Kozma Szilárd asztrológus szemével: Csernus Imréről, a blokkolt skorpiói szimatú, felelősség-hárító pszichiáterről

Mivel ez egyik régi barátom valósággal belezúgott Csernus Imre doki tudományába (De szerintem csak a rendkívüli – tragikus! - színészi szuggesztiós erejébe!) az utóbbi napokban – hetekben több olyan youtube-kisfilmet is megnéztem, amelyen ő szerepelt. – A szerepelt kifejezést sem véletlenül írtam, mert az, amit ő végez (legalább is ezeken a kisfilmeken), az operai nagyjelenet-előadások sorozata, semmi köze nincs a gyógyításhoz. Miután, ez az abszolút színészi tehetsége és játék-szenvedélye valósággal mellbe vert, és a szintén erős, de hamis Skorpióságot is egyre jobban kezdtem érzékelni a szellemében. Valamint azt is jól láttam már, hogy tudattalanul fél teljes és egészséges családot alapítani. A régi barátomnak - aki személyesen is megkereste több alkalommal is a vele egy idős média-sztár pszichiátert - abból a meggondolkoztató híréből kiindulva, hogy Csernust harmadik felesége és ezzel egyben, az ötödik általa abszolút komolynak képzelt élettársa is elhagyta, előbb, a hetes házba akartam nyomni vagy a Lilithjét, vagy a négy Halak bolygóját, de úgy nem tetszett a képlet, mert a többi motívum ezzel egyáltalán nem került a helyére. Hirtelen ötlettől indítatva tehát, fogtam a négy darab Halak-bolygóját és bepakoltam az ötös házba, úgy, hogy Skorpióban lehessen az Ascendense. Gyerekek: nézzétek meg: minden passzol. Kiváltképp a blokkolt Skorpió-szimata, aminek köszönhetően soha nem képes megérezni a nyilvánvaló igazságot, ami ott lebeg az orra előtt, valahányszor a szerencsétlen pácienseit analizálja.

(Erre a későbbiekben kitérek majd részletesen.) Hiszen így, nem csak, hogy a Skorpió – Ascendense mind csak negatív fényszöget kap, de a teljesen negatív Jupiterje is, valósággal ordítja (Mint a doki a foteljében – annak a karjaira feltámaszkodva – felemelkedve a pácienseinek, analízis közben), hogy nem akarok újjá születni az Istennek sem, hanem Ikrek-elméleteket gyártok magamnak ehelyett! A többit már csak gyorsan felsorolom: Lilith az otthon és a családházában. – Nyilván, hogy elhagyta szülőföldjét és nyilván, hogy képtelen családalapításra (Mint egyébként és is, metafizika nélkül és a horoszkópom ismeret nélkül, az ő korában.), mindamellett, hogy a felelősségről néha nagyon jó megállapításai vannak, az V. Házban álló, talán a legjobban fényszögelt Szaturnusza által jelzett, jó alkotói – előadói képességeinek megfelelően. A kilences házban a szintén jobb Holdja: mennyi jónak tetsző elméletet nem gyártott a gyermekekről az utóbbi időben és állítólag – legalább is a saját bevallása szerint . jó gyermekpszichológus. De legalább is majdnem annyira szereti a gyermekeket, mint a pedofilok..., akarom mondani, mint Michael Jakson (Vigyori). De a XI. házban álló Uránusz – Plútó párosa is behozta neki az egyetemi tanári karrier helyett, a sokkal jövedelmezőbb Média sztárságot. Stb.
De mondjuk, hogy a képlet mégsem jó, mert ő egyes helyeken Kos, máshol meg Vízöntő Ascendenst emleget. – Egyébként a VIII. házban álló, tök negatív Ikrek Jupiterjével, számomra teljesen világos, hogy kauzális kérdésekben rejtőzködve hazudik, illetve hazudozva rejtőzködik, mert nem akarja, hogy a misztikusok őt „megfejtsék”! – Még úgy járna mint Benkő Dániel meztelenül magamutogató gitárművésszel, aki kinevezte tanítványnak, majd, amikor ezt Csernus elhárította, ötlet-tolvajnak! Szóval, a képlettől függetlenül, a Csernus prototípusával, nem csak a 22.es csapdájában találkozunk a felesége által szintén elhagyott szexológus: Daneka Doki személyében, de még inkább a Hamvas Karneváljában, az Absolom Doktor személyében. Absolom ugyanis éppen olyan tévesen – hamisan – beavatott, mint Csernus, és éppen olyan fűrészgyárba illően, de racionálisan kevésbé indokoltan ordítozik a pácienseivel. – Mert ha Csernus a kamera előtt is így ordibál, elképzelhető, hogy totál Absolom Doktorként viselkedik a rendelőjében. Hogy miért ordítanak? – Pontosan a lelepleződéstől való félelmükben. Csernus attól fél, hogy lelepleződik az, hogy az egész nagy pasizása és csajozása mögött (Egyébként: nem elég, hogy olyan rondán hangsúlyoz magyarul, mint nálunk a jó indulatú moldovai románok, akik annyira itthon érzik magukat erdélyben, hogy még magyarul is megtanulnak beszélni, még a pesti külvárosi jassz nyelvet is beszéli e romános kiejtésével, amitől borzolódik a szőr a hátamon.), az áll, hogy gőze nincs arról, hogy neki mint férfinak és potenciális apának nem éppen a feminizmus – persze, az ő steril publikumánál abszolút nyerő! – moralitását kellene képviselnie. Hogy tulajdonképpen, csak jár a szája, mert ő is csak egy igazi családi felelősség-vállalásra képtelen infantilis enfan terrible (vásott kölyök?), aki, Kozma Emőkéhez hasonlóan, anyuci után vágyik még néha, egy - egy kicsit gyengédséget szopikálni. Meg látnám én három olyan gyermek után, akiknek nem csak az egészségéért, de a testi épségéért, meg a jövőjéért is felelősnek kellene lennie, a fülbevalós „pasit”, hogy mit kezdene a liberálisan moralizáló feminizmusával!
De nézzük a prototípust, a Karnevál főhőse, Bormester Mihály, Máté nevű patafilozófus ismertetésében:
„A Herminautikua meghatározásában Absalom Doktor, un sage mal initie. ....
A francia mal, hamisat is jelent. Mondjuk így: hamisan beavatott. Találónak tartja?
Tistan megijed. Nem tudom, mondja. ...
Máté: Abasolm a múltkor sokat beszélt Herstallékrol. Háziorvosuk. Már több mint harminc éve. A grófnő krónikus, sőt permanens fejfájásainak az oka, szól harsogva doktorunk, hogy házassága nem sikerült. Orvostól ilyen megállapítást példátlannak tartok. EZ ABSOLON ELŐNYE MINDEN MÁS ORVOS FÖLÖTT. Tudja, hogy z embernek van valamije, amit a régiek léleknek neveztek. Sőt, ő ezt valamilyen tanulmány tárgyává tette. Az okkultizmusban otthonos, misztikusokat olvasott, az asztrológiát elvben ismeri. A grófnő fejfájásainak az oka meglepő. Én, mondotta a doktor bömbölő hangján, ezt már harminc évvel ezelőtt megjósoltam. Ön, mondom, ha a hangjával gyógyítani tudna, a grófnőnek a húsz éves kora egészségét vissza tudná adni. Absolom tovább bömböl. A grófnő a fejfájásokba menekült, mert azokat a normális szenzációkat, amelyeket az emberi élet nyújt, de amelyben neki rész nem lehetett, most a szenvedésben kezdte keresni. Az ilyen természetű betegségek szenzáció-szurrogátumok. Mert a betegség fő tulajdonsága, hogy izgalom. A léleknek élményekre van szüksége. A lélek, élményekkel táplálkozik. Ha élmény nincs a lélek elpusztul. Nincs kellemes élmény? Akkor legyen fájdalmas! Nincs boldogság? Akkor legyen szenvedés! Nem lehet tőle elvenni. A beteg est az élményt élvezi. Erősen ragaszkodik hozza. Mert ebből él... Férje, Herstall tábornagy a neuralgiás hipochondria klinikai esete. Ha orvosilag megvizsgálja, makkegészséges. Mindenféle szolgálatra jó. Mégis, a legbetegebb ember, akit valaha láttam. Hipochonder? Mi az, hogy hipochonder? Reszketni attól a betegségtől, amit meg szeretne kapni, úgy, hogy az csak szenzáció legyen, de veszélytelen. Mivel ez nem megy, vagyis, mivel a betegségnek az a természete, hogy veszélyes, el kezd félni. Most rá jön arra, hogy a félelem pont olyan, mint a betegség. Még nem az, de bármely pillanatban, bármely betegségre, teljes névértékben beváltható. Közben nem veszi észre, hogy a mohó lélek tele zabálja magát félelemmel. Vagyis meg van mérgezve. Ezt hívjuk neurotikus
hipochondriának...
Egész sereg szebbnél szebb esetet mondott el. A rákról olyasféle megjegyzéseket tett, hogy az az életben elkövetett mulasztások fölött való önmardosás betegsége. A Tuberkulózis általában, patológ anti intellektualizmus. .... - Az egyetlen zavaró mozzanat az előadása dinamikájában volt. A fortissimót senki sem bírta. Nyilván, ha valaki szüntelenül üvölt, abban a rettegésben szenved, hogy eszméit nem fogják méltányolni. De Abasolom nem az az ember, akit egyszer ha száját kitátotta, el lehet hallgattatni. ... Amint látja, ebben eddig nincs több szélhámosság, mint amennyi az ilyen dolgokban általában lenni szokott . A herminautika álláspontja a következő: Ábsolom doktor jó diagnózisokat csinál. „ - Ha ön legalább egy kicsit a terápiát is komolyan tudná venni, egészen tűrhető orvos lenne. Ábsalom persze, nem is hallja, bömböl tovább....
Mert kérem szépen, a doktornak esze ágában sincs gyógyítani. A beteghez férkőzik, titkát kilesi, és a beteggel együtt a betegség szenzációit ő is élvezni kezdi. Ábsalom a legérdekesebb parazita, akit valaha láttam. A kolosszális ebben az, hogy ő a betegnél aránytalanul kisebb kockázattal élvez. Miért? Mert nem ő a beteg. Ő csak ott van, s a betegségbe belenyal. A legízesebb falatokat a betegtől elkapja és gyorsan lenyeli! Ha a beteg ezt tőle zokon veszi, tüstént azt vallja, őrüljön, hogy elvette tőle, mert ebbe bele halt volna....”
Kérlek nézzétek meg a Bevállalja néhány darabját és csodálkozzatok el azon, hogy Hamvas Béla, aki 69-ben halt meg, amikor még számítógépről is alig hallottak az emberek, nem hogy internetről, már ismerte Csernus Imre doktor urat, aki viszont még csak három éves volt akkoriban.
Következésképpen, annak ellenére, hogy Csernus doktor egyáltalán nem egy olyan, az áldatlan tevékenységgel tudatos kártevő misztikus, mint A.J. Krisztián, beszélnünk kell róla és kritikailag kell értelmeznünk a néha – tudatosan, vagy akaratlanul, de - spirituális húrokat is pengető munkáját, mivel az a tény, hogy az egyes a látszólagos pozitív eredményei ellenére, hosszú távon, sok kárt tesz, sőt tömeges kárt hoz létre az állítólagosan gyógyító tevékenységével. És ezt a kijelentésemet a Viola által is elemzett, Kitty esetével is alá tudom támasztani:
Ha megnézzük a videót döbbenetes a Csernus Luciferi (- És azzal, hogy ezt a kifejezést használom, egyáltalán nem túlzok a hatáskeltés érdekében, ahogy a doki szokta!) mentalitásának, cselekedeteinek, hogy ne mondjam: tudatos ördögi játszmájának a szimbólikája: A beszélgetés elején egy pólyában levő „valamit” – gondolom, játék babát – tartó, az átélt traumák és általa okozott tragédia által furcsa módon komollyá tett, a doktorra nagyon figyelni igyekvő, és nyilvánvalóan egyértelműen és határozottan, annak a hatása alatt álló, attól bármit elfogadni és bármit elismerni kész kamaszlányt látunk, akit a doki a szó szoros értelmében nem is leckéztet, hanem szid. Mielőtt tovább lépnénk, gondolkozzunk el azon, hogy mit is akar(na) a pólyába rejtett játék baba jelenteni - Amiről és aminek a funkciójáról, vagy szerepéről egyébként a pszichiáter szakember, feltűnő módon, sőt: tüntetően egyetlen szót nem ejt és nem is kérdez Kittytől, annak ellenére, hogy ő adta oda neki a felvétel elején! Mit keresett az a pólyás baba, a hirtelen magzatot fogant „gyilkos lány” ölében? Miért rakta a babát Csernus a kamaszlány ölébe, ha utána onnan éppen, hogy nem brutálisan kivette? Ha a későbbi történések fényében, esetleg helyt is adunk annak a sokak által megfogalmazott gyanúnak, hogy Kitty az anyja tanácsára, tudatosan „csináltatta fel magát” a szeretőjével, annak érdekében, hogy elkerülje a börtönbüntetést, illetve a javítóintézetbe zárást, ÉPPEN, HOGY A SZÜLŐI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS ÖSZTÖNÉNEK – DERENGŐ JELÉT, POZITÍV SZÁNDÉK-MEGNYILVÁNULÁSÁT kellett volna jelentenie! Azt a prímér anyai ösztönön keresztül, gyengén előbukkanó felelősségvállalást, de legalább is a felelősségvállalás szándékát, ami még meg menthette volna, az átélt traumák után és az általa okozott tragédia után idejekorán a felnőtt kor küszöbére került kamasz lánynak, az éppen szétesőben levő, erkölcsi integritását, normális jövőjét és a gyermeke jövőjét is! Ehelyett ez, a hamis felelősségtudatot megtestesítő, világi szakértő, ez a - sajnos nem tudom másképpen mondani: - sátáni figura, nem csak a látszólagos világi-tudományos- gazdasági felelősségű szavakkal ragadja el ezt az utolsó szülői állapotba fektetett reményt, ezt az utolsó spirituális szálat az, erkölcsi és meneküléshez a szerencsétlen kamaszlánytól, doktori tekintélye és férfias-oroszláni rámenőssége magas lováról kiosztva neki a stupid pragmatikus észt arról, hogy mennyire nem lesz képes 15 – 16 évesen szülői feladatait ellátni! - És micsoda stupid érvekkel! Mintha Romániában - Szerbiában élnének és nem adna elegendő gyest a magyar állam! Mintha nem lenne hagyományos pelenkázással gondozni egy gyermeket! (Az első három gyermekünkre semmiféle gyest, gyedet, családi pótlékot, stb., nem kaptunk! És úgyszintén az első hármat hagyományos pelenkázással gondoztuk, mosván és szárítván a vászon pelenkákat.) Mintha a gyes lejárta után, nem lehetett volna a gyermeket bölcsődébe - óvodába adni és nem tudott volna az addig 17 - 18 évessé váló Kitty munkába járva, becsülettel ellátni a gyermekét! És mintha nem lett volna sem neki, sem a szeretőjének, anyja, rokona, aki segítsen egy - egy kicsit!
Ezek józan latolgatása - felmérése helyett, és egy ilyen szemszögből megközelített felelősség-megerősítés helyett, a doktor ELRAGADTA a jövendő anyától EZT, AZ UTOLSÓ SZÁL REMÉNYÉT IS, és ezzel megfosztotta az emberi lényünk legfontosabb funkciójától: a személytelen felelősségtől! Ehelyett, folytatván a magas szintű istenkáromlást amit az úgy kezdett meg, hogy az elkapartatás "elmulasztását", vagyis a nem-gyilkolást (!!!!) egoizmusnak nevezte és arról osztotta az szerfölött felelősségteljes észt, hogy adja oda a gyermeket Kittynél idősebb házaspárnak, akinek nem lehet gyermeke! – Eközben, a székelyföldön, de a csángó-vidéken egyáltalán nem megy annyira ritkaság-számba és főként tragédia számba az, hogy lánygyermekek anyává és nem is egy esetben, nagyon is jó anyává, felelős szülővé válnak!
Persze, egyáltalán nem azt akarom ezzel mondani, hogy helyes ez így, hogy ez lenne a megoldás a manapság az otthonainkban álló tévé-készülékek képernyőjéről is, az otthonokba ömlő szexuális kísértések tömkelege következményére és főképpen nem vagyok hipokrita és egyáltalán nem örülnék annak, hogy az én lányaim is idejekorán beszereznék a „való világi” tapasztalatokat. De erre egyáltalán nem az a megoldás, hogy a nem abortáló kamaszlányokat legorombítjuk és a sátáni módon a képükbe vágjuk, hogy önzésből nem gyilkolják le a magzataikat, mint ahogyan azt Csernus - Belzebúb tette ezzel a szerencsétlen, nála még reménykedő, de az ő hamisan beavatott lélek-kurkász „kezelése” után, nyilván minden reményét, a felelősségét elvesztő kamasszal!
Szóval, a 4. házban álló Lilithje által jelzett, irracionális és tudattalan félelmei és szorongásai miatt, a családalapítástól tudattalanul iszonyodó és ezért család- és gyermekvállalására képtelen, de mert az ötös házi feladatairól semmit nem tud, hát az intim párkapcsolatok nyílt és becsületes "bevállalása" helyett, folytonos meddő házasságokban él ez a 37 éves terapeuta! És mivel első sorban saját magától van megzavarodva, ha már nem tudta a kamerák előtt abortuszra küldeni a 15 éves Kitty-t, - akinek, gondolom, "elrettentésképpen" egy pólyába tett játék-babát nyomott az ölébe, a vele való beszélgetés közben. – Szerintem maga a mindenható az Úristen üzent a Csernus tudattalanján keresztül, illetve ezen a szimbolikus tárgyon keresztül, és nem is Kittyinek, hanem magának Csernusnak! És nem csak azt, hogy jobban figyeljen oda, hogy mit beszél és mit tesz, illetve, hogy miként kezeli ezt az ügyet – hanem, azt is, hogy ideje lenne már végre neki is szülővé válnia, és ne csak a száját jártassa üresben, minden gyakorlati, tehát morális alap nélkül a szülői felelősségről!
De a tudományától vakká vált orvos, ahelyett, hogy észbe kapott volna, határozott durvasággal kitépte Kittynek a potenciális anyai szívéből a megszületendő gyermekével szembeni felelősséget, és határozottan azt szuggerálta, hogy amint megszüli a babát, azonnal adoptáltassa, nála és a szeretőjénél érettebb és felelősségteljesebb személyekkel.
És ez még mind nem volt elég. Mert amit megtett szóban, majdnem, hogy brutális agresszivitással – de legalább is ellentmondást és ellenállást nem tűrő határozottsággal – ki is szedte a pólyás játékbabát a jövendő anya öléből és jó messzire eltette, mintegy szimbolikusan is elvégezve a Kitty nyiladozó (jövendő) személyi felelősség-fosztását.
És miután így megfosztotta a lányt az utolsó halvány - anyai felelőssége által helyre állítható morális - reménysugarától is, semmiféle következtetést annak a számára le nem vonva, attól el nem búcsúzva, minthogyha az a személy ott sem lenne, illetve, mintha csak egy tárgy lenne, a kamerák felé fordult és teljes fapofával elmondta azt, hogy lényegében nem mondott semmit.
Immár a világ előtt láthatóan is rögzítve, szóról - szóra megismétlődött tehát a Hamvas Karneválja-beli tragikus aktus, amelyben a hamisan beavatott orvos (Ábsalom), öngyilkosságba kergeti a páciensét, aki utolsó élet-reményével, annak a szakemberi segítségét kéri. Ugyanígy zavarta össze és vetette oda a felelősség-hiányból eredő züllés monstrumának a torkába ez a luciferi Csernus is a hozza segítségért forduló kamasz lányt, aki ennek megfelelően meg is zavarodott és el is züllött(!!!), miután a gyermekét megszülte.

Írta: Kozma Szilárd asztrológus

http://www.kozmaszilard.hu
http://www.asztrologosz.com

Hozzászólások4wegdsv

20180713xiaoke
coach outlet online
malone souliers
ugg boots clearance
mulberry bags
christian louboutin sale
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
under armour outlet
oakley sunglasses wholesale
kate spade handbags
freshjive clothing
canada goose uk
cheap oakley sunglasses
coach outlet store online
harden vol 2
fingerlings monkey
air max 2018
michael kors outlet clearance
alexander mcqueen shoes
broncos jerseys
canada goose jackets
christian louboutin
pandora outlet
jordan shoes
air jordan shoes
brequet wathes
canada goose outlet sale
kate spade outlet store
oakley sunglasses wholesale
ugg boots
pandora jewelry
coach outlet store online
ugg boots clearance
coach factory outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet online
michael kors outlet clearance
canada goose
polo ralph lauren outlet
givenchy handbags
michael kors uk
jordan 32
pandora charms sale clearance
michael kors outlet online
coach factory outlet
jordan shoes
coach factory outlet
fendi handbags
canada goose outlet store
polo ralph lauren factory store
ralph lauren
ugg outlet online
kate spade new york
true religion jeans
pandora outlet
coach outlet store
coach outlet
cheap jordan shoes
michael kors outlet store
ray ban sunglasses outlet
cheap oakley sunglasses
uggs outlet online
michael kors uk
manolo blahnik
tory burch outlet store
kevin durant shoes
jordan shoes
nike outlet
cheap jordan shoes
pandora jewelry
adidas soccer shoes
ugg boots outlet
coach factory outlet
ugg boots clearance
canada goose
uggs canada
cheap ugg boots
michael kors outlet
coach outlet store online
calvin klein jeans
polo ralph lauren outlet online
kd 9
michael kors outlet
air jordan retro
michael kors handbags
pandora jewelry
kate spade handbags
coach outlet store
miu miu outlet
air jordan shoes
christian louboutin
nfl jersey wholesale
moncler
longchamp pas cher
ugg outlet online
coach outlet online
uggs outlet
canada goose outlet store
longchamp outlet online
canada goose jackets for women
michael kors outlet clearance
cheap jordan shoes
longchamp solde
coach factory outlet
barbour jackets outlet
coach factory outlet
christian louboutin sale
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
ralph lauren polo outlet
ugg outlet online
ray ban sunglasses outlet
canada goose outlet store
ugg boots
huf clothing
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry
ugg boots clearance
swarovski crystal
coach outlet online coach factory outlet
jerseys wholesale
champion clothing
baltimore ravens jersey
cheap ray ban sunglasses
christian louboutin sale
michael kors outlet clearance
kate spade new york
polo ralph lauren outlet
jordan shoes
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
ugg outlet online
ray ban sunglasses sale
kate spade new york
polo ralph lauren shirts
pandora charms sale clearance
denver broncos jersey
ugg boots
kate spade outlet online
polo ralph lauren
jordan shoes
chloe outlet
nike nba jerseys
canada goose outlet store
polo ralph lauren outlet
canada goose
canada goose jackets
nike outlet store
cheap jordans
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren polo shirts
ugg boots on sale
burberry outlet stores
furla handbags
coach outlet store online
kate spade purses
canada goose jackets clearance
nike shoes on sale
air jordan shoes
ray ban sunglasses outlet
jordan shoes
fitflops sandals
jordan shoes
canada goose
coach factory outlet online
air max 90
pandora jewelry
lacoste outlet
belstaff jackets
canada goose
balenciaga sandals
adidas outlet store
supreme shirts
jimmy choo shoes
uggs outlet online
uggs outlet online
tory burch outlet store
supreme clothing
coach outlet store online
canada goose outlet store
canada goose outlet online
christian louboutin
harry winston jewelry
cheap jordan shoes
canada goose outlet
ray ban sunglasses outlet
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
ugg boots
polo ralph lauren shirts
off white outlet
coach outlet store
ralph lauren polo
fitflops shoes
cheap jordan shoes
oakley sunglasses sale
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
49ers jerseys
michael kors outlet clearance
ugg outlet
cheap jordan shoes
ugg boots clearance
michael kors outlet store
michael kors outlet clearance
air max 1
cheap jordan shoes
gentle monster sunglasses
pandora outlet
ugg outlet
polo pas cher
cheap ray ban sunglasses
canada goose jackets
pandora charms
audemars piguet watches
pandora outlet
air jordan shoes
supreme clothing uk
canada goose outlet store
polo outlet online store
lacoste pas cher
michael kors outlet clearance
chopard jewelry
christian louboutin sale
tory burch outlet online
longchamp pas cher
coach outlet
cheap jordan shoes
dsquared2 jeans
canada goose outlet store
bape clothing
isabel marant outlet
ralph lauren outlet online
michael kors handbags
michael kors outlet clearance
kate spade new york
christian louboutin
coach outlet store online
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin
canada goose outlet
ugg boots outlet
canada goose outlet
bcbg dresses
brequet wathes
ralph lauren polo
ugg outlet,ugg outlet stores
coach factory outlet
christian louboutin sale
canada goose uk
kate spade
true religion outlet store
ugg boots for women
pandora charms outlet
coach outlet store online
canada goose outlet online
coach factory outlet
kate spade purses
alife clothing
pandora jewelry outlet
ralph lauren
carrera sunglasses
san antonio spurs jersey
polo ralph lauren
canada goose uk
diesel jeans
coach factory outlet
james harden jerseys
ralph lauren outlet
air jordan shoes
coach outlet store online
broncos jersey
pandora charms
light up shoes
nba jerseys wholesale
air max 97
swarovski jewellery
true religion jeans sale
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
canada goose jackets sale
michael kors outlet online
kate spade outlet store
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet online
longchamp pliage
nike revolution
coach outlet store
ugg outlet
kate spade outlet online
oakley sunglasses wholesale
coach handbags online outlet
fossil watches
ralph lauren outlet
isabel marant shoes
jordan shoes
ugg boots on sale 70% off
cheap air jordans
ray-ban sunglasses
nike pegasus
polo ralph lauren shirts
tory burch handbags
coach outlet online
oakley sunglasses wholesale
cheap air jordans
uggs outlet online
canada goose outlet online
polo outlet
coach factory outlet online
christian louboutin
kyrie 4
basketball sneakers
kate spade handbags
coach outlet store online
coach factory outlet
cheap air jordans
true religion jeans sale
michael kors outlet
pandora jewelry
jordan shoes
cheap jordans
suicoke sandals
canada goose jackets
guess factory
coach outlet store online
kate spade
michael kors outlet clearance
cheap jordans
ralph lauren shirts
michael kors outlet clearance
moncler outlet
coach factory outlet
nhl jerseys wholesale
coach outlet store online
true religion outlet store
hermes online
gucci outlet online
cheap jordans
chloe sunglassess
michael kors uk
polo ralph lauren outlet online
michael kors online
polo ralph lauren shirts
nfl jerseys
pandora jewelry
nhl jerseys for sale
g-star jeans
air jordan shoes
coach outlet store online
true religion jeans for men
canada goose jackets
uggs outlet
air max 90
ralph lauren
uggs outlet online
ugg outlet store
air jordan shoes
coach outlet online
ralph lauren outlet
michael kors outlet online
cheap jordans
kate spade
michael kors outlet online
bulgari jewelry
michael kors outlet clearance
canada goose outlet store
balmain jeans
prada shoes on sale
kate spade sale
christian louboutin
pandora charms
nike trainers
ugg boots
canada goose outlet online
michael kors bags
ray ban sunglasses outlet
chrome hearts clothing
nike outlet online
cheap uggs
oakley sunglasses wholesale
canada goose jackets outlet
swarovski crystal
canada goose outlet online
canada goose coats
cheap oakley sunglasses
chrome hearts sunglasses
cheap ray bans
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
christian louboutin sale
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
pandora outlet
canada goose jackets
coach outlet store online
mbt shoes outlet
kd 10 elite
michael kors factory outlet
coach factory outlet
air jordan shoes
houston texans jersey
moncler coats
ugg boots
coach factory outlet
mac outlet
christian louboutin
adidas outlet store
cheap jordan shoes
canada goose
coach factory outlet
ugg boots on sale
polo ralph lauren
bally shoes
adidas shoes
ralph lauren outlet
ugg boots
jerseys from china
polo ralph lauren outlet online
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
adidas crazy
adidas shoes
burberry outlet sale online
a bathing ape
kate spade purses
cheap ugg boots
polo ralph lauren outlet
basketball jerseys
kate spade handbags
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
colts jersey
kevin durant jerseys
nike factory shoes
10 deep clothing
nike shoes on sale
ray ban outlet
air more uptempo
ugg outlet store
michael kors outlet online
pandora jewelry
kate spade handbags
cheap michael kors handbags
cheap oakley sunglasses
karen millen dresses
ugg boots
arcteryx jacket
pandora jewelry
givenchy jewelry
nfl jerseys wholesale
kate spade
coach factory outlet
tory burch sandals
michael kors
cheap ugg boots
uggs outlet
michael kors outlet clearance
armani exchange
cheap jordan shoes
oakley sunglasses wholesale
barbour mens jackets
mlb jerseys wholesale
cheap jordans
coach factory outlet
cheap air jordans
tag heuer watches
cheap air jordans
polo ralph lauren outlet online
moncler coats
jimmy choo sunglasses
canada goose outlet store
stuart weitzman shoes
golden state warriors jersey
coach outlet
uggs on sale
michael kors outlet clearance
kate spade purses
pandora outlet
canada goose outlet online
kate spade handbags
coach outlet canada
polo outlet
louboutin shoes
ray ban sunglasses outlet
cheap jordan shoes
ralph lauren
ralph lauren factory store
air jordan shoesmt0916 louis vuitton

mt0916
louis vuitton outlet
hermens bags
nfl jerseys wholesale
coach outlet
burberry sale
red bottoms
coach factory outlet
red bottom shoes
coach outlet
michael kors outlet online
mulberry handbags
ugg outlet store
salvatore ferragamo
polo ralph lauren outlet online
ray ban sunglasses
coach factory outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
rayban
burberry outlet
ugg boots
michael kors factory outlet
adidas yeezy
hermes handbags
cheap mlb jerseys
canada goose sale
cheap oakley sunglasses
uggs outlet
mbt shoes
moncler outlet
birkenstocks
coach factory outlet
uggs
polo ralph lauren outlet online
michael kors outlet
ugg boots canada
ugg ustralia
ugg outlet
moncler outlet
michael kors outlet
coach outlet store
polo ralph lauren outlet
cheap jordans
ralph lauren outlet
christian louboutin outlet
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
ugg ustralia
ugg outlet store
louis vuitton factory outlet
pandora outlet
ugg boots for women
ugg boots on sale
beats by dr dre
nike outlet
kate spade outlet store
kate spade handbags
michael kors outlet
cheap nfl jerseys wholesale
air max 2018
kate spade handbag
coach outlet
valentino shoes outlet
coach outlet store
ugg outlet
pandora jewelry
toms shoes outlet
pandora charms
ralph lauren outlet
cheap uggs
ugg outlet online
canada goose outlet
coach factory outlet
fred perry polo
canada goose sale
adidas outlet
canada goose
ralph lauren outlet
cheap ray ban sunglasses
christian louboutin outlet
discount oakley sunglasses
polo ralph lauren
coach factory outlet
coach factory outlet
nike shoes
ralph lauren outlet
coach outlet
uggs on sale
beats by dre
michael kors outlet
jordans
ralph lauren outlet
canada goose
ugg outlet
adidas superstar
salvatore ferragamo shoes
ralph lauren outlet
louboutin shoes
cheap ray ban sunglasses
uggs canada
ray ban sunglasses
ralph lauren outlet
timberland boots
ugg outlet
nike outlet online
air jordans
ray ban sunglasses discount
pandora jewelry
burberry handbags
christian louboutin
michael kors outlet
burberry outlet canada
moncler jackets
jordan shoes
michael kors handbags
polo ralph lauren outlet online
canada goose jackets
cheap jordans
pandora charms uk
adidas yeezy
moncler outlet
yeezy boost
cheap mlb jerseys
ray ban sunglasses discount
ralph lauren sale clearance
air max 2017
coach factory outlet
birkenstock sandals
ralph lauren uk
toms shoes
timberland outlet
ugg boots
yeezy boost 350
michael kors canada
pandora charms
coach outlet store online clearances
louis vuitton outlet
canada goose jackets
birkenstock outlet
jordan retro 11
ray ban sunglasses
ugg boots
christian louboutin
pandora uk
yeezy boost
michael kors outlet store
oakley sunglasses
cheap uggs
rayban
michael kors outlet
ultra boost
ralph lauren uk
pandora jewelry outlet
canada goose jackets
hermes bags
hermes outlet
ugg outlet
oakley sunglasses
superdry
tory burch outlet
michael kors handbags
toms shoes outlet
coach outlet
pandora charms
birkenstocks
pandora jewelry
polo ralph lauren
canada goose jackets
coach outlet
mulberry uk
adidas yeezy
coach outlet
pandora jewelry
pandora jewelry
gucci outlet
mlb jerseys cheap
ralph lauren uk
cheap ugg boots
christian louboutin outlet
coach handbags
jordan retro
ugg sale
cheap jordans free shipping
nike shoes
oakley sunglasses
ralph lauren outlet
ugg boots outlet
north face outlet online
north face outlet
ugg boots on sale
toms outlet
kate spade outlet
christian louboutin
air jordans
nike air max
toms outlet
superdry uk
coach factory outlet
discount ray ban sunglasses
cheap jordans
coach factory outlet
cheap uggs
nike shoes
coach outlet
nike huarache
mulberry outlet
cheap ray ban sunglasses
ralph lauren outlet online
coach outlet
cheap jordan shoes
yeezy boost 350
coach outlet
ugg slippers
michael kors outlet online
coach outlet
doudoune moncler
moncler
coach outlet
uggs
ugg outlet
oakley sunglasses
hermes birkin
ugg shoes
nmd shoes
yeezy boost
coach outlet
pandora uk
coach outlet store online
coach factorty outlet
ralph lauren sale clearance
ralph lauren sale clearance
adidas nmd
ugg slippers
coach bags
pandora
ugg boots
uggs on sale
michael kors handbags
canada goose outlet
coach canada
cheap ugg boots
pandora charms
ugg outlet
moncler jackets
michael kors outlet store
ugg boots
cheap jordans
canada goose sale
yeezy 350 boost
louis vuitton outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
ugg boots
michael kors outlet clearance
coach outlet store
cheap jerseys
louboutin shoes
coach outlet online
pandora charms sale clearance
polo ralph lauren outlet
adidas outlet
birkenstock sandals
ray ban sunglasses
cheap ray bans
ralph lauren outlet online
pandora jewelry
red bottoms shoes
coach outlet
moncler jackets
michael kors outlet
nike outlet store
toms shoes
coach outlet
michael kors outlet
michael kors outlet store
canada goose outlet
ugg boots
coach factory outlet
ugg boots
polo ralph lauren outlet
michael kors canada
fitflops sale
coach outlet store
pandora outlet
ugg australia
coach factory outlet
ralph lauren outlet
michael kors outlet
kate spade
coach outlet
michael kors outlet
michael kors handbags
ugg outlet
supreme uk
adidas shoes
canada goose outlet
birkenstock sandals
ray ban sunglasses
mulberry bags
pandora charms
coach outlet
longchamp uk
nike cortez
birkenstock sandals
nike shoes for men
adidas yeezy boost
ugg sale
polo ralph lauren outlet online
canada goose outlet
fitflops
ralph lauren outlet online
cheap uggs
ugg outlet
louis vuitton outlet store
harden vol 1
coach outlet
nmd adidas
canada goose sale
louis vuitton outlet online
ugg sandals
ugg outlet
louis vuitton outlet store
adidas nmd
fred perry
cheap oakley sunglasses
pandora charms sale clearance
michael kors outlet clearance
ugg outlet
louis vuitton
christian louboutin outlet
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
cheap mlb jerseys
ugg boots
coach outlet
ralph lauren outlet
ugg sandals
burberry outlet
canada goose uk
coach outlet
birkenstock shoes
polo outlet
mbt shoes
canada goose clothing
longchamp handbags
canada goose outlet
adidas yeezy
coach outlet store
longchamp outlet
michael kors uk
cheap jerseys from china
ray ban sunglasses
nike outlet
adidas outlet
uggs clearance
tory burch outlet
pandora charms sale
coach factory outlet
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet online
cheap jordans
adidas shoes
valentino shoes
tory burch outlet store
nmd adidas
kate spade outlet
ralph lauren outlet online
cheap uggs
ugg outlet store
air jordan shoes
louboutin shoes
canada goose coats
michael kors handbags
mlb jerseys wholesale
polo ralph lauren
longchamp uk
ugg outlet
louis vuitton outlet
kate spade bags
james harden shoes
north face jackets
ugg boots
canada goose
supreme
longchamp handbags
canada goose jackets
moncler outlet
longchamp bags
kate spade
louis vuitton outlet online
ugg shoes
pandora outlet
hermes handbags
adidas nmd
nike store
coach factory outlet
coach factory outlet online
nike air max
hermes handbags
cheap oakley sunglasses
cat boots
ugg boots
burberry sale
michael kors outlet
pandora charms sale
moncler outlet
moncler coats
canada goose coats
adidas yeezy boost
moncler jackets outlet
pandora charms
adidas superstar
coach canada
ralph lauren uk
adidas nmd
adidas shoes
coach outlet
coach outlet
mt0916Nem csak az asztrológus vette észre

Nem csak a Jupiteri és szaturnuszi szellemben élő és dolgozó erdélyi asztrológusnak tűnt fel a Csernus Imre silánysága és sviháksága, hanem az annál jóval nagyobb hírnévvel rendelkező kultúrkritikusnak, Puzsér Róbertnek is:

https://www.youtube.com/watch?v=_lGUH21wDokBenkő Dániellel való találkozása óta Csernus Imre fejlődött

Az őrültséget még nagyobb őrültséggel (pszichológiával) gyógyítani próbáló pszichiáter "Bevállalja" c reklám-kezelések (psziho-klippek?) sorozatának egyik számába a Mester-Bolond: Benkő Dániel akadémikus is "betegként" jelentkezett.
A mit sem sejtő, hogy ne mondjam naivan ártatlan pszichiáterünk, lépre menve, meg kísérelte a mestert diagnosztizálni és ápolásra szoruló, beteg-jelöltként kezelni. Sőt, amikor észbe kapott, hogy itt a hóhér akasztása c. régi példamese ismétlődik az ő ártatlan szerepeltetésével, még a liberálisok aljas ellenfél-alányúlási fogásai egyikének a használatától sem riadt vissza és a lehető legtisztességtelenebb módszerrel (Mellesleg gyógyítóhoz teljesen méltatlan módszerrel!) megkísérelte úgy vissza szerezni a "kezelői" fölényét, hogy utolsó érvként azt hozta fel, hogy a Mester öreg, vénülő félben van, nemsokára meg fog halni és emiatt vele - a fiatal zsenivel! - szemben illene frusztráltnak lennie:

https://www.youtube.com/watch?v=9ki9o463nd0

http://www.youtube.com/watch?v=B8ILx0GUIu8

http://www.youtube.com/watch?v=sTCeazQzOhc

http://www.youtube.com/watch?v=8jyvKdlYljI

Hát megkapta...

A következő beszélgetésben a Benkő-tanítványnak ! sikerül megőriznie az észosztó-oktatói szerepet, de javára legyen írva: a tudományos őrültséget a megbízhatóbb személyi tapasztalatokkal, fájdalom- és szenvedés-misztikával, valamint misztikus olvasmány-élményekkel felcserélte időközben, és sikerült olyannyira egyénivé (Tanítvánnyá) válnia, hogy a végszóval még lelki orgazmust is okozott a tudományos- pszichologikusan jól felkészült tévé-műsorvezetőnek, aki a kielégüléstől hálásan nagyot sóhajtott.

A Benkő-hárító tanítvány tehát, időközben már sokkal mélyebbé és még "érdekesebbé" vált, sőt némileg csiszolódott még spirituálisan is (De keményen megöregedett... - A külseje tehát már nem szolgálhatna érvként a Benkő mesterrel szembeni kínos helyzetből való kimenekülésre.) és megtudhatjuk, hogy már Dalai Láma- interjúkat és buddhista tanokat is olvas , sőt: szorgalmasan asszimilál.

De azért még mindig távol áll az akadémikus Bolond-mester színvonalától, és még mindig sokat mondónak látszó, de lényeg szerint semmitmondó, intellektualista - misztikus közhelyeket (Pl. "Amikor nem döntöttem, az is döntés volt!" ) szajkóz:

https://www.youtube.com/watch?v=G2gCeRYgHUI

https://www.youtube.com/watch?v=edwFqgpsU0k

További Benkő-tanítvánnyá válásihoz szükséges fejlődési sikereket és végre - valahára, boldog házastársi kapcsolatot (Vagyis párkapcsolati terapeutai hitelességet nyújtó élethelyzetet.) és még boldogítóbb és még tanulságosabb - fejlesztőbb! - szülői felelősségeket - örömöket kívánunk a hírneves doktor úrnak, ha már néhány évvel ezelőtt úgy érezte, hogy a Benkő Dániel "terapeutája" színvonalára felemelkedett!Én is hálával tartozom

Nekem még csak négy éve készítette el Kozma Szilárd úr a horoszkópomat, de máris gyökeres pozitív változások jelentkeztek a sorsomba, életembe. És ha mindez nem is történt volna meg, akkor is hálás lennék neki, mint ahogy vagyok is, már csak azért is, mert a feltárásai és tanácsai segítségével, megszabadultam az eddigi életem legnagyobb bajától, a máj - epe, cukor, és általános vér-egyensúlyi bajaimtól, amelyek már a látásomat is veszélybe hozták. Már csak ezért is, aminek a helyrehozását az orvosaim, minden jóindulattal sem tudták elérni hálás vagyok neki. Arról nem is beszélve, hogy a szellemi életút, amin elindított, mennyire jó, és örömteli.Köszönettel Kozma Szilárdnak

Kozma Szilárdnak köszönhetem a magam, majd később a feleségem és a fiam születési horoszkópjának az értelmezését. Nagyon sokat jelentett a segítsége, s ezért hálából a Szilárd asztrológusi segítségét (a személyes horoszkóp feltárását) mindenkinek a legmelegebben a figyelmébe ajánlom! Nem hiszem, hogy Kozma Szilárdon és Dénes Márián kívül magyar nyelvterületen valaki is képes ilyen minőségű segítséget nyújtani a személyes (“születési”) horoszkóp értelmezésén keresztül. Ha tényleg a Titkot keresik, rendeljék meg Tőle a személyes horoszkópjuk értelmezését-feltárását!Köszönettel Kozma Szilárdnak

Kozma Szilárdnak köszönhetem a magam, majd később a feleségem és a fiam születési horoszkópjának az értelmezését. Nagyon sokat jelentett a segítsége, s ezért hálából a Szilárd asztrológusi segítségét (a személyes horoszkóp feltárását) mindenkinek a legmelegebben a figyelmébe ajánlom! Nem hiszem, hogy Kozma Szilárdon és Dénes Márián kívül magyar nyelvterületen valaki is képes ilyen minőségű segítséget nyújtani a személyes (“születési”) horoszkóp értelmezésén keresztül. Ha tényleg a Titkot keresik, rendeljék meg Tőle a személyes horoszkópjuk értelmezését-feltárását!Még egy kis tisztázás:

Mivel a kilenc hónapos Oroszlán szülött (Kos Lilitű!), tehát felettébb erélyes kislányunk éppen pelenkacsere érdekében hallatta a hangját, amikor telefonáltam az én drága violámnak a tegnap e tisztázási ügyben, ő úgy hallotta, hogy én azt mondom neki, hogy Krisztián úr téved abban, hogy soha nem írtam le azt, hogy hány éve vagyok asztrológus. meg követem hát Krisztiánt, és arra kérem bocsássa meg ezt a telefon-bakinkat, mivel kb. három éve elég gyakran le írtam és ezen túl is le fogom írni, amíg pályán maradhatok. Az ok viszont egyáltalán nem az, amit Krisztián a fejemre szór, ti., a tekintélyszerzési igyekezet a Puli nevű, anarchikus munkakerülő próféta volt-besúgómmal szemben, mert ilyen tekintélyre nekem nincs szükségem. A kezdetben azért írtam le azt, hogy tizenhét, nyolc. kilenc ...- éve GYAKORLÓ asztrológus vagyok, és itt a GYAKORLÓN van a hangsúly, hogy jelezzem. amiket le írtam, azokat a valóságban figyeltem meg és nem a misztikus fantáziámból szedem, mint teszik ezt rengetegen mostanában, akikkel a metafizika és az asztrológia területén találkozni lehet. Szóval, mindössze az illető szöveg-helyen felmerülő állításaimnak a gyakorlati valóságban megtalálható tényszerűségére való figyelemkeltés céljából, úgymond pragmatikus célból követtem el tehát régebben azt a szörnyű bűnt, amiből Krisztián a Puli igazára következtetett.
Mostanában viszont azért írom le, mert a Puli által rólam állítottakkal ellentétben, a munkám minőségét jelzi szerintem az a tény hogy ezen a pályán, ahol a jóslás kufárai, tehát a kóklerek és a szélhámosok, csakugyan ezrével ámítják a tömegeket, meg tudtam maradni, annak ellenére is, hogy nem élek Magyarországon. Az Erdélyiek ugyanis, valami provinciális sznobizmustól indíttatva, azt képzelik, hogy amiért közülük való vagyok, nem lehetek annyira jó szakember, mint a magyarországiak, főként a budapestiek, és tőlem egy és egyáltalán nem rendelnek. Vagyis, akaratom ellenére, kizárólag csak külföldi rendeléseket kapok (Érdekes módon. főképpen Magyarországiakat és főképpen budapestieket!) És ezt is rengeteg helyen le írtam már, és azért tartom fontosnak itt kiemelni, mert a szemforgató Nagy Atilla Puli anarchista munkakerülő és felesége betegnyugdíjából élő(-sködő) szent próféta, azt állítja a rágalmaiban, hogy a székely népének a tőlem való megmentése érdekében közli az általa kieszelt, vagy a könyveimből olvasott, és általa elferdített, hiteltelenítő hazugságait.
Krisztián úr tehát meg lehet elégedve magával, mert tényleg egy gyermektelen és szerencsétlen sorsüldözött 5O éves férfit vett a védelmében egy majd 6O éves és négy gyermekes erdélyi családapával szemben. És ezt nem azért írtam, hogy ez által szerezzek tekintélyt, vagy netán sajnáltassam magam, és így nyerjem el az igazság pálmáját Krisztiántól, hanem azért mert arra, hogy a Puli 8 éve tartó rágalmazási hadjárata ellenére is, fenn tudom tartani nem csak magamat (vele szemben, aki a felesége betegnyugdíjából fizeti még az internet számláját is, aminek a segítségével kizárólag a neten - sehol máshol nem közlik az írásait - ki élheti az exchibicioniznómusát.) hanem a négy gyermekes családomat is! És nem Budapesten, ahol az emberek nagy része már tudja azt, hogy a megbízható asztrológus nem jósol, hanem Csíkszeredában, ahol az emberek értelmesebb része szélhámosnak képzel, amiért úgy gondolja, hogy jósolok, ha viszont meg mondom, hogy nem jósolok, azt kérdezik, hogy amennyiben nem jósol az asztrológus, akkor meg mi a fenét akar?Kiegészítés Joó Violetta Krisztiánnnak írt figyelmeztetéséhez.

Kedves Krisztián!

Nem szeretek kavarni, de mivel éppen egy olyan helyen olvastam újra bele és fogtam fel gondolom, végre: teljes mélységében azt az írást, amit ön, a magát a saját blogjain "székely vallásos anarchista prófétának" (-sic!) nevező, Nagy Attila Puli (Újabb művész nevén: Jicyghameir) védelmében, illetve az általa végzett jellemzésem korrektségének a megállapítása érdekében írt, ahol nem volt lehetőségem a következőket meg írni, meg kértem telefonon violát, hogy minél sürgősebben tegye meg a tőle alant olvasható kiigazításokat, figyelmeztetéseket. Ő viszont, nyilván nem az én agyammal gondolkozik, és ki hagyta a leglényegesebb tényt. Az el telt időszakban, teljesen hivatalos úton, mivel itt, Romániában erre sokkal korábban törvényt hoztak mint mo-n, meg szereztem és a megszerzés után is, jó későre (tavaly nyár közepe táján) teljesen át olvashattam annak a három vastag iratcsomóból -kötetből - álló, román nyelven "Poetul" (A Költő) - c. konspirációs név alatt gyűjtött szekus iratcsomónak a fénymásolatait, amit az én megfigyelésem, illetve "szocialista szellemben való nevelgetésem" érdekében írogattak össze és gyűjtögettek nagy szorgalommal egy helyre a Ceausescu féle román nemzeti szocializmust védelmező politikai tisztjei. - Kicsit hosszúra kényszerült ez a mondat, de ezek a dolgok sajnos romén nyelven szerepelnek a valóságban és az én agyamban is, elég nehéz tömören és ugyanakkor tárgyi tévedés, illetve helytelen megevezés nélkül, ezeket a felettébb "kényes" tényeket le írni. Azzal, hogy ezen átnevelő és helyes útra vissza terelő, hivatalos lehallgatásaimról és "megdolgozásaimról" szóló tiszti és főtiszti (majd le estem a székről, amikor azt kellett olvasnom, hogy ezredesek is írogattak ilyeneket velem kapcsolatosan, hát, amikor azt kellett látnom, hogy maga, az akkori Hargita Megyei Nemzetvédelmi és rendőrségi parancsnokság parancsnoka, Rapilat elvtársnak is meg jelenik egy két utasítása, parancsa arról, hogy velem, illetve az "én ügyemmel" mit kell tenni és mit nem. És azt sem, hogy értek-e különösebb meglepetések, amikor erre, vagy arra a barátomra, közeli ismerőseimre rá ismertem a rólam jelentgetéseket írogató besúgók között. Az viszont már egyáltalán nem lepett meg, hanem egyfajta jól eső érzéssel konstatáltam, hogy bizony a kökösi anarchista próféta: Nagy Attila Puli Jicyghameirnek a besúgói múltja korábbi megállapítását illetően, nem tévedtem.
Persze, attól még esetleg lehetne igaza is, az ön kedves barátjának: Nagy Pulinak is, és önnek is, az én személyemet, illetve az önök megállapításában: a szélhámos asztrológusi tevékenységemet és ahogy ön is írja: a pénz szerzési igyekezetem immoralitását illetően, csakhogy az ön az én fiatalságomhoz képest, az ilyen féle viszontagságoktól jól meg óvott, és ezért még most is kedves - micimackósan, kényelmes magyarországi észjárásának (Ha nem haragszik: infantilis lelkének) egyetlen ága-bogának sem jutott utána nézni, pl. csak annak, hogy honnan is könyvelte ki nagy attila puli nagy szorgalommal az én, ön szerint fölöttébb lenézendő hirdetéseimet? - Nos, a tudomására kell hoznom, hogy olyan szentséges és magasztos szellemi nívójú újságban, amit Székelyudvarhelyen adnak ki, minden héten (akkor is, és ma is, meg lehet nézni tehát az un. "profilját") és amit misztikus mennyországian Heti Hirdetőnek neveznek, és aminek semmi más célja nincs, mint a székelyek, vagyis nekünk, a különböző apró szolgáltatásainak és eladásainak - vételeinek a hirdetése. Nos, ne haragudjon tehát kedves micimackós Krisztián, de ebben a kontextusban, igencsak nevetségesen hangzanak az ön ítéletei, amelyek szerint, a Puli által állítólag húen és pontosan citált hirdetési szövegeimből ki látszik úgymond a lóláb - ön szerint - hogy pénzszerzési céllal tettem meg ezeket a hirdetéseimet. Hát mi tagadás, drága Krisztiánom, ön aztán el kapta a szeg fejét, vagyis ahogy erre felé mondják: a szarva közt a tölgyét, mivel, mint a Hargita Megyei cégbíróságnál bejegyzett asztrológus - magánvállalkozó (ahogy önöknél azt hívják: szellemi magánfoglalkozású) személy, ezen az ön által felettébb tisztességtelennek nevezett úton, juttattam akkoriban az itt élő magyaroknak a tudomására, hogy én bizony értek ehhez a mesterséghez és szeretném, ha tőlem is rendelnének horoszkópot az erdélyi magyarok, ne csak a budapesti kollégáktól. Ezek fényében tehát egyáltalán nem ugrik be, hogy ön szerint miért vagyok annyira elítélendő eme igyekezetem, sőt: úgy érzem, jogos törekvéseim miatt? Talán a magyarországi asztrológus kollégák bízták meg önt, hogy azt a rettenetes konkurenciát, amelyet én jelentek ekképpen a számukra az itteni hozzászólásán keresztül kiiktassa? Merthogy a Puli ügybuzgalmát meg tudom érteni, ugyanis 2oo4 tavaszán kénytelen voltam szabályosan elutasítanom a negyedik, soha vissza nem fizetendő pénzkölcsönkérését, mivel olyankor jött ezért hozzám éppen, amikor két napja volta annak, hogy megszületett turula lányom, és logikus, hogy ezt a gyalázatos igazságtalankodást őprofétaságának meg kellett torolnia és éveken át bosszulnia. De nem értem az ön indítékait az én kipellengérezésemre, kedves micimackós Krisztián.... Talán Csernus Imre védelmében emelte fel ily módon (vagyis puliféle csúsztatásokkal telve) a szavát? Ez szerintem egyáltalán nem méltó egy az Ön kényelmes helyzetében felnőtt fiatalemberhez.nem értő Krisztián

Kedves Krisztián,

Szilárd egyáltalán nem írta egyetlen cikkébe, tanulmányába sem, hogy ő 20 éve már asztrológus, s nem szerepelnek a Nagy Attila Puli besúgó bosszújának okát tárgyaló írásokban sem. Másrészt egy besúgóval szemben igazán nincs szüksége egy átlag embernek sem tekintély-növelő eszközökre (de pl. egy több könyves magyar írónak, mint Kozma Szilárd igazán nem kell) - vajon tudod-e te, hogy Erdélyben a diktatúra alatt hány magyarnak keserítették meg az életét a besúgók? Van-e róla fogalmad milyen tevékenységeket végeztek? Olyat, amilyennel senki sem büszkélkedik!
Továbbá nem is azon van a hangsúly, hogy 20 éve asztrológus, hanem azon, hogy horoszkóp elemző asztrológus - tehát a mesterségét gyakorló asztrológus és nem csak rózsaszín elméleteket gyártó és azokat előadó asztrológus.
Hiába ülsz a magaslóra a meg nem értéseddel, mert pontosan a te javadat használná, ha nyitnál az összetett mondatok felé is, amikor azok a gyakorlati szellemi valóság tartalommal találkoznak.
Az asztrológiát nem fegyverként, hanem valóságmegismerésként használja.
Kedves magyar embertársaim,
végre el kellene már hagyjátok, hogy mindig a banditák leleplezőit vádoljátok és nagy humanizmusotokban mindig kiálltok a titeket átverők és megrablók érdekeiért. Aztán persze marad a pesszimizmus és fölényeskedés. Így valóban nem lehet boldogulni.

 

puli, ki is ez a puli Kozma Szilárd sarkábanKöszönöm a volt besúgómnak:

Köszönöm a volt besúgómnak: Nagy Attila Pulinak!

Az önjelölt székely próféta és magát valamiért vallásos anarchistának nevező „virtus-főszerkesztő”: Nagy Puli rólam terjesztett „információi” – Tehát: az engem személyesen nem ismerők számára akár hihetőnek is tűnő hazugságai! - pontosan annyira felelnek meg a valóságnak, mint amennyire igaz ő szerinte az is, hogy az Erdélyi magyarok többsége utálja Orbán Viktort és helyette Gyurcsány Ferencet tartja a magyar országgyűlési szószólójának. - Aki nem hiszi, elolvashatja : „Gyurcsány Ferenc, mondd meg Orbán Viktornak, hogy mi erdélyi magyarok nem kérünk a kettős állampolgárságból..., stb.” ( www.spiritualitas.blogter.hu – Nagy Attila Puli művek.)
A Nagy Puli által rólam terjesztett rágalmaknak annyiban van tárgyi-valóság alapja, amennyiben, nekünk, Erdélyi magyaroknak nem csak, hogy „nem kell” Puli szerint (-Aki, láss világ csodát, beállította magát a neten, az egész székelyföldi közvéleménynek!) a Fidesz – Kereszténydemokrata többségű Parlament által megszavazott Magyarországi honosítás, de ráadásul még finnyáskodva, orrot húzva, ki is kérjük azt magunknak, mert állítólag „megalázónak” találjuk – persze, egyedül a revolveres Puli próféta szerint.
A Nagy Puli önjelölt misztikus nihilista és nemzetáruló politikai diverzáns által rólam terjesztett, sarlatánozások, valamint a többi személyi és szakmai becsmérlések, éppen akkora valóság-alappal rendelkeznek, mint amennyire igaz az, hogy mi, erdélyi magyarok többsége, ő szerinte utáljuk és üres bálványnak tekintjük Tőkés Lászlót. Úgy és annyira igaz minden, amit rólam, az ő mindenkire lövöldöző, primitív hírnévszerzési vágyában az internet különböző helyein (Blogjaiban és cikkeiben) a nagy nyilvánossággal „közöl”, mint amennyire igaz az (Ő szerinte, illetve az ő politikai és misztikus hőbörgéseiben megtalálható!), hogy mi erdélyi magyarok, „kiröhögjük” és elutasítjuk Tőkés László mellett és Szilágyi Zsolt és Toro T. Tibor mellett, Semlyén Zsoltot, Németh Zsoltot, Kövér Lászlót, Lzár Jánost, Navracsis Tibort, Morvai Krisztinát, Gaudi Nagy Tamást, és más Magyarországi politikusokat, de emellett még azokat a magyar írókat is, akik fel emelik a szavunkat értünk és akik a maguk képességeik és lehetőségeik szerint harcolnak mind a székelyföldi autonómiáért, mind Romániai Magyarok ügyeinek a kezelése közben a jognak és a törvényességnek az érvényesítéséért, a kisebbségi törvények betartásáért.
Annira igaz tehát mindaz a sok sötét rágalom, amit ez a volt egyházi, majd kulturális szekus- besúgó rólam és a családomról az internet széltében – hosszában elképesztő szorgalommal terjeszt, mint amennyire igaz az, hogy nekünk nem kell, és mi hevesen elutasítjuk a székelyföldi autonómia politikai úton történő instaurálását.
Úgy igaz tehát mindaz, amivel engem a volt besúgóm: Nagy Puli az ő internet-helyein, mint mindenkit kiokító spirituális (prófétai! - sic!) szakértő és persze: erdélyi erkölcsi példakép „bevádol”, mint amennyire jogtalannak érezzük mi, erdélyi magyarok szerinte azt, hogy jogtalan azoknak a Magyarországi állampolgároknak a lelkiismeret furdalása, akik a Gyurcsány propagandának és a Kovács László irracionális ijesztésének bedőlve, NEM-el szavaztak a határon kívül rekedt magyarok kettős állampolgárságára.
Köszönöm szépen tehát a volt besúgómnak, Nagy Attila Pulinak (más művész nevén: Jicih-valaminek...), hogy ebbe az általa évek alatt az interneten létrehozott, misztikus – politikai erkölcsi-fertőbe, mint legfőbb ellenséget belekevert, mert ennél jobb és ékesebb bizonyítékot arra, hogy még a Puli félék szemében "kétes erkölcsű asztrológusként" is(!), megtartottam az írástudói felelősségemet és mindig igyekeztem lehetőleg többet adni, mint amennyit kaptam, nem is lehet találni.

Kozma Szilárd, író, 1992-től, a Magyar Írószövetség tagja.-

Önnek ajánlom, ismerkedjen meg a filozófiák, vallások egyéb szellem tudományok alapjaival és akkor nem okoz majd gondot a fent leírtak értelmezése.
A Nagy Puli Attila szemmel látható szellemileg/értelmileg/érzelmileg sérült ember hiszen, ennyi energiát fektetni egy asztrológus vagy bármilyen más szellem vagy akármilyen tudományt képviselő ember lejáratásában és rászálni mint egy pióca, nem kis teljesítményt jelent, és nem is normális viselkedés, főleg hogy érvek nélkül hadakozik, miközben a Kozma Szilárd nevű asztrológus próbára tehető amit személyesen is megtettem.

További jó olvasgatást!Kedves Krisztián!

Kedves Krisztián!

Fogalmam nincs, hogy miként került ide ez a Csernus Imre pszichiáternek a youtoube-n található gyors megváltásairól szóló filmjei megtekintése után keletkezett cikkem. Azt viszont tudom, hogy a Titook című filmet, így ebben a formájában - tehát anélkül, hogy a szerzők beszélnének és figyelmeztetnének a többi kilenc egyetemes törvényre, mint a vonzás törvényének a megvalósulási feltételeiről is - egy irtózatos átverésnek, sőt, egyenesen szélhámosságnak tartom. És erről több rendben és több alkalommal írtam is az Egyetemes Törvényekről szóló tanulmányomban. Én tehát itt reklámot magamnak nem akartam, és az aki a volt besúgómnak, aki nyíltan és büszkén vallja magát ingyenélőnek az itt össze hordott zagyvaságait elhiszi - Ti., persze, hogy nincsenek neki hitelességi gondjai, és még ezzel henceg is az aljas, hiszen nincs gyermeke és az ingyen élés és a munkakerülés hitelességét nem tudja elveszíteni, de nagyon is tisztában van azzal, hogy a sötét bosszúvágya kielégítése céljából itt és máshol össze hordott hazudozásával a négy gyermekes családom gazdasági tönkretételét vette a célba - az magára vessen.
Amennyiben az ön értelme nem bírja követni a magyar nyelven írt cikkeim és tanulmányaim logikáját, hátha mégis sikerül az alábbiakat megértenie, ha nem az eszével, akkor legalább a szívével:

Több helyen megírtam már, de most újból aktuálissá vált, hogy író-mérnökként, az asztrológiát még azt követően is elutasítottam évekig, hogy a Hamvas Bélai életmű különböző tanulmányaiban és esszéiben, nem csak, hogy pozitív szellem-megismerési tevékenységként, de egyenesen „szent tudományként” szerepel. A belém nevelt ellenséges értelmiségi mentalitásom falát végül is az rombolta le, hogy életem egyik legnagyobb és talán legveszélyesebb krízise közepén, tehetetlenségi-érzettemben és tudatomban már – már az életemről való lemondáshoz is közel álló tehetetlenségi állapotomnak a határán, egy olyan metafizikainak hirdetett előadáson vettem részt, ahol az előadó éppen a Skorpió jegyében született és a Skorpió-karmával rendelkező személyek jellegzetes betegségeinek a lelki – szellemi (A Skorpió- természetnek megfelelő mentalitás béli) okairól beszélt. Nos, ott már nem volt tovább amit és amiért tagadni, mert nem csak, hogy a felsorolt betegségeknek az orvosok szerint már kigyógyult, de testi fájdalom szintjén, akkor még éppen jelen voltak az én szervezetemben.
A Hamvas-művekből elsajátított hibabelátáson alapuló önelemzéseim alapján is világos volt számomra, hogy azok, az, előbb utóbb a „jellegzetes” betegségekhez vezető, hibás mentalitások is, amelyekről az előadó beszélt, egytől egyig, mind jellemzők rám. – És csak ettől kezdve néztem utána annak, hogy mi is hát a helyzet a Hamvas által számomra addig bosszantóan sokat emlegetett asztrológiával. A regénybe illő további történet, a jelen mondani valóm szempontjából nem érdekes. De az igen is érdekes, sőt: igen fontos, hogy egyáltalán nem azért lettem asztrológus, mert ez, a székelyföldi félműveltszemélyek, de a komolynak képzelt székely-értelmiségi öntudattal rendelkező személyek körében is szélhámosnak ítélt foglalkozás a könnyű megélhetési lehetőséggel kecsegtetett volna. Sőt: az, hogy ebből a mesterségből, és főképpen amennyiben azt az addigi jó hírnevem megőrzésének az igényével akarom gyakorolni, Erdélyben, de főként a székelyföldön iszonyú nehéz megélni, már az első, vonatkozó kísérletezgetéseimből kiderült. Hanem elsősorban igen is, azért fogtam bele, mert az asztrológia, vagyis az első személyi horoszkópomból megszerzett információk segítségével, a szó szoros értelmében, megmenthettem az életemet. Később meg rendeztem az életemet. Azért fogtam tehát bele, mert kiderült a számomra, hogy végső soron, ez volt az, a minden lét-megismerési és személyes sorskérdésemre választ adni képes „szent tudomány” , amit azelőtt a fizikában, a biológiában, a filozófiában, pszichológiában, majd a teológiában kerestem.
De persze, ha egészen őszinte vagyok magammal szemben, akkor azért is, mert a végett, hogy akkor még annyira sem tudtam helyesen írni magyarul mint most (első osztály első napjától végig román nyelvű iskolába és főiskolákon tanultam), és a kilencvenes évek elején, amikor még nem voltszámítógépem (vagyis amikor még nem helyesírás-javító programmal rendelkező számítógépen írtam),egyetlen romániai magyar szerkesztősége sem volt hajlandó állandó és belső munkatársaként alkalmazni, annak ellenére, hogy mint „külsőstől”, mikor néhány hónapos szerződéssel, mikor szerződés nélkül, de szívesen közölték a riportjaimat, interjúimat és cikkeimet.
Szóval asztrológussá, elsősorban az évek óta várt és keresett „rátalálásból” lettem. – Ez volt az életem és sorsom fő problémás-kérdéseire választ adni képes tudomány, tehát a mindentudás-forrás, amit már kamasz korom óta kerestem! Másodsorban egyszerre szellemi és egzisztenciális szükségletből is asztrológussá kellett lennem, amennyiben kitartok azon kamaszkori álmom mellett, hogy jó író akarok lenni, annak ellenére is, hogy amiért nem tudok magyarul helyesen írni, nem vettek be egyetlen szerkesztőségbe sem, mivel az építő üzemmérnöki diplomám megszerzése, szintén egy, a kommunista diktatúra miatt létrejött egyik sajátos, pártok kívüli! - sorshelyzetemből fakadó, ugyancsak szellemi és egzisztenciális szükséghelyzet eredménye volt. Ezért ezzel semmiképpen nem akartam továbbra is „vissza - élni” (Lásd a visszaélés fogalmunk metafizikai értelmezését: spirituálisan vissza felé fejlődni.).
És nem csak azért mert egyetlen akkori Románia magyar újság, vagy heti, vagy havi lap szerkesztőségébenem akartak felvenni, de akkor úgy képzeltem, hogy ez, a kényszerű irodalmi pályán kívüli helyzet, valójában az irodalmi-spirituális fejlődésemet is szolgálja, hiszen, mint ténylegesen sorsfigyelő és sorsértelmező „szellemi munkás” egyrészt a legvalóságosabb valósággal foglalkozhatok, másrészt nem voltam kitéve egyetlen főszerkesztő, vagy igazgató, vagy laptulajdonos, befektető, stb. esetleges
szeszélyeinek, önkényes elképzeléseinek arra vonatkozóan, hogy mit és miért ne írjak, illetve ne úgy írjak, ahogyan én azt a leghelyesebbnek tartom. Stb.
Tehát: még csak asztrológus sem azért lettem, mert a ködös álmaimban ez a hivatás valamiféle könnyű megélhetési lehetőségként jelent volna meg a számomra, hanem, amint írtam, elsősorban azért, mert végül is, a sajátos egyéni szellemi alkatomnál fogva, az irodalmi önkifejezési lehetőség mellett, mint lényegi sors- és valóság-megismerési lehetőség a leginkább vonzott és ezt tartottam a legjobb szellem-megismerési lehetőségnek. És másodsorban, de szintén nem a könnyű és felelőtlenmunkával való pénzkereseti lehetőség gyanánt, az első osztálytól román iskolákban való értelmiségi képződésem következtében: a sajátos sorshelyzetem miatt.
Amennyiben tehát ezt sikerült megérteni és az, aki e sorokat olvassa, esetleg még el is tudja fogadni ezt a vallomásomat, tehát ezzel úgymond a bizalmába fogad, akkor, kérem szépen azt is elhinni, hogy időközben nem, hogy megtagadtam volna és egzisztenciális okokból pl., elárultam volna azt, amit a szellemi – tehát: az erkölcsi! - hitelesség fontosságáról és szükségéről a Hamvas Bélai életműből korábban a magaménak érezve, magamévá tettem, hanem az elején családi gondok nélkül, majd családapai felelősségemben is, még inkább fontosnak ítéltem és teljesen a magaménak érzem és értem!
Sőt: egyenesen egzisztenciális feltételként állítottam magam elé a személyes hitelességet. Hiszen amint haladtam az életben és a sorsomban előre, egyre világosabb lett a számomra, hogy azzal a súlyos karmával, amivel a világra jöttem, nem engedhetem meg magamnak az önámítás luxusát, azt, hogy létfontosságú tehát számomra az, hogy elsősorban önmagammal mindig egyenesben legyek. Hamvas kifejezésével élve: hogy önmagam számára autentikus legyek.
Hiába törekszik ugyanis valaki külső hitelességre, ha önmaga előtt, belül nem hiteles. Ismét csak Hamvas idézi számtalanszor Nietzche-nek azt az aforizmáját, ami szerint: „Elenyészően kevés az, hogy mennyit hazudunk másoknak, ahhoz képest, hogy magunknak mennyit hazudunk.” Márpedig az a személy, aki nem csak azért igyekszik minden nehéz sorskörülmény ellenére becsületes maradni mert egész gyermekkora, fiatalkora és néhány év az érett férfii korából is, a Ceausescu féle román kommunista diktatúra fekete hazugság-mákonyában telt el, amitől az élete hátra levő részére elégségesen megundorodott, hanem azért is, mert metafizikusként („Önkéntes” és ha kell: önkényes Hamvas-tanítványként) felfedezte és megtanulta, hogy egyes, egyedül a tárgyi valóságnak megfelelő igazság az egyedüli szellemi erő, ami a karma-rabságából felszabadíthatja az embert, annak soha, egyetlen józan gondolatával, tettével, vagy szavával sem szabad elárulnia, a tárgyi valóság által is alátámasztott igazságot.
Erről, a húsz évvel ezelőtt határozottan felvett és azóta is tartott szellemi – erkölcsi alapállásra való(erkölcsi!) törekvésemről, nincs szándékomban egyelőre többet írni, nem tartom ildomosnak azt úton – útfélén bizonygatni. Aki az iménti állításom felől meg akar bizonyosodni, és az ide vonatkozó magatartásomról, eljárási módomról meg akar győződni, olvassa el a honlapjaimon található cikkeimet és tanulmányaimat és az asztrologosz.com c. portálomon található asztrológusi és családapai tanácsaimat, hozzászólásaimat, valamint a szintén a honlapomon található, régi ügyfeleimtől kapott köszönő-leveleket. Sőt: amennyiben alkalma és lehetősége van erre, a szintén a Hamvas által szükségesnek vélt és a szellemi – spirituális élet előfeltételeként felállított erkölcsi alapállás szerint élő Csíkszeredai, Sepsiszentgyörgyi, Székelyudvarhelyi, Kézdivásárhelyi, vagy Kolozsvári barátaimat is megkérdezheti, mivel ők egészen közelről, úgymond a hétköznapi élet szintjén is, ismernek.

Hogy miért tartom mindezt a végső soron kényelmetlenül és szemérmetlenül, ha nem éppen: szégyenletesen ható magyarázkodást leírni? Sajnos, azért, mert él az Erdélyi Kovászna megyei Kökös községben egy magát valamiért újabban Pulinak nevező, Nagy Attila nevű, előbb a Gyulafehérvári katolikus teológiáról a pappá avatása előtt önként kiugrott (Később tudtam meg, hogy a Gyulafehérvári teológián a pappá szentelés előtti kilépést a szekuritate által beszervezett besúgó-növendékek gyakorolták.), majd később az unitáriusi tisztségéből a hívek kérésére a papi tisztségéből az egyházi elől-járói által kirúgott gyermektelen – gondtalan...- férfi, aki amiatt, hogy a negyedik alkalommal már nem adtam neki olyan „kölcsönt”, amit ő korábban soha nem fizetett vissza, sötét bosszút állt rajtam. Előbb csak egy nevetségesen hiteltelen cikkecskét írt, „Kozma Szilárd viselkedése egy beteggel szemben”, címmel, amit valahogyan sikerült ennek a magát Pulinak nevező Nagy Attilának az interneten az én nevem után megjelenő anyagok között a harmadik – negyedik helyre feltornásztatni. Ez, a sötét bosszúból írt, rágalmazó cikk nem csak azért tartalmaz a gyakorlati – tárgyi valóságnak ellentmondó, alaptalan vádakat és hamis állításokat, mert egy szava sem igaz!! Hiszen asztrológusként én gyógyítással egyáltalán nem is foglalkozom. Persze, azon kívül, hogy az asztrológia által biztosított lehetőségek alapján, bárki számára meg tudom mondani a betegségeinek az illetőszellemi-lelki mentalitásában gyökerező okát. De én nem vagyok gyógyító és hozzám soha nem is jönnek beteg emberek, be sem engedném őket a lakásba a négy kiskorú gyermekem otthonába!
Hanem azért is álnokság ez a cikk, mert az egyedüli „beteg ember”, akit én a több gyermekes otthonomba (véletlenül!) mégis beengedtem, az éppen a Nagy Puli Attilának, az akkor éppen kékre – zöldre vert felesége volt, akiről csak azt követően derült ki, hogy pszichiátriai kezelésre szorul, amikor az egy bika rámenősségével meg akart győzni arról, hogy a harmadik lányunknak az éjszaka való (otthon)születése ellenére, mégis adjak nekik pénzt kölcsön, mert ők útban vannak Gyergyó (Vagy Udvarhely?) felé, de az esete valamiért nem folytathatták az útjukat, hanem felugrottak egy csíki ismerősükhöz, ahol éppen valamilyen ünnepély volt, amihez anyagilag nekik is hozzá kellett járulni és így teljesen pénz nélkül maradtak.... De nekik fontos, hogy azonnal tovább utazzanak, mert, hogy ő beteg... Milyen beteg? Agy problémái vannak, stb. Pénzt nem tudok adni, mondom, mert az most nekünk sincs, de a sorsképletébe bele nézhetek – úgy mind korábban többszörösen Attilának – és a betegsége igazi, karmikus okát megmondhatom. Tovább nincs is, amiért meséljem, időközben még néhányszor és búcsúzáskor is, próbálkoztak a kölcsönkéréssel, és én már arra sem emlékszem, hogy volt-e esetleg valami pénzünk akkor a háznál, hanem csak arra, hogy éppen a Turula születése másnapján jöttek. És, hogy azokban a napokban kezdték közölni néhány héten át egy helyi lapban fél oldalas terjedelemben az un. heti horoszkópjaimat – amelyek persze, nem jóslatokat tartalmaztak hanem karmikus pontok szerinti spirituális tanácsokat és időminőség-leírásokat a konstellációk szerint – és ami akkor éppen, hogy szintén az anyagi csődbe jutástól mentett meg.
Pulinak, illetve a velem Vastag-Margó szerűen viselkedő rámenős feleségének, akkor sem adhattam tehát, olyan, soha vissza nem fizetendő kölcsönt mint az előtt többször is, mivel, ha lett is volna akkor éppen pénzünk – hiszen egy gyermek születése akkor is sok kiadással jár, ha otthon és nem a korházban születik – akkor sem adhattam volna oda! - És ez lett a vesztem. Amikor ugyanis Nagy Puli Attila, az interneten a harmadik és a negyedik lejárató cikkét is megjelentette rólam, amelyben különös tájékozottságról, sőt: aprólékos dokumentáltságról(!) tett tanúbizonyságot, mind az asztrológusi, mind az írói tevékenységemet illetően, erősen gyanússá vált számomra a dolog és jól utána gondoltam annak, hogy én mikor és miket is beszélgettem vele, illetve, hogy mikor, milyen alkalommal, és milyen helyzetekben találkoztam vele? Nem akarom az olvasót fárasztani emlék vissza- pörgetés közbeni tény-összefüggések összeállásáról, de egy adott pillanatban rájöttem, hogy csakis egy olyan ember rendelkezhet rólam olyan jellegű, abszolút pontos és részletes tárgyi információkkal, akit ezért az aprólékos adatgyűjtő munkáért valaki meg is fizeti, illetve valakik meg fizetik. De legalább is aki benne van valamiféle, a szoros megfigyelésemmel és megfigyeltetésemmel járó, ellenem szőtt komplottban. Kézenfekvő volt tehát, hogy Attila azért kezdeményezett velem „barátság” kötést, mert akkoriban a szekuritáte besúgója volt.
És csakugyan, az idén (2O11) tavasszal lehetőségem is nyílt a „Poetul” című konspirációs név alatt nyitott és tizenkét éven át vastagított szekus – megfigyelt személyi ügycsomóimat alaposan áttanulmányoznom. Kétséget kizáróan meg győződhettem tehát, hogy egy másik katolikus teológus – tanonccal, Balázs F. Attilával együtt, aki szintén a pappá szentelés előtt hagyta ott a katolikus papképző főiskolát, Nagy Attila is, a szekus besúgói fedőnevén: „KOKOSI”, többek között, rólam is írt besúgói jelentéseket a szekuritatenek. Miután az asztrologosz c. portálomnak a humor-rovatában ezt, a steril életet folytató (gyermektelen, évtizedes munkanélküli és végső soron életcél nélküli!) személyt, vagyis az interneten létrehozott különböző blogjaiban és más cikkeiben az ő személyi munkaiszonyát és notórius naplopói –koldulói mentalitását sajátos életvezetési ideológiaként, sőt: filozófiaként hirdető Nagy Puli Attilát, mint volt besúgómat lelepleztem és a szintén az interneten megtalálható adatai szerint felállított sorsképletét a munka- és hivatásundora szempontjából, mint az ő meghaladni való karmikus sajátságaként értelmeztem, ez a valamikor rólam besúgói jelentéseket gyártó személy, el kezdett mindenütt, ahol csak az interneten a nevem felbukkan sarlatánnak megnevezni, sarlatán-asztrológusként jellemezni.
És nem csak a Nagy Puli Attila név alatt, hanem, profi diverzánshoz illő módon, mindenféle álnevek, illetve az internet kultúrában „nick-nek” nevezett fedőnevek alatt. Akkor is, amikor a Csíkszeredai Polgármesteri Hivatalban dolgozó hivatalnokok, osztályvezetők és polgármesterek közömbössége ellen, illetve az ellen, hogy ezek a személyek vagy az érdektelen és közömbös, sőt: elutasító, felelősség-elhárító ügykezelésükkel hét hónapon át megfosztottak a törvényes szociális jogaimtól, éhségsztrájkba kezdtem, Nagy Puli Attila, rögtön rávágott a hivatali mulasztások és az

.Akkor is, amikor a Csíkszeredai Polgármesteri Hivatalban dolgozó hivatalnokok, osztályvezetők és polgármesterek közömbössége ellen, illetve az ellen, hogy ezek a személyek az érdektelen és közömbös, sőt: elutasító, felelősség-elhárító ügykezelésükkel hét hónapon át megfosztottak a törvényes szociális jogaimtól, éhségsztrájkba kezdtem, Nagy Puli Attila, a szó szoros értelmében üdvrivalgásban tört ki és a maga sajátos ember-árulói módján azonnal élt is a közömbös hivatali ügykezelés miatt kialakult, abszurd sorshelyzetemről szóló újságcikkeknek az interneten közölt változata alatti, un. „vélemény- és vita- fórumok” által biztosított gúnyolódási, hiteltelenítési lehetőségekkel. És főként: a sarlatánozási lehetőségekkel. (- Ebbe a szóba Nagy Puli Attila valósággal szerelmes lett, de legalább is, utolsó szalmaszálként kapaszkodik bele a Sarlatán fogalomba, amelyet már – már egyenesen és kizárólag az én személyemmel szinonim kifejezésként használ, gondolom, abból a célból, hogy ezzel, az én emberi tisztességemnek és szavahihetőségemnek a hitelteleintésével, semlegesíthesse azt, hogy miután többszörösen is, felhívta a figyelmemet a személyére - Amelyet Puliként nem is ismertem fel az elején! - és kénytelenné tett elolvasni az interneten a korábban rólam írt rágalmazó cikkeit, rájöttem az összefüggésekre és lelepleztem őt is, Balázs F. Attila mellett, mint az egykori besúgómat.).
Tette ezt többszörösen, mikor a saját neve alatt, józanul, vagy agyalágyultan, (Még a Kökösi polgármesternek a - teljesen témán kívüli! - állítólagos részegeskedéseit is bele keverve...), mikor a nevetségesen átlátszó módon a „besenyői pistabácsi”, a „katinka”, a „farkasloki”, a „feri”, a „hívő”, a „csíkmoszkva”, és a többi, végül is, már figyelemre sem méltó fedőnevek alatti „hozzászólásaiban”, amelyek mára az első olvasásra lelepleződtek azzal, hogy bennük volt a Nagy Puli Attila szerelmes szava, a „Sarlatán”, vagy azért, mert a sajátos „vélemény”- illetve „hozzászólás” értelme ellentmondott annak a magatartásnak, amit az ember egy normális „Pista bácsitól”, vagy egy magát gazdagnak hirdető, gőgös Farkaslaki erdő-vágó bérestől, vagy fakereskedőtől elvárna. Le is leplezte Nagy Puli önmagát, azonnal, ahogy ezeket a logikai ellentmondásokat felfedtem, és persze, el is kezdett, mikor Szentistváni vallás-erkölcsi ideológiákkal előhozakodni, mikor „hatszázhatvanhatozni”. Vagy is, olyan misztikus fogalmakkal dobálózni, amelyeknek a metafizikai jelentésének az ismeretét úgy-e, sem egy internetező „besenyői pista bácsitól”, sem egy négy gyermekes farkaslaki erdővágótól nem lehet elvárni.
Mivel nincs lehetőségem nincs arra, hogy ennek a bomlott erkölcsű, tehát végül is: lelkileg és ma már láthatóan értelmileg is bomlott személyiségű férfinek a sarlatánozásait és főként a más, különböző álnevek alatt megírt hiteltelenítő írásait (A gyakorlati valósággal teljesen ellentétes, azzal össze sem hasonlítható hazudozásait, sőt: a besúgói korszakában, vagy egyenesen az én írásaimból szerzett információkon és féligazságokon alapuló rossz indulatú csúsztatásait és ferdítéseit), arra kérek, minden engem, akár a hétköznapi valóságból, akár csak az elvégzett, lelkiismeretes asztrológusi munkáim alapján ismerő személyt, aki internetezési lehetőséggel és nem utolsó sorban ismerettel rendelkezik (Én például nem bírok ilyen képességekkel és a lelki társam: Joó Viola lesz, az, aki, a gyermekeink gondozása mellett, ezeket az információkat és ezt a kérésemet majd azokra a helyekre, ahol a Nagy Puli Attila velem kapcsolatos rágalmai és valóság-hamisításai találhatók, feltölti, vagy személyesen tovább küldi), hogy amennyiben az én személyemmel, asztrológusi, vagy írói erkölcsi alapállásommal kapcsolatosan - Ennek a számomra roppant kényelmetlen és kellemetlen és anyagilag is mérhetetlen károkat okozó, tehát szerfölött hatékony Nagy Puli Attilai, rágalmazási és hiteltelenítési hadjáratnak köszönhetően - felmerült, vagy felmerülhet, ezt tisztázó magyarázatomat tovább küldje, illetve a megfelelő helyre eljuttassa.
Én nem tudom ugyanis, hogy létezik-e olyan internet- hatóság, ahova ilyen jellegű kérésekkel fordulni lehet. Erre a személyi alaphelyzetet tisztázó személyes, vagy hivatalos információ-küldési segítségre nem csak nekem - és főként a négy gyermekes családomnak - van szükségem, akihez a volt besúgóm és többszöri kölcsönkérő adósom eme internetes sarlatánozási hadjáratának következtében, hetek óta nem jutok hozza egyetlen rendeléshez sem, hanem azoknak is, akik számára (Általában a Víz- és Tűz – karmások, vagyis a Rák, Skorpió és Halak, illetve a Kos, Oroszlán és Nyilas, valamint az Ikrek jellegű karmával születtettek számára) lehet, hogy kimondottan én adhatom meg azt a mély ás részletes kauzális asztrológiai információkat, amelyek segítségével magukat a személyi, vagy családi sorskríziseikből ki tudnának lábalni. Segítségüket, segítségeteket előre is köszönöm: Kozma SzilárdAnnyit fűzök ehhez hozzá,

Annyit fűzök ehhez hozzá, hogy bár én nem ismertem a Kozma Szilárdot addig, amíg nem írt ide.
A cikkeit nem tudtam végig olvasni ,mert értelmezhetetlen.

Két dolog nagyon feltűnt:

1;
"Röhej volt nézni, a Heti hirdetőben a hirdetéseidet, éveken keresztül, ahogy kínlódtál, váltogatva kínálataidat, hogy valahogy pénzre tegyél szert, hol a betegség rejtett titkának feltárásával akartad ámítani az embereket, hol kuruzslást, rontás bontást hirdettél, hátha többen mennek, jobban lesz lóvéd. Természetesen, ez ellen is úgy védekezel, hogy azért figyeltem hirdetéseidet, mert besúgó vagyok."
ezt írja a cikk írója.
Nos nekem is ezt jött le elsőnek. Az első gondolatom, hogy "mi van? itt hirdet kuncsaftért?" Szóval nekem is egyértelműen hirdetés szagú volt.
2;
A beírt szöveg alapján egy agresszív ember jelent meg előttem.
Aztán jött egy másik beírásnál egy válasz az egyik hozzászólónak és ott megmutatta ismét miért harcol kétségbeesetten.

És ami a legláthatóbb, hogy asztrológiát használ fegyverként, hogy a másik ember önbizalmát alááshassa, szépen csengő, hangzatos szavakkal és megfogalmazásokkal, mint ahogyan azt a cikkeiben is tette. Pont azért, hogy figyelmet kapjon és ezzel energiához jusson. Így hatalmat és elismerést csikar ki a megbízóiból. Leellenőrizhetetlen, és hogy ha az önbizalmában alulmaradt kuncsaft szeretne utána nézni az elmondott információnak, akkor igen csak fel kell kötni a gatyáját, mert tanulnia kell ezt az egészet.
Ezt alátámasztja, a minden cikkben elhangzó mondat, amiben elmondja, hogy másfél évtizedes gyakorlata és tapasztalata van. Ha ezt egy önéletrajzban leírja, teljesen rendjén van. De mikor arra akarja felhasználni, hogy tekintélyt teremtsen magának, akkor az már elég átlátszó.

Természetesen mindez teljesen rendjén van. De csak akkor, ha pártatlanul és szeretettel figyeled.Kabaré

Nagyon igaz!!!Írásaim Kozma Szilárd asztrológusrólKozma Szilárd asztrológus a közveszélyes tanácsadó

Hát ha valaki veszélyt jelent a tanácsaival a naiv hívőkre a Szilárd. Megdöbbentő az a felelőtlenség ahogy belerondít emberek életébe, válásokat javasol, csak úgy, mert ő mindentudó.

Csernust vádolja azzal, hogy képtelen a házasságra. Hát Szilárd ne marháskodj, neked nem volt az életbe egy normális házasságod - az egyik nőd az eljegyzéseteken hagyott faképnél. Akitől elváltál nem olyan rég azt valami megdöbbentő aljasan mocskolod. Róla is azt állítod, hogy képtelen valamire, amúgy rólam is, Csernusról is, nálad ez egy unalomig ismételt motívum.

Ha valaki neked nem tetszik rögtön előrántod a horoszkópját és bebizonyítod, hogy tök hülye, képtelen.

Engem, mert próbálom felvilágosítani az embereket, megvédjem tőled potenciális áldozataidat, azzal próbálsz hiteltelenné tenni, hogy ne higgyék az emberek, amiket rólad írok, hogy a román titkosszolgálat ügynökének teszel ki, ki rád van állítva. Engem nem érdekelnek ezek a vádak, nem tudsz ártani, mert nekem nincsen szükségem jó hírre a megélhetéshez, mint neked. Egy vérbeli vallásos anarchistának nem számít, hogy mit hisznek róla.

De jól tetted, hogy annak tettél ki, mert így rávilágítottál a volt román titkosszolgálat módszerei és a tied közötti hasonlóságra. Amikor kihallgattak, akkor az egyik módszerük az volt, hogy érzékeltették, hogy mindent tudnak rólad, tehát a markukban vagyok. Ezt látom nálad is, ha valaki nem tetszik, vagy kritizálni mer, akkor előrántod annak a horoszkópját, ahogy láttam a hiányokat elég hasból pótolod, és azzal vágsz vissza, mint a volt szekusok, hogy hát mindent tudok rólad, a markomban vagy. A tudás hatalom. Szilárdka te hatalommániás vagy. Nagy metafizikus vagy, de ha jól tudom, Heidegger a metafizikát a hatalom gyakorlás egyik formájának tartotta. Hatalmi mániádat tanácsadás ürügyén éled ki.

Számon kérted egy levélben, hogy a memoáromban a hatalom üldözöttjének teszem ki magamat, a kommunizmusban, de kérded, hogy fel tudom-e mutatni a szekus dosziémat, mert te igen. Hát tudjad, hogy kértem és nem kaptam meg, és tudod kik nem kapják meg kik most is figyelve vannak?! Még a román katonai titkosszolgálat is kihallgatott, ehhez keveseknek volt szerencséjük. Egy kicsit nagyobb pácban voltam, mint az olyan szájhősök, mint te, kik csak szájukkal vívták ki a megfigyeltség érdemét. Eszement asztrológusoktól nem tart a román titkosszolgálat.

A másik ok mi miatt besúgózol engem, hogy azt írtam, oda alacsonyodtál le, nagy szellem kutatóként, hogy a Jobbik propagandistája legyél a Székelyföldön - írásodban kinyaltad Morvai Krisztina plasztikáját. Még támadsz a székely autonómiát kritizáló írásaim miatt is, melyeket azért írok, szerinted, hogy lejárassam az autonómia törekvést, mint a "SRI misztikus ügynöke", ahogy te nevezel engem. Hát így volt ez mindig, aki gondolkodni mer az ellenség.

Röhej volt nézni, a Heti hirdetőben a hirdetéseidet, éveken keresztül, ahogy kínlódtál, váltogatva kínálataidat, hogy valahogy pénzre tegyél szert, hol a betegség rejtett titkának feltárásával akartad ámítani az embereket, hol kurozslást, rontás bontást hirdettél, hátha többen mennek, jobban lesz lóvéd. Természetesen, ez ellen is úgy védekezel, hogy azért figyeltem hirdetéseidet, mert besúgó vagyok.

A rejtett titkok feltárásával való ámítás azt árulja el nekem, hogy te vagy saját magad előtt egy nagy titok - és bele fogsz hülyülni a titkod megfejtetlenségébe.

De a legröhejesebb az egyik kisfilmed, majd előkerítem, bevezető szövegében vagy, hogy olyat tudsz a teremtésről, amit még eddig senki nem tudod. Ha jól tudom a te betegséged az én inflációja!!!

Amikor tudomásul vetted, hogy mit írtam rólad, a nekem írott leveledben veréssel fenyegettél, hogy hozzánk jössz és elkensz, ha nem veszem le az írásomat rólad - hát én még írtam. A verekedést mesteredtől, Hamvastól tanultad ugye?! Amikor visszaírtam, hogy rendőrséget hívok, akkor azt írtad, hogy egy anarchistát nem véd meg a rendőrség - hát ez a válaszod sokat mond okosságodról, hogy te ki is vagy igazán értelmileg.

Levélben írtad és ez a legbeszédesebb rólad, hogy engem börtönbe kéne csukni és elterjeszteni rólam a börtönben, hogy kiskorút erőszakoltam meg, ezzel kéne büntetni engem. Alaptalanul elterjeszteni valakiről valamit, anélkül, hogy az tudna védekezni, a börtönben nem nagyon lehet, nagyon nagy alattomosságra vall, még ha valaki úgy is írja, hogy csak "kéne". Tehát ez amit írtál, hogy kéne tenni velem, két dolgot árul el rólad, hogy alattomos vagy és agresszív a végtelenségig.

Ha te ilyet írsz, hogy valakiről alaptalan dolgot kéne elterjeszteni, akkor azt teszed is. Ezért írod, hogy kölcsön leptoppal írok, hogy alkoholista vagyok. Voltam nem tagadom, de leszoktam, italról bagóról, már hét éve. Egy olyan változásra voltam képes mire te soha nem.

A te eseted vak vezet világtalanokat!!!

Te Szilárd azért megkérlek valamire! Van egy asztrológus Erdélyben, ki krónikus agresszivitásban szenved. A feleségétől elvált és a nála maradt két gyereket, a négyből, arra biztatja, hogy verjék az anyjukat, kérlek lépj közbe, mint család asztrológus.

A család asztrológiáról jut eszembe, hogy mostanság Szilárdka azt űz, az tesz ezt ki nem élt soha egy normális házasságban. Önkényesen javasol válást. Mondtam vak vezet világtanokat.

Ezt nem azért írtam, hogy védjem Csernust, hanem ne legyen olyan egyoldalú a kép, lássák mások is, hogy ki is igazán az aki olyan nagy okosnak hiszi magát.

Tudod Szilárdka, hogy ellenem a háborút eleve vesztésről kezdted, mert nekem nem számít, hogy mit hisznek rólam, de nálad igen, mármint a hisztérikus reagálásodból kitűnik.

Hisztérikusságod, erőfitogtatásod, férfiasságod kényszeres bizonygatása, mit ahogy egy előadásodon láttam, azt bizonyítja, hogy te megrekedtél a személyiségfejlődésben még a gyerekkorban. Egyik könyved címlapján a te fotód van nagyon nagy méretben a középen, ez mindent elárul, hogy a te vagy mindennek a közepe, rólad, az önös énedről szól minden. Nagyon veszélyes, mikor egy gyerek ember, gyerek-felnőtt tanít másokat.

Az asztrológiához meg azok menekülnek kik krónikus önbizalom hiányban szenvednek.

A csillagjegyek archetípusok. Azokról jó tudni, ha nagyon közel mész hozzájuk, ha állandóan velük foglalkozol, akkor a foglyává tesz, a kép és az elmét megzavarja, eszelőssé tesz, példa rá derék asztrológusunk. Vagyis vigyázni kell az archetípusokkal, mert azok elnyeléssel fenyegetnek és elnyelhetik a személyiséget, soha nem szabadul a személyiség tőlük. Valahol itt a másik probléma Szilárdkánál, nincsen már neki szémélyísége, csak képek, mik fogva tartják.

Csernusnak az anyához való kötöttségét, az elszakadás képtelenségét veti a szemére. Szilárdkánál az asztrológia és a metafizika rögeszme. A rögeszmék az anyának felelnek meg az anya kötöttségnek, az anya nyújtotta biztonságot a rögeszmék nyújtotta biztonsággal helyetesíti, ababn az életkorban mikor az anyáról le kellene válnia.

A Szilárdka a nőiességgel küzd, sokaknak vágj a fejéhez, sokakat vádol a nőiességnél való megrekedéssel, de sajnos ezzel, hogy ez visszatérő motívum nála, minden ellenféllel szemben, le lehet vonni a következtetést, hogy az az ő problémája, megrekedt a női princípiumnál a személyiség fejlődésben, a női princípium elnyelte személyiségét. Az ő korában már rég túl kellene legyen azon ami a személyiség fejlődés folyamatában az érett személyiség feltétele, a nő és férfi pólusok egyesítése. De meg kell figyelni támadó írásait és rögtön látszik, hogy majdnem mindenkivel szemben ugyan azok a motívumok jelennek meg, ebből látszik, hogy horoszkópiája mondva csinált.

El kell olvasni Szilárdka mesterének Hamvas Bélának az írását az asztrológiáról, meg van a netten, és abból, amit a horoszkópiáról ír Hamvas abból kitűnik, hogy milyen ellentmondásos Hamvas tisztelő és majmoló, és Hamvas írása nyomán kitűnik, hogy a tanítvány milyen sarlatánságot művel a horoszkóppal és a magas szintű metafizikájával, melynek Hamvas szelleméhez semmi köze. Hamvas biztos nem nyalta volna ki a szélsőjobbos Morvai Krisztina plasztikáját, mint Szilárdka tette.

Szükségesnek tartottam Szilárdka rövid kielemzését, hogy lássák az olvasók, hogy ki tartja markában, a horoszkóp alapján Csernust.

Írásaim Szilárdról: http://www.scribd.com/collections/2808814/Kozma-SzilardÉs Ti nevezitek magatokat

És Ti nevezitek magatokat szakembernek?

Szavak és értelmezhetetlen mondatok mögött kiabáltok másoknak, hogy kik vagytok.

Ez a kabaré :)