Az Öröm örömöt terem!

Ajándékozni öröm, és mint tudjuk, az öröm, örömöt terem, így hát megajándékozlak Téged az alábbi részlettel a "Halálra szeretni" című most készülő újabb könyvemből.

Adja Isten, hogy legyen a segítségedre!

Gyermeklelkű mesegyakorlat felnőtteknek

"Meggyőződésből tudom, hogy egy ember szívéhez, a legrövidebb, és a
legkönnyebben vezető út, gyermeki lelkének megérintése.

Valamikor, amikor még én is gyermek voltam és iskolás lettem, egy idős bácsi
lett a Tanító bácsim. Gyönyörű neve volt, Rózsa Bandi bácsinak hívták. Még ma
is egy bársonyos vörös rózsaszálat látok magam előtt, valahányszor csak rá
gondolok.

Minden nap minden óráját úgy kezdte, hogy felállt az íróasztala
mellől, ránk nézett, a tágra nyílt szemű kis nebulókra és így szólt hozzánk:
- Ragyogó gyémántok! Drága mosolygó kis aranyalmák! Édes kis
ezüstmogyorók! Gyönyörű kis csengő barackok! Most jól figyeljetek…- és
közben szemüvegét törölgette, amely a könnyeitől mindig bepárásodott, mert
valahányszor csak megszólított bennünket, mindig elérzékenyült (legalábbis mi
így gondoltuk), majd folytatta az aznapi tanulni való feladatokkal. Mi pedig úgy
figyeltünk, olyan odaadással szívtuk magunkba a betűvetés és a számtan
tudományát, hogy észre sem vettük és már vége is lett a tanításnak. Másnap
pedig boldogan iparkodtunk Bandi bácsihoz az iskolába.

Nos, felnőttem és egy időre bizony elfelejtettem ezeket a szavakat, a szeretet
könnycseppjeivel, és azt is, hogy én itt legbelül, mint Te is és mindannyian, egy
csodálatosan ragyogó gyémánt vagyok. Te mennyire vagy tudatában ennek a
szikrázó tündöklésnek?

Drága mosolygó alma! Ragyogó gyémánt! Merülj most bele velem együtt
Te is, ebbe a ragyogásba!

Ez az egyszerű kis folyamat, amit most megmutatok, lényegében arról
szól, hogy megtanulj bízni önmagadban. A folyamat során eljutsz egy
sejtemlékhez, egy a sejtjeidben tárolt, a kibontakozásodat akadályozó és azt
visszatartó mintához.

Ha az ellenállás megszűnik benned , és természetszerűleg feloldódik, nem
leszel állandó harcoló üzemmódban az Univerzummal, lényed egyre inkább
megtapasztalja, hogy bízzon, és az akadályozó, visszatartó mintaként
beprogramozódott sejtemlék megszakad.

Mielőtt hozzáfognál a mese olvasásához, kérlek mondd el magadban az alábbi imát:

Ima:

Örökkévaló Létezés! Imával fordulok hozzád! Megköszönöm és tudom, hogy
egy vagyok veled! Megköszönöm neked azt a csodát, hogy a most következő
mese hallatán képes vagyok érzelmeimet szeretettel átölelve, kedvesen
üdvözölve úgy fogadni, hogy tudom, ha ebben az ölelésben bármi feljön, azt
szívesen látom. Legyen így most!

Mese:

Hol volt, hol nem volt, túl az Óperencián, élt egyszer egy édes kicsi
gyermek. Egy tüneményes nyári nap délutánján, kagylókat keresgélt a
kertjük alján csörgedező kis patak partján a homokban, de nem talált egyet
sem. Bosszankodott is miatta, nem értette miért nem sikerül rátalálni egyre
sem, pedig annyira szeretett volna találni egy tündöklő fényt visszaverő
kagylót.

Leült hát a kis patak partjára és csak nézte-nézte a vizet, amint apró kis
hullámok cikáztak, játszadoztak a felszínén. Nézte ezeket a táncos kis
hullámokat, és kedve szottyant közéjük állni. Becsukta hát a szemét, és így
is maradt, mint ahogy most Te is, - és észrevette, hogy az, aki az előbb az Ő
szemein keresztül nézte a táncos kis hullámokat, az most is itt van.
- De hát Ki van itt? Ki vagyok én? - Kérdezte – és csak csend volt.
Mérhetetlen hatalmas csend. Ő pedig figyelte ezt a csendet. Nem várt
semmit, csak figyelt. Csak ült és lélegzett csendesen, elengedte magát, és
érezte, hogy az a valami, amit figyelt, az a mérhetetlen hatalmas csend,
kitárult előtte a végtelenbe. Érezte a végtelen teret maga mögött is, majd
minden irányban. Hagyta, hogy a mélység kitáruljon alatta, és fölötte is a
végtelenbe veszett az ég, és csak pihent. Mint ahogy most Te is.
Hatalmasnak, határtalannak és erősnek érezte magát, így hát gondolt
egyet és kitárta a szívét olyan szélesre, mint a Világ, hogy az, mindenestül
beleférjen. Kitárta karjait, és ölelése akkora volt, hogy az emberiség
minden bánatát magába fogadta, átölelő szeretettel. Vett egy mély
lélegzetet, könnyedén, mint ahogy most Te is, és arra gondolt, hogy
magába szívja a világ összes fájdalmát, majd amikor kifújta a levegőt
tudta, hogy az a rettenetes mennyiségű bánat, fájdalom mind átalakult
benne szeretetté, és csak a mindent átölelő határtalan szeretet áradt belőle
a Mindenség felé. Talált is gyorsan egy mondókát, hogy ezt ismételgetve
magában, közben könnyedén lélegezve, szeretete eljusson a világ minden
részébe, a vizekhez, a fákhoz, a madarakhoz, a kövekhez, az állatokhoz, a
növényekhez, még a szúrós kaktuszokhoz is, és a világon minden
emberhez, még az utcavégén lakó barna pólós sráchoz is, aki a minap is
kővel hajigálta őt.

A kisgyermek csak lélegzett könnyedén, figyelte a légzését és mondta a
mondókát magában, mint ahogy most Te is.

A mondóka így szólt:

Beszívom a hideget és várok,
Kifújom a meleget és megállok.
Beszívom a hideget és várok,
Kifújom a meleget és megállok.
Beszívom a hideget és várok,
Kifújom a meleget és megállok.

Aztán észrevette, hogy elsuhant felette egy fekete károgó gondolat madár,
és odaszólt a gyermekhez: - De hibás vagy! Mit csinálsz? Beszívod a szart, és
kifújod a frankót? Neked mi marad? – Szia! Köszöntötte kedvesen,
mosolyogva a gyermek, de nem törődött a madárral, csak lélegzett
könnyedén, miközben mondókáját ismételgette:

Beszívom a hideget és várok,
Kifújom a meleget és megállok.
Beszívom a hideget és várok,
Kifújom a meleget és megállok.
Beszívom a hideget és várok,
Kifújom a meleget és megállok.

Ahogy itt pihent, szeretettel átölelve a világot, gondolta ebből a hatalmas
ölelésből előcsalogatja saját, személyes fájdalmát, bánatát, megengedi neki,
hogy ártatlanul feltörjön, mint ahogy most Te is. Szerette volna megismerni,
hiszen eddig mindig csak hátat fordított neki, vagy igyekezett eldugni lelke
legmélyebb bugyrába. Jött is egy érzelem és Ő kedvesen üdvözölte: Szia!- és
szeretettel telve megkérdezte: - Mi a neved? Te melyik vagy? Az érzelem
félénken, halkan, suttogva felelt, hiszen hozzászokott, hogy eddig bezárta,
lelakatolta és figyelmen kívül hagyta őt. Szégyenlősnek mutatkozott, hiszen
eddig mindig elfordult tőle ezért hát, nem bízott a gyermekben.
- Csak gyere bátran, - mondta - megengedem, hogy itt legyél, szeretném
érezni milyen erős vagy, mit tudsz okozni nekem? Ekkor megszólalt egy
hang, mintha egy ficánkoló hullámocska szólt volna a patakból:
- Óh! Nem ölelhetem meg! Fájni fog! Ez egy gonosz manó, rossz érzést kelt
bennem! De Ő így szólt kedvesen: - Szia! Te is itt vagy, Te vagy az ellenállás
ugye? – Igen felelte az ellenállás. Köszönöm, hogy meg akarsz védeni
engem, de nyugodj meg! Nincs mitől félnem, biztonságban vagyok! Téged is
nagyon szeretlek! – mondta a gyermek, és szeretettel átölelte az ellenállást,
amitől az úgy meghatódott, hogy azonnal ellazult és szólni sem tudott többet.
A gyermek újra félénk vendége felé fordult és így szólt: - Gyere közelebb,
hadd öleljelek meg, bocsáss meg nekem, hogy eddig olyan szigorúan
elítéltelek, nyílj meg nekem, mint egy szépséges virág, mutasd meg milyen
vagy! Kíváncsi vagyok, hogy mi van Ott benn a közepedben, engedj be,
kérlek! Az érzelem megnyílt, kitárta szirmait, - kiteljesedett -, és a kíváncsi
édes kis gyermek lágyan megadta magát, Ő is megnyílt teljesen az
érzelemnek és engedte, hogy teljesen ellazulva, könnyedén belehulljon az
érzelem szívébe, mélyebbre, beljebb, mélyebbre, beljebb, még mélyebbre,
még beljebb. Mélyebbre, egyre mélyebbre. Úgy érezte, egyre csak tágul, és
feloldódik benne, kinyílt az érzelem szívében. A különböző történések,
emlékképek madarai repkedtek felette, üdvözölte őket, mosolyogva,
kedvesen, és hagyta, hogy átrepüljenek szívének nyitott égboltján. Majd
észrevette, hogy újabb vendége érkezett. Halkan kopogtatott a gyermek
szívének kapuján, mire Ő szeretettel, kedvesen üdvözölte, átölelte és
beengedte szívébe. – Neked mi a neved? – kérdezte. Ez az érzelem is
válaszolt csendesen, mint ahogy most Neked is, a gyermek pedig átölelte,
odaadó mélységes szeretettel, és odasúgta neki: - nagyon szeretlek, soha
többé nem foglak bezárni, most már tudom, hogy vendég vagy nálam és
szeretettel fogadlak mindig, ha ellátogatsz hozzám. Azonnal érezte, ahogy
tágul, ahogy egyre megnyílik és belehullik, feloldódik, az érzelem szívében.
Az érzelmet kísérő emlékképek madarait is üdvözölte mosolyogva, kedvesen,
és hagyta, hogy továbbrepüljenek.

Majd hirtelen valami különös dolog bukkant fel! Egy végtelen semmi, ami
egy óriási fekete lyuknak tűnt. Félelem fogta el, mert úgy érezte, mintha
valami titokzatos erő szippantaná, húzná bele a nagy-nagy semmi közepébe.
Megkapaszkodott hát egy pillanatra a nagy semmi szélébe és arra gondolt,
hogy: – Vajon mi van itt? - Mi lehet mögötte, vagy alatta, vajon mit rejthet ez
a különös mélység? – Óh! Ez is biztos csak egy virágszirom – gondolta és
mivel kíváncsi volt, mert a gyerekek nagyon kíváncsiak, azt kérdezte
magától, hogy: - Vajon mi van a közepében? Elhatározta, hogy legyen ott
bármi, az Ő szíve olyan tágas és úgy tele van szeretettel, hogy örömmel
üdvözli, és szeretettel öleli át, bárkivel vagy bármivel találkozik. Így hát
beleereszkedett, mint ahogy most Te is. Ebben a pillanatban olyan érzés
öntötte el egész lényét, amihez foghatót még soha nem tapasztalt. Boldog
volt. Megérkezett a béke, a szeretet, a fény és a szabadság hatalmas
óceánjába és most ott lebeg, és minden sejtjét átjárja, átitatja a kegyelem
határtalan jelenléte. Csak pihent, pihent csendesen, és tudta, hogy közben a
kis patak, a ficánkoló kis hullámokkal a felszínén, megérkezett az óceánhoz,
és eggyé vált vele. Csak pihent, pihent csendesen. ……..

Majd lassan kinyitotta a szemét, és az Élet mindenfelől gyönyörű
csillagokat, szikrázó sugarakat küldött felé. Ő pedig vett egy könnyed de
mély lélegzetet, és amint lepillantott a lába elé, a homokból különös fény
tündökölt elő. A szivárvány minden színében játszott, és olyan gyönyörű
volt, hogy még a lélegzete is elállt egy pillanatra. Lenyúlt a homokba, hogy
megnézze, mi lehet ez a csoda, érezte a langyos homok simogatását ujjain, és
egy kagyló héja akadt a kezébe, amiben a papsugarak úgy cikáztak, úgy
táncoltak, mint az a sok kis ficánkoló hullámocska a kis patak vizének
felszínén! Felállt és kezében a kinccsel, amit talált, boldogan szaladt
hazafelé."

Gyermeklelkű mesegyakorlat

http://ujmagikusterapia.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1133901

Szeretettel: Jutka

Hozzászólásokwanglili258@hotmail.com

true religion outlet online
ray ban
fitflop sandals
true religion outlet
adidas yeezy shoes
ralph lauren shirts
pandora charms
nike shoes outlet
cheap jordans
canada goose
oakley sunglasses wholesale
kate spade outlet
cheap nhl jerseys
ugg outlet online
polo ralph lauren
adidas outlet store
kate spade outlet store
cheap uggs
ray ban sunglasses
nike shoes
michael kors outlet online
michael kors outlet online
coach outlet store online
longchamp outlet online
coach outlet online
polo ralph lauren outlet online
polo ralph lauren outlet
oakley sunglasses outlet
true religion jeans
michael kors outlet
mont blanc outlet
asics shoes
ralph lauren polo
coach outlet
ralph lauren uk
polo ralph lauren outlet online
oakley sunglasses
cheap jordan shoes
cheap jerseys
nike shoes for men
prada outlet
valentino outlet
michael kors handbags clearance
coach outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
asics running shoes
michael kors outlet
polo ralph lauren outlet online
valentino shoes
ralph lauren uk
hermes belts outlet
jordan retro
polo ralph lauren
kate spade handbags
mlb jerseys
oakley sunglasses wholesale
coach outlet store online
mont blanc pens
yeezy boost 350
true religion outlet
nike shoes on sale
lunette ray ban
ray ban sunglasses outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
polo outlet
fred perry
ralph lauren uk
fred perry outlet
pandora outlet
coach factory outlet
prada outlet store
ray ban sunglasses
coach factory outlet
lacoste outlet
true religion outlet
air jordan shoes
pandora outlet store
fitflop sale
giuseppe zanotti shoes
michael kors outlet online
hermes outlet
cheap nba jersey
cheap oakley sunglasses
ralph lauren uk
oakley sunglasses wholesale
pandora outlet online
adidas yeezy shoes
michael kors outlet clearance
canada goose outlet
michael kors handbags sale
coach outlet online
adidas yeezy boost
cheap jordan shoes
polo outlet
michael kors outlet online
coach factory outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
michael kors handbags
pandora jewelry
cheap mlb jerseys
michael kors outlet clearance
fitflops clearance
ralph lauren outlet
christian louboutin shoes
christian louboutin sale
pandora jewelry outlet
michael kors outlet clearance
cheap authentic nba jerseys
ralph lauren
ray ban sunglasses wholesale
ray ban sunglasses
nike shoes for women
cheap ugg boots
coach outlet
lebron shoes
canada goose jackets
vintage nhl jerseys
mont blanc
ray ban pas cher
canada goose
coach outlet
coach factory outlet
polo outlet
canada goose outlet store
ralph lauren polo
polo outlet
ray ban sunglasses
mlb jerseys wholesale
michael kors outlet online
nike outlet store
mont blanc outlet
mbt shoes
ralph lauren outlet
cheap nfl jerseys
oakley sunglasses
coach outlet online
cheap uggs
hermes birkin
ralph lauren
coach outlet
michael kors outlet online
polo ralph lauren
adidas outlet online
prada outlet store
michael kors outlet online
pandora jewelry
kate spade outlet online
nike outlet store
christian louboutin shoes
canada goose
coach factory outlet
polo shirts
michael kors outlet clearance
cheap ray bans sunglasses
polo shirts
nike air jordan 4
fitflop sandals
mont blanc
air jordan shoes
ralph lauren outlet
michael kors outlet
true religion outlet
oakley sunglasses
kate spade handbags
ralph lauren uk
coach outlet online
prada outlet online
coach outlet store online
ray ban sunglasses outlet
adidas outlet online
lacoste clothing
lacoste shoes
canada goose outlet
lacoste shirts
mulberry handbags
nba jersey
ralph lauren
valentino outlet
ralph lauren
cheap ray bans
nhl jerseys
oakley sunglasses
coach outlet
true religion jeans sale
valentino outlet store
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
ugg outlet
ralph lauren outlet
coach outlet store online
michael kors outlet online
adidas outlet
cheap nike shoes
polo ralph lauren pas cher
coach outlet online
cheap ugg boots
pandora charms
pandora rings
cheap jordans for sale
nfl jerseys
cheap oakley sunglasses
polo ralph lauren
ralph lauren pas cher
nike outlet store
oakley sunglasses
coach factory outlet
cheap ray ban sunglasses
mont blanc outlet
kate spade bags
asics outlet
michael kors outlet online
adidas yeezy shoes
mont blanc pens for sale
coach factory outlet
cheap jordans
mlb jerseys wholesale
coach factory outlet
mcm outlet
polo ralph lauren
ed hardy clothing
fred perry clothing
michael kors outlet
michael kors outlet online
pandora jewelry
giuseppe zanotti outlet
coach outlet online
cheap oakley sunglasses
coach outlet store online
fitflops sale
christian louboutin outlet
cheap oakley sunglasses
polo ralph lauren
cheap mlb jerseys
polo ralph lauren outlet
ralph lauren shirts
prada outlet
oakley sunglasses
cheap ugg boots
ugg boots
polo outlet
pandora jewelry
coach outlet
yeezy boost 350
ralph lauren polo shirts
christian louboutin outlet
coach factory outlet
coach outlet online
canada goose
ugg boots
kate spade handbags
nike outlet
coach outlet online
ralph lauren outlet
mlb jerseys
polo ralph lauren
michael kors outlet clearance
michael kors outlet
coach factory outlet
nike shoes
coach outlet
fitflops sale clearance
polo outlet
air jordan 4
canada goose outlet
air jordan shoes
coach factory outlet
pandora bracelet
michael kors outlet
polo ralph lauren outlet
ed hardy outlet
longchamp
adidas nmd r1
michael kors outlet
coach outlet
christian louboutin uk
coach outlet store online
nike trainers
canada goose outlet
christian louboutin shoes
coach factory outlet online
coach factory outlet
pandora bracelet
nike factory outlet
michael kors outlet
adidas outlet store
coach factory outlet online
coach outlet online
nike shoes for men
michael kors handbags
mbt outlet
coach outlet online
fred perry polo shirts
coach outlet
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet clearance
coach outlet online coach factory outlet
michael kors outlet
true religion jeans
ray ban sunglasses
air jordan 4 retro
michael kors outlet
canada goose jackets
coach factory outlet
oakley sunglasses wholesale
prada outlet stores
kate spade outlet online store
fred perry polo
mont blanc pens
oakley sunglasses wholesale
canada goose jackets
cheap mlb jerseys
mcm bag
nike outlet
polo ralph lauren
christian louboutin outlet
cheap ray ban sunglasses
canada goose jackets
christian louboutin
fitflops sale clearance
oakley sunglasses for men
michael kors outlet
true religion outlet store
michael kors outlet store
polo ralph lauren
mulberry uk
oakley sunglasses wholesale
cheap jerseys wholesale
adidas outlet
valentino outlet store
polo outlet
coach outlet clearance
mcm backpack
ralph lauren
ed hardy
nike shoes
polo outlet
longchamp outlet store
michael kors outlet online
fitflops sale clearance
michael kors outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses wholesale
adidas shoes
ralph lauren
christian louboutin sale
michael kors outlet
mont blanc pens
michael kors outlet clearance
oakley sunglasses
mulberry bags
adidas yeezy boost
true religion
giuseppe zanotti sneakers
mbt shoes
true religion outlet store
michael kors outlet online store
fred perry shirts
michael kors outlet online
ralph lauren uk
coach outlet online
lebron james shoes
ralph lauren uk
kate spade outlet store
mbt shoes outlet
adidas shoes for women
ralph lauren outlet
michael kors outlet clearance
canada goose outlet
christian louboutin shoes
ray ban sunglasses on sale
air jordan retro
michael kors outlet stores
polo ralph lauren outlet
nike outlet
mbt outlet
adidas shoes for men
nike outlet
ray bans sunglasses outlet
uggs outlet
kate spade bags
yeezy boost
adidas yeezy
kate spade purses
cheap oakley sunglasses
cheap jordans
polo ralph lauren
oakley sunglasses wholesale
longchamp outlet
canada goose jackets
yeezy shoes
nike shoes
oakley sunglasses
valentino shoes
puma shoes
nike outlet store
michael kors outlet online
oakley sunglasses wholesale
ugg outlet
michael kors outlet
ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet
adidas yeezy shoes
michael kors outlet clearance
cheap mbt shoes
michael kors handbags
cheap ray ban sunglasses
puma outlet
cheap ray ban sunglasses
cheap ray ban sunglasses
cheap jordans
nike shoes outlet
coach outlet store online
moncler outlet
ralph lauren uk
ray ban sunglasses
kate spade outlet
yeezy boost
michael kors outlet
nike shoes
michael kors handbags
michael kors outlet
adidas yeezy
nike outlet store
michael kors outlet
cheap jordans for sale
christian louboutin
polo ralph lauren
lacoste polo
mont blanc pens
ralph lauren outlet
polo ralph lauren
oakley sunglasses
fred perry clothing
coach outlet online
polo ralph lauren outlet
mlb jerseys
longchamp outlet
mont blanc outlet
longchamp handbags
fred perry polo
canada goose outlet
ralph lauren outlet
polo outlet
polo ralph lauren
hermes outlet
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet store
michael kors outlet clearance
michael kors outlet online
polo ralph lauren
ralph lauren
polo ralph lauren outlet online
michael kors outlet clearance
fred perry polo shirts
ralph lauren polo
michael kors outlet online
canada goose jackets
nike shoes
ray ban sunglasses
jordan retro shoes
yeezy boost 350 v2
true religion jeans
ralph lauren polo
ugg boots
coach outlet store online
canada goose
jordan shoes
pandora outlet
adidas nmd
michael kors
ray ban sunglasses for men
fitflops sale
canada goose
cheap oakley sunglasses
nike outlet
nike shoes
polo ralph lauren outlet online
coach outlet online
polo outlet
pandora jewelry sale
20170620wanglilichenlina20170614 michael kors

chenlina20170614
michael kors väska
thunder jerseys
coach factory outlet
louis vuitton outlet
ray ban sunglasses
toms outlet
mac cosmetics outlet
ralph lauren polo
rolex watch
michael kors outlet
beats by dre
michael kors outlet
louis vuitton outlet stores
michael kors handbags
oakley canada
michael kors uk
mbt shoes
clarks shoes
michael kors outlet
coach factory outlet
michael kors outlet
prada outlet
michael kors bags
prada bags
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
ralph lauren polo
coach outlet
vans shoes
michael kors handbags
coach factory outlet
michael kors canada
louis vuitton outlet
occhiali ray ban
nfl jerseys wholesale
adidas shoes
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags
coach factory outlet
borse louis vuitton
true religion sale
hermes belt
yeezy 350
burberry outlet
ray ban sunglasses
polo ralph lauren
cleveland cavaliers jerseys
michael kors handbags
cheap mlb jerseys
retro jordans
coach handbags
coach purses
christian louboutin
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
abercrombie and fitch
burberry outlet
warriors jerseys
jordan femme pas cher
michael kors outlet
ralph lauren outlet
cheap jerseys
adidas stan smith
burberry outlet
montre rolex
michael kors taschen
ralph lauren uk
rolex watches
adidas yeezy boost 350
ray ban solbriller
adidas stan smith
michael kors taschen
louis vuitton outlet
michael kors taschen
chelsea jersey
kate spade outlet
coach outlet
louboutin pas cher
nike outlet
christian louboutin uk
ray ban sunglasses uk
louis vuitton outlet
coach outlet
lunettes ray ban
ralph lauren outlet
polo ralph lauren
instyler max
nike football boots
louis vuitton outlet
knicks jerseys
polo ralph lauren
louis vuitton outlet
louis vuitton outlet
converse shoes
miami heat jerseys
ray ban canada
louis vuitton outlet stores
vikings jerseys
michael kors outlet
nike roshe run pas cher
coach factory outlet
adidas stan smith shoes
michael kors handbags
cheap basketball shoes
salvatore ferragamo
coach factory outlet
gucci outlet online
longchamp outlet
yeezy boost 350
new balance shoes
omega watches
vans shoes
pandora jewelry
christian louboutin sale
christian louboutin shoes
ray ban zonnebril
birkenstock outlet
michael kors canada
michael kors handbags
cheap nfl jerseys
jordan 8
michael kors väska
jordan 4
ray ban solglasögon
adidas yeezy boost 350 v2
coach outlet
michael kors veske
oakley sunglasses
longchamp pas cher
ugg outlet
adidas yeezy
prada sunglasses
bengals jerseys
adidas yeezy boost 350
timberland boots
chaussures christian louboutin
ralph lauren uk
oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet
timberland boots
coach outlet
hermes uk
scarpe hogan
vans store
michael kors taschen
fred perry outlet
nike outlet store
columbia sportswear
ugg boots
pandora charms
polo ralph lauren
coach outlet
Ugg støvler
hermes outlet
oakley store
timberland boots uk
lebron shoes
adidas nmd r1
kobe shoes
canada goose sale
mcm outlet
coach outlet
oakley sunglasses wholesale
air jordan 14
michael kors uk
toms outlet
true religion jeans
christian louboutin uk
kate spade outlet
tory burch outlet
adidas football boots
nike soccer shoes
pandora jewelry
ray ban sunglasses
coach outlet
rolex submariner
replica watches
replica rolex watches
ray ban sunglasses
rolex datejust
coach outlet canada
ray ban sunglasses
adidas soccer shoes
christian louboutin outlet
tory burch
ray ban wayfarer
michael kors handbags
gucci handbags
hermes handbags
louboutin outlet
polo ralph lauren
bulls jerseys
manolo blahnik
giuseppe zanotti
christian louboutin shoes
jordan 3
the north face
the north face
michael kors
timberland boots
sac louis vuitton
polo ralph lauren outlet
coach outlet
adidas outlet
gafas ray ban
polo ralph lauren outlet
christian louboutin uk
cheap snapbacks
ray ban sunglasses
burberry outlet online
michael kors outlet
nhl jerseys
kate spade
michael kors handbags
yeezy boost 350 v2
nfl jerseys cheap
ferragamo belt
canada goose jakke
coach factory outlet
cheap ray ban sunglasses
jordan 13
yeezy boost 350
pandora rings
toms wedges
louis vuitton belt
michael kors outlet
salomon shoes
asics shoes
nfl jerseys cheap
north face
clarks shoes
polo ralph lauren
michael kors
louis vuitton purses
mavericks jerseys
coach factory outlet
christian louboutin
adidas neo
spurs jerseys
louis vuitton handbags
yeezy 350
clarks outlet
kate spade outlet
michael kors uk
true religion outlet
patriots jerseys
michael jordan shoes
oakley sunglasses
kate spade outlet
louboutin pas cher
polo ralph lauren
michael kors outlet online
pandora jewelry
louis vuitton
adidas yeezy
louis vuitton outlet online
nike outlet
ralph lauren uk
michael kors handbags
michael kors handbags
sac longchamp
calvin klein jeans
columbia sportswear
ugg boots
jordan retro
oakley vault
seahawks jerseys
the north face
broncos jerseys
clippers jerseys
ray ban eyeglasses
rolex watches for sale
polo ralph lauren
coach outlet
converse shoes
vibram fivefingers
polo ralph lauren
burberry sale
kate spade handbags
prada outlet online
air max
fitflops outlet
christian louboutin shoes
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
nike outlet store
rolex watches
ralph lauren
beats by dr dre
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
fitflop sandals
retro jordans
ralph lauren
michael kors outlet
longchamp handbags
nike running
giuseppe zanotti shoes
polo ralph lauren
toms shoes
jordan 6
ralph lauren outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
coach factory outlet
oakley sunglasses
celine handbags
coach outlet
celine outlet
rolex datejust
nike air max pas cher
ed hardy clothing
timberland outlet
louis vuitton outlet
cheap jordan shoes
the north face jackets
moncler jacke
ray ban sunglasses
wizards jerseys
pittsburgh steelers jerseys
ralph lauren outlet
polo outlet
christian louboutin
michael kors taschen
kobe shoes
michael kors canada
ferragamo shoes
adidas nmd
christian louboutin outlet
adidas yeezy
tommy hilfiger outlet
michael kors tote
supra shoes
oakley sunglasses
fitflops sandals
asics shoes
burberry handbags
adidas yeezy
coach outlet
michael kors
louboutin shoes
michael kors outlet
cheap jordans
ralph lauren
nike outlet
ugg boots
manchester united jersey
coach factory outlet
michael kors handbags
air jordan
christian louboutin outlet
oakley vault
mcm outlet
columbia outlet
oakley sunglasses
mlb jerseys
michael kors outlet
under armour outlet
tory burch outlet
louis vuitton handbags
louis vuitton outlet
ray ban sunglasses
snapbacks wholesale
polo ralph lauren
gucci shoes
retro jordan shoes
fitflop sale
tory burch outlet
seahawks jerseys
kd shoes
boston celtics jerseys
yeezy 350
chenlina20170614Köszönöm!

Köszönöm!!!Te, te gyönyörűséges lelkű Jutka:)

Hálásan szorongatom kezedet! Köszönöm neked, ezt a mai napot! És köszönöm az Úr Istennek is!