Kozma Szilárd asztrológus: A jóslásról és fekete mágiáról

„Mihaela // Jós és ezoterapeuta” - olvasom egy könyvbolt pultján hagyott névjegykártyán. Számomra, aki majd húsz éve elkötelezett hivatástudattal foglalkozom szellemtudományokkal és ezen belül asztrológiával, és aki tizenhét éve, hogy gyakorló asztrológusként, de nem jósként, hanem karma-feltáróként, vagyis a személyi horoszkópokból kiolvasható egyéni spirituális struktúráknak megfelelő sorsfeladatokat feltáró és értelmező asztrológusként, keresem a kenyeremet, nem is annyira a középkori kuruzslás képzetét idéző, misztikumában is kacifántos ezoeterapeuta kifejezés tűnik fel, hanem a jós.

Az, hogy miután a századfordulói világvégéről és apokaliptikus katasztrófákról szóló fantáziadús jóslatok is mind megbuktak az angol trónörökös volt feleségének: Diana hercegnőnek a fényes uralkodói jövőjéről szóló, fél millió dolláros horoszkópjában leírt hazudozásokkal együtt, valaki még lehet annyira tájékozatlan szellemileg és spirituálisan naiv, hogy a jóslást jelölje meg hivatalos szakmájaként, mesterségeként.

1) Nem az a baj a jóslással, hogy jósolgató személyek mindig sikamlós, vagyis kétes erkölcsű alakok, hanem az, hogy a gyakorló asztrológus számára teljesen világos, hogy nem annyira kívülről (Pl. a konstellációk által), hanem belülről vagyunk meghatározottak és a születéskori konstellációk és bolygók állása mindössze egy kauzális térkép a belső meghatározódásokról.
Mivel még csak nem is annyira a gén struktúráink jellege jelenti ezt a belső meghatározódást, hanem a tudattalan spirituális struktúránk jellege, az un. lelkünk és a szellemünk színezete. 2000 éve, már hogy Jézus figyelmeztet arra az egyszerű, de egyetemesen érvényes tényre, hogy nem azért van az ember, hogy megnyerje az életét és nyári vakációként élje azt le, de nem is az a rendeltetése, hogy ő valamitől is külső erőknek: a sorsnak, a csillagoknak és a bolygóknak, vagy az Istennek a protekciós kegyeltje, vagy az ártatlan üldözöttje legyen. Ezért szamárság, sőt egyenesen vétek a "csillagjósokra hallgatni" Jézus szerint, és szerintem is.

2. - Az ezoteria - Figyelem: nem ezotérika! - kifejezés belső kört, illetve magas beavatottságot jelent, és Pithagorasz nevezte ezoterikusoknak a hozzá legközelebb álló, kiválóan szorgalmas, erkölcsös és értelmes tanítványait, akiket a többiekkel ellentétben, a saját lakásában, illetve az udvarán tanított. Ez a tanítás viszont egyáltalán nem misztikus gyógyításokról (nem a természetes, pl: gyógynövényes, vagy a misztikus terápiák alkalmazásáról szólt.).

Hogy miért találom furcsának és ízléstelennek azt, hogy valaki úgy tünteti fel a jósi foglalkozására és mesterségére és utaló címét mint más a mérnökit, a doktorit, vagy például az autószerelő, fuvarozó, gázszerelő, stb. szakmai megnevezést használja? Elsősorban azért, mert azok a személyek, akik az utóbbi megnevezéseket jelölik meg kenyérkereső mesterségükként és foglalkozásukként, ezzel együtt garanciát és személyes felelősséget is vállalnak arra, hogy aki a szolgáltatásukat és munkájukat igénybe veszi, ezt a munkát és ezt a szolgáltatást ellenőrizhetően használhatja is valamire konkrétan. A munka nyomán, az igénylő - rendelő a pénzéért cserében hozzá jut valamihez, esetleg valami kézzel fogható, pozitív változás történik a szervezetében, a személyében, vagy a környezetében. A szolgáltatásának és a munkájának amit gyakorol van valamilyen kézzel fogható, vagy másképp érzékelhető és észlelhető eredménye és van valóságos következménye!

Amennyiben egy épülettervező mérnök rosszul számít ki egy gerendát, vagy egy szerkezetet és emiatt anyagi kár, vagy baleset származik, a mérnöktől azt számon kérhetik, beperelhetik és az okozott kár, vagy a baleset nagyságának és minőségének megfelelően el is ítélhetik. Ha bebizonyosodik, hogy egy orvos rosszul végzett el egy műtétet, azért ő - nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is - törvényesen számon kérhető, beperelhető és megbüntethető. Az újságírónak számolnia kell a következményekkel, amennyiben hamis híreket közöl, vagy alaptalanul állít valamit. A szobafestővel, az áccsal, a gázszerelővel szintén ez a helyzet: felelősséget vállal a szolgáltatásaiért, ami azt jelenti, hogy felelősségre vonható ha felbecsülhetően és kimutathatóan rossz minőségű munkát végez és ha emiatt kimutatható anyagi, vagy erkölcsi kára származik valakinek. Arról viszont már csak a történelem könyvekben és régészeti okmányokban olvashatunk, hogy egy - egy híres jóst kivégzett, száműzött, vagy börtönbe vetet valamelyik uralkodó a téves jóslatai miatt! Azokat, a jóslást hivatásként és mesterségként, meggyőződéssel és felelősségtudattal gyakorló jósokat tehát, akik rosszul végezték a munkájukat a kornak megfelelő eszközökkel megbüntették a munkaadójuk amiért őt a téves jóslatokkal félrevezették. De ma ki hallott arról, hogy valakit akárcsak pénzzel is megbüntettek a téves, tehát félrevezető jóslata miatt?

Furcsa módon, amikor a racionálisan rendezett, felvilágosult és pragmatikus világunkban egy-egy, az átlagon felüli pszichológiai érzékkel rendelkező jós, a valószínűség számítási eredményeket semmivel meg nem haladó, tehát „a vak tyúk is talál szemet” filozófia alapján hozott 33 százalékos találati jóslataival sokkal több pénzt keres mint egy - egy egész nap rendelő fogorvos, senkinek nem jut eszébe, hogy őt a hibás jóslataiért - a rosszul végzett munkákért! - elszámoltassa. Ne tekintsük ezt a fonák a helyzet jellegtelenül banálisnak, és ne térjünk hamar napirendre fölötte azzal, hogy „Aki jósokhoz jár, meg is érdemli a sorsát.”, mert a jelenség messze túl mutat önmagán. A jóslásnak egyre erősebb üzletágként való feltörése arra figyelmeztet, hogy miközben csak a kézzelfogható tényekben, az érezhető és kívülről is látható boldogságban hittünk jó ideig, elveszítettük a valóság iránti érzékünket és oda jutunk hogy, ha rejtetten is, de majdnem mindenki babonás lett. Mivel e felvilágosodott és pragmatista civilizációnkban a jóslói és az igen sokat mondó, de még annál is többet sejtető „ezoterapeuta” szerű fantáziadús foglalkozások gomba módra szaporodnak, nem árt, ha a jóslás jelenségét annak a legérzékenyebb és egyben a leggyengébb pontjánál fogva: a személyi felelősségtudat szempontjából, a felelősségre vonhatóság szempontjából megvizsgáljuk.

Majd két évtizedes asztrológusi tapasztalatomból tudom, hogy azok a személyek lesik a jövőt, a napi horoszkópokat, várják a jóslást, keresik a jósokat és szeretnének velem is (néha a szó szoros értelmében is:) "minden áron" jósoltatni, akik nem szeretik az erőfeszítést, akik nem akarnak a gondolataikért és a tetteikért és ezáltal a sorsukért és a jövőjükért felelősséget vállalni. Azok akik el szeretnék el hárítani az emberi sorsunkból adódó, türelmünket és az áldozat-készségünket próbára tevő, figyelmet, erőfeszítést és kitartást igénylő nehézségeket, illetve a nehézség elhárítás érdekében hozott döntésekkel járó személyi felelősségeket. A jósláshoz, illetve a jósokhoz való fordulás pszichológiája nem annyira a könnyen elérhető boldogságba, „szerencsés véletlenbe”, vagy szerencsés találkozásba vetett remény, és nem a szerencsétlenségtől való félelem, de még csak nem is a kíváncsiságban gyökerezik, hanem a felelősség- elhárítási késztetésekben, illetve az abban való reménykedésben, hogy az illető személy (személyek) nem kell különösebb erőfeszítést tennie az egészsége és a boldogsága megszerzése érdekében. Hogy nem kell a belső és külső gyengeségeit legyőznie, nem kell erőt vennie magán a lustasága, az irracionális félelmei, szorongásai, a figyelmetlensége, a szétszórtsága, a tudatlansága miatt, nem kell szembenéznie és felszámolnia a tévképzeteit és előítéleteit, nem kell belső és külső erőfeszítéseket tennie a szeretetre, az odaadásra és az áldozat hozásra való képtelensége legyőzése érdekében, vagy reflex-szerű agresszív mentalitása, illetve a megbocsátási, elengedési képtelensége, a gyűlölete, vagy a sors-neheztelése legyőzése érdekében.

A jóslás, amennyiben nem komoly metafizikai ismeretekre alapozzák és nem komolyan végzik, merő szélhámosság. Ám a fekete mágia fogalmát kimerítő, személyi akarat- és szabadcselekvés bénító, a személyi-tudat (az autonóm öntudat) szabadsága ellen elkövetett bűn, amennyiben igazi beavatott (jó szakember) végzi. Kezdő asztrológusként puszta kíváncsiságból még engedtem az ilyen igényeknek, gondolván, hogy a jóslás ürügyén elvégzett sors-értelmezésekkel és asztrológiai ok - okozati feltárásokkal rá tudom vezetni a jóslat igénylőket arra, hogy jobban járnak, ha a horoszkópjukból kiolvasott gyengeségeiket beismerve, azokat feloldják és az újonnan feltárt önismereti elemekre alapozott pozitív alapállásból próbálják meg elérni az áhított céljukat. E humánus kísérletezgetéseim alkalmával viszont azt kellett tapasztalnom, hogy a jóslásra vágyókat igazából nem is érdekli az, hogy mit olvasok ki a születési képletükből és, hogy abból milyen, a jelen helyzetüket és a jövőjüket is befolyásoló következtetéseket vonok le, hanem csak az, hogy „megjósoljam”, illetve, hogy asztrológusként azt mondjam, amit ők szeretnének hallani a jövőjükkel, a szerelmükkel, a szerencséjükkel, stb. kapcsolatosan.

A naiv, tájékozatlan és türelmetlen, illetve a lelkileg kényelmes és szellemileg lusta ember tehát azért megy a jóshoz, mert ő (jogosan!) kételkedik a saját rózsaszínű jövőjében és a jósra, a jóslásra ruházza a felelősséget azért, hogy ez a rózsaszínű jövője beteljesedik-e, vagy nem. A jósi foglalkozást gyakorló „beavatott” pedig, a pénzzel együtt, átveszi a gyenge akaratú, naiv, olcsó boldogságban és egészségben reménykedő személytől a annak a sorsa iránti kevés felelősségét is és a „kedvező vagy kedvezőtlen” jóslatával nem hogy semmi értékeset nem ad cserében, de a felelősség látszólagos átvállalásával együtt, pszichológiailag megfosztja a hozzá fordulót annak a legdrágább kincsétől: a szabad akaratától, vagyis az emberi öntudatától. Amint a fentiekben említettem, az alaptalan jóslat ártalmatlan ugyan, de végül is becstelen tett, a személyi sorselemekre alapozott jóslatnak viszont pszichikai beteljesítő természete, illetve mágikus ereje, un. placebó hatása van. Ez lebénítja a jóslást fogadó - elfogadó személy szabad akaratát és az önkéntelen cselekvések útján elindítja őt a negatív jóslatok beteljesítésének az irányába. A pozitív jóslatokat ugyanis nem lehet személyi felelősségvállalás nélkül, akaraterő összpontosítás nélkül, vagyis gyengeséggel, kábulattal és zavartsággal beteljesíteni. Hát ezért nevezik a szó eredeti értelme szerinti ezoterikus körben: a szellemi (egyetemes) törvények természetét (mindig és minden körülmény között ható) ismerői a tényleges sorsismereti elemekre alapozott jóslás műveletét fekete mágiának.

HozzászólásokKöszönettel Kozma Szilárdnak

Kozma Szilárdnak köszönhetem a magam, majd később a feleségem és a fiam születési horoszkópjának az értelmezését. Nagyon sokat jelentett a segítsége, s ezért hálából a Szilárd asztrológusi segítségét (a személyes horoszkóp feltárását) mindenkinek a legmelegebben a figyelmébe ajánlom! Nem hiszem, hogy Kozma Szilárdon és Dénes Márián kívül magyar nyelvterületen valaki is képes ilyen minőségű segítséget nyújtani a személyes (“születési”) horoszkóp értelmezésén keresztül. Ha tényleg a Titkot keresik, rendeljék meg Tőle a személyes horoszkópjuk értelmezését-feltárását!hűdevilágít

válasz erre: A megvilágosodásra leginkább

Én is szeretlek!

Jézus

(Ne bántsd őket, Uram, nem tudják, mit beszélnek.)haláljós asztrológus

Kedves Cathsy, na, ez az "asztrológus" egyáltalán nem kérdés, hogy kókler volt-e! Egyértelműen az. Az említett események semmilyen módszerrel nem jósolhatóak meg. Logikus, hiszen minden ami Önnel történik a szellemi tevékenységeitől, karmafeloldásától, vagy fel nem oldásától függ. Nyilván a karma fel nem oldása negatív eseményeket vonz maga után. Az az egészséges, ha egy asztrológus feltárja a karmáját, s elmondja, hogy a karmaverklizésnek mik lehetnek a következményei, de ezt is bizonyos skálán. Csak annak mondható biztosra a következménye, ami már megtörtént. Tehát ha pl 20 és 30 éves kora között, mind a munkahelyén, mind a házasságában, párkapcsolatában férfi szerepet, irányítói szerepet töltött be akkor egy időre feltehetően valóban foganás képtelenné vált testben is. De a legtöbb esetben egyáltalán nem végletesen, ez mind attól függ, hogy szellemiekben mennyire volt agresszív, behatoló, irányító, hódító stb.
Az Ön kókler asztrológusának én az Ön helyében bátran kiírnám a nevét. Ugyanis más metafizikailag kevésbé tájékozott embert is "megátkozhat" és megrémíthet" a hamis, alaptalan vagy téves alapon végzett jóslataival. Párom, Kozma Szilárd pedig azt üzeni, menjen és alaposan rúgja fenékbe az illetőt! :D Azután meglátja megnyugszik és felszabadul a szörnyű "jóslat" alól.
A kártya jó bizonyára kicsit jobban értett a spiritualitáshoz, hiszen, amint írja, a múltját jól ismerte, viszont egyértelmű világias kóklerkedés azt "jósolni", hogy az illető hol fog élni, ez elég nevetséges, és valójában kétségbe vonja számomra azt, hogy az Ön múltjaként miféle kétértelmű frázisokat csattogtatott el. Én egyedül a Tarot-ban való olvasást találom hasznosnak, de nem ismerek olyan gyerekes szórakozást a Tarot-tal, amely megmondaná mely országban fogok majd élni. És más kártyák erre vonatkozó "jóslatait" is gyerekesnek tartom. Az asztrológia és a Tarot is útmutatás, nem pedig jóslás. Viszont, ha egy folyamatnak ismerjük a szellemi gyökerét, előzményét, akkor a metafizikai törvények alapján, asztrológiai analógiák segítségével a következmény feltárható.
Viszont míg a Tarot mindig csak egy adott helyzetben ad többféle értelmű helyzetleírást és tanácsot, így egyrészt maga a tarot sem ér sokat karmikus önismeret nélkül, tehát asztrológiai képletünk karmikus feltárásának ismerete nélkül. Tehát a Tarot-tal szemben az asztrológia összehasonlíthatatlanul több információval lát el. Olyanokkal, amelyek 6 milliárd káryta-kidobással sem tudhatunk meg sehonnan, tulajdonképpen asztrológia nélkül nincs spirituális önismeret, se karmafeloldás, csak homályban tapogatózás. Mondom ezt úgy, hogy régebb, a képletem ismerete előtt sokat használtam a Tarot-ot és a Ji-Kinget, nagyon szép gondolatokat olvastam értelmezésként, ettől függetlenül semmilyen lényegesebb problémámat nem tudtam azok segítségével megoldani.A megvilágosodásra leginkább

A megvilágosodásra leginkább rászoruló elmeállapot az, amely úgy látja, hogy az emberi lények rászorulnak a vezetésre vagy a megvilágosodásra. Az a bűn, amit leginkább szeretni kell, és megbocsájtani, az az elmeállapot, amely az emberi lényeket bűnösnek látja.
Azok közülünk, akik a tér egy felvillanásához (megvilágosodottsághoz) negatív megközelítéssel jutottak el, lehet, hogy azzal próbálják kényelembe helyezni magukat, hogy azt mondják, egy Boddhiszattva-úton vannak, és azért születnek le, hogy segítsenek másoknak. De akkor még jobban ügyelnünk kell az indítékainkra.
Mindenkinek, aki megengedi másoknak, hogy úgy kezeljék, mint spirituális vezetőt, a saját felelőssége, hogy megkérdezze magától: A világban számomra elérhető összes észlelés közül miért hangsúlyozom én a testvéreim tudatlanságát? Mit keresek én egy olyan szerepben, ahol ez a valóság? Milyen mércéhez ragaszkodom, amely szerint sok ember szenvedni látszik, miközben én vagyok a megvilágosodott?

Szeretettel!Hát kicsi önismeretet

még Kozma Szilárd is tanulhatna!

Milyen érdekes, neki az a bűn "fekete mágia" ha az általa lenézett gyenge és tudatlan emberkék reménymorzsákért elzarándokolnak, pláne fizetnek jósoknak.

Első körben ajánlanám önvizsgálatot tartani, milyen spirituális hozzáállás ez?
Hol van itt a megértés, a tisztánlátás, a mindent elfogadó szeretet?

A honlapján fennen hirdeti az egyetemes törvényeket. Saját szájíze szerint, de akkor mitől egyetemes??? Ezzel szemben nem alkalmazza és nem ismeri azt a törvényt ami így szól: Teremtsd meg a saját világodat és hagyd, hogy a többi ember megteremtse a sajátját!

Aztán itt van az elkülönülés törvénye ( Deepak Chopra )
"Az Elkülönülés törvénye meglendíti a fejlődés egész folyamatát. Ha megértjük e törvényt, többé nem érzünk késztetést a megoldások erőltetésére. Ha egy probléma megoldását erőltetjük, csak újabb problémákat hozunk létre. Ha azonban a bizonytalanságra irányítjuk figyelmünket, és nyugodtan szemlélve várjuk, hogy a megoldás felmerüljön a kaotikus kavargásból, akkor az, ami felkínálkozik, mesés és izgalmas."

Tehát Szilád fő problémának ( fekete mágiának ráadásul ) tartja a jósok munkáját. Ha ennyire nyomul, ennyire győzködik az azért kicsit nagyon gyanús, nem? Ha valakinek az önértékelése a helyén van, akkor tudja hogy mennyit ér, sem magát, sem a többi embert erről nem győzködi. Sőt. Visszaemlékszik azokra a hibákra amiket a múltban elkövetett, elfogadja azokat ezáltal megértve a többi ember tudatlanságát és gyarlóságát.

A Tarot egy csodálatos eszköz az önismerethez, sokan meditációkat készítenek a lapokhoz.tényleg nem az elnevezés számít

Nos, nekem nagyon nem tetszett a fenti cikk, mivel úgy érzem, Szilárd túlságosan is az elnevezéseken lovagol, holott teljesen mindegy, hogy egy jós, aki különböző eszközök segítségével jósol, az hogyan nevezi magát, pl. csak jósként, vagy oda írja, hogy a jóslás melyik formáját űzi, pl. asztrológus, vagy kártyavető, stb.
Mindezek fényében tehát Szilárd tulajdonképpen a saját szakmáját hordta le, a jóslást, hiszen az asztrológia is az, hiába is szerette volna szépíteni és különbséget tenni magasztos megfogalmazásaival a "csak jóslás" és az asztrológia között. Ráadásul, honnan is tudhatja, hogy az a valaki, aki "csak jósként" és ezoterapeutaként nevezte magát, nem éppen ő is az asztrológia segítségével és egyéb más eszközök segítségével jósol. Tehát egyáltalán nem értem, miért is kell feltételezni valakiről azt, hogy szélhámos, ha csak annyit ír a névjegykártyájára, hogy csak "jós". Nyilván, nem nevezi bárki így magát, tehát meg van az alapja, hogy így nevezze magát (biztosan végzett ilyen irányú iskolákat), hiszen ez egy összefoglaló név, amibe a jóslás összes formája beletartozik, így az asztrológia is. És az, hogy csak annyit írt, hogy jós, semmiféleképpen nem jelenti azt, hogy ő szélhámosabb lenne, mint az, aki asztrológusként tünteti fel magát.
Tehát, ha a szerző szerint egy jós szélhámos, akkor egy asztrológus is az, semmivel sem több.
Az pedig egy másik kérdés, hogy az ügyfél hogyan fogadja a jóslás eredményét (akár asztrológus végzi, akár kártya alapján, akár bármi alapján történik is az) és valójában mit is akar hallani. Ez nem a jós tevékenységét, szakmaiságát minősíti. És szerintem az sem a jós feladata, hogy az ügyfelek problémáit megoldja és az ahított céljaik elérésében segédkezzen, ha pl. a jóslás más eredményt hoz, mint amilyet az ügyfél hallani szeretett volna.Szerintem nem az elnevezés

Szerintem nem az elnevezés számít, hanem az ember minőséga maga... hogyan teszi, mit tesz, stb.
A jóslás magyar szavunk amúgy is arra a jószándékra utal, hogy nem jövendőt mond, csak úgy, hanem megpróbálja az adott illetőnek a lehető legjobb jót, valóban jót (tehát, ami az ember fejlődését szolgálja) JÓsolni, javasolni. Felhívnám még a "javas asszony" magyar kifejezésre a figyelmet.
Végül, egyszerűbben szólva: teljesen mindegy, hogy valaki csillagjósnak, jósnak, vagy a ma uralkodó/elfogadottabb ezoterikus szellemtudományok bármelyik nevén nevezi magát (pl. asztrológus), ez csak egy név, mögötte viszont ott áll az ember, a maga lelki minőségével. Nah az lesz a lényeg.
Ami a fekete mágiát illeti. Általában csak a régi időkre gondolunk, de tulejdonképpen létezik "modern fekete mágia". A pénz a hatalom szolgálatában rengeteg fekete mágián esett át - értsd: össze vissza hazudnak a pénzről, s ez átláthatatlanságot és közönyt teremt (továbbá hamis tudást a pénzről), ill. biztosítja a modern rabszolgatartás zavartalanságát (a pénz az a legfőbb eszköz, mely egyrészt biztosítja a hatalmat, másrészt halászhálóhoz hasonlóan beszedi a zsákmányt az urak számára úgy, hogy aztán maga is visszatér hozzájuk, ahogy a halász is a hálóját is elviszi a halakkal együtt). Fekete mágiának tekinthető még a média szereplése is, hiszen a hatalom olyan gondolati, tudati környezetet akar teremteni, amely tudati fogságban tartja az embereket. Összességében a demokrácia rendszerének alapilléreit mind fekete mágiának lehet tekinteni: politika, közgazdaságtan, jog. Természetesen mindez csak ember által létrehozott világ, tehát megváltoztatható, és mindez tudatállapot kérdése, tehát éppen ezért illózió, melyből ki lehet kerülni. Visszatérve a fekete mágia-fehér mágia kérdéskörére: nem szeretem ezt sem túldramatizálni. Az emberi irodalomnak, filmnek nagyszerű alapokat adó témakör elvonja a lényegről a figyelmet: minden ember azért született ide, hogy megtudja kicsoda is valójában, megtanulja ezt kifejezésre juttatni, és megtanuljon a szeretet megoldásaival élni, s ezáltal egy olyan életet létrehozni, melyben megtapasztalja, hogy a saját élete eemelkedő, egyre jobb és jobb. Így egyre több tapasztalata lehet a szeretet, élményszerzés és Én-teremtés területein belül, s egyre több boldogságot, örömet, és szeretetet, szabadságot élhet meg. Ezáltal az út által persze változik az életről kialakított véleménye is.
Más szóval, rövidebben, ugyanoda lyukadva ki: az ember vagy fél-elemben él, vagy szeretetben. Irány a szeretet.Egyszer,

elkészítettem a horoszkópomat. Hiba volt, a mai napig bénít, ha rá gondolok. Az asztrológus, aki csinálta, állítása szerint tizenéve ezzel foglalkozik. Érdekelt, ingyen volt, így megkértem, nézze meg mit lát. Nos, az aszcendensemet eltalálta. Az általános jellemzést nem tudom kiről írta, nem rólam az biztos, még féligazságot sem találtam benne. És a jövő... Állítása szerint életfeladatom a tanulás. Lehet benne valami, hisz újra suliba járok, és ha befejeztem, még jön egy három éves phd... Ami lebénított, az a jóslat többi része volt. Röviden mindenért meg kell küzdeni, amit igazán akarok, nem kapom meg, csak életem végén. Gyerekem nem lesz. (Amikor látta, hogy itt falfehér leszek, közölte, hogy mesterséges megtermékenyítéssel hármasikreket fogok szülni. Ettől még rosszabbul lettem.) Tudom, kicsit paranoid a feldolgozási módom, de nekem a "jóslata", vagyis a horoszkópom elemzése alapján azt jelentette ez az egész, hogy velem soha semmi jó nem fog történni, majd a halálos ágyamon végre belémszeret valaki, és boldogan halhatok meg.
Remélem nem igaz. Még egyszer, nem fogok utánajárni, mit ígérnek a csillagok, mert ha megerősítik, hogy igaz, akkor minden tényleg értelmét veszti. Így marad egy icipici remény. (Csak icipici, mert pár oldalon megnézegettem azt az ábrát, amit kinyomtatott nekem, és tényleg üresen tátong a gyerekrész, a tanulás részben meg csomó minden van.)
Nem tudom, kókler volt-e vagy sem, mindenesetre mérges vagyok rá, mert minimumra csökkentette a reményemet a normál életre, és így remény nélkül nem is nagyon küzdök érte...
Kártyajósnál is voltam egyszer, de nem tudta eldönteni, hogy Angliába, vagy Amerikában fogok-e élni... :D (Egyszerű, nem szeretem az angolokat, esős, rossz helyen van a kormány az autóban, szóval ez soha nem lenne nekem kérdés.) De amit a múltamról mondott, az szóról szóra igaz volt. (Amikor felhívtam időpontot kérni, direkt nem mutatkoztam be, a telefonszámról meg nem tudott kinyomozni, céges teló, apám volt szeretőjének a nevén :D)Egyetértek.

Magam is pár éven át tanultam a kártyavetést, és mint olyan előfordult, hogy eljöttek hozzá, jóslást kérni, főleg nők. Amíg OSHO Tarot kártyájával meg nem ismerkedtem.... amikor ezzel a mínőségi lehetőséggel megismerkedtem, kinyitott bennem egy ajtót: felismertem magamban azt, amiről te most a bevezetődben írsz kedves Violetta, és boldog vagyok, hogy felszabadulhattam a Cigánykártya, a Lenormand kártya, és hasonlók alól :)
Szépen becsomagolva megáldottam és eltettem azokat. És napi használatra OSHO van csak előttem, és azzal. É L E T Ú T elemzésekkel segítem embertársaim fejlődését. És mivel az Univerzum tudása van életem alkalmazásában, már régóta nem szabott az ára: amennyi az ő számára kibírható. Ezt érzem tisztességesnek. / hozzáteszem, házhoz megyek és odajönnek hozzám. Nincs vonzatköltsége így a dolognak /És nem csak a pénz lehet fizető eszköz!