A Szűz karmával született személyek tudattalan képzeletvilágának a feloldandó zavarai

Kozma Szilárd karma és családasztrológus:

A negatívan fényszögelt Szűz nappal, valamint a Szűzben álló Lilithel,
vagy Sárkányfarokkal rendelkező személyek baleseti- és betegséghajlamai,
jellegzetes betegségeiknek és baleseteinek az igazi, kauzális okai.

A Szűz konstelláció a teremtés okának és céljának: a lét és az élet rendeltetésének a problémakörét testesíti meg. Ezért a bűnbeesett erkölcsi elme-állapotban élő ember nem törődik a természet rendjével, illetve össze téveszti a rendeltetés funkcióját az erőszakos, steril renddel. Ezért, azon személyek, akiknek a mentalitásában az öncélú ésszerűségre és a materiális gyakorlatiasságra való törekvés dominál, vagyis az élet és a sors minden problémáját a gyakorlati ésszerűség segítségével történő megoldási igénye vezérel, vagyis akik a betegségekből való gyógyulást is pusztán a technikai, tudományos és gazdasági (megfelelő gyógyszerhez jutási) kérdésnek képesek felfogni, akiknél tehát minden más szempontot el tud nyomni a technikai – tudományos módszerekkel való kezelési és intézési igény.
És akiknél a rendtartási mánia, a túlzott pedantéria, a civil életben hajszolt katonás fegyelem, az akkurátus pontosság és kicsinyes precizitás, a tisztasági- és a munkamánia, vagyis mindaz, ami a fizikai világ lehetőségeinek az erőszakos felhasználási igényére, valamint az anyagi létnek az abszolutizálására utal, és ugyanakkor mindaz, ami az előbbieknek az ellentéte: rendetlenség, hanyagság, piszkosság, érdektelenség, közönyösség, renyheség, lustaság, munkakerülés, stb., a Szűz által megtestesített általános emberi és személyi rendeltetés kérdésével, a spirituális rend megvalósításával kapcsolatos Karmának a megtestesítői. A Szűz ugyanis, a megnyilvánult létezésnek, és így az emberi létezésének és az egyes személy partikuláris rendeltetésének a spirituális és kauzális problémakörét és megvalósulási lehetőségeit testesíti meg.
Ezért a Szűzhöz tartozik a rendeltetés-tudat kialakulása, vagy annak a felbomlása, tehát az égi rend szerinti rendeződés, illetve a szerveződés és a szervesülés, akárcsak a szervezetbe került tápláléknak is a rendeltetése szerinti elosztása és felhasználása is, aminek következtében ezek a személyek általában erősen hajlamosak az emésztési rendszer és általában a bélműködés zavaraira, a szervezet emésztési funkcióit lebonyolító szerveinek a károsodására: bélhurutra, bélgyulladásra, bélfekélyre, hashártyagyulladásra, epegyulladásra, hasnyálmirigy gyulladásra, hasmenésre, székszorulásra, gyomorégésekre, más féle lép-, epe és májbetegségekre.
Mivel az általános és az egyéni rendeltetés-tudat tisztasága, vagy zavartsága, a kultikus cselekedetekben nyilvánul meg, a Szűznek, mindamellett, hogy föld-jegy, a lineáris kapcsolatrendszereket megtestesítő Merkúr az uralkodó bolygója. Ezért, a táplálék eszenciáját (szubsztaniciáit) a rendeltetése szerint elosztó belek mellett, a szervek közül, a Szűzhöz tartoznak az alkarokkal együtt a kézfejek (Lásd: kéz - fej, megfogás, elfogás, befogás és fel-fogás, valamint a kéz-mű.), valamint az agy is
(gondolkozás), amelyek kapcsolatot teremtenek az ember mentális tevékenysége
és a fizikai valóság megváltoztatására irányuló közvetlen cselekvései között. Az anyagi világnak az átminősítésére irányuló, tudatos, vagy kényszer-cselekvéseink és
az információ-feldolgozó, átminősítő szerveink közötti spirituális kapcsolat
a Szűz által megtestesített lételvvel van analogikus kapcsolatban. Így tehát az is érthető, hogy miért annyira ésszerűek és már – már kultikusan módszer-szeretők
a Szűz jegyében született emberek. Hogy miért szeretnek olyan tökéletes elméleteket
gyártani a fizikai valóság és a természeti környezet mesterséges megváltoztatási szükségére és az életrend tudományos ésszerűsítésére vonatkozóan. És persze, az emberi élet és az egész emberiség élete tudományos alapokra helyezésének a szükségére vonatkozóan. És mindezt, természetesen, az ember boldogsága, azaz az embernek a tudományosan ésszerű szemszögből való boldoggá tétele érdekében.
És ezt a spirituális és kauzális alapot figyelembe véve, talán az is érthetőbb, hogy
miért a legszigorúbb pedagógusok, gyógyszerészek, a legfanatikusabb technikusok, precíz írók, inkvizitorok, méregkeverők, rettegett inspektorok, kórházigazgatók és kaszárnyaparancsnokok, fegyverkészítők, a legfegyelmezettebb és legszívósabb munkások, katonák, sportolók a Szűz csillagjegy szülöttei? És talán az is érthető ebből, hogy miért kapcsolódnak a Szűznek megfelelő VI. Horoszkóp-házhoz a munkaviszonyok, a munkahelyi problémák, a munkahelyi megbetegedések, valamint a munkabalesetek. A mindig „szükséges” gazdasági és termelési hatékonyság, a
termelékenység miatt folytonosan aggódó Szüzek, aggodalmaskodásaik és állandó
stressz-állapotaik következtében idegrendszeri túlérzékenységben szenvednek,
hiszen a valóság, tehát a munka eredménye (végtermék) sohasem felelhet meg az
ők elméleti és eszményi elvárásaiknak. Sőt: a hipochondria, a képzelt betegségek különféle vállfajai is azért jellemző rájuk, mert a földi dolgok sohasem lehetnek
annyira ésszerűek, annyira pontosak, kezelhetőek és ellenőrizhetőek, higiénikusak, tehát annyira tiszták ("sterilek"), mint ahogy egy Szűzre jellemző, szélsőséges tulajdonságokkal bíró ember elvárná azt.
Összegezve mindezt, a kiemelten diszharmonikus Szűz jellegű sors-programmal rendelkező szülöttek - amennyiben nem tudatosodik bennük az életprogramjuk
(sorsuk) ellentmondásosan földhöz és éghez kötött merkúri jellege – erkölcsös
pragmatizmusukkal, erőszakos jót-akarásukkal, munkamániájukkal, módszer-
mániájukkal és tisztaságmániájukkal a legtökéletesebb családi zsarnokká válhat-
nak, akiket a legnehezebb a rejtett zsarnokoskodási hajlamaik kiélésén lehet
rajtakapni (amely zsarnokoskodó lelki állapotaiktól ők is épp úgy szenvednek,
mint a környezetükben). Ugyanakkor rejtett (hipokrita és "epés") gyűlölködőkké,
valamint a hipochondria mestereivé is válhatnak, mivel a betegség egy olyan
(sajnálat kiváltatására alkalmas) eszköz a környezetük és főképp a családtag-
jaik fölötti uralkodási lehetőségek tárában, amit a Szűz Sárkányfarokkal, vagy Szűz
napjeggyel rendelkező személyek mesteri fokon tudnak használni.
Persze, mindennek köszönhetően nemcsak a Szűzre kimondottan jellemző betegségeket gyártják le módszeres és tudományos magyarázatokkal ellátott tökéletességgel, hanem a Sárkányfej, a Sárkányfarok és az Ascendens konstellációinak megfelelő betegségeket is.
A gyengeségein és diszharmonikus tulajdonságain uralkodni és azokat önmagának bevallva, a kultikus élet tényleges funkciójának a megértése segítségével
feloldani és meghaladni képes Szűz jellegű személy a legkellemesebb beszélgető partner és a legmegbízhatóbb munkatárs, akiknek a figyelmes következetességére,
feltétel nélküli becsületességére, komolyságára, de a humorérzékére is mindig is
számíthat az ember. És anélkül persze, hogy attól kellene félnie, hogy tele tömi
a fejét, fölösleges részlet-információval, száraz és tekervényes technológiai elméletekkel, megjegyezhetetlen gyakorlati útmutatásokkal, szűkös esetekre és
sorshelyzetekre vonatkozó tanácsokkal és tudományos magyarázatokkal.

Lásd a szintetikus kifejtéseket és értelmezéseket a:
c. honlapjainkon, honlapjaimon.