Az emberiséget a hülyeségeitől kell megváltani

P-DOX a világ első, nyíltan önellentmondásos vallása, sok humorral, melynek célja, az emberek egészséges tudati és érzelmi állapotának a helyreállítása.

Voltaire: A vallás akkor keletkezett, amikor az első csaló találkozott az első ostobával.

Albert Einstein: Én egy mélyen vallásos hitetlen vagyok

A P-DOX Semmiben Sem Hívők vallás egy emberközpontú tanokkal rendelkező, humoros, se nem ateista, se nem teista vallás. Istent tudományos és logikus igényességgel definiáltuk, mint egy speciális emberi érzelmet, ezért Isten léte számunkra tudományos tény. Azért tény, mert hinni csak a bizonytalan, vagy nem létező dolgokban szoktak. A biztosat tudják az emberek. Egy budapesti lakos, aki gyakran átkel rajta, nem hisz a Lánchídban, hanem tudja , hogy létezik. Ezért a pédox egyben a világ első Istentudó vallása is. Akik ezt nem értik meg, azok számára ez a tanításunk: Istent a Mindenek Előtt Lévő Határtalan Karakutty teremtette, jókedvében, az igazsággal együtt, hogy ez az állítás biztosan igaz lehessen. Mivel Karakutty übereli Istent, és Karakutty kiválasztott népe mi magyarok lettünk, ezért mi sokkal jobban jártunk, mint a zsidó nép. Használjuk ki ezt a magasabb szintű kiválasztottságot és változtassuk szebbé és jobbá a világunkat!

Tanításaink is igen sajátságosak; Nincs itt semmiféle ellentét az idealista és a materialista szemlélet között. Mert ugyebár, eddig főként csak ezen két modell képviselői civakodtak egymással. Nézzük csak meg jobban; Istent szinonimaszóként Atyának szokták szólítani. Az Anyag (matéria) - anya (máter) Mi köze is lehet az anyagnak az anyához? Vajon miért ebből származtatjuk? Magyarul és latinul is? ... Persze egyértelmű, hogy az eredendő ok miatt, hiszen a világunk nem árva és nem csonka családban nőtt fel, hanem teljesben. Tehát megleltük a világunk keletkezésének teljes családmodelljét. Elmondhatjuk, hogy a világunk Anyag anyuka és Isten apuka közös produkciójaként a 'Nagy Bummm' által jött létre. Nem is lehet másként. Ezzel belépett harmadik fő világnézeti ágként; a világunk keletkezésének teljes család modellje, a p-dox.

A bibliai Isten, akármilyen megdöbbentő és sokkoló, sajnos csak néhány ókori skizofrén, paranoiás vagy súlyosan lelki beteg ember víziójából, hallucinációjából alakult ki. Akkor még nem ismerték ezeket a betegségeket és másnak tartották, mint manapság. Thomas Szász magyar származású amerikai pszichiáter írta: Ha te szólsz Istenhez, imádkozol; ha Isten szól hozzád; skizofrén vagy. Freud a modern kori pszichológia és pszichiátria atyja meg kollektív neurózisnak tartotta a vallást. A mai agykutatás már meglelte az agy vallási, vagy Isten központját, amelyet ha egy ateista embernél ingerelnek, akkor elmosódik a tér és idő érzéke és euforikus boldogság tölti el.

Egyébként is. Gondolj csak bele; Hívők nincsenek, mert ők is hitetlenek lényegében. Mert a hívő hisz a világ mondjuk legalább 10.000 hiedelme, vallása, világfilozófiája, mítosza, Istene közül jellemzően 1-ben és nem hisz jellemzően a többi 9.999-ben. A többi Istent is tagadja, a sajátján kívül. A többi Istennel szemben ateista. Mi ez ha nem hitetlenség???? - Az ateista is pont ezt teszi. - Hisz az ateizmus világfilozófiájában (esetleg azt hiszi, hogy tudja) és nem hisz a többi 9.999 hitbéli dologban. Sőt az ateistáknak is van Istenük, amit így hívnak: Láthatatlan Rózsaszínű Egyszarvú. Lásd a ateizmus.freeweb.hu. Tehát hibás logikai és gondolatbeli álláspont az ateistákat hívőknek tekinteni, olyan alapon, hogy ők abban hisznek, hogy nincs Isten, mert inkább a hívőket kell hitetlennek tartanunk, hiszen a "nem hit" többszörösen nagyobb a hitrendszerükben kb. 9.999 aránylik az egyhez.

Mi sokszor humorba, iróniába és szarkazmusba csomagoltuk tanításainkat. Görbe tükröt mutatunk, de akár provokálunk, kiakasztunk és felbosszantunk, hogy elgondolkozz és fejlődj. Néha azért komolykodunk is. Mint például most;

A P-DOX vallás fő célja az ideológiamentességre való törekvés, a hitmentes élet, amely eltérő ideológiák együttes és egyenjogú szemléletével is elérhető. A hazánkban jelenleg meglévő vallások színes képében egy új választási lehetőséget teremt azok számára, akik még nem tudnak és talán nem is akarnak egyértelműen állást foglalni a két fő irányzat, az idealizmus és a materializmus elsődlegességét tekintve, a világ és az élet létrejöttét illetően. Hiszen egyik alapvető tana az, hogy az a biztos, hogy semmi sem biztos, hiszen a világ fejlődik és amiről ma valamit gondolunk, az holnapra megváltozhat. Illetve megváltozhatnak a gondolataink is. A P-DOX Semmiben Sem Hívők tanai a humor és az ironikus kételkedés által létrejövő életszeretet kívánja hirdetni, amely segítséget adhat a mindennapok (csalódás-mentesebb), élményszerűbb megéléséhez.

Ezen nem hétköznapi vallás szerint, a vallási és ideológiai különbözőségek és nézeteltérések miatt volt és van jelenleg is a legtöbb konfliktus, háború és szenvedés a földön. Hazánk politikai rendszere is ezen módszerek mentén oszt meg embereket, családokat és barátokat. Ezt kívánja egy nagyon sajátos módszerrel megoldani és megszüntetni a P-DOX, hogy a jövőben ilyen már ne történhessen. Ne lehessen vallási és ideológiai alapokon embereket fanatizálni és egymás ellen ugrasztani. Küzd a társadalmukban lévő kettős mércék, ál értékek, a valódi értékeket romboló korrupció, pártosság és klikkesedés ellen.
Összefoglalva a lényeget:

Isten létét tudományos ténynek állítjuk, mint egy speciális emberi érzelem, és ezt bizonyítottuk is.

Az istenhit számos fajtáját gyógyítható lelki betegségnek tekintjük, és önzetlen tanítómunkával, és gyógyító vakcina gondolatvírusok előállításával és terjesztésével, segítünk embertársainknak kigyógyulni ebből a betegségből.

Mindenkinek az önálló vallás létrehozását javasoljuk.

Az egyik legfőbb lelkiismereti és erkölcsi tanításunk és céljuk a társadalmunkban lévő kettős mércék eltörlése

A vallások bírálatát, kritizálhatóságát, vagy a velük szembeni emberbarát szkepticizmust, ugyanolyan alapvető emberi jognak tekintjük, mint a gyakorlásukat

A P-DOX Semmiben Sem Hívők, a semmiben sem való hívés előnyeit hirdetik, a bármiben való hívéssel, vagy az ateizmussal szemben.

A humort, a tudást, az önálló emberi gondolkozást népszerűsítjük. Az ember önmagával és a világgal való hazugság és önbecsapás nélküli harmóniáját építjük. .

A P-DOX vallás a vallásokért, és egyben ellenük is.

most indult közösségi oldalunk a facebookon

Utóirat: Egy megjelent orvosi-gyógyszerészeti cikkben is találkozhatunk ezzel a névvel, amelyben ha jól értelmezzük, akkor egy rák elleni hatékony gyógyszert neveztek el "p-DOX"-nak. Azt írják, hogy ez egy olyan vegyület, amit hatékonynak talált valaki azon rákos sejtek megfékezése kapcsán, amelyek már rezisztensek voltak a kemoterápiás szerekre. Hogy ez csak véletlen egybeesés-e? ;

2- P yrrolino dox orubicin and its peptide-vectorized form bypass multidrug resistance. ...:

HozzászólásokNapi Ige IGe-től:

Napi Ige IGe-től: A judeo-keresztény bibliában leírt Isten az több mint gonosz. Egy szörnyeteg. Aki ezt élteti, az sem lehet jó ember.-

Politikai pártok ideológiájukat kínálják megváltásul, pénzemberek a gazdasági fellendülést, egyház a szemfényvesztő szertartásokat, tudósok tudományos hiedelmeiket – mindhiába, mert mindez csupán részlet, töredék, maradék. A kor hulladéka. Katarzisra, újjászületésre, önmegújításra az emberiség ma képtelen. Hisz a válságot is csupán részjelenségekben képes érzékelni: gazdasági életben, politikában, művészetben, tudományban vallásban. S bár a világ nincs válságosabb állapotban, mint volt bármikor – „Nincs itt vége semminek, nem alkonyodik a nyugati kultúra, semmi sem megy tönkre. A világ változik, de ez a természete.” –, mégis: az ember szorongatóbb pillanatokat él át napjainkban, mint korábban. Eltelt ismét kétezer év, bolygónk átlép a következő csillagképbe, a Vízöntőbe. Jövőnk titok.

"Hamvas Béla 1936".

Ez is ingyenes:Kösz, így elolvasom

mert pénzt nem akartam kiadni érte.Istenek az agyban :(7 lájkolásban segítenétek

A most indított facebook oldalamnak ilyen hosszú elérési útja van. 25 lájkoló felett tudom beállítani rövidebbre. Segítettek benne?

Köszönettel: IGe