Kozma Szilárd: Az igazságért való harc TŰZÉNEK MÁGIKUS ÉRTELME, HATÁSA

Az alkímia TŰZ –elemének a metafizikai funkciója: a MEGVÁLTÁS, lehetővé tétele.

Az igazságért való harci alapállás útján járni azt is jelenti, hogy nem félni attól, hogy agresszívnek és zsarnoknak bélyegeznek, amikor nem hagyod, hogy előtted és jelenlétedben hazudozzanak és spekuláljanak és magukat önámítva, „érdekessé” és „izgalmassá” téve a korrupciót, azt elfogadható színekben tüntessék fel. Mert jól tudod, hogy milyen könnyen jutnak a rejtett agresszió és a zsarnokoskodás fogságába, a tömegesen félrevezetett személyek, vagyis a tömegek. Illetve azt, hogy a tömegek nevében fellépő és téged okító erkölcscsősz ámító - önámítók, előbb – utóbb megkísérelnének feletted és a szeretteik fölött uralkodni és ez által éppen saját magukkal (lelkiismeretükkel) is kibabrálni, hogyha nem lepleznéd le idejében a huncut, vagy a humánusan álságos, de a lét alapjainál álló teremtés és megváltás logikája szempontjából téves és vészes törekvéseiket. A harc útján járni azt jelenti hogy nem félni az igazság vállalásától, még akkor sem, ha az életedet fenyegetik, mert magtanultad azt, hogy az, ami az életedet ténylegesen fenyegetheti, az éppen az igazságnak az időbeni elárulása, a nem vállalása és megtagadása. Ezért attól sem kell félned, hogy harcos természetű személyként nem fogadnak el valamilyen számodra fontosnak vélt társaságban, közösségben, mert abban a társaságban és közösségben, ahol az igazság és a tiszta szeretett szelleme van jelen, egészen biztos, hogy elfogadnak. A harc útján járni ugyanis, éppen annak a gyakorlati ténynek a megtapasztalását jelenti, hogy igaz emberként és igazmondóként a legtöbben elfogadnak és tiszta szívből szeretnek, mert az alamizsna-osztó, úgy nevezett jó embert csak az egoista érdekeik miatt szeretik, az igaz embert viszont, azért mert az ő társaságában, nem fenyeget senkit az igazságtalanság pokla és a zsarnokság ördöge.
És végül a harc útja az igazi, ténylegesen jó írónak, vagy asztrológusnak az útja is, mert, hogyha mindazt, amit fent leírtam nem tartod be, és mint író, vagy mint asztrológus, te magad is meghasonlott életet folytatsz, azért, hogy meg ne bántsd a rokonaidat, az ismerőseidet, a férjedet, a feleségedet, a szeretődet, anyádat, apádat, vagy a rendelőidet (klienseidet), stb., akkor hogy a csodában tudnál igazat és helyeset mondani a hozzád eligazító bölcsességért, sorsfeltárásért és hosszú távon, a tárgyi valóság szintjén is jól látható, sőt: kitapinthatón érzékelhető(!) pozitív eredményeket: egészséget és nyugalmat hozó, mentő tanácsokért forduló személyeknek?

Egyébként a harcnak, jobban mondva az igazságért való harci bátorságnak, az öntisztító, illetve a lélek-tisztító minősége (spirituális funkciója és ereje) abból adódik, vagyis a fentiekre az, az egyszerű és logikus magyarázat, hogy lelkileg, de szellemileg is, akárcsak testileg, mindig forró helyzeteket és állapotokat, vagyis hevülést hoz létre. Azt viszont tudjuk elemi fizikából és vegytanból, hogy a meleg (a forró) levegő és víz, sőt: még az erősen forró és emiatt folyékony állapotba került földalatti ásványi anyagok is, alulról fel felé emelkednek, tehát a víz és a föld esetében is (Utóbbinál lásd a Vulkánokat), a magasabb, majd a legmagasabb helyek felé: a felszínre törnek. Azt is tudjuk viszont, hogy amennyiben az alulról jött hevülés – forróság, nem hatalmas mértékű, illetve ha az alsó - belső hevítés kevesebb ideig tart, a felemelkedő, felforrósodott anyag-molekulák, hőség és energetikai szempontokból kiegyenlítődnek a közvetlenül felettük található molekulákkal (anyagokkal), és ebben az esetben, nem kell tovább emelkedjenek.
Márpedig a Hermész Triszmegisztoszi világaxióma szerint, illetve az Egyetemes Analógia törvénye szerint, vagyis az alkímiai tükröződési törvény szerint, AMI LENT VAN UGYANAZ, MINT AMI FENT VAN ÉS AMI FENT VAN UGYANAZ, MINT AMI LENT VAN. (És: ami kint van, ugyanaz mint ami bent van, és ami bent van, ugyanaz, mint ami kint van!). Vagyis: ami számunkra kint, az anyagi természetben megtörténik, ugyanaz történik belül, az emberi természetben is! Tehát: a lélek tüze, vagyis az emberi szenvedély, éppen arra való, hogy mindazt, ami bent a lelkünkben még rejtetten (karmikus) tisztátalan állapotban található, a harci helyzetek által gerjesztett lelki tűzünk hatására a tudattalanunk sötét mélységeiből előbb kiemelkedjen és a tudatos, nappali éber tudatunknak a felszínére tudjon kerülni. Arra való tehát a harc, hogy „forró” helyzeteket hozzon létre, amelyben a lelkünk mélyén rejlő karmikus zavarainkat, a tudattalanunk le mélyebb és legsötétebb zugaiban rejlő, és addig elé még számunkra is rejtett negatív személyi tulajdonságainkat és késztetéseinket (Megható tudományos kifejezéssel: terheinket, vagyis: karma-szementünket és karam-mocskainkat, úgy mint a családi, a szociális, és főként a természeti környezetre, tehát a természeti jelenségekre, vagy a sorsra és a vallásosoknak az Istenre való nehezteléseinket, az azokkal szembeni gyarló és alantas ambícióinkat és beavatkozási és irányítási mániáinkat, a hatalmi mániáinkat, a rögeszméinket, a hűségre és elköteleződésre és az áldozat vállalásra való képtelenségünket, az hazudozásra és a korrupcióra való hajlamainkat, az öncélú szexuális kéjelgésekre és a párkapcsolati hűtlenkedésre való sóvárgásainkat) a felszínre hozza, annak érdekében, hogy azoktól megszabaduljunk, illetve, hogy azokat fel váltsuk a megfelelő pozitív tulajdonságokra.
A tűz és a harc tehát az egyetemes kiegyenlítődést, vagyis a megváltást és a megváltódást szolgálja. Azért hívják a keresztény misztikában tisztító-tűznek, és ezért tartották fontosnak régebb az igazságbak a tűzzel való kipróbálását (A tűz-próba) és azért tartja szükségesnek a Korán is a Dzsihad-ot, amit természetesen a primitív fanatikusok más népek és más vallású személyek legyilkolására való, vallásos buzdításként értelmeznek. Azért kell tehát a harci tűz- próbának magunkat alá vessük, hogy megpuhulhassunk, mint a fém, amelyből nem csak a harchoz szükséges kardot alakítottak a kovácsmesterek. A harci állapotban és helyzetben bennünk kigyúló tűz tehát, az egyetemes tűz-elemnek a megfelelője, aminek az örök-léte viszont a megváltás záloga és feltétele.