Kozma Szilárd: Asztrológusi mágia-tan, 8-ik fejezet

Kozma Szilárd: Asztrológusi mágia-tan

VIII. fejezet

A szó hatalma: Intuíció és előrelátás (a be-látás)

"Bármilyen úton is haladnál, mond el világosan és tiszta lélekkel a magasságosnak, hogy mit akarsz elérni és ő tökéletesen vezetni fogja lépéseidet."

Semmit nem nehéz beteljesíteni annak az embernek, aki ismeri a megváltás célját szolgáló teremtő-szó hatalmát, és aki az isteni értelem tanácsait követi. Az ember a kimondott szavain keresztül láthatatlan erőket és hatalmakat mozgósít és ezzel újra tudja alkotni a teste sejtrendszerét, vagy képes serkenteni a saját megvalósításait. Ezért a legfontosabb a megfelelő szavak kiválasztása és az, aki körültekintve választja meg a kijelentéseit, amelyeket a láthatatlan egyetemes teremtő imagináció központjába akar küldeni, tudja hogy Isten az ő igazi teremtő-segítsége és hogy ezért mindig létezik számára belső segítség. " Kérjetek és adataik nektek."
Az embernek kell mindig megtenni az első lépést. "Közeledj Istenhez egy lépéssel és ő tíz lépéssel közeledik hozzád." Gyakran megkérdezik a metafizikusokat, hogyan lehet ezt megvalósítani? A válasz általában a következő: Mondd ki hangos és bátor szóval az igét, és ne tégy semmit, amíg nem kapsz egy biztos útbaigazítást. Kérj útbaigazítást a következőképpen: " Határtalan Szellem, mutasd meg az utamat, hagyd, hogy megtudjam, amennyiben adatott számomra most valami tenni való." A válaszok gyakran váratlanul pontosak. Egy nőnek nagy pénzösszegre volt szüksége. Ő kimondta a varázsigét, hogy "Határtalan Szellem, nyisd meg az utat az azonnali anyagi megsegítésem előtt, tedd, hogy minden, ami az Isteni jogom szerint az enyém, elérjen hozzám most, egy nagy bőségáradaton keresztül." És még hozzátette: "Adj egy pontos útbaigazítást, és engedd, hogy megtudhassam azt, hogy kell-e tennem valamit a megvalósulásért?" A válasz, vagyis az útbaigazító gondolat azonnal megjelent, mert a nő azonnal a következőt gondolta magában: "Küldj annak az idős barátnődnek, aki diák korodban francia nyelvre tanított és, akinek a számára te szimpatikus lévén, az élet dolgiban is útbaigazított téged később is, egész fiatal korodban, száz dollárt." Ő elmesélte ezt egy másik barátnőjének, és az azt mondta neki: "Várj ezzel még egyelőre és indulj el más úton mielőtt odaadnád a pénzt." A szükségbe került hölgy csakugyan várt és még aznap találkozott egy harmadik barátnőjével, aki azt mondta neki: "Ma adtam valakinek egy dollárt és ez olyan sokat jelentett számomra, mint amit például a számodra jelentene száz dollár." Ez az útbaigazítás pontos és félreérthetetlen volt számára. Ezért tudta, hogy száz dollárt kell ajándékozzon az idős tanárának. Ez az ajándékozás a későbbiekben egy nagy befektetésnek bizonyult, mert rögtön azután egy nagy pénzösszeg érkezett hozzá, igen számottevő módon.
"Ajándékoddal a teremtés őserejével kapcsolatba kerülve megnyitod az utat, ahhoz, hogy a neked járó és az általad óhajtott eszközök és javak bőségében részesülhess." Ahhoz, hogy pénzügyeidben életáramlást idézhess elő, áldoznod kell előbb. A dézsma, vagy a tízed ajándékozása egy ősi szokás, amely a bőséget és a szaporaságot biztosította. Jézus nem hiába hívta fel a figyelmet arra a szegény asszonyra, aki az utolsó pénzét ajánlotta fel Istennek a Jeruzsálemi nagytemplom bejáratánál. Az ajándék és az áldozat önzetlen és teljes mértékű kell legyen, ahhoz, hogy mentális és ideális szinteken beindítsa a Szükség és a bőség, vagyis a Kiegyenlítődés Egyetemes Tőrvényét. Nagyon sok gazdag ember a világon meghozta a maga áldozatát annak idején és egyetlen eset sem ismeretes, amelyben ez nem jelentett volna befektetést. A tízed elindul a maga útján és megáldottan felszaporodva (megsokszorozódva) tér hozzád vissza. Mert "Akinek van, annak még adatik és akinek nincs, attól elvétetik." De az ajándékot, vagy az áldozati adót, örömmel és szeretettel kell adni, mivel viccesen mondva, a bennünk (is) levő Magváltó Isten a vidám adakozókat szereti. A számlákat mindig vidáman kell kifizetni. Minden pénzt, amihez úgy jutottunk, hogy nem csaptunk be általa senkit, és amit nem felelőtlen tékozlásként adunk ki, félelem nélkül és áldással kell továbbengedni. Ez a gyakorlat által megszokott gondolkozásbeli magatartás (mentalitás) teszi az embert a pénz urává és amennyiben ezt figyelembe vesszük, a hangosan kimondott varázsigék bőséges gazdaság-forrásokat nyitnak meg a számunkra.
Maga az ember tömíti el a misztikus forrásokat a saját behatároltságának tévképzetén keresztül. Gyakran nagy megvalósítási és önmegvalósulási lehetőségek nyílnak meg előtte, de ő fél a cselekvéstől és a személyi felelősségtől. Pedig a személyi felelősség-vállalás, a kimondott varázs-igék által alátámasztott és aktivált teremtő képzelet és a bátor cselekvés kézen fogva járnak együtt. E hármas egység működteti a Teremtés Törvényét és ezért az mágikus erejű.
Egy nő jött a Mesterhez, kérvén őt a mágikus segítő-formula kimondására egy jogszerű állás érdekében. Soha ne mondj állást, hanem igazi közhasznú cselekvési lehetőséget, az Isteni Értelem szerinti helyen, mert csak az ilyen megvalósítás hozhat számodra megelégedést. A Mester igen erős köszönetet mondott azért, hogy a nő mindig megkapja azt a cselekvési lehetőséget és azon a helyen, amely és ahol neki jár és azt, hogy ez hamar meg fog mutatkozni most is. Rövid időn belül három ajánlatot kapott New Yorkból és egyet Floridából és nem tudta, hogy melyiket válassza. "Kérj egy biztos útbaigazítást ezzel kapcsolatosan." - mondta neki a Mester. Az idő telt és a nő határozatlan maradt. Egy napon telefonált neki és azt mondta: "Mikor reggel felébredtem, akkor Floridát éreztem." Ez a nő valamikor nagyon régen járt Floridában de még mindig emlékezett egy bizonyos virág illatára: " Ha te képes vagy a Floridai hangulatot érezni, ebből biztosan lehet következtetni a kért utasítás (útbaigazítás) természetére. A hölgy elfogadta a Floridai állás-ajánlatot és itt nemsokára igen nagy sikert aratott. Gyakran kapunk útbaigazítást váratlan módon, vagy váratlan időben.
Egyszer vásárlási céllal haladtam egy barátnőmmel nyugodtan társalogva, amikor szükségét éreztem annak, hogy elbúcsúzzak tőle és a távolabb eső pékségig elmenjek. A racionális eszem így érvelt: "Nincs ott semmi, ami téged érdekelhetne." Én mégsem hallgattam az eszemre és elmentem a pékség melletti üzletbe, ahol megfigyeltem minden dolgot és persze, hogy nem volt ott semmi, ami a megvásárlandó kenyéren kívül érdekelhetett volna. De elérkezve oda, találkoztam egy régi ismerősömmel, akivel gyakrabban találkoztam futólag azokban a napokban és aki azonnal panaszkodni kezdett, hogy a fiammal egyidős kislányának a térde egy sí-baleset következtében bénulni kezdett. Mivel ismertem a fiam horoszkópját és ezáltal a vele egyidős gyermekek szellemi programjának a fő karmikus motívumait, meg tudtam mondani, hogy a bénulás oka az, hogy a kislány azzal gyötri magát, hogy nagyon gyorsan és minden áron meg akar gyógyulni, de csak azért, hogy a jövő évi bajnokságon részt vehessen és az élvonalban maradjon, mivel mindkét szülője sí-edző és emiatt neki is, az életképzelete egyelőre csak ezen a vonalon képes működni. Holott a horoszkópja szerint neki teljesen más életfeladatai is vannak, mint hogy öncélúan sport-eredményeket hajszoljon egyetlen sportágban és egyetlen életterületen. Az, hogy csak erre koncentrált, megakadályozta abban, hogy az élet más jelenségeivel és más területeivel is komolyan foglalkozzon. A térd ugyanis a Bak csillagképhez, a bölcsesség erőteréhez és a Szaturnuszhoz, a szellemi, belső felelősségtudat őserejéhez kapcsolódik és ha valakinek a térdével van baj, arra utal, hogy nem akarja elfogadni az isteni akaratot, illetve a lelke, a lelkiismerete sugallatait és ezért a sorsa, illetve a benne levő megváltódási sors-program, térdre kényszeríti.
Mivel a térd a lábnak egy része, egyértelmű, hogy az, aki térd- problémákkal szenved rossz úton jár, nem az ő élete útját járja, hanem hamis, illetve tőle idegen életeszmékhez igazodik. Így hát azért kellett látszólagos ok nélkül odáig elmennem, mert neki szüksége volt az én segítségemre, tanácsaimra, hiszen senki rajtam kívül nem tudta volna számára, így, kapásból megmondani, hogy mi a baj, hogy nem a nagy hírnevű ortopédushoz kell sok pénzért és sok vesződséggel a lánykát elvinni a gyógyulás érdekében, hanem megnyugtatni őt, hogy nem történik semmi baj, ha a következő sí-szezonban nem mehet versenyezni, sőt: még akkor sem, ha soha nem lesz belőle sem országos bajnok, de még csak harmadik helyezett sem.
Elmész egy dologért valahova és egészen másat találsz, mint amire számítottál. Az a fontos, hogy a dolgodat jól végezd és az életeddel elégedett légy. És az, hogy mindig csak az foglalkoztasson gondolatban és képzeletben is, amire közvetlen hatást is tudsz gyakorolni a jobbítás, a pozitív irányváltás, vagy iránytartás érdekében, és amire nem, annak tudj békét hagyni, az „ne izgasson”. Rengeteg ember – Én is a múltban – olyasmivel foglalkozik gondolatban és képzeletben, amihez gyakorlatilag semmi köze nincs és nem is lehet, tehát, aminek nincs közvetlen hatása az ő életére, és amire neki sem lehet és lehetne befolyása, még akkor sem, ha azt nagyon akarná. Mindig azzal kell foglalkoznunk gyakorlatban is, de képzeletben is, amiben érintve vagyunk közvetlenül. Tehát amire képes hatni reánk, és amire mi is képesek vagyunk hatni közvetlenül. Ezért (Első sorban és mindenek előtt, Karma-oldásért!) vagyunk a fizikai – anyagi világban, hogy azokat a problémákat oldjuk meg, amelyeket a sors, vagyis a Rezonancia, a karma és a fejlődés törvénye, de a többi törvény is, az életünkbe hoz közvetlenül, és nem azért hogy fantazmagóriákkal foglalkozzunk és fantazmagóriákat gyártsunk, hogy mások számára fantazmagóriákat állítsunk fel realitásként.

Az intuíció egy olyan képesség, amely nem magyarázza, hanem csak sejtelem és sugallati szinteken fel- és megmutatja a követendő utat. A felelősségbe, és tehát törvény-tudásban ágyazott személyi tudatosságnak a dolga az, hogy ezeket a sugallatokat ellenőrizze és jóváhagyja, vagy „letiltsa”, semlegesítse. Gyakran kapunk útbaigazítást álomban, vagy révületben, vagy meditáció közben. A gondolat amelyen keresztül érkezik, lehet azonnal érthető, vagy észrevétlenül tovább is mehet. Minden a figyelmeden, vagyis az éberségen múlik, mert "Az Úr utjai titokzatosak” ugyan, de nem kifürkészhetetlenek.
Egy alkalommal felhívtam hallgatóim figyelmét arra, hogy általában mindenki csak személyesen kaphatja meg a biztos eligazítást. Szünetben az egyik hallgató oda jött hozzám és a következőket mondta: "Miközben meditáltam, olyan ötletem támadt, hogy kivegyem a megvásárolt lakásbútoromat a raktárból és addig is, amíg a házunk felépül, egy bérelt lakásba hordjam." A nő azért jött hozzám előzőleg, hogy a misztikus szorongásából kigyógyítsam. Akkor azt mondtam neki, hogy tudok egy lakást, ahol ő is és az egészsége is megjavulhatna és hozzátettem: "Azt hiszem, hogy a te háborgásod is egy olyan szorongásból származik, amelyet a fölöslegesen felhalmozott dolgaid miatt jött létre a tudattalanodban. Ugyanis te semmibe vetted az átvalósulás, vagyis a használás tőrvényét és ez testi síkon is szorulást okozott nálad. Köszönetet mondtam, hogy e megvilágítás által az Isteni Rend helyre állt a nőnek az eszében (a tudatában), a testében és a dolgai között, aminek köszönhetően a nőnek elmúltak a szorongásai néhány hétre e beszélgetést ész ezen, érte tett imádságomat követően.
Az emberek nem is álmodják, milyen lényeges összefüggés van a testük és a gyakorlati csereviszonyaik között. Analogikus megfelelés létezik minden betegség és minden rossz gondolkozási minta között, mert minden betegség-tünet megjelenése visszavezethető valamilyen rossz információ-áramoltatásra a mindennapi életünkben.
Van aki azonnali gyógyulást érhet el annak tudatosításán keresztül, hogy a teste tökéletes kifejeződése a karma-oldási - fejlődési spirituális sorsprogramjának, amely sorsprogram beváltásában neki tökéletes lehetősége van a hétköznapi gyakorlatban, és ez által az Isteni Értelemben és ezért a teste is, aminek a segítségével meg kell valósítania ezt a programot, egész (séges) és tökéletes lesz, hogyha hajlandó az szerint a karma-oldási és fejlődési program szerint vezetni az életét. De ha tovább folytatja a tudatlanságból és tehát öncélú becsvágyból, hiúságból eredő ambícióval és asz ambícióival szembeni ellenállások miatti haraggal, gyűlölettel, félelemmel és romboló kritikával terhelt gondolatok alkotását, a betegsége akár halálos jelleggel is, vissza fog térni. - Jézus tudta, hogy minden betegség a bűnből, vagyis a karma-oldás elutasításából és az, az miatti rossz lelkiismereten alapuló életképzeletből eredő eltévesztett életúton való haladásból származik és azt mondta a leprásoknak, hogy oldják fel magukat a vétkeik alól és ez által gyógyuljanak meg, és ne vétkezzenek többet, mert ha nem, akkor a lepránál is nagyobb szerencsétlenségeknek nyitják meg az utat a lelkükben.
Az emberi lelket (a tudattalan észt) időnként meg kell tisztítani és ki kell szellőztetni úgy, mint a poros lakást és a fülledt levegőjű otthont az állandó egészség fenntartása érdekében és az éber ember állandóan és merősen figyel is erre a lényegi összefüggésre.
Jézus mondja. "Ne ítélj el másokat, hogy mások se ítéljenek el téged." Nagyon sok ember csak azért idéz a fejére mindenféle betegséget és szerencsétlenséget, mert elítél másokat, mivel annak a karmikus motívumnak, aminek a jelentősen felpörgetett – durva megjelenését, amit másokban elítélsz, benned is meg van. És természetes, hogy a kiélési lehetőségét, mint jövendő – ÉS SZÜKSÉGSZERŰ! – sorskörülményt, magadra vonod (magadhoz vonzod!). Egy beteg férfi azzal a panasszal fordult a Mesterhez, hogy elhagyta a felesége. Ez az ember egyebet sem csinált, mint mocskolta és kritizálta azt a férfit, akiért a felesége őt otthagyta és mind csak azt hajtogatta, hogy a másik férfi, akivel a felesége elment, egy erkölcstelen ember, mert tudta, hogy a nő az ő felesége és hogy az ő feleségének nem szabad rajta kívül más férfit szeretnie. A Mester lecsitította mondván, hogy fejezze be a másik ócsárlását, inkább áldja meg mind a kettőt, mert amennyiben nem hajlandó változtatni a mentalitásán és az adott helyzethez való viszonyulásán, ő is hasonló helyzeteket fog vonzani magához a jövőben. A féltékeny férfi nem hallgatott a Mesterre és egy évvel később ő lett az, ő vált azzá, aki elcsavarta egy férjes asszony fejét, aminek következtében a tragikus érzelmi és erkölcsi válságba került az élete, oly annyira, hogy már – már a megbolondulás állapota is fenyegette, amikor eszébe jutottak a mester intelmei. Ekkor el kezdett intenzíven vezekelni, tehát mindenkinek – A volt feleségének és annak az új élettársának is – mindent megbocsátani és a maga számára is bocsánatot kérni, aminek a pozitív hatása nagyon nehezen ugyan, de végül megjött és a férfi újra kezdhette az életét, de nem az elcsábított feleséggel, hanem egy harmadik nővel, akihez már őszinte és erkölcsileg is tiszta szálak fűzhették, mert az nem tartozott más férfihoz.
Valahányszor kritizálunk, vagy haragosan elítélünk valakit, aki a sorsunknak és az életünknek egy fontos szereplője, vagy egy idegen egy embert, egy embercsoportot, vagy egy adott helyzetet, egy lazán beszorított, erős acélrugónak az egyik felét kezdjük magunk felé húzni erőszakosan, aminek ha kiszabadul a másik vége, végzetes sebeket ejthet rajtunk. Ha már ezt cselekedjük, legalább a rugó súlyos lökésére és fájdalmas ütésére figyeljünk jól oda és a továbbiakban ne ellenkezzünk azzal, ami sorsszerű, ne hárítsuk másokra a a tetteinkért, valamint a titkos gondolatainkért és képzelődéseinkért, illetve azok mágikus eredményeiért a hibát és a felelősséget. Például az orvosra, hogy rosszul, vagy felelőtlenül kezelte a baleset okozta sérülésünket, vagy a bíróra, hogy hamis ítéletet hozott az ügyünkben. Mivel, mindig bennünk van az a, nappali éber tudatunk elől, mélyen elrejtett, de általunk kitisztítandó karmikus ok, ami miatt, a kedvezőtlen sorshelyzeteket a fejünkre idézzük, még akkor is, ha egy – egy ilyen igazságtalan ítélet, egy vagy több, nyilvánvaló jogi csalás, illetve balóság-ferdítés, vastag tárgyi hamisítás eredménye lenne. Persze, ez nem menti fel azokat, akik a hamísításokat elkövetik, illetve, azokat, akik közömbösen kezelik azt az ügyet, aminek e helyes megítélése és megoldása a hivatali kötelességük lenne, amiért fizetséget kapnak, tehát tőlük is számon lehet és kell kérni a tisztességes munkát, ítéletet és probléma-megoldást, de azt is tudnunk kell viszont, hogy az ilyen emberek, akikkel a rezonancia törvénye alapján találkozunk, a mi, addig elé még átvilágítatlan karmánknak a megtestesítői, úgymond ártatlan megjelenítői.
A határozatlanság és bizonytalanság szintén egy nagy akadálya a pozitív mágikus megvalósítások útjában, több okból is. Ahhoz, hogy meghaladjuk a bizonytalan szellemi állapotunkat, a következő állítást kell kimondanunk hangosan: "Állandó karma-oldási, tehát a rendeltetésem beteljesítésénak megfelelő akaratom szerinti, isteni inspirációban élek és mindig a megváltódási sorsprogramom szerinti legmegfelelőbb határozatokat és döntéseket hozom meg és mindig a legmegfelelőbb dolgokat tervezem és cselekszem." Ezek a magas szintű spirituális öntudatot erősítő és fenntartó szavak befolyásolják a mély tudattalanunk képzet-világát és éberré és rugalmassá tesznek bennünket, ami által a legmegfelelőbb cselekedeteket és cselekvés-rendszereket leszünk képesek végrehajtani minden habozás és kételkedés nélkül.
Sok évi tapasztalataim alapján állíthatom, hogy hátráltató és zavaró hatással van a szellemi kiteljesedésünkre és így a boldogsági képesség elérésére a pszichikus, vagyis az asztrális dimenzióból érkező, szubjektív sugallatok utáni igazodás, amit egyesek intuíciónak neveznek, mert az asztrális sík, nem más, mint a nagyon sok zavaros, de nagyon erős képzelőerővel rendelkező személynek a véletlenszerű (ellenőrizetlen és ellenőrizhetetlen!) vágyainak a kibontakozási síkja is. Amennyiben az embert nem a tudatossága vezérli és kiszolgáltatja a tudattalan képzeletét az asztrális (pszichikus, szentimentális) rétegek dimenziójában tévelygő asztrális és éteri erők és képzetek számára, vagyis az un. bolyongó lelkek számára, a Lilith-jelenség által létrehozott, káoszban, a pokoli szellem-világban lakozó szellemi elementálok célpontjává válik és azoknak közvetlen befolyása alá kerül (álomban, de mentálisan nem kellőképpen ellenőrzött, "asztrális utazásnak" nevezett, misztikus élményeket hajhászó meditációkban is). A pszichikus (asztrális) dimenzió az emberek múló gondjainak, érzelmeinek és vágyainak a fantázia-képekben történő megfoganási és kibontakozási síkja és ezért az egymással ellentétes képzetek és gondolati energiák tartózkodási helye. Ezért innen kaphatunk jó és rossz üzeneteket is, egyaránt. A legtöbb személy úgy esik ezeknek a démoni erőknek és képzeteknek a csapdájába, hogy a megvalósítatlan, vagy a tévesen gyakorolt életfeladatai következtében fellépő boldogtalansági (szomorúsági) érzeteiből, és azoknak megfelelő betegségeiből való, kizárólagosan külső szabadulási lehetőségben, un. kiút-keresésében, „kegyelmi adományként” érkező, életfeladat-könnyítő segítségekben reménykedik és tehát, ilyen, a gyakorlati életfeladat alól felmentő, külső segítségekben bízva, ilyen jelek és segítségek érkezésére utaló jelekre vadászik.
Több éves asztrológusi tapasztalatomból tudom, hogy azok a személyek lesik a napi horoszkópokat, keresik a jósokat és szeretnének velem is (néha a szó szoros értelmében is:) minden áron jósoltatni, akik általában nem akarnak a gondolataikért és képzelődéseikért valamint a tetteikért és ezáltal a sorsukért és a jövőjükért felelősséget vállalni. Azok, akik el szeretnék hárítani a sorsunkból adódó, a türelmünket és az áldozat-készségünket próbára tevő, tőlük figyelmet, erőfeszítést és kitartást igénylő életfeladatokat és felelősségeket. A jósláshoz, illetve a jósokhoz való fordulás pszichológiája nem annyira a könnyen elérhető boldogságba, „szerencsés véletlenbe”, vagy szerencsés találkozásba vetett remény, és nem a szerencsétlenségtől való félelem, de még csak nem is a kíváncsiságban gyökerezik, hanem a felelősség- elhárítási és annak a jósra való áthárítási késztetésében.
Tudván azt, hogy a jóslás, amennyiben nem komoly metafizikai tudásra alapozzák szélhámosság, de ugyanakkor a fekete mágia jelenségét érintő, személyi akarat- bénító tett, vagyis a személyi-tudat szabadsága ellen elkövetett aktus, amennyiben komoly tudásra (beavatottságra) alapozódik, néhány alkalommal látszólag engedtem az ilyen igényeknek, gondolván, hogy a jóslás ürügyén elvégzett sors-értelmezésekkel és asztrológiai ok - okozati feltárásokkal rá tudom vezetni a jóslat-igénylőt arra, hogy jobban jár, ha a horoszkópból kiolvasott gyengeségeit beismerve megpróbálja azokat feloldani és az újonnan feltárt önismereti elemekre alapozott pozitív alapállásából próbálja meg elérni az áhított célját. E kezdő asztrológusi kísérletezgetéseim alkalmával viszont azt kellett tapasztalnom, hogy a jóslásra vágyókat igazából nem is érdekli az, hogy mit olvasok ki a születési képletükből és, hogy abból milyen, a jelen helyzetüket és a jövőjüket is befolyásoló következtetéseket vonok le, hanem csak az, hogy „megjósoljam”, illetve, hogy asztrológusként azt mondjam, amit ők szeretnének hallani a jövőjükkel, a szerelmükkel, a szerencséjükkel, stb. kapcsolatosan.
A naiv, tájékozatlan és türelmetlen ember tehát azért megy a jóshoz, mert ő (jogosan!) kételkedik a saját rózsaszínű jövőjében és a jósra ruházza a felelősséget azért, hogy ez a rózsaszínű jövője beteljesedik-e, vagy nem. A jósi foglalkozást gyakorló „beavatottnak” mutatkozó szélhámos pedig, a pénzzel együtt, átveszi a gyenge akaratú személytől annak a sorsa iránti kevés felelősségét is, és a „kedvező vagy kedvezőtlen” jóslatával nem hogy semmi értékeset nem ad cserében, de a felelősség látszólagos átvállalásával együtt, pszichológiailag megfosztja a hozzá fordulót annak a legdrágább kincsétől: a szabad akaratától. Amint a fentiekben említettem, az alaptalan jóslat ártalmatlan ugyan, de végül is becstelen tett, a személyi sorselemekre alapozott jóslatnak viszont pszichikai beteljesítő természete van. Ez lebénítja a jóslást fogadó személy szabad akaratát és az önkéntelen cselekvések útján elindítja őt a jóslat beteljesítésének az irányába. Ezért nevezték az eredeti ezoterikus körökben a tényleges sorsismereti elemekre alapozott jóslás műveletét fekete mágiának.
Amennyiben metafizikai öntudatossággal nem rendelkező szám-misztikusok, az álomfejtők és a jóslásokkal nyerészkedő asztrológusok információit készpénznek vesszük, tehát amennyiben nem kauzálisan értelmezzük ezen őstudományok eredményeit és nem mint karma-oldáshoz szükséges önismereti, sors-beavatási rendszereket tanulmányozzuk azokat, fatális tévedéseknek és többé-kevésbé tudatos tévesztéseknek lehetünk az áldozatai, amelyek helyben tartanak, vagy hátravetnek, ahelyett, hogy szellemi fejlődésünkben és tökéletes önkifejezésünkben előre vinnének.
Ezek csak a Karmikus Út, vagyis a Fejlődési - Kiegyenlítődési Programunk egy részének a leírására alkalmasak, ami szükséges ugyan a tudatosodásunkhoz, de a Karma meghaladásához ismernünk kell a mágia törvényét és a mágia működési mechanizmusát. A használat által biztosított személyes tapasztalataink útján meg kell ismernünk az Imagináció erejét. Feltétlenül meg kell ismernünk az isteni teremtő erőnket magában hordozó tudattalanunknak a mágikus természetét, annak érdekében, hogy a látszólag irracionális sors-félelmeink elmúljanak. Több olyan spirituálisan felébredt szellemű ember él, aki rég meg kellett volna haljon a jóslásra használt, klasszikus asztrológia jelzései szerint, de még most is élnek és hathatósan hozzájárulnak az emberiség spirituális felszabadításához és felemelkedéséhez. Egy éberré és rugalmassá tisztított és spiritualizált elme semlegesíteni képes a rossznak mondott születési csillaggépekből kiolvasható jóslásokat. Az ilyen ember csak annyit kell mondjon: "Minden hamis prófécia a seholba kell hulljon, minden kauzális tévképzeten alapuló szellemi terv, amit nem az Én Atyám tervezett el a számomra, fel kell oldódjon és el kell tűnjön örökre.” „Általam csak a tökéletes megváltási eszme fog most és mindörökké megvalósulni." Az ember szabad akaratát arra kell felhasználja, hogy megerősítse és "láttamozza", illetve számba vegye és számon tartsa az Egyetemes Akarat megnyilvánulását. "Azt akarom megkapni és megélni, amit az Isteni akarat által meg kell kapnom és amit meg kell élnem a teljes éberségem, az egészségem és az erőnlétem megszerzése, illetve a személyi kiteljesedésem megvalósítása érdekében." Ugyanis az Isteni Akarat az, hogy minden ember számára megadasson szívének minden igaz (az egyetemes törvényekkel összhangban álló) vágya. Ezért az ember az akaratát arra kell használja, hogy zavarmentesen és tisztán tartsa a képzeletét. A tékozló fiú azt mondta, hogy "Felemelkedek és az Atyámhoz fogok menni." Igen gyakran az akarat és a szellemi éberség erőfeszítésébe kerül, hogy levessük az elődeink negatív babonáit, vagy a földhözragadt és halálra ítélt, kicsinyes gondolataink és sóvárgásaink burkát.

Az szilárd anyag határozott miatt korlátozónak látszó természetébe belebonyolódott és a csapongó érzelmek kábulatába szédült ember számára sokkal kényelmesebb és néha még élvezetet is, sőt, még kéjt is okozó lelki állapotot idéz a haragvás, a gyűlölet, a méreg, a, szeretteik, vagy a másoknak, esetleg saját maguknak is, az alacsonyrendű bántása. De ugyanúgy a félelem és a szorongás is, amit könnyebben átélhet az ostoba (Én is az voltam nagyon sokáig!) a szellemi tudásból eredő hitének, vagyis a spirituális éberségének a boldog fenntartása helyett. Ezért, megfelelő spirituális beavatás, vagyis a személyi horoszkópjából kiolvasható karma-oldási programja ismerete nélkül, mohó ifjúságában és élete első felében, az embernek a hite - lett légyen ő bármennyire is intelligens - nem más mint az akaratnak egy komoly erőpróbája. Amikor az ember a valós tényállásra végre ráébred, a szellem magára talál, kicsirázik, szárba szökken és megnövekedik, tágulni kezd benne. Akkor az ember a megnyílt szellemi értelmével felismeri, hogy minden olyan diszharmonikus fizikai állapot mint a betegség és a szegénység, minden fájdalmat, szenvedést és kárt okozó esemény, drámai, vagy tragikus élethelyzet, nehézség és minden szerencsétlen fordulat egy-egy belső, mentális diszharmóniának felel meg. Amennyiben az ember megbotlik, megtorpan és elesik, vagy lezuhan a fizikai, vagy a pszichika világban, tudnia kell, hogy csupán a saját korrupt, szellemtelen és öncélú élvezetkereső-, biztonság- és kényelemkereső tudatában torpan meg és ott zuhan le. Egyszer egy hallgatóm békésen sétált a város között, de gondolataiban igen kegyetlenül és szenvedélyesen kritizálta egy bizonyos népcsoport tagjait. Egyszer csak azon vette észre magát, hogy valami ártatlan hógolyózásba merült gyermekek egyszerre csak kivételesen őt kezdték dobálni jeges hógolyókkal, igen agresszíven. Ő azonnal észbe kapott és nem a gyermekeket ítélte el, hanem el kezdte áldani a korábbi gondolataiban még kritizált különleges életmódú személyeket.
A bölcsesség útjai azok az utak ugyanazok, mint amelyek az örömök forrásait felfakasztják és ennek minden ősvényét, vízfolyását békesség és beteljesülés kísérik. Amikor valaki egy kérelmet intézett az Egyetemes Léterők Ősforrásához, vagyis a benne levő Teremtőhöz, fel kell készüljön a meglepetésekre. Ilyenkor minden olyan dolog, amely a mi szemszögünkből nézve görbén jár, tulajdonképpen egyenesen halad, de mindez egy, a földhözragadt emberi logika számára felismerhetetlen emelt (isteni) logika szerint történik. Például, egy tanítvány azt a megerősítést mondta ki, hogy nem létezik veszteség az Isteni Elmében és ezért ő nem veszíthet el valamit, ami az övé, és ha látszólag el is veszíthet valamit, akkor azt, vagy annak a megfelelőjét vissza fogja kapni. Ez az ember néhány évvel azelőtt elveszített 2000 dollárt úgy, hogy kölcsönadta valakinek, aki közben elhalálozott és elmulasztotta megjegyezni a végrendeletében ezt az adósságát. Az emberünk úrrá lett az első felindultságán és mivel más lehetősége nem maradt, visszakérte az elvesztett értéket az Egyetemes Banktól. De arra is vigyázott, hogy megbocsásson és békében eleressze útjára az adósságát megadni, illetve hátrahagyni elfelejtő halott ember lelkét, mivel tudta, és ezt én is, számtalan esetben megtapasztaltam, hogy: a gyűlölet és a harag, vagy a neheztelés, de a kevélység, tehát az önhittség és a lenézés, és a hiúság miatti a sértettség is, bármire, vagy bárkire irányuljon is, lezárják és befalazzák, sőt: áthatolhatatlan vas-betonba öntik számunkra az Egyetemes nagy bank bejáratait. Sőt, még a szellőző nyílásait is! Emberünk is, a következő varázsigét mondta ki: " Megtagadom ezt a veszteséget, mert tudom, hogy nem létezik számomra veszteség az Egyetemes Elme szintjén és ezért nem veszíthetem el az én 2000 dolláromat, amely engem illet az Isteni Tőrvények alapján. Amikor egy ajtó bezáródik, mindig megnyílik egy másik ajtó a haragvását legyőzni és semlegesíteni képes hivő ember számára. A mi emberünk is egy olyan, az elején előnytelennek látszó, lakásszerződés végkielégítésének a rá vonatkozó illetményében részesült, amely alapján pontosan kétezer dolláros összeghez jutott anélkül, hogy ezért bármilyen erőfeszítést tett volna. Mindössze nem veszítette el spirituális éberségét és nem utasította vissza azt a lehetőséget, hogy a kétezer dollárhoz, amit más személyek kínáltak fel számára, hozzá jusson "érdemtelenül".
Amikor néhány évvel a hatvan éves korom betöltése után, a fogorvos szembesített azzal, hogy a felső fogsoromat jobb oldali részét már nem lehet tovább kezelni, mert már a megmaradt fogak gyökerei is kisorvadtak (Egy korábbi hiba miatt, amely során egy másik orvos alul kikandikáló vattát hagyott egy szemfogra épített hídnak az egyik lábát képező műanyag-korona alatt, amin keresztül és ami miatt az egész szemfogam valósággal elrothadt a szemfog alatt, és megoldásként egy, a felső baloldali fogsorból jobbra átnyúló bonyolult, nehezen karbantartható és drága szerkezetet ajánlott, vagy azt, hogy kihúzza az egészet és protézist készít, én az utóbbit választottam. Tudtam, hogy a fogaim romlását, valójában a skorpió-karmámból és a levegős Mérleg-karmámból eredő, mélyen rejtett agresszivitásom, vagyis a sorsra, tehát az Istenre való csendes neheztelésem okozta, a fogászati melléfogások ellenére és azokon túl is, tehát, hogy nincs amit a látszatokat őrizgessem tovább, jobb, ha a RADIKÁLIS MEGOLDÁST VÁLASZTOM, nem csak anyagi – technikai megoldásként, hanem ezzel egyszerre, és ez által rá kényszerítem magam, hogy spirituálisan is elfogadjam a gyökeres átváltozás szükségét. Igen ám, de ahogy a fogak el kezdtek hiányozni a számban, el kezdtem szomorúvá és melankolikussá válni és a küszöbön áll „öregségre” , majd a halálra gondolni. Ezzel a szembesüléssel, tehát sok öncsalástól és hiúságtól megszabadultam, de ezt is tudtam, hogy a csendes szomorúság, az agresszivitásnak a legmagasabb, spirituális, sőt: kauzális formája és, nem csak, hogy az életenergiámat szívja el, de az egész külső sors-rendszerem szintjén is pusztítóbb tud lenni, mint a Tornádó. Rá jöttem, hogy amennyiben nem akarok magamra betegséget és a családomra anyagi szűkséget, ne adj Isten, veszélyt hozni, ha erőltetve is, de azonnal át kell hangolnom magam Bolond – boldogságra. Egyenes vonalban gyalogolhattam a járdán a lakásunk fel, ezért nem kellett a forgalomra figyeljek és jól elmerülhettem a belső boldogságom sürgős előállításának az alkímiai műveletébe.
És akkor megvilágosodtam. Ti, hogy ez a boldogság immár nem lehet csak a hirtelen előállt veszélyes helyzetet is, hosszú távon esetleg könnyen beidézni képes szomorú lelki állapotom semlegesítése érdekében ideiglenesen magamra erőltetett állapot, hanem ennek tartósnak kell maradni, egész hátra levő életemben. Hiszen mi van, ha a felső fogaimat mind kihúzzák és attól kezdve, az eredeti rossz fogaimnál esetleg még jobban is mutató, fogsor-protézist kell majd viselnem? Semmi. Attól még a mindig négy gyermekes, boldog családapa maradok. Sőt, még annál is boldogabb, mivel a korábbinál nagyobb Bolond! Sőt, hogy ennek a belsővé váló boldogságnak, még fokozódnia kell és, lés…, és ha ezzel a fokozott boldogsággal megyek át majd a túlvilágra, akkor majd ott is boldog maradok, majd nem? Túlvilági protézissel, vagy anélkül, de boldog. Hát nem? És akkor ott, a Csíkszeredai Kossuth Lajos utcán, a szomorú november délutáni hangulat ellenére én nagyon boldoggá lettem – És azóta is az maradtam, a nagy lányomnak az anyjához való szökését követő két és fél – három hónap kivételével. -, hiszen felfedeztem a megváltás lényegét, magát a megváltást: Ti., azt, hogy amennyiben úgy van, ahogy azt évtizedek óta tudom és vallom, hogy tehát, a szellem teremti az anyagot és a szellem van mindenek előtt, akkor az van, amit a Véda mond, tehát, hogy csak addig van baj, amíg rá ébredek arra, hogy én vagyok maga az Ősi abszolút - boldogság megtestesülése. Ekkor, illetve ez után, ezt követően készítettem el azt a videó-felvételemet, aminek a címe az, hogy Boldogságra ítélve. És ekkor telefonált az egyik ismerős – barátom is, aki azóta közeli barátommá vált, hogy egy autót szándékozik nekem adni. Ez, eredetileg egy 5 személyes „rendes” autó volt, de amikor megértette, hogy ha már autóm lesz, akkor olyanra lenne szükségem, amelybe minden családtagom (Az összes gyermekem is) befér. Így változott át az Opel Aqila Opel Zafirává. Olyan autóvá, amilyet két évvel korábban a Korondi forgalmista rendőrök hívták fel a figyelmemet néhány évvel korábban, amikor rutinos általános vizsgálat céljából a Ladával megállítottak és miután annak minden lényegesen fontos műszaki funkcióját, meg a papírokat is rendben találtak, meg kérdezték, hogy jól megy-e még a Lada. Mondtam, hogy igen, meg vagyok vele elégedve, csak az a bajom vele, hogy sokat fogyaszt, és nem tudom egyszerre minden családtagomat beültetni. És ez nem volt elég, mert ugyanabban az időszakban egy régi horoszkóp-rendelőm is értesített, hogy egy számottevő összeget kíván küldeni nekem hálából, ami néhány hét múlva meg is történt. Utólag, a Medárda – lányomnak az anyjához való elszökését, követő krízis-időszaknak a közepén, ezeket a sors-helyzeteket elemezve a feleségemmel, akivel ugyanabban az időben kötöttünk házasságot amikor ezeket az ajándékokat kaptuk, elmondta, hogy abban az időszakban, megnyugodván, hogy nemsokára házastársakká válunk, ő is feladta minden ambícióját és félelmét, és abban az idősben sikerült a leges legnyugodtabbnak – lazábbnak - lennie.

Az embernek mindig el kell fogadnia azt, amit felkínálnak számára, amennyiben nem várnak el tőle azért cserében korrupt magatartást, vagy tisztességtelen ellenszolgálatot, mert mindannak ami felénk érkezik, spirituális információ-tartalma van, csak meg kell tudnunk kihámozni ennek az üzenetnek a megfelelő kauzális értelmét. Így cselekedve, mindig a Jézus tanításai szerint élve, mindent, ami a te felemelkedésedet, egészséges kiteljesedésedet és kreativitásosodat szolgálja, megkaphatsz az Isteni Igazság Hatalmas Raktárából. "Visszaszolgáltatom számodra mindazt, amit a sáskák elpusztítottak" - Persze, a sáskák nem mások mint a mi kétségeink, félelmeink, szorongásaink, irigységünk, hiuságunk, kishitűségünk, vak ambícióink, az abból adódó gyűlölködéseink, az aggodalmaink, a bánataink, a nosztalgiázásaink, az öncélú kritikáink. És a mi Felettes Énünkkel kapcsolatba lépett és megtisztult tudatunk az, aki a tudattalan teremtő hatalma által visszaszolgáltatja mindazt, amit sáskáinkkal valamikor megsemmisítettünk. Mert csak és csakis az embernek a hamis gondolatai - zavaros képzetei azok, amelyek megfosztják őt az isteni elsőszülötti jogától, isteni vagyonától. Ugyanis az isteni öntudattal rendelkező ember Ő maga az, aki a fejlődéshez és a harmóniához szükséges eszközöket az ideák világából megidézi és elővarázsolja saját magának és senki nem vesz el tőle soha semmit igazából, hanem ő az, aki ezektől az eszközöktől megfosztja magát kishitűségével, romboló és negatív mentalitásával.
Az ember azért jelent meg a teremtésben és azért van a földön, hogy a Lilith által okozott őskáoszt eloszlassa, hogy lényével és megváltotti sorsával bebizonyítsa Isten jelenlétét, és hogy az isteni igazság mellett tanúskodjék. És Isten jelenlétét az ember csakis úgy tudja bebizonyítani, ha bőséget teremt a hiány helyett és fényt a sötétség és igazságot a valótlanság helyett. Ezt bárki át vonatkoztathatja személyesen önmagára a következőképpen: „Azért létesültem meg a határtalan ősforrásból és azért születtem meg a földre, hogy itt egész lényem és egész sorsom által bebizonyítsam a bennem és az általam munkálkodó Teremtő-Magváltó jelenlétét és hogy lényemmel és jelenlétemmel a megvalósuló Isteni igazság mellett tanúskodjak. Ennek az isteni igazságnak a jelenlétét csak úgy tudom bebizonyítani, hogy szeretetemmel és a boldogságom mágikus erejével bőséget teremtek a hiány és a szűkösség helyett, szellememmel egészséget a zavar helyett és felelősségemmel fényt és igazságot a valótlanság és hálátlanság helyett.

"Bizonyítsd be most az igazamat mondta az Úr a sokaságnak, mert ha Én nem akarom megnyitni az ég ablakait, hogy rátok öntsem az áldást, az azért van mert nincs elég kamra a szívetekben és nincs elég asztal a lelketekben, hogy a bőség-adó áldásom javait maradéktalanul befogadjátok."

Amikor ezeket a sorokat végleges vizsgálat és javítás céljából újra olvastam, nyomban el is döntöttem, nem csak azt, hogy soha nem hagyom magam megingatni a hitemben, úgy és annyira, mint hetekkel azt követően, hogy a 18 éves lányom elszökött a sátrából, amelyben egyedül „lakott” és ezzel a családunkból is, hanem azt is, hogy a Nagy Egyetemes Szellemi Banktól ki igénylem az internetre ingyenesen feltöltött tanulmányaimnak és cikkeimnek a szerzőin díjait is, valamint a youtubre-ra feltöltött rengeteg videónak a díjait is, amiért szidnak az ismerősök, hogy miért nem spekulánsan töltöm fel, vagyis, és tehát úgy, hogy az az érdeklődő aki, azokat meg akarja nézni, valamilyen számomra bonyolultnak tűnő rendszerrel, a számlájáról át kelljen utalnia valamennyi olvasási díjat, valahova, ahonnan aztán az én számlámra valahogyan át kerül. És akinek nincs még ehhez elég pénze sem, nem, hogy számlája és elég ügyessége az ilyen átutalások végrehajtására (Nekem sem lenne..)? Sokkal egyszerűbb tehát az, hogy én is az egyetemes banktól kérjem ki mind a „műveimért” járó tiszteletdíjakat, mind a könyveim kiadásához szükséges hiteleket. - Ez aztán a Bolond – rangnak megfelelő, mágikus ügyintézés, nem?

HozzászólásokRinger Streaming Guardaserie

lebron shoes
balenciaga
ferragamo belt
nike epic react
coach outlet
longchamp
lacoste outlet
Kanye West shoes
michael kors
yeezy 700
reebok shoes
lebron 11
jordan retro 6
hermes bags
fila
asics shoes
birkin bag
mlb jerseys
golden goose
kd 10
yeezy boost 350 v2
nike jordans
stephen curry shoes
asics running shoes
coach handbags
kobe 9
yeezy boost 700
balenciaga sneakers
harden shoes
nike roshe run
coach outlet
hogan outlet
nike air force
nfl jerseys
golden goose
yeezy
hermes belts for men
jordan shoes
fila shoes
fila shoes
nike air max 2019
michael kors outlet
yeezy shoes
kd shoes
balenciaga
nike air max 270
yeezy boost 350 v2
lebron 15
cheap jordans
james harden shoes
polo ralph lauren
nmd
nike react
adidas gazelle
kobe 9
louboutin shoes uk
off white shoes
bape hoodie
air max
yeezy boost 350 v2
hermes handbags
iniki
jordan retro 12
timberland boots
lebron 15 shoes
nike cortez men
fila
balenciaga shoes
nike air max 2018
fila shoes
ferragamo belts
reebok outlet
valentino
paul george shoes
adidas shoes
coach outlet online
air force 1
yeezy
bape hoodie
jordan 12
yeezy boost 350 v2
yeezy boost
fitflops
goyard handbags
kyrie 5
adidas eqt
supreme hoodie
kobe sneakers
yeezy shoes
yeezys
michael kors purses
michael kors outlet
moncler outlet
nmd
nike kd 11
jordan shoes
ralph lauren uk
jordan 11
off white
hermes handbags for sale
curry 5
timberland outlet
christian louboutin
vans outlet
lacoste polo shirts
hermes handbags bag
adidas zx flux
kobe byrant shoes
ferragamo belts
adidas outlet online
air jordan
hermes belt
michael kors outlet
goyard bags
yeezy boost 350
curry 4 shoes
gucci belt
air jordan 13
off white clothing
kd 11 shoes
curry shoes
adidas pure boost
air max 2018
calvin klein outlet
balenciaga
jordan 4
adidas stan smith
hogan outlet online
moncler jacket
jordans
jordans
kevin durant shoes
mbt shoes outlet
kobe 11
lebron 16
retro jordans
fila sneakers
adidas shoes outlet
adidas tubular
westbrook shoes
rolex replica
nike epic react
golden goose outlet
curry 6
michael kors handbags
curry 4
supreme hoodie
longchamp bags
baseball jerseys
longchamp outlet
adidas eqt support
ralph lauren uk
fila shoes
lacoste polo
kyrie shoes
jimmy choo shoes
off white
adidas outlet
michael kors handbags
nba jerseys
coach factory outlet
yeezy boost 350
goyard
lacoste
longchamp handbags
nike sneakers for women
adidas yeezy
golden goose outlet
air jordan
cheap nba jerseys
kyrie 5
curry 6 shoes
off white x jordan 1
kyrie 5 shoes
kyrie irving shoes
adidas shoes online
jordan sneakers
yeezy shoes
coach outlet sale
pure boost
gucci belts
kd 11
yeezy boost
birkin bag
longchamp bags
golden goose sneakers
yeezy boost
air jordan
calvin klein outlet online
lacoste online shop
jordan 13
off white hoodie
air yeezy
cheap mlb jerseys
nike shox
balenciaga shoes
curry 6
nike air max 2017
cat boots
nike flyknit racer
adidas stan smith sneakers
michael kors handbags outlet
coach outlet
ultra boost
mbt shoes
golden goose
adidas yeezy
kyrie 5 shoes
chrome hearts online
off white shoes
hermes outlet online
yeezy shoes
kobe shoes
yeezys
michael kors outlet
nike air max 90
birkin bag
lebron 16 shoes
adidas nmd runner
canada goose
curry 5 shoes
nike shox for men
yeezy
golden goose outlet
hermes belt
birkin bag
fake rolex
adidas crazy explosive
coach outlet sale
michael kors uk
hermes belt
yeezy boost 500
jordan 11 retro
vapormax
nike cortez
jordan shoes
converse outlet store
cheap jordans
off white hoodie
red bottom heels
yeezy 500
coach outlet
kyrie 3
coach outlet online
curry 6 shoes
michael kors outlet
golden goose sneakers
golden goose
nike polo shirts
yeezy boost 350
canada goose jacket
adidas iniki
curry 4
nike sneakers
nike air huarache
michael kors outlet online
michael kors handbags
nike air max
nike sneakers for men
ysl handbags
lebron shoes
off white clothing
nike roshe
coach factory outlet
adidas yeezy boost
goyard bags
balenciaga triple s
nike react
moncler jackets
nike air max
nike huarache
yeezy shoes
cheap jordans
michael kors outlet
chrome hearts
cheap jordans
adidas stan smith shoes
valentino shoes
nfl store
adidas stan smith
retro jordans
adidas yeezy
golden goose sneakers
crazy explosive
balenciaga shoes
chrome hearts outlet
kobe 11
golden goose
nike air force 1
golden goose sneakers
hermes online shop
yeezy boost
nhl jerseys
fake rolex
yeezy boost 350 v2
cheap nba jerseys
off white jordan 1
air max 2019
michael kors
nike vapormax
kyrie 4 shoes
nike air max
russell westbrook shoes
nike basketball shoes
jordans
chrome hearts
kd shoes
chrome hearts
100% real jordans for cheap
adidas ultra
lebron 16
yeezy boost
fila
nike polo
nike hyperdunk
yeezy boost 350
red bottoms
yeezy boost 350
supreme clothing
kd 11
jordans
cheap nfl jerseys
air max 90
zx flux
air jordan 4
fitflops sale clearance
air jordans
kyrie 4
fake rolex watches
yeezy boost 350
lebron james shoes
curry 5
yeezy
nike flyknit
russell westbrook shoes
ferragamo belt
golden goose outlet
michael jordan shoes
goyard handbags
basketball shoes
offwhite
louboutin shoes
nike max
yeezy shoes
yeezy shoes
jordan retro
adidas tubular
michael kors factory outlet
nike air max
lebron 16
lebron 10
hermes handbags
adidas tubular shadow
off white
yeezy boost 350
fila
westbrook shoes
yeezy 500
off white clothing
curry 6 shoes
air max 270
yeezy boost 350
vans shoes
adidas superstars
kd shoes
adidas superstar
adidas nmd
jordan shoes
yeezy shoes
nike huarache
off white nike
adidas ultra boost
chrome hearts online
golden goose outlet
lacoste polo
yeezy boost
mbt shoes online
red bottom shoes
michael kors handbags
jordan shoes
michael kors handbags
nike foamposite
kate spade handbags
hermes birkin
cheap jordans
jordan 6
jordan shoes
adidas nmd
lebron 16 shoes
replica rolex
yeezy boost
adidas tubular
kobe shoes
nike lebron 16
kobe basketball shoes
yeezy boost 350 v2
moncler jackets
fila disruptor
yeezy boost 350
michael kors handbags
michael kors outlet online
ysl
nike shoes
longchamp handbags
curry 6
golden goose
caterpillar boots
michael kors outlet online
curry 4
converse outlet

qzyfffffodżywki na masę

canada goose jackets
coach outlet
mont blanc outlet
kate spade outlet
polo ralph lauren
canada goose outlet store
adidas yeezy
coach outlet online
coach outlet
pandora outlet
pandora outlet
ugg boots on sale
adidas yeezy shoes
longchamp handbags
pandora outlet
tory burch shoes
gucci outlet online
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren
ugg boots clearance
ralph lauren uk
cheap nfl jerseys
ugg boots
coach outlet
canada goose outlet
nike outlet
kate spade handbags
louis vuitton handbags
coach outlet
ultra boost
louis vuitton handbags
true religion outlet store
cheap air jordan
fred perry outlet
michael kors outlet
ralph lauren
pandora outlet online
cheap jerseys wholesale
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren outlet
polo ralph lauren
michael kors handbags outlet
michael kors outlet online
nike shoes
adidas outlet
pandora
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet
coach outlet
uggs outlet
michael kors outlet clearance
christian louboutin shoes
michael kors handbags
michael kors outlet
mulberry handbags
polo ralph lauren outlet
coach outlet online
pandora charms
giuseppe zanotti shoes
coach outlet
mbt outlet
coach outlet
ralph lauren outlet
polo ralph lauren
coach outlet online
coach factory outlet
christian louboutin shoes
mcm handbags
canada goose jackets
mont blanc pens
cheap oakley sunglasses
snapbacks wholesale
coach factory outlet
lacoste shirts
pandora rings
pandora charms
nmd adidas
coach outlet
pandora
clarks shoes
tory burch outlet online
canada goose jackets
polo outlet
kate spade outlet
coach outlet
air jordan retro
true religion jeans
nfl jerseys
nike shoes
cheap jordan shoes
christian louboutin
kate spade outlet
polo ralph lauren
christian louboutin sale
nike huarache
ralph lauren outlet
michael kors handbags clearance
canada goose outlet store
cheap air jordan
vans shoes
michael kors
pandora charms
fitflop sandals
nike shoes
michael kors outlet online
oakley sunglasses
fred perry polo shirts
polo outlet
giuseppe zanotti shoes
canada goose jackets
moncler outlet
pandora outlet online
michael kors outlet online
ugg outlet
cheap uggs
michael kors outlet
oakley sunglasses wholesale
nike outlet store
michael kors outlet
coach outlet
ugg outlet
kate spade outlet online
ralph lauren
canada goose jackets
polo ralph lauren shirts
michael kors handbags
michael kors uk
michael kors outlet
michael kors outlet online
longchamp handbags
true religion jeans
cheap oakley sunglasses
christian louboutin shoes
nfl jerseys
christian louboutin outlet
coach factory outlet
adidas outlet
polo outlet
pandora charms
mulberry outlet
pandora jewelry outlet
michael kors handbags
manolo blahnik outlet
ugg outlet online clearance
ralph lauren polo
pandora bracelet
true religion jeans sale
pandora charms sale clearance
pandora jewelry
polo ralph lauren
ralph lauren outlet
christian louboutin shoes
pandora outlet
louboutin outlet
michael kors outlet clearance
kobe shoes
supreme uk
kate spade handbags
ugg boots clearance
pandora jewelry outlet
supreme t shirts
pandora jewelry
coach outlet
polo ralph lauren
fred perry polo
cheap ugg boots
pandora charms
moncler jackets
polo ralph lauren outlet
ray ban sunglasses outlet
ray ban sunglasses outlet
cheap ray ban sunglasses
canada goose outlet store
ugg outlet
polo outlet stores
michael kors outlet clearance
ralph lauren polo shirts
nike air max
moncler jackets
polo ralph lauren
hermes belts
converse
kate spade outlet
rolex watches
nike outlet online
kate spade outlet online
coach outlet online
pandora charms
ferragamo shoes sale
mbt shoes
ray ban sunglasses
ugg boots on sale
uggs outlet
coach outlet
nike shoes outlet
polo outlet
tory burch sandals
coach outlet
canada goose outlet online
yaoxuemei20180525

 

wanglili258@hotmail.com

true religion outlet online
ray ban
fitflop sandals
true religion outlet
adidas yeezy shoes
ralph lauren shirts
pandora charms
nike shoes outlet
cheap jordans
canada goose
oakley sunglasses wholesale
kate spade outlet
cheap nhl jerseys
ugg outlet online
polo ralph lauren
adidas outlet store
kate spade outlet store
cheap uggs
ray ban sunglasses
nike shoes
michael kors outlet online
michael kors outlet online
coach outlet store online
longchamp outlet online
coach outlet online
polo ralph lauren outlet online
polo ralph lauren outlet
oakley sunglasses outlet
true religion jeans
michael kors outlet
mont blanc outlet
asics shoes
ralph lauren polo
coach outlet
ralph lauren uk
polo ralph lauren outlet online
oakley sunglasses
cheap jordan shoes
cheap jerseys
nike shoes for men
prada outlet
valentino outlet
michael kors handbags clearance
coach outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
asics running shoes
michael kors outlet
polo ralph lauren outlet online
valentino shoes
ralph lauren uk
hermes belts outlet
jordan retro
polo ralph lauren
kate spade handbags
mlb jerseys
oakley sunglasses wholesale
coach outlet store online
mont blanc pens
yeezy boost 350
true religion outlet
nike shoes on sale
lunette ray ban
ray ban sunglasses outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
polo outlet
fred perry
ralph lauren uk
fred perry outlet
pandora outlet
coach factory outlet
prada outlet store
ray ban sunglasses
coach factory outlet
lacoste outlet
true religion outlet
air jordan shoes
pandora outlet store
fitflop sale
giuseppe zanotti shoes
michael kors outlet online
hermes outlet
cheap nba jersey
cheap oakley sunglasses
ralph lauren uk
oakley sunglasses wholesale
pandora outlet online
adidas yeezy shoes
michael kors outlet clearance
canada goose outlet
michael kors handbags sale
coach outlet online
adidas yeezy boost
cheap jordan shoes
polo outlet
michael kors outlet online
coach factory outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
michael kors handbags
pandora jewelry
cheap mlb jerseys
michael kors outlet clearance
fitflops clearance
ralph lauren outlet
christian louboutin shoes
christian louboutin sale
pandora jewelry outlet
michael kors outlet clearance
cheap authentic nba jerseys
ralph lauren
ray ban sunglasses wholesale
ray ban sunglasses
nike shoes for women
cheap ugg boots
coach outlet
lebron shoes
canada goose jackets
vintage nhl jerseys
mont blanc
ray ban pas cher
canada goose
coach outlet
coach factory outlet
polo outlet
canada goose outlet store
ralph lauren polo
polo outlet
ray ban sunglasses
mlb jerseys wholesale
michael kors outlet online
nike outlet store
mont blanc outlet
mbt shoes
ralph lauren outlet
cheap nfl jerseys
oakley sunglasses
coach outlet online
cheap uggs
hermes birkin
ralph lauren
coach outlet
michael kors outlet online
polo ralph lauren
adidas outlet online
prada outlet store
michael kors outlet online
pandora jewelry
kate spade outlet online
nike outlet store
christian louboutin shoes
canada goose
coach factory outlet
polo shirts
michael kors outlet clearance
cheap ray bans sunglasses
polo shirts
nike air jordan 4
fitflop sandals
mont blanc
air jordan shoes
ralph lauren outlet
michael kors outlet
true religion outlet
oakley sunglasses
kate spade handbags
ralph lauren uk
coach outlet online
prada outlet online
coach outlet store online
ray ban sunglasses outlet
adidas outlet online
lacoste clothing
lacoste shoes
canada goose outlet
lacoste shirts
mulberry handbags
nba jersey
ralph lauren
valentino outlet
ralph lauren
cheap ray bans
nhl jerseys
oakley sunglasses
coach outlet
true religion jeans sale
valentino outlet store
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
ugg outlet
ralph lauren outlet
coach outlet store online
michael kors outlet online
adidas outlet
cheap nike shoes
polo ralph lauren pas cher
coach outlet online
cheap ugg boots
pandora charms
pandora rings
cheap jordans for sale
nfl jerseys
cheap oakley sunglasses
polo ralph lauren
ralph lauren pas cher
nike outlet store
oakley sunglasses
coach factory outlet
cheap ray ban sunglasses
mont blanc outlet
kate spade bags
asics outlet
michael kors outlet online
adidas yeezy shoes
mont blanc pens for sale
coach factory outlet
cheap jordans
mlb jerseys wholesale
coach factory outlet
mcm outlet
polo ralph lauren
ed hardy clothing
fred perry clothing
michael kors outlet
michael kors outlet online
pandora jewelry
giuseppe zanotti outlet
coach outlet online
cheap oakley sunglasses
coach outlet store online
fitflops sale
christian louboutin outlet
cheap oakley sunglasses
polo ralph lauren
cheap mlb jerseys
polo ralph lauren outlet
ralph lauren shirts
prada outlet
oakley sunglasses
cheap ugg boots
ugg boots
polo outlet
pandora jewelry
coach outlet
yeezy boost 350
ralph lauren polo shirts
christian louboutin outlet
coach factory outlet
coach outlet online
canada goose
ugg boots
kate spade handbags
nike outlet
coach outlet online
ralph lauren outlet
mlb jerseys
polo ralph lauren
michael kors outlet clearance
michael kors outlet
coach factory outlet
nike shoes
coach outlet
fitflops sale clearance
polo outlet
air jordan 4
canada goose outlet
air jordan shoes
coach factory outlet
pandora bracelet
michael kors outlet
polo ralph lauren outlet
ed hardy outlet
longchamp
adidas nmd r1
michael kors outlet
coach outlet
christian louboutin uk
coach outlet store online
nike trainers
canada goose outlet
christian louboutin shoes
coach factory outlet online
coach factory outlet
pandora bracelet
nike factory outlet
michael kors outlet
adidas outlet store
coach factory outlet online
coach outlet online
nike shoes for men
michael kors handbags
mbt outlet
coach outlet online
fred perry polo shirts
coach outlet
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet clearance
coach outlet online coach factory outlet
michael kors outlet
true religion jeans
ray ban sunglasses
air jordan 4 retro
michael kors outlet
canada goose jackets
coach factory outlet
oakley sunglasses wholesale
prada outlet stores
kate spade outlet online store
fred perry polo
mont blanc pens
oakley sunglasses wholesale
canada goose jackets
cheap mlb jerseys
mcm bag
nike outlet
polo ralph lauren
christian louboutin outlet
cheap ray ban sunglasses
canada goose jackets
christian louboutin
fitflops sale clearance
oakley sunglasses for men
michael kors outlet
true religion outlet store
michael kors outlet store
polo ralph lauren
mulberry uk
oakley sunglasses wholesale
cheap jerseys wholesale
adidas outlet
valentino outlet store
polo outlet
coach outlet clearance
mcm backpack
ralph lauren
ed hardy
nike shoes
polo outlet
longchamp outlet store
michael kors outlet online
fitflops sale clearance
michael kors outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses wholesale
adidas shoes
ralph lauren
christian louboutin sale
michael kors outlet
mont blanc pens
michael kors outlet clearance
oakley sunglasses
mulberry bags
adidas yeezy boost
true religion
giuseppe zanotti sneakers
mbt shoes
true religion outlet store
michael kors outlet online store
fred perry shirts
michael kors outlet online
ralph lauren uk
coach outlet online
lebron james shoes
ralph lauren uk
kate spade outlet store
mbt shoes outlet
adidas shoes for women
ralph lauren outlet
michael kors outlet clearance
canada goose outlet
christian louboutin shoes
ray ban sunglasses on sale
air jordan retro
michael kors outlet stores
polo ralph lauren outlet
nike outlet
mbt outlet
adidas shoes for men
nike outlet
ray bans sunglasses outlet
uggs outlet
kate spade bags
yeezy boost
adidas yeezy
kate spade purses
cheap oakley sunglasses
cheap jordans
polo ralph lauren
oakley sunglasses wholesale
longchamp outlet
canada goose jackets
yeezy shoes
nike shoes
oakley sunglasses
valentino shoes
puma shoes
nike outlet store
michael kors outlet online
oakley sunglasses wholesale
ugg outlet
michael kors outlet
ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet
adidas yeezy shoes
michael kors outlet clearance
cheap mbt shoes
michael kors handbags
cheap ray ban sunglasses
puma outlet
cheap ray ban sunglasses
cheap ray ban sunglasses
cheap jordans
nike shoes outlet
coach outlet store online
moncler outlet
ralph lauren uk
ray ban sunglasses
kate spade outlet
yeezy boost
michael kors outlet
nike shoes
michael kors handbags
michael kors outlet
adidas yeezy
nike outlet store
michael kors outlet
cheap jordans for sale
christian louboutin
polo ralph lauren
lacoste polo
mont blanc pens
ralph lauren outlet
polo ralph lauren
oakley sunglasses
fred perry clothing
coach outlet online
polo ralph lauren outlet
mlb jerseys
longchamp outlet
mont blanc outlet
longchamp handbags
fred perry polo
canada goose outlet
ralph lauren outlet
polo outlet
polo ralph lauren
hermes outlet
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet store
michael kors outlet clearance
michael kors outlet online
polo ralph lauren
ralph lauren
polo ralph lauren outlet online
michael kors outlet clearance
fred perry polo shirts
ralph lauren polo
michael kors outlet online
canada goose jackets
nike shoes
ray ban sunglasses
jordan retro shoes
yeezy boost 350 v2
true religion jeans
ralph lauren polo
ugg boots
coach outlet store online
canada goose
jordan shoes
pandora outlet
adidas nmd
michael kors
ray ban sunglasses for men
fitflops sale
canada goose
cheap oakley sunglasses
nike outlet
nike shoes
polo ralph lauren outlet online
coach outlet online
polo outlet
pandora jewelry sale
20170620wanglilichenlina20170614 michael kors

chenlina20170614
michael kors väska
thunder jerseys
coach factory outlet
louis vuitton outlet
ray ban sunglasses
toms outlet
mac cosmetics outlet
ralph lauren polo
rolex watch
michael kors outlet
beats by dre
michael kors outlet
louis vuitton outlet stores
michael kors handbags
oakley canada
michael kors uk
mbt shoes
clarks shoes
michael kors outlet
coach factory outlet
michael kors outlet
prada outlet
michael kors bags
prada bags
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
ralph lauren polo
coach outlet
vans shoes
michael kors handbags
coach factory outlet
michael kors canada
louis vuitton outlet
occhiali ray ban
nfl jerseys wholesale
adidas shoes
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags
coach factory outlet
borse louis vuitton
true religion sale
hermes belt
yeezy 350
burberry outlet
ray ban sunglasses
polo ralph lauren
cleveland cavaliers jerseys
michael kors handbags
cheap mlb jerseys
retro jordans
coach handbags
coach purses
christian louboutin
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
abercrombie and fitch
burberry outlet
warriors jerseys
jordan femme pas cher
michael kors outlet
ralph lauren outlet
cheap jerseys
adidas stan smith
burberry outlet
montre rolex
michael kors taschen
ralph lauren uk
rolex watches
adidas yeezy boost 350
ray ban solbriller
adidas stan smith
michael kors taschen
louis vuitton outlet
michael kors taschen
chelsea jersey
kate spade outlet
coach outlet
louboutin pas cher
nike outlet
christian louboutin uk
ray ban sunglasses uk
louis vuitton outlet
coach outlet
lunettes ray ban
ralph lauren outlet
polo ralph lauren
instyler max
nike football boots
louis vuitton outlet
knicks jerseys
polo ralph lauren
louis vuitton outlet
louis vuitton outlet
converse shoes
miami heat jerseys
ray ban canada
louis vuitton outlet stores
vikings jerseys
michael kors outlet
nike roshe run pas cher
coach factory outlet
adidas stan smith shoes
michael kors handbags
cheap basketball shoes
salvatore ferragamo
coach factory outlet
gucci outlet online
longchamp outlet
yeezy boost 350
new balance shoes
omega watches
vans shoes
pandora jewelry
christian louboutin sale
christian louboutin shoes
ray ban zonnebril
birkenstock outlet
michael kors canada
michael kors handbags
cheap nfl jerseys
jordan 8
michael kors väska
jordan 4
ray ban solglasögon
adidas yeezy boost 350 v2
coach outlet
michael kors veske
oakley sunglasses
longchamp pas cher
ugg outlet
adidas yeezy
prada sunglasses
bengals jerseys
adidas yeezy boost 350
timberland boots
chaussures christian louboutin
ralph lauren uk
oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet
timberland boots
coach outlet
hermes uk
scarpe hogan
vans store
michael kors taschen
fred perry outlet
nike outlet store
columbia sportswear
ugg boots
pandora charms
polo ralph lauren
coach outlet
Ugg støvler
hermes outlet
oakley store
timberland boots uk
lebron shoes
adidas nmd r1
kobe shoes
canada goose sale
mcm outlet
coach outlet
oakley sunglasses wholesale
air jordan 14
michael kors uk
toms outlet
true religion jeans
christian louboutin uk
kate spade outlet
tory burch outlet
adidas football boots
nike soccer shoes
pandora jewelry
ray ban sunglasses
coach outlet
rolex submariner
replica watches
replica rolex watches
ray ban sunglasses
rolex datejust
coach outlet canada
ray ban sunglasses
adidas soccer shoes
christian louboutin outlet
tory burch
ray ban wayfarer
michael kors handbags
gucci handbags
hermes handbags
louboutin outlet
polo ralph lauren
bulls jerseys
manolo blahnik
giuseppe zanotti
christian louboutin shoes
jordan 3
the north face
the north face
michael kors
timberland boots
sac louis vuitton
polo ralph lauren outlet
coach outlet
adidas outlet
gafas ray ban
polo ralph lauren outlet
christian louboutin uk
cheap snapbacks
ray ban sunglasses
burberry outlet online
michael kors outlet
nhl jerseys
kate spade
michael kors handbags
yeezy boost 350 v2
nfl jerseys cheap
ferragamo belt
canada goose jakke
coach factory outlet
cheap ray ban sunglasses
jordan 13
yeezy boost 350
pandora rings
toms wedges
louis vuitton belt
michael kors outlet
salomon shoes
asics shoes
nfl jerseys cheap
north face
clarks shoes
polo ralph lauren
michael kors
louis vuitton purses
mavericks jerseys
coach factory outlet
christian louboutin
adidas neo
spurs jerseys
louis vuitton handbags
yeezy 350
clarks outlet
kate spade outlet
michael kors uk
true religion outlet
patriots jerseys
michael jordan shoes
oakley sunglasses
kate spade outlet
louboutin pas cher
polo ralph lauren
michael kors outlet online
pandora jewelry
louis vuitton
adidas yeezy
louis vuitton outlet online
nike outlet
ralph lauren uk
michael kors handbags
michael kors handbags
sac longchamp
calvin klein jeans
columbia sportswear
ugg boots
jordan retro
oakley vault
seahawks jerseys
the north face
broncos jerseys
clippers jerseys
ray ban eyeglasses
rolex watches for sale
polo ralph lauren
coach outlet
converse shoes
vibram fivefingers
polo ralph lauren
burberry sale
kate spade handbags
prada outlet online
air max
fitflops outlet
christian louboutin shoes
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
nike outlet store
rolex watches
ralph lauren
beats by dr dre
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
fitflop sandals
retro jordans
ralph lauren
michael kors outlet
longchamp handbags
nike running
giuseppe zanotti shoes
polo ralph lauren
toms shoes
jordan 6
ralph lauren outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
coach factory outlet
oakley sunglasses
celine handbags
coach outlet
celine outlet
rolex datejust
nike air max pas cher
ed hardy clothing
timberland outlet
louis vuitton outlet
cheap jordan shoes
the north face jackets
moncler jacke
ray ban sunglasses
wizards jerseys
pittsburgh steelers jerseys
ralph lauren outlet
polo outlet
christian louboutin
michael kors taschen
kobe shoes
michael kors canada
ferragamo shoes
adidas nmd
christian louboutin outlet
adidas yeezy
tommy hilfiger outlet
michael kors tote
supra shoes
oakley sunglasses
fitflops sandals
asics shoes
burberry handbags
adidas yeezy
coach outlet
michael kors
louboutin shoes
michael kors outlet
cheap jordans
ralph lauren
nike outlet
ugg boots
manchester united jersey
coach factory outlet
michael kors handbags
air jordan
christian louboutin outlet
oakley vault
mcm outlet
columbia outlet
oakley sunglasses
mlb jerseys
michael kors outlet
under armour outlet
tory burch outlet
louis vuitton handbags
louis vuitton outlet
ray ban sunglasses
snapbacks wholesale
polo ralph lauren
gucci shoes
retro jordan shoes
fitflop sale
tory burch outlet
seahawks jerseys
kd shoes
boston celtics jerseys
yeezy 350
chenlina20170614hxy

HXY4.27
pandora outlet
cheap nike shoes
cheap football shirts
polo ralph lauren
ecco outlet
christian louboutin shoes
instyler ionic styler
fred perry polo shirts
true religion jeans
longchamp
longchamp outlet
links of london
cartier watches for sale
michael kors outlet
cheap ray bans
cheap ray bans
michael kors handbags clearance
ecco shoes
ferragamo outlet
michael kors outlet
tory burch outlet
oakley sunglasses
nike free 5
oakley sunglasses wholesale
coach factory outlet
nike outlet
gucci borse
ralph lauren pas cher
michael kors handbags outlet
pandora charms sale clearance
nike free running
coach factory outlet
lebron james shoes
christian louboutin outlet
prada shoes
true religion jeans
kate spade
hermes outlet store
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
coach outlet online
oakley sunglasses wholesale
lebron shoes
ralph lauren outlet
coach outlet store online
ray ban sunglasses
ralph lauren polo
ferragamo shoes
rolex watches
vans shoes
kate spade uk
oakley sunglasses
cheap jordans
christian louboutin sale
cheap oakley sunglasses
mlb jerseys
ferragamo shoes
burberry outlet store
coach outlet online
louis vuitton outlet
chrome hearts
los angeles lakers
cheap oakley sunglasses
montblanc pens
nike mercurial
gucci outlet online
nike shoes uk
louis vuitton borse
coach outlet
coach outlet store online
louis vuitton
coach outlet store online
longchamp outlet online
coach factory outlet
coach outlet online
cartier watches for sale
hermes birkin
louis vuitton
coach outlet online
michael kors outlet
coach factory outlet
coach outlet clearance
oakley sunglasses
gucci outlet
nike air huarache
hermes belt
nike roshe run
hermes outlet
mulberry uk
fitflops uk
coach outlet store online
coach outlet
fred perry polo
christian louboutin uk
swarovski outlet
michael kors outlet
michael kors outlet online
reebok shoes
coach outlet
cheap ray ban sunglasses
fitflops sale clearance
nike trainers
nike outlet store
louis vuitton bags
fitflops
coach outlet
polo ralph lauren
nike trainers
hollister uk
chrome hearts outlet
beats by dr dre
gucci bags
christian louboutin
louis vuitton
tory burch outlet
longchamp outlet
polo ralph lauren
oakley sunglasses wholesale
cheap jordans for sale
coach factory outlet
adidas uk store
cheap oakley sunglasses
nhl jerseys
coach outlet
rolex outlet
oakley sunglasses
lebron james shoes
tods outlet online
christian louboutin shoes
beats by dre
christian louboutin outlet
fitflops sale
ray ban wayfarer
oakley sunglasses wholesale
polo ralph lauren
longchamp handbags
coach outlet
mulberry bags
ralph lauren uk
louis vuitton outlet online
marc jacobs sale
cartier outlet
mulberry handbags
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
omega outlet
ralph lauren polo
coach outlet
swarovski jewellery
michael kors outlet
cheap jordans
ray ban sunglasses outlet
nike huarache
puma shoes
true religion outlet
rolex watches
louis vuitton outlet store
longchamp handbags
mbt shoes outlet
coach outlet online
michael kors outlet
michael kors uk
coach outlet store online
michael kors
coach outlet store online
air max 90
louis vuitton
gucci outlet online
beats by dr dre
ralph lauren polo shirts
michael kors outlet
cheap ray ban sunglasses
louis vuitton
kobe bryants shoes
louis vuitton outlet
polo ralph lauren
pandora charms
michael kors factory outlet
christian louboutin outlet
links of london jewellery
tory burch outlet online
cheap jordans
polo shirts
iphone case uk
bottega veneta outlet
mont blanc pens
louis vuitton outlet
michael kors
asics
thomas sabo charms
oakley sunglasses wholesale
coach outlet online
burberry outlet
michael kors outlet
louis vuitton outlet
ferragamo shoes
coach outlet store online
cheap jordans
true religion jeans
michael kors outlet clearance
camisetas futbol baratas
foamposite shoes
hollister clothing
coach outlet clearance
nike trainers uk
michael kors outlet clearance
polo outlet online
fitflops shoes
hollister clothing
fitflops shoes
christian louboutin shoes
adidas wings shoes
christian louboutin outlet
coach outlet online
coach outlet online
mcm backpack
louis vuitton handbags
nfl jerseys wholesale
louis vuitton
vans outlet
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
ferragamo outlet
nike air max
ralph lauren
fitflops sale clearance
rolex orologi
oakley sunglasses wholesale
true religion uk
true religion outlet
coach outlet online
hermes bags
ralph lauren
michael kors outlet
fitflops sale clearance
louis vuitton outlet
roshe run
polo outlet
coach outlet
longchamp handbags
michael kors handbags
salomon outlet
nike shoes
burberry canada
coach factory outlet
ray ban sunglasses
nike roshe one
swarovski crystal
borse gucci
cartier watches
coach outlet
polo ralph lauren outlet
hollister shirts
cheap soccer jerseys
coach outlet
cheap oakley sunglasses
coach outlet clearance
ralph lauren outlet
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
gucci outlet
mulberry handbags
beats by dre
ed hardy tshirts
reebok outlet store
birkenstock shoes
jordan shoes
michael kors uk
coach outlet store online
cheap oakley sunglasses
rolex watches outlet
fitflops sale clearance
michael kors outlet
coach outlet online coach factory outlet
nba jerseys
nike air max 2015
polo outlet
polo ralph lauren
prada outlet
pandora outlet
cheap jerseys wholesale
true religion outlet
coach outlet online
polo outlet
nike roshe run
louis vuitton handbags
tory burch outlet online
oakley sunglasses
valentino shoes
coach outlet online
coach outlet canada
ray bans
michael kors outlet clearance
michael kors factory outlet
basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes
coach outlet
louis vuitton outlet online
ralph lauren polo
reebok shoes
polo outlet
fitflops
oakley sunglasses
christian louboutin shoes
louis vuitton handbags
true religion outlet uk
jordan 4
beats headphones
coach outlet store online
cheap nhl jerseys
michael kors handbags
coach outlet store online
oakley sunglasses sale
ferragamo shoes sale
ray ban sunglasses
cartier outlet
fitflops sale clearance
gucci outlet online
swarovski outlet
mulberry outlet
louis vuitton handbags
adidas trainers
futbol baratas
ralph lauren outlet
tory burch outlet
coach outlet online
marc jacobs outlet
louis vuitton outlet clearance
louis vuitton outlet online
ferragamo outlet
oakley sunglasses wholesale
cheap oakley sunglasses
tory burch outlet online
coach outlet online
true religion jeans
ralph lauren outlet
christian louboutin outlet
oakley sunglasses
coach outlet
michael kors outlet
cheap ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
rolex watches,rolex replica watches,replica rolex watches,replica watches
kate spade handbags
coach outlet store online
giuseppe zanotti shoes
oakley sunglasses wholesale
cheap oakley sunglasses
ralph lauren uk
michael kors uk
cheap nfl jerseys
mulberry handbags
fitflops sale clearance
michael kors handbags
michael kors handbags
fitflops
coach outlet
oakley sunglasses
louis vuitton
coach outlet store
michael kors outlet
nike store
kate spade outlet
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
michael kors canada
coach outlet clearance
mulberry handbags
ralph lauren outlet
michael kors handbags
pandora jewelry
longchamp handbags
nike roshe run
ray ban sunglasses
thomas sabo
oakley sunglasses wholesale
tods outlet
louis vuitton outlet
ferragamo outlet
swarovski crystal
soccer jerseys
ferragamo shoes
oakley sunglasses wholesale
fitflops sale clearance
hollister clothing
instyler
ray-ban sunglasses
tory burch outlet
prada sunglasses for women
michael kors outlet
polo ralph lauren
coach outlet store online
true religion jeans
nike outlet store
ralph lauren polo
swarovski jewelry
coach factory outlet
nba jerseys wholesale
coach factory outlet
polo outlet
true religion outlet
coach factory outlet
michael kors canada
christian louboutin online
louis vuitton outlet
lacoste pas cher
christian louboutin outlet
air max 90
cheap nba jerseys
coach outlet online coach factory outlet
true religion canada
mulberry sale
nike outlet online
hollister clothing
cheap oakley sunglasses
kobe 9 elite
michael kors wallets for women
cartier watches
air max 90
oakley sunglasses sale
fitflops uk
cartier watches for women
basketball shoes
oakley sunglasses
hollister clothing
cleveland cavaliers jersey
coach outlet online
polo shirts
coach outlet online
beats by dre
louis vuitton
oakley sunglasses wholesale
longchamp outlet
kobe shoes
coach outlet store online
christian louboutin
ray ban sunglasses
soccer jerseys
michael kors outlet
michael kors outlet
mlb jerseys
louis vuitton
oakley sunglasses
nike trainers
cheap jordans free shipping
coach outlet online
michael kors outlet
bottega veneta outlet online
cheap oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
polo outlet stores
ralph lauren shirts
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ysl outlet online
mcm outlet
michael kors outlet clearance
nfl jerseys
cheap replica watches
ray ban sunglasses uk
true religion jeans
hermes belts
oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
yeezy boost
true religion jeans
herve leger dresses
burberry outlet store
rolex watches
michael kors outlet online
rolex watches,rolex watches,swiss watches,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex
gucci outlet
hollister shirts
los angeles lakers jerseys
nike outlet store online
oakley sunglasses
christian louboutin uk
burberry outlet sale
adidas nmd runner
cheap ray ban sunglasses
salomon shoes
adidas uk
rolex watches
yeezy boost 350
nike air huarache
mizuno running shoes
air max uk
polo outlet
omega watches
polo ralph lauren
oakley sunglasses wholesale
adidas wings
coach outlet
louis vuitton outlet
michael kors outlet
louis vuitton online
ray ban sunglasses uk
ralph lauren
mac cosmetics sale
mac cosmetics
chrome hearts
ferragamo shoes
ralph lauren polo
michael kors outlet online
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
new balance shoes
mbt shoes
nike store uk
polo ralph lauren outlet
coach handbags
christian louboutin shoes
louis vuitton outlet
coach outlet store online
michael kors outlet
supra shoes sale
yeezy boost 350
louis vuitton outlet stores
michael kors outlet
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
adidas nmd runner
replica watches
hollister
true religion jeans outlet
louis vuitton outlet clearance
coach outlet online
michael kors handbags
coach outlet store online
coach handbags outlet
coach outlet store online
pandora jewellery
prada outlet online
mont blanc outlet
michael kors outlet clearance
ralph lauren outlet
ray bans
michael kors outlet
tory burch outlet
coach outlet store online
ray ban sunglasses
football shirts
cartier watches
louis vuitton outlet
pandora outlet
mulberry handbags sale
new balance outlet
polo ralph lauren
polo ralph lauren outlet
prada sunglasses
true religion jeans
kd shoes
kobe shoes
gucci outlet
gucci outlet
giuseppe zanotti outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
louis vuitton handbags
cheap jordan shoes
ray ban sunglasses
coach outlet
coach outlet clearance
air force 1 shoes
swarovski crystal
mulberry bags
oakley sunglasses wholesale
polo outlet
louis vuitton uk
cazal sunglasses
chrome hearts outlet
ray ban sunglasses
cheap nfl jerseys
michael kors outlet clearance
polo outlet store
nike uk store
louis vuitton pas cher
coach outlet
michael kors outlet online
nike blazer pas cher
cheap oakley sunglasses
pandora jewelry
jordan shoes
cheap ray bans
mulberry outlet
ralph lauren uk
louis vuitton outlet
true religion outlet
longchamp outlet
air jordan 4
ed hardy clothing
cartier watches
adidas outlet store
snapbacks wholesale
juicy couture tracksuit
ralph lauren outlet
adidas shoes
ralph lauren outlet stores
coach outlet
louis vuitton handbags
nike air max 90
cheap ray ban sunglasses
michael kors factory outlet
coach factory outlet
nike foamposite
ralph lauren outlet
nfl jersey wholesale
coach outlet
air max 2015
mont blanc pens
cheap oakley sunglasses
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
yeezy boost
ralph lauren polo
coach factory outlet online
louis vuitton outlet online
ray ban sunglasses
swarovski crystal
michael kors
rolex watches
converse shoes
louis vuitton handbags
air max uk
coach outlet store online
michael kors outlet online
kevin durant shoes
gucci outlet online
oakley sunglasses
lebron shoes
gucci handbags
rolex watches for sale
michael kors outlet online
cheap oakley sunglasses
juicy couture outlet
swarovski outlet
louis vuitton
longchamp
reebok trainers
longchamp handbags
mulberry handbags sale
louis vuitton outlet
ray ban sunglasses
kate spade handbags
coach outlet
rolex uk
nba jerseys
michael kors outlet store
nike shoes
ray ban sunglasses
tory burch outlet online
ralph lauren outlet
valentino outlet
nike shoes
rolex watches
true religion jeans
oakley sunglasses
cheap oakley sunglasses
tory burch outlet stores
nike air force 1
coach outlet
swarovski crystal
ray ban sunglasses wholesale
christian louboutin
prada handbags
beats headphones
louis vuitton
coach outlet online
coach outlet
cheap ray ban sunglasses
mizuno shoes
true religion outlet
ralph lauren uk
louis vuitton
longchamp handbags
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
cazal outlet
replica watches
tory burch shoes
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
louis vuitton
michael kors outlet clearance
michael kors outlet online
cheap nba jerseys
jordan shoes
coach outlet online
cheap oakley sunglasses
iphone case
nike trainers
dior sunglasses
michael kors uk
swarovski uk
kobe bryant shoes
cheap mlb jerseys
coach factory outlet
ferragamo outlet
michael kors bags
michael kors handbags
coach factory outlet
coach outlet store online
polo outlet stores
cleveland cavaliers jerseys
oakley sunglasses
louis vuitton outlet
air max 90
polo outlet
mulberry bags
cheap mlb jerseys
oakley sunglasses
cartier watches
coach outlet
nike air max
michael kors outlet online
coach outlet online
louis vuitton
puma outlet
sac louis vuitton pas cher
michael kors handbags
nike store uk
mulberry handbags
fitflops
louis vuitton
cheap oakley sunglasses
louis vuitton outlet stores
cheap nfl jersey
longchamp
cheap nfl jerseys
louis vuitton outlet stores
ray-ban sunglasses
rolex watches
tory burch outlet online store
nike blazer pas cher
rolex outlet
hermes birkin bag
herve leger outlet
coach outlet store online
coach factory outlet
coach outlet online
true religion jeans
oakley sunglasses wholesale
converse shoes sale
cheap jordans
cheap ray bans
michael kors outlet stores
ralph lauren outlet
gucci site ufficiale
christian louboutin shoes
louis vuitton outlet
ysl outlet
ray ban sunglasses
pandora outlet
nike shoes for women
fitflops outlet
coach outlet
cheap jordans
michael kors handbags sale
michael kors
longchamp handbags
michael kors handbags
supra shoes
michael kors outlet online
true religion sale
louis vuitton outlet
true religion jeans
polo ralph lauren
borse louis vuitton
coach outlet online
louis vuitton outlet
birkenstock sandals
hollister clothing store
michael kors outlet
michael kors handbags
coach outlet
michael kors
polo ralph lauren outlet
ray ban sunglasses
adidas outlet
michael kors outlet online
cheap oakley sunglasses
ferragamo outlet
cheap jordan shoes
polo ralph lauren
lacoste polo shirts
coach outlet
burberry outlet
michael kors wallets
true religion jeans
hollister clothing
true religion outlet
adidas nmd
christian louboutin outlet
coach outlet online
coach outlet online
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet stores
nike roshe
nike soccer shoes
louis vuitton
polo ralph lauren
longchamp outlet
rolex watches
beats headphones
coach outlet online coach factory outlet
cheap ray ban sunglasses
pandora jewelry
prada outlet
louis vuitton outlet stores
ray-ban sunglasses
coach outlet online
coach outlet
burberry outlet
jerseys wholesale
ferragamo shoes
adidas nmd
polo ralph lauren
mulberry outlet,mulberry handbags outlet
polo ralph lauren
ray-ban sunglasses
asics,asics israel,asics shoes,asics running shoes,asics israel,asics gel,asics running,asics gel nimbus,asics gel kayano
oakley sunglasses sale
michael kors handbags
polo pas cher
tory burch outlet online
coach outlet
michael kors outlet online
ray ban sunglasses
true religion jeans
coach outlet online
coach outlet online
louis vuitton uk
oakley sunglasses
air max 90
burberry outlet
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
swarovski jewelry
coach outlet clearance
ray ban sunglasses
coach outlet
fitflops
coach outlet store online
polo ralph lauren
coach factory outlet
christian louboutin sale
christian louboutin shoes
ray bans
ferragamo shoes
kobe 9
swarovski crystal
ralph lauren
air max 90
oakley sunglasses
cheap jordan shoes
michael kors handbags
gucci outlet store
true religion jeans sale
air max 90
true religion uk
ralph lauren uk
coach outlet online
cheap oakley sunglasses
ray ban sunglasses
kate spade uk
hollister sale
polo outlet
hermes outlet
lacoste shirts
oakley sunglasses wholesale
true religion jeans
mulberry handbags
swarovski jewelry
louis vuitton outlet
cheap snapbacks
louis vuitton
nike huarache
christian louboutin
soccer jerseys wholesale
coach outlet
nike outlet store
coach outlet online
oakley sunglasses
oakley sunglasses
tory burch outlet
oakley sunglasses sale
coach outlet online
michael kors outlet
michael kors outlet online
rolex watches for sale
prada sneakersBottes Ugg Femme Pas

Bottes Ugg Femme Pas Cher
chaussure basket homme
Michael Kors
Air Jordan Retro Sale
Official Toms Shoes Outlet
scarpe nike
TOMS SHOES OUTLET
Pandora Official Website
pandora jewelry store
Jordan Sneakers For Sale
The official UGG
moncler outlet
Nike Air Damen
ADIDAS NMD SALE ON LINE
toms sale
Timberland Outlet
scarpe hogan outlet
Nike Air Pas Cher
nike schuhe günstig
Nike Air Sneakers
Discount TOMS
air force one pas cher
zapatos de futbol nike
nike air jordan pas cher
retro jordans for cheap
Air max levně
zapatillas running
nike tn pas cher
uggs for women
Toms Outlet Online
Air Max Kopen
reebok running shoes
coach factory outlet online
Boutique Ugg
Moncler Sale
abercrombie and fitch store
Adidas Neo Discount Sale
Yeezy Shoes Discount Marketplace
UGG BOOTS FOR WOMEN
Vans Black Sneakers
Jordan Store
prada outlet
nike joggesko
Air Nike
Yeezy Men
Nike Air 90
nfl store
zapatilla adidas
ugg factory outlet
nike jordan shoes
chaussure Nike homme
Coach Bags On Sale
nike air
nike mercurial soccer cleats
Jordan Schoenen
christian louboutin outlet
nike shoes
billige nike sko
official NHL jerseys
nike sneakers
Cheap Toms Shoes Outlet
Adidas Originals Stan Smith
Doudoune Moncler Site Officiel
religion store
Kobe Shoes Nike
Moncler Outlet Online
Ugg Pas Cher En France
ugg clearance
Canada Goose Womens Coats
new yeezy shoes
pandora beads
Doudoune Moncler Pas Cher
adidas outlet
Uggs For Cheap
toms shoes outlet
Pandora Store Sale
Chaussure Nike Air Max Pas Cher
Nike Air Women
Michael Kors Handbags Discount
pandora outlet store
cheap nike air max
Nike Pas Cher Femme
Soccer Boots Outlet nike
Original Ugg Boots
Yeezy Boost Sale Online
Boty Nike Air
Adidas Superstar Sale Online
Nike Air Huarache For Sale
Cheap Toms Outlet Store
Uggs Pas Cher Soldes
Nike Zapatos
Nike Online Store
Ugg Outlet Online Store
Nike Air Jordan 11
Moncler Jackets Discount Marketplace
ugg store
longchamp bags on sale
new pandora charms
zapatillas nike baratas
Boost Yeezy Sale On Line
uggs outlet
Nike Shox Cheap
Discount Air Max
adidas store
Pandora Store
Hogan Outlet
Descuentos Nike
Ray Ban Sunglasses Online
moncler jacket sale
Air Max Pas Cher
23 IS BACK Store
nike sb stefan janoski
Cheap Michael Kors
Air max dam
Adidas Superstar
Nike Soccer Cleats Boots
Scarpe Air Max
Nike Air Max Cheap
cheap uggs
louboutin heels
Canada Goose Outlet
hogan scontate
fitflops sale uk
nike sportschuhe
Hugo Boss Sale
Negozi Pandora
Doudoune Moncler Femme Pas Cher
Air Max Sneakers
Ray-Ban Official Discounted Site
günstige nike schuhe
Nike Store
Adidas Originals Superstar
huarache sneakers
goedkope nike air max
newest lebron shoes
suivre un envoi
botas de futbol
Adidas Shoes Discount Marketplace
Canada goose dam
new jordan releases
Nike Air Max Goedkoop
chaussures nike pas cher
Ray ban sale online
Ugg boots Sale
Stone Island Outlet
Nike Shoes Sale Store
canada goose jackets on sale
canada goose jacket outlet
Cheap Air Max Trainers
Moncler Outlet Store
Yeezy Black
nike air max running shoes
Pandora Store
Air Max Femme
womens nike air max
Nike Roshe Run Sale
Nike Shoes Discount Marketplace
TOMS OUTLET
vans shoe store
Ugg Pas Cher Femme
converse store
Jordan Shoes Air
Cheap Michael Kors Tote Bag
Michael Kors Outlet
cheap uggs for women
Canada Goose Outlet
Air Max 90
Oakley Sunglasses Cheap
Toms Factory Outlet
Nike Factory Store
TOMS For Sale
Nike Shox discount Sale

ypMs 2017.4.5