Felismerések 1.

Azt hiszem, az ismeretszerzés – ahogyan minden más is -, úgy működik, akár a lélegzetvétel. Ki kell eresztened, hogy újabb adaghoz juss. Ha magunkban tartjuk, nem csak elvész – talán velünk együtt -, de nem juthatunk újabb ismerethez, míg „túl nem adtunk” az előző adagon.

Jó nagyot „lélegeztem” az elmúlt pár napban.

Arra jutottam, hogy csak féligazságokat ismerünk. Egyetlen könyv, egyetlen ismertető vagy tudós sincs, aki feltárná előttünk a teljes igazságot – ezért kell önmagunknak megtennünk. Persze csak annak, aki tudni vágyik…

Nem hiszek az összeesküvés elméletekben, de abban igen, hogy vannak emberek, akik uralni akarják a világot – méghozzá rettegésük, félelmeik által vezérelve. Márpedig a rettegés sok mindenre képessé teszi az embert.
S hiszek abban is, hogy az emberiség tudatszintje határozza meg a világunkat. Semmi sem történhet, amit ne mi emberek vonzottunk volna magunkhoz a világ szintjén a kollektív tudattalan, egyéni szinten pedig saját tudattalanunk révén.

A Titok című film is féligazság, erre a következtetésre jutottam. Ahogyan féligazság a Biblia is, és az összes vallás, és ezen állítás szempontjából nézve tökéletesen mindegy, hogy készakarva, avagy tudatlanság okán ferdítették-e el.

Egyre többet beszélünk Jézusról, mert a zsigereiben mindenki érzi, hogy az Ő tanításai igazak. Még akkor is, ha a „JÉZUS” név csupán egy méltóságnév. Szentül hiszem, hogy Jézus nem egyetlenegy, de több is létezett, és mindegyikük épp az által nyerte el ezt a méltóságot, hogy átment egy bizonyos procedúrán, amit a Biblia igyekezett megőrizni az utókor számára. Csak az a baj, hogy talán nem értelmezzük helyesen e tanításokat. Egy ismerősöm, aki üzletben dolgozott, és kézzel írta ki a különféle termékekre azok nevét, valamint az árakat, ha rákérdeztek, mi van odaírva – mert olykor valóban olvashatatlan volt egy-egy felirat – azt mondta: „Én megtanultam írni, te tanulj meg olvasni!”.

Hát, így van ezzel Jézus is, azt hiszem.
Ő elmondta, amit akart, aztán aki érti, érti, aki nem, az meg nem.

Egyik megközelítése Jézus történetének lehet akár az is, ami a napokban rajzolódott ki bennem. Jézus tudta, mi vár rá. Mégsem menekült el, nem futott, nem kapálózott, bevárta, hogy úgymond „Isten akarata” döntsön a sorsa felett. Tehát üzenetének egy része akár az is lehet:

NE MENEKÜLJ!

Márpedig az emberiség egyebet sem tesz. Fél, retteg, és nem akarja érezni ezt a félelmet – ezért tenni próbál ellene, vagyis menekül előle. Retteg attól, hogy rettegnie kell, mert nem lesz munkája, pénze, lakása, vagy bármi efféle. A félelem lehetősége is kétségbe ejti, magától a félelemtől fél, de még ennél is jobban retteg a szenvedéstől, a fájdalomtól. Mindezek vártak Jézusra is, ám Ő hagyta megtörténni az eseményeket.

Nos, talán épp ott rontunk el mindent, hogy félünk félni, és szenvedni. Vannak érzések, melyeknek a puszta lehetőségét is kizárjuk, vagy legalábbis ki szeretnénk zárni az életünkből, és egész életünkben ezért törjük magunkat, hogy ezeket elkerülhessük. Bármit megteszünk azért, hogy ne kelljen félnünk, és szenvednünk. Elutasítjuk, hogy a félelem, a szenvedés ugyanúgy része az emberi életnek, a világnak, mint az öröm és boldogság.

Ezt látjuk gyerekkorunktól fogva.
Tanulj, hogy okos legyél, jó állásod legyen, sok pénzt keress, boldogulj, boldog lehess. Legyél szerelmes, hogy boldog lehess, legyen melletted egy társ, akivel együtt könnyebb megoldani a gondokat, így biztosabb az esélyed, hogy boldog lehess. Legyen gyereked, mert annyi, de annyi örömet ad egy gyermek – boldog csak így lehetsz. Legyen jó állásod, dolgozz sokat, keress sokat, így nem érhet baj, biztonságban vagy, és boldog csak így lehetsz.

Egyszerűen nem akarunk tudni sem arról, hogy a boldogtalanságnak ugyanannyi létalapja van, mint a boldogságnak, a szegénységnek ugyanannyi, mint a gazdagságnak, a jónak ugyanannyi, mint a rossznak.
Ádám és Éva „bűne” annyi volt, hogy elkezdte megkülönböztetni egymástól azt, amit kellemesnek és ezért kívánatosnak érzett, meg azt, amit kellemetlennek, s ezért nemkívánatosnak tartott. Ezáltal elkezdte kizárni az emberiség életéből mindazt, ami nem okoz örömet – igen ám, csakhogy amit kizárunk az életünkből, az egyre erőteljesebben nyilvánul meg.

A Titok című film másról sem beszél, mint arról, hogy a saját érzéseiddel vonzod magadhoz a rosszat, a nemkívánatost, és TUDSZ EZ ELLEN TENNI. Vagyis valójában ez is féligazság, mert arra biztat, ami eleve okozta a bajt – zárd ki a kellemetlenségeket, harcolj ellenük, és csak a kellemeset fogadd be az életedbe. Rettegj attól, hogy rettegés lehet az életed, s e rettegésedtől vezérelve meditálj, agykontrolozz, tégy bármit, ami kívül tartja az úgynevezett rosszat.

Pedig mint tudjuk, nem létezik jó és rossz, csak energia.

Az emberiség tudattalanjában épp azért gyűlt össze az a temérdek mocsok, mert az emberek száműzték a tudatukból a kellemetlen érzéseket – nem akarták megélni őket, rettegtek tőlük és harcoltak ellenük. A struccpolitika pedig idevezetett – megnyilvánul rajtunk kívül, amit magunkban nem engedünk megnyilvánulni.

Semmi sem történik ok nélkül.
Minden történést egy érzés vonz az emberhez, s épp az a funkciója, hogy erre az érzésre az adott ember tudatossá váljon, MEGÉLJE, ÁTÉLJE, s ezzel visszaemelje a tudatosba, elfogadva annak létjogosultságát.

Az emberi tudattalan a megtermékenyülés pillanatától gyűjti az információkat, sőt, jóval korábbi információkkal is rendelkezik, hisz már a szaporítósejtek is rendelkeznek egy bizonyos információ tömeggel. Információ alatt a tudattalan esetében – ÉRZÉSEK, ÉRZÉSMINTÁK értendők.

A magzat érez az anyai méhben, s érez akkor is, amikor beszélni, kommunikálni még képtelen. Azt mondjuk, a gyermekek ÉBER tudattal születnek, vagyis önmagukra ÉRZÉSEIK SZINTJÉN TUDATOSAK. Szavakban megfogalmazni nem tudják, amit éreznek, hisz arra egyedül a tudatos tudat képes – épp ezért kerül minden emlék, érzés, amit a gyermek nyolc-tíz esztendős koráig megél, a tudattalanba.

Gondoljuk végig, milyen érzés lehet a születés előtti hetekben bezárva lenni egy rettentő szűk helyre, ahol szinte már mozdulni sem lehet. Kilenc hónapig megélni az anya összes érzéseit, esetleg ilyeneket is, hogy: „Terhes lettem, de rettegek, miből fogom eltartani a gyerekem”, „hánynom kell a gyerek miatt”, „megszólnak, amiért ebbe a világba gyereket szülök”…satöbbi, satöbbi. Aztán maga a születés micsoda sokk lehet. Ezek után létezni egy apró, tehetetlen testben, másokra utaltan, úgy, hogy az ember az orrát sem képes megvakarni, ha viszket.

Meggyőződésem, hogy az emberek jelentős hányada eleve önértékelési zavarokkal, félelemmel, haraggal, dühvel terhelten jön a világra. A harag abból az érzésből ered, amit a „bezártság”, majd a kiszolgáltatottság okoz.

Az emberekben születésüktől fogva ott van az érzés, hogy „korlátok közé szorítanak”, „nem tehetem, amit szeretnék”, „rab vagyok” – s ez egész életében végigkíséri a külvilágban, fizikai szinten, ő pedig csak fut, menekül, retteg. Az úgynevezett „nevelés” – én csak idomításnak hívom -, meg a „szocializáció” aztán bevégzi művét, és teljes egészében rabszolgává teszi az embert, ám ezek mind kellemetlen érzések, és bizony ott rejtőznek a tudattalanban, az ember pedig egész életében menekül előlük, esze ágában sincs tudatosan átélni, megélni, és ezzel megszabadítani önmagát tőlük. NEM IS AKARJA LÁTNI AZ IGAZSÁGOT. Szereti hinni, hogy szabad, hogy azt tesz, amit akar, és hogy helyesen él, az egyetlen módon, ahogyan az lehetséges.

A kollektív tudattalanban az ember évezredek óta rabszolga, és a külvilág csak alkalmazkodik ehhez – olyan eseményeket tár elénk, melyek megfelelnek tudattalanunknak, ugyanakkor azonban egyetlen mód ez AZ ÉBREDÉSRE, ami nem más, mint a tudattalan tudat öntudatára élesztése – vagyis önmaga megismerése.

A félelem valójában az ember egy része. FÉL-ELEM. Fél-elem, mert kizártuk, elutasítottuk, megtagadtuk, holott EZ AZ EGYIK FELÜNK. Azt mondjuk, a szeretet hiánya, de nem is lehet más, hiszen, egyrészt magát a félelmet sem szeretjük, másrészt elzártuk egymástól, elkülönítettük a kettőt, szeretetet, és félelmet, s megszállottan üldözzük az előbbit, megszállottan harcolunk az utóbbi ellen.

Én azt látom, hogy bármilyen film, írás napvilágra jut ebben a témában, elmond igaz, és okos dolgokat, de mindezt úgy tálalja, hogy a bajon koránt sem segít, épp ellenkezőleg. Továbbra is azt sugallja, hogy a félelem nem természetes, nem szabad félni, el kell kerülni minden helyzetet, ami félelmet kelthet, és ENNEK ÉRDEKÉBEN MINDENT EL KELL KÖVETNI, amit csak lehet.
DE MI EZ, HA NEM A FÉLELEMTŐL VALÓ RETTEGÉS?????

Véleményem szerint tehát, mi emberek azért vagyunk itt, hogy tudatos tudatunkba emeljük az általunk évezredek óta rossznak, kellemetlennek ítélt dolgok létét, azok létjogosultságát, és elfogadjuk, hogy az élet nem élvezetből, örömből, boldogságból állhat egyes-egyedül. Míg haragszunk a „rossz, kellemetlen, elítélendő” események, dolgok miatt, addig azok sosem térhetnek vissza a szeretetbe, hogy FÉL-ELEM-ből újra egésszé váljanak.

Jézus azt is mondja – nem célom szó szerint idézni -, hogy aki olyan akar lenni, mint Ő, annak ÚJRA KELL SZÜLETNIE. Nos, ezt a kijelentést értelmezhetjük úgy is, hogy egészen a fogantatása pillanatáig, vagy akár annál korábbra is vissza kell jutnia önmagán belül, emlékeiben, érzéseiben, ezeket az érzéseket felkutatni, felismerni, tudatosan megélni, átélni – hogy megszabaduljon tőlük, vagyis megtisztuljon.

Csakhogy – mint azt a magzat példáján láttuk – ezek az érzések többnyire „kellemetlen” érzések, melyek elől mi gőzerővel menekülünk.

HozzászólásokKedves Harmatcsepp!:))

Nagyon igaza volt annak, aki először leírta, hogy minél többet tanulsz, annál inkább rájössz, milyen keveset tudsz:)Délután

Az iszlám vallás alapjairól, alaptételeiről olvastam délután.

Hű, mennyi mindent nem tudok ... - ez lett a mai nap tanulsága számomra. (de nyitott vagyok mindenre)..

"Az egység tud, és nem kell hinnie.
Fel kell ismerni, hogy tudatosság vagyunk, az egységben."

Ez szép volt Kalandor. :)

Tisztelem a Téged éltető Életet.

Kétség - hit

"A kétség bármivel kapcsolatban egy negatív magatartás jelent. Bármire, ami elhangzik először negatívan tekintesz. Ellene vagy és okot is fogsz találni, képes leszel azokat racionalizálni, hogy igazold az ellenállásodat.
Azután ott van a hívő agy. Pontosan ugyanolyan mint a kételkedő agy, csak épp fejjel lefelé, nincs sok különbség.
Ez az agy arra próbál indokokat, ésszerűsítést találni, hogy ezt a hozzáállást támassza alá.

Az agy, amely kételkedik, elfolytja a hitet, és amelyik hisz, elfolytja a kételyt - de mindkettő ugyanabból van, nincs közöttük különbség.

Végül van egy harmadik agy, amelyiknek a kételyei egyszerűen eltűnnek, és ha a kételyek eltűnnek, a hit is eltűnik... "

/Osho/

Rajindert és követőit én sem tartom sokra.Bár Rajindert nem tartom

Bár Rajindert nem tartom annyira nagy mesternek, mint azt sokan, ez a lejegyzés tőle tökéletes.

Aki ismeri a lényeget, ha nem is tapasztalta még meg a teljességet, vagy az egységet, csak részletekben, vagy csak törekszik felé, egyértelműen érti, hogy mi az, ahol most létezik.

Egyik dogmát cseréljük a másikra. Itt a vonzás törvénye oldalon is ez megy. Az istenhitről univerzumhit lett, vagy rezgés hit.
De a rezgés is megoszt, hiszen rezgés két végpont, egy pozitív és egy negatív pont között jön létre. Tehát ismét csak dualitásról beszélünk, ami nem az egység. Bárhova nézel a "földi létezés"-ben egyértelműen meg van mindennek az ellentéte. Ezt teremtettük közösen. Akár tetszik valakinek, akár nem. Akár tud szembenézni vele, akár nem.

Az egység tud, és nem kell hinnie. Hát pontosan ezt mondom én is.
Fel kell ismerni, hogy tudatosság vagyunk, az egységben. Valahogyan így lehet megfogalmazni.
De ez, amit tapasztalunk és érzékelünk, az nem az egység, hanem egy egységet elhomályosító program.
Ebbe a programba lett létrehozva az isten, a hit, a rezgés, az érzés és érzelem, a szerelem, stb. Ezek mind mind programok, és ezekkel azonosulunk. Nincs is azzal gond, ha tapasztaljuk, csak amikor ezekkel azonosítjuk magunkat, rezgés, ember, vallás, isten, univerzum, stb., akkor tart fogva és ekkor gyötör ez a "világ"Hit

Bekesseg nektek!

" A hitet nem kell bebizonyitani, hanem tanitani kell." / Al-Gazali /

A HIT alapjai:
-Az Egy Orokkonvalo Istenben,
-az angyalokban,
-a Konyvekben(Tora, David Zsoltarai, Evangelium, Koran),
-a Profetakban,
-az Itelet Napjaban,
-az Elrendelesben/Sorsban.

"A vallas jotanacs."/Muszlim/
A vallas az Istentol eredo jotanacsok osszessege, mindenkire vonatkozo egyseges RENDszer..

"Hit

Aki megérti az életet, annak biztosan nincs szüksége hitre.

Aki szeret, az sem hisz-az szeret.

Annak van hite, akin eluralkodik az értelem, mivel az mindig biztonságra, védelemre törekszik.

Állandóan kerüli a veszélyt, ezért épít eszmékbõl, hitbõl és eszményekbõl menedéket.

A hit által megzavart elme nem ismeri meg az igazságot.

A vallás, az Istenben való hit tehát menekülés a valóság elõl, ezért nem is nevezhetõ vallásnak.

Minél szilárdabb a hit, annál erõsebbek a dogmák.

Amikor a keresztény,hindu vagy buddhista hitet elemezzük, felismerhetjük, hogy ezek megosztják az embereket.

Könnyen belátható, hogy a politika, egyházi, nemzeti vagy egyéb hitek milyen módon választják el egymástól az embereket, hogyan teremtenek konfliktust, zûrzavart és ellentétet.

Lehet-e a mai világban hit nélkül élni-nem hitet váltani, egyiket helyettesíteni a másikkal, hanem teljesen megszabadulni minden hittõl.

Amennyiben nincsen hit, amellyel az elme azonosulhatna, az így szabaddá vált elme képes olyannak látni magát, amilyen.

Ez a biztos kezdete annak, hogy az egyén megismerhesse önmagát."

/Sant Rajnder SinghHonnan veszed, hogy én csak

Honnan veszed, hogy én csak az általad leírt médiából szerzem az ismeretem?

Amíg nem tudod biztosan, addig csak feltételezgetsz és alkotsz saját történetet a fejedben.

Ezért mondom, olyannak láthatsz, amilyennek hiszed, hogy képes vagy látni.

Látom nem figyelsz, csak hajtod a magadét robot módjára. :)

Kívánom, hogy képes legyél önmagad lenni.Kedves Kalandor

Kedves Kalandor!

Ismeteljunk?
Rendben.
Min alapszik az altalanositas?

Amig a kulonbozo vallasokat csak a tv-bol, hirekbol, ujsagcikkekbol ismered, addig pontosan az tortenik veled ,amit az imenti hsz-od masodik bekezdeseben leirtal.

Minden jot!:)Kedves Enti

Kedves Enti,

koszonom a valaszt.
Se az egyik se a masik, nehez dolgod van magaddal! Pedig nagyon jol latod, ketfele eletfilozofia van, Istenhivo es a hitetlen.

"Annyit tapasztalok felőled, hogy az agyalós és nem a szív emberek közül való vagy."-irtad.
Koszonom az elismerest es az oszinteseget.
'Agyalos' = gondolkodom, tehat vagyok :), a szivvel kapcs. is igazad van, nem vagyunk egyazon hullamhosszon, hogyan is lehetne egyazon rezgesunk!

Minden jot !Minden vallás, keresztény,

Minden vallás, keresztény, hindu, Buddha, zsidó, iszlám, a pénz, a politika, new age szemellenzőként szolgál az embertudatosságba ragadt tudatosságnak, mint a lovaknál, arra szolgálnak, hogy elbátortalanítsák a tudatosságot, a program mögé kukkantástól, mivel egy meghatározó hitre, vagy célra összpontosíttatja.

Tartsd az embereket elfoglalva, elfoglalva, elfoglalva, ne maradjon idejük gondolkozni. Ez a célja e jelenlegi rendszernek, vagy programnak, hogy ne merj a háttérbe kukkantani, ahogy leköt a másik ember mondandója, viselkedése, megítéled a saját érzékelésed és programozott helyes-nemhelyes programoddal és így nem látod az ágaktól a fát. Az erőről már nem is beszélve.Nézőpont

Kedves Felebarát, nem fogadom el sem a teista, sem az ateista életszemléletet.

l Mi a valóság számomra?

Bármi, amit annak hiszel, vagy amit hihetővé lehet manipulálni.
Természetes adottságaink határozzák meg, hogy mit tudunk megfigyelni és mit nem.
A megfigyelés befolyásolja,sőt meghatározza a megfigyeltet.
Tehát nincs ténylegesen létező, objektív valóság.
Szerintem emberi faj nagy része egy hipnotikus transzban él, mint a színpadi hipnotizőr alanya, sőt ténylegesen sokkal inkább, hiszen a színpadi alanyon csak egyetlen hipnotizőr dolgozik, s csak egy rövid ideig. A mindennapi életben viszont folyamatosan bombáznak minket a hipnotikus beültetések.
Gyerekkorban ott vannak a szüleink és a tanárok, hogy megmondják nekünk mi a valós és lehetséges, felnőttként pedig a média és a körülöttünk élők nyomása teszi ugyanezt velünk.
Tehát egy hardver vagyunk, amit a szoftver beszennyez.

"Nem mondod komolyan, hogy az altalad nagyra tartott es az eletfilozofiadat megalapozo hires spir. tanito(d) egy idiota?!"

Kedves Felebarát, hol írtam én, hogy az életfilozófiámat ki határozta meg?
Téged is nagyra tartalak, mégsem Te határozod meg az Életszemléletemet.
Annyit tapasztalok felőled, hogy az agyalós és nem a szív emberek közül való vagy.

Örömteli napot :)Kedves Enti

Bekesseg kedves Enti!

Nem mondod komolyan, hogy az altalad nagyra tartott es az eletfilozofiadat megalapozo hires spir. tanito(d) egy idiota?!
Igaz, eleg roviden velekedik a sors es szabad akarat osszefuggeserol, talan mert nem jutott e kerdesben ennel tobbre. Igy teged se vitt e rovid fejtegetese elobbre. Nem baj, o sem tudhat mindent, o is csak egy ember, ne haragudj ra.

"Azt látom, hogy az emberek nagy része más nézőpontból látja az Életet mint én."-irtad.
Melyik a te valodi nezopontod, teista v. ateista?

Neked is szep napot!:)Örömteli napot :)

"Felvazoltad a teista es ateista ellentetet, de nem mondtal semmit a sors es a szabad akarat osszefuggeserol.
Van ezzel kapcs. elkepzelesed, meggyozodesed?"

Kedves Felebarát,

Igen, van meggyőződésem a témával kapcsolatban.
A következő:

Aki, a sors és a szabad akaratról filozófiai magyarázkodásba kezd, előadást tart róla, az egy idióta. :)))

Magam részéről belátom, hogy nem tudok semmit erről a rejtelmes Életről. Csak nézek és bámulok, az Élet szépségén. :-)
Azt látom, hogy az emberek nagy része más nézőpontból látja az Életet mint én. Sokan belesnek a vallások, a filozofálgatok/agyalások csapdájába.

Szép napot: Enti (István)Kedves Enti

Bekesseg kedves Enti!

Az idezett szoveggel kapcs. nagyon okos eszreveteled, hogy HA jo a forditas es a szerkesztes!
(Javaslom, hogy a tovabbiakban vegyuk ugy, hogy jo a forditas.)

Felvazoltad a teista es ateista ellentetet, de nem mondtal semmit a sors es a szabad akarat osszefuggeserol.
Van ezzel kapcs. elkepzelesed, meggyozodesed?

Bekes, szep napot!:).

Kedves Felebarát, köszönöm szépen a kérdésed.

"...a hit. Ez a nézet azt állítja, hogy az ember létezésének oka az univerzális erõ, egy erõ amely önmagában isteni, az érzékek számára felfoghatatlan. Ez a transzcendentális erõ, ez a szuperintelligencia, mindig irányít, figyel, és úgy intézkedik, hogy soha semmi sem fog történni a tudomása nélkül. Ebbõl természetes módon következik az elõre elrendeltség eszméje. Ha van egy szuperintelligencia, amely figyel, irányítja a cselekvésed, akkor te, az egyén, nem rendelkezel nagy felelõsséggel az életben. A sorsod elõre elrendelt, és így nem lehet szabad akarat. Ha nincs szabad akarat, a léleknek és halhatatlanságának nincs jelentõsége. Ha így van, akkor nincs valóság, Isten, vagy univerzális erõ. A hit lerombolja saját magát..."

Véleményem szerint kétféle világszemlélet alakult ki az emberekben. Könnyen lehet, hogy mindkettő téves.
Az is könnyen lehet, hogy a fenti szöveg téves fordítás, vagy téves szerkesztés.

1/ a Szuperintelligencia, Isten, a Teremtő irányít mindent és Ő felelős mindenért. Tehát, létezik Isten és mi, és a többi állat. Ez a nézet, kettősségből indul ki.
Tehát nincs szabad akaratod. (Vagy csak részleges. Választhatsz a boltban)

2/ Egység. Ha minden Egy, akkor nem létezik tőlünk független Teremtő, Isten, Szuperintelligencia.
Mi magunk vagyunk az Élet, a Természet, a Mindenség.
Tehát van szabad akaratunk.
Az egy más kérdés, hogy nem ismerjük önmagunkat.
Hogy miért?
Rejtély :)

Kielégítő volt a válaszom Kedves Felebarát?Koszonom

Bekesseg kedves Kalandor!

THX=thanks=koszonom

Megkoszonted Entinek a sajat gondolataidat?

Nezd (sorrendben):
- a kerdeses hsz-od:
- a kerdeses hsz-od -szerinted- kinek a gondolatairol szol:
- es itt onmagad helyesbitese:

Ha nem ideztel senkitol, mit koszontel Entinek? Milyen reszet milyen irasnak?

A kerdeses hsz-odat egy idezetkent tunteted fel -persze arra utalo irasjelek nelkul- Enti hires tanitojatol, aztan mar csak tied is, meg nem is, es vegul az egesz hsz-t a te sajat magyarazatodnak vallod. Gondolod, hogy ha a velemenyedet egy hires tanito neve alatt hirdeted, majd elfogadott lesz? Ezt nem hamisitasnak hivjak veletlen?
Mindannyian lathatjuk maskent egyazon szoveget, nincs ezzel semmi gond. De az eljaras, ahogy tetted, nem vmi egyenes.
Idezz nyugodtan, es batran ird le a te sajat meglatasaidat. Az idezetet mindenki elolvashatja, atgondolhatja es ha egyetert ha nem, elmondhatja a velemenyet, igy kerekedik az igazsag egessze.

Koszonom a beszelgetest.

Minden jot neked!:)a thank you (tenksz)

a thank you (tenksz) rövidítése :) Köszönöm angolulKedves Kalandor

"Enti ez a részlet saját szemszögemből remek írás. THX"

Kalandor, mond kerlek, mit jelent az, hogy THX?Felebarát, te most valahol

Felebarát, te most valahol félrementél. Milyen szöveget? Amiről szó volt az enti bejegyzése. Ha nem erről beszélsz, akkor nem tudom, mert a többi saját.Kedves Kalandor

Kerhetnem az eredeti szovegreszt, hivatkozassal ellatva?
Koszonom.Egyezik a szöveg általam való

Egyezik a szöveg általam való értelmezése szerint a véleményem vele.Kedves Kalandor

Legyszives fejtsd ki erthetoen, hogy mit jelent a kov. mondatod, hogyan ertsem, mire utaltal???

"Enti ez a részlet saját szemszögemből remek írás. THX"

Koszonom.Nézd Felebarátom. Én

Nézd Felebarátom.

Én megértéssel fordulok feléd, hiszen egység vagyunk, egyek. Tudom, érzem és tapasztalom.
Nem mondhatom meg neked, miben higgy. Úgy is csak magamnak mondanám nem igaz? Tudod, egység. Szóval, mélyebb összefüggéseket kell megérteni ahhoz, hogy az elkülönülés illúzióját, amin keresztül látod a világot és beszélsz róla, lerombold. Nem kioktatásként mondom, hanem tapasztalatból.
Remekül tükrözöd régi énemet.

Száz szónak is egy a vége: EGYSÉG ami az egyetlen igazság. :)

Békét neked és sok felismerést.Felebarát, Ügyes leírta

Felebarát, Ügyes leírta ugyan, de én is hozzáteszem a véleményem, miszerint akkor neked és mindenkinek idézőjelek közé kellene tennie a mondandóját, mert egyetlen önálló gondolata sincsen, ha azt intellektusból hozta. Az itt a lényeg, hogy beleragadtál valamibe, amiről nem tudod és egyenlőre nem is akarod tudni mi.

Híres tanító? Nem tudom mire célzol, de nem idéztem híres tanítótól. És egyáltalán mért híres egy tanító?
Ebből látszik, hogy valahol nagyon eltévedtél.
Az, hogy te beprogramozottként próbálsz "korlátok" és "szabályok" közé szorítani ezekkel az idézőjelekkel, önmagában birkaszellemre utal.

De ismétlem magam megint, hogy nem neked írtam, csak magadra vetted a dolgot. Amit leírtam, saját vélemény volt, úgyhogy nem volt mit idéző jelezni.
Szerintem érdemes lenne túllépned ezen, hiszen itt nem ez a lényeg.:)

Miért te nem mástól építed be az ötleteidet a mondani valódat ? Mondjuk a vallási nézeted honnan származik, és a biblia ? És szerintem elég nagy gondba lehetsz ezzel az igazság kérdéssel, Jobb rájönni hogy ez csak egy illúzió. Megmondom őszintén osztom kalandor véleményét is. És szerintem Te túl agyalod ezt a dolgot.Kedves Kalandor

Bekesseg nektek!

Egy hires tanito gondolataiba belopni a te sajat otleteidet, es ezt a tanito beszedenek egy reszletekent/idezetekent feltuntetni, hat ezt ugy hivjak finoman szolva, hogy osszemosas. Egyenes, becsuletes ember idezojel koze teszi a mastol valo beszedet es felvallalja a sajat velemenyet. Ha az ilyen es ehhez hasonlo hozzaallas jelenti az egyseget, akkor ez az egyseg rovid eletu lesz. Mert hazugsagra, csalasra, nem epulhet az Igazsag, se a Szeretet.

A Titok konyv szerintem azert jott letre, hogy emlekeztessen mindenkit eredeti eletceljara, visszatalalni a Teremtohoz. A konyv 47-57.o. ezt probalja sugallni, "akinek fule van, meghallja".

Higgy amiben akarsz, es en is amiben akarok, szabadon eldonthetjuk mindannyian, Hala Istennek.

Minden jot neked!Kedves Enti

Bekesseg kedves Enti!

Orulok neki, hogy te itt vagy, mert igy egy szakavatott embertol hallhatom annak az ertheto magyarazatat, ami velemenyed szerint 'magas' nekem. Legyszives, magyarazd el az emlitett bekezdes lenyeget, sajat szavaiddal, hogy en is erthessem, ide masolom az idezetet:

"...a hit. Ez a nézet azt állítja, hogy az ember létezésének oka az univerzális erõ, egy erõ amely önmagában isteni, az érzékek számára felfoghatatlan. Ez a transzcendentális erõ, ez a szuperintelligencia, mindig irányít, figyel, és úgy intézkedik, hogy soha semmi sem fog történni a tudomása nélkül. Ebbõl természetes módon következik az elõre elrendeltség eszméje. Ha van egy szuperintelligencia, amely figyel, irányítja a cselekvésed, akkor te, az egyén, nem rendelkezel nagy felelõsséggel az életben. A sorsod elõre elrendelt, és így nem lehet szabad akarat. Ha nincs szabad akarat, a léleknek és halhatatlanságának nincs jelentõsége. Ha így van, akkor nincs valóság, Isten, vagy univerzális erõ. A hit lerombolja saját magát..."

Leginkabb ez erdekel :"...A sorsod elore elrendelt, es igy nem lehet szabad akarat."
Hogy kell ezt erteni szerinted?

Koszonom.:)Ezért jött létre, a Titok

Ezért jött létre, a Titok könyv is és ez és hasonló oldalaik is a témában. A titok, mint igazság őrzője.

Tehát kollektíven, az igazság utáni áhítatunk létrehozta az igazság egy magyarázatát. Ugyanis kollektíven nagyon is a hamisságban hiszünk. Ezeket tapasztaljuk, hiszen félelemre épül ez az érzékelés, amit mi "valóságnak" hívunk.
De ez mind csak a VVJ-ben, a kettősségben, a polaritás illúziójában jön létre, ami eltakarja az egység képét. Ezért történik ez a sok "szörnyűségnek" nevezett dolog, amiket tapasztalunk. De valójában csak egy program, amiben mélyen hiszünk.

Az ebben való felismerésünk jelenti az ébredést, amikor rájövünk, hogy az egyetlen igazság az egység, azaz a végtelen szeretet, a többi csak illúzió, program, álom.Azt vettem észre, hogy

Azt vettem észre, hogy sokakkal elbeszélünk egymás mellett, ugyanis míg én és még páran az egységtudatról, a teljességről és az elfogadó szeretetről beszélünk és alkotunk véleményt, addig mások, az igazság és annak kereséséről és bizonyításáról beszélnek.
Az én és mások megfogalmazás is a kettősségről szól, de az értelmezés most megköveteli ezt a kettősség megfogalmazást.

Szóval az ember-tudatosság birodalmában, VVJ- Virtuális Valóság Játék, "matrix" álom, nevezd minek tetszik, kettősség uralkodik, ahol megteremtettük az igazság és hamisság lényegét.
Mivel mindenkinek mélyen van valamilyen sugallata, hogy valami nem stimmel itt ebben az egész élet históriában, ezért útra kelt, hogy megkeresse az igazságot. (mellesleg ettől való félelmünkben mondtunk le saját végtelen hatalmunkról és adtuk mások kezébe, így jött létre az oszd meg és uralkodj hatalmi harc) Csakhogy ezzel a kettősség birodalmában azonnal meg teremtette vele a hamisat is, hiszen nem beszélhetne igazságról.
A vallás, a filozófia, a tudomány, az ezotéria a politika és minden ilyen rendszer a "VVJ" programja. Mind az igazságot akarja bebizonyítani. Szó sincs bennük megelégedettségről, elfogadásról, békéről, szabadságról egységről. Egyszerűen csak keresésről. Mivel "lemondtunk" tudatosságunkról, így nem emlékszünk, hogy egység vagyunk.

Keresek, mert nem találok. De csak a hiányban való hittel tudsz keresésről beszélni. A hiányban való hitben tudsz betegségről, elégedetlenségről, hazugságról stb beszélni.
Egységtudatban már egység vagyunk. Egyek. Most is. Csak a dualitásban való hit eltakarja. Ez a programozott elmejáték alkotta illúzió veszi el az érzékelést. Hiteti el velünk, hogy van hazugság és hamisság, idő, betegség, öregedés, elégedetlenség.
Beleragadtunk egy álomba, amiben nagyon sokan nem is tudják, hogy álom.
Képzeld el, hogy bele ragadsz este az egyik rémisztő álmodba és nem kelsz fel. Nem tudod, hogy álmodsz, így történnek a dolgok úgy, ahogy. Majd egyszer valahogyan felismered, hogy valami nem kóser. Felismered, hogy bele ragadtál az álmodba, és rájössz, hogy valamikor lefeküdtél aludni, és még mindig ott fekszel az ágyadba, de nem tudsz felkelni. És amint erre rájössz, hatalmát veszíti feletted az álom uralma és azonnal felébredsz. Így már nem félsz legközelebb lefeküdni aludni és álmodni. Talán most is ez van. Nem tudom, de azt igen, hogy az egyetlen igazság az egység. Én ezen keresztül igyekszem véleményt alkotni, így már értem, hogy mi a sok sok félreértés oka.