindene volt a lovaglás, ám a női nyerget nem szerette. Arca kedves, szeme szürkéskék, akár a viharos égbolt. Haja mélybarna, akár a fenyő törzse. Hosszan lelógva takarta nyakát, vállát, s hátát. Nyaka vékony, s kecses, akár egy daru. Vállai keskenyek, kezei aprók és nőiesek. Aprók és nőiesek, mégis képesek betörni egy vadlovat. Sziluettje akár egy homokóráé, melyben bárki örömét lelné, ha homok lehetne. Lábai keskenyek, combjai szilárdak. Szilárdak, mert egy frissen befogott lovat szőrén megülni is képesek. Lábfeje aprócska, akár egy leányé. Nincs mit tovább szabadkozni, a legszebb úrhölgy volt, akit valaha a Gróf láthatott. Akkor s ott elhatározta, kerüljön, amibe kerül, meghódítja a nőstényoroszlán szívét.

Felemelkedett a pergamen felől, s megcsókolta a Grófné arcképét, mely dolgozóasztalát díszítette, S egy verset mormolt ajkai közt:

Egy szakadék szélén álltam,
mélybe sírt a szemem.
Jöttél te, s elragadt a szerelem, ...

Hazaérvén, rögtön pergament ragadtam, s írni kezdtem szerelmi vallomásom.
"Az öreg gróf halála óta, képtelen vagyok színesben látni a világot. A virágok illattalanok, a versek kacskák. Az egykoron kristálytiszta tó vize most sárga, partja mocsaras..."

Majd újra felemelkedett, s folytatta:

Jöttél te, s újra nyíltak a virágok.
A befagyott tó felolvadt, a gizgaz elkorhadt,
Az elmúlás minden jele lelohadt.
Az erdő újra madárcsicsergéstől volt hangos, ...

"Amióta megláttam, önröl álmodom. Önröl írom verseim, Önröl mintázom festményeim. Önt látom minden arcban. S talán ön az egyetlen mentsvár, az örökös harcban. Egy szakadék szélén álltam, mélybe sírt a szemem. Jött ön, s elragadott a szerelem. Acélos szíve viaduktot formált a szakadék fölé, s átkeltem rajta. Ez a híd az óta is áll, így veszem a bátorságomat, s elhívom önt, egy vidéki kiruccanásra.
Imádattal, s hódolattal:
A Gróf Úr"
Majd Legszebb galambom lábához kötöttem, a levelet, megcsókoltam az állatot, s szélnek eresztettem...

Ekkor finom illat lepte el orrcimpáit, majd egy kedves hang szólott a szomszédos helyiségből: -Ó én drága grófom, ne dolgozzon annyit, inkább jöjjön, s lakomázzunk meg, eme gyönyörű szép napon. - Ezzel letette a pennát, felállt az öreg tölgyfa bútortól, s kiment az étkezőbe. Mielőtt leült, kézen csókolta szeretett feleségét, s meggyújtotta a gyertyákat az asztalon...

II. Gold and Red

...Harmatos reggel volt mikor felébredt. A levegő friss volt ugyan, de sem kávé illat, sem zene nem lengte be a szobát. A grófné ismét ügyeit intézte, s nem volt otthon. Kikelt ágyából, majd köntöst húzott. Fáradtan, s álmosan lecsoszogott a földszintre, és főzött magának egy kávét. Megitta, s feltette a gramofonra, a vén lemezt, melyet fiatalkora óta hallgatott meg, több százszor. Odasétált az öreg tölgyfaasztalhoz, előhúzta a fiókból a pergament, s folytatni kezdte tegnap félbemaradt írását.

...Néhány nap múlva, kopogtatást hallottam szobám ablakán. Izgatottan szaladtam a párkányhoz, s kinyitottam. Egy Sólyom ült az erkély rácsának tetején. Hmm, ez ám a flanc, gondoltam magamban. Csak remélni tudom, hogy a galambot nem falta fel útközben. Odasiettem hozzá, s leoldoztam lábáról a tekercset. Gyöngy betűkkel írt sor volt olvasható rajta. "Kedves Gróf Úr! Örömmel elfogadom meghívását, s bevallom bűnöm: Magam is a fellegekben járok, mióta először találkoztunk. "

Felemelkedett, s rápillantott a falon lógó képkeretre, melyben a két levél díszelgett. Elméjében felsejlett a régi kép, mikor a megbeszélt találkozóhelyre érkezett.

Ében lovam, az erdő szélén tapos,
Újra a szakadékhoz értem, ott egy viadukt áll most,
A túloldalon poroszkált egy Angol telivér,
Az oroszlánhölgy ült hátán, kinek beceneve Denivér

Pillanatnyi kábulatomból magamhoz térve, rögtön az öreg rózsafa szekrényhez szaladtam, s kapkodva kihajítottam az ágyra legszebb lovaglónadrágom, s legdíszesebb grófi köpenyem. Miközben öltözködni kezdtem, lekiabáltam az ablakból a lovászfiúnak. - Nyergeld fel a Noir Foudre-t!

Tudni illik ugyanis, hogy a gróf imádta lovait francia nevekkel illetni. Akkoriban, a kedvenc lova Noir Foudre volt, az akkori ménes, egyetlen csődöre.

Felöltöztem, tükörbe néztem, s mikor megláttam torzonborz fejem, elborzadtam. Még szerencse hogy a folyosó tele van tükrökkel, másképp szégyenben maradtam volna. Gyorsan fésűt ragadtam, s megigazítottam, sötétbarna fürtjeimet, majd összefontam, s fekete szalaggal kötöttem össze. Mikor tökéletesnek találtatott kinézetem, leszaladtam a lépcsőn, egyenest a pajtába. A pajta kapujában, már türelmetlenül várt Foudre, és a lovászfiú. Még mindig meglep, milyen hatalmas ez a ló, pedig már vagy százszor ültem rajta. Hátán, apám sötétvörös bőrnyerge díszelgett. Ez volt az egyetlen, ami elég nagy volt hozzá. Megsimogattam orrát, a nyeregtáskába tettem néhány répát az útra, majd felpattantam a hátára. - Már amennyire fel lehet pattanni, egy majd hét láb marú lóra. - Miután felültem, boldogan ügetve indultunk útnak, s arra gondoltam: ha most sem hagy cserben ékesszólásom, asszonnyal térek haza...

Furcsa zajra lett figyelmes, majd nevetve konstatálta, ez grófi bendője, mely valami finomra vágyik...

III. Ring and White

Ebéd után, a gróf visszaült asztalához, és folytatta szerelmének szánt meglepetését, melyet évfordulójukkor kezdett írni.

Mire az öreg acélszerkezethez értem, az oroszlánhölgy már ott várt, szikár angol telivére hátán. Az öreg viadukt, egész az erdő széléig ért, s egy ösvény vezetett oda. Az ösvény innenső felében volt a megbeszélt találkozó. Leszálltunk lovainkról, majd köszöntöttük egymást. Grófhoz illendően, meghajoltam, s kezet csókoltam néki. Elmosolyodott, majd így szólt:

"A gróf úr elegáns, és impulzív mint mindig" - Majd megölelt. Először, meglepődve álltam, hiszen elterveztem a hódítás minden fázisát, aztán végül visszaöleltem. Mikor elengedtük egymást, így szóltam:

"Kegyed pedig olyan akár a tavaszi szellő, virág illatot hoz, s kibillent a valóság magabiztosságából. Mikor először láttam önt, nem tudtam biztosan, valóság, vagy álom. Most már tudom, igazából mindkettő. Álmaimból lépett elő, s minden szavával színesebbé tette szürke hétköznapjaimat." - Kézen ragadtam, hogy indulási szándékomnak jelet adjak, majd folytattam:

"Minden nap minden percében ön jár az eszemben. A pirkadat első napsugarai felmelegítik szívemet, s a hajnali szél simogatja lelkemet mikor önre gondolok." - Eközben odaértünk az ösvény végére, s szóltam neki, most eltakarom szemét, s bízzon bennem. Gondolkodás nélkül hunyta le szemét, s takarta el szemét Bársony sáljával.

Azt a sálat, azóta is kincsként őrzi a grófné a sminkes asztala fiókjában, és titokban gyakorta nyakába veszi, beköti vele szemét, majd mikor leveszi újra maga elé képzeli a völgyet...

Belém karolt, majd az acélszerkezetre léptünk. A szakadék, mely alattunk tátongott, most csupán kis völgynek látszott, egy kristálytiszta patakkal tövében. A szél fújt, s az öreg híd beleremegett minden lépésbe, melyet megtettünk. Bárki ember fia, ha idehoztam volna, az első lépés után rohant volna vissza, lezuhanástól félve. De ő nem. Az oroszlánhölgy, önmagához méltó hidegvérrel, s nyugodt mosollyal arcán lépkedett mellettem. Mikor a híd közepére értünk, a korláthoz vezettem, s leoldoztam szemfedelét.

Mikor kinyitotta szemét, csodálat, s ámulat lett úrrá rajta, s ha nem lennék mellette, talán álomnak hiszi az egészet. - Ez gyönyörű! - ejtette ki remegő ajkain a szavakat.

"Akár csak ön kedves oroszlánhölgy,
Ön iránt érzéseim mélyek akár e völgy,
Eme öreg hídon írom verseimet,
Várva, mikor láthatom újra a szerelmemet

Itt Festek, s itt ábrándozok önről,
a nemes oroszlánhölgyről.
Itt írtam újra jövőképemet,
s itt fogalmaztam meg leánykérő versemet:"

Friss daloló szerelemmel elődbe
Vonszolom ifjú szívem s kacagok -
Öltsd a karomba, hej, öltsd a karod,
S hagyd a kezed a kezembe örökre.

Érzed-e énekemet? Beköszönne
Most a szivedbe, ha úgy akarod!
Duzzad az ér, meg a vér kavarog
S nem harapok ajakadba - megölne.

Jajj, ez a csókom elölne, tudom,
Ámde ha engeded én megölellek.
Zeng a szivemben a forradalom!

Nézd e kemény kezeket, meg e mellet!
Nászt dalolok Teneked szilajon.
- Jajj, ha fülednek e dal sose kellett.

"Ó dehogynem kellett!
Első találkozásunk óta vártam e kedves szavakat,
Álomtalanul vártam minden éjjel azt a fehér madarat.
Állj fel, s csókolj meg kedvesem,
Csókolj meg most tüzesen.
Ha így teszel, néked adom életem,
S üvöltsük együtt a világba:
Beteljesült a szerelem!"

Folytatása következik

Megj: A végén, a leánykérő vers József Attila tollából származik.
Az idézőjellel ellátottak, pedig tőlem

Hozzászólásokodżywki na masę

pandora outlet
adidas superstar shoes
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
ugg boots
michael kors outlet
coach outlet
ray ban sunglasse
pandora jewelry outlet
coach factory outlet
coach factory outlet
coach outlet store online
gucci outlet
mbt shoes
coach outlet
ed hardy clothing
fred perry polo shirts
ralph lauren shirts
polo ralph lauren outlet
pandora outlet
oakley sunglasses
pandora jewelry
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
polo ralph lauren
canada goose outlet store
adidas outlet store
moncler coats
louboutin shoes
pandora outlet store
kate spade outlet store
fitflop sale
true religion
pandora jewelry
oakley sunglasses
fred perry polo
mont blanc pens
coach outlet
michael kors outlet clearance
true religion
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren pas cher
nike factory outlet
cheap ugg boots
ralph lauren sale clearance
coach outlet
louis vuitton online shop
pandora outlet
polo outlet
mbt shoes
prada outlet
kate spade outlet online
coach factory outlet
true religion outlet
oakley sunglasses
ray ban outlet
pandora outlet
adidas yeezy shoes
fitflops sale clearance
christian louboutin shoes
canada goose jackets
pandora charms sale clearance
christian louboutin outlet
ugg boots
rolex replica watches
coach outlet
adidas nmd
ray ban outlet
adidas outlet store
true religion outlet store
ray ban sunglasses outlet
pandora outlet
canada goose jackets
mcm backpack
mbt outlet
polo outlet
ugg boots
tory burch outlet
off white
true religion jeans
true religion outlet
ugg outlet
ray bans
christian louboutin shoes
cheap ray ban sunglasses
pandora outlet
fred perry clothing
louis vuitton purses
michael kors outlet
canada goose
ralph lauren
mont blanc outlet
michael kors outlet
cheap oakley sunglasses
tory burch outlet online
coach outlet
canada goose coats
giuseppe zanotti sneakers
air max 90
true religion
polo ralph lauren
ed hardy jeans
coach outlet
coach outlet online
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet online
tory burch outlet
red bottom shoes
pandora charms
adidas yeezy
moncler coats
coach outlet store online
ugg boots clearance
mcm outlet
nfl jerseys wholesale
pandora charms outlet
polo ralph lauren
oakley sunglasses
coach outlet
ugg boots clearance
nike outlet store
canada goose outlet
ralph lauren
polo ralph lauren
michael kors outlet online
polo ralph lauren outlet
michael kors handbags
canada goose
valentino shoes
mulberry handbags
michael kors outlet
canada goose
louis vuitton outlet store
michael kors outlet online
polo outlet
christian louboutin shoes
uggs outlet
pandora outlet
coach outlet online
polo ralph lauren outlet
gucci outlet online
christian louboutin shoes
polo shirts
ralph lauren
giuseppe zanotti outlet
ugg boots clearance
pandora charms outlet
pandora
canada goose outlet
uggs outlet
uggs outlet
yeezy boost 350
pandora charms
polo ralph lauren
polo ralph lauren outlet
kate spade handbags
michael kors outlet online
true religion jeans
pandora outlet
michael kors outlet
pandora charm
pandora jewelry outlet
nhl jerseys for sale
fitflops shoes
adidas yeezy boost
true religion outlet
michael kors outlet store
cheap nfl jerseys
mlb jerseys wholesale
canada goose outlet
michael kors outlet
nmd adidas
converse shoes
polo outlet store
rolex replica
air jordan 4
pandora charms
louboutin shoes
christian louboutin
nike outlet
cheap nhl jerseys
coach outlet online
prada handbags
cheap mlb jerseys
ugg outlet
michael kors outlet online
nfl jerseys wholesale
michael kors outlet clearance
true religion
true religion
moncler jackets
tory burch outlet stores
fitflops clearance
coach outlet store online
nike shoes
polo outlet
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet
coach factory outlet
nike outlet store
yaoxuemei20180525:)

szép.