Kozma szilárd asztrológus: A mágikus "titok"-ról komolyan

„A titok”-ról komolyan. (Rész a Harmónia törvénye c. tanulmányból)

A neveltetésünk által indukált helytelen, mikor agresszív, mikor valóság-tagadóan konfliktuskerülő és valósághamisító mentalitásunkból és a helytelen táplálkozásunkból eredő betegségeink, a materialista - fogyasztói mentalitásunkból adódó valóság-tévképzeteink, lelki gyengeségeink, a gyávaságunk, kicsinyességünk és a testi korrupciónk feltárása által elsősorban az EGÉSZ EMBER mentalitása kell spirituálisan és kauzálisan megtisztuljon. Ehhez le kell mondania az öncélú termelő-fogyasztói mentalitásról és így a "Létért való küzdelem" rémeszméjéről, valamint a külső ellenségként kezelt természettel való egyenlőtlen (hiszen az ember elsősorban önmagával, saját egoizmusával, hitetlenségével, kicsinyességével kellene harcba szálljon, ami helyett, persze a külső, "vad természetet" akarja legyőzni) harcáról, a természet-irányítási mániájáról. És akkor majd a természet is újra fog tisztulni körülötte. Mindaddig valójában teljesen feleslegesek a nagy hűhóval kidolgozott és részeiben sikeresen alkalmazott, környezetvédő tudományos beruházások.

Ezek csak arra valók, hogy néhány tudósnak és a tömegeknek a lelkiismeretét elaltassák, miközben a lelkiismeretüket így, tudományos érvekkel és politikailag is letompítva folytatják az értelmetlen szuper- termeléssel járó rombolást és szennyezést... Ahhoz, hogy magasabb vibrációs szinten éljünk, mindig a közvetlen gyakorlati életfeladatok elvégzése mellett és azokkal együtt, a személyes (szubjektív) felelősségre alapozott, univerzális létérzékelést, vagyis annak a harmonikus egység- és teljesség állapotát kell a lelkünkben megvalósítanunk és a mindennapos szemléletünkben és az örök-jelen felelősségünkben fenntartanunk.

Ez, a fenti mondat azért is fontos, mert nagyon sokan úgy képzelik, hogy a személyes rezgési állapot emelése és a spirituális fejlődés elérhető a hétköznapi – materiális – gyakorlati valósághoz nem kötött, logikátlan, de misztikus tartalmú témákkal való intenzív és huzamos foglalkozással, ilyen dolgokról való beszélgetéssel, vagy fantáziálással, lelki és szellemi relakszációkkal, misztikus meditációkkal, ilyen jellegű információ-szerzéssel, esetleg ilyen jellegű un. beavatási (Pl. a joga különböző válfajai) utak követésével. Senki nem tagadja, hogy a spirituális információnak a minél erősebb áramlásához, a tényleges megvilágosodáshoz, sőt: a tényleges szeretet-állapot eléréséhez befogadásához és áramoltatásához, sőt: egyáltalán a gyógyuláshoz is, szükséges a hétköznapi feszültség-okozó hajszából való kikapcsolódás, a nyugalom és a béke - állapot huzamos elérése és fenntartása. Sőt, azt, hogy ezen belül is, a spirituális információ elindulásához és a különböző dimenziók erőtereiben létező személyi struktúráink közötti energetikai kiegyenlítődés és zavartalan információ-csere is csak akkor mehet végbe, ha bizonyos meditációs technikákat ismerünk és ezeket alkalmazni is tudjuk az úgynevezett spiritualizálódásunk érdekében. De ugyanakkor óriási tévedés is, azt képzelni, hogy mindez elégséges a tényleges fejlődéshez és a vibrációs szintünk emeléséhez. Illetve, hogy pusztán ezek által tényleges vibráció-emelődés érhető el!

Amennyire igaz az, hogy ezek nélkül, vagy például önbeavatási spirituális napló-írás nélkül lehetetlen bárminemű személyiségi fejlődés, és a tudományos ismeretek halmozása, vagy a racionális értelmi képességek, vagy akár a művészi érzékenység és előadói, vagy befogadói képesség növelésére vonatkozó törekvés is, mindössze olyan egyoldalú képesség-növekedéshez vezethet, amely bizonyos határok elérésével megreked (plafonálódik) és gyakorlatilag semmiféle életminőséghez nem vezet, ugyanúgy az is igaz viszont, hogy a személyi horoszkópokból kiolvasható hétköznapi és gyakorlati életfeladatok maradéktalan felvállalása és minél nagyobb mértékű beteljesítése nélkül - Amelyek között, figyelem: a Levegő-karmával. De még inkább a Tűz-karmával született személyek esetében gyakran előfordul a Tárgyi valósággal összhangban álló, az által alátámasztható és igazolható, Igazságnak a kiderítéséért és érvényesítéséért való konkrét küzdelem és harc is! – nem lehetséges a fejlődés és a vibráció-emelés hosszú távon és a tényleges sors-következmények, a sors-harmonizáció szintjén! És ez akkor is így van, ha egy – egy gyakorlati életfeladat végrehajtás közben, és különösen az igazság kiderítéséért és érvényesítéséért folytatott harcok közben, látható és érzékelhető módon is, csökken a vibrációs szintünk, mivel valósággal a hatalmukba vesznek és eluralkodnak rajtunk a fárasztó, illetve alacsonyrendűnek érzékelt munka közben (pl. takarítás, mosás, mosogatás, rendrakás, házépítés, udvartisztítás, stb.) közben, és főként harc közben átélt ellenérzéseink, agresszív hevületünk, szenvedélyünk, netalán a haragvásunk és a gyűlöletünk is. A Levegő-karmával és a tűz-karmával rendelkező személyek, meg kell szokják, sőt: akár az unalomig való ismétlések árán is, valósággal be kell gyakorolják azt, hogy ilyen – ellenségesnek érzékelt - körülmények között is, még a harci szituációk intenzív átélése közben is, minél kevesebbet veszítsenek a vibrációs szintjükből (lelki-nyugalmukból és jelenlét-tudatukból, és szellemi erejükből), illetve, hogy ne teljenek meg feloldhatatlan, illetve nagyon nehezen és későn feloldható feszültségekkel, sőt: hogy váljanak képessé, minden harci cselekmény után, azonnal visszaszerezni a nyugalmukat és tisztán-látásukat, spirituális éberségüket. – Amikor elérte ezt, egy egy konfliktustól irtózó, és mindenféle konfliktushelyzettől nyíltan, vagy csak öntudatlanul is, szorongó (levegő, vagy – és tűzkarmás) személy, akkor mondhatja, hogy hosszú távon és maradandóan is képes emelni a rezgési állapotát, illetve, hogy tényleges szellemi fejlődést ért el, hogy a kiegyenlítődési (megváltódási) képességét, valóban növelte. Addig, amíg ez utóbbi nincs megvalósítva, illetve, az általános emberi és a horoszkópból kiolvasható személyi életfeladatok (És ismételten felhívom a figyelmet: ezek lehetnek a tárgyi valóság szerinti igazság kiderítésére, felszínre hozására - ismertetésére és gyakorlati érvényesítésére vonatkozó személyes feladatok is!) nincsenek felvállalva és beteljesítve, mindössze csak misztikus csodabogarak lehetünk, akiknek semmiféle pozitív következménye nincs az életére a misztikus, vagy ezoterikus területen beszerzett tárgyi tudásának ténylegesen.

E törvény kapcsán és a Teremtés-Mágia törvénye kapcsán is szóba került, a mágikus úton történő könnyű és gyors meggazdagodási, és más, ugyancsak mágikus úton, de legalább is misztikus úton történő boldogságszerzési lehetőségről szóló Titok című, bestseller-lista vezető film, amelyben e két törvénynek az összemosásából, a szerzők létrehozták a Vonzás törvényét és akként beszélnek róluk. Azzal együtt, hogy el kell ismernem azt, hogy sok metafizikai igazságra ráhibáznak a szerzők, azt is meg kell jegyeznem, hogy az ok, amiért mindazok, akik e filmet megnézték (És elgondolásom szerint ezeknek a száma rengeteg, talán milliárdos nagyságú is lehet!), nem gazdagodtak meg, nem lett a szerzőkéhez hasonlatos szép és tágas háza, álom-autója, és nem találták meg a lelki társukat stb., nem más, mint az, hogy a film szerzői semmit nem tudnak mindarról, amit a fentiekben írtam. Ti., hogy attól még nem emelkedik jelentősen és az össz-személyiségem szintjén a vibrációs állapotom, ha reggelétől estig mind csak kacarászok és mosolygok máris-üdvözülten, hanem a legtöbbünknek olyan, egyenesen utált életfeladatokat is fel kell vállalni és be kell teljesíteni, amihez, éppen az illető létkörben érvényesülő nehéz karmája miatt, nem csak, hogy semmi kedve nincs, de egyenesen iszonyodik tőle, mint egyesek pl. a harci szituációk, és a személyi konfliktusok felvállalását, mások a családanyai, vagy családapai szerep- és gyermekvállalást, mások a testi munkát és ismét mások ennek az ellenkezőjét: a nagy koncentrációt, fegyelmezettséget és helytállást igénylő felelősségvállalást, vagy a pénzbírsággal, esetleg vagyon- és szabadságvesztéssel járó gazdasági tranzakciók véghezvitelét. – Mindenkinek a horoszkópjából kiolvasható karmája szerint. És ha ezt az egyéni karmáját nem vállalják fel, mind erőltethetik magukra a vidámságot és a jó érzést az emberek és álmodozhatnak reggeltől estig a meggazdagodásról, vagy a párkapcsolati boldogságról, mert a „Titok” tudása minden ilyen esetben csődöt fog mondani. – Mint ahogy csődöt is mondott azok 95 százalékánál, akik a Secret c. filmet, akár többször is megnézték. Figyelem: nem azt mondom, hogy a szerzőknek nincs abban igaza, hogy a búskomorság és a pesszimizmus és az öncélú szkepticizmus, akárcsak az irigység és az agresszió, vagy a csalás sors- következménye negatív, hanem azt, hogy az „érezd jól magad”-ra és a reggeltől estig való képzelődésre vonatkozó „misztikus” tanács betartása, önmagában még koránt sem fog hozni mindenkinél (Az esetek 95 – 98 százalékéban!) pozitív eredményeket. Párommal utána néztünk, hogy a szerzők, akik azt állítják, hogy a „titok” használatával gazdagodtak meg, hogyan tudták ezt elérni. Nos, a dolog roppant egyszerű: ugyanúgy mint Jose Silva és az agykontroll-oktatók: olyan eleve „sikerre ítélt” könyveket írtak és írnak, illetve olyan népszerű, „gazdagodj meg könnyen és gyorsan” – jellegű tanfolyamokat tartanak, amelyekre mindenki, akinek gőze nincs a fent leírtakról szívesen és naivan „befizet”.

HozzászólásokÉn is hálával tartozom

Nekem még csak négy éve készítette el Kozma Szilárd úr a horoszkópomat, de máris gyökeres pozitív változások jelentkeztek a sorsomba, életembe. És ha mindez nem is történt volna meg, akkor is hálás lennék neki, mint ahogy vagyok is, már csak azért is, mert a feltárásai és tanácsai segítségével, megszabadultam az eddigi életem legnagyobb bajától, a máj - epe, cukor, és általános vér-egyensúlyi bajaimtól, amelyek már a látásomat is veszélybe hozták. Már csak ezért is, aminek a helyrehozását az orvosaim, minden jóindulattal sem tudták elérni hálás vagyok neki. Arról nem is beszélve, hogy a szellemi életút, amin elindított, mennyire jó, és örömteli.Én is hálávl tartozom

Nekem még csak négy éve készítette el Kozma Szilárd úr a horoszkópomat, de máris gyökeres pozitív változások jelentkeztek a sorsomba, életembe. És ha mindez nem is történt volna meg, akkor is hálás lennék neki, mint ahogy vagyok is, már csak azért is, mert a feltárásai és tanácsai segítségével, megszabadultam az eddigi életem legnagyobb bajától, a máj - epe, cukor, és általános vér-egyensúlyi bajaimtól, amelyek már a látásomat is veszélybe hozták. Már csak ezért is, aminek a helyrehozását az orvosaim, minden jóindulattal sem tudták elérni hálás vagyok neki. Arról nem is beszélve, hogy a szellemi életút, amin elindított, mennyire jó, és örömteli.Kedves Ragyogás

Sajnálom, hogy csak most olvastam el a tanácsodat és a szerelmemnek, és az internetes barátomnak (Az életben még sajnos, nem voltlehetőségünk találkozni) kritika- elutasítását. Kérlek, ne vedd ezt nagyon a szívedre, és azt sem, hogy meg vallom őszintén, nekem jól esett, hogy legalább ők kiállnak mellettem, még akkor is, ha te most te ennek - Írhatnám, hogy talán nem véletlen, de én nem szeretek misztikuskondni.. - az áldozata lettél. De hidd el, hogy őket is meg lehet érteni, és nem csak azért, mert mostanában annyi, de annyi - Hidd el, hogy sok - sok becsületes önvizsgálat után is, csak azt mondhatom, hogy: igazságtalan támadás, sőt aljas hazudozásokon alapuló hitelrontó rágalom ért, hogy nem lehet csodálkozni. De be kell ismernem az igazság kedvéért, hogy a te hibád csak egy billentyű félreütés volt, illetve az, hogy az értelmezhetetlenségig - szó végéről el maradt egy g-é betű. Nos, ha az olvasó viszont szintén elhagyja az i betűt is a végéről, akkor máris rosszindulatúnak, sőt: egyenesen cinikusnak néz ki a kritikád, mert így az lesz az értelme, hogy azt állítod: magát "az értelmezhetetlenséget" fogalmaztam meg.
Szerelmem és barátom nevében is a megbocsátásodat kérem tehát, és biztosítlak, hogy igen is, más körülmények között könnyű lett volna észrevenni a kis elírást, illetve azt, hogy te jóindulatúan figyelmeztetsz, nem úgy, mint a munkahelyi unalmukban, rólam személyi rágalmakat kieszelő és egymást ezzel szórakoztató Uniqe és Pipavirág, akarom írni: Pics-pacsvilág. :)
A hiba tehát, amit észleltél, éppen abból ered, hogy az ilyenek elveszik az időmet és nincs rá időm, hogy kissé szellősebben írhassak. Remélem, hogy miután ez a minden szabadidős időmet és energiámat felemésztő Grele-Éva féle vihar elmúlik, egyszer nekiülhetek és egyértelműn érthetővé fogalmazhatom át az egészet.
Köszönöm tehát a jóindulatú kritikát és a kis félreértésből származó vihar-előszél miatt, bocsánatot kérek.Köszönettel Kozma Szilárdnak

Kozma Szilárdnak köszönhetem a magam, majd később a feleségem és a fiam születési horoszkópjának az értelmezését. Nagyon sokat jelentett a segítsége, s ezért hálából a Szilárd asztrológusi segítségét (a személyes horoszkóp feltárását) mindenkinek a legmelegebben a figyelmébe ajánlom! Nem hiszem, hogy Kozma Szilárdon és Dénes Márián kívül magyar nyelvterületen valaki is képes ilyen minőségű segítséget nyújtani a személyes (“születési”) horoszkóp értelmezésén keresztül. Ha tényleg a Titkot keresik, rendeljék meg Tőle a személyes horoszkópjuk értelmezését-feltárását!Nálam már az előző írásokban sem volt gond.

Nekem csak egy dolog tűnt fel, amikor Micimackó másról próbál írni valójában mindig saját zavarodott mentalitásáról tesz tanúbizonyságot, és még csodálkozik hogy a zavarodott elméje nem képes megérteni semmit ami minimálisan is logikus. Amikor Jézust és Brad Pitt et egy kalapba dobta és médiasztárnak nevezte mindkettőt na az már csak hab volt a tortán. Nem tudom ki tudna jótanácsot adni egy elveszett léleknek aki 360 fokba mozdulna egyszerre meg nem is és folyamatos megértési problémákkal küszködik, miközben mindent kritizál és zagyván gyökértelenül filozofálgat(sajnos az itt jelenlévő fórumozók 90% is ezt teszi)
Becsületére legyen mondva arra már rájött hogy a megoldást önmagában kell keresse.

Csak egy jótanács kedves Krisztián: Urambocsá, nehogy elkezdjen Skypeon másoknak pénzért jótanácsokat osztogatni ahogy ezt korábban már kifejtette, mert lehet hogy az elején szórakoztató lenne, sőt akár kisebb vagyont is össze lehet kaparni ilyesmivel, de előbb utóbb katasztrófához vezetne amit a sors meg is jutalmazna, és remélem ezzel ön is tisztában van!Ne hülyítsük már magunkat kérem!

Az hogy tömegek már rászoktak a szelíd és tartalmatlan jókívánságokhoz meg angyali energiákat küldözgető tündi-bündi hupikék pillangókhoz, meg mitt'omén milyen ungyula-bungyula cikkekhez, (urambocsá csak gondolkodni ne kelljen) az egy dolog!
Ne hülyítsük már magunkat kérem!
A helyzet ugyanis az hogy aminek van tartalma oda agyalni is kell, és többször kell elolvasni. Menni fog az csak egy minimális valódi energiát kellene bele fektetni akár kikapcsolódásként is, a tündéri ungyum-bungyumkodás helyett. Nem elég csak egymás buksilyát simogatni (ál)szeretet energiákkal mint az már megszokott a többi fórumon, ahol gyakorlatilag lassan már az égvilágon semmiről sem esik szó, csak a romantikus kislányos szerelemről meg a tartalmatlan ingyen elérhető boldogság érzésekről, urambocsá még véletlenül se essen szó pl.: gyerek nevelésről vagy bármiről aminek köze lenne a megfogható valósághoz!!!
Ha meg már a hangnemről beszélünk bizony az igazság nem jólfésült, színes és vigyorog mint azt elvárnánk az ilyen valódi spiritualitást vesztett fórumokon, hanem fájni szokott főleg ha célba talál.
Tessék figyelve olvasni, persze ha nem tetszik akkor lehet bambulva mosolyogni meg tündér pillangós rózsaszín jókívánságokat osztogatni egymás közt.Violetta, nem acsar szándékkal javasoltam amit...

Amire viszont, kifogásolható hangnemben és stílusban válaszoltál. Írod: "Nem fogunk gyérebben fogalmazni, mindenki annyit ért meg belőle, amennyit tud." / Rendben van. "Az, aki kevesebbet ért, ne dirigáljon már, hogy a többi felesleges! :D Ki hallott már ilyet?" /1 javaslat és 1 dirigálás közötti különbséget, hadd ne én mutassam már meg./
"Szellősebben? Tehát kókler misztikus szinten, ami itt megszokott egy kis meló közbeni kávé mellé- akik ilyen igényekkel szólalnak meg, eltévesztették a házszámot." /Ha nem lennének a melósok, akik kikapcsolódás gyanánt kávézás közben, felcsillanó tekintettel olvasásba vetik magukat, nem lennének kuncsaftjaitok sem. Mert az emberiségnek az a része, aki nem jutott fel annyira az "uborkafára", ahogyan Te, dolgozik. És kikapcsolódást is, keres a Neten. És most szerető áldásomat küldöm el, hogy ne sértésnek, vagy kritikának érezd soraimat. Bár! A kritika mindenkit felemel... míg a kritizálás lehúzó. És felemelni szándékoztam e soraimmal ezt a cikket s az íróját. Áldás. Sajnálom, ha bántó lenne viselkedésem! Köszönöm! A.Nálam már az előző írásokban

Nálam már az előző írásokban egyértelműen lejött és itt is ugyan ezeket tapasztalom, hogy minden mást, ami a Ti körötökön kívül esik, az kókler hamis téves és mindenki egoista.

Tipikus esetei vagytok annak, mikor behajt valaki az egyirányú utcába amit nem vesz észre és mindenkit leteremt, hogy nem ismerik a szabályt és mindenki szembe jön, csak éppen ő nem veszi észre, hogy rossz irányba halad.

Aki egoistának és kóklernek nevez másokat, így leteremti a másik javaslatát, az hiteltelen.

Ragyogás mellé állva kicsit én is teljes mértékben egyetértek vele, hogy olyan érthetetlen, a végletekig értelmezhetetlen a leírás. Mind. Az előzőek is.
Szerintem attól, hogy ilyen körmön fontolt, kilométer hosszan megfogalmazott, szépen csengő, de ugyan akkor értelmetlen szavakkal még nem lesz senki és semmi hitelesebb és érthetőbb.

Most már tudom miért mondogatjátok ennyire kihangsúlyozva, hogy kókler és egoista.

Ez nem tanítás, hanem tömegek félrevezetése intelektuális szavakkal.Javaslat volt, nem kritika és támadás.

Meglehet értani, csak nehezebben. És kevésbé olvashatóbb a túlzsúfolt tartalom miatt, meg nehezen érthető a nem laikusoknak szánt megfogalmazása is... akkor mért ide lett felrakva?

Elgondolkodtató, hogy egy szelíd jelzésre ilyen harapós válasz jöjjön !!!!
1 állítólag tanult, közismert ember tollából... Nem kéne harapni-ha tanítani akar valaki tömegeket, márpedig úgy vettem le, hogy igen.kevesebb információ

Nem fogunk gyérebben fogalmazni, mindenki annyit ért meg belőle, amennyit tud. Az, aki kevesebbet ért, ne dirigáljon már, hogy a többi felesleges! :D Ki hallott már ilyet?
Szellősebben? Tehát kókler misztikus szinten, ami itt megszokott egy kis meló közbeni kávé mellé- akik ilyen igényekkel szólalnak meg, eltévesztették a házszámot.
Bizonyára azt, hogy:
"nem azt mondom, hogy a szerzőknek nincs abban igaza, hogy a búskomorság és a pesszimizmus és az öncélú szkepticizmus, akárcsak az irigység és az agresszió, vagy a csalás sors- következménye negatív, hanem azt, hogy az „érezd jól magad”-ra és a reggeltől estig való képzelődésre vonatkozó „misztikus” tanács betartása, önmagában még koránt sem fog hozni mindenkinél (Az esetek 95 – 98 százalékéban!) pozitív eredményeket."

Így kellett volna leírni: ha rosszul érzed magad az tényleg rossz, és egos is vagy kicsit, mert pl. irigykedsz, de lényeg, hogy az, hogy happy akarsz lenni kevés ahhoz, hogy boldog legyél. - De ez nem csak metafizikátlan, hanem még magyartalan is.Jó írás ....

csak zsúfolt.
Javaslom, szellősebben és kevésbé túlfogalmazottabban kellene feltenned. Némely helyeken, az értelmezhetetlenségi van megfogalmazva.