A gyakorlati - megélhetési - értelem öncélú működésének, túltengésének, vagy zavarodottságának a karma- programja.

3 – (A Merkúrhoz kapcsolódó karma-program)

Az egyszerű, lineárisan terjedő és ható információknak a befogadási, és közvetítési lehetőséghez kapcsolódó képességek sérülésének, vagy zavartságának a programja. A gyakorlati - megélhetési értelem öncélú működésének, túltengésének, vagy elferdülésének, egyszerű zavarodottságának a karma- programja
Ennek hatására az illető személy az ún. pozitivista intellektualizmus késztetéseit, a materialista tudományosság (a tudományoskodó fontoskodás), a technikai találmányok és az ésszerű organizációk megváltó erejében való fanatikus hit, a gazdasági-technologizálási és sokszorozási mánia, a tökéletes rendszerezés és a rendszerező szőrszálhasogatás, valamely jellegzetes késztését, vagy a steril elméleti konstrukciók és filozófiai rendszerek alkotási késztetését örökölte a spirituális memória révén az anyai ági felmenőitől. Ritkábban, de lehetséges ennek a szöges ellentéte is, amelynek a hatására az illető személy képtelen a nagyobb horderejű racionális és logikus gondolkozásra, illetve a valóság különböző szintű világaiban létező, azonos metafizikai (lényegi) tartalommal bíró elemek közötti összefüggésének, illetve azok különbözőségének a megtételére, megértésére és meglátására, azok önálló felfedezésére.
Ők a nagy naivak, akikkel minden misztikus és vallásos – szentimentális maszlagot be lehet vetetni, amennyiben az humánus szempontból „jónak”, azaz hasznosnak látszik. Ők a különböző címeken hirdetett nagy (És nagyszerűnek ígérkező!) mágia-tanok, misztikus gyógyítói iskolák, és tudományos agykontroll tanfolyamok követői, akik úgy képzelik, hogy a mágikus és misztikus praktikák és technikák öncélú és önkényes gyakorlása és alkalmazása segítségével elintézhetik minden sors-problémájukat és megnyerhetik az életüket. Elhiszik, hogy egész életükben boldogak és egészségesek lehetnek, anélkül, hogy az általános emberi és a jellegzetesen személyi életfeladataikat felvállalnák. Anélkül, hogy a tényleges spirituális fejlődésük és kiegyenlítődési képességük elérése érdekében, a sorsukból eredő, hibás, belső és külső mentalitásuk változtatása érdekében, személyes és gyakorlati tapasztalatokat szereznének, anélkül, hogy a közvetlen tapasztalataikból levonható tanulsága szerint, mentalitásbeli változásokat eredményező erőfeszítéseket tennének.
E sorsprogramokkal a leggyakrabban mégis a kütyürü-imádók és szerkentyű-bolondok körében, valamint a technokraták körében találkozunk, azok között, akik a tudomány és a technika vívmányai által vélik megnyerhetőnek az életet, akik úgy képzelik, hogy a boldogságuk és az egészségük mindössze azon múlik, hogy meg találják-e, illetve felfedezik-e azt a tudományos technikai eszközt, amely az ők és az egész emberiség nagy életproblémáját és életfeladatát önmagától megoldja.
Ezeknek az anyai ági őseik (anya, nagyanya, dédnagyanya és üknagyanya, vagy ezek közül csak valamelyik) abban a fizikai valósághoz kapcsolódó, gazdasági és technikai tévhitben (rögeszmeszerű tévképzetek szerint), azaz abban hittek az utódaik foganása idején, hogy az élet és a sors bármely problémáját megoldhatják a tudomány és a technika, a technikai - gazdasági pragmatizmus, vagyis a természettudomány által feltárt tényekre alapuló gyakorlatiasság és gazdaság segítségével. Egyszóval, a természettudomány és a gazdaság segítségével.
Amennyiben a tapasztalataik segítségével nem sikerül megszabadulni a rögeszméiktől, nem csak elmegyógyászati és idegrendszeri problémáknak nézhet elébe, hanem a csodabogárság és a rögeszmés habókosság bélyegével is, valamint valamely üdvözítőnek tűnő tudományos-technikai rögeszme szolgálatában töltött aktív életet követő, hiábavalósági és kietlenségi (silánysági) érzésekben (szélsőségesebb esetekben: melankólia kórban) folytatott, többnyire magányos öregkor perspektívájával.
Ritka esetben ugyan, de jelentkezhet az előbbiek szöges ellentéte is. Vagyis, a gyakorlati racionalitásra és az elméleti gondolkozásra való képtelenség, el egészen a lineáris, vagy az analogikus logika teljes hiányáig. Ez jobb esetben erős idealizmusra és miszticizmusra - misztifikációra való hajlamokat eredményez, rosszabb esetben a babonás gondolkozást és/vagy a dogmatikus vallásosságot, szélsőséges esetben a ködkergetést, a misztikus (vallásos) habókosságot, a fárasztó, vagy egyenesen veszélyes dogmatizmust és fanatizmust. Egyik végletes megjelenési forma sem jobb a másiknál és mindkettő ugyanannak a zavarodott szellemiségnek a természeti kifejeződése.

HozzászólásokCsak vártam, vártam és bejött: Abszolút biztos, h ez Gerle Éva!

61 éves elmúltam de egyedül Gerle Évát hallottam (olvastam) a "fröcsögés" kifejezést használni: "Szerinted pozitív örökségből jön belőled az, amit fröcskölsz?" Még csak azt kellene elmondania tehát a több té-s Gerle Editnek, hogy mit is keres ő, aki fölényesen lenéz mindent, ami metafizikával, asztrológiával, spiritualitással és Istennel, áldozattal, jóakarattal, pozitív szellemi gondolkozással kapcsolatos, itt a Secret-en? Valószínű, hogy Violának van igaza, aki azt állítja, hogy ez az elvetemült személy annyira gyűlöl mindent ami pozitív, jóság, áldozatkészség, segíteni akarás, és nem a spirituális információ-áramoltató személyeknek a karakter-gyilkolása, hogy teljesen hatástalanítani akarja ezt a nagyszerű spirituális portált. Sőt, az is lehetséges, hogy erre is, a Moszad kérte fel, az pénzeli érte, mint az én rágalmazó-hiteltelenítésemmel történő (Annak amit és ahogyan ír mindenről, amit én közlök ez a tulajdonképpeni helyes olvasata: "-Egy érzékeny női lélek ítélete rajtad: Egy bunkón érzéketlen, empátia-képesség nélküli FAFEJ vagy te Kozma Szilárd, mert ha egységesek is, de csak a nőkkel szembeni rossz indulatukban azok a metafizikai - asztrológiai tanulmányaid!) gazdasági tönkretételemért. :).racionális logika - túlműködése és alulműködése

Szilárd írta a felfedezéseit ismertetvén a fent közölt tanulmányában, hogy:

"Ritka esetben ugyan, de jelentkezhet az előbbiek szöges ellentéte is. Vagyis, a gyakorlati racionalitásra és az elméleti gondolkozásra való képtelenség, el egészen a lineáris, vagy az analogikus logika teljes hiányáig."

Ezzel kapcsolatosan nekem az a megfigyelésem és bizonyára a Szilárdé is, hogy gyakran a két véglet egy emberen belül is megjelenik. Vagyis a rendkívüli racionális intelligencia, amíg nincsen spirituális rendeltetése szerint használva addig, csak bizonyos helyzetekben és csak bizonyos területeken működik magas fokon, míg sorsdöntő szituációkban csúfosan alul működhet és az illető személy nevetséges valósághamisításokra képes azért, hogy tévképzeteit megóvja a sorsszerű lerombolódástól. Ehelyett az emberek lerombolják a saját életüket.pozitív örökség

Kedves Edit, Belőlem? Nos, nem tudom, hallottad-e már a mondást: ki mint vet úgy arat - te szelet vetettél, ne csodálkozz, ha most vihart aratsz és főként ne ítéld el - hárítóan és másra kenően -azt, amit bőven kiérdemeltél... a salakot, amit az arcodba kapsz te indítottad útjára :D
Neked kellett a balhé, hát most akkor mi nem tetszik?!Kedves Violetta!

Szerinted pozitív örökségből jön belőled az, amit fröcskölsz?negatív anyai örökség

Köszönöm, Editt, hogy szóltál, nyilván nem jöttem volna rá magamtól, hogy neked már nincs lejjebb - mindenféle negatív szellemi programmal "rendelkezel" - pontosabb terhelve vagy azokkal. De azért a feminizmus még sokat rátett erre a manapság egyre gyakoribb előfordulású, bőséges negatív anyai ágú örökségre. Jól be vagy biztosítva, hogy sokszorozd ezt a negatív töltetet, és nehogy gyarapodjál pozitív tulajdonságokat illetően, hiszen az semlegesítené a te lényegi esszenciáidat és akkor a végén még - kitudja - kicsit boldogabb ember is lehetnél... azt meg nyilván nem akarhatja senki.Kedves Violetta!

Jelzem,én minden fenti és lenti anyai ági örökletes programmal rendelkezem. :)))
Csak hogy ne terhelje továbbiakban a fejecskéjét.hihetetlen

Hihetetlen! Pedig... már mindenki azt hitte. De nem. Hát nem. Döbbenet! Csak nézek, mint Gerle Éva, amikor székelyt (vagy vidékit) lát.

Szerintem ennek a tragikus fordulatnak az az egyik oka, hogy Eddittt a fenti, anyai ági örökletes programmal is rendelkezik - a jelek szerint.miért?

lehetnél! szerintem lehetnél... ok?Ok

Nem leszek a barátod. :)Valószínű, hogy az engem fafejező két tés Edit is ebben szenved

Lehet, egyeseket meg fog lepni ez a hangnem, de miután kilenc hónapon át kellett tűrnöm a budapesti feminista terrorista bloggerina: Gerle Éva pofátlan hazudozásokon alapuló (tehát tárgyi valóság-alap nélküli!) rágalmazásait és e két t-és Edit fafejezéséhez hasonlóan nagyképű sértéseit, eldöntöttem, hogy nulla toleranciával kezelem ezeket az internetes gonosztevőket, akik abban lelik élvezetüket, hogy gyötörjék azokat, akik kreatív munkájuk közkinccsé tételével, segíteni próbálják a jóravaló és jó szándékú magyar emberek boldogulását. Tehát:

Az engem, az anyai ági karma-programok közlése miatt le fafejező két t-és Edit bizonyára- az én általa "leleplezett" fafejűségemmel ellentétben HÍG AGYÚ, ugyanis, normális emberi logikával nem lehet kikövetkeztetni, hogy végül is mi baja van, miért is kötött belém. Egyszerűen elképesztő az a vadszamárság, amivel azt meri állítani, hogy a mai Magyarországon ő, és a hozza hasonlóan a fent leírt karma-programtól szenvedő nők, éppen ama apokaliptikus időket élik, amikor a gyerekszülő nőktől - az anyáktól - még a száraz kenyeret is megtagadják! Minden olyan személy tehát, aki a mai Magyarországon, ahol a fent leírt karma-program elképesztő fokozódása miatt beállt vészterhes nemzet-sorvadás jelenségét úgy próbálják megállítani, hogy a történelemben sosem látott - és más országokban - államokban messzemenően nem ekkora méretben, mennyiségben biztosított - nem is gazdasági, hanem egyenesen gazdagsági ellátásban részesítik az anyákat és főként a több gyermekes anyákat, azt meri állítani, hogy most éljük azokat az apokaliptikus időket, amiket a Názáreti Jézus állítólag megjósolt, ti., amikor a kenyeret kérő, éhező anyákat kiverik az utcára, nem, hogy valóság-ferdítési kerge korban szenved, de egyenesen sátáni elmével rendelkező gonosz lélek.
És ez a Romániában élő (Tehát ott, ahol az Editt által leírt jelenségnek van némi valóság-alapja, de nem az anyákkal, hanem a fentii karma program hatására családjukat elhagyó anyák dolgát is elvégző édesapákkal szemben!) négy gyermekes családapai nézetem attól független, hogy ez a szemtelen idióta, aki bizonyára, hogy nálam minimum 25-30 évvel fiatalabb, nem csak, hogy egyáltalán le merészelt tegezni (Milyen alapon?), de még le is fafejezett, tehát csak egy esz betűvel tett itt közzé rólam szebb jelzőt, mint a fenti programnak egy másik vad-feminista áldozata, aki Gerle Évával kézen fogva szidalmazza internet szinten a tisztességes férfiasságot és a helytálló családapai - édesapai magtartást: Lelkes Villő. (Ha nem tudja valaki, hogy miről is van szó: a pénisz vulgáris változatában mint fej. Mármint, hogy én az lennék...)
Elviccelődhetnék még azon, hogy ez a két t-és idióta, milyen alapon tegez, annak ellenére is, hogy nálam bizonyára sokkal fiatalabb - mert különben nem firkálgatna ilyen mértékű felelőtlen marhaságokat az interneten -, tehát, hogy a végzettsége alapján esetleg ő egyből főmérnöki diplomával rendelkezik, és talán ettől képzeli a főnökömnek magát, vagy esetleg neki már tíz metafizikai jellegű irodalmat is tartalmazó könyve jelent meg, miközben nekem csak hét, vagy ne adj isten, ő már négy, vagy netalán öt danos karate mester, és emiatt a érzi velem szemben magát rangban fölényben, de minek? A hülye úgy is hülye marad, ha el veri rajta valaki a port, ha nem.