Kozma Botond Szilárd: A legnagyobb titok titka

Kozma Szilárd:A (látható!) anyag spirituális – szakrális funkciója

2O12 – ben, hirtelen előzönlötték Csíkszeredát a misztikus gyógyítók és még misztikusabb tanító mesterek, okkult pszichológusok és titok-tudósok, állítólagos dimenzióváltó parapszichológusok és szimbólum- pszichológusok, fény-adó ezoterikusok és szeretet-prédikáló táltosok és csodabogár asztrozófusok. Egy - két ilyen „elmés” előadásra, amelynek az előadóját személyesen is ismertem korábbról, el mentem, ha nem másért, hát azért, hogy a régi ismerőseimet üdvözöljem, sőt: hogy Violámnak is ízelítőt adhassak ezen misztikusok misztikus tárgykezeléséből, a jézusi „gyümölcséről ismeritek meg a fát” figyelmeztetés alapján, ezen boldogság és megváltás-tanító személyek, külső megjelenésükből is leolvasható elért spirituális színvonalából. Sajnos mindegyik előadásban – előadóban – csalódnom kellett, mivel az éveken át, internet - szerte megtett figyelmeztetéseim ellenére, még mindig nem figyeltek fel, és nem magyarázták meg még saját maguknak sem, azt az elemi kérdést, hogy

- Amennyiben olyan nagy értékű tudás birtokában vannak, amelyek szabad átadásával, okításával, illetve a leírásával, a rendkívüli sikereiket aratják, miért öregednek és pockosodnak olyan rohamos módon, sőt: hogy amennyiben tényleg olyan értékes volt a tudásuk, mint amilyennek az látszott a nagy közönség- és olvasói sikereik tükrében, miét kellett nekik is a rákos betegségeik révén a halál-félelemmel szembe nézzenek, miért nincs élet- és lelki társuk, illetve, a kettő miért nem lehet ugyanaz a személy, miért tévelyeg a nagyvárosi éjszakában a gyermekük, és még sorolhatnám, de egyszóval: miért éppen olyan fájdalommal és szerencsétlenséggel és betegséggel a sorsuk és az életük, illetve, a velük együtt élő a szeretteik élete, mint az előadásaikat nagy áhítattal hallgató követőiké, olvasóiké, hallgatóiké, tanítványaiké? Ha annyira értékes és olyan csodákra képes a szellem mágikus ereje, akkor mi a csodabogárért kellett neki a fizikai dimenziót, és végső soron - akármit is állít és bizonyít a szubatomi létformákról a kvantumfizika: - az anyagot, és azon belül a biológiai életet, meg az emberi intelligenciát megalkotni, létre hozni, és főképpen miért kellett neki, általunk, emberek által alászállni ide, ebben a szerencsétlenség-teli, szenvedés-teli és betegség-teli világba? Mire jó az anyag, mire jó a fizikai lét és miért kell abban annyi fájdalmat eltűrni és szenvedni? És egyáltalán, miért hozta létre a fájdalmat és a szenvedést? Talán szadista, ha csak minket szenvedtet, vagy mazochista, ha ő is velünk szenved, ahogy a kereszténység mondja? Mire jó az anyagot állítólag messze meghaladni és modellálni képes, mágikus erejű szellemnek ez a látszatra öncélú szenvedés-teli élet? Minek és mitől van a karma és miért kell azt meghaladni? - Nos ezekre a kérdésekre nem kaptam logikus és racionális választ egyetlen Csíkszeredába szenzációs előadást tartani és jó bevételt anyagi szerezni látogató szent gurut, közismert, sőt: divatos misztikus írót, és szellemesen humoros asztrozófust sem. Ehelyett a régi verklit hallhattam újra és újra, ami szerint elképzelhetetlen képességekkel rendelkezünk, amiket mindössze fel kell szabadítanunk az ő rendkívüli szellemtudományuk segítségével és majd egészségesek és boldogak leszünk, annak ellenére, hogy ők azt állítják ugyan, hogy boldogak, és mi el is hisszük ezt nekik, de egészségesnek, a nem fiatal misztikusok, szemmel látható módon egyáltalán nem egészségesek, és ha nem is mind olyan csúnyák és tohonyák, mind szegény Popper Péter volt, de hogy semmivel nem mutatnak bár egy – két évvel fiatalabbnak és erősebbnek a velük egy idősek átlagánál. Hát akkor vajon mitől olyan csodálatos az ő állítólag mágikus szellemtudományuk? Mi az a pozitív plusz érték ebben a tanításban, amiért is érdemes lenne az szerint élni az életünket? – Megmondom: semmi! És azt is, hogy miért van ez. Azért, mert egyáltalán nem azért vagyunk itt a földön, illetve a fizikai dimenzióban és nem azért van anyagi testünk, hogy azt szellem útján gyógyítgassuk és misztikus tanokat követve a szellem dolgait kutassuk, ahelyett, hogy az életünket rendbe téve az egyetemes törvényeknek megfelelően és ezzel mag váltanánk legalább önmagunkat, és a gyermekeinket is megtanítanánk arra, hogy megváltsák magukat, ahelyett, hogy a felnőtt kor küszöbén máris a világi csábításoknak engedve a városi éjszakák szórakozó helyein a kábulat által elérhető hamis boldogság labirintusában tévelyegjenek.
Erről van szó!
Jézus kiprovokálta a kereszthalált, jelezvén ezzel és tanítván az emberiségnek a legfontosabb megváltási leckéjét, ami szerint, a szellemi jelenségeket és folyamatokat tükröző, illetve a szellemi információt magába befogadni, őrizni és vissza adni képes anyag természetes állapotaiból és tükör-jelzéseiből kell és lehet a sors-következtetéseket levonni, vagyis a szellem által létre hozott és az által is működtetett anyagi világnak a szimbolikus jelzéseiből kell tanulni, és nem a mágikus – misztikus fantazmagóriákból.
Az, amit minden, de minden az életnek az anyagi tudomány segítségével történő megnyerési lehetőségében bízó, humanista - liberális értelmiségi, valamint minden magát kereszténynek képzelő pap, vallásos vezető és minden jósló asztrológus, misztikus szent és csoda-guru, vajákos, kártya-jós, un. tisztánlátó, égi geometrikus, csodabogár–kozmetikus és így tovább, elsődlegesen nem ért, nem más mint az, hogy az anyagnak, illetve az anyag léte által keletkező tárgyi valóságnak és a tárgyi valóságból levonható vissza-következtetési lehetőségeknek, fundamentális (szakrális!) funkciója és kihagyhatatlan fontossága van mind az egyéni, mind az egyetemes megváltás megvalósításában, létrehozásában.
A volt feleségemnek az amerikai csoda-kurzusnak és a joga-tanfolyamnak a misztikus tanaitól való meghatódása és a szó szoros értelmében vett észveszejtése, éppen azért vágott annyira mellbe (És amitől egyből tudtam, hogy amennyiben tényleg csodákra adta a fejét, a házasságunknak befellegzett, de utolsó percig reménykedtem, hogy felébred.) - mert korábban ezerszer elmagyaráztam neki is ezt a tényt. Éspedig azt, hogy: NEM AZÉRT VAGYUNK ITT A FÖLDÖN, NEM AZÉRT LETT LÉTREHOZVA AZ ANYAGI VILÁG ÉS NEM AZÉRT INKARNÁLÓDIK AZ ABSZOLÚT SZELLEM ANNYAGBA MI ÁLTALUNK, HOGY ABBÓL, MÉG MINDIG AZ ŐS- LILIT ÁLTAL ÖSSZE VISSZA ZAVART ÉS ÁLLANDÓAN KAOTIKUSAN (ÖSSZE-VISSZA!) VÁLTOZÓ SZELLEMVI LÁGBÓL ÉRKEZŐ, HAMIS ÉS TÉVES ÉS UGYANCSAK ZAVAROSAN KAVARGÓ ÉS SZÁMUNKRA ABSZOLÚT FÖLÖSLEGES ÜZENETEIT FIGYELGESSÜK, hanem azért, hogy az anyagba rögzült SZELLEMI INFORMÁCIÓK OLVASÁSÁVAL ÁLLAPÍTSUK MEG AZT, HOGY MELYIK - Az anyagban rögzült és az anyag által tükrözött! - SZELLEMI INFORMÁCIÓ HASZNOS ÉS EZÉRT MEGTARTANDÓ AZ ÚJJÁSZÜLETÉS ÉS A KIEGYENLÍTŐDÉSI - MEGVÁLTÓDÁSI KÉPESSÉGÜNK ELÉRÉSÉHEZ ÉS MELYIK, AZ ANYAGBÓL PONTOSAN KIOLVASHATÓ INFORMÁCIÓ ÉS JELENSÉG ÉS FOLYAMT ÉS MAGATARTÁS NEM TARTANDÓ MEG! (Pl. a gyűlölet, a kapkodás, a felületesség, a felelőtlenség, a közömbösség, az önzés és az egoizmus minden fajtája és válfaja, a zavarosság, a hőzöngés, a hőbörgés, az indulatosság, az agresszió, a szomorúság, a nosztalgia, stb.)
Gyakorló asztrológusi tapasztalatom, hogy akik az un. szellemvilágból érkező üzeneteket figyelgetik és hagyják magukat azok által vezérelni, erkölcsileg ugyanott, ugyanolyan zavaros szellemi színvonalon maradnak mindig mint azelőtt voltak! – A médiumi üzenetek csak jobban össze zavarták és lebénították a tisztánlátásukat! Másokkal nem kellett még annyit leveleznem utólag, hogy meg találják a helyes utat és az életüket rendbe szedjék, mint azokkal, akik úgy kezdik a horoszkópigénylő leveleiket, hogy ők már rendelkeznek különleges misztikus és más ilyen szellemi képességekkel. - Hát erre, a hátráltatásukra használ a médiumitás mindenkinek! Mondom, hogy meg kell nézni azt, hogy miért tett az abszolút szellem akkora erőfeszítést, hogy a fizikai világot, illetve az anyagot létre hozza!
És persze, mindazt, ami az anyagnak és a tárgyi valóságnak ebből a különleges szerepéből következik. – Egyetlen más, létezési forma sem képes ugyanis arra, amire az anyag. Nevezetesen arra, hogy a hozza és belé érkező információt 1) egy- az egyben vissza tükrözze. Vagy 2) vissza tartsa (Befogja és tárolja, majd ismét vissza adja), vagy 3) határozottan tovább irányítsa, vagy 4) befogván az információt, magán keresztül tovább vezesse. Illetve, hogy 5) a befogadott információ és energia hatására, átalakuljon más formájúvá. És, ha hosszabb, vagy rövidebb időre is, ebben az új formában megmaradjon (rögzüljön). Minden más létezési formában az információ zavartalanul tovább halad és szétáramlik köd szerűen, de persze, annál jóval gyorsabban, akkor is, ha lényege szerint változatlan marad és akkor is, ha lényegét képlékenyen megváltoztatva, valami más idearendszerré változik. Ezért, csak és csakis az anyagban, illetve az anyag információ-tükrözési és az információ-tárolói tulajdonsága miatt lehetséges számunkra, anyagi testtel és szervekkel bíró lények számára az információ-olvasás és az információ-értelmezés, és persze, a tárolt, vagy olvasott - értelmezett információnak a visszahívása és egyszeri, vagy többszörös, de új és új felhasználása, a sokszorosítás tehát.
Hogy ez miért annyira – szakrálisan! - fontos? - Éppen azért, mert az anyagnak az akadály, illetve tükör, vagy befogó - kaptáló, rögzítő és vezető tulajdonsága nélkül, lehetetlen ellenőrizni és kiszűrni, majd megállítani és megszüntetni az idea-világnak és a szellemi világnak, sőt: az asztrális (érzelmi és érzéki) világnak a Lilith-effektus által okozott torzulásait, önromboló hatásait, az örvénylést. Azért válik ugyanis teremtővé a Lilith által megzavart abszolút lét és azért hozza létre végül az anyagot, és azért jött létre a végtelen anyagi univerzumban egy ilyen galaxis (Tejút), és abban egy ilyen bolygórendszer (Naprendszer), és azon belül egy éppen ilyen összetett mozgású és vegyi összetételű bolygó, amelyen lehetővé vált az anyagnak a szellemet magába engedő, és a szellem által működtethető és ellenőrizhető és értelmezhető biológiai struktúrákká – lényekké - alakulása, hogy azoknak és annak (Az embernek) a segítségével, a Lilith által okozott torzulásoktól, zavarodottságtól és kábulattól megszabaduljon. Mert ami lent az anyagban van, ugyanaz van fent a szellemben, az ideavilágban is! És ezért ennyire egyedülálló az anyag és a természeti lét, mert képes visszatükrözni, és információt adni arról, hogy mi történik a legmagasabb – legfinomabb – dimenziók szintjén. És semmilyen más létforma nem képes erre és semmilyen más létformának nem lehet ekkora és ennyire kihagyhatatlan szerepe a spirituális és a kauzális kiegyenlítődés lehetőségeiről szóló információ-olvasásban, értelmezésben, vissza-közvetítésben és visszavezetésben.
Ezért szakrális a föld, ezért szakrális az élet és ezért szakrális az embernek a teste, illetve az embernek a földi sorsa, sorstörténete, és a boldogságra (kiegyenlítődésre) való törekvése. Ezért szakrális a kereszt, ami nem más, mint az anyagi világ e szakrális mivolta tudatosításának és elfogadásának a szimbóluma. Ebből, a szakrális szaturnuszi - És ezért majdhogynem csalhatatlan! - szellem – anyag relációrendszerből nyeri az asztrológia azokat a személyi sorsprogramokra vonatkozó, abszolút biztos információit, vagyis azokat, a spirituális-energetikai struktúra-tömörülések minőségére (egyéni megváltási, megváltódási sorsprogramjára) vonatkozó információt, amelyekből akár még bizonyos jövő sors-eseményeket is ki lehet számítani, és amely szellemi folyamatokat, semmilyen más tudomány-ág nem képes ekkora egzaktsággal megállapítani.
És ezért megváltás ellenes, és Isten ellenes, és ember ellenes minden hazudozás, intrika, korrupció és csalás. Ezért a lehető legfőbb vétek az információferdítés, vagy információ-titkolás, vagyis az anyag által biztosított tárgyi információ elferdítése, megmásítása, a hamisítás. De éppen ennyire szakralitás ellenes, és megváltás ellenes az önámítás és az önkábítás is. És ezért jelenik meg idejekorán, előbb, vagy utóbb a halál, de legalább is a végzetes korlátozás és helyben tartás a valósághamisítók sorsában. Ezért jelennek meg a teljes visszafordítás - visszaküldés (Szaturnusz) angyalai (Sorserői. - Adott esetben éppen baktériumok és vírusok, vagy funkcionális szervi dereglációk formájában is.), azoknál, akik túl sokáig és a megváltás megvalósulása lehetőségeit gyengítve, vagy azt önkéntelenül blokálva, igen erősen ferdítették elsősorban önmagukon belül, az ő személyi tudatuk legfinomabb mélységeiben élő abszolút tudat számára, a tárgyi valóság által tükrözött és tárolt, vagy közvetített információt. Vagyis, a szellemi folyamatokat és jelenségeket értelmező –megváltó tényeket: a fényt. Ezért kell megszűnnie minden olyan életnek, vagy kapcsolatnak, amelyben az igazság (Plútó) fénye egy bizonyos mértéken felül kiveszik, és a Szaturnusz szellemisége az, amely ezt a mértéket és arányt megállapítja és az életet, vagy a kapcsolatrendszert megszünteti.
Az_anyag2
Az anyagi létállapot és a természeti (fizikai és pszichikai) élet tükör mivoltának és funkciójának a kikerülhetetlen és nem eléggé hangsúlyozható fontosságát a keleti metafizika (Véda, Buddhista tanok, stb.) egyáltalán nem érti, de legalább is ignorálja. Ezért képtelen levonni az anyag visszajelzéseiből a megfelelő magatartások kialakításához vezető logikus következtetéseket, megelégedvén az egyetemes megváltás magvalósítása feltételeit jelző és az egyetemes törvények szerint strukturálódó anyagi formaváltások jelzéseinek, de főként az emberi test fájdalom- és örömjelzéseinek, az illúzióként való kezelésével. Magyarán, a keleti misztika megelégszik a metafizikai jelenségek és kinyilatkoztatások elméleti (spekulatív filozófiai) értelmezésével, miközben az anyagnak a szellemre visszaható üzeneteit, valamint az anyagi törvényekből és az anyagi formák változásaiból kiolvasható lényegi és kauzális információkat ignorálja.
Valójában, nem is lehet eldönteni, hogy ez utóbbi-e a nagyobb vétek, vagy az európai és a nyugati materializmus, amely a természeti világot és a természeti életet, megélhetési alapnak és élvezet-csikarási (boldogságszerzési) lehetőségnek, vagyis, végső soron, határtalanul kizsákmányolható és kizsákmányolandó „külső” lehetőségként kezeli. El egészen a liberálisan „felvilágosult” embernek a saját testének és szervezetének az eladható „értékként” (munkaerőként, vagy éppenséggel eladható szervgyűjteményként) való kezeléséig. Sőt, a termelő-fogyasztó spirituális ignorancia még ennél is tovább elmegy: kimondottan csak élvezeti lehetőségek (lelki és testi izgalmak) kicsikarására alkalmas állapotnak tartja a természeti léten belül az emberi testet, ami fölött a személy önkényesen – a liberális olvasatban: szabadon - szabadon rendelkezhet (Feminista nők pl. a méhük fölött. Szegények az eladhatónak vélt veséjük fölött).
Egyik véglet sem jobb a másiknál: a hindu fizikai illúzió-elmélet és a szintén az anyag és a test jelzéseivel szembeni ignoranciához vezető, buddhista nirvána-tan, végső eredményeiben, semmivel sem jobb a materiális-nyugati koncepcióknak a tudomány segítségével elérhető életnyerési lehetőségekbe vetett ostoba és majdhogynem állatian alacsonyrendű hitnél. Egyedül a természeti sorsvállalást és az abból kiolvasható – kikövetkeztethető szellemi magatatást hirdető, eredeti (Nem szekularizált!) keresztény alapállásnak van értelme, mivel egyedül ez egyezik meg a teremtés eredeti rendeltetésének és céljának a logikájával, az egyetemes megváltás logikájával. Ezért mondja Jézus, hogy vegye fel mindenki a maga keresztjét és azt, hogy: „Aki a fiút (A megnyilvánulást: a hinduk és a buddhisták) bántja, annak megbocsáttatik. Aki az atyát bántja (Istenkáromlók) annak is megbocsáttatik. De aki a Lelket (Szent Szellemet) bántja, annak nem bocsáttatik meg.” Vagyis, aki a teremtés és a megváltás alaplogikája ellen dolgozik, aki a Szaturnusz szelleme (megváltás irányába terelgető egyetemes felelősség) és a Plútó szelleme (A teljes kölcsönös egymásba hatolás és egymáson áthatolás szelleme: a kiegyenlítődés szelleme: az egészség, vagyis a megváltás megvalósulása) ellen dolgozik, annak nem bocsáttatik meg. Azt is kell tudni viszont, hogy nem egy külső és tőlünk független (objektív) mindenható erő (Szakállas Isten) az aki nem bocsát meg, hanem a bennünk levő megváltási ősprogram, misztikus kifejezéssel: a felettes én-ünk. Máshol meg azt mondja Jézus, hogy (Létezik egy olyan törvény: az abszolútum törvénye, ami szerint: ) attól a személytől, aki sejti, vagy tudja, hogy mit jelent a megváltás (Aki ismeri a törvényt és a logikát: a teremtés rendeltetése logikáját), sokkal több igényeltetik (Vele szemben nagyobbak a felettes énjén keresztüli un. égi elvárások ), mint attól, aki tudatlan, tehát úgymond ártatlan és még nem tudja, hogy tulajdonképpen miért is jó neki ezt vagy azt tennie, illetve nem tennie?
Metafizikai szempontból, tehát a Megváltás nevű, isteni igazság (Plútó) logikája szempontjából két fajta, jellegzetesen negatív (Szaturnuszi) viszonyulás létezik a megváltás (Az atya-anyához való visszatérés: az új abszolút állapot) elérési lehetőségének a zálogát képező anyagi világhoz:
1. A jellegzetesen hindu misztika viszonyulása, amely illúziónak tekinti a fizikai létet, vagyis a misztikus közömbösség magatartása, amire talán a legjellemzőbb, hogy egy arra vetődött, erőtlennek látszó, törékeny albán asszonynak kellett Kalalkuttában kikötni a Káli Istennő temploma tövében ahhoz, hogy a cselekvő szeretet jelentésére: az emberrel való személyes és közvetlen törődés fontosságára a vallásos őrületükben lelki fakírokká váló hindu tömegek figyelmét felhívja. Ez tehát a tipikus misztikus lét- és életszemlélet, amely vallásos és önkényes (A valóságban nem ellenőrzött) metafizikai értelmezések alapján, kizárólag a szellemi világ tulajdonságaival foglalkozik az anyagi – tapasztalati világnak a majdhogynem teljes ignorálásával, illetve a személyes benyomások és történések, bizonyos általános megfigyelések alapján történő misztikus és mitologikus értelmezésével.
2. A materiálisan „felvilágosult”, tipikusan aggodalmaskodó, és persze, szerfölött tudományos európai és a nyugati mentalitás, amely minden egyéni, vagy emberiség szintű sorskérdést és sorsproblémát az anyag tulajdonságainak és általában a természet tulajdonságainak a figyelembe vételével és tanulmányozásával, illetve e tulajdonságok és törvények kijátszásával akar elérni. Vagyis, az a tudományosnak képzelt viszonyulás, amely az emberi szenvedés és boldogság kérdését az anyagban és az anyag által akarja megoldani. Az utóbbi, a tipikusan Ezsaui, Judási és Fauszti magatartás, amely az anyagba való kábulás következtében, mágikus, vagy a materiális tudománya segítségével, „meg akarja nyerni az életét” és ezért eladja az elsőszülötti jogát: a tudatos sors-irányító szellemi éberségét, egy tál lencséért, vagyis a hamar megvalósítható és kézzel fogható – végül is öncélú: - anyagi haszonért. A művelői által természet-tudományosnak nevezett termelői- fogyasztói (nyugati) vallás, legyen az bármennyire humanista és szabadelvű, teljesen ostobává és így az anyag foglyává teszi az embert. A természet-kizsákmányoló és természetzavaró, természetromboló ideológia segítségével tartható fenn tehát, az a globális kényelem- és élvezet-fokozási alapállás (Negatív Merkúr, Vénusz, Mars, és Jupiter), valamint az a kényelembiztosítási és élvezetbiztosítási (Negatív Szaturnusz) erkölcsi-szellemi magatartás, amelyben a családapa kizárólag zsákmányszerző (létfenntartás és élvezetbiztosító) és társadalom nevű Bábeltorony- építő funkciókat tölthet be. Ez az, az okosnak képzelt civilizációs (védekező!) ideológia, amelyben, a természeti törvényeket nem azért tanítják az iskolában, hogy abból sorsjavító és sorsbeváltási lehetőségekről szóló – spirituális – ismereteket szerezzenek és ilyen jellegű komoly következtetéseket vonjanak le, hanem azért, hogy ezen „objektív” tudásból álló tudomány segítségével, a tömegek egyedei minél jobban kizsákmányolhassák a természetet és saját képességeiket, és ez által megnyerhessék az életüket.
Hát nem a sors iróniája, hogy ez a kizárólagosan „tudományos” magatartás éppen a kereszténység táptalaján (Európában) jött létre? Hogy éppen annak a világméretű, csalásnak a következtében alakultak ki ez az objektív és az egész földi élő világot a katasztrófába döntő természettudományokra alapozott, „objektív” tanítási koncepció, miszerint a Názáreti Jézus nem a megváltódás eléréséhez szükséges természeti sorselfogadás (Szaturnuszi) szükségének leckéjét tanította volna meg az által, hogy tudatosan felfeszíttette magát a keresztre? – Mert lássuk be végre: annak a világvallás szintű, metafizikai hazugságnak a következtében alakulhatott ki ez a természetrabló materialista ideológia, hogy a Jézus kereszthalála által, a kivételes Istenfiú mindannyiunkat mintegy előlegezetten megváltott, amennyiben az általa tanított vallásnak a hű követőivé válunk, illetve maradunk. Vagyis annak, hogy őt kinevezték összesített ókori mitológiai hősnek: az Isten egyedüli, megváltó fiának, aki e metafizikailag teljességgel szélhámosi szerepkörével, amellyel minket újból és újból megfosztanak az azonosságtudatunktól, megtestesíti azt a rettenetes vallásos különválasztást, amiről Hamvas Béla oly plasztikusan és találóan (Egzakt módon) ír az Androgünosz 86. pontjában:
„Ahol az embernek és minden létező lénynek a létezésben Istennel való azonosságát felismerik, ott vallás tulajdonképpen nincs. Ahol az embernek a létezésben Istennel való azonossága homályban marad, és a nem-azonosságra építenek, ott vallás keletkezik. Mert a vallás nem egyéb, mint az ember és az Isten nem azonossága, soha nem azonossága, semmi körülmények között nem azonossága és végtelen nem-azonossága. Ebből az ijedelemből és megrettenésből keletkezik a létezésben az ember létével nem azonos Isten távolsága és idegensége. Ami éppen a vallás. Az ember a vallás szerint nem azonos, csupán kép és hasonlatosság. Csak másolat. Mintha két féle lét lenne, Isteni és emberi. Mintha Isten és ember örökre és végzetesen összemérhetetlen lenne. Mintha a vallás a létezést ketté szakítaná. Egy felsőbb és egy alsóbb létezésre, aminek a következménye természetesen, hogy a létezést tovább szaggatják, népek és fajok és vallások és VÉLEMÉNYEK (Kiemelés K. Sz.) és arcszínek szerint.”
Az anyagi világ törvényeiből, valamint az anyagi jelenségek és folyamatok megfigyeléséből, megértéséből és azok szimbolikus értelmezéséből tehát, sokkal, de sokkal értékesebb és fontosabb információt kaphatunk, mind az egyetemes létezés működéséről, mind a saját sors-állapotunkról és az annak megfelelő jövőnkről, tehát az un. szellemi színvonalunkról, mint a fantazmagórikus teológiákból. Hiszen magunk tudjuk, magunk ismerjük a legjobban a saját magunk bajait, vagyis: az egészségi – erőnléti állapotunkat, a többi – Lilith által többé kevésbé hajtott – emberrel, tehát a külvilágot képező személyekkel való relációinkat, és innen az anyagi formák és jelenségek módosulásából a sorsunkra és rendeltetésünkre vonatkoztatva is lényegesebb szellemi, spirituális és metafizikai információt lehet tudunk szerezni, mint a médiumi közvetítésekből, a misztikus, vagy álom- élményeinkből, vagy a szintén ilyen jellegű élményekből eredő, azokra alapozott vallásos dogmákból, vagy misztikus szövegekből.
Azok a misztikusok és a Nagy Attila Pulihoz (Újabb prófétai művésznevén: Jicyghameir) hasonló, elfajzott teológusok tehát, akik a azt hirdetik, hogy a „Nem láthatóból” önkényesen, vagy természetes-zavarosan kiolvasott információk alapján kell meghatározni és irányítani azt, ami a látható világban történik, nem csak hogy tévednek, de egyenesen a törvénytelenségre és a rejtett hatalom-gyakorlásra sóvárgó karmájuk által hajtottan szeretnék azt elérni, hogy a misztikus elméleteik alapján, a zavarosban halászgatva, az erkölcsi fegyelmezetlenségük és az azzal együtt járó sorsvállalás-elutasításuk, az életfeladat-elhárításuk mellett is, éppen olyan jól tudjanak élni, sőt: lehetőleg még jobban is, mint mások, akik az élet törvényei szerint igyekeznek élni, azokat betartani.
És az is megfontolandó, hogy ez a tudatos káosz keltéssel járó, un. vallásos, vagy misztikus alapon történő, zavarosban való halászási vágy és tudatos magatartás, végső soron, csak ideológiájában tér el, de céljában azonos, az anyagi – tárgyi valóság igazságait nagyvonalúan mellékesnek és figyelemre nem méltónak tekintő vallással és a miszticizmussal látszólag ellentétben álló, liberalizmussal. Utóbbi, ugyan nem a „Láthatatlan”, tehát önkényesen értelmezhető Isteni igazságra hivatkozik, hanem egyszerűen a „titok-őrzésre” és egyéni szabadságra vonatkozó személyiségi jogokra, vagyis, az intimitáshoz való jogot ők úgy értelmezik, hogy mindenkinek joga van az embertársai elől elrejteni a gyakorlati valóságot és így e személyiségi joga alapján, a suba alatt törvénytelen tetteket végrehajtani, illetve, hogy a másoknak az egyéni szabadság-jogaira hivatkozva, azokat (főként fiatalokat) megkísérteni, züllésre, drogfogyasztásra, és mindenféle „liberális” perverzióra rávezetni, azok gyakorlásába bele vinni és azokra rávenni.
Lám csak, a teológiai végzettségére annyit hivatkozó Nagy Attila Puli nevű, anarchista székelyföldi „vallásos próféta” bolg-író is, aki engem utón és útfélen sarlatánoz és igyekszik a székelyföld legnagyobb szélhámosának beállítani, amellett, hogy a „nem látható” (És persze: így, általa önkényesen értelmezhető!) világ (vagy lény?) igazságainak a fontosságára (Az emberi képzeletben rejlő, szimbolikus képzetekkel, az un. archetipusokkal való „munkálkodás” esőlegességére) hivatkozik a gyakorlati, anyagi munkálkodás fontosságával szemben, folytonosan olyan politikai eszmék logikája szerint gyalázza a magyar nemzet érdekében tett erőfeszítéseket gyakorló politikai és nem politikai személyiségeket, amelyek kimondottan a pesti liberális körök szája íze szerint valók! – Arról nem is beszélve, hogy az erőős tudatmódosító pszichiátriai gyógyszerek ingyenes, vagy kedvezményes népi kiosztása érdekében vállalt valamikor éhségsztrájkot.

Lásd még a Karma példáit és azok gyakorlati asztrológiai tárgyalását – értelmezését a személyi horoszkópok szintjén, a honlapjaimon:HozzászólásokA Mágia nem más mint az egyetemes teremtés eszme-szubsztanciája

A fenti cikkem megírása óta eltelt évek alatt elkészített horoszkópokból, illetve az azzal járó sorsértelmezésekből levonható egyetlen következtetésem továbbra is az, hogy az emberben létező és az ember spirituális öntudatával kapcsolatos, sőt: attól függő mágikus képességei csakis akkor működhetnek hosszú távon is "áldás hozó" módon, ha a személy figyel a szociális környezete jelzései mellett, az anyagi - természeti világ jelzéseire, vagyis arra, hogy "jó úton jár-e?" Mert a mágia segítségével csak és csakis akkor képes a maga és a családja számára pozitív életkörülményeket és sorseseményeket, beidézni, hogyha, nem nem foglalja le a mentális - képzeleti képességeit (figyelmét - képzeletét, gondolat-világát) olyan célok elérésének az erőltetésével, amelyek nem tartóznak az ő személyi horoszkópja szerinti, KARMA-OLDÁSI és általános kiegyenlítődési - spirituális fejlődési életfeladat-körébe!
És itt a kérdés nagyon összetetté válik, mert nem csak arról van szó, hogy a legtöbben nem ismerik a saját, un. megváltódási (fejlődési - kiegyenlítődési, harmonizálódási) gyakorlati életfeladataikat és rendszerint a karmájuk sugallatára olyan életcélok elérését erőltetik, amelyek az ő életfeladataiktól idegenek, hanem arról is, hogy, amikor a karmánk hatására tévelyegve, kiváltjuk a környezetünkből - Szintén annak a spirituális erőrendszernek hatására, amit a "Titkosak" a vonzás törvényének neveznek, a szükséges negatív figyelmeztető (De azért néha vészesen ellenséges) támadásokat, a tudattalanul és önkéntelenül működő, mágikus erejű képzeletünk nagy mértékben a védelmi harccal lesz lefoglalva, szélsőséges és negatív (megvilágosulatlan) esetekben, még az ellenségnek a destrukciójával, sőt: az un. Skorpió-karma esetében, a bosszú
állással is,. Természetes, hogy ilyenkor, már csak a hatás-visszahatás (karma) törvénye alapján is, az emberek inkább továbbra is a "rosszul járás" állapotában és sok esetben vészterhes élethelyzetében maradnak, sőt: "vissza - élnek", tehát vissza felé fejlődnek, illetve, ki lassan és alig észrevehetően, ki látványos - tragikusan tönkremennek, akár gazdaságilag, akár egészségileg.
Szó nincs arról tehát, hogy ne ismerném el a Mágia és a Rezonancia törvényeinek az összhatását, amit ti "titkosak" a Vonzás törvényének neveztek. Sőt, mondom, hogy ez az egész egyetemes törvényt működtető isteni léterő, amiből itt a földön életerő és sors- és élethelyzet idéző hatalom (képesség) is válik. Hanem csak azt szeretném mindenki tudomására hozni, aki a szellemi világ birodalmába belépett, vagy be kíván lépni, hogy ott sokkal összetettebb jelenségek és folyamatok vannak, és az élet célja és rendeltetése is más, mint hogy egyszerű mágiázással (agykontrollozással pl.) "megnyerhetnénk az életünket". Hogy rengeteg tényezőn műlik tehát az, hogy a mágikus erejű képzeletünk összpontosításával és célirányos "működtetésével" pozitív eredményeket érhessünk el , bocsánat: tényleges pozitív következményekhez juthassunk hosszú távokon is, és ne csak az életünk, vagy a személyünk bizonyos szegmentumában (öngyógyítás esetén pl.) hanem az egész életünkben, és sorsunkban. Sőt az édesanyák esetében, akinek a tudattalan képzeleti tevékenységének a gyermekeik alá vannak rendelve 14 - 16 éves korukig, az egész családjuk életében.