Éltető Energia

Éltető Energia

Ábrándoztál arról, hogy valóban létezik-e az Örök Élet Forrása?
S vajon milyen érzés az, amikor nap-nap után áthat az éltető energia?

A kérdésekre a választ magadban őrződ; benned rejlik. Éleszd fel! Éld meg!

"A tantra ereje ellentétes, egymást kiegészítő erők szentháromságán alapul. Siva, Brhama és Visnu (férfi princípiumok) tükörképei Káli, Lakshmi és Saraswati (női princípiumok).

Káli: A pusztítás az „ego” halálát jelképezi. Káli fekete hajú, vad, kilógó nyelve mutatja a felébredt és fékezhetetlen szexuális erejét. Harmadik nyitott szemével tisztán lát. Három szeme jelképezi a múltat, a jelent és a jövőt. Nem szereti az egoizmust, az erkölcsöt, az irigységet, a kétségeket, a félelmet, a képmutatást, sem az ego állarcait. Ő birtokolja az érzéki szélsőségesen szenvedélyes szerető erejét. Egyetlen pillantásával lángra lobbantja az érzéki nő és férfi bőrét, szívét, nemi szervét.

Lakhsmi: Visnu ellenpontja, a Megőrző Lakhsmi istennő. Bájos külsejű és rendkívül szép, ő a szerelmes, megértő, gyöngéd, érzéki és kedves nő megtestesítője. Ő képvisel minden gyöngédséget és romantikát, a szerelmet. Ő irányítja a tapintás, a testek érzéki érintkezését. Lakhsmi érintésével szeretetét, szerelmét, vágyát fejezi ki.

Saraswati: A művészeteket, a műveltséget és a Föld feletti uralmat jelképezi. Ő Brahma örök szeretője az intelligens, bölcs, művelt nőt személyesíti meg, a papnőt. Tanácsokat ad, élettapasztalattal rendelkezik, kalandvágyó és körültekintő. Saraswati kapcsolatban áll a hanggal, ezért ábrázolják mindig hangszerrel a kezében. Ő a hatvannégy tantrikus művészet védőszentje. A zenén keresztül mutatja meg varázsát, a többi művészeti ággal minden nőben kibontakozik.

Siva: A kozmikus táncos. A pusztítást testesítette meg. A pusztítást, ami helyett újat, jobbat, alkothat. Ő a fejlődés törvénye. Siva energiája lerombolja a gátakat, hogy új létformát alkosson, lerombolja a régi házat, hogy a helyére Brahma energiájával újat építsen. Ha életünkben valami elromlik, abban jelen van az új teremtés energiája is. Siva a mozgékonyság, és minden férfi, aki magában hordja energiáját, személyes fejlődésére használja. Lépésről – lépésre segít az előrehaladást és változást hoz életünkbe. A fizikai testben Siva az éltető és tápláló energia, a lelki testben a Sushumna csatorna, a központi nadi, ahol a Szent Sakti kundaliní felszáll, hogy találkozzon Sivával, a koronacsakrában. Sivát „A Transzcendtálisnak” is nevezik.

Brhama: Az isteni teremtés. A teremtés energiája. Az energia teremtő ereje. Minden férfi, aki magában hordja Brahma energiáját, a teremtő rezgéssel itatja át egész életét. A teremtés a tantrában állandó folyamat. Minden mozog és változik, minden újjászületik és fejlődik. A ő ereje jelen van minden lény születésében. Brahma kormányozza a sorsot és a világot.

Visnu: Visnu megőriz. Az ő feladata a teremtett dolgok megóvása, védelmezése. Az energetikai testben Visnu vigyáz az Ida csatornára, a holdvezetékre, mely a bal orrlyuknak felel meg. Ő a matriarchális erő. A Vizek Ura néven ismert, mert ő irányít mindent, ami a vízzel kapcsolatos. Mivel uralja a vizet, ő Lakhsmivel együtt az élet őrzője."

Szeretettel! ...hisz az mindig Veled van... *

Címkék: