Tíz katolikus kerestetik

Van-e egyáltalán hazánkban, nem 10.000, nem 1.000, nem is 100, hanem mondjuk 10 valóban katolikus magyar ember, aki a katekizmusban lefektetett katolikus egyház tanításait elfogadja, betartja és aszerint is él? Elém mer-e ezen tíz ember állni próbatételre? Hogy meggyőződjek igaz ember-e vagy csak szerepét játssza.

A szót nem is szaporítom és viszonzásként is hasonlót várok el, mert a papír és a számítógép billentyűzete is mindent kibír, valót és valótlant egyaránt. Lássuk a tetteket! Várom a jelentkezőket!

Emlékeztetőül néhány dolog, ami feltétele, hogy valaki katolikus lehessen, vagy annak vallhassa magát:

1. El kell tudni fogadnia a szentháromságot. Tehát az 1/3 vagy 3/1 istenképet, mint a samponnál. (egyharmad, vagy harmadolt istenkép)

2. El kell tudni fogadnia Szűzmária mennybemenetelét.

3. El kell tudni fogadnia Jézust, mint 1/3 Istent, mint Isten fiát és egyben teljes értékű Istent is. (tehát aki apja és fia is volt egyszerre önmagának)

4. El kell tudni fogadnia az Ördög a Sátán létét. Hinnie kell benne. (sokak szerint ezért ez az igazi sátánista vallás)

5. El kell tudni fogadnia Jézus állítólagos csodatételeit valóságosnak.

6. El kell fogadnia a pápa tévedhetetlenségét.

7. Nem lehet abortusza és abortuszhoz nem adhatta hozzájárulását, illetve részt sem vehetett benne közreműködőként. (ha megtette bármelyiket, ez automatikus kizárással jár)

8. El kell tudni fogadni a katolikus egyház kb. ezerháromszáz éven át (500-1800) tartó diktatúráját, terrorját, emberiség ellenes bűntetteit.

9. El kell tudni fogadni a halottak feltámadását. (zombik)

10. El kell tudni fogadni az utolsó ítéletet a katolikusok végső céljaként. (ami halállal jár szerintük az emeriség túlnyomó többsége számára)

11. El kell tudni fogadnia az angyalok létezését.

12. El kell tudni fogadni a Katolikus egyház világuralmi törekvéseit.

13. El kell tudni fogadnia az ószövetségi tömeggyilkos bibliai Istent is.

14. El kell tudni fogadnia, hogy a katolikus hívők összessége a hitben nem tévedhet.

15. El kell fogadnia, hogy az A HITLETÉTEMÉNY AZ EGYHÁZ EGÉSZÉRE VAN BÍZVA "Tehát nem lehet az katolikus, aki nem követi egyháza tanításait.

16. El kell tudni fogadnia, hogy Isten népévé formálta Izraelt

17. El kell tudni fogadnia a katolikus, néha tömeggyilkos hadvezéreket, szenteket példaképnek. Az ő életük kivétel a 10 parancsolat alól.

18. El kell tudni fogadnia, hogy a szertartásokon Jézus vérét isszák és testét eszik. (valós, vagy jelképes kannibalizmus)

19. El kell tudni fogadnia, hogy csak házasságban folytathat nemi életet, az együttélés nem elfogadott sem más alternatívák.

20. El kell tudni fogadnia, hogy nem szabad óvszert használnia és maszturbálnia sem.

21. Templomba is kell járnia és fel kell vennie az állítólagos szentségeket ( elsőáldozás stb)

22. Szolgálnia kell a papokat.

23. El kell fogadniuk az élőhalottak (zombik) valóságban való létezését, Lázár és Jézus esetét figyelembe véve.

24. El kell fogadni, hogy elbaltázták a megváltásukat, mert az állítólagos egész emberiség bűntől való megváltása ellenére éppen a keresztények maradtak még is eredendően bűnösök.

25. Elfogadják, hogy a katolikus jézushívők természetfölötti hitérzékkel rendelkeznek, ami által bevezetést nyertek a teljes igazságba.

26. El kell tudni fogadniuk, hogy a bibliai Isten a biblia által már mindent elmondott, az a tudás már felül múlhatatlan.

27. El kell tudni fogadniuk, hogy a szentírás szerzője maga a bibliai Isten.

28. El kell tudni fogadniuk, hogy az ő (kizárólagos) hitük, az örök élet kezdete.

29. El kell tudniuk fogadni, hogy egy állítóllagos mindenható Istenük, aki apja és fia is önmagának, öngyilkos lesz, vagy megkínozza és megöli saját fiát. Ez szerintük példa értékű cselekedet.

30. El kell tudni fogadni, hogy a 29-ben bemutatott öngyilkosság, vagy gyermekgyilkosság a szeretett legszebb megnyilvánulása. (Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte... mondóka)

HozzászólásokNincs nagy tolongás, de tudtam

Nagyon sok helyen meghirdettem, de tudtam, hogy manapság már szégyen ennek a felvállalása.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
A szabad gondolkodás mindenkinek kijár, akárcsak a széles látókör.Nyugodtan terjesztheted

A tudást nem lehet kisajátítani, az mindenkié és mindenki szabadon terjesztheti. Az én tudásom a tied is. A saját vallás alapítása helyes döntés.Hmm...

... akinek szüksége van vallásra, az legyen vallásos, akinek nincs szüksége vallásra az ne legyen vallásos.

Az hogy ez mennyire képmutatás az ő részéről az szerintem csak rá tartozik.
Ráadásul elég nagy hülyeség is, ha olyanra áldozza az idejét, életét, energiáját, amiben nem hisz, csak képmutat és legjobban önmagával tol ki.

Minden jót mindenhez :DDMinden vallás jó,minden

Minden vallás jó,minden vallás rossz,de inkább rossz:)Gratula!

Még soha, senki nem fogalmazta meg ilyen szépen, mi a bajom a keresztény vallással. (Én a reformátusokat is egy kalap alá veszem a katolikusokkal. Akaratom és teljes tiltakozásom ellenére ugyanis reformátusnak kereszteltek - már amennyire egy csecsemőnek van tiltakozási lehetősége.) Volt idő, kiskoromban, amikor hittem. Aztán minél többet jártam hittanra, annál jobban kételkedtem. (Meg az imáim se működtek, hiába könyörögtem istennek minden este, hogy legyenek barátaim, az osztálytársaim ne röhögjenek rajtam, ne legyek láthatatlan, ne legyek más.) Aztán jöttek a történelem órák, és akkor teljesen elfordultam a vallás eme formájától. (Saját vallást alapítok, saját magamnak :D )
Szép írás, lementhetem? Nem használnám fel sehol.