Masírozunk egyenest a hülyeségbe, és büszkék vagyunk rá!

Egyre többet látom, olvasom, hogy az úgymond ezoterikus körök milyen felfogást igyekeznek az emberekben meggyökereztetni. Ne törődj semmivel, ne gondolkodj, az olyan jó, ne nézd a múltat, csak a jövőt…

A NAGY FENÉT! – mondom erre én. Felmegyek egyes közösségi oldalakra, és egyebet sem látok, mint hogy a nagy felvilágosult ezoterikus csoportok álló nap mással sem törődnek, mint az evészettel, mit együnk, mit ne együnk, és ez megy napi 24 órában, egész héten, egész hónapban, egész évben.

Hát, ez már tényleg az a bizonyos majom szindróma, a majmokat se nagyon érdekli más, csak hogy hol a banánjuk.

Ne nézd a múltat?
Miért ne?
Mert esetleg ráébredsz, hol szakadtál el őseid lelkiségétől, s miért nem érkezik hozzád az az energia, ami a családod lélekcsoportján át képes csak eljutni hozzád?
Ne nézd a múltat, mert esetleg rájössz, hogy eleid sokkal okosabbak voltak nálad, és szerették volna, ha te sem süllyedsz le a majom szintjére, de ha nem tekintesz feléjük, ezt sosem látod meg? Sőt, még azt sem látod meg, hogy a majmok szintjén élsz?

Ne gondolkodj?
Miért ne? Annyian emlegetik itt is, meg másutt is Istent, de ha Isten észt, elmét adott az embernek, vajon nem azért adta-e, hogy használja?
Tényleg! Ne gondolkodj! Mert a végén még eljuthatsz a tudáshoz, az pedig nagyon veszélyes dolog azokra nézve, akik fennen hirdetik, hogy gondolkodni nem szabad, nem természetes, természetes az, ha csak vagy, és bámulsz ki a fejedből, esetleg néha vetsz egy-egy pillantást a banánfára.

Könyörgöm, vegyük már észre, mi folyik itt!

Sok ezer évig a kereszténységgel hülyítették a népeket, mára ezek kezdtek rájönni, hogy becsapták őket, most kaptak mást, ami talán még a kereszténységnél is rosszabb, de mindenképp ugyanaz a célja. Te csak törődj magaddal, senki és semmi mással, csukd be a szemed, ha olyasmit látsz, ami nem tetszik, az nem a te dolgod, majd mások elintéznek mindent helyetted. Tényleg elhiszi valaki, hogy ha homokba dugjuk a fejünket, akkor a vihar majd elkotródik?

Ne nézd a múltat?
Hát, nem is nézi senki, aki mégis, azt meg senki sem hallgatja meg, hiszen mit számít ez már? A jelen számít, meg a jövő, még akkor is, ha közben azért érkeznek ám értelmes spirituális tanok is, mondjuk a közös családi lélekről, az ebben bekövetkező energiablokkok káros mivoltáról, és egyebekről, amit azonban nem értünk, hisz mi nem gondolkodunk, és csuda büszkék vagyunk rá. Érkeznek tanítások szakrális királyokról, akik véletlenül épp magyarok voltak, de hát mi lehet jó, ami magyar, ugye? Táltoskirályok? Hülyeség, a táltosok mi vagyunk. Mi, akik nem gondolkodunk, nem látunk, nem hallunk, csak a banánunkat keressük, és ha megtaláltuk, markolásszuk kicsit, nehogy elvegye valaki. Hű, de spirituálisak lettünk mindettől. Múlt? Ugyan, mit nekünk múlt!

Nos, aki nem akar, ne gondolkodjon, de pillanatig se higgye, hogy különb azoknál, mint akik a tévé előtt ülve eszegetik a popcornt – leánykori nevén pattogatott kukorica -, és csak bámulnak bele a semmibe! Aki nem akar, ne törődjön semmivel, de akkor ne papoljon folyton az egymás felé nyúló kezekről! Aki nem akar, ne tudjon semmit a saját, meg a nemzete múltjáról, de akkor ne papoljon nekem lélekről, nemzetről, eszmékről, és főleg nemzeti karmáról!

Aki mégis a TUDÓK sorába vágyik inkább, mint a banánlesőkébe, az bátran olvasson tovább, mert olyasmit szeretnék megosztani Vele, ami igenis nagyon fontos, és jelentőségteljes mind a saját, mind a nemzet sorsára nézve.

Tizenegy éven át volt egy álmom. Nem is álom, inkább belső kényszer, ami – ha őszinte akarok lenni -, inkább volt megszállottság. Akkoriban kezdtem történelmi regényeket írni, és ehhez elengedhetetlenül szükséges volt adatokat gyűjteni, sok-sok adatot. Ezen adatgyűjtés közben felfigyeltem valamire. Jelesül arra, hogy állítólagos első királyunkat, az állítólagos államalapítót mennyien szidják. Mocskolják, sározzák, befeketítik, és ez, magam sem értettem mi okkal, bennem valami mélységes-mély szomorúságot élesztett. Valami azt súgta, ez az ember nem ezt érdemelné, oktalanul, alaptalanul és érdemtelenül mocskolják az emlékét.

11 év telt el azóta.

11 év, adatgyűjtéssel, töprengéssel, gondolkodással, akár éjszakákon át. Éveken keresztül, szinte alig törődtem mással, az egész életem Szent István körül forgott. Még álmodtam is Vele párszor. Mintha mondani akarna valamit, mintha figyelne, biztatna. A családomtól, a gyerekeimtől vettem el az időt, nem jártam sehová, csak ültem a könyvek felett, gyűjtöttem az adatokat. 16 spirálfüzetet írtam zsúfolásig tele, Mezopotámiától Egyiptomig, Sumérig, Asszíriáig, a görög és latin mondákon át, a magyar krónikákon keresztül, a skandináv mitológiáig mindent elolvastam, és kijegyzeteltem.

Aztán elkezdtem gondolkodni, következtetni, és akár a puzzle darabjait, összerakosgatni a tények és adatok alapján kikövetkeztetetett részleteket.

Felállítottam egy elméletet. Leírtam, de elakadtam egy résznél. Ez volt hét évvel ezelőtt, és onnan sehogyan sem bírtam továbblépni. A már leírt szövegek pedig ott lapultak a számítógépen.

Akkoriban vert fel nagy port Heribert Illig elmélete, ami szerint Európa időszámítása téves, hamis, hazug – mindenki nevezze, ahogyan akarja. Utóbb aztán szárnyra kapott a hír, hogy kamu az egész, mert a csillagászat utánanézett, és minden bolygót rendben a helyén talált, pontosan ott, ahol lennie kell. Persze miután tudom, hogy az egész világ egyetlen nagy hazugság, éppenséggel a csillagászoknak sem kell feltétlenül hinnem, de bizonyítani nem tudom az igazamat, hisz csillagászatot momentán még nem tanultam, persze ami késik, nem múlik.

Leírtam valamit hét-nyolc évvel ezelőtt, és soha nem mondtam el senkinek. Miért? Mert meggyőződésem volt, hogy úgysem érdekel senkit, hisz koránt sem tehetségkutató kategória, hacsak nem a legtehetségesebb hazudozókat keressük, mert akkor igenis az. Valóság shownak is beillik, hisz ma is ezek a hazugságok alakítják világunkat.

De mennyire!

Nem mondtam el, mert sosem hittem, hogy nekem bárki elhinné – hisz nálamnál sokkal okosabb, műveltebb, rangosabb embereknek sem hisznek ebben a témában. Okos mai világunkban csak az lehet, akinek papírja van róla, akinek papírja van róla az meg rendszerint azoktól kapta, akik el szeretnének hallgattatni mindenkit, aki ebben a témában meg mer szólalni.

De – kérdem én -, miért kellene a parasztnak azzal törődnie, hogy amikor szórja a magot, kiknek mennyire tetszik az ő személye, vagy vetőmagja? A paraszt törődjön csak azzal, hogy elszórja, amije van, és aztán a Természet kezére bízza. Ha kikel, kikel, ha nem, nem. Ő megtette, amit tudott.

Nem untatnám tovább az olvasót, a lényegre térek.

Magyar krónikáinkat hazugnak nyilvánította a nagy híres „tudomány”. Állítólag összevissza beszélnek, helytelen, pontatlan adatokkal dolgoznak, telis-tele vannak kitalált részletekkel, meg csodás elemekkel, így aztán egészen alkalmatlanok arra, hogy pontos történelmi dokumentumként kezeljék őket.

Például nem átallja a magyar krónikás azt állítani, hogy Attila fia apja halála után Honorius császár udvarába költözött, ott élt a császár haláláig, egészen pontosan 13 évig, és a császár – aki mellesleg a nagyapja volt – halála után ment vissza népéhez Szkítiába.

Nos, ugye ez eleve nonszensz – „tudósaink” szerint -, hisz Honorius császár 423-ban halt meg, míg Attila király 453-ban.

Arról azonban elfelejtik értesíteni a jámbor parasztembert, hogy Róma i.e. 44-ben, Cézár halálakor indította az ő időszámítását, amit jó ideig használt is még, jelesül addig, míg át nem vette azt a bizonyos mai, Jézus születésétől datálódó időszámítási rendszert.

Számoljunk:

Ha Attila Jézus után 453-ban halt meg, akkor az a cézári időszámítás szerint 409. ha halála után fia – aki véletlenül sem Ernák, meg ilyesmi, hanem Írmag, hisz Attila jósai azt jövendölték, hogy ez az egyetlen gyermeke viszi majd tovább apja vérét -, szóval ha Attila halála után becsülettel meggyászolta apját – a gyász kötelezőnek számító ideje ma is egy év -, összeszedelőzködött, és Rómába ment, akkor pontosan 410-ben költözött oda, és 423-ig kereken 13 esztendőt tölthetett ott, pontosan úgy, ahogyan azt a magyar krónika közli. Hogy Honorius császár halála marad 423, az egyértelmű, hisz Rómában látták fontosnak feljegyezni, ez nyilván római adat.

Ezek után a magyar krónika közli, hogy Attila és Árpád között 5 generáció született, és ezeket név szerint fel is sorolja. Folytatja azzal, hogy az ötödik Álmos, aki hetedmagával visszatért, hogy birtokba vegye jussát, a Kárpát-medencét, ami apai ágon az ő öröke. Ehhez képest azonban évszámként 895/896 szerepel.

A „tudós” társadalom jót nevet ezen, hisz hogy a csudába létezne, hogy 453 és 896 között mindössze öt egyenes ági leszármazottja lenne Attilának. Tehát mese az egész, a vak is látja.

Itt jött be Heribert Illig azon elmélete, ami szerint az európai idővonalba 300 évet önkényesen betoldottak. Majd ezt az elméletet cáfolták, mert – higgyük el -, a magyarokon kívül senkinek sem lenne az jó, ha az igazság kiderülne, de még a magyarok közül sem mindenkinek, a „tudós” társadalomnak például nagyon nem.

Én viszont, jelentem, szemernyit sem bánom, hol állnak a bolygók, vagy hol nem, toldottak-e 300 évet, vagy nem, mert van ennél sokkal kézzelfoghatóbb magyarázat is.

Bíborbanszületett Konstantin császár, az nagy unalmában azzal foglalta el magát, hogy feljegyezte a Kárpát-medence történelmét. Persze Róma környékén is feljegyezték, mert ahhoz képest kérem, hogy mi itt sem voltunk, azért mindenki árgus szemekkel leste, mikor mit csinálunk. Nyilvánvaló, hogy a magyarok maguk is feljegyezték történelmüket, de ezek a feljegyzések valahogy kézen-közön elsikkadtak. Nem akarok itt külön kitérni a nemrégiben Kijev területén, az ún. Magyar dombon talált, 9000 tekercsre, melyek a magyar történelmet írták le az ősidőktől fogva, s melyek hipp-hopp eltűntek a nagy semmiben, anélkül, hogy bárki elolvashatta volna őket – már persze a „tudósokon” kívül, akik meg úgy hallgatnak róla, mint a sült rák.

Nem akarok kitérni arra a különös tényre, hogy amikor anno a nagyobb hatalmak szíves-örömest fizettek kisebb népeknek azért, hogy elérjék, amire vágynak, akkor jöttek a tatárok, felégették a Székesfehérvári irattárat, aztán hirtelen elkotródtak. Valami különös módon az összes ősi magyar geszta elveszett, bezzeg a nyugati népeké mind megvan.

Nos, a királyok azonban szerették tudni, kiktől származnak, honnan jöttek, vagyis hajlamosak voltak megíratni népük történelmét. Így esett, hogy római, görög, és szájról-szájra terjedő, vagy rejtve itt-ott lapuló magyar adatok alapján szedték össze a magyarság történelmét. Csakhogy akkor már nem tudták, nem is számított – lentebb elmondom, miért nem -, melyik történet milyen évszámhoz tartozik, tehát a római adatok 44 évvel csúsztak, a bizánciak azonban 323 évvel, merthogy a görögök Nagy Sándor halálától eredeztették időszámításukat. Vagyis, ami bizánci idő szerint – és Konstantin szerint -, 896, az Jézus születésétől számítva még csak 573. Ezenképpen Attila és Árpád között már csak 120 év van, és ez kereken 5 generáció, hisz egy generációra 25 évet szokás számolni.

Milyen furcsa!

Nemdebár???

Nos, idáig jutottam sok évvel ezelőtt, de nemigen tudtam mit kezdeni ezzel a felismeréssel, tudniillik engem egyetlen kérdés mozgatott.

Ki volt Szent István király, és miért irtotta a saját népét, meg a saját ősei vallását?
Ha nem irtotta – ahogyan én hittem, éreztem -, akkor meg miért kenik Rá ezt a mocskot?
Kinek érdeke, és főleg miért érdeke bárkinek bemocskolni egy király emlékét, aki mellesleg Szent, Apostoli, és Államalapító?

A magyarázat persze egész idő alatt ott volt a szemem előtt, épp csak ki nem tolta.
Nem számoltam tovább.
Beértem annyival, hogy a honfoglalásnak nevezett hon visszafoglalás nagyjából 600 környékén volt, nem pedig 896, és törtem a fejem tovább valamin, amire réges-rég megvolt a válasz.

Pár napja eldöntöttem, hogy feladom.
Nem érdekel tovább, ha gyilkos volt, hát az volt, mit bánom én!

Erre mondja Pap Gábor, hogy a „téma keres engem”, ugyanis rögtön másnap vitába keveredtem egy ismerősömmel, aki foggal-körömmel védte István királyt – akárcsak jómagam 11 éven át -, és nem volt hajlandó fontolóra venni sem annak a lehetőségét, hogy a mocskolódóknak lenne igazuk. Elém tárt egy nagy rakás anyagot, olvassam el, nézzem meg, satöbbi, és utána beszélgetünk.

Nos, kiderült, hogy a fentebbi dologra már mások is rájöttek.

Tehát akár helyükön vannak a csillagok, akár nem, a magyar történelem mindenképp hamis, mert – szerintük – kétféle időszámítási mód keveredik benne – szerintem meg háromféle, de ez már igazán mellékes.

SZENT ISTVÁN NEM IRTOTTA SEM A SAJÁT NÉPÉT, SEM A SAJÁT VALLÁSÁT. SZENT ISTVÁN SOHA!!!!!! NEM VITTE MAGYARORSZÁGOT A NYUGATI KERESZTÉNYSÉGBE. SOHA NEM KAPOTT KORONÁT SEM RÓMÁBÓL, SEM BIZÁNCBÓL, VOLT NEKI SAJÁTJA, AMIT ŐSEI HAGYTAK RÁ. SZENT ISTVÁN AZON UTOLSÓ KIRÁLYOK EGYIKE VOLT, AKI MÉG SZÍVÉN-LELKÉN VISELTE A MAGYARSÁG SORSÁT, ÉS EGÉSZ ÉLETÉBEN A NEMZETÉT ÓVTA.

Amikor végre összeállt a kép, első gondolatom az volt, hogy most minden magyarnak – MINDEN MAGYARNAK – térdre kellene borulnia, és sírva könyörögnie István király lelkéhez bocsánatért. Felének azért, mert véres kezű nemzetgyilkosnak, és ősvallás-gyilkosnak titulálta, a másik felének meg azért, mert olyasmiért tisztelte Őt, a Nagy Királyt, amit NEMHOGY NEM TETT SOHA, DE A HAZUGSÁG, HOGY MEGTETTE, AZ JUTTATTA NEMZETÜNKET ÉS HAZÁNKAT ABBA A HELYZETBE, AHOL MA VAN.

Még egyszer mondom:

1. SZENT ISTVÁN SOSEM TERELTE A MAGYARSÁGOT A NYUGATI KERESZTÉNYSÉG AKLÁBA, SŐT!

2. SZENT ISTVÁN SOSEM KÉRT, S EZÉRT NEM IS KAPOTT KORONÁT A PÁPÁTÓL SEM, ÉS MÁSTÓL SEM, SAJÁT, SZENT KORONÁJA VOLT, AMIVEL A NEMZET KIRÁLYÁVÁ TETTÉK.

3. NEM ÖLTE MEG, NEM NÉGYELTETTE FEL KOPPÁNYT, AHOGYAN NEM VAKÍTTATTA MEG VAZULT SEM.

Aki koronát kért és kapott a pápától, az a VALÓSÁGOS 1000 táján uralkodó KÁROLY RÓBERT mindjárt kettőt is kapott – ahogyan Istvánról hazudták -, mert tudniillik hiába koronázták meg a pápától kapott koronával, a magyarok nem ismerték el királyuknak, csakis azt, aki a Szent Koronával lett királlyá avatva, márpedig a Szent Korona akkoriban épp Erdélyben volt. Az első elvetélt kísérlet után a pápa küldött még egy koronát, azzal is megkoronázták Károlyt, de a magyarok továbbra sem tekintették őt királyuknak. Végül a pápa arra kényszerült, hogy nagy alkudozások árán megszerezze a Szent Koronát, amit azonban nyilván nem csak úgy, minden ellenszolgáltatás és elvárás híján adott át az Anjou Károly Róbertnek, ki attól fogva magyar király volt. Ja! És hogy milyen néven nevezték az akkori pápát?? Egészen véletlenül III. Szilveszter volt a böcsületes(?) neve. Ilyen néven több nem is létezett, pontosabban még volt egy negyedik, aki azonban ellenpápa volt.

1000 után valóban pusztítani kezdték a szkíta hit-, és vallásrendszert, de NEM ISTVÁN KIRÁLY. 1000 után valóban fizettek a rovásírásos emlékek, használati tárgyak beszolgáltatása fejében, amiket azután elégettek, de NEM ISTVÁN KIRÁLY. 1000 után valóban irtani kezdtek mindent, ami ősi magyar, azaz szkíta, de NEM ISTVÁN KIRÁLY.

Ugyanis akadtak okos, szemfüles emberek, akik észrevették, micsoda lehetőség rejtőzik a magyaroknál pontatlanul adatolt történelmi tényekben, hiszen a római adatok is a maguk, meg a bizánci adatok is a maguk, eredeti évszámával ellátva szerepeltek, itt-ott megtűzdelve némi magyar időszámítás szerinti adattal. Ne csodálkozzon senki a „magyar időszámítás” kifejezésen, ugyanis a jelek szerint az egyetlen nép volt a szkíta-hun-magyar, aki Jézus születésétől számította az időt. A szkíták-hunok-magyarok SOSEM VOLTAK HITETLEN POGÁNYOK, Jézus hittel érkeztek, és aligha nem ők terjesztették el azt Európában, ahogyan annyi mást is, miről a „tudomány” szintén hallgat. A nagy művel európai kultúrnépek talán ma is kézzel(lábbal) ennének, ha a magyarok nem tanítják őket némi jó modorra, de végül is ez lényegtelen.

Nem maradt más hátra, mint a „fölös” 300 év körüli időt kitölteni. Mivel? Hát avarokkal, kazárokkal, szlávokkal, meg effélékkel. Aki olvasta a krónikákat annak talán feltűnt, hogy mintha minden kétszer lenne leírva benne, pontosabban mintha ugyanaz lenne kétszer leírva, egyszer avarokkal, egyszer meg magyarokkal. És ez nem azt jelenti, hogy avarok márpedig nem léteztek, hanem azt, hogy „az avarnak nevezett hunok”, meg „az avarnak mondott magyarok” ugyanaz a nép, és nem szaladt vissza azért a Vereckei-hágóhoz, hogy egyszer avar, egyszer meg magyar néven jöjjön vissza. Millió megnevezés élt akkoriban, melyeket a magyarokra használtak. Avar, hun, szkíta, szittya, alán, szabír – és ez töredéke csupán az egésznek. Mindez pedig a VI., NEM PEDIG A IX. SZÁZADBAN TÖRTÉNT.

Értelemszerűen – ami az én csöpp agyamig már nem tudott eljutni – az Árpád házi királyok is rendre 300 évvel korábban uralkodtak, gyakorlatilag 1000 táján halt ki az Árpád-ház, és ONNANTÓL FOGVA KEZDTEK IRTANI MINDENT, AMI MAGYAR, ŐSI SZKÍTA, mégpedig a pápától koronát kapott Károly Róbert uralkodása alatt.

Nos, én a fentebb elmesélteken okulva úgy határoztam, nem félek többé kimondani azt, ami a fejembe tolakodik. Mégpedig azért nem, mert nyilvánvaló hazugságokkal szemben csönddel nem lehet szembeszállni, és bár sokan várják, hiszik, hogy Isten majd igazságot tesz, én úgy hiszem, az isteni igazságszolgáltatás eszköze az ember. Ellenben azt is szeretném, ha sokan, nagyon sokan elkezdenének gondolkodni a magyarok közül, ezért most csak kérdéseket teszek fel ahelyett, hogy következtetéseket írnék le.

Heribert Illig az Ő könyvében – címe: Kitalált középkor -, kerek perec kijelenti, hogy akik betoldották a 300 évet, s átállították az órát, azok egyike pl. II. Szilveszter pápa.

II. Szilveszter pápa I. Ottó római császár nevelője, és tanítója volt. Ottóról tudjuk, hogy fiatalon meghalt.

Szent István magyar király eredeti örököse OTTÓ nevű fia volt, akiről tudjuk, hogy fiatalon meghalt. Ottó halála után lett az örökös IMRE –eredeti nevén eMeRiCi, amit jómagam MERÉSZ alakban írnék, s ezenképp máris az egyiptomi királyi cím egyik szinonim megfelelője, a BÁTOR, BOT-ÚR kerül elő, mely név a PÉTER, PÁTER, ÁRPÁD nevek anagrammája -, aki szintén fiatalon meghalt, a magyar Szent Király utódai különös módon mind fiatalon vonultak át az árnyékvilágba.

Vajon miért?

Az ÁRPÁD név – sok egyébbel, ami történetünkben fontos szerepet játszhat – feltűnik ősi egyiptomi véseteken, s több tudós bizonyította, hogy létezett kor Egyiptomban, amikor magyarul beszéltek, sőt, töméntelen mennyiségű felirat létezik ma is – hieroglif feliratok, és egyebek -, melyek csakis magyarul értelmezhetők. A hivatalos „tudomány” mindezt tagadja.

Vajon miért?

Szilveszter pápa neveltje, I. Ottó alapította azt a Német-római Birodalmat, ami Illig elmélete szerint sosem létezett, ugyanis kitalált része a betoldott 300 évnek, amivel sehogyan sem lehet elszámolni. A magyar SZENT KIRÁLY nevelőjét, tanítóját TATA néven említik a magyar krónikák. Volt Neki neve is, de állítólag az ifjú csak így nevezte. Azt azért vegyük észre, hogy a TATA szinonim megfelelője a PAPA! (Általában figyeljünk oda a szinonim kifejezésekre, mert meglátásom szerint a magyar nyelvű népek nem véletlenül tartogattak mindenre annyi kifejezést. Egyszerűen utálták ugyanannak a dolognak mindig ugyanazt a nevet adni, így eljátszadoztak a szinonim kifejezésekkel. Kényelmetlen téma, de gondoljuk végig, miért szék a szék, melyik testrészünk illeszkedik hozzá, amikor használjuk, milyen szógyökkel rendelkezik a szék-ely népnév, és akkor ehhez képest, ennek miféle szinonim megfelelője a VLACH, akikkel akkoriban tele volt Erdély. Hát, nem oláh, az biztos! És gondoljuk végig azt is, miért van az, hogy Egyiptomi ábrázoláson az egyik istenség ül/székel, míg a másik lép, megy(er)!) Na és egy utolsó példa a "pogány" szó. Eredeti jelentése "falusi, vidéki, paraszt, földműves", és több is akad, de gondoljuk végig, miért mondja Anonymus, hogy "Szkítia tehát igen nagy föld, melyet Dentü-mogyernak hívnak...Az embereket meg, akik rajta laknak, közönségesen dentü-mogyeroknak nevezik a mai napig...Szcítiának első királya Mágóg volt...és az a nemzet Mágóg királytól nyerte a magyar nevet." DENT jelentése mind a mai napig - hogy stílusosak legyünk - FOG, ami a POG-ány szó gyöke. Igen ám, de "fog" egy másik jelentésben TART, és ezzel máris kilyukadtunk Tar/Szár Lászlóhoz, aki Árpád-házi herceg volt. TAR viszont egy másik jelentésben KOPASZ, ami már Koppány nevéhez vezet, meg az egyiptomi földisten, KEB, GEB nevéhez, akit neveznek ÁRPÁD-nak is. Játék a betűkkel? Mert "nyelvében él a nemzet"?

A nyugati történetírás üdvöskéje, NAGY KáRoLY sem létezett, Illig elmélete szerint, ellenben abban az időben uralkodott egy Magyar NAGY KiRáLY, akit igen erősen igyekeztek kiiktatni az akkori történelemből. Egy magyar NAGY KIRÁLY, aki még a magyarokra vadmacskaként fújó nyugati krónikák is APOSTOLI jelzővel illetnek, a világon egyedül álló módon, és akinek apját mára csak GÉZA néven ismerjük, ám e név eredetije a nyugati feljegyzések szerint is JESSE, miközben a JÉZUS név egyik írásmódja az ISS, s mint tudjuk, a hunok is már Jézus hitűek voltak, nyilván leszármazóik is. (Egy magyar Nagy Király, akinek Szent Koronája minden kétséget kizáróan feltűnik azon a festményen, ami Nagy Károly koronázása címen mai napig létezik?) Aligha nem ezért kell olyan makacsul tagadni még a rokonság gondolatát is Attila és Árpád között, hogy az ilyesmi véletlenül se tűnjön fel, még annak sem, aki esetleg gondolkodásra adja a fejét. S miután Jézus pártus származására is elég sokan utaltak már, amin persze a „tudomány” csak nevet, mindazonáltal makacsul tagadni kell azt is, hogy Attilának, Árpádnak, Szent Istvánnak bármi köze lett volna a Nimród leszármazóiként nyilvántartott pártusokhoz. Hogy a magyarok egyik felének a PÁRDUC volt a jelvénye, ami olyan gyönyörűen rímel a PÁRTUS szóra, s hogy a magyar szüzek viselete a PÁRTA volt? Na és? Hogy e szó jelentését, meg a viseletet magát, s a kettő közötti nyilvánvaló összefüggést magyar nyelven gyönyörűen magyarázni lehet? Na és? Hogy a másik felének az oroszlán volt az úgymond totemállata? Na és? Hogy a Régi Kelet eredeti népei, akik később Egyiptom államalapítói lettek, szintén PÁRDUC és OROSZLÁN nép voltak? Na és?? Hogy a régi Egyiptom területén, sőt, Kánaán területén hemzsegnek a szkíta emlékek? Na és? Hogy Kánaán neve lehetett akár KANNA-AN, ami egyértelműen a Vízöntőre - asztrológiai jele a korsó, amfora -, meg ellentétpárjára, az Oroszlánra utaló név, s hogy egyetlen-egy, vízzel bőségesen ellátott, termékeny hely közel s távol azon a vidéken, a kopár sivatag közepén, és mi értjük, miért hívják így? Na és? Ja, és ott is "pogányok" laktak? Csak nem "földműves" népek, akik kannában tartják a vizet? És vajon lehetséges, hogy ha már ilyen buja termékenység vette őket körül, akkor a "pogány" jelzőnek köze lehet a "fogan", "termékenyül" kifejezésekhez? És Nagyboldogasszonyhoz a Vízöntő jegyében? A csudába! Minden mindennel összefügg, de MAGYARUL?? Na és???

A Római Birodalmat és Bizáncot manapság előszeretettel emlegetik Nyugat-római, meg Kelet-római Birodalom nevek alatt, de közben kiderült, hogy ilyen sosem létezett. A római meg a bizánci császár nemhogy társuralkodók nem voltak, de egyenest meg tudták volna fojtani egymást egy kanál vízben, és még a hitük is KÉT KÜLÖN HIT ÉS VALLÁS VOLT. Ráadásul ez a birodalom összeomlott a MAGYAR ATTILA KIRÁLY halála után 23 évvel, különös módon épp akkor, amikor az évszázadok óta ezen a területen lakó szkíták valami oknál fogva nem tudtak nagy királyt adni a nemzetnek.

A magyar NAGY KIRÁLY - AKI APOSTOLI - országában, a világon egyedülálló módon, két érsekség jött létre – mindenhol máshol egyetlenegy, mert minden keresztény országnak egyetlen érseke van. Ez a két érsekség az esztergomi, az ország nyugatabbi felén, valamint a kalocsai, az ország dél-keleti részén, Bizánchoz jóval közelebb.

A magyar király KORONÁJA, akár az egyiptomi királyé, két részből állt. Egy alsó, vörösebb színű, görögnek tűnő felirattal, valamint egy világosabb, latinnak látszó felirattal. Egyiptomban a hasonló jellegű korona azt hirdette, hogy viselője Észak-, és Dél-Egyiptom ura, egy személyben. Ezen kívül a magyar Szent Király országában, ahol szokás volt A BENNE LAKÓ ÚRRÓL ELNEVEZNI A HELYSÉGEKET, TALÁLUNK EGY PÁPA NEVŰ HELYISÉGET, elég közel a koronázó városhoz, Esztergomhoz. Hogy a latinnak látszó nyelvű, világosabb korona azért van felül, mert magasabb, égi hatalmat képvisel, s erre rímelve a koronázó város is a „latin” oldalon van?

Vajon miért?

Hogy a sötétebb, alsó korona, a sötétebb bőrű mediterrán népek nyelvén látszik beszélni, míg a felső, világosabb az északi, fehér bőrű népek képviselőjének tűnik? Na és? Hogy a régi görög nyelv könnyen összetéveszthető a pártusok nyelvével? Na és? Hogy Nyugat-Európa ősi lakói, az etruszkok ragozó nyelven beszéltek, akárcsak a sumérek, meg a magyarok, ami nyelvnek rengeteg jellemzője benne maradt a latin nyelvben, sőt, ők adták a latin írásjeleket, és kultúrát? Na és?

Hogy az Árpád-házi királyok mindegyike váratlanul, és megmagyarázhatatlan körülmények között halt meg? Na és?

Pap Gábor tér ki arra az érdekes kérdésre is, hogy amikor a krónikák állítják, hogy István király német – germán – lovagokat hozott az országba, valójában annyi történt, hogy egy olyan nációból való testőrséggel vette körül magát, aminek NEM VOLT ÉRDEKE ELMOZDÍTANI ŐT A TRÓNJÁRÓL. Kérdezem én: Ha akármilyen név alatt létezett volna akkoriban germán érdekeltségű birodalom, akkor a germán lovagok valóban a „barbár” magyar királyt védték és szolgálták volna????

Arra, hogy pontosan ki lehetett Koppány, még nem találtam választ. Pontosan nem. Neve azonban gondolkodásra késztetett. A krónikák alapján tudjuk azt is, hogy amelyik fejedelmi személyt a nép szerette, arról olyan legendák maradtak fenn, melyek egyértelműen hangot adnak ennek a szeretetnek.

Koppány neve azonban mintha gúnynév lenne.

KOPPAN.

Ez lehet KOP-PÁN, „megfakult Nap”, „régi Nap” (KOPOTT PÁN) jelentéssel, és akkor egy letűnt fejedelem, egy egykori NAPKIRÁLY viselte. KOPPAN – mert magasról zuhan le - ahogyan a lenyugvó Nap teszi. Ugyanakkor a „koppan” használatos „hoppon marad” értelemben is, de koránt sem sajnálkozva, hanem épp ironikus, kissé gunyoros hangvételben, vagyis a neve egyáltalán nem utal arra, hogy népe sajnálkozott volna miatta, legalább is a fennmaradt iratokban nem, persze ez nem jelent semmit, hisz a népdal, az népdal, a népművészet meg népművészet, s ezek mind arra valók – mint tudjuk -, hogy az igazságot, a valós történelmet, szájról-szájra szállva, megörökítsék.

A Koppány-kérdést függőben hagyom, de nem tartom kizártnak, hogy az a bizonyos Koppány elleni harc valóban 1000 körül zajlott, és Szent Istvánnak semmi köze nem volt hozzá.

Adós vagyok egy magyarázattal.

Fentebb ígértem, megmagyarázom, hogy miért is nem törődtek a magyar(szívű) írnokok a pontos datálással. Nos - saját meglátásom, amit még kicsit csiszolgatni kell -, leírásaikban afféle jelképeket jelenítenek meg, melyek csillagképekkel, csillagképek állásával hozható összefüggésbe, s így a hozzáértő könnyedén kiszámolja, melyik esemény pontosan mikor is következhetett be. Mondom, ez csak egy gondolat, amit még bizonyítani kell, de ahhoz előbb elmegyek csillagászatot tanulni:)

Hozzászólások



4wegdsv

20180713xiaoke
coach outlet online
malone souliers
ugg boots clearance
mulberry bags
christian louboutin sale
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
under armour outlet
oakley sunglasses wholesale
kate spade handbags
freshjive clothing
canada goose uk
cheap oakley sunglasses
coach outlet store online
harden vol 2
fingerlings monkey
air max 2018
michael kors outlet clearance
alexander mcqueen shoes
broncos jerseys
canada goose jackets
christian louboutin
pandora outlet
jordan shoes
air jordan shoes
brequet wathes
canada goose outlet sale
kate spade outlet store
oakley sunglasses wholesale
ugg boots
pandora jewelry
coach outlet store online
ugg boots clearance
coach factory outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet online
michael kors outlet clearance
canada goose
polo ralph lauren outlet
givenchy handbags
michael kors uk
jordan 32
pandora charms sale clearance
michael kors outlet online
coach factory outlet
jordan shoes
coach factory outlet
fendi handbags
canada goose outlet store
polo ralph lauren factory store
ralph lauren
ugg outlet online
kate spade new york
true religion jeans
pandora outlet
coach outlet store
coach outlet
cheap jordan shoes
michael kors outlet store
ray ban sunglasses outlet
cheap oakley sunglasses
uggs outlet online
michael kors uk
manolo blahnik
tory burch outlet store
kevin durant shoes
jordan shoes
nike outlet
cheap jordan shoes
pandora jewelry
adidas soccer shoes
ugg boots outlet
coach factory outlet
ugg boots clearance
canada goose
uggs canada
cheap ugg boots
michael kors outlet
coach outlet store online
calvin klein jeans
polo ralph lauren outlet online
kd 9
michael kors outlet
air jordan retro
michael kors handbags
pandora jewelry
kate spade handbags
coach outlet store
miu miu outlet
air jordan shoes
christian louboutin
nfl jersey wholesale
moncler
longchamp pas cher
ugg outlet online
coach outlet online
uggs outlet
canada goose outlet store
longchamp outlet online
canada goose jackets for women
michael kors outlet clearance
cheap jordan shoes
longchamp solde
coach factory outlet
barbour jackets outlet
coach factory outlet
christian louboutin sale
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
ralph lauren polo outlet
ugg outlet online
ray ban sunglasses outlet
canada goose outlet store
ugg boots
huf clothing
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry
ugg boots clearance
swarovski crystal
coach outlet online coach factory outlet
jerseys wholesale
champion clothing
baltimore ravens jersey
cheap ray ban sunglasses
christian louboutin sale
michael kors outlet clearance
kate spade new york
polo ralph lauren outlet
jordan shoes
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
ugg outlet online
ray ban sunglasses sale
kate spade new york
polo ralph lauren shirts
pandora charms sale clearance
denver broncos jersey
ugg boots
kate spade outlet online
polo ralph lauren
jordan shoes
chloe outlet
nike nba jerseys
canada goose outlet store
polo ralph lauren outlet
canada goose
canada goose jackets
nike outlet store
cheap jordans
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren polo shirts
ugg boots on sale
burberry outlet stores
furla handbags
coach outlet store online
kate spade purses
canada goose jackets clearance
nike shoes on sale
air jordan shoes
ray ban sunglasses outlet
jordan shoes
fitflops sandals
jordan shoes
canada goose
coach factory outlet online
air max 90
pandora jewelry
lacoste outlet
belstaff jackets
canada goose
balenciaga sandals
adidas outlet store
supreme shirts
jimmy choo shoes
uggs outlet online
uggs outlet online
tory burch outlet store
supreme clothing
coach outlet store online
canada goose outlet store
canada goose outlet online
christian louboutin
harry winston jewelry
cheap jordan shoes
canada goose outlet
ray ban sunglasses outlet
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
ugg boots
polo ralph lauren shirts
off white outlet
coach outlet store
ralph lauren polo
fitflops shoes
cheap jordan shoes
oakley sunglasses sale
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
49ers jerseys
michael kors outlet clearance
ugg outlet
cheap jordan shoes
ugg boots clearance
michael kors outlet store
michael kors outlet clearance
air max 1
cheap jordan shoes
gentle monster sunglasses
pandora outlet
ugg outlet
polo pas cher
cheap ray ban sunglasses
canada goose jackets
pandora charms
audemars piguet watches
pandora outlet
air jordan shoes
supreme clothing uk
canada goose outlet store
polo outlet online store
lacoste pas cher
michael kors outlet clearance
chopard jewelry
christian louboutin sale
tory burch outlet online
longchamp pas cher
coach outlet
cheap jordan shoes
dsquared2 jeans
canada goose outlet store
bape clothing
isabel marant outlet
ralph lauren outlet online
michael kors handbags
michael kors outlet clearance
kate spade new york
christian louboutin
coach outlet store online
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin
canada goose outlet
ugg boots outlet
canada goose outlet
bcbg dresses
brequet wathes
ralph lauren polo
ugg outlet,ugg outlet stores
coach factory outlet
christian louboutin sale
canada goose uk
kate spade
true religion outlet store
ugg boots for women
pandora charms outlet
coach outlet store online
canada goose outlet online
coach factory outlet
kate spade purses
alife clothing
pandora jewelry outlet
ralph lauren
carrera sunglasses
san antonio spurs jersey
polo ralph lauren
canada goose uk
diesel jeans
coach factory outlet
james harden jerseys
ralph lauren outlet
air jordan shoes
coach outlet store online
broncos jersey
pandora charms
light up shoes
nba jerseys wholesale
air max 97
swarovski jewellery
true religion jeans sale
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
canada goose jackets sale
michael kors outlet online
kate spade outlet store
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet online
longchamp pliage
nike revolution
coach outlet store
ugg outlet
kate spade outlet online
oakley sunglasses wholesale
coach handbags online outlet
fossil watches
ralph lauren outlet
isabel marant shoes
jordan shoes
ugg boots on sale 70% off
cheap air jordans
ray-ban sunglasses
nike pegasus
polo ralph lauren shirts
tory burch handbags
coach outlet online
oakley sunglasses wholesale
cheap air jordans
uggs outlet online
canada goose outlet online
polo outlet
coach factory outlet online
christian louboutin
kyrie 4
basketball sneakers
kate spade handbags
coach outlet store online
coach factory outlet
cheap air jordans
true religion jeans sale
michael kors outlet
pandora jewelry
jordan shoes
cheap jordans
suicoke sandals
canada goose jackets
guess factory
coach outlet store online
kate spade
michael kors outlet clearance
cheap jordans
ralph lauren shirts
michael kors outlet clearance
moncler outlet
coach factory outlet
nhl jerseys wholesale
coach outlet store online
true religion outlet store
hermes online
gucci outlet online
cheap jordans
chloe sunglassess
michael kors uk
polo ralph lauren outlet online
michael kors online
polo ralph lauren shirts
nfl jerseys
pandora jewelry
nhl jerseys for sale
g-star jeans
air jordan shoes
coach outlet store online
true religion jeans for men
canada goose jackets
uggs outlet
air max 90
ralph lauren
uggs outlet online
ugg outlet store
air jordan shoes
coach outlet online
ralph lauren outlet
michael kors outlet online
cheap jordans
kate spade
michael kors outlet online
bulgari jewelry
michael kors outlet clearance
canada goose outlet store
balmain jeans
prada shoes on sale
kate spade sale
christian louboutin
pandora charms
nike trainers
ugg boots
canada goose outlet online
michael kors bags
ray ban sunglasses outlet
chrome hearts clothing
nike outlet online
cheap uggs
oakley sunglasses wholesale
canada goose jackets outlet
swarovski crystal
canada goose outlet online
canada goose coats
cheap oakley sunglasses
chrome hearts sunglasses
cheap ray bans
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
christian louboutin sale
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
pandora outlet
canada goose jackets
coach outlet store online
mbt shoes outlet
kd 10 elite
michael kors factory outlet
coach factory outlet
air jordan shoes
houston texans jersey
moncler coats
ugg boots
coach factory outlet
mac outlet
christian louboutin
adidas outlet store
cheap jordan shoes
canada goose
coach factory outlet
ugg boots on sale
polo ralph lauren
bally shoes
adidas shoes
ralph lauren outlet
ugg boots
jerseys from china
polo ralph lauren outlet online
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
adidas crazy
adidas shoes
burberry outlet sale online
a bathing ape
kate spade purses
cheap ugg boots
polo ralph lauren outlet
basketball jerseys
kate spade handbags
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
colts jersey
kevin durant jerseys
nike factory shoes
10 deep clothing
nike shoes on sale
ray ban outlet
air more uptempo
ugg outlet store
michael kors outlet online
pandora jewelry
kate spade handbags
cheap michael kors handbags
cheap oakley sunglasses
karen millen dresses
ugg boots
arcteryx jacket
pandora jewelry
givenchy jewelry
nfl jerseys wholesale
kate spade
coach factory outlet
tory burch sandals
michael kors
cheap ugg boots
uggs outlet
michael kors outlet clearance
armani exchange
cheap jordan shoes
oakley sunglasses wholesale
barbour mens jackets
mlb jerseys wholesale
cheap jordans
coach factory outlet
cheap air jordans
tag heuer watches
cheap air jordans
polo ralph lauren outlet online
moncler coats
jimmy choo sunglasses
canada goose outlet store
stuart weitzman shoes
golden state warriors jersey
coach outlet
uggs on sale
michael kors outlet clearance
kate spade purses
pandora outlet
canada goose outlet online
kate spade handbags
coach outlet canada
polo outlet
louboutin shoes
ray ban sunglasses outlet
cheap jordan shoes
ralph lauren
ralph lauren factory store
air jordan shoes



*

Az olvasottakon felbuzdulva találtam egy számomra csodálatos videót.
-érdemes hegyezni a füleiteket! ;)



Magyar nyelv

Kedves Mindnyájatok!

Szavaink eredete, gyökkutatás terén léphettem tovább Magyar Adorján és Tomory Zsuzsa segítségével.A MTF 13. számában írtam le víziómat 10 éves utamat, vívódásaimat magam is. Rádöbbentem: nyelvünk, a teremtés nyelve "önhasonló" szerkezetű, mint a Világegyetem (mikro és makrokozmosz). Tomory Zsuzsa weboldalán számos érdekes cikket találtok (a metapediára tettem föl Magyar Adorján cikk alá - talán innét nem törlik le).

Amúgy Koppány neve K-B és P-N (kabar-pannon) alapgyökből képeztetett (szerény véleményem szerint). A KOP egyszerűen a kabarok szóhasználatával TER-et jelent (kop-onya) a PÁNI (szerintem ugyanezt pannon "nyelvjárásban") A NAP fiát (ahol a NAP = Boldogasszonnyal) -az "I" vagy "Y" itt birtokviszonyt jelölhetett: valakinek a valakije (fia, gyermeke). Érdekes, hogy Somogyország volt legközelebb "Pannoniához" (VEND ország - Magyar Adorján) és itt székelt Koppány.

No, de nem untatlak Titeket a hülyeségemmel s vitába sem kívánok szállni egyikőtökkel sem. Szép ez a zarándokút, amit látok s örömmel tölt el szívesen kiáltom ki magamból...



eddig csak egy

adott mivoltomban



Még mindig Korona:)

Csak a legelszántabbaknak ajánlom, mert két és fél óra - de a tudásért meg kell "szenvedni". :)))

http://www.youtube.com/watch?v=lQuTdpZtYi0&feature=relatedhttp://home.sweetim.com/?st=1&barid={A4A2E0F4-E219-11E0-9C83-000C6E3E0ECD}



ajánlom figyelmedbe az itt

lévő dolgokat soka segyítettek nekem



Még egy érdekesség!:)

A lenti linken kiderül, hogy az Ómagyar Mária-siralom, 1300 táján még mit sem tudott arról, hogy Jézus zsidó lett volna:) Sőt!



Akit bővebben érdekel a téma...

...annak szívből ajánlom ezt a két előadást:

Érdemes rászánni az időt, mert nagy igazságokra lehet bukkanni általa:)



Ha tudsz...

Bekesseg nektek!

Enti felebaratom,

ha tudsz tisztelettel kerdezni, valaszolok ez utobbi kerdesed egy bizonyos reszere.

Bekesseg veled! :)



Nem értem

Nem értem miért kellett nekem oroszt tanulni.
Nem értem miért kellett nekem zsidó-keresztény hittanra járni.
Nem értem miért kell Moohamedet két o val írni :)
Nem értem mi közöm van nekem magyarnak, a hamisított zsidó Jézushoz, a hindu Buddhához, az arab Moohamedhez?

Lenneszíves valaki felvilágosítani.



keres Turkanhoz

Bekesseg nektek!

Kedves Turkan,

sok mindenrol beszedesek a zavaros/hianyos hsz-ok, s ezert kepessegeket fejlesztoek, nagyszeru tanleckek, ne fossz meg ezektol kereseddel, legyszives.
Nagyon koszonom.:)

Bekes, szep napot! :)



Pont, pont, vesszőcske ...

Kedves Angyay!

Kérlek, könnyítsd meg a hozzám hasonló gyengeelméjűek dolgát azzal, hogy a megfelelő helyen használod a magyar nyelvben egyébként nem csak elfogadott, hanem kívánatos mondatvégi pontokat, a mondatközi vesszőket s a mondat eleji nagy betűket.



Eltévedt időszámítás

Ha már említetted, mások kedvéért is közzéteszem:
Szekeres Sándor felállított egy igen figyelemre méltó - szerintem helyes - elméletet az Illig által tárgyalt 297 évvel kapcsolatban. Szekeres szerint nem toldottak be egyetlen évet sem, az eltérések, hibák a akkori különféle, párhuzamosan használt időszámításokból adódnak.
Megtalálható itt:



keres

Bekesseg nektek!

Megkerek mindenkit, aki Mohammed profeta(szasz) nevet emliti, hogy ket 'm'-mel irja, igy helyes a kiejtes.
Szoktak az 'o' helyett az 'u' maganhangzot is irni a neveben magyarul, de ez is teves, mivel az arab abc-ben nincs 'u' hang.
Koszonom, hogy elmondhattam.

Bekes napot mindenkinek! :)



Ahogy engem is:)

A poharam üres:)



Engem érdekel, Angyay, a

Engem érdekel, Angyay, a tanításod. Nyitott vagyok.



nem kutatok semmi ilyeneket

teljesitem a feladatomat amire ide jöttem mindenkivel szemben is ha kell. biblia nem erdekel mär gyerekkent räjöttem nem kell nekem. magyarok mindig is itt eltek vändorlo nep volt, erted? probälok tanitani de senkit nem erdekel, de azert mondom a dolgokat



Hát jó!:))

Én nem győzködök senkit, még Téged sem, kedves Angyay!:)

Sok szerencsét kívánok utadon:)

A Fény legyen Veled!:)

(Csak úgy mellesleg említem meg, másról sem beszélek, csak arról, hoyg a magyarság őshonos itt. Viszont volt egy néprész, aki elment innen, Keletre, ott államokat alapított, majd visszatért - ezek voltak Árpádék:) Az ősnyelv a magyar, s a hozzá tartozó ősvallásból alakultak ki a mai vallások. Ezért a sok hasonlóság a vallások között. A Tóra sem különb, azt is csak "lopták":) Sőt, az Ószövetség úgy hazugság, ahogy van, tökre másról szól, mint azt hisszük. Biblia óra? Hát, azok a szövegek, az a tudás, ami a Biblia eredetije volt, sokakat érdekelne ma, és aligha nem Te is azt kutatod, a saját módszereiddel:)



jezus nagyon jol jött ha igaz Seth

tanitäsai soha nem letezett csak olyan tudatos älmodäsban jött az emberiseg tudatäba megälmodtäk az egesz eletet. Isten volt lesz es hogy minek nevezed es ez zavart kelt a te dolgod miert irod ezt, szämomra nincs isten ha van az a tudat, de mivel elertem a tudat hatärät igy mär ö sem az maradt a feny-tudat na az ö hatärära meg nem ertem el. nincsenek valläsok de most a LEIGÄZÄSA FOLYIK A NEMZETNEK A NETT VILÄGÄBAN



feny vakit

, de olyan terjedese van hogy nincs terjedese e fenynek. tudod sokan mindent megtesznek annak az erdekeben hogy össze mossäk a magyarsäg törtenetet etruszkok minapokban derült ki testver nemzet volt velünk olvas utäna, a magyarsäg ,mindig itt elt soha nem volt honfoglaläs ,miert foglalja el az aranyos szegletet ha mindig is itt elt(vannak leleti bizonysägok is erre a tenyre, nezz utäna:10ezer evesek). Mohamed a zsido valläst a tora dolgaibol meriti a tudäsät, miröl beszelsz, ha öt emlited? Buddha es Buda ket szemely, de tudunk jätszani a szavakkal, de menj a tudatoddal el oda ahol kapsz välaszokat es tudni fogsz mindent. ITT MOST BUTITÄS FOLYIK hogy a magyar ne akarja hasznälni a tudäsät amire teremtetett mert benne ott a tudäs megha negernek is született de megtanult magyarul beszelni es gondolkodni mindent tud amit tudni a kell, hisz resze a nemzetnek mert tud magyarul gondolkodni es tudni. Bibilai orän vagyok most, remelem nem?



Bocsánat :( a csapos is szót

Bocsánat :( a csapos is szót kér :)

Szerintem, aki Jézus nevet emleget, zavart kelt.

Szerintem, aki Isten nevet emleget, zavart kelt.

Ha a vallásoktól független megnevezéseket használunk akkor érteni fogjuk EGYmást :)



Kedves Angyay!:)

Összefoglalom Neked a lényeget, csak hogy lásd, mennyire egy véleményen vagyunk, csak Téged elvakít valami, amit még nem vettél észre:)

1. A Bibliát az életében pogány, halála előtt megkeresztelkedett Konstantin császár állította össze mai formájában. Ő és tanácsadói döntötték el, hogy a meglévő iratok közül melyek kerüljenek bele, és melyek ne. Amelyek nem kerültek be, azokat elpusztították, gonsdosan, az utolsó szálig, de szerencsétlenségükre - vagyis mert az Igazság olyan, hogy úgyis napfényre kerül egyszer -, előkerültek máshonnan, és széles körben ismertté váltak, Apokrif iratok név alatt.

2. A Bibliába belekerült szövegeket is ezerszer átírták, a politikai elit érdekei szerint.

3. Jézus, és a Róla szóló iratok egyetlen szóval nem állítják, soha, sehol, hogy Jézus, amikor apjáról beszél, a biblia Jahve istenre gondolna, sőt. A zsidóknak kerek-perec kijelenti, hogy nem ugyanattól az apától származnak:)

4. A Boldogasszony hit már Egyiptomban is megfigyelhető, s ennek EGYENES FOLYTATÁSA A JÉZUSI TANÍTÁS.

Nem sorolom tovbb, de a lényeg az, hogy akik ezt az egészet kitalálták, épp azt érték el, amit el akartak érni, jelesül, hogy a szeretetet, toleranciát, békességet, egységet hirdető Jézust saját lelki/szellemi tanítványai ne érezzék magukénak, mivel úgy tudjuk, hogy Jézus attól a vérengző, gonosz istenségtől származik, s azzal EGY, akit az Ószövetség bemutat, DE EZ NEM IGAZ!!!!! EZ A HAZUGSÁG!!!

Szerinted mire gondol, amikor azt mondja: "Az én királyságom nem evilágból való"????

Ha nem evilágból való, akkor melyikből?

És kik azok, akiknek a másvilág, a túlvilág adhat "királyi címet"?

Csak nem a táltoskirályok????:)

Jézus nem szerepel a mondavilágunkban, mert Neki ezer neve volt.

Buddha - BUDA - Attila király testvére:)

Krisna

Mohamed

Dionüszosz

Világügyelő Fiú - és még nyilván sorolhatnánk:)



tudod

érdekessége ennek a táltos sereget elhívták egy csatába érdekes módon csapda volt az egész akkor pusztították el a táltosok 10ezreit amit azóta sem tudott az ország vissza állítani tudásilag. így nem hiszek egyetlen szavadat sem el tudatos butítást adsz elő, jézus hitében soha nem volt a magyarság istván előtt. A Magyarok és a társ nemzetek a fényben hittek ha meditálsz oda tudsz érni te is és mindenki, monda világunkban szépen le van írva, és érdekessége nem szerepel jézus ebben a monda világban(1000évvel ezelöttiben), a népi szájhagyományt senki nem tudta fellül írni.

Tudod Keisla van egy hely Dobogókőn oda csak révüléssel tudsz be menni, ott sok mindenre kapsz választ, sajna csak keveseknek sikerülhet tudod ott a kozmosz az úr, és az igazmondás és az időtlen énedet senki nem tudja becsapni, mert ő segedelmével vagy jelen ebben a térben



Keisla

Bekesseg nektek!

Kedves Keisla,

koszonom a boseges valaszt.
Inspiracio, uzenet, megerosites....

Te aranyat ersz!

Aldassal es bekevel teli napokat es munkalkodast! :)



Kedves Felebarátikérdés!:))

Nagyon örülök, ha kérdezel, mert egyrészt olyasmire irányítod a figyelmem, amire eddig nem terjedt ki, és fontos lehet. Másrészt együtt előbb tudunk megoldásra jutni, mint külön-külön:)

Nos, ezen így még sosem gondolkodtam, látod, máris valami, ami pedig fontos lehet, sőt, ha nem tévedek, az is.

Mivel a Halak korszak romboló energiákat áraszt a Földre - tudta ezt Jézus is, amikor a várható történésekről jósolt, és tudta minden valamirevaló asztrológus, mágus -, az építő jellegű energiával élő népek hanyatlanak. Ilyen nép a magyar, ezért nem sikerül neki évszázadok óta semmi, ez egy ilyen korszak, túl kell élni, és kész. Az Univerzumból érkező energiaminőség nekünk most nem kedvez. sőt, gátol minket.

Igen ám, de a hajnal, az a pillanat, amikor a Nap "megszületik", bármennyire romboló energiák érvényesülnek is a világban, CSAKIS ÉPÍTŐ JELLEGŰ TUD LENNI, hisz a születés kizárólag ez az energiaminőség. Vagyis ha korán kelsz, s kint a természetben várod a napkeltét, ott vagy, jelen vagy, megfigyeled, úgymond ÁLDÁS száll Rád az építő jellegű energia képében, mellyel aztán másnapig egész jól elvagy. Magyarán némi erőt ad, támogatást nyújt az ellenséges környezetben.

Nem volt időm rékesresni, de valahol olvastam is, hogy talán Erdélyben szokás, egyik faluban, Pünkösd vasárnap kimenni a közeli hegyre, ott összegyűlni, és várni a napkeltét, amikor is "kiárad a Szentlélek. Ez nyilván minden hajnalon így lehet, csak Pünkösdkor még erőteljesebb.

A másik értelme világos, hisz aki korán kel, nyilván akkor már tesz is valamit, s ha tesz valamit, több esélye van a bőségre, mint ha semmit nem tenne - az arany a bőség szimbóluma is.

Aztán meg, ha végiggondoljuk, hogy a korabeli leírások szerint a magyarok igen szerették az arany ékszereket, viszont bármit viseltek anno, az mindig a képolvasás szabályai szerint volt értendő, a sok arany üzent valamit a megfigyelőnek. DÍSZ-ként viselték, DIS pedig az Istenfiú neve volt a Régi keleten, ahonnan Árpádék jöttek. Tehát egyértelműen az Ifjú Napisten, a Gyermekisten jelképe, aki hajnalonta megszületik, hisz a Hold, az éjszaka szüli.

Gyakorlatilag ez az egyetlen módja - a hajnal, a születés energiájával való töltekezés -, annak, hogy átvészeljük ezt a gyászos időszakot. Átvitt értelemben, a parasztság kelt korán, az állatokhoz, meg a földekre indulni, vagyis nekik tényleg volt esélyük "aranyat", bőséget lelni:)

Maga a szó - ARA-NY - visszafelé NYÁR, a mostani, Vaskorral ellentétes ARANYKORRA utaló szó - a magyarság aranykori nép, aranykori energiaminőség -, másrészt pedig nem véletlenül a bőség szimbóluma, hisz abból a két betűből áll, ami a férfit (R), és a nőt, anyát (NY) jelenti, vagyis termékeny párt, ami az ÉLET alapja.

Egyelőre ennyi jutott eszembe:)

Szép napot Neked:)



Keisla

Bekesseg nektek!

Kedves Keisla,

nem konnyu teged itthagyni! :)
Mert mindig hozzateszel vmi inspiralo megjegyzest, most epp ezt: "...épp, ahogyan napkelte környékén, minden áldott reggel..."

"Ki KORAN kel, aranyat lel."- tartja oseink bolcsessege.

Mit gondolsz, mit erthettek 'arany'-on ? Mi az, ami az ember szamara valoban aranyat erhet?

Szep estet! :)



Kedves Felebarátikérdés:)

Így van, összegezve nagyjából ennyi. Vagyis "KORÁN" gyakorlatilag a Mindenségnek az az érintetlen, ősi állapota, amikor még a Sötétség uralkodott, de benne már ott csírázott az eljövendő Fény - épp, ahogyan napkelte környékén, minden áldott reggel:)

Jó kívánságaidat köszönöm, és viszont kívánom:)

Gyönyörű napot Neked!:)



Kedves Turkán!:)

Ha csak egyetlen infónak is hasznát veszed, már nem dolgoztam hiába:) Úgyhogy én köszönöm, hogy itt jártál. A linket pedig külön köszönöm, kisebb kincsesbánya, és alaposan ki is fogom bányászni:))))

Gyönyörű napot Neked:)



Keisla

Bekesseg nektek!

Kedves Keisla,

koszonom szepen a segitsegedet. :)

A 'koran' magyar szavunk ertelmezese tehat:

'KOR': "...KOR-a, KAR-a szótövek tehát egyrészt a KOR-t - idős mivoltot -, másrészt a hajnalt - újjászületést, a FÉNY megérkezését jelölik, hisz EZ A TUDÁS SZIMBÓLUMA..."

'A' : "...Az A betű - ALFA - mindig KEZDET, ELSŐ, ŐS jelentésű..."

'N' : "...ONE, UNO a mai napig EGY jelentésűek a különféle nyelvekben. Meglátásom szerint az N, M betűk az Univerzumot..."

Ehhez meg hozzateszem a szo arab jelenteset :'olvas'.

Hogy ezutan mire jovunk meg ra, mi magyarok, magyarsagunk eredetevel kapcsolatban, mar semmi nem fog meglepni! :)

Tovabbi hasznos es eredmenyes munkalkodast Keisla! :)

Szep napot mindenkinek! :)



Kedves Keisla! Nagyon örülök,

Kedves Keisla!
Nagyon örülök, hogy rátaláltam erre az írásra. Köszönöm, hogy megírtad, közzétetted! Gyanítottam, hogy valami nincs rendben István körül, itt sok mindenre hihető magyarázatot kaptam.
Az időszámítás helyességével kapcsolatban Illig elmélete tetszetős ugyan, de szerintem nem valós. Nem tudom, ismert-e számodra Szekeres Sándor Az eltévedt időszámítás című könyve. () Hasonlóan hozzád, ő is azt vallja, hogy nem toldottak be éveket - de beszéljen önmagáról maga a könyv. Mivel a szerző belemélyedt a csillagászat egyes, idevágó részébe, talán segít tovább pontosítani az általad tárgyalt időszak eseményeit.
Üdvözlettel: Turkán