Anyáktól öröklött karmaprogramok - 9 A funkcionális összetévesztés, vagyis a perverzió-programok

9) (Plútó, Neptunusz és Jupiter egymással és más bolygókkal alkotott karma-alakzatai, illetve Lilith, vagy – és Sárkányfarok a Halakban, vagy a Skorpióban, vagy az Ikrekben és a Mérlegben, illetve az ezeknek megfelelő horoszkópházakban)
A lényegi (esszenciális és kauzális) ős-funkciók szerinti zavarodások, összetévesztések, illetve a lényegi – spirituális és kauzális anarchia, vagyis a PERVERZIÓ programja.
Ez a karma- program természetesen, a vízjegyekhez, tehát Halak, Rák és Skorpió – hármashoz és azok uralkodó bolygóihoz kötődik.
A perverziónak a káros hatásai és vészes következményei felől, nem tudományos eufémizmussal, tehát azt enyhítő és finomító módon átkeresztelve (Nyelvi szélhámossággal) kell az embereket félrevezetni. És még inkább nem kell azt felszabadítani majd kiélni, ahogyan a pszichológia tanítja! Hanem meg kell érteni a keletkezési helyén, tehát az élet-vízióban, a sors- imaginációban azt a zavart. Azt a kauzális – erkölcsi zavart, ami átszüremlik a mentális (gondolkozási) és az asztrális (érzelmi) síkokon, és abberáció formájában megjelenik az illető személy életében. Azt tehát, hogy melyik perverzió milyen lényegi összetévesztésből, milyen karmikus vízió-zavarból ered, milyen karmikus élet- és létlátomás szintű, alapfunkciók összetévesztésből ered. És úgyszintén az eredeti helyén: az élet-vízióban kell helyre állítani az életgyakorlatban, elemi-funkcionálisan is, a - nem véletlenül olyanná, amilyenné kialakult! - egyetemes törvények szerinti eredeti rendeltetéseknek megfelelően!

Nem erőltetett rendszerben - rendszerekben kell tehát gondolkozni és, majd, az és azok ellen lázadni, hanem az egyedül érvényes eredeti egyetemes rendet kell felfedezni és az szerint gondolkozni, élni és képzelegni (Mármint a boldogságról) – vizionálni. Mert „Rend egy van örök és preegzisztens, amely önmagát önmagából szabályozza.”, mondja a liberális perverzek által meghaladottnak képzelt és deklarált Hamvas Béla!
Lehet ugyan üvegpohárral is, persze nehezen és törés-kockázattal is vizet húzni a kútból, de vederrel tanácsosabb. És kalapáccsal egyáltalán nem lehet vizet merni, még akkor sem, ha azzal egyáltalán nem is kockázatos. A száj evésre – táplálkozásra, vízivásra, beszédre, éneklésre és csókolózásra van és a gyomorban, vagy a belekben a hím ivarsejtek nem találnak megtermékenyíteni való női petesejteket. A fenéklyuk meg fekália-ürítésre van és a végbélben szintén nem találhatók megtermékenyítésre váró női petesejtek, hanem üríteni való exkrementum. És ez akkor is így van és így marad, ha az egyes (zavartnak: perverznek született) személyek érzékelési rendszere veleszületett "összetévesztésben" van azt illetően, hogy a hímveszőt a nőnek milyen és melyik üregébe kell bevezetni és lökődő mozgásokkal a szexuális gyönyörhöz lehetőleg mindkét félnek a eljutni. Egy dolog az, hogy karma szinten, és éppen a feloldani és meghaladni való karmájuk (életfeladatuk) miatt, ilyen torz – perverz és abberált elképzelésekkel kell éljenek egyesek, még a felnőttkor küszöbén is. És más dolog az, hogy megváltási rendeltetése szerint, az a dolgunk mindannyiunknak, hogy ezeket a karmikus összetévesztéseinket, illetve ezeket a karmikus idea-torzulásainkat felfedezzük és le szokjunk róluk, éppen a fizikai – fiziológiai funkcionalitás segítségével. Ti., hogy micsoda, mely szervünk mire való és mire nem való.
Nem arra való az anyagi - földi (hús-vér) létezési forma, hogy a spirituális struktúrák "ösztönös" zavarát (karmáját) fokozzuk a rész-hibás egyéni érzékek tovább "fejlesztésével" (A karma-dagasztással és ego- növesztéssel) hanem éppen, hogy arra való, hogy az ősrendet magunkban a külvilág tükre segítségével helyre állítva, spirituálisan megtisztulva törvényesen kiegyenlítődjünk és e kiegyenlítődési képességek segítségével és az Isteni lét-egységbe (az itt szerzett törvényes normális mivoltunkat megerősítve) vissza juthassunk. - Persze, ezt a szükséget, az elvetemült gátlástalan zavarodottak nem bírják felfogni, illetve, ha felfogják is, utálják a normalitás elnyeréséhez szükséges erőfeszítéseket, sőt: félnek a megpróbáltatásoktól és inkább cinikusan gúnyolódnak és nagyképűen fölényeskednek! - De csak addig, amíg a sorsuk az életfeladataik elvégzésére rá nem szorítja őket. És ekkor, vagy vállalják a teljes kijózanodáshoz és a kábulattól való megszabaduláshoz szükséges belső harcot és küzdelmet a saját hazugságaik leleplezésére, ami normalitás - törvényesség helyreállításának az első feltétele, vagy feladják azt, és idejekorán meghalhatnak.