Felismerések 1.

Azt hiszem, az ismeretszerzés – ahogyan minden más is -, úgy működik, akár a lélegzetvétel. Ki kell eresztened, hogy újabb adaghoz juss. Ha magunkban tartjuk, nem csak elvész – talán velünk együtt -, de nem juthatunk újabb ismerethez, míg „túl nem adtunk” az előző adagon.

Jó nagyot „lélegeztem” az elmúlt pár napban.

Arra jutottam, hogy csak féligazságokat ismerünk. Egyetlen könyv, egyetlen ismertető vagy tudós sincs, aki feltárná előttünk a teljes igazságot – ezért kell önmagunknak megtennünk. Persze csak annak, aki tudni vágyik…

Nem hiszek az összeesküvés elméletekben, de abban igen, hogy vannak emberek, akik uralni akarják a világot – méghozzá rettegésük, félelmeik által vezérelve. Márpedig a rettegés sok mindenre képessé teszi az embert.
S hiszek abban is, hogy az emberiség tudatszintje határozza meg a világunkat. Semmi sem történhet, amit ne mi emberek vonzottunk volna magunkhoz a világ szintjén a kollektív tudattalan, egyéni szinten pedig saját tudattalanunk révén.

A Titok című film is féligazság, erre a következtetésre jutottam. Ahogyan féligazság a Biblia is, és az összes vallás, és ezen állítás szempontjából nézve tökéletesen mindegy, hogy készakarva, avagy tudatlanság okán ferdítették-e el.

Egyre többet beszélünk Jézusról, mert a zsigereiben mindenki érzi, hogy az Ő tanításai igazak. Még akkor is, ha a „JÉZUS” név csupán egy méltóságnév. Szentül hiszem, hogy Jézus nem egyetlenegy, de több is létezett, és mindegyikük épp az által nyerte el ezt a méltóságot, hogy átment egy bizonyos procedúrán, amit a Biblia igyekezett megőrizni az utókor számára. Csak az a baj, hogy talán nem értelmezzük helyesen e tanításokat. Egy ismerősöm, aki üzletben dolgozott, és kézzel írta ki a különféle termékekre azok nevét, valamint az árakat, ha rákérdeztek, mi van odaírva – mert olykor valóban olvashatatlan volt egy-egy felirat – azt mondta: „Én megtanultam írni, te tanulj meg olvasni!”.

Hát, így van ezzel Jézus is, azt hiszem.
Ő elmondta, amit akart, aztán aki érti, érti, aki nem, az meg nem.

Egyik megközelítése Jézus történetének lehet akár az is, ami a napokban rajzolódott ki bennem. Jézus tudta, mi vár rá. Mégsem menekült el, nem futott, nem kapálózott, bevárta, hogy úgymond „Isten akarata” döntsön a sorsa felett. Tehát üzenetének egy része akár az is lehet:

NE MENEKÜLJ!

Márpedig az emberiség egyebet sem tesz. Fél, retteg, és nem akarja érezni ezt a félelmet – ezért tenni próbál ellene, vagyis menekül előle. Retteg attól, hogy rettegnie kell, mert nem lesz munkája, pénze, lakása, vagy bármi efféle. A félelem lehetősége is kétségbe ejti, magától a félelemtől fél, de még ennél is jobban retteg a szenvedéstől, a fájdalomtól. Mindezek vártak Jézusra is, ám Ő hagyta megtörténni az eseményeket.

Nos, talán épp ott rontunk el mindent, hogy félünk félni, és szenvedni. Vannak érzések, melyeknek a puszta lehetőségét is kizárjuk, vagy legalábbis ki szeretnénk zárni az életünkből, és egész életünkben ezért törjük magunkat, hogy ezeket elkerülhessük. Bármit megteszünk azért, hogy ne kelljen félnünk, és szenvednünk. Elutasítjuk, hogy a félelem, a szenvedés ugyanúgy része az emberi életnek, a világnak, mint az öröm és boldogság.

Ezt látjuk gyerekkorunktól fogva.
Tanulj, hogy okos legyél, jó állásod legyen, sok pénzt keress, boldogulj, boldog lehess. Legyél szerelmes, hogy boldog lehess, legyen melletted egy társ, akivel együtt könnyebb megoldani a gondokat, így biztosabb az esélyed, hogy boldog lehess. Legyen gyereked, mert annyi, de annyi örömet ad egy gyermek – boldog csak így lehetsz. Legyen jó állásod, dolgozz sokat, keress sokat, így nem érhet baj, biztonságban vagy, és boldog csak így lehetsz.

Egyszerűen nem akarunk tudni sem arról, hogy a boldogtalanságnak ugyanannyi létalapja van, mint a boldogságnak, a szegénységnek ugyanannyi, mint a gazdagságnak, a jónak ugyanannyi, mint a rossznak.
Ádám és Éva „bűne” annyi volt, hogy elkezdte megkülönböztetni egymástól azt, amit kellemesnek és ezért kívánatosnak érzett, meg azt, amit kellemetlennek, s ezért nemkívánatosnak tartott. Ezáltal elkezdte kizárni az emberiség életéből mindazt, ami nem okoz örömet – igen ám, csakhogy amit kizárunk az életünkből, az egyre erőteljesebben nyilvánul meg.

A Titok című film másról sem beszél, mint arról, hogy a saját érzéseiddel vonzod magadhoz a rosszat, a nemkívánatost, és TUDSZ EZ ELLEN TENNI. Vagyis valójában ez is féligazság, mert arra biztat, ami eleve okozta a bajt – zárd ki a kellemetlenségeket, harcolj ellenük, és csak a kellemeset fogadd be az életedbe. Rettegj attól, hogy rettegés lehet az életed, s e rettegésedtől vezérelve meditálj, agykontrolozz, tégy bármit, ami kívül tartja az úgynevezett rosszat.

Pedig mint tudjuk, nem létezik jó és rossz, csak energia.

Az emberiség tudattalanjában épp azért gyűlt össze az a temérdek mocsok, mert az emberek száműzték a tudatukból a kellemetlen érzéseket – nem akarták megélni őket, rettegtek tőlük és harcoltak ellenük. A struccpolitika pedig idevezetett – megnyilvánul rajtunk kívül, amit magunkban nem engedünk megnyilvánulni.

Semmi sem történik ok nélkül.
Minden történést egy érzés vonz az emberhez, s épp az a funkciója, hogy erre az érzésre az adott ember tudatossá váljon, MEGÉLJE, ÁTÉLJE, s ezzel visszaemelje a tudatosba, elfogadva annak létjogosultságát.

Az emberi tudattalan a megtermékenyülés pillanatától gyűjti az információkat, sőt, jóval korábbi információkkal is rendelkezik, hisz már a szaporítósejtek is rendelkeznek egy bizonyos információ tömeggel. Információ alatt a tudattalan esetében – ÉRZÉSEK, ÉRZÉSMINTÁK értendők.

A magzat érez az anyai méhben, s érez akkor is, amikor beszélni, kommunikálni még képtelen. Azt mondjuk, a gyermekek ÉBER tudattal születnek, vagyis önmagukra ÉRZÉSEIK SZINTJÉN TUDATOSAK. Szavakban megfogalmazni nem tudják, amit éreznek, hisz arra egyedül a tudatos tudat képes – épp ezért kerül minden emlék, érzés, amit a gyermek nyolc-tíz esztendős koráig megél, a tudattalanba.

Gondoljuk végig, milyen érzés lehet a születés előtti hetekben bezárva lenni egy rettentő szűk helyre, ahol szinte már mozdulni sem lehet. Kilenc hónapig megélni az anya összes érzéseit, esetleg ilyeneket is, hogy: „Terhes lettem, de rettegek, miből fogom eltartani a gyerekem”, „hánynom kell a gyerek miatt”, „megszólnak, amiért ebbe a világba gyereket szülök”…satöbbi, satöbbi. Aztán maga a születés micsoda sokk lehet. Ezek után létezni egy apró, tehetetlen testben, másokra utaltan, úgy, hogy az ember az orrát sem képes megvakarni, ha viszket.

Meggyőződésem, hogy az emberek jelentős hányada eleve önértékelési zavarokkal, félelemmel, haraggal, dühvel terhelten jön a világra. A harag abból az érzésből ered, amit a „bezártság”, majd a kiszolgáltatottság okoz.

Az emberekben születésüktől fogva ott van az érzés, hogy „korlátok közé szorítanak”, „nem tehetem, amit szeretnék”, „rab vagyok” – s ez egész életében végigkíséri a külvilágban, fizikai szinten, ő pedig csak fut, menekül, retteg. Az úgynevezett „nevelés” – én csak idomításnak hívom -, meg a „szocializáció” aztán bevégzi művét, és teljes egészében rabszolgává teszi az embert, ám ezek mind kellemetlen érzések, és bizony ott rejtőznek a tudattalanban, az ember pedig egész életében menekül előlük, esze ágában sincs tudatosan átélni, megélni, és ezzel megszabadítani önmagát tőlük. NEM IS AKARJA LÁTNI AZ IGAZSÁGOT. Szereti hinni, hogy szabad, hogy azt tesz, amit akar, és hogy helyesen él, az egyetlen módon, ahogyan az lehetséges.

A kollektív tudattalanban az ember évezredek óta rabszolga, és a külvilág csak alkalmazkodik ehhez – olyan eseményeket tár elénk, melyek megfelelnek tudattalanunknak, ugyanakkor azonban egyetlen mód ez AZ ÉBREDÉSRE, ami nem más, mint a tudattalan tudat öntudatára élesztése – vagyis önmaga megismerése.

A félelem valójában az ember egy része. FÉL-ELEM. Fél-elem, mert kizártuk, elutasítottuk, megtagadtuk, holott EZ AZ EGYIK FELÜNK. Azt mondjuk, a szeretet hiánya, de nem is lehet más, hiszen, egyrészt magát a félelmet sem szeretjük, másrészt elzártuk egymástól, elkülönítettük a kettőt, szeretetet, és félelmet, s megszállottan üldözzük az előbbit, megszállottan harcolunk az utóbbi ellen.

Én azt látom, hogy bármilyen film, írás napvilágra jut ebben a témában, elmond igaz, és okos dolgokat, de mindezt úgy tálalja, hogy a bajon koránt sem segít, épp ellenkezőleg. Továbbra is azt sugallja, hogy a félelem nem természetes, nem szabad félni, el kell kerülni minden helyzetet, ami félelmet kelthet, és ENNEK ÉRDEKÉBEN MINDENT EL KELL KÖVETNI, amit csak lehet.
DE MI EZ, HA NEM A FÉLELEMTŐL VALÓ RETTEGÉS?????

Véleményem szerint tehát, mi emberek azért vagyunk itt, hogy tudatos tudatunkba emeljük az általunk évezredek óta rossznak, kellemetlennek ítélt dolgok létét, azok létjogosultságát, és elfogadjuk, hogy az élet nem élvezetből, örömből, boldogságból állhat egyes-egyedül. Míg haragszunk a „rossz, kellemetlen, elítélendő” események, dolgok miatt, addig azok sosem térhetnek vissza a szeretetbe, hogy FÉL-ELEM-ből újra egésszé váljanak.

Jézus azt is mondja – nem célom szó szerint idézni -, hogy aki olyan akar lenni, mint Ő, annak ÚJRA KELL SZÜLETNIE. Nos, ezt a kijelentést értelmezhetjük úgy is, hogy egészen a fogantatása pillanatáig, vagy akár annál korábbra is vissza kell jutnia önmagán belül, emlékeiben, érzéseiben, ezeket az érzéseket felkutatni, felismerni, tudatosan megélni, átélni – hogy megszabaduljon tőlük, vagyis megtisztuljon.

Csakhogy – mint azt a magzat példáján láttuk – ezek az érzések többnyire „kellemetlen” érzések, melyek elől mi gőzerővel menekülünk.

HozzászólásokAhogy olvasgatom a hsz-okat...

...azt látom, hogy még mindig nagyon kevesen tudnak elvonatkoztatni a fejükbe táplált ismeretektől, melyek ugye mindenképp az elme, vagyis az ego "tartozékai", és saját megérzéseik alapján elkezdeni látni a világot, sőt, inkább érezni azt, mint látni.

Entinek tökéletesen igaza van, sok ezer év távlatából nem tudhatjuk, melyik szó mit jelentett eredetileg, miféle értelemmel töltötte fel az, aki anno használta, és mit értünk alatta ma.

ATYA szavunk töve például miért ne lehetne az ÁT (keresztül) szócska, és akkor máris azt látjuk, hogy Isten vagy nőnemű (lásd: sumér AN(y)U, mely szóból aztán a különféle nyelvek EGY számneve keletkezett), vagy - amennyiben elfogadjuk az ÁT szótőt:

ÁT I A - ami annyit tesz, hogy I és A - vagyis a kétféle ősenergia - KERESZTEZŐDÉSE, azaz a kétnemű istenség, a kétnemű Teremtő Erő, melyből minden származik. Ezen magyarázatot elfogadva azt látnánk, hogy kimondottan férfi természetű istenségre szavunk sincs, egyedül az aPa, de az a Napra, a Fényre utal, egy kifelé áradó, szétszóródó energiát jelképez, befogadó nélkül mitsem ér.

Az Univerzumot azért tekintették inkább nőneműnek, mert benne vagyunk mi is, és minden élet, ahogyan anyában a gyermek, és táplál minket, vagyis ANYAI TERMÉSZETE SZEMBETŰNŐBB. De ez nem jelenti, hogy az Ősök annyira hülyék lettek volna, hogy képesek legyenek életet származtatni vagy csak nőtől, vagy csak férfitől - ez már csak a mi hülyeségünk, meg azoké, akik minden áron férfiuralmat, és alárendelt erőviszonyokat akartak a világban látni.

A legnagyobb probléma a mai világgal, hogy önmagát hiszi a legokosabbnak, egyfajta pökhendi gőggel, fensőbbrendűséggel viseltetik a letűnt korok iránt - de hisz az iskolában azt tanultuk, hogy az ember sosem volt annyira okos, és intelligens, mint most -, pedig nálunk sokkal okosabb, műveltebb, fejlettebb civilizációk is voltak. Ideje lenne a helyünkre kerülnünk, belátnunk, hogy tanulnunk kell az Ősöktől, felnézni Rájuk, nem pedig lefitymálni Őket, és amint ezzel a hozzáállással közelítünk, talán át is adják nekünk a tudást.Kedves Ugyes

Bekesseg kedves Ugyes!

"Szóval a bizalom attól függ hogy "Ha" ?"
Illusztralnad egy konkret pl-val?

"És honnan tudod hogy mi a valódi igaz eredeti ? :) "
Amiben a lelked megnyugvast talal. Amolyan lelket megnyugtato, testet elaraszto bekesseg erzes.:)
Vigyazat!
A feligazsagon is felhaborodhatsz! Talald meg az info hianyzo reszet, es a teljesseg megnyugtat. Nem azon van a hangsuly, hogy ki mondja ki az igazsagot, hanem azon, hogy az igazat mondjuk.

"Félre vezetni meg csak azt lehet aki engedi is :)"
Ne legy mar olyan buszke magadra!:) Te is tudod, hogy mindannyian 'lepcsoket maszunk', es mindenki mashol tart. Nem a versenges v. a kerkedes a feladatunk, hanem segiteni a lemaradtaknak es tanulni az elottunk jaroktol.

Bekes, szep napod legyen!:)felebarátikerdes

Szóval a bizalom attól függ hogy "Ha" ? És honnan tudod hogy mi a valódi igaz eredeti ? :) Erre írhatnám azt hogy mindenki azt hiszi hogy az az eredeti és igaz amit Ő maga gondol az életről !
Félre vezetni meg csak azt lehet aki engedi is :)"miért hagyják magukat"

Bekesseg nektek kedves Kalandor!

Letezik a BIZALOM, mindannyiunkban.
Megbizunk az autoszereloben, hogy jo munkat vegez cserebe a fizetsegert, megbizunk az orvosban, hogy hozzasegit a gyogyulashoz ......es megbizunk az 'egyhazi hivatalnokokban'(Pal I. Tim/3), hogy az eredeti igaz tudast adjak at, mondjak el azoknak, akik hallgatjak oket. Mert van, aki nem tud olvasni, es van ,aki tud, de nem erti, es van, aki szereti meghallgatni a masikat..............
Felrevezetni vkit, aki megbizik benned, dupla bunnek szamoljak odafennt.

"Miota a foldre szulettel..."
...azota nagyon sok kuldott hozta mar el az Igaz infokat, es senkirol, egyetlen nemzetrol, varosrol v. kozossegrol sem feledkezett meg az Isten.

"Ezen tessek gondolkodni kerem tisztelettel."

Minden jot!"Veszelyes vizek..."

Bekesseg nektek!

Aki akarja, az erti, mirol irt Simsam.

Ori,

Isten aldasa boldogsag?
Es ha lemondasz az aldasrol?
(Inkabb tartsd meg!)Vajon az Atya is férfi, és szeretkeznek Anyával?

Valaki írja meg, látta-e már Anyát is Atya mellett?
Atya mekkora pofont tud adni, ha túlteng benne a tesztoszteron?Kedves Simsam,

Szerintem az Atya szó az Életet jelenthette.
Egységben lenni az Élettel, a Természettel. Megfelelni az Egy (Atya) akaratának.

Nem könnyű kikeveredni a szavak útvesztőjéből.
Te is tudod, hogy vannak szavak, melyeket képtelenség más nyelvekre lefordítani.
Ezért legjobb, ha kihajítod a kukába a Bibliádat.

Szép napot: Enti"Jézus pedig szerintem a

"Jézus pedig szerintem a világon senkinek sem akart megfelelni"

Pedig de. Az Atyának akart megfelelni. Mert ismerte az Atyát. Nem egy idézetet tudnák felsorakoztatni. Semmit nem tehet magától, azt cselekszi, amit az Atya stb. A szabadság nem abban van, hogy azt csinálsz, amit akarsz, hanem, hogy amellett dönthetsz ami mellett akarsz. De ha van egy döntésed, és még sem azt csinálod, ami mellett döntöttél, akkor nem is döntöttél mellette. Fordulj vissza! Ha meg meghoztál egy döntést, akkor annak felelj meg! Ezzel is vállalod döntésed helyességét.Koszonom:)

Bekesseg kedves Enti!

Koszonom. :)

Aldas, bekesseg!Felebarátomnak

Reményik Sándor:
"Ismeretlen Istennek"

"Nem hódításra indultunk mi el
A végtelenből, - csak találkozásra.
Testvér, a mi testvérségünk
Ezért oly ritka, szép és drága.
Nem hajtottuk a lelkünket igába.
Egymás lelkét prédának sose néztük,
Szemmel nem vertük, szóval nem igéztük.

Maradtunk szabadok a szeretetben.
Maradtunk egyenlők a szeretetben.
Maradtunk testvérek a szeretetben.

Egymás lelkében tiszteltük a törvényt.
S a végzetet, mint napsugárt és örvényt.
A törvény betűje ha összevágott:
Ujjongva hirdettük a rokonságot.

S ha egymás lelke tájait bejárva,
Rábukkantunk egy nekünk idegen,
Ismeretlen istenség templomára:
Oltárát virággal szórtuk tele,
És szóltunk csendesen:
bár nem enyém,
Szenteltessék meg mégis a neve."Tetszik :) kalandor

Jó gondolatok. Ezért is rakom fel különböző helyekre azokat az infókat, és filmeket amik ébresztőnek hatnak. Én is megtaláltam valamikor őket amikor kellettek :) És majd újra kellettek. Csak az ember néha elfárad és alszik egyet, majd újra fel kell ébredni :)Valasz

Bekesseg kedves Enti!

Valasz a kerdesedre:

:)ügyes!"Az emberi

ügyes!

"Az emberi felelősséget nem akartam kizárni. De jelenleg nagyobb a felelősség a vezetők kezében. Mert ők sokszor hülyítik be a jó népet."

Ez a mondatod ihletett meg.
Nem személyesen neked írom, hanem mindenkinek, aki még nem gondolkodott el ezen.

Tehát, a lényeg, hogy azokat lehet behülyíteni, akik hagyják magukat. És mivel tudom, hogy az emberiség nagy része engedi, ezért nem az itt a kérdés, hogy ki a felelős, mert számomra egyértelmű. Az, aki létrehozta ezt a rendszert. És vajon ki az aki létrehozta? Szerintem sokan tudják a választ.
Az igazi kérdés, hogy az emberek, miért hagyják magukat, hogy hülyítsék???? Ez a kérdés az, amire ha megtalálod a választ, akkor nem keresel felelőst többé.
Ezen tesség gondolkodni kérem tisztelettel.

Igazából, aki felelőst keres, ujjal mutogat másokra és más rendszerekre, az már be is van hülyítve tudtán kívül. A cél elérve. Lázadsz, nyugtalankodsz, ellene vagy, követelőzöl, haragszol stb. Ez a célja a rendszernek.
Csak a békés forradalom az, ami szabaddá tehet minket. Ne lázadj, ne félj, ne nyugtalankodj! Ébredj fel! Mióta a földre születtél, azóta hamis információkkal látnak el és tartanak amnéziában. Kezdj el önállóan gondolkodni, ne mások életét éld, ne más mondja meg, hogyan élj! Határozd meg Te magad!.

'"Melyik Istennek adjunk hálát? "- irtad.

Miert kerded, szerinted tobb is van?'

Kedves Felebarát,

Szerintem az isten(ek) az emberek képzeletében létezik.

Te Mit, Kit, értesz az Isten szó alatt/mögött?

Szép napot :)Kedves Enti

Bekesseg nektek kedves Enti!

"Melyik Istennek adjunk hálát? "- irtad.

Miert kerded, szerinted tobb is van?

:).

"Ennek nagyon orulok, mert akkor csak az a vallas marad fenn, ahol nincs egyhazi meltosagok altali vezetes!:) Hala Istennek."

Kedves Felebarát, melyik Istenre gondoltál?

Melyik Istennek adjunk hálát?

Örömteli napot :)"...vezetok..."

Bekesseg nektek!

Kedves Ugyes,

koszi a kiegeszitest! Nem artott, sot!:)

"...elég sok vallás fog eltűnni. Sőt !"-irtad.

Ennek nagyon orulok, mert akkor csak az a vallas marad fenn, ahol nincs egyhazi meltosagok altali vezetes!:) Hala Istennek.Köszi

Hogy megmagyarázod nekem :) Örülök neki, már most kedvellek :) Viccet félre téve én ezt egy bizonyos dologra írtam. Mint vallás akár mely, is amit ember létre hozott. Hogy milyen céllal született,és most merre tart az egy dolog. És persze az is hogy ki mire használja. Az emberi felelősséget nem akartam kizárni. De jelenleg nagyobb a felelősség a vezetők kezében. Mert ők sokszor hülyítik be a jó népet. Ha majd nem lehet,akkor azért elég sok vallás fog eltűnni. Sőt !"...altalanositas..."

Bekesseg nektek!

Kedves Ugyes,

az altalanositas tudason, ismereteken alapszik vagy ismerethianybol kovetkezo feltetelezeseken/eloiteleteken?

"...a vallások semmi másról nem szólnak ... Mint az egoista vezetőikről hatalomról ..."-irtad.

A vallas/ok a felelosek a tudast felhasznalo, hatalomvagy inditotta emberi cselekedetekert?

Kedves Keisla,

"...Mert HISZEM azt is, hogy eredetileg a hit, a vallás lényege pontosan annak a kapcsolatnak a megismerése, és fenntartása volt, ami mai korunkból hiányzik - jelesül a Teremtővel, a Teremtő Erőkkel való kapcsolaté, és a Természettel való, harmonikus együttélésé. " -irtad.

Egyetertek.
De mindenki szabad akaratan mulik, hogy kapcsolatot kivan-e teremteni a Teremtovel vagy sem. Minel tobben akarjak es tesznek ezert, annal teljesebb a harmonia.:)Én Kösze :)

Nincs mit megköszönni. Pont erre gondoltam ha nem is fejtettem ki ilyen bőven. Erről szólt az én írásom is vagy is a benne lévő videók. Jó ha az ember elkezd kételkedni dolgokban :)Enti kedves...

...és nagyon remélem, hogy igaz is, s nem csak afféle gyermekded képzelgés. Tény, hogy én csakis így tudom ezt elképzelni - valahol a zsigereim mélyén valami ezt súgja.:)

Köszönöm, hogy itt jártál:)Igen :)

"Nem, nem ismerem az összes vallást, de HISZEM, hogy csak egy is létezne, ami a teljes igazságot tudja, és tanítja, akkor most a világ nem pusztulna, hanem virágozna, a Teremtés nem vett volna 180 fokos fordulatot. Mert HISZEM azt is, hogy eredetileg a hit, a vallás lényege pontosan annak a kapcsolatnak a megismerése, és fenntartása volt, ami mai korunkból hiányzik - jelesül a Teremtővel, a Teremtő Erőkkel való kapcsolaté, és a Természettel való, harmonikus együttélésé. "

Nagyon szép amit írtál. :)Kedves Ügyes!

Így van, de ehhez hozzátartozik, hogy ők nem tehetnék, amit tesznek, ha mi nem engednénk meg nekik, vagyis ha bennünk nem egy ilyen világ képe élne. Ne felejtsd el, hogy az emberiség önmagának teremti a maga élősködőit is.

Azt mondod: "Egyértelmű hogy szeretnek a vallási vezetők mindenféle poszton díszelegni, és megmagyarázni :) Mert ez róluk szól. És a hívők félelmeiről :)"

És így is van, ez egészen egyértelmű, de ha az emberek nem várnák el, hogy megmagyarázzanak nekik dolgokat - mert a saját fejükkel lusták gondolkodni, félnek gondolkodni, és félnek döntéseket hozni, no meg azokért felelősséget vállalni, akkor hasztalan próbálna bárki bárkinek megmagyarázni bármit.

Ez afféle "a tyúk, vagy a tojás volt-e előbb" szindróma. :)

Míg a tömeg elvárja, hoyg vezessék és irányítsák, addig vezetni és irányítani fogják. Méghozzá arrafelé, amerre a vezetőknek tetszik. :)

Köszönöm, hogy itt voltál:)Helló :)

Egész jól teszi hogy általánosít :) Márpedig akkor megvan az a felismerése hogy a vallások semmi másról nem szólnak akárhogy is köntörfalaznak. Mint az egoista vezetőikről hatalomról nem utolsó sorban pénzről. Egyértelmű hogy szeretnek a vallási vezetők mindenféle poszton díszelegni, és megmagyarázni :) Mert ez róluk szól. És a hívők félelmeiről :)

Inkább az ember a lényeges azt hiszem, és az hogy mit érez ....Köszönöm, kedves "Felebarátikérdés"...

...és örülök.

De nem értem, milyen kérdésekre szeretnél választ?:)Jezus

Bekesseg nektek kedves Keisla!

"Jézus is csak egy ember volt, mint akárki más:)"

"Különleges tudással, de akkor is ember."J

"ézus azt is mondja – nem célom szó szerint idézni -, hogy aki olyan akar lenni, mint Ő, annak ÚJRA KELL SZÜLETNIE. "

"vissza kell jutnia önmagán belül, emlékeiben, érzéseiben, ezeket az érzéseket felkutatni, felismerni, tudatosan megélni, átélni – hogy megszabaduljon tőlük, vagyis megtisztuljon. "

Egyetertunk.
Igy mar nem is olyan nehez valaszolnod a kerdeseimre.:)

Minden jot neked!:)Hát igen, mivel...

...Jézus is csak egy ember volt, mint akárki más:)

Egy másik fontos üzenete épp ez volt, hogy nem különbözik Ő senkitől:) Miért csak én látom ezt, és az úgymond hívők miért nem????

Különleges tudással, de akkor is ember.

A cikkben viszont csak mintegy "mellékszereplőként" említettem, mert ha Jóska Pistára hivatkozok, na, őt senki sem ismeri, és magyarázkodhatok álló éjjel, mire is gondoltam:) Mondjuk így is csak az érti, aki akarja:)

Jó éjt."...az emberek..."

Kedves Keisla!

Te az emberekrol beszelsz alt-ban, en meg Jezussal kapcs. kerdeztelek.

Bekes jo ejszakat!:)Mert a másoknak való megfelelés....

...kényszer, belső kényszer, ugyanis az emberek úgy képzelik, arra vannak szoktatva, nevelve, hogy szeretni csak akkor fogják őket, ha megfelelnek másoknak, és minden ember vágya, hoyg szeressék:)

Rendben, ha a mondandómból ennyit vettél észre, akkor valóban...
Erről ennyit:)

Köszönöm, hogy itt voltál:)"...megfelelesi kenyszer..."

Kedves Keisla!

Miert kenyszer?
Masnak nem tudod elkepzelni?
Megprobalnad?

"Nem, nem ismerem az összes vallást, ...".
Koszonom oszinte valaszod.
Akkor errol ennyit.