Szerelem, szerelem, szerelem, mágikus szerelemm, vonzást illusztráló szerelem

Kozma Szilárd családasztrológus:

Szerelem és szexualitás 2

Avagy kiegészítés a fogamzás témaköréhez, illetve a mostanában inkább a foganási képtelenség meghaladási lehetőségeinek a kérdéséhez.

Amikor, kezdő asztrológusként, a Szerelem- és a Szexualitásról szóló tanulmánynak az írásába bele fogtam, valamint amikor azt követően néhányszor át írtam, még az akkoriban észlelt tartós és harmonikus szerelmi párkapcsolatok realizálhatatlanságának – a kérdésére kerestem a választ, illetve a nehézségek meghaladási lehetőségének a feltételeit akartam vázolni. Az utóbbi évek által felvetett párkapcsolati összhang-realizálási kérdések szintjén viszont, egyre gyakrabban vetül fel két, szorosan ide tartozó sajátságos kérdés, aminek a közzé tétele és megoldási lehetőségeinek a felvázolása nélkül én is csak az általam kárhoztatott, tudományosan steril, vagy a misztikusan okoskodók és az okosan misztikuskodó szélhámosok színvonalán maradnék. Egyrészt az derült ki ugyanis, hogy a mai, stabil párválasztási és családalapítási korba érkezett generációk tagjai éppen azért képtelenek a harmonikus párkapcsolat kialakítására és a családalapításra, mert a „tökéletes”, vagyis a számukra kényelmes, biztonságos és ugyanakkor sok öncélú érzéki örömöt ígérő partneri viszonyok megvalósítását (A nekik, vagyis az ők kényelmi és biztonsági igényeiknek megfelelő partner „eltalálását”) tekintik elsődlegesnek az ide vonatkozó összes tévképzetekkel és hibákkal együtt, ahelyett, hogy a felek egyik a másikban, a jövendő gyermekeiknek a gyakorlati és a spirituális szempontból egyaránt megfelelő szülőjét keresnék. Vagyis: az eredeti létrendhez képest, mindenki fordítva ül a lovon, és haragszik a potenciális partnerekre, amiért nem láthatja annak az arcát, hanem csak a mellette, fordított irányba elhaladó partnereknek a feje hátsó felre akasztott vigyorgó maszkját. Másrészt az, hogy azok a személyek viszont, akik kb. 33 – 35 éves koruk után, „végre” fel hagynak a fent leírt ostoba „kulturális” szokásrend szerinti alapállásukkal, és igazi, teljes családban, tehát gyermekekben is kezdenek gondolkozni, már képtelennek bizonyulnak a magzat-foganásra, illetve a gyermeknemzésre.
Több helyen (Pl. A Sátáni és a Luciferi jelenségek helyes metafizikai értelmezése) egészen biztos, hogy konkrétan is írtam arról, hogy civilizációs szokásrendtől és önképzési, önfejlesztési divat-őrületektől függetlenül (A jelenben: diplomaszerzési, vagyonszerzési és biztosítás-szerzési mániáktól függetlenül), a nőknek nem érdemes és nem ajánlatos 23, de legtöbb 25 éves kor után tökéletes (vagyis kényelmesen élvezetes és biztonságos, tehát: tehetetlen papucsférjes, vagy náluk gyengébb fiatal-pajtásos) párkapcsolat vadászási logikában gondolkozni, hanem, már csak a biológiai egészségük szempontjából is ajánlatosabb a jövendő gyermekeik apja megtalálásában, beidézésben gondolkozni és képzelegni. Tapasztalt és ilyen jellegű szakmai sikerekkel is rendelkező asztrológusként, száz százalékosan garantálhatom, hogy így sokkal nagyobb esélyük van arra, hogy az igazi párjukat megtalálják – életükbe beidézzék – mint hogyha a fogyasztói reklám-ideálok szerinti, megfelelő férfi-tévképzeteiket követve, vadásszák és sóvárogják tovább az őket megértő és boldoggá tevő tökéleteset.
Férfiaknál úgyszintén abba lehet hagyni a konyhában párját ritkítón jó házasszony, társaságban lenyűgözően és szuper-értelmiségi - értelmesen bájcsevegő, a hálószobában viszont gésai tudománnyal és képességekkel rendelkező, és persze, az ő személyi komplexusait, is mélyen látó és belátó, tudós pszichológusként és megértő kedves nővérként kezelni képes, vagy rendkívüli örültségeit tolerálni tudó nő keresését, és inkább a jövendő gyermekei anyja felé irányítani a figyelmét 28, de legkésőbb 35 éves koruktól.
- Az állatok is sokkal jobban választanak az ösztöneik és a feromon- érzékelésük segítségével, mit mi az elemi egoizmusunk által manipulált nagyokos (vagyis: korrupt nézeteinket és öncélú kéjvágyainkat kiszolgálni igyekvő) „gyakorlati” eszünk segítségével.
Ezzel a fordított alapállás – tudatosítással tehát, magát a fordított alapállás meghaladásának a problémáját is, teória szintjén legalább is, elintézettnek vélem és úgy gondolom, hogy rátérhetek a helyes alapállás felvétele utáni aktuális, és egyre aktuálisabbá, hogy ne mondjam: akutabbá vált problémának a feltárására és a megoldási, meghaladási lehetőségeknek a felvázolására. Arra tehát, hogy manapság egyre gyakoribb az a „természetellenes” helyzet, amit már az orvosok és biológusok is elismernek, ti., hogy a mai „fiatal” nők, átlagban már 28 – 29 éves korukban kezdik elveszíteni a magzatfoganási képességüket, amennyiben nem szültek korábban gyermekeket, illetve, amennyiben szültek ugyan korábban egy – két gyermeket, de időközben, öt évig, vagy annál is hosszabb ideig, a fogamzásgátlás valamilyen formáját alkalmazták. De a 35 év fölötti férfiak sem állnak ezzel jobban - Mármint a nemzői potencialitásukkal. – annak ellenére, hogy ennek az elvesztése nem olyan gyakori még, mint a nők esetében. Holott,
ezelőtt huszonöt – harminc évvel (Az én fiatalságom idején...) még csak „terhesség ideje alatti” potenciális probléma-gyanúsnak jelölték orvostani szempontból a 31 - 35 év fölötti nőket, és azt is csak amennyiben nem szültek már korábban. De arról, hogy nagy átlagban már 28 éves koruk után magzat-fogamzásképtelenekké válnának, az átlagosan hét – tíz éves fiatalkori fogamzásgátlás „biztonságában” gyakorolt „szabad szexuális” élet folytatása után, akkor még egyáltalán nem volt szó!
Az a jelenség állt be tehát, hogy azok a 35 – 4O éves koruk táján belátóbbá vált, illetve az eltékozolt évek után, tudattalanul bepánikolt állapotban, a tökéletes társ vadászatáról lemondó és meghasonlottan, vagy boldogan a család alapításra magukat elszánt nők, illetve a házastársak, azzal a problémával találják szembe magukat, hogy nem jelentkezik az utód a természetes szexuális kapcsolat folytatása következtében. Semmi értelmét nem találom annak, hogy a rengeteg praktikus, tudományos és misztikusan babonás módszerek tárházát és tömkelegét leírjam az ilyenkor ajánlott és eljátszott fogamzás-segítő módszereknek a férfiakat gombra – optimális időre – az elvárások szerint működő, szebben kifejezve: harcra kész (BOCSÁNATTAL LEGYEN MONDVA:) „kuró”- gépekké alakító, peteérési napszámolástól és hőmérőzéstől, a mindkét felet ugyancsak megalázó helyzetbe hozó lombik-bébi programokig és a majdani ember-klónozásokig. (Hiába van ez letiltva, mert kutató biológusoktól tudom, hogy szerte a világon kísérleteznek vele, és nagy pénzeket felemésztő speciális fedőnevű programok futnak e nagyszerűen idióta „tudományos” álom megvalósítása érdekében.) Én ilyen érdekességekkel nem foglalkozom és azon a véleményen vagyok, hogy aki ide jutott, sokkal jobban teszi, ha akár néger, akár kínai, akár cigány árvát fogad örökben, mert ez által, spirituális szempontból sokkal helyesebben jár el, mint hogyha erőlteti az ego-nyugtató közvetlen biológiai „szülőséget”. Karma-feldolgozás szempontból legalább is, vagyis áldozatkészség és hamis önérzet-feladás szempontjából sokkal egészségesebb, egy vagy két árva örökbe fogadása és tisztességes felnevelése, mint a természeti és a szellemi automatizmusok megerőltetése útján (vagyis az erőszak útján) nyerhető „saját gyermekeknek” a természettől és az istentől való kicsikarása.
Én inkább arról szeretnék írni, de nem anélkül hogy előre bocsátanám: ez személyi struktúránként változik (vagyis a személyi horoszkópokból kiolvasható egyéni determinációk mellett, a materiális, a pszichológiai és a spirituális körülmények szerint is változik), hogy mit lehet tenni abban az esetben, amikor még nem derült ki egyértelműen az, hogy természeti szeretkezések útján nem tud megfoganni egy házaspár magzata.

Először is, a házaspár vagy élettárs – pár, mindkét egyedének a horoszkópja vizsgálatával egy időben, az „Ami lent van, ugyanaz mint ami fent van”, vagyis ami a testben van, ugyanaz mint ami a szellemben van – egyetemes elv alapján, laboratóriumi vizsgálatot végeztetni nem csak afelől, hogy biológiailag van-e, és ha igen, akkor kinél van a gubanc és kinél nem, hanem azt is, hogy az milyen jellegű és fokú ez a gubanc. Találkoztam ugyanis már olyan esettel is, hogy miközben a házaspár gyermeknemzéssel próbálkozott, a férj keményen félre járt (szexuálisan kalandorkodott, un. hűtlenkedett). A horoszkópból, az utazó ügynöki foglalkozásából és abból, hogy a laboratóriumi vizsgálat szerint, a spermáinak a mozgás koordinációja zavaros, csak feltételezni tudtam azt, hogy szíve szerint, nem akarja határozottan és egyértelműen megtermékenyíteni a feleségét, mivel a termékreklámozási ügynökösködése jellege miatt rengeteg lehetősége van arra, hogy a lakhelyüktől távol eső városokban, hölgyeknek kedveskedjen ingyenes termék juttatással, illetve könnyű kereseti lehetőség kínálattal. Az olyan férjeket ugyanis, akik számtalan szeretővel rendelkeznek a feleségük mellett, általában kevésbé érdekli az, hogy a feleségük megfogan-e, vagy sem, hiszen elég vesződés számukra a látszatok fenntartása és a szeretők megtartása, illetve azoknak a tőle megtermékenyülési vágyaiktól és ötleteiktől való eltanácsolása, távol-tartása. A 28 – 3O éves kor utáni magzatfoganáshoz viszont ma már nem elegendő a biológiai „szabad út”, mivel, több éves magzatfoganás elleni védekezések következtében, sem a biológiai, sem a lelki, mentális és a spirituális foganási automatizmusok sem működnek olyan egyértelműen mint régen. Ezért a foganás megvalósulásához, nem csak belső biológiai és külső fizikai előfeltételek kell, hogy teljesüljenek, és nem elég csak a nőnek a gyermek utáni vágya, sőt: még csak a férjnek a gyermek utáni vágya sem elég, hanem elsősorban és kihagyhatatlanul szükséges a férfinek a tudatos és célirányos, feleségét – az ő szeretett asszonyát! - való megtermékenyíteni akarása! Sőt: nem csak, hogy ez szükséges, de amennyiben a férfi azzal van elfoglalva mentálisan, hogy nehogy a szeretői neki megtermékenyüljenek és lebubázzanak (kényelmes élvezői életében galibát okozzanak), ez a foganás ellenes mentalitása, mentális kisugárzása nem lehet szelektív, és nem kíméli a feleségét sem. A finom dimenziókban ugyanis nem működnek annyira egymástól elhatároltan és elkülönült-célirányosan az energiák és az akaratok, hogy a feleség irányába a megtermékenyítési vágy hasson, a szeretők irányába viszont annak a meggátolása, lestoppolása.
Mivel ezen a feleség is elgondolkozott, és lappangó nemi fertőzés szempontjából is megvizsgáltatta magát, szerencsére idejében kiderült, hogy egyelőre nem a megtermékenyítésre kell figyelnie, hanem a szervezetében rejtőző tripper-bacilusoktól kell megszabadulnia és a férjével a házastársi hűség, illetve a polgári elválás kérdését tisztáznia.
És ez csak egy példa arra, hogy mi minden történhet, hogy mennyi finom fogamzási akadály létezhet a spirituális háttérben, amiről a gyermekre vágyó élettársak nincs ahonnan tudjanak. Hiszen ugyanígy létezik az a fajta akadály is – és ilyen esetem is volt – amikor a fiatal férfi, még erősen az édesanyja, vagy az édesapja befolyása alatt él, azoknak az akarata és vágyai, elvárásai, vagy elvárása alá rendeli az individuális férfiúi személyi akaratát, vagyis nem rendelkezik egészséges egyéni, férfias akaraterővel és képzelőerővel. Ilyenkor ugyancsak teljesíthetik a párak az összes biológiai és fizikai feltételt a foganáshoz, mert az úgy sem fog létrejönni. Olyan esettel is találkoztam, amikor a férjnek ez a spirituális- lelki állapota, a fizikai dimenzióban (anyagi vetületben, megvalósulásban) úgy nyilvánult meg, hogy a spermái nem tudtak kiszabadulni az ondó-nyákból. Mondom tehát, hogy a peteérési problémákon kívül, még rengeteg férfi felek felőli nyomós oka is létezik annak, hogy a szabad szeretkezés egy bizonyos életkor elteltével, miért nem elégséges a látszólag egészséges, de 28 évet meghaladt és azelőtt huzamosan fogamzásgátolt nők esetében. Ezért szükséges tehát a mindkét fél részéről vett laboratóriumi vizsgálati eredményeket a horoszkópból kiolvasható determinációkkal egybevetni és abból a megfelelő következtetéseket levonni, majd az élettárs – feleknek a szükséges mentalitás-korrekciókat elvégezni (A legegyszerűbb szükséges korrekció nők esetében, amelynek az elmaradása még a magzat foganás esetében is várandósági idő alatti szövődményekhez, illetve császármetszéses operációk elvégzési szükségéhez vezetnek: a hamis irányba való nyitás abba hagyása, illetve a helyes irányba való megnyílás végrehajtása.).
Először is, a házaspár vagy élettárs – pár, mindkét egyedének a horoszkópja vizsgálatával egy időben, az „Ami lent van, ugyanaz mint ami fent van”, vagyis ami a testben van, ugyanaz mint ami a szellemben van – egyetemes elv alapján, laboratóriumi vizsgálatot végeztetni nem csak afelől, hogy biológiailag van-e, és ha igen, akkor kinél van a gubanc és kinél nem, hanem azt is, hogy az milyen jellegű és fokú ez a gubanc. Találkoztam ugyanis már olyan esettel is, hogy miközben a házaspár gyermeknemzéssel próbálkozott, a férj keményen félre járt (szexuálisan kalandorkodott, un. hűtlenkedett). A horoszkópból, az utazó ügynöki foglalkozásából és abból, hogy a laboratóriumi vizsgálat szerint, a spermáinak a mozgás koordinációja zavaros, csak feltételezni tudtam azt, hogy szíve szerint, nem akarja határozottan és egyértelműen megtermékenyíteni a feleségét, mivel a termékreklámozási ügynökösködése jellege miatt rengeteg lehetősége van arra, hogy a lakhelyüktől távol eső városokban, hölgyeknek kedveskedjen ingyenes termék juttatással, illetve könnyű kereseti lehetőség kínálattal. Az olyan férjeket ugyanis, akik számtalan szeretővel rendelkeznek a feleségük mellett, általában kevésbé érdekli az, hogy a feleségük megfogan-e, vagy sem, hiszen elég vesződés számukra a látszatok fenntartása és a szeretők megtartása, illetve azoknak a tőle megtermékenyülési vágyaiktól és ötleteiktől való eltanácsolása, távol-tartása. A 28 – 3O éves kor utáni magzatfoganáshoz viszont ma már nem elegendő a biológiai „szabad út”, mivel, több éves magzatfoganás elleni védekezések következtében, sem a biológiai, sem a lelki, mentális és a spirituális foganási automatizmusok sem működnek olyan egyértelműen mint régen. Ezért a foganás megvalósulásához, nem csak belső biológiai és külső fizikai előfeltételek kell, hogy teljesüljenek, és nem elég csak a nőnek a gyermek utáni vágya, sőt: még csak a férjnek a gyermek utáni vágya sem elég, hanem elsősorban és kihagyhatatlanul szükséges a férfinek a tudatos és célirányos, feleségét – az ő szeretett asszonyát! - való megtermékenyíteni akarása! Sőt: nem csak, hogy ez szükséges, de amennyiben a férfi azzal van elfoglalva mentálisan, hogy nehogy a szeretői neki megtermékenyüljenek és lebubázzanak (kényelmes élvezői életében galibát okozzanak), ez a foganás ellenes mentalitása, mentális kisugárzása nem lehet szelektív, és nem kíméli a feleségét sem. A finom dimenziókban ugyanis nem működnek annyira egymástól elhatároltan és elkülönült-célirányosan az energiák és az akaratok, hogy a feleség irányába a megtermékenyítési vágy hasson, a szeretők irányába viszont annak a meggátolása, lestoppolása.
Mivel ezen a feleség is elgondolkozott, és lappangó nemi fertőzés szempontjából is megvizsgáltatta magát, szerencsére idejében kiderült, hogy egyelőre nem a megtermékenyítésre kell figyelnie, hanem a szervezetében rejtőző tripper-bacilusoktól kell megszabadulnia és a férjével a házastársi hűség, illetve a polgári elválás kérdését tisztáznia.
És ez csak egy példa arra, hogy mi minden történhet, hogy mennyi finom fogamzási akadály létezhet a spirituális háttérben, amiről a gyermekre vágyó élettársak nincs ahonnan tudjanak. Hiszen ugyanígy létezik az a fajta akadály is – és ilyen esetem is volt – amikor a fiatal férfi, még erősen az édesanyja, vagy az édesapja befolyása alatt él, azoknak az akarata és vágyai, elvárásai, vagy elvárása alá rendeli az individuális férfiúi személyi akaratát, vagyis nem rendelkezik egészséges egyéni, férfias akaraterővel és képzelőerővel. Ilyenkor ugyancsak teljesíthetik a párak az összes biológiai és fizikai feltételt a foganáshoz, mert az úgy sem fog létrejönni. Olyan esettel is találkoztam, amikor a férjnek ez a spirituális- lelki állapota, a fizikai dimenzióban (anyagi vetületben, megvalósulásban) úgy nyilvánult meg, hogy a spermái nem tudtak kiszabadulni az ondó-nyákból. Mondom tehát, hogy a peteérési problémákon kívül, még rengeteg férfi felek felőli nyomós oka is létezik annak, hogy a szabad szeretkezés egy bizonyos életkor elteltével, miért nem elégséges a látszólag egészséges, de 28 évet meghaladt és azelőtt huzamosan fogamzásgátolt nők esetében. Ezért szükséges tehát a mindkét fél részéről vett laboratóriumi vizsgálati eredményeket a horoszkópból kiolvasható determinációkkal egybevetni és abból a megfelelő következtetéseket levonni, majd az élettárs – feleknek a szükséges mentalitás-korrekciókat elvégezni (A legegyszerűbb szükséges korrekció nők esetében, amelynek az elmaradása még a magzat foganás esetében is várandósági idő alatti szövődményekhez, illetve császármetszéses operációk elvégzési szükségéhez vezetnek: a hamis irányba való nyitás abba hagyása, illetve a helyes irányba való megnyílás végrehajtása.). Ezeket a következtetéseket és korrekciókat viszont, tényleg nagy odafigyeléssel kell meghozni és teljes odaadással elvégezni, ahhoz, hogy magzatfoganás terén pozitív és úgymond természeti (külső beavatkozás nélküli) eredményekhez jussunk. Nem is ajánlatos tehát, hogy ilyen kérdésekben olyan asztrológustól kérjen a pár feltárást és tanácsadást, aki nem rendelkezik kellő élettapasztalattal és persze, asztrológusi gyakorlattal, illetve, aki családtalan és gyermektelen, sőt: akinek még élettársa sem volt, vagy nincs, hanem a szakmai tudása mindössze az asztrológiai és a misztikus kurzusokon elsajátított elméleti ismeretire, vagy a saját, tapasztalat nélküli, de izgalmasan érdekes és főként meghatóan rózsaszínű elméleteire és még annál is inkább misztikus fantazmagóriáira támaszkodik. Mert a konkrét céltól függetlenül is, és arra ráadásul, ezek a mentalitásváltoztatások nem csak a magzatfoganást segíthetik elő, vagy (Mágikus befolyásolás esetén például: ) zárhatják el még jobban, hanem az egész szellemi – lelki személyiségünk és az életünk (sorsunk) spirituális – természeti rendbe tételét, vagy a szerzett karma növelésével – halmozásával, a többi kiegyenlítődési képességeink és lehetőségeink megzavarodását és esetleg visszahozhatatlan tönkre tételét is.
Amennyiben mindez megtörtént, figyelembe lehet még venni és bátran alkalmazni a következő, minden személyi asztrológusi tanácsadástól, útmutatástól függetlenül is jól ható, metafizikai teóriából eredő „misztikus” eljárásokat is:
A férj tekintse saját magát az egyetemes termékenyítő Fény megtestesülésének, a feleségét viszont az egyetemes szeretet és a teremtés megtestesülésének, akibe neki a férfiúi átvilágítói és megtermékenyítői képességével, minél teljesebben be kell hatolni, és azt átvilágítva megtestesíteni. A feleség viszont, ugyancsak tekintse a férjét, vagy élettársát az őt átvilágító és megtermékenyítő Isteni Fény megtestesülésének, amivel neki a lehető legnagyobb mértékben egyesülnie kell, és így egyesítetten bevinni azt és bejutni általa az egyetemes egységbe, az abszolút létbe, és így fogadja magába, nem csak annak a magját, hanem az egész férfias lényét, amit ő szeretetével körül ölel és magába enged, nem csak testileg, hanem lelkileg és szellemileg is. Ha a személyi adottságaik miatt ezt nem is tudják folytonosan megvalósítani és átélni a hétköznapokban, meditációs (önszuggesztiós) gyakorlatokat kell végezni erre, és – de ! – szeretkezések közben ezt feltétlenül meg kell kísérelniük, maximálisan átélniük. Ez nem csak a megtermékenyülés létrejöttét biztosítja ezerszer jobban, mint a férfi szexuális étvágyának az elfogyásához vezető hőmérőzés, illetve a hőmérő és a „tutit” termékenyülési dátum szerinti, szerelmi bevetési és szexuális harci készség napra készen tartása, hanem a minőségibb szexuális élményekhez és a párkapcsolaton belüli szexuális készségnek, nem, hogy a csökkenéséhez, de a növekedéséhez is fog vezetni.
Ajánlatos még a nőnek fél évi, vagy egész évi munkaszünetet tartani, tehát vagy fizetés nélküli szabadságot kérni, vagy a munkába járást gyakorlatilag is megszakítani és eközben saját magát úgymond mentálisan és asztrálisan lenyugtatni nőiesíteni – háziasítani, majd spirituálisan is a Jin pricipíummal való azonosulásra ráfordítani, arra magát rászoktatni. Csak vicces, de végül is reális érdekességképpen mondom el, hogy egy budapesti rendelőm, aki direkt azért utazott Csíkszeredába, hogy a világutazó, magas beosztású menedzser felesége ilyen jellegű problémája iránt tájékozódjon és tanácsot kérjen, fogta magát és vett a feleségének két gyönyörű kiskutyát úgymond ajándékba, akik miatt a feleség lemondta a cége világkörüli menedzselését és inkább otthonról, telefonon és számítógépen keresztül végezhető munkalehetőséget kért, annak érdekében, hogy a kutyusaival lehessen, azokat gondozhassa. Néhány hónap múlva meg is jött a pozitív eredmény és a férje pozitív „cselszövéséről” mit sem tudó feleség magzatot fogant. És persze, azt követően is, miután az meg született, nem sokára rá a második fiuk is a világra jött.
Talán nincs is amiért a többi, kevésbé „furcsa”, de szintén a teremtés első törvényének – a Mágia törvényének – és a többi egyetemes törvény összhatásának a figyelembe vétele útján történt un. sikersztorit, ami mind azt bizonyítja, hogy a megalázó és rettenetesen költséges lombikbébi programokban való részvételnél a szellemi mechanizmusokat figyelembe vevő és azokkal kollaboráló eljárások és magatartások, sokkal nagyobb arányú sikerrel kecsegtetnek, itt leírjam. A probléma ugyanis esetenként változik és mindig a megfelelő partikularitásra adekvát módszert és lehetőséget kell megkeresni, mind a személyi horoszkópból kiolvasható meghatározódásokat, mind a pszichológiai befolyásokat (esetleges gátoltságokat) és az anyagi – kulturális és spirituális (vallásos) körülményeket figyelembe véve.

Hozzászólásokair jordan golden goose

air jordan
golden goose sneakers
supreme new york
yeezy shoes
yeezy boost 350
yeezy shoes
cheap jordans
lebron james shoes
golden goose sneakers
moncler jackets
supreme clothing
kyrie spongebob
yeezy boost 500
curry 7 shoes
balenciaga shoes
bape clothing
hermes birkin
steph curry shoes
100% real jordans for cheap
kobe shoes
balenciaga shoes
balenciaga
moncler
supreme
off white
curry 6
yeezy shoes
giannis shoes
jordans shoes
lebron james shoes
jordan shoes
kobe 9
kd 10
yeezy 700
yeezy boost
supreme new york
bape hoodie
jordan retro
off white clothing
supreme clothing
kyrie 4 shoes
jordan sneakers
jordan shoes
yeezy boost 350
retro jordans
yeezy shoes
yeezy boost 350 v2
offwhite
cheap jordans
jordan shoes
balenciaga shoes
longchamp bags
golden goose
lebron shoes
yeezy shoes
supreme hoodie
jordans
supreme
supreme hoodie
supreme clothing
balenciaga trainers
golden goose
supreme hoodie
moncler jackets
golden goose
yeezy boost 350 v2
off white jordan 1
yeezy supply
balenciaga
supreme outlet
moncler jackets
jordan 11
air jordan
nike off white
air jordans
jordan 6
kyrie 6
longchamp
kd 12
golden goose sneakers
yeezys
yeezy boost 350
kyrie 6 shoes
adidas yeezy
golden goose outlet
longchamp handbags
kyrie shoes
curry 6
lebron 16
hermes birkin
moncler
yeezy shoes
cheap jordans
kevin durant shoes
yeezy
off white hoodie
kd 11
bape hoodie
a bathing ape
yeezy shoes
off white nike
retro jordans
a bathing ape
air jordan
yeezy boost 350 v2
golden goose
kobe byrant shoes
yeezys
supreme clothing
yeezy boost 350
supreme t shirt
lebron shoes
off white nike
yeezy shoes
supreme outlet
yeezy boost 350
yeezy boost 350 v2
golden goose
off white clothing
kobe shoes
golden gooses
yeezy boost 350
jordan 12
jordan shoes
supreme clothing
nike off white
supreme hoodie
cheap jordans
supreme
balenciaga shoes
balenciaga shoes
golden goose outlet
stone island sale
jordans
supreme new york
supreme clothing
lebron 17 shoes
kyrie 5 spongebob
hermes handbags bag
nike epic react
yeezy supply
goyard
curry 7 sour patch
supreme clothing
off white shoes
golden goose outlet
yeezy
yeezy 350 v2
yeezy boost
golden goose outlet
curry 7
supreme clothing
kyrie 6
yeezy outlet boost
kawhi leonard shoes
kyrie 5
yeezy shoes
giannis shoes
yeezy boost
nike lebron 16
kobe shoes
hermes handbags
moncler outlet
kyrie shoes
moncler coat
yeezys
moncler
jordan shoes
birkin bag
yeezy
balenciaga triple s
yeezys
balenciaga
stone island outlet
hermes
supreme clothing
michael jordan shoes
supreme
kobe 11
chrome hearts online store
longchamps
stephen curry shoes
hermes belt
lebron shoes
adidsas yeezy
birkin bag
curry 7
longchamp
russell westbrook shoes
yeezy boost 700
hermes bags
kyrie 5 shoes
yeezy
jordans
yeezy
supreme hoodie
retro jordans
golden goose
kyrie 6 shoes
jordan 13
yeezy boost 350 v2
yeezy 500
supreme clothing
balenciaga shoes
golden goose
yeezy boost 350 v2
supreme new york
supreme t shirt
yeezy boost 350
kd 12
goyard
hermes handbags
goyard
goyard handbags
yeezy
moncler jackets
goyard
curry 6
jordan retro
jordan 4
off white
yeezy 350
nike shox for men
curry shoes
kd 13
golden goose sneakers
kyrie irving shoes
supreme
kd shoes
kd shoes
curry 7 sour patch
off white shoes
goyard handbags
stephen curry shoes
balenciaga
kd13
kd 12 shoes
yeezy supply
yeezy
kyrie 6 shoes
jordan shoes
jordan shoes
supreme
stone island
longchamp handbags
giannis antetokounmpo shoes
pg 4
supreme
retro jordans
curry 7 shoes
cheap jordans
yeezy
kyrie 6
kd shoes
cheap jordans
moncler outlet
kd shoes
hermes belt
supreme clothing
adidas yeezy
yeezy
supreme clothing
kd shoes
jordan shoes
bape clothing
kyrie 4
yeezy
supreme hoodie
nike shox
jordan shoes
chrome hearts outlet
goyard handbags
yeezy boost 350 v2
yeezy< boost/strong>
yeezy boost
yeezy boost 350 v2
lebron shoes
supreme clothing
adidas yeezy
off white shoes
hermes handbags
supreme shirt
kevin durant shoes
curry 7
supreme clothing
kyrie irving shoes
off white
jordan shoes
supreme clothing
balenciaga sneakers
moncler
birkin bag
moncler
golden goose
cheap jordans
birkin bag
supreme clothing
nike x off white
golden goose outlet
longchamp
steph curry shoes
longchamp handbags
kyrie 3
kobe sneakers
jordan 1 off white
balenciaga
yeezy boost
off white hoodie
kd13
balenciaga speed
stone island
moncler sale
lebron 15 shoes
paul george shoes
hermes
nike kd 11
nike react
jordan shoes
golden goose sneakers
giannis antetokounmpo shoes
moncler outlet
curry 6 shoes
jordan shoes
moncler outlet
off white clothing
supreme
supreme
lebron james shoes
moncler jacket
hermes belts for men
calvin klein outlet
curry 6 shoes
hermes online
off white x jordan 1
kobe basketball shoes
supreme clothing
bape hoodie
kd shoes
golden goose sneakers
calvin klein underwear
steph curry shoes
lebron 15
off white jordan 1
curry 6 shoes
lebron 17
yeezy
yeezy shoes
supreme outlet
air yeezy
supreme new york
westbrook shoes

yanmaneee