Az oroszlán jellegű karmával született személyek tudattalan képzeletvilága zavarai

Kozma Szilárd család- és karma-asztrológus: Az oroszlán konstelláció
Szellemisége által megjelenített emberi – személyi, személyiségi – problémák spirituális okairól.

A negatívan fényszögelt Oroszlán nappal, valamint az Oroszlánban
álló Lilithel, vagy Sárkányfarokkal rendelkező személyek baleseti- és
betegséghajlamai, betegségeiknek és konfliktusaiknak az igazi okai.

Az Oroszlán az egyetemes léttudatnak az individuális személyi tudatban való megjelenését és ennek megfelelően, az individuális önérzékelés és önértékelés több dimenziós kapcsolatát, azok teremtőerejét, illetve mindennek a problémakörét megtestesítő konstelláció.
Az Oroszlán napjegye által képviselt spirituális és kauzális (morfogenetikus) erőtér hatása elsődlegesen az individuális tudat kiszélesítéséhez és finomításához, az öntudat formáláshoz, az alkotó személyiség műveléséhez és nemesítéséhez és így történő kiteljesítésének a problémakörét testesíti meg, annak köszönhetően, hogy ő éppen annak az ősi, abszolút léttudatnak az asztrológiai megjelenítője, amely megsérül az ős-Lilith nevű kauzális jelenség hatására, és amiért szükségessé válik az egyetemes létteremtés. Vagyis, az oroszlán konstelláció egyenesen az egyén szellemi tudatának a formáláshoz és érleléséhez, az egyéni öntudat tágításához, spiritualizálásán keresztüli egyetemesítéséhez és a kauzális lét-képzetnek a személyesítéséhez kapcsolódik.

Ez által tehát a helyes (külső) neveléshez is kapcsolódik, de főképp az (belső) önneveléshez önátalakításhoz, a személyi gyengeségek legyőzéséhez és a hibabelátási képesség kialakításához is kötött, és ezek által az alkotói képességeket növelő és nevelő önismerethez, a fejlődéshez, szervezéshez, a bátorság és a nagylelkűség kialakulásához, a nehézségekkel és egyéni gyengeségekkel való szembenézéshez. Azok egyenes (gerinces) felvállaláshoz, valamint a gyengeségek feletti uralkodáshoz, azok legyőzési képessége kialakításához, vagyis, a személyi gyengeségekkel szembeni belső erőhöz és határozottsághoz és ezek által az önuralom és az önfegyelem képessége kialakításához kötött.
De fontos tudni, hogy mindez nem a többi ember, vagy a külső (természeti) környezet és nem a külső élethelyzetek fölötti öncélú uralkodás, de főképpen nem a fölényességi érzet, a hiuság és a fölösleges önérzeteskedés növelése árán, misztikus kifejezéssel: az ego növesztése folytán, illetve a fölényeség-tudat és
az egoista mentalitás, az ego védelmének fokozása és táplálása, annak a nagyra növesztése (hízlalása) árán kell történjen. Sőt: mindennek az ellentétével, vagyis a személyes gyengeségek fölötti erővétellel és felülemelkedéssel: az egoizmusból fakadó személyi hibák és gyengeségek leküzdésével, az önzés és az áldozathozatali képtelenség fölött aratott győzelemmel, vagyis a tudatosan kitartó és szívós önfegyelemmel megvalósított, önuralommal és nagylelkűséggel. Ezért, a magukra nem ébredt, un. nyers Oroszlán-szülöttek, még ha a föld legártatlanabb lényeinek is néznek ki, néha még önmaguk számára sem bevallottan, nem csak hogy minden esetben fölénybe akarnak kerülni és minden áron uralkodni vágynak mások fölött, és leginkább az élettársuk, a szerelmi partnerük, g gyermekeik, a testvéreik, rokonaik és a barátaik fölött, vagy a sors elemei és erői fölött, hanem irányítani akarják azokat és "természetesen" úgy, hogy az számukra mindenképp jó, előnyős és hasznos legyen.
És amennyiben valaki megkíséreli a rajtuk való uralkodást, illetve óvatlanul bele megy egy olyan (házastársi, vagy munkatársi) relációba, amelyben a látszat szerint ő vezeti és irányítja az Oroszlán karmával rendelkező személyt, az vagy fel lázad előbb-utóbb, mihelyt a rejtett önös érdekeit már nem szolgálja a reláció és annak a felrúgásával tönkretesz mindent, vagy cserben hagyja a partnerét, éppen akkor, amikor úgy néz ki, hogy minden a legnagyobb rendben van.
A negatív Oroszlán személyiség ugyanis, sértett, vagy csonka, illetve zavart személyiséggel születik a világra. Ezért vagy mereven és a legtöbb esetben, a környezete számára hátrányosan gerinces, vagy ő maga a gerinctelenség megtestesülése és képes dicsőíteni azt, vagy megalázkodni még az előtt is, akit korábban a leginkább ő rágalmazott. Illetve, megalázni és rágalmazni azt, akit korábban szeretett, vagy elismerte annak erényeit és még dicsért is.
Ritkán, de a másik véglet is lehetséges, és elvétve olyan Oroszlán szülöttel is találkozhatunk, aki képtelen az önállóságra, az önálló nézet-, vélemény- és akaratalkotásra, önfenntartásra, önérvényesítésre, egyszóval az autonómiára. Ezért magát alárendeli még 3O és 4O évesen is másoknak, legfőképpen a szüleinek, vagy a szülők egyikének, leggyakrabban az anyjának, és hagyja magát attól vezetni. Annyira, hogy még a saját családját is képes tönkretenni, annak a kérésére és parancsára, és aztán attól lesz krónikus arcüreggyulladása, vagy azért fájtatja a mellkasát és a hátgerincét (- Micsoda lényegre törő töltete van e sajátos magyar kifejezésnek: valaki valamijét fájtatja, mintha tudatosan tenné! Egyetemes törvényekhez kötődő lelkiismeretem, felelős moralitásom az, amivel valósággal "fájtatom" valamelyik ősprincípiumhoz kapcsolódó testrészemet. A kezemet például azért, mert valamit az életemben, vagy egész életemet, valahol, valamiért rosszul kezelem.), mert nem meri a saját akaratát nyíltan és egyértelműen felvállalni, problémáit becsületesen kimondani. Félénk, aggályoskodó, zárkózott, gátlásos, aki a veszteségtől való félelmében, túlzóan uralkodik a természetes személyi megnyilvánulásai fölött. Ezért fog gyáva Oroszlánként gerinc problémákkal és arcüreggyulladással küszködni, ugyanis nem tud gerinces ember lenni és emiatt képtelen még önmagával is, nem hogy másokkal szembenézni, mind szellemileg, mind lelkileg. Tény, amit az ő fizikai szervezete hűen le fog képezni egy adott idő elteltével.
Az alaptermészetük szerint másokon, ha önkéntelenül és öntudatlanul is, de mindenképp uralkodni vágyó, de a náluk erősebb egyéniségek (szülök, idősebb testvérek) által elnyomott, vagy megfékezett Oroszlán gyermekek depressziós állapotokig, és a megmagyarázhatatlan okú szívbajokig, mellkasi- és légzési problémákig (asztmáig) és gerincferdülésig, krónikus arc- és homloküreg gyulladásig is elmenően (végzetesen) is megbetegedhetnek a nyers, individuális természetük kiélési lehetetlenségének a következetes akadályoztatása, vagy annak a finom pszichológiai manipulálása esetében. Ezért többet árt, mint használ a gyermek egyénisége harmonikus alakításában az, ha egy pedagógiailag túlontúl felkészült szülő, vagy nevelő, állandóan leinti, vagy folyamatosan vissza fogja őket az oroszlános lendületükben, és főként ha folyamatosan kedvét szegi az által, hogy állandóan megakadályozza a őt többi gyermek feletti uralkodási ösztöne kiélésében, nem tudván, hogy a gyermekek között sokkal tisztábban működnek az egyetemes törvények, mint a felnőttek világában és ezért időnként kell hagyni a gyermekeket, hogy szabadon kinyilváníthassák és kiélhessék gyermekkorukban játék szinten, egymás között sajátos alaptermészetüket. Persze, ezt sem a végtelenségig, és nem a többi gyermek szabad önkifejezésének a rovására.
Mivel nem értik ezt, a külső elemek (személyek) fölötti és a saját uralkodási késztetései, önkéntelen szándékaik fölötti uralkodási mechanizmusoknak az arányos játékszabály-rendszerét, az Oroszlán jegyében született felnőtt személyek leggyakoribb betegségei a szívvel, a mellkassal és a hátukkal kapcsolatosak, de az érrendszeri problémák, a vérkeringési zavarok, az érelmeszesedések, az agyvérzések, az arc- és homloküreg-gyulladások, a gerinckopások és sérülések és a gerincferdülések, is jellemzőek. Ezen szervek és testrészek akkor betegednek meg, ha az Oroszlán-szülött nem veszi észre magát és minduntalanul uralkodni akar a környezetében élő személyeken, azok viszont nem hagyják uralkodni személyük (és életük) fölött az Oroszlán-szülötteket. (Amint már tettem említést erről a korábbiakban, a másik véglet szerinti diszharmonikus Oroszlán-mentalitás is lehet szellemi-lelki "kórokozó", különösen a hátgerinc ferdülések, gerincporc sérülések, gerincgyengülések esetében: a gyávaság, az alamusziság, a hátsó ajtózás és a kiskapuzás, a hátulról támadás, az intrikálás, az igazságferdítési és igazság hamísítási hajlam, az őszintétlenség és a nyíltság megtagadása és ezek elől a személytelenségbe való rejtőzködés, a problémák
elfödése, eltusolása, elhazudása, vagyis a nem nyílt és egyenes lelki-szellemi magatartás).
Tudomásul kell venni, hogy egy ember sem várhat el akkora humanizmust a másik embertől, hogy az engedjen valamely családtag, vagy munkatárs zsarnokoskodási hajlamának csupán azért, hogy az illető nehogy beteg legyen. Jobb ha bevallja, beismeri és megmagyarázza magának az Oroszlán szülött, hogy igazából mitől, milyen személyiségi problémájától szenved és próbáljon meg magán belső őszinteséggel segíteni magának a saját helyzete felismerésében. Attól nem lesz boldogabb és egészségesebb egy Oroszlán sem, ha állandóan uralkodni hagyják és nem kapván meg idejében a környezetétől a megfelelő ellenállási jelzéseket, nem tanul meg saját magán uralkodni. Hiszen azáltal, hogy mások fölött uralkodik, morálisan és így spirituálisan sem fejlődhet, aminek elengedhetetlenül és kivédhetetlenül, negatív visszahatása lesz az egészségére is. Ezért a fent említett betegségek mellett, csigolyagyulladásra, mellkasi szakasz porckorongjainak a gyulladására, vagy éppenséggel szívbetegségre - infarktus-hajlamra – tesz szert az idők folyamán. Ha még ezután sem képes felébredni és elsősorban önmagát fegyelmezni mások fegyelmezése helyett, látásproblémák, szemgyulladások, retinaleállások lehetségesek, annak következtében, hogy nem akarja meglátni és nem akarja belátni a saját tévedéseit és azt, hogy másnak is van joga a tévedéshez, különösen, ha a személyiség-meghatározó bolygók, vagy az Ascendens az Oroszlán napjegy 6 és l foka körül állnak.
Nő nemű, Oroszlán karmával rendelkező személyek esetében, a nyílt, vagy rejtett (titkolt) önszeretet és önimádat, az odaadási - önátadási képtelenség, valamint az életért és másokért való áldozathozási képesség teljes hiánya, odáig elmehet, hogy öntudatlanul, vagy tudatosan, de elutasítják a gyermekáldást és mindenféle hihető és hihetetlen ürügyet kitalálnak (Pl. Hogy nem találták még meg az igazi ? Persze: hozzájuk méltó... ? férfit. Hogy még nem értek meg arra, hogy jó édesanyák legyenek messze huszonhét év fölötti életkoruk el-érése és elhagyása után sem, hogy gazdaságilag még nem állnak ott, hogy ezt a "luxust" megengedhessék maguknak, hogy nekik még valamit tanulniuk kell még a második egyetemi diploma megszerzése után is, hogy nem érett be a karrierjük eléggé, hogy nem tapasztaltak és nem láttak a világból eleget, és általában is, nem éltek még eleget, de főképpen azt, hogy nem találták még meg azt a rendkívüli férfit akiben bízhatnak, illetve, akik nekik megfelelő partnerük lehet - és persze, ilyen férfi nem is létezik! - stb., stb.), nem csak a mások (élettársuk, szüleik), de önmaguk (lelkiismeretük és felelősségérzetük) ámítására is.
És, ha netalán mégiscsak rá tudják venni magukat arra valamiképpen, hogy családot alapítsanak, vagyis arra, hogy egy férfi mellett elkötelezzék magukat és anyává váljanak, ez az anyaság semmiképpen nem jelenthet többet egyetlen utód szülésénél, nevelésnél és gondozásnál.
Az asztrológusnak néha megáll az esze, hogy mit ki nem képesek eszelni ürügyként, csak nehogy a szeretett és imádott egójukat meg kellene osztaniuk, szét kelljen szórniuk utódok irányába és formájában, illetve, hogy egynél több utód megszülését, gondozását és nevelését felvállalják. Vagyis, hogy az oroszláni kényelműket veszélyeztessék ezekkel, a belőlük származó a kis kellemetlenkedő lényekkel, akikre nem csak nekik, hanem másoknak is oda kell majd figyelni, ahelyett, hogy az ők csodálatos személyének figyelmével töltenék az idejüket és az költenék a drága energiájukat.
Holott éppen ez lehet az Oroszláni karma legbiztosabb és legalkalmasabb feloldási lehetősége: AZ ÁLDOZATHOZÁS, az önátadás és az odaadás, valamint a másokért (utódaikért - családjukért) való személyi felelősségvállalás. Ebből és csakis ebből a gyakorlati megvalósításokból, a tényleges áldozathozatalból alakulhat ki az a bizonyos, nemes - Oroszláni arany öntudat, aminek az elérése érdekében a régiek megalkották a legnemesebb szellemtudományt: az alkímiát. Az alkímia tehát, kiemelten az Oroszlán és a Szűz konstellációk tudománya!
Amit viszont a legajánlatosabb az Oroszlán Karmával rendelkező személynek a szívébe vésnie az, nem más, mint az, hogy legalább az itt olvasottak után, igyekezzen, a magáról olvasottak által a sértett egoja miatt, valamint az önös becsvágyából és hiuságából eredő, spontán replika-adási késztetései fölött uralkodni, és ne akarja az asztrológust sem kíméletesen toleráns, humanista és liberális elvekre hivatkozva, sem rózsaszínű misztikus tanokból átvett nemesen csengő, de a gyakorlatban érvénytelen gondolatok közlésével megszégyeníteni, kioktatni, megleckéztetni, stb., annak érdekében, hogy valamiképpen fölényben érezhesse magát fölötte. Az asztrológus ugyanis a legutolsó ember, akivel az Oroszlán karmával rendelkező személynek csatároznia kellene és aki fölött neki bármiféle diadalt kellene aratnia, vagyis akivel szembe neki meg kellene vitatnia az Oroszláni (Ego-mentő) igazát és akivel szemben fölényeskednie kellene. Egy ilyen téves Oroszláni magatartás ugyanis, éppen azt bizonyítja, hogy az illető személy, menynyire nem ismeri még önmagét, illetve azt, hogy mennyire távol áll még attól a spirituális színvonaltól, amire hivatkozik, és amihez éppen a saját ide vonatkozó )minden áron győzni akaró) gyengeségeinek a legyőzésével el kellene érkeznie.
Vagyis, attól az általa nemesinek és ettől fogva jogosan a mások irányítására, mások leckéztetésére születettnek képzelt lényéhez képzelt, neki születéstől fogva illőnek gondolt színvonaltól, amelyhez Ő máris elérkezettnek képzelte magát korábban az által, hogy szorgalmasan, vagy szórványosan, de egy pár éven át, végig követett bizonyos misztikus kurzusokat (Joga, rejki, agykontroll, dianetika, buddhista tanfolyamok, táltos iskola, stb.).
Amennyiben az Oroszlán-karmával rendelkező személynek sikerül felébrednie és tudatosan felvállalja az Oroszlán gyengeségeinek, vagyis a nyílt, vagy rejtett egoizmusból eredő tulajdonságainak beismerését követő, kiigazítási és meghaladási erőfeszítéseket, spirituális értelemben is teljes értékű személyi tudatra tehet szert, tehát igazi, a belső tisztultságából eredő, világos öntudatra és, ezzel járó, majdhogynem acélos egészségi állapotra (erős immunrendszerre) tehet szert, önzetlenül és közvetlenül árasztván maga körül az uralkodó bolygójának: a Napnak az éltető fény-sugarait, amitől minden jó szándékú, békés ember oldottan,
nyugalomban és biztonságban érezheti magát az ő környezetében.

Lásd a szintetikus kifejtéseket és értelmezéseket a:
c. honlapjainkon, honlapjaimon.

HozzászólásokAz Oroszlán karmás gyermek...

"Az alaptermészetük szerint másokon, ha önkéntelenül és öntudatlanul is, de mindenképp uralkodni vágyó, de a náluk erősebb egyéniségek (szülök, idősebb testvérek) által elnyomott, vagy megfékezett Oroszlán gyermekek depressziós állapotokig, és a megmagyarázhatatlan okú szívbajokig, mellkasi- és légzési problémákig (asztmáig) és gerincferdülésig, krónikus arc- és homloküreg gyulladásig is elmenően (végzetesen) is megbetegedhetnek a nyers, individuális természetük kiélési lehetetlenségének a következetes akadályoztatása, vagy annak a finom pszichológiai manipulálása esetében. Ezért többet árt, mint használ a gyermek egyénisége harmonikus alakításában az, ha egy pedagógiailag túlontúl felkészült szülő, vagy nevelő, állandóan leinti, vagy folyamatosan vissza fogja őket az oroszlános lendületükben, és főként ha folyamatosan kedvét szegi az által, hogy állandóan megakadályozza a őt többi gyermek feletti uralkodási ösztöne kiélésében, nem tudván, hogy a gyermekek között sokkal tisztábban működnek az egyetemes törvények, mint a felnőttek világában és ezért időnként kell hagyni a gyermekeket, hogy szabadon kinyilváníthassák és kiélhessék gyermekkorukban játék szinten, egymás között sajátos alaptermészetüket. Persze, ezt sem a végtelenségig, és nem a többi gyermek szabad önkifejezésének a rovására."

Azért is emeltem ezt ki, mert Szilárddal kapcsolatosan a személyiség-ellenes karmával rendelkező támadók mindig arra hivatkoznak, hogy Szilárd egy zsarnok... na, már most a fenti idézetből is látszik, hogy ha valaki, akkor ő nagyon is meg tudja érteni mások, akár a gyermekek karmikus késztetéseit és sohasem kér vagy javasol olyasmit, ami a másik számára a saját természetéhez képest lehetetlenség.