HANG-erő

A HANG ereje

Véleményem szerint megtapasztalható az, amikor a "hanggal" jut el energia hozzánk. Nem számítanak a körülmények, a mondanivaló, csupán a tiszta érzet, amelyet a hang kelt életre szívünkben, lelkünkben. Furcsa, hiszen általában azt hisszük, ami a "felszínen" van. Csodálatos más szemünket kinyitni, tisztán érzékelni. Köszönöm! *

"Az Ókorban még teljesen tudatában voltak annak, hogy minden energia.

Tudták, hogy mindennek megvan a csak rá jellemző rezgése és van egy olyan Forrás, amely sohasem fog materializálódni. Ebből a Forrásból jövő áradó erőkből alakult ki a Világegyetem és minden, ami a létezésbe lép.

A belőle kiáramló erő, mindenhol szabadon áramlik, mindenen áthatol, és mindenhol létfenntartó módon ott van. Az ókor emberei között volt olyan is, aki ezt az erőt a legteljesebb mértékben használni és irányítani tudta. Ma is minden ember képes arra, hogy ezt az egyetemes energiát használja. Ez az energia nem válik addig alkotóerővé, amíg el nem éri a megfelelően szükséges koncentrációt.

A misztikus iskolákban a tanítás nagy részét az energiaösszpontosító gyakorlatok tették ki.

A gondolatok és a hangok erős kivetítése cselekvő erővé alakul. Csakis a felhasználó akarata szabja meg milyenségét, hiszen mint már említettem ez az erő semleges. Minden energia a gondolatokat követi, ez a törvény az energia egyetemes axiómája ( alapelve ).

Az energia összpontosítása és teremtő erővé való átalakítása gondolataink beszédünk révén történik.

Minden mester, nagy hangsúlyt fektetett tanítványainál az értelem fegyelmezettségére, és a gondolat kontrollra. Az imént leírtakból kitűnik, hogy miért mi alakítjuk világunkat, és miért látjuk olyannak amilyen.

Amiről és ahogyan gondolkodunk, azzá válunk. A gondolatok a szellem világából létezve alakítják ki a fizikai látszatvalóságot!

Gondolatainkból, beszédünkből önmagukat megvalósító, beteljesítő próféciák válnak, azaz Testet öltenek. Érzelmi és gondolati világunk, egy tükörként jelenik meg életünkben. Ez a Törvény. Az egyik eszköz melyet a gondolatkoncentráció fokozásához felhasznál az ember az a hang. Ha beszélünk, akkor hangot adunk ki. A hangok betűkből állnak.

A betűk, mint tudjuk, magánhangzókból és mássalhangzókból tevődnek össze. Ha a betűkből gondolatainkon keresztül értelmes szavakat alkotunk és azt a megfelelő erejű gondolati energiával feltöltve, kiindítjuk az éterbe az egyetemes energiákat mozgásba hozza, és meggyorsítja azoknak a megtestesülését!

A betű hangalakja ilyenkor magához vonzza a hozzá tartozó energiát. Az ősi okkultista tanítások szerint az emberi hang a hangerőtől és a hangszíntől függően képes arra, hogy az asztrális fényt különböző formákba öntse. Így vagyunk mi, emberi mivoltunkban Teremtő képességekkel felruházva.

Tudjuk már azt, hogy az emberi hangképző szervek kétfajta hangzó képzésére alkalmasak. pl: a kabbalában előforduló erőnevekben a magánhangzók a harmónia megteremtéséért felelősek. A mássalhangzók a belső fejlődés és a tudatosság szolgálatában állnak.

Felhoznám példának, a jógában fellelhető fontos tanításokat.

Tudjuk azt, hogy az embert egy energia mező veszi körül, amit egyesek aurának mások morfogenetikus mezőnek neveznek. Lelkünk és testünk kétféle energiát vesz fel. Az egyik fajta energiát a gerinccsatorna mentén meghatározott helyeken elhelyezkedő csakrákkal nyeri. A másik energiához a táplálék útján jut hozzá szervezetünk. A csakráknak fő feladata az energiák felvétele és leadása. Mindegyik csakra, hozzá van rendelve egy bolygóhoz, melynek energiáját közvetíti az embernek. Valamennyi csakrának meghatározott számú sziromlevele van. Minden egyes sziromlevélhez, vagy egy magán, vagy egy mássalhangzó van rendelve.

Tehát, ha kigondolok valamit, azt szóban megfogalmazom, akkor az éppen aktuális sziromhoz rendelt hangzót megrezegtetem, ő a megfelelő bolygó energia rezgését magához fogja vonzani és a gondolatot anyagi formába, fogja önteni.

Bármelyikük, ha csak arra tud gondolni ez nekem sohasem fog, sikerülni ne csodálkozzon a fentiek ismeretében, ha meg is teremtődik " kívánsága ".

Féltékeny férjek, feleségek, pesszimisták ébresztő!

Az emberi hang elsőrendű teremtő és zenei eszköz. Olyan erőkkel bír, amely a külső és a belső világot össze tudja kapcsolni egymással és a kialakult harmóniát, pedig beleolvasztja az ember személyes energia mezőibe.

A hang felszabadítja az energiát.

Ilyen csodálatos adomány az éneklés. Énekléskor az emberi hang eléri teremtő képességeinek maximumát. Ha a szavak dallamban vagy valamilyen zenei hangzásban kelnek életre, akkor hatalmas egyetemes erők szabadulnak fel.

Fontos tudni, hogy a naprendszer bolygóinak is megvan a maga zenei hangja, így az összes bolygó együttrezgése az összhangzattan."

Források: internet

Címkék: