Lehner Zsuzsa által készített interjú az anyai ági női ősöktől öröklődő karmáról

Lehner Zsuzsa: Beszélgetés az anyai ági női ősöktől öröklődő karmikus (spirituális) sorsprogramokról,
Kozma Szilárd, Csíkszeredai karma-asztrológussal.

1) L.Zs: - Hol élsz és dolgozol? Mikor és hogyan kerültél kapcsolatba a metafizikával?
- Kozma Szilárd - Csíkszeredában, tehát a székelyföldön, a három kiskorú lányomat gondozva - nevelve élek és többnyire az otthonomban dolgozom. Bár az első vereses kötetemben is (Szabadnap, Kriterion kiadó 1981) találhatóak olyan versek, főként prózaversek, amelyek egyértelműen utalnak a metafizikai gondolkozási készségre. Mint tudatos törekvés és un. belső racionális megélés viszont, később jelentkezett a külső világnak a belső világommal való összekötésének az igénye és a Karate-val való találkozásom indított el tulajdonképpen a tudományos tájékozódáson alapuló belső megismerés útján. De ez is, csak időszakos törekvések és átélések formájában történt. Mint általam egyértelműen vállalandó tudatos eszmeiség, a Hamvas Béla életművével való találkozástól (1986) számítóm magam spirituális gondolkozónak, lét- és sorsfigyelőnek és integrációra, megváltásra törekvő személynek.
2) L.Zs. - Milyen út vezetett odáig, hogy főfoglalkozású asztrológus lettél?
Kozma Szilárd: Ami az asztrológiát illeti, amint az Erdélyi teoretikus törekvésekre és un. intellektuális gondolkozásra sajnos még ma is jellemző, én is lenéztem és elutasítottam ezt a tudományt, olyannyira, hogy a Hamvas Scentia Sacra-jaban máig aláhúzatlan az a fejezet, amely az Asztrológiáról szól (Az őshagyomány számbavétele), holott még a Hamvas Beavatási regényét, a Karnevált is, ceruzával, majd különböző színű golyóstollakkal a kezemben olvastam. Oly erős volt ez a tipikusan Erdélyi értelmiségi ostobaságom, hogy az elején, sehogy nem tudtam elképzelni, hogy egy ilyen nagy formátumú személyiség, mint Hamvas, „hogy a csudába dőlhet be ilyen primitív tévképzeteknek”? Mivel viszont a Hamvas metafizikai világ– és létszemléletnek többi részét a magaménak éreztem, azonnal elmentem egy román nyelvű előadássorozatra, amit metafizika címen tartott hetente városunkban, egy Bukaresti csoport. És tessék: itt is asztrológiáztak! Szerencsére a többi rész, annyira passzolt a Hamvasnál olvasottakkal, hogy maradtam, annak ellenére, hogy ez elején fárasztott, amikor asztrológiáról, „erről a primitív kóklerkedésről dumáltak”. Aztán a harmadik, vagy negyedik előadáson a Skorpió betegséghajlamainak a szellemi – lelki okairól tartott előadást egy komoly fiatalember, akinek gőze nem lehetett arról, hogy bennem azok a betegségek egytől egyig már léteztek (Végbélhurut, aranyér, prosztata- és húgyúti problémák, korábbi baleset nyomán visszamaradt here-fájdalom). És arról sem, hogy azokat a lelki „disznóságokat”, amelyeket a fiatalember a Skorpió negatív jellemzőiként felsorolt, mikor önkéntelenül, mikor már tudatosan is, én akkoriban és a múltban bizony elkövetgettem. Meg voltam tehát fogva. A szelíd hangú fiatalember, anélkül, hogy akarta volna, jól szájon verte az értelmiségi szkepticizmusomat. Előadás után, az utam egyenesen egy ismerős lányhoz vezetett, akinek emlékeztem, hogy a könyvespolcán áll a Baktay Ervinnek „A Csillagfejtés Könyve”. Ahogy beengedett a lakásba, egyenesen a könyvespolchoz mentem, kinyitottam a Baktay-t a Skorpiónál, és amint az ott leírtakat olvastam, majdnem elakadt a lélegzetem. Minthogyha a lelki beleimet fogta volna meg egy láthatatlan kéz és attól fogva kezdett volna el rángatni. Így dőlt le tehát az utolsó akadály is, a teljes metafizikai információ befogadása előtt, így ért véget az én, szerfölött értelmesnek és jogosnak vélt szkepticizmusom.
Kozma Szilárd A Bukarestieknél azonnal megrendeltem a horoszkópomat tehát. De a bajok csak ezután kezdődtek. A teljesen negatív Mars mellett, volt egy olyan elem abban a horoszkópban, amit Lilithnek neveztek, és aminek a Mérlegben való elhelyeződése kapcsán az volt leírva, hogy hajlamos vagyok a pedofiliára. Persze, meg akartam az illető asztrológust verni, de szerencsére, négy hétig mind más előadó jött Csíkszeredába, és addig nem csak az összes, akkoriban fellelhető és gyorsan megszerezhető, ide vonatkozó asztrológiai könyvnek a megfelelő részeit elolvastam, hanem a mélytudattalan szellemvilágomból is felbukkantak azok az emlék-képzetek és hangulatok, amelyek arra utaltak, hogy a rejtett hajlamokat illetően, a Bukaresti asztrológusnak mégiscsak igaza lehet. Később rá jöttem arra is, hogy ezek a rejtett karmikus determinációk, a magát 30 éves koráig, fizikai értelemben, szűzen megőrző édesanyámnak, milyen kegyetlen elfojtásaiból eredtek. Hát úgy lett belőlem karmikus - kauzális asztrológus, hogy be akartam „valakinek” bizonyítani, hogy az első horoszkópomban leírtak, mennyire nem felelnek meg a valóságnak és végül kénytelen voltam belátni, hogy mekkorát tévedtem!
3) L.Zs. - Mi az alapvető különbség az általad művelt asztrológia, és a szokványos, hagyományos asztrológusi megközelítés között?
Kozma Szilárd - Az, hogy én minden horoszkóp értelmezésénél a horoszkópházak által megtestesített konkrét gyakorlati életfeladatok megnevezése - értelmezése mellett, az illető személynek a sorsképletéből kiolvasható egyéni spirituális rendeltetéséből indulok ki, és mindig ebből, a sajátosan egyéni fejlődési feladatkör szemszögből értelmezem az egész képletet. Ez a személyes rendeltetési logika, ugyanakkor az általános emberi lét, és még tovább: az egyetemes létezés, vagyis az ősteremtés céljának és rendeltetésének (Ennek az egyetemes lét-logikának) megfelelő őselvnek - A Lilith gyűjtőnéven ismert őskáosz-keltő, teremtés előtti boldogság-képzetektől való megszabadulás elvének -, vagyis az abszolút lét önmegmentési céljának: a megváltás logikájának van alárendelve. – De nem kell attól megijedni, hogy ez valamilyen elvont és steril eszme-rendszerek spekulatív szajkózásához, illetve azoknak az önkényes alkalmazását jelenti! Sőt: olyan hétköznapi és egyszerű logika természetességéről és abszolút elfogadhatóságáról van szó, mint pl. az, hogy egy sorsproblémát nem úgy oldunk fel, ha kikerüljük azt, hanem úgy, hogy teljes felelősséggel és odaadással felvállaljuk és belevágunk annak a megoldásába. Vagy, mint az például, hogy létezik egy egyetemes erkölcsi alap, amiért a székely hagyomány (erkölcs) azt tartja, hogy „Egy gyermek nem gyermek, két gyermek is alig gyermek, három gyermek, már kezd gyermek lenni”. A Teremtés törvénye és a teremtés ősereje, ugyanis, amit az asztrológiában konkrétan (természeti szinten) a Hold képvisel, és spirituális (képzeleti) szinten, többek között, a Neptunusz is megtestesít, nem ismeri az egy utód (egyke gyermek) képzetét, hanem csak az utódok képzetét, vagyis a többes számú gyermek képzetét. Lehetetlen tehát egy teljesen negatív Hold által megtestesített magzat- és gyermek ellenes, illetve anyaság ellenes, vagy apaság ellenes karmikus programot feloldani úgy, hogy mindössze egyetlen egy gyermekben: „A gyermekben” és nem gyermekekben (több gyermekben, többes számú fogalomban és képzetekben tehát!) gondolkozunk és képzelgünk. Hát ilyen, majdhogynem paraszti alapszintű logikai látásmódhoz vezet az egyetemes teremtés és a megváltás logikájának az asztrológiai aspektusokra való analogikus vonatkoztatása…

4) Elemzéseidben különös hangsúlyt fektetsz a Lilith és a Sárkányfarok, vagyis a Leszálló Holdcsomópont radix-beli elhelyezkedésére. Mi ennek a magyarázata? Mit jelent és mit mutat meg egyáltalán a Lilith és a Sárkányfarok?

Kozma Szilárd - A sorsképletben a két karmikus pont (A Lilith és a Sárkányfarok), az életünk értelmét és célját meghatározó személyi rendeltetésünk jellegét, vagyis, a beteljesítendő – felvállalandó, személyi rendeltetésünk karakterét meghatározó, negatív karmikus csomagjaink jellegét, spirituális színezetét jelzi! Magyarul azt, hogy tulajdonképpen milyen jellegzetes életköri feladattal, illetve milyen feloldandó és meghaladandó önkéntelen és öntudatlan negatív (egység és harmónia-ellenes) karmikus programokkal születtünk a világra. Az asztrológiai Karmikus pontok megmutatják tehát, hogy személyesen egy bizonyos személy, miért hajlamos öncélú ambíciók szerint élni, és milyen fajta délibábokat akar önkéntelenül kergetni, hogyha kell egy életen át, amennyiben éppen meg nem hal idejekorán, mint pl. az én volt osztálytársaimnak az egy negyede. Illetve, hogy a sorsképletünkben kiolvasható negatív determinációk ismeretének a hiányában, miért és mitől szenvedünk, mondhatni, teljesen potyára és miért betegszünk meg, ugyancsak teljesen feleslegesen? A fent említett ősi létlogika alapján ugyanis, azoknak az „irtózatosan fontosnak” tűnő életcéloknak a hetven százaléka, amiket az ember, vallásoktól és politikai ideológiáktól függetlenül, nagy odaadással kerget nyugdíjas koráig, és, ha még bírja, azután is, teljesen érvénytelen és fölösleges, húsz százaléka viszont egyéni szinten tévút. Ezek szerint a mai emberi tevékenységeknek és törekvéseinknek, vagyis azoknak az élet-ideáloknak, amelyeknek a megvalósulásáért sokszor az életünket is kockázatjuk és nem csak, gyötörjük és emésszük (Ismételten mondom: teljesen potyára!) az egészségünket, mindössze a 10 százaléka értelmeződik helyesnek a lét és az élet alapfunkciója és rendeltetése szempontjából. És viszont: olyan elemi életfeladatokat és tevékenységeket, célokat, amelyek nem csak a mi személyes üdvösségünket – és ez által a tényleges „boldogulásunkat”, vagyis a harmóniánkat: egészségünket és boldogságunkat szolgálná, sok esetben bika makacssággal elutasítjuk és néha még ellenségesen is, elhárítunk. Jobb esetben, széles ívben kikerüljük azokat, mivel kényelmetlennek, vagy egyenesen „lealacsonyítónak”, nem hozzánk méltónak, sőt: „nem eléggé spirituálisnak” érezzük. (Pl. manapság a családanyai, családapai szerepköröket...) Holott egyáltalán nem azok! A legtöbbünknek egyenesen lehetetlen ezek nélkül az általános emberi életkörök betöltése nélkül, bármiféle spirituális értelemben vett fejlődés, és beteljesülés.
Kozma Szilárd - Teljesen téves tehát az a jellegzetesen nyugati életképzet, hogy azért születünk meg, hogy itt valami nagy un. önmegvalósításokat vigyünk végbe, hogy valami, a világ által még sosem látott és hallott Bábel tornyokat (rendkívüli életműveket) építgessünk és ez által ráadásként, csak úgy, mellékesen, még számtalan állat- és növényfajokat irtsunk ki és tegyünk tönkre helyrehozhatatlanul. – És mindezt csak azért, hogy a végén mindebbe bele betegedjünk, és gyógyszer- és orvos-függőkként szenvedjünk ostobán sok éven át, amíg a halál el nem visz. Az embernek, mint Isten földi megtestesülésének, egészen más életfeladatai lennének és egészen másképp: természetesebben és utolsó napjaiig egészségben kellene, hogy éljen. – Hogy a tényleges és folytonos belső boldogság-állapotának a megszerzési lehetőségéről és kötelességéről ne is beszéljek!
5) L.Zs. - Mi az Ascendens jelentősége az életünkben, sorsunkban? Van-e szerepe a személyiségünk jellegében?
Kozma Szilárd : Nagyon jó kérdés! Többek között ez az egyik legnagyobb tévedések helye az asztrológiában! Az Ascendens ugyanis – ami úgy-e mindössze egy virtuális pont a képletben – semmi esetre sem jelenthet és jelölhet velünk született, un. nyers természeti tulajdonságokat, képességeket, stb. Az a konstelláció ugyanis, amelyben megjelenik az Ascendensünk, a távlati gondolkozási képességünk és képzeletünk spirituális színezetét, a hosszú távú felnőtti (érett!) életstratégiákban gondolkozni és tervezni – cselekedni képes személyiségünk szellemi színezetét jelöli meg, és nem velünk született nyers tulajdonságokat, képességeket! Ezek a képességek mindössze, mint lehetőség-csírák, mint személyi potencialitások léteznek a spirituális-energetikai (egységes) struktúránkban, misztikus kifejezéssel: az auránkban. Ezek a csíra-képességek, csak akkor válhatnak pl. sors-idéző képességekké, ha tudatos törekvések útján (Tudatos egyéni mentalitássá tett, megfelelő tudatos viselkedés útján) azokat szárba szökkentjük és kibontakoztatjuk, meghatározó mentalitásunkká, személyi karakterjegyünkké tesszük. Ekkor viszont tényleg nagy hatást (Mágikus erejű, pozitív visszahatást!) gyakorolnak nem csak az öntudatunkra – önérzetünkre és ez által, az egész személyiségünkre, hanem a sorsunk további alakulására is. De vigyázat: mindez csak akkor és abban az esetben lehetséges, ha tudatos törekvések útján, ez, a bennünk születésünktől fogva lapuló „lehetőség” fel van ébresztve és ki van fejlesztve!
Kozma Szilárd. Ezek az un. Ascendensi tulajdonságok viszont, nem olyan pszicho-mágikus módszerek segítségével, jellegzetesen nyugati koncepciók szerinti kitenyésztett „életnyerő” képességeket jelentenek, mint amilyeneket „Az erő benned van”, „A jövő a tied”, „Fejleszd ki a benned szunnyadó, ilyen meg olyan tulajdonságodat és gazdag leszel” szerű tulajdonságok, amelyekre mindenféle személyi kapcsolatokra épített piramis-játék, vagy piramis rendszerre felépített kereskedelmi hálózat-építés ideológia épül, és amely erőltetett tulajdonságok káros hatása és visszahatása a személyiség arányos és természeti fejlődésére felmérhetetlen! Ezek csakugyan bennünk létező potencialitások, amelyek éppenséggel a kreatív és harmonikus sors-beteljesítésünket, és végső soron a Sárkányfej által jelzett, szellemi értelemben vett egészség-boldogsági állapotunk elérését szolgál(hat)ják! Sokakat az téveszt meg, hogy ugyanabba a konstellációba, ahova valakinek az Ascendense esik, bekerül egy-két, sőt: néha három, vagy akár négy bolygó is, vagy az egyik karmikus pont, és akkor tényleg: úgy néz ki, minthogyha az illető személy rendelkezne már születésétől fogva az illető Konstellációra jellemző tulajdonságokkal. De ezek, vagy karmikus meghatározódások (Lilith, Sárkányfarok esete), vagy olyan nyers tulajdonságok, amelyeket a bolygóknak az illető konstellációban való helyzete jelöl. Sok olyan jósló asztrológus, aki ignorálja a karmikus pontok jelentőségét (Hiszen neki lehetőleg inkább pozitív jóslási elemekre van szüksége!) jól látván, hogy egy – egy magában álló Nap a képletben, milyen kevés személyi tulajdonságot jelöl, el kezdett mostanában az Ascendensre is heti és havi prognózisokat adni, ami, amellett, hogy a fentiek értelmében teljességgel félrevezető, még jobban szélesíti az asztrológia hitelessége körül lengedező szkeptikus tévképzeteket.
6) L.Zs. - Lehetséges-e az ember múltjára, karmájára vonatkozó hiteles megállapításokat tenni a születési képlet alapján?
Kozma Szilárd Igen, lehetséges. Máskülönben nem is lehetne hiteles sors-program feltárásokat végezni és tényleges pozitív változtatásokat elérni. Ezek nélkül nem is érthető a képletekből kiolvasható fejlődési – kiegyenlítődési sorsprogramok, sajátos belső logikája, egyéni jellege.
7) Levonhatók-e következtetések a jövő várható eseményeire, tendenciáira vonatkozóan a horoszkópból?
Kozma Szilárd Levonhatóak, de a két ezer évvel elhangzott keresztényi intés nyomán, miszerint, „Aki meg akarja nyerni az életét, elveszti azt..” nem tartom értelmes munkának, ilyesmivel foglalkozni. Amennyiben tehát a jóslási lehetőségre vonatkozik a kérdésed: a belső fejlődés szükségét ignoráló, felébredni nem akaró, „bolygó”- személyek számára, esetleg óra pontossággal is meg lehet jósolni bizonyos események bekövetkezését. Ezzel viszont, amennyiben komolyan tesz ilyet valaki, elveszi az illető személy elől a változás – változtatás lehetőségét, vagyis a fejlődés lehetőségét. Hiszen, akár a jóslás beváltása irányába indulna el valaki, akár annak a minden áron való megelőzésének ás kikerülésének az irányába, lebénítja a szabad akaratát. Ez a fajta „segítség-nyújtás” tehát, nem más, mint közönséges fekete mágia. Amennyiben viszont nem ennyire vészesen komoly a játék (Pl. lapokban megjelenő napi, vagy heti horoszkópozások), akkor egyszerű kóklerkedés. Jobb esetben olcsó szórakozás, ne mondjuk ki, hogy milyen gyerekeknek.
7) Mi a jelentősége a horoszkóp elemzésének személyiségünk fejlesztése szempontjából?
Kozma Szilárd - Erre a kérdésre nem válaszolhatok mást, mint azt, hogy felmérhetetlen a jelentősége! E nélkül, spirituális és kauzális értelemben legalább is (Vagyis a lét és az élet rendeltetése szempontjából…), nem is létezik tényleges és lényeges fejlődés, egészséges és ténylegesen boldog élet. Hiszen egyetlen más szellemtudomány sem képes ennyire személyre szabottan, kimutatni és megnevezni azokat az egyén által felvállalandó, konkrét életfeladatokat, azokat a felelősséggel bejárandó életköröket, amely életterületeken azokkal a sorsproblémákkal és sorserőkkel kényszerül előbb közvetlen kapcsolatba, majd harmóniába kerülni valaki, amelyek kifejleszthetik benne azokat a képességeket, amelyek segítségével a sorsnehézségeit és a betegségeit okozó önkéntelen és öntudatlan (negatív!) karmikus késztetéseit feloldhatja és meghaladhatja, a hibás személyi imaginációját kicserélheti. A horoszkópomból kiolvasható karmám és az azt feloldani hivatott életfeladatok megismerése és felvállalása nélkül, rég a túlvilágra távoztam volna dolgavégezetlenül (idejekorán!), mint a fent említett osztálytársaim. Ehelyett, megírtam egy 800 oldalas szépirodalmi regény mellett, és egy 500 oldalas napló-regény mellett, számtalan megjelent és még megjelenésre váró tanulmányt, karate mesteri fokozatot értem el és versenyzések mellett, gyarapítottam a tudásomat és, ami a legfontosabb: négy gyermekes családapa lettem.

Kozma Szilárd Amennyiben tehát nem dolgozhattam volna eleget a tizenhat évvel ezelőtt megesett feltárásokat követő újabb felismerések segítségével a „rettenetes” skorpiói természetemen, most nem, hogy idegösszeroppanást kellene kapnom, hanem minimum prosztata- és végbélrákot kellene gyártanom, kétségbeesett féltékenységemben és megbocsátási – elbocsátási képtelenségemben, miután 10 éves házasság után, a feleségem extatikus szerelembe esett egy interneten megismert amerikai misztikus fiatalemberrel, majd elköltőzött az édesanyjához a legkisebb (2 éves) gyermekünkkel. De a Mérlegben álló Lilithnek, és a teljesen negatív Skorpió-Vénuszomnak megfelelően is, jajveszékelnem kellene, és kétségbe esnem, és újra veseköveket gyártanom, stb. Ehelyett, zökkenőmentesen folytatom a munkámat (Többek között a kiadás előtt álló regényem második könyvének az utolsó korrektúráját.), és gondozom – nevelem a rám maradt három lányunkat. Lehet, hogy ebben senki nem lát különösebb fejlődést, de én, aki, ha nem is azonnal, de néhány hónapra rá, a korházi kezelések szükségéig betegítettem magam minden egyes szerelmi – élettársi elválást követően, a mai derűs rációmat és életkedvemet, felmérhetetlen fejlődésként könyvelem el.
9) Fontos felfedezésed, hogy sorsunkat jelentősen befolyásolják az anyai ágon öröklődő spirituális programok. Mi ennek az öröklődésnek a magyarázata, és melyek a leggyakrabban előforduló, legtöbb problémát okozó örökletes programok:
Kozma Szilárd - A spirituális és kauzális (teremtéstani) ok-okozati összefüggések rendszerét itt nem tudom elmondani, mivel azt a hosszú tanulmányaimban sem tudtam egészen kimeríteni. Az asztrológia viszont nem ad magyarázatot, csak észleli és leírja a különböző családi egységekhez tartozó generációk horoszkópjai közötti félreérthetetlen és félremagyarázhatatlan összefüggéseket. Inkább a fizikai – biológiai okokat és magyarázatokat mondanám el, amiket azt követően találtam meg, hogy a családon belüli, egymást követő generációk tagjainak a horoszkópja által is tartalmazott, kauzális sorstörténeti összefüggéseket felfedeztem, megelégedvén azzal a spirituális indoklással, hogy az ember, az un. istenhasonlósága folytán rendelkezik bizonyos mértékű mágikus erejű, teremtőképzelettel, és, hogy a nők spontán (önkéntelen és öntudatlan) mágikus teremtőereje felmérhetetlenül nagyobb, mint a férfiaké! Az viszont tény, hogy a legtöbb esetben szégyenletes bevallani magunknak, a „szerzőséget”.
Kezdjük azzal a biológiai ténnyel, amiről mindenki tud: nem az apa szervezete biztosítja a magzatok számára a fejlődéshez szükséges anyagokat, hanem az anya szervezete. Misztikusan szólva, nem az apa aurájában fejlődik a magzat, hanem az anya aurájában, tehát nem az apa idea- gondolat és érzésvilága fonja át azt és biztosítja a spirituális életalapot a magzat számára, hanem az anyáé. De ez a letagadhatatlan tény a legkevesebb, azon ok – okozati összefüggések rendjében, miszerint a generációk közötti összefüggéseket biztosító spirituális memóriánk, nem az apai ágon örölődik, illetve, hogy az utóbbi örökségnek, ha létezik egyáltalán, igen kevés a jelentősége. Mivel a női petesejt, nem csak hogy kb. százszor nagyobb az őket megtermékenyítő férfi ivarsejteknél, hanem százszor összetettebb struktúrával is rendelkezik. Hiába tehát, hogy a magzatok genetikai kódrendszerének a megoszlása majdnem ötven százalékos az anya és az apa között, mivel léteznek a géneknél sokkal finomabb információ-rendszerek is, mind az anyai állandóságot megtestesítő petesejtekben, mind a folyamatosan kicserélődő ivarsejtekben. És ezek a géneknél is finomabb karakterjegyeket adó élet-kódok, a petesejtekben nem csak nagyobb mennyiségben vannak jelen, de úgymond felsőbbrendűen strukturáltak is. Ha ezt megérettük, lépjünk tovább:
Kozma Szilárd Miközben a férfi ivarsejtek milliói termelődnek és teljesen cserélődnek, majdhogynem folytonosan, minden un. sperma-kilövellés után, a női petesejtek már a lány-magzatok petefészkében létrejönnek és kialakulnak és a lány gyermekek születése után, számbelileg nem növekednek! Vagyis, az a petesejt, amiből én lettem, már készen állt az édesanyám petefészkében, amikor az még magzatként létezett az anyai nagyanyám méhében! – És ez így megy végig, folytonosság-szakadás nélkül generációról generációra, az anyáktól a lány utódokon át addig, amíg a fiú utódokban az örökség meg nem szakad! A sorsunk spirituális matricáit tehát az anyai ági női őseinknél kell keresnünk, mert az apák spirituális motívumai, csak és csakis a rezonancia (hangoltság) és a vonzás törvénye alapján jöhet számításba. Magyarán: ha van is közös vonás a saját karmánk, és az apai karma között, az csakis azért lehetséges, mert az anya nem véletlenül került olyan sorsdöntő helyzetbe az apával, hogy abból közös gyermek származott, még akkor is, ha egyetlen szexuális aktus erejéig, és még akkor is, ha pl. nemi erőszak folytán. (Egyébként a statisztikák azt mutatják, hogy ritkán fogan meg magzat erőszakos nemi cselekmények következtében. – Nyilván, nem a magzatfoganás a lényege és az ilyen sors-találkozásoknak, hanem az erőszak: a nyers férfi-erőszak találkozik az illető hölgy mentális, vagy spirituális struktúráiban, vagyis: mélyen rejlő, erőszak-programokkal.)
Ami viszont ezeknek a kauzális és spirituális sors-matricáknak a keletkezését illeti, nagyon érdekes és tanulságos a megértésük, ezeket szintén leírtam az ide vágó tanulmányokban (A sorscsirák és a spirituális memória, Az anyai ági örökletes programok a személyi horoszkópokban található karmikus pontok pozíciója és a bolygók által létrehozott fényszög-alakzatok szerint.) Persze, senki ne képzelje azt, hogy ezek a programok úgymond vegytisztán találhatóak meg bennünk.? Nem. Nagyjából mindannyian „tartalmazunk” több-kevesebb hangsúllyal, minimum hármat, vagy négyet, ritka esetben, ötöt ezen programok közül, amelyek áthatják egymást és átfolynak egyik – a másikba. Idáig, hét, illetve, nyolc féle anyai ági örökletes programot sikerült megfigyelni és leírni.
Kozma Szilárd A következő karma-programokat fedeztem fel és különböztettem meg egymástól:
1. Értelem- és személyiség-ellenes programok, illetve férfi-ellenes programok. (A személyiségi zavarok, személyi függőségi problémák és a szívbetegségek karmikus okai kötődnek ezekhez elsődlegesen.) 2. Magzat-, gyermek és családellenes programok (Civilizációnkban ezek a leggyakoribbak és legveszélyesebbek, és a női szervek nagy fokú rákosodása mind ide kötődik). 3. Kaméleon-programok (A cukor- és májbetegségek, az alkoholizmus és a nikotin-éhség, a beteges édességfogyasztás, valamint a bulímia és az önkéntelen hazudozási, az ön- és más becsapási hajlamoknak a gyökerénél találhatóak.) 4. Személytelen és steril okoskodási programok, a kötelékektől és kötelességektől, valamint a helytállástól való irracionális idegenkedési és menekülési programok, vagyis Júdási – Fausti és Luciferi programok (Az öncélú és steril spekulációk és elméletgyártások programjai a vékonybél, epe- és lépbetegségek gyökerénél állnak, valamint a tudathasadásos tünetek spirituális bázisánál.) 5. Párkapcsolati, szerelmi boldogságra való képtelenség karmikus programjai (Vese, vesetájék, húgyvezetékek és húgyhólyagi bántalmak tulajdonképpeni karmikus – családi – bázisa, és persze, az oktalan hűtlenkedéseké, mániás boldogságkereséseké. Elfajult állapotában a nemi betegségek spirituális okait is tartalmazza.) 6. Felelősség-elhárítási, felelősség-kikerülési és felelősség-átpasszolási, valamint aggodalmaskodási és sajnálkozási programok, és ezek ellentétei. (Csontbetegségek és bőrbetegségek szellemi bázisánál találhatók, és ez a soron következő Isten- és sors-ellenes programokkal együttesen, ezek állnak a teljes megőrülés alapjánál is.) 7. A Plútóhoz és a Skorpióhoz köthető, Sors- és Istenellenes karmikus programok. (Mind a „vallásos” Istentagadás és Istenkáromlás, mind az Istenellenesség, a Sors- és Isten képzetek elleni lázadásra való hajlamokat itt találjuk meg, akárcsak a korai impotenciára és a frigiditásra való hajlamot, és természetesen a méh-és a prosztata-rákot is.) - Azért mondtam a számszerűsítésnél azt, hogy hét, vagy nyolc programot sikerült megfigyelnem és leírnom, mert két év után sem vagyok abban teljesen biztos, hogy a következő program, amely inkább a Neptunuszhoz és a Halakhoz köthető, elkülöníthető-e ettől teljesen: 8. A fanatikus materializmus és a zagyva miszticizmus és dogmatikus vallásosság különböző programjai (Különböző, nehezen meghatározható szenvedély-betegségek, irracionális gondolkozás, illetve fantazmagóriák kergetése, és persze a kábítószerezés. Az 5 pontban leírt programmal egyetemben, az AIDSZ kauzális gyökerénél áll.)
10) Van-e lehetőség ezeknek a feloldására?
Kozma Szilárd - Van, de csak és csakis a programoknak a gyökerei és az összes gyakorlati vetületei feltárása és értelmezése segítségével. És persze: a horoszkóprendelő személy általi el- és beismerése, vagyis a magára vétele segítségével történhet meg ezeknek a teljes feloldása! Sajnos, a horoszkópjuk feltárása után, állítólag a barátaimmá (És a feleségemmé!) váló személyek részéről is hangzik el néha az a vélemény, hogy amiket elmondok a személyi karmával és annak a feloldási lehetőségével kapcsolatosan, nem kell szó szerint venni, hanem csak „áttételesen”. Nos, az ilyen személyek, annak ellenére, hogy egyébként számottevő tájékozottságra tesznek szert, mind a metafizika (Egyetemes törvények ismerete és alkalmazása), mind az asztrológia területén, és igen szimpatikusak és nyitottak minden metafizikai információra, hosszú éveket kénytelenek eltölteni, anélkül, hogy ténylegesen fejlődnének, illetve, hogy a sorsuk bármilyen irányba is megváltozna. - Sok esetben ugyanis, a polgári, vagy vallásos szempontból esetleg negatívnak látszó változás is, a fejlődés bázisa lehet, de a stagnálás, vagy az önáltatásokban gyökerező vissza-élés, vajmi ritkán hozhat hosszú távon is karma-oldáshoz vezető sors-helyzeteket. Mindenképpen az önmagunkhoz való, esetenként a kegyetlenségig is elmenő őszinteség, valamint erős sors-jobbítási eltökéltség szükséges. A leginkább persze, azoknak kell csalódniuk hosszú távon, akik úgy képzelik, hogy ez a sors-tisztítási (karma-feloldási) alapállás, felváltható, különböző gyors eredményeket hozó, misztikus gyakorlatokkal, pozitív személyi módosulásokat okozó mágikus praktikákkal.

Kozma Szilárd Vagyis, a szükséges belső és külső tapasztalatokat és önleleplezéseket „fölöslegessé tevő” erőltetett ráhatással, az asztrológia által biztosított önismereteknél állítólag magasabb szintű beavatottságot biztosító „misztikus utak”, iskolák és tanítások követésével. Ez éppen olyan téves és veszélyes törekvés, mint a szkeptikus ignorancia, a szellemi sorserők hatásait mellőzni igyekvő, spekulatív életvezetés. Az is igaz viszont, hogy ez a misztikus türelmetlenség jelez valamit. Éspedig azt, hogy nem csak az egyéni karmikus programok feloldása miatt születünk a világra, hanem azért – És ezt akkor is ki kell mondani, ha az ide vonatkozó szakrális fogalmat a vallásosság, majd a világiság elcsépelte és giccsessé tette, és a szentimentális-pragmatikus értelmezés következtében az elérését lehetetlenné téve, hiteltelenítette! – hogy az ember azért vált ki az állatvilágból és fejlődött egyetemes léttudattal rendelkező lénnyé, hogy ténylegesen is, tehát belülről és tartósan boldoggá és egészségessé: az egész lét megélőjévé váljék. Ezt, az életfeladatok betöltése következtében beálló, de egyáltalán nem színpadias boldogsági és egészségi állapotot – Amely állapotnak az egyéni - spirituális színezetét a Sárkányfej jelöli a sorsképletben. –, amit Jézus a Mennyek Országának, a Királyságnak és a Boldogságnak nevezett, azt is hozzá téve, hogy „Jönnek majd hamis próféták, akik azt mondják majd nektek, hogy emitt van a Mennyország, hogy amott van a Mennyország, hogy a túlvilágon van a mennyország, de ti ne higgyetek nekik, mert ti bennetek van a Mennyország!”
És persze, azt is mondta, hogy „Az én terhem könnyű és az én igám gyönyörűséges”. – Hát mi mást jelenthet ez, mint azt a belső örömet, amit egyedül akkor érzünk, amikor a legnehezebbnek és korábban felvállalhatatlannak tűnő életfeladatainkat pozitív eredményekkel teljesítjük

Hozzászólások4wegdsv

20180713xiaoke
coach outlet online
malone souliers
ugg boots clearance
mulberry bags
christian louboutin sale
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
under armour outlet
oakley sunglasses wholesale
kate spade handbags
freshjive clothing
canada goose uk
cheap oakley sunglasses
coach outlet store online
harden vol 2
fingerlings monkey
air max 2018
michael kors outlet clearance
alexander mcqueen shoes
broncos jerseys
canada goose jackets
christian louboutin
pandora outlet
jordan shoes
air jordan shoes
brequet wathes
canada goose outlet sale
kate spade outlet store
oakley sunglasses wholesale
ugg boots
pandora jewelry
coach outlet store online
ugg boots clearance
coach factory outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet online
michael kors outlet clearance
canada goose
polo ralph lauren outlet
givenchy handbags
michael kors uk
jordan 32
pandora charms sale clearance
michael kors outlet online
coach factory outlet
jordan shoes
coach factory outlet
fendi handbags
canada goose outlet store
polo ralph lauren factory store
ralph lauren
ugg outlet online
kate spade new york
true religion jeans
pandora outlet
coach outlet store
coach outlet
cheap jordan shoes
michael kors outlet store
ray ban sunglasses outlet
cheap oakley sunglasses
uggs outlet online
michael kors uk
manolo blahnik
tory burch outlet store
kevin durant shoes
jordan shoes
nike outlet
cheap jordan shoes
pandora jewelry
adidas soccer shoes
ugg boots outlet
coach factory outlet
ugg boots clearance
canada goose
uggs canada
cheap ugg boots
michael kors outlet
coach outlet store online
calvin klein jeans
polo ralph lauren outlet online
kd 9
michael kors outlet
air jordan retro
michael kors handbags
pandora jewelry
kate spade handbags
coach outlet store
miu miu outlet
air jordan shoes
christian louboutin
nfl jersey wholesale
moncler
longchamp pas cher
ugg outlet online
coach outlet online
uggs outlet
canada goose outlet store
longchamp outlet online
canada goose jackets for women
michael kors outlet clearance
cheap jordan shoes
longchamp solde
coach factory outlet
barbour jackets outlet
coach factory outlet
christian louboutin sale
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
ralph lauren polo outlet
ugg outlet online
ray ban sunglasses outlet
canada goose outlet store
ugg boots
huf clothing
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry
ugg boots clearance
swarovski crystal
coach outlet online coach factory outlet
jerseys wholesale
champion clothing
baltimore ravens jersey
cheap ray ban sunglasses
christian louboutin sale
michael kors outlet clearance
kate spade new york
polo ralph lauren outlet
jordan shoes
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
ugg outlet online
ray ban sunglasses sale
kate spade new york
polo ralph lauren shirts
pandora charms sale clearance
denver broncos jersey
ugg boots
kate spade outlet online
polo ralph lauren
jordan shoes
chloe outlet
nike nba jerseys
canada goose outlet store
polo ralph lauren outlet
canada goose
canada goose jackets
nike outlet store
cheap jordans
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren polo shirts
ugg boots on sale
burberry outlet stores
furla handbags
coach outlet store online
kate spade purses
canada goose jackets clearance
nike shoes on sale
air jordan shoes
ray ban sunglasses outlet
jordan shoes
fitflops sandals
jordan shoes
canada goose
coach factory outlet online
air max 90
pandora jewelry
lacoste outlet
belstaff jackets
canada goose
balenciaga sandals
adidas outlet store
supreme shirts
jimmy choo shoes
uggs outlet online
uggs outlet online
tory burch outlet store
supreme clothing
coach outlet store online
canada goose outlet store
canada goose outlet online
christian louboutin
harry winston jewelry
cheap jordan shoes
canada goose outlet
ray ban sunglasses outlet
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
ugg boots
polo ralph lauren shirts
off white outlet
coach outlet store
ralph lauren polo
fitflops shoes
cheap jordan shoes
oakley sunglasses sale
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
49ers jerseys
michael kors outlet clearance
ugg outlet
cheap jordan shoes
ugg boots clearance
michael kors outlet store
michael kors outlet clearance
air max 1
cheap jordan shoes
gentle monster sunglasses
pandora outlet
ugg outlet
polo pas cher
cheap ray ban sunglasses
canada goose jackets
pandora charms
audemars piguet watches
pandora outlet
air jordan shoes
supreme clothing uk
canada goose outlet store
polo outlet online store
lacoste pas cher
michael kors outlet clearance
chopard jewelry
christian louboutin sale
tory burch outlet online
longchamp pas cher
coach outlet
cheap jordan shoes
dsquared2 jeans
canada goose outlet store
bape clothing
isabel marant outlet
ralph lauren outlet online
michael kors handbags
michael kors outlet clearance
kate spade new york
christian louboutin
coach outlet store online
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin
canada goose outlet
ugg boots outlet
canada goose outlet
bcbg dresses
brequet wathes
ralph lauren polo
ugg outlet,ugg outlet stores
coach factory outlet
christian louboutin sale
canada goose uk
kate spade
true religion outlet store
ugg boots for women
pandora charms outlet
coach outlet store online
canada goose outlet online
coach factory outlet
kate spade purses
alife clothing
pandora jewelry outlet
ralph lauren
carrera sunglasses
san antonio spurs jersey
polo ralph lauren
canada goose uk
diesel jeans
coach factory outlet
james harden jerseys
ralph lauren outlet
air jordan shoes
coach outlet store online
broncos jersey
pandora charms
light up shoes
nba jerseys wholesale
air max 97
swarovski jewellery
true religion jeans sale
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
canada goose jackets sale
michael kors outlet online
kate spade outlet store
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet online
longchamp pliage
nike revolution
coach outlet store
ugg outlet
kate spade outlet online
oakley sunglasses wholesale
coach handbags online outlet
fossil watches
ralph lauren outlet
isabel marant shoes
jordan shoes
ugg boots on sale 70% off
cheap air jordans
ray-ban sunglasses
nike pegasus
polo ralph lauren shirts
tory burch handbags
coach outlet online
oakley sunglasses wholesale
cheap air jordans
uggs outlet online
canada goose outlet online
polo outlet
coach factory outlet online
christian louboutin
kyrie 4
basketball sneakers
kate spade handbags
coach outlet store online
coach factory outlet
cheap air jordans
true religion jeans sale
michael kors outlet
pandora jewelry
jordan shoes
cheap jordans
suicoke sandals
canada goose jackets
guess factory
coach outlet store online
kate spade
michael kors outlet clearance
cheap jordans
ralph lauren shirts
michael kors outlet clearance
moncler outlet
coach factory outlet
nhl jerseys wholesale
coach outlet store online
true religion outlet store
hermes online
gucci outlet online
cheap jordans
chloe sunglassess
michael kors uk
polo ralph lauren outlet online
michael kors online
polo ralph lauren shirts
nfl jerseys
pandora jewelry
nhl jerseys for sale
g-star jeans
air jordan shoes
coach outlet store online
true religion jeans for men
canada goose jackets
uggs outlet
air max 90
ralph lauren
uggs outlet online
ugg outlet store
air jordan shoes
coach outlet online
ralph lauren outlet
michael kors outlet online
cheap jordans
kate spade
michael kors outlet online
bulgari jewelry
michael kors outlet clearance
canada goose outlet store
balmain jeans
prada shoes on sale
kate spade sale
christian louboutin
pandora charms
nike trainers
ugg boots
canada goose outlet online
michael kors bags
ray ban sunglasses outlet
chrome hearts clothing
nike outlet online
cheap uggs
oakley sunglasses wholesale
canada goose jackets outlet
swarovski crystal
canada goose outlet online
canada goose coats
cheap oakley sunglasses
chrome hearts sunglasses
cheap ray bans
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
christian louboutin sale
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
pandora outlet
canada goose jackets
coach outlet store online
mbt shoes outlet
kd 10 elite
michael kors factory outlet
coach factory outlet
air jordan shoes
houston texans jersey
moncler coats
ugg boots
coach factory outlet
mac outlet
christian louboutin
adidas outlet store
cheap jordan shoes
canada goose
coach factory outlet
ugg boots on sale
polo ralph lauren
bally shoes
adidas shoes
ralph lauren outlet
ugg boots
jerseys from china
polo ralph lauren outlet online
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
adidas crazy
adidas shoes
burberry outlet sale online
a bathing ape
kate spade purses
cheap ugg boots
polo ralph lauren outlet
basketball jerseys
kate spade handbags
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
colts jersey
kevin durant jerseys
nike factory shoes
10 deep clothing
nike shoes on sale
ray ban outlet
air more uptempo
ugg outlet store
michael kors outlet online
pandora jewelry
kate spade handbags
cheap michael kors handbags
cheap oakley sunglasses
karen millen dresses
ugg boots
arcteryx jacket
pandora jewelry
givenchy jewelry
nfl jerseys wholesale
kate spade
coach factory outlet
tory burch sandals
michael kors
cheap ugg boots
uggs outlet
michael kors outlet clearance
armani exchange
cheap jordan shoes
oakley sunglasses wholesale
barbour mens jackets
mlb jerseys wholesale
cheap jordans
coach factory outlet
cheap air jordans
tag heuer watches
cheap air jordans
polo ralph lauren outlet online
moncler coats
jimmy choo sunglasses
canada goose outlet store
stuart weitzman shoes
golden state warriors jersey
coach outlet
uggs on sale
michael kors outlet clearance
kate spade purses
pandora outlet
canada goose outlet online
kate spade handbags
coach outlet canada
polo outlet
louboutin shoes
ray ban sunglasses outlet
cheap jordan shoes
ralph lauren
ralph lauren factory store
air jordan shoeswanglili258@hotmail.com

true religion outlet online
ray ban
fitflop sandals
true religion outlet
adidas yeezy shoes
ralph lauren shirts
pandora charms
nike shoes outlet
cheap jordans
canada goose
oakley sunglasses wholesale
kate spade outlet
cheap nhl jerseys
ugg outlet online
polo ralph lauren
adidas outlet store
kate spade outlet store
cheap uggs
ray ban sunglasses
nike shoes
michael kors outlet online
michael kors outlet online
coach outlet store online
longchamp outlet online
coach outlet online
polo ralph lauren outlet online
polo ralph lauren outlet
oakley sunglasses outlet
true religion jeans
michael kors outlet
mont blanc outlet
asics shoes
ralph lauren polo
coach outlet
ralph lauren uk
polo ralph lauren outlet online
oakley sunglasses
cheap jordan shoes
cheap jerseys
nike shoes for men
prada outlet
valentino outlet
michael kors handbags clearance
coach outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
asics running shoes
michael kors outlet
polo ralph lauren outlet online
valentino shoes
ralph lauren uk
hermes belts outlet
jordan retro
polo ralph lauren
kate spade handbags
mlb jerseys
oakley sunglasses wholesale
coach outlet store online
mont blanc pens
yeezy boost 350
true religion outlet
nike shoes on sale
lunette ray ban
ray ban sunglasses outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
polo outlet
fred perry
ralph lauren uk
fred perry outlet
pandora outlet
coach factory outlet
prada outlet store
ray ban sunglasses
coach factory outlet
lacoste outlet
true religion outlet
air jordan shoes
pandora outlet store
fitflop sale
giuseppe zanotti shoes
michael kors outlet online
hermes outlet
cheap nba jersey
cheap oakley sunglasses
ralph lauren uk
oakley sunglasses wholesale
pandora outlet online
adidas yeezy shoes
michael kors outlet clearance
canada goose outlet
michael kors handbags sale
coach outlet online
adidas yeezy boost
cheap jordan shoes
polo outlet
michael kors outlet online
coach factory outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
michael kors handbags
pandora jewelry
cheap mlb jerseys
michael kors outlet clearance
fitflops clearance
ralph lauren outlet
christian louboutin shoes
christian louboutin sale
pandora jewelry outlet
michael kors outlet clearance
cheap authentic nba jerseys
ralph lauren
ray ban sunglasses wholesale
ray ban sunglasses
nike shoes for women
cheap ugg boots
coach outlet
lebron shoes
canada goose jackets
vintage nhl jerseys
mont blanc
ray ban pas cher
canada goose
coach outlet
coach factory outlet
polo outlet
canada goose outlet store
ralph lauren polo
polo outlet
ray ban sunglasses
mlb jerseys wholesale
michael kors outlet online
nike outlet store
mont blanc outlet
mbt shoes
ralph lauren outlet
cheap nfl jerseys
oakley sunglasses
coach outlet online
cheap uggs
hermes birkin
ralph lauren
coach outlet
michael kors outlet online
polo ralph lauren
adidas outlet online
prada outlet store
michael kors outlet online
pandora jewelry
kate spade outlet online
nike outlet store
christian louboutin shoes
canada goose
coach factory outlet
polo shirts
michael kors outlet clearance
cheap ray bans sunglasses
polo shirts
nike air jordan 4
fitflop sandals
mont blanc
air jordan shoes
ralph lauren outlet
michael kors outlet
true religion outlet
oakley sunglasses
kate spade handbags
ralph lauren uk
coach outlet online
prada outlet online
coach outlet store online
ray ban sunglasses outlet
adidas outlet online
lacoste clothing
lacoste shoes
canada goose outlet
lacoste shirts
mulberry handbags
nba jersey
ralph lauren
valentino outlet
ralph lauren
cheap ray bans
nhl jerseys
oakley sunglasses
coach outlet
true religion jeans sale
valentino outlet store
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
ugg outlet
ralph lauren outlet
coach outlet store online
michael kors outlet online
adidas outlet
cheap nike shoes
polo ralph lauren pas cher
coach outlet online
cheap ugg boots
pandora charms
pandora rings
cheap jordans for sale
nfl jerseys
cheap oakley sunglasses
polo ralph lauren
ralph lauren pas cher
nike outlet store
oakley sunglasses
coach factory outlet
cheap ray ban sunglasses
mont blanc outlet
kate spade bags
asics outlet
michael kors outlet online
adidas yeezy shoes
mont blanc pens for sale
coach factory outlet
cheap jordans
mlb jerseys wholesale
coach factory outlet
mcm outlet
polo ralph lauren
ed hardy clothing
fred perry clothing
michael kors outlet
michael kors outlet online
pandora jewelry
giuseppe zanotti outlet
coach outlet online
cheap oakley sunglasses
coach outlet store online
fitflops sale
christian louboutin outlet
cheap oakley sunglasses
polo ralph lauren
cheap mlb jerseys
polo ralph lauren outlet
ralph lauren shirts
prada outlet
oakley sunglasses
cheap ugg boots
ugg boots
polo outlet
pandora jewelry
coach outlet
yeezy boost 350
ralph lauren polo shirts
christian louboutin outlet
coach factory outlet
coach outlet online
canada goose
ugg boots
kate spade handbags
nike outlet
coach outlet online
ralph lauren outlet
mlb jerseys
polo ralph lauren
michael kors outlet clearance
michael kors outlet
coach factory outlet
nike shoes
coach outlet
fitflops sale clearance
polo outlet
air jordan 4
canada goose outlet
air jordan shoes
coach factory outlet
pandora bracelet
michael kors outlet
polo ralph lauren outlet
ed hardy outlet
longchamp
adidas nmd r1
michael kors outlet
coach outlet
christian louboutin uk
coach outlet store online
nike trainers
canada goose outlet
christian louboutin shoes
coach factory outlet online
coach factory outlet
pandora bracelet
nike factory outlet
michael kors outlet
adidas outlet store
coach factory outlet online
coach outlet online
nike shoes for men
michael kors handbags
mbt outlet
coach outlet online
fred perry polo shirts
coach outlet
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet clearance
coach outlet online coach factory outlet
michael kors outlet
true religion jeans
ray ban sunglasses
air jordan 4 retro
michael kors outlet
canada goose jackets
coach factory outlet
oakley sunglasses wholesale
prada outlet stores
kate spade outlet online store
fred perry polo
mont blanc pens
oakley sunglasses wholesale
canada goose jackets
cheap mlb jerseys
mcm bag
nike outlet
polo ralph lauren
christian louboutin outlet
cheap ray ban sunglasses
canada goose jackets
christian louboutin
fitflops sale clearance
oakley sunglasses for men
michael kors outlet
true religion outlet store
michael kors outlet store
polo ralph lauren
mulberry uk
oakley sunglasses wholesale
cheap jerseys wholesale
adidas outlet
valentino outlet store
polo outlet
coach outlet clearance
mcm backpack
ralph lauren
ed hardy
nike shoes
polo outlet
longchamp outlet store
michael kors outlet online
fitflops sale clearance
michael kors outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses wholesale
adidas shoes
ralph lauren
christian louboutin sale
michael kors outlet
mont blanc pens
michael kors outlet clearance
oakley sunglasses
mulberry bags
adidas yeezy boost
true religion
giuseppe zanotti sneakers
mbt shoes
true religion outlet store
michael kors outlet online store
fred perry shirts
michael kors outlet online
ralph lauren uk
coach outlet online
lebron james shoes
ralph lauren uk
kate spade outlet store
mbt shoes outlet
adidas shoes for women
ralph lauren outlet
michael kors outlet clearance
canada goose outlet
christian louboutin shoes
ray ban sunglasses on sale
air jordan retro
michael kors outlet stores
polo ralph lauren outlet
nike outlet
mbt outlet
adidas shoes for men
nike outlet
ray bans sunglasses outlet
uggs outlet
kate spade bags
yeezy boost
adidas yeezy
kate spade purses
cheap oakley sunglasses
cheap jordans
polo ralph lauren
oakley sunglasses wholesale
longchamp outlet
canada goose jackets
yeezy shoes
nike shoes
oakley sunglasses
valentino shoes
puma shoes
nike outlet store
michael kors outlet online
oakley sunglasses wholesale
ugg outlet
michael kors outlet
ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet
adidas yeezy shoes
michael kors outlet clearance
cheap mbt shoes
michael kors handbags
cheap ray ban sunglasses
puma outlet
cheap ray ban sunglasses
cheap ray ban sunglasses
cheap jordans
nike shoes outlet
coach outlet store online
moncler outlet
ralph lauren uk
ray ban sunglasses
kate spade outlet
yeezy boost
michael kors outlet
nike shoes
michael kors handbags
michael kors outlet
adidas yeezy
nike outlet store
michael kors outlet
cheap jordans for sale
christian louboutin
polo ralph lauren
lacoste polo
mont blanc pens
ralph lauren outlet
polo ralph lauren
oakley sunglasses
fred perry clothing
coach outlet online
polo ralph lauren outlet
mlb jerseys
longchamp outlet
mont blanc outlet
longchamp handbags
fred perry polo
canada goose outlet
ralph lauren outlet
polo outlet
polo ralph lauren
hermes outlet
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet store
michael kors outlet clearance
michael kors outlet online
polo ralph lauren
ralph lauren
polo ralph lauren outlet online
michael kors outlet clearance
fred perry polo shirts
ralph lauren polo
michael kors outlet online
canada goose jackets
nike shoes
ray ban sunglasses
jordan retro shoes
yeezy boost 350 v2
true religion jeans
ralph lauren polo
ugg boots
coach outlet store online
canada goose
jordan shoes
pandora outlet
adidas nmd
michael kors
ray ban sunglasses for men
fitflops sale
canada goose
cheap oakley sunglasses
nike outlet
nike shoes
polo ralph lauren outlet online
coach outlet online
polo outlet
pandora jewelry sale
20170620wanglilichenlina20170614 michael kors

chenlina20170614
michael kors väska
thunder jerseys
coach factory outlet
louis vuitton outlet
ray ban sunglasses
toms outlet
mac cosmetics outlet
ralph lauren polo
rolex watch
michael kors outlet
beats by dre
michael kors outlet
louis vuitton outlet stores
michael kors handbags
oakley canada
michael kors uk
mbt shoes
clarks shoes
michael kors outlet
coach factory outlet
michael kors outlet
prada outlet
michael kors bags
prada bags
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
ralph lauren polo
coach outlet
vans shoes
michael kors handbags
coach factory outlet
michael kors canada
louis vuitton outlet
occhiali ray ban
nfl jerseys wholesale
adidas shoes
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags
coach factory outlet
borse louis vuitton
true religion sale
hermes belt
yeezy 350
burberry outlet
ray ban sunglasses
polo ralph lauren
cleveland cavaliers jerseys
michael kors handbags
cheap mlb jerseys
retro jordans
coach handbags
coach purses
christian louboutin
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
abercrombie and fitch
burberry outlet
warriors jerseys
jordan femme pas cher
michael kors outlet
ralph lauren outlet
cheap jerseys
adidas stan smith
burberry outlet
montre rolex
michael kors taschen
ralph lauren uk
rolex watches
adidas yeezy boost 350
ray ban solbriller
adidas stan smith
michael kors taschen
louis vuitton outlet
michael kors taschen
chelsea jersey
kate spade outlet
coach outlet
louboutin pas cher
nike outlet
christian louboutin uk
ray ban sunglasses uk
louis vuitton outlet
coach outlet
lunettes ray ban
ralph lauren outlet
polo ralph lauren
instyler max
nike football boots
louis vuitton outlet
knicks jerseys
polo ralph lauren
louis vuitton outlet
louis vuitton outlet
converse shoes
miami heat jerseys
ray ban canada
louis vuitton outlet stores
vikings jerseys
michael kors outlet
nike roshe run pas cher
coach factory outlet
adidas stan smith shoes
michael kors handbags
cheap basketball shoes
salvatore ferragamo
coach factory outlet
gucci outlet online
longchamp outlet
yeezy boost 350
new balance shoes
omega watches
vans shoes
pandora jewelry
christian louboutin sale
christian louboutin shoes
ray ban zonnebril
birkenstock outlet
michael kors canada
michael kors handbags
cheap nfl jerseys
jordan 8
michael kors väska
jordan 4
ray ban solglasögon
adidas yeezy boost 350 v2
coach outlet
michael kors veske
oakley sunglasses
longchamp pas cher
ugg outlet
adidas yeezy
prada sunglasses
bengals jerseys
adidas yeezy boost 350
timberland boots
chaussures christian louboutin
ralph lauren uk
oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet
timberland boots
coach outlet
hermes uk
scarpe hogan
vans store
michael kors taschen
fred perry outlet
nike outlet store
columbia sportswear
ugg boots
pandora charms
polo ralph lauren
coach outlet
Ugg støvler
hermes outlet
oakley store
timberland boots uk
lebron shoes
adidas nmd r1
kobe shoes
canada goose sale
mcm outlet
coach outlet
oakley sunglasses wholesale
air jordan 14
michael kors uk
toms outlet
true religion jeans
christian louboutin uk
kate spade outlet
tory burch outlet
adidas football boots
nike soccer shoes
pandora jewelry
ray ban sunglasses
coach outlet
rolex submariner
replica watches
replica rolex watches
ray ban sunglasses
rolex datejust
coach outlet canada
ray ban sunglasses
adidas soccer shoes
christian louboutin outlet
tory burch
ray ban wayfarer
michael kors handbags
gucci handbags
hermes handbags
louboutin outlet
polo ralph lauren
bulls jerseys
manolo blahnik
giuseppe zanotti
christian louboutin shoes
jordan 3
the north face
the north face
michael kors
timberland boots
sac louis vuitton
polo ralph lauren outlet
coach outlet
adidas outlet
gafas ray ban
polo ralph lauren outlet
christian louboutin uk
cheap snapbacks
ray ban sunglasses
burberry outlet online
michael kors outlet
nhl jerseys
kate spade
michael kors handbags
yeezy boost 350 v2
nfl jerseys cheap
ferragamo belt
canada goose jakke
coach factory outlet
cheap ray ban sunglasses
jordan 13
yeezy boost 350
pandora rings
toms wedges
louis vuitton belt
michael kors outlet
salomon shoes
asics shoes
nfl jerseys cheap
north face
clarks shoes
polo ralph lauren
michael kors
louis vuitton purses
mavericks jerseys
coach factory outlet
christian louboutin
adidas neo
spurs jerseys
louis vuitton handbags
yeezy 350
clarks outlet
kate spade outlet
michael kors uk
true religion outlet
patriots jerseys
michael jordan shoes
oakley sunglasses
kate spade outlet
louboutin pas cher
polo ralph lauren
michael kors outlet online
pandora jewelry
louis vuitton
adidas yeezy
louis vuitton outlet online
nike outlet
ralph lauren uk
michael kors handbags
michael kors handbags
sac longchamp
calvin klein jeans
columbia sportswear
ugg boots
jordan retro
oakley vault
seahawks jerseys
the north face
broncos jerseys
clippers jerseys
ray ban eyeglasses
rolex watches for sale
polo ralph lauren
coach outlet
converse shoes
vibram fivefingers
polo ralph lauren
burberry sale
kate spade handbags
prada outlet online
air max
fitflops outlet
christian louboutin shoes
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
nike outlet store
rolex watches
ralph lauren
beats by dr dre
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
fitflop sandals
retro jordans
ralph lauren
michael kors outlet
longchamp handbags
nike running
giuseppe zanotti shoes
polo ralph lauren
toms shoes
jordan 6
ralph lauren outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
coach factory outlet
oakley sunglasses
celine handbags
coach outlet
celine outlet
rolex datejust
nike air max pas cher
ed hardy clothing
timberland outlet
louis vuitton outlet
cheap jordan shoes
the north face jackets
moncler jacke
ray ban sunglasses
wizards jerseys
pittsburgh steelers jerseys
ralph lauren outlet
polo outlet
christian louboutin
michael kors taschen
kobe shoes
michael kors canada
ferragamo shoes
adidas nmd
christian louboutin outlet
adidas yeezy
tommy hilfiger outlet
michael kors tote
supra shoes
oakley sunglasses
fitflops sandals
asics shoes
burberry handbags
adidas yeezy
coach outlet
michael kors
louboutin shoes
michael kors outlet
cheap jordans
ralph lauren
nike outlet
ugg boots
manchester united jersey
coach factory outlet
michael kors handbags
air jordan
christian louboutin outlet
oakley vault
mcm outlet
columbia outlet
oakley sunglasses
mlb jerseys
michael kors outlet
under armour outlet
tory burch outlet
louis vuitton handbags
louis vuitton outlet
ray ban sunglasses
snapbacks wholesale
polo ralph lauren
gucci shoes
retro jordan shoes
fitflop sale
tory burch outlet
seahawks jerseys
kd shoes
boston celtics jerseys
yeezy 350
chenlina20170614sajna, Editt, a lényeg nem jött át

Igen, kedves Gerle Edit, a lényegi kérdés süllyedt, mert nem jött át. Nem látok semmi lényegeset, még lényeges kérdést se a hozzászólásaidban.

De tapasztalatból tudom, hogy az ilyen bunkón fafejezők azt se értik, ami a több tanulmányban le van írva oldalakon keresztül, részletesen... Talán érdemes lenne előbb megpróbálni azokat megérteni, aztán kérdezni és aztán ítélkezni. De különben sem arról szól ez az oldal, hogy ki szerint ki fafej, s ki nem, és ki melyik spirituális írót, szerzőt akarja lehülyézni - szóval eleve nem értem, hogy te és a mögéd sorakozó férfi nélkül maradtan itt unatkozó "hölgyek" mit keresnek ezen az oldalon, mert itt egészen másról van szó - Másról szól ez az egész portál. Észre vehetnéd és tiszteletben tarthatnád már, Évike.

És ki más is magyarázná meg újból, hogy a forduljanak fel tartalmilag egyenlő a felfordulhatnak-kal... De tényleg mindegy, mert mindkét esetben azt az infernális gonoszságodat tükrözte az, hogy az ellenséged gyerekeinek a halálát kívántad. És hogy még mindig azt akarod kiokoskodni, hogy te ezzel nem az émelyítően sötét és mocskos lelkednek a vágyát akartad kifejezni csak a fene nagy érdektelenséged - hát nem sikerült! Mert az eredeti szövegben is nekiálltál megmagyarázni, hogy jogos, hogy a gyerekeink halálát kívánd - mindenki megértheti, hiszen te úgy gyűlölsz engem, ezért teljesen jogos ez a vágyad!

idézem: 1307-es hozzászólásod a petíciódon -"Semmi közöm ahhoz, hogy ki miből él, esznek-e gyümölcsöt a Kozma-gyerekek." - írod ezt hat hónappal azután, hogy tervszerűen meghirdetted a Kozma Szilárdnak a családja megélhetését jelentő vállalkozásának a lejáratás útján történő anyagi tönkretételét, és internetes szakembereket fizettél, hogy jogsértő oldalakat működtessenek a nevünkben ellenünk - "Ha engem kérdezel, szerintem forduljanak fel ott ahol vannak. Azért írom ezt, mert talán érthető, hogy negatív érzelmeim vannak velük szemben. Nem szoktam így lenni az emberekkel, de ez a nő a legnagyobb mocskokat követte el velem szemben." - az a nő - pontosabban én - akit te startból, ismeretlenül leelmebetegeztél az interneten, majd némi viszontkritikát kapván bosszúból meghirdetted a párom, Kozma Szilárd asztrológus és író anyagi és erkölcsi tönkretételét. - De ennyi elég is itt belőled. Elég ennyi a lényegből - a te lényed lényegéből...

Furcsán elnéptelenedett ez az oldal, amióta a Pipacsvirág - Szilvácska - Kezdet - Kila - angyay féle trollcsapat minden cikk alatt közönségesen nyálaskodik, édeleg és még közönségesebben, csőcselék módra támad mindenkit, akinek a szövegébe némi értelem is szorul steril okoskodás vagy rózsaszínű, érzelgős önhülyítés helyett. Úgy néz ki, hogy ez a banda teljesen elijeszt mindenki mást a hozzászólásoktól, de főként a beszélgetésektől. Nekem legalábbis feltűnt, hogy akármikor benézek semmilyen más aktuális hozzászólás nincs, csak Pipacsvirág süketelése... Aki vagy maga Gerle Éva, aki itt éli ki magát és itt vezeti le a feszültséget, ami felgyűlik neki a csakazolvassa.hu-n ahol meg kell játssza, hogy ő értelmes, komoly és fegyelmezett nő, aki érdekelt a táradalom jobbításában... vagy pedig egy hozzá hasonlóan megkettyent - nárcisztikus személyiségzavarral küzdő beteg, aki szintén az exhibicionista süketelésben látja a az öngyógyítása kulcsát. Én ez utóbbira tippelek, és az ilyen betegeket Gerle Éva ügyesen kihasználja, hogy azok besegítsenek a a saját perverz játékainak a megvalósításába...

Mindenesetre elég figyelemre méltó ez az eset, hogy ez a néhány szerencsétlen, hiberaktív, nárcisztikus figura az egyik legnagyobb magyar spirituális - ezoterikus oldal teljes közönségének a kommentelési kedvét elvette! És végül is a további közösségek kialakulását, vagy az eddigi közösség bővülését meghiúsította a secret.hu-n.

Én még emlékszem arra, hogy kb. egy-másfél évvel ezelőtt az ilyen Gerle Éva meg Pipacska féle hol mézes-mázaskodó, hol szélsőségesen trágárkodó komolytalan egyedek szétverték a secret.hu-t, aki még kommentelni akart volna annak módszeres megalázásokkal vették el a kedvét. Ráadásul Pipacsvirág ugyanaz a személy, aki Szilvácska néven is ír - és ez a személy hónapok óta oldalakon keresztül beszélget saját magával, az egyik profiljával elkezdett misztikusan-zagyva történeteit a profiljait váltogatva írja le egy-egy cikk alá stb. Tulajdonképpen aki rendszeresen benéz és olvassa a kommenteket egy zárt-osztályról történő interaktív közvetítést követhet, amely műsor a Pipacsvirág személye körül forog, az ő önmagával folytatott monológjait olvashatjuk, majd néha napján benéz egy másik szeretetre éhes személy, aki őt régi jó ismerősként üdvözli és virtuálisan megölelgeti... de az is lehet, hogy ő írja saját magának a kedvesen hízelgő hozzászólásokat is...
Ez a Pipacsvirág Szilárdra és rám valamiért nagyon haragszik, lehet, hogy azért mert nem szálltunk be a hülyegyerek-játékába, vagy mert olyasmit olvasott, ami nem tetszett neki és azóta állandóan fölényeskedni próbál a maszkjai mögül... És szívesen felzárkózik a férfiasan kegyetlenkedő Gerle Éva mögé, aki újonnan magyarországi nemiség átoperálásokat hirdet a facebook oldalán - szóval még az is lehet, hogy rövidesen nem Gerle Éva nénit köszönhetjük az internet legádázabb zaklatójában, hanem Gerle Éva bácsit!Fel VAGYOK HÁBORODVA!

Kedves lelki ikertestvérem, aki vagy a Földön is, milyen lelki ikertestvérem vagy, hogy hagysz engem kallódni!?

Kössz az infót Violetta. :)

A lényegi kérdés süllyedt Violetta? Nem kapok választ?

Ja és a "Forduljanak fel!" helyettesíthető szerintem is azzal, hogy "Tőlem felfordulhatnak." Tartalmukban nincs lényeges különbség, csak formájukban.már minden világos, Editt!

Ja már értem, Editt! Szóval te arra gondoltál, hogy "Szilárd nem lehetsz ennyire fafej" mint... és akkor jön a te össze-visszazagyválásod, se-füle se farka szöveged - tehát, hogy Szilárd nem lehet annyira fafej, mint te.

Egyébként mifelénk, vagy is magyar nyelven ezt a kifejezést, hogy "nem lehetsz ennyire fafej" arra mondják, amikor valaki éppen fafejűen viselkedik és "észhez akarják téríteni"... nahát, hogy te annak ellenére, hogy a kifejezést a szavak sorrendjének és formájának szintjéig ismered, de az értelme nélkül, vagy egy teljesen abszurd és logikátlan "értelemben"- hát, ez rém furcsa!

Egészen döbbenetes különlegesség. Ha te nem a budai, zseni ex-magyartanárnő vagy, akinek fejébe szállván a fogalmazási tehetségének dicsfénye rögvest ilyen egyedi, bűnözői-csaló zsenialitással kezdte értelmezni és magyarázni a magyar nyelv közismert fordulatait - tehát ha nem ő vagy, akkor csak az ő kallódó, lelki ikertestvére lehetsz.

Ez a morálisan a nyolcadik kerület legsötétebb zugainak megfelelő közegben edződött Budára "emigráló" zseni még azt is bebizonyította, hogy a "forduljanak fel" az nem felszólító mód, hanem feltételes... bizonyára a "felfordulhatnak" lépett elő felszólító módú formává... Erre mondják, hogy nem lehet tudni, hogy hol a határ a zsenialitás és az őrület között...

Tudjuk, hogy nem te őrjöngsz, hanem a "másik"... vagy legalábbis nem nyilvánosan őrjöngsz, de zagyválni zagyválsz eleget publikusan.

Na, tanárnő, helyes a válaszom? Kérem, írja már meg, ha ráér, és épp nem akad egy példás, művelt, székely családapa, akit kardélre kellene hányjon, sem nem bukkan fel a nyílt interneten egy a feminizmusról tárgyilagosan, józan kritikával író közellenség.Jó Violetta!

Akkor fussunk neki még egyszer a lényegi kérdésnek, amin nem én őrjöngök.

Pont azt nem feltételeztem, hogy Szilárd fafej lenne, mert a tudását egységesnek gondoltam. Az nem lehetsz, az tifelétek = az vagy?

"Ennyire fafej nem lehetsz Szilárd!

"Kezdjük azzal a biológiai ténnyel, amiről mindenki tud: nem az apa szervezete biztosítja a magzatok számára a fejlődéshez szükséges anyagokat, hanem az anya szervezete. Misztikusan szólva, nem az apa aurájában fejlődik a magzat, hanem az anya aurájában, tehát nem az apa idea- gondolat és érzésvilága fonja át azt és biztosítja a spirituális életalapot a magzat számára, hanem az anyáé."

Tehát mi a férfi feladata a fentiek ismeretében?"

És akkor kérem írjátok már meg a fenti kérdésre a szerintetek helyes választ, ha az én meglátásom nagyon nem helyén való, az, hogy az anya óvása.Lehet, egyeseket meg fog lepni

Lehet, egyeseket meg fog lepni ez a hangnem, de miután kilenc hónapon át kellett tűrnöm a budapesti feminista terrorista bloggerina: Gerle Éva pofátlan hazudozásokon alapuló (tehát tárgyi valóság-alap nélküli!) rágalmazásait és e két t-és Edit fafejezéséhez hasonlóan nagyképű sértéseit, eldöntöttem, hogy nulla toleranciával kezelem ezeket az internetes gonosztevőket, akik abban lelik élvezetüket, hogy gyötörjék azokat, akik kreatív munkájuk közkinccsé tételével, segíteni próbálják a jóravaló és jó szándékú magyar emberek boldogulását.
Tehát:
Az engem, az anyai ági karma-programok közlése miatt le fafejező két t-és Edit bizonyára- az én általa "leleplezett" fafejűségemmel ellentétben HÍG AGYÚ, ugyanis, normális emberi logikával nem lehet kikövetkeztetni, hogy végül is mi baja van, miért is kötött belém. Egyszerűen elképesztő az a vadszamárság, amivel azt meri állítani, hogy a mai Magyarországon ő, és a hozza hasonlóan a fent leírt karma-programtól szenvedő nők, éppen ama apokaliptikus időket élik, amikor a gyerekszülő nőktől - az anyáktól - még a száraz kenyeret is megtagadják! Minden olyan személy tehát, aki a mai Magyarországon, ahol a fent leírt karma-program elképesztő fokozódása miatt beállt vészterhes nemzet-sorvadás jelenségét úgy próbálják megállítani, hogy a történelemben sosem látott - és más országokban - államokban messzemenően nem ekkora méretben, mennyiségben biztosított - nem is gazdasági, hanem egyenesen gazdagsági ellátásban részesítik az anyákat és főként a több gyermekes anyákat, azt meri állítani, hogy most éljük azokat az apokaliptikus időket, amiket a Názáreti Jézus állítólag megjósolt, ti., amikor a kenyeret kérő, éhező anyákat kiverik az utcára, nem, hogy valóság-ferdítési kerge korban szenved, de egyenesen sátáni elmével rendelkező gonosz lélek.
És ez a Romániában élő (Tehát ott, ahol az Editt által leírt jelenségnek van némi valóság-alapja, de nem az anyákkal, hanem a fentii karma program hatására családjukat elhagyó anyák dolgát is elvégző édesapákkal szemben!) négy gyermekes családapai nézetem attól független, hogy ez a szemtelen idióta, aki bizonyára, hogy nálam minimum 25-30 évvel fiatalabb, nem csak, hogy egyáltalán le merészelt tegezni (Milyen alapon?), de még le is fafejezett, tehát csak egy esz betűvel tett itt közzé rólam szebb jelzőt, mint a fenti programnak egy másik vad-feminista áldozata, aki Gerle Évával kézen fogva szidalmazza internet szinten a tisztességes férfiasságot és a helytálló családapai - édesapai magtartást: Lelkes Villő. (Ha nem tudja valaki, hogy miről is van szó: a pénisz vulgáris változatában mint fej. Mármint, hogy én az lennék...)
> Elviccelődhetnék még azon, hogy ez a két t-és idióta, milyen alapon tegez, annak ellenére is, hogy nálam bizonyára sokkal fiatalabb - mert különben nem firkálgatna ilyen mértékű felelőtlen marhaságokat az interneten -, tehát, hogy a végzettsége alapján esetleg ő egyből főmérnöki diplomával rendelkezik, és talán ettől képzeli a főnökömnek magát, vagy esetleg neki már tíz metafizikai jellegű irodalmat is tartalmazó könyve jelent meg, miközben nekem csak hét, vagy ne adj isten, ő már négy, vagy netalán öt danos karate mester, és emiatt a érzi velem szemben magát rangban fölényben, de minek? A hülye úgy is hülye marad, ha el veri rajta valaki a port, ha nem.lényegi kérdés

Hát, Editt drága, te biztos, hogy nem "néztél ki egy anya fejéből" még sosem... Lehet, hogy egy nő fejéből igen, de minimum egy Vlad Tepes-i rossz értelemben vett férfiassággal telt szellemmel és lélekkel...

"Jaj a terhes és a szoptatós anyáknak azokban a napokban!" - jaj, azokban a napokban, amikor Jeruzsálemből a hegyekre kell menekülni - ez nem spirituális tanítás, és egészen biztos, hogy nem mondott ilyet Jézus. nem minden igaz, amit a biblia ír, és nincs benne minden a Bibilában....

Hálát adok az istennek, hogy nő volt az anyám és nem egy ilyen anyaság-gyűlölő, anyaságtól, "terhességtől" gyilkos dührohamot kapó fenevad. :D

Az anyaságot illetően egészen biztos, hogy több anyai érzésre voltak képesek még a legvéresebb hadvezérek és diktátorok is, mint az ilyen nők, mint te "Editt", akik lefafejeznek egy profi asztrológust, egy példás négy gyermeket nevelő édesapát, és a torkának esnek ilyen primitív jajveszékelésekkel, hogy "néztél-e már ki egy terhes nő fejéből"... Nos, azt hiszem, az ilyenfajta: a nála értelmesebb, jobbérzésű stb. férfiakat lehülyéző, primitív gyűlölettől izzó és vallatótiszti-torkonragadó kérdésekkel felfegyverkezett "anyai fejekből való kinézésektől" már csak az lehet rosszabb, amikor együtt kell élni egy ilyen "nővel". - Jaj, azoknak a férfiaknak és gyermekeknek azokban az években!Ennyire fafej nem lehetsz Szilárd!

"Kezdjük azzal a biológiai ténnyel, amiről mindenki tud: nem az apa szervezete biztosítja a magzatok számára a fejlődéshez szükséges anyagokat, hanem az anya szervezete. Misztikusan szólva, nem az apa aurájában fejlődik a magzat, hanem az anya aurájában, tehát nem az apa idea- gondolat és érzésvilága fonja át azt és biztosítja a spirituális életalapot a magzat számára, hanem az anyáé."

Tehát mi a férfi feladata a fentiek ismeretében?
Az anya jóltartása anyagi, gondolati és érzelmi szinten, így biztosítani az utódok egészséges fejlődését.

Nem véletlen ám az a mondása Jézusnak, hogy "Jaj a terhes és a szoptatós anyáknak azokban a napokban!" Ezek a napok most vannak.

Néztél már ki terhes, vagy szoptató anya fejéből? Érezted az állapotosság terhét, a testi elváltozást cirka 9 hónap alatt, a szülés fájdalmát, a gyerek táplálásának gondját, úgy mint egy anya?

"Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők, mezítelenek, és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül,
És azt mondja nékik valaki ti közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól; de nem adjátok meg nékik, a mikre szüksége van a testnek; mi annak a haszna?"