A Tabula Smaragdina Theleszmája ("Ez minden erőben az erőnek az ereje. A világot ezzel teremtették")

Kozma Szilárd:

A Tarot Bolondja „bolondságának a bolondsága”, és az Om Mani Padme Hum
( Az ezer szirmú lótuszkehely közepén tündöklő drágakő ragyogás,) valamint a Tabula Smaragdina thelesmája közötti spirituális és kauzális összefüggések felfedése.

Motto: „Ez minden erőben, az erőnek az ereje.” (Tabula Smaragdina)

A Hamvas Béla által az Arleqin című esszéjében leírt Bolond teljesen félelemtelem. Nem fél sem az ellenségeitől, sem magától a Királytól, sem a sorstól, sem az Ördögtől, sem a Haláltól! De félelemtelen a Mátyás Király mesebeli bolondja is, akit, miután a hátsó felét mutatja a királynak, még az igazságos is fel akar akasztani és ki is adja erre a parancsot az alabárdosainak. A király későbbi bolondja viszont, aki, a mese szerint, úgy került e szorult helyzetbe, hogy a király szolgálatába állás érdekében jelentkezett felvételi próbára, kikérte magának az utolsó kívánság jogát, amit a király meg is adott. Mátyás bolondja tehát azt kérte a mese szerint, hogy maga választhassa ki a fát, amire majd felakasztják, és ezt az utolsó kívánságát az általa még nem ismeret bolondnak, a felháborodott fiatal király be is akarta teljesíteni: meg adta neki a lehetőséget, hogy maga válassza ki a felakasztása fáját. A bolond viszont, „rengeteg keresgélés után” egy apró cserjét választott ki magának, amire mind akaszthatták. Hát így nyert tehát felvételt a királyi bolond funkcióra és szolgálta is hűségesen a szeretett királyát (valamelyikük…) haláláig, merészen szemtelenkedve is azzal, hogyha ezt szükségesnek találta, vagyis amikor a király esze nem forgott az ő észjárásának megfelelő gyorsasággal.
Könnyű neki, hiszen egyedül csak magát: önmagát kell-, illetve nem kell féltenie, mondogattam magamnak miután a teljesen pozitív Nyilas-Neptunusszal rendelkező, de teljesen negatív skorpió-Uránusszal is rendelkező, volt-feleségemnek a gyermekeink egészségét és testi épségét, még hogyha öntudatlanul és önkéntelenül is, de a „tudattalan karmikus képzelete” automatikusan működő és ható mágikus képzeletével negatívan befolyásoló, és az által a gyermekeink számára különböző betegségeket és baleseteket beidéző, félelmetes „képességét” megtapasztaltam. Különösen akkor, amikor ő maga ismerte fel és ismerte be, anélkül, hogy ezt kértem volna tőle, azt, hogy a második kislányunkat, aki annak ellenére, hogy makk-egészséges kisbaba volt, de két és fél hónapos korában, hirtelenül meghalt, ő ölte meg akaratlanul az intenzív nehézség-elhárítási vágyaival. Vagyis, miután láttam a gyermekeink édesanyját azoknak a gyermekeink életét és halálát az un. „lelki kezében” tartani, és miután, az Enikő halálát követően, ez többszörösen beigazolódott, láttam a volt feleségemet a fel nem oldott karmikus szelleme által többszörösen megcsavartan, önkéntelenül és öntudatlanul mágiázni! (Pl., amikor a családunkat vele szétverető, és fiatal korában tudatosan fekete-mágiázó gonosz „édesanyja” hatása alá került végleg azon a tavaszon, amikor én kétszer is hiányoztam egy – egy hónapig otthonról, és nem akarta abba hagyni az anyja által bele sulykolt velem szembeni ellenséges képzelődést, illetve az anyja által bátorított titkos internetes kapcsolatát az őt ugyancsak finoman ellenem uszító Solyka nevű plátói szerelmével, az elsőszülött lányunk, Medárda, akinek ugyancsak negatívan áll az Uránusza a sorsképletében, úgy neki ment egy betonfalnak a kis montenbájk kerékpárjával, hogy felszakadt a bokáján a bőr. De nem is ez a kis baleset jelezte, hogy az anyja valamilyen sötét titkot rejt a képzeletében és nem képes azt elengedni, illetve, hogy nem képes a belső pálfordulást elvégezni, holott, akkor már a 8 hónap múlva megszületendő, a pálfordulások szellemiségét is magában hordozó Vízöntő lányunk, Réka meg volt foganva a méhében. Hanem az, hogy e jelentéktelen kis seb, amit be sem kellett varrni a sürgősségen szolgálatos orvosok és nővérek szerint, sehogy nem akart begyógyulni, és levezett még egy hónap múlva is, mindaddig, amíg Emőke el nem határolta magát – Akkor legalább is még, tehát ideiglenesen… – az anyjának a családunk szétbontására irányuló tanításaitól. Amikor viszont két év múlva eldöntötte, hogy az anyjához költőzik „egyelőre”, annak érdekében, hogy a másik internetes szerelmével, a New Yorki Joe Lizidonnal, zavartalanul társaloghasson az interneten éjszakánként, a kicsi Réka neki vágódott homlokával az ágy sarkának, és úgy megütötte azt, hogy az teljesen bekékült - meglilult és megsárgult, és egy hónap múlva is látszott az ütés nyoma a homlok- csakrájánál!)
Miután tehát ilyen veszélyesnek kellett megismernem a gyermekeim édesanyjának az ellenőrizetlen mágikus „képességeit”, és általában is, az édesanyák tudattalan képzeletvilágának a kiskorú gyermekeik életére gyakorolt hatását ismerve - És persze: miután gyakorló asztrológusként az anyai önkéntelen és tudattalan félelem-agresszióval találkoztam, MÁR GEYÁLTALÁN NEM HITTEM ÉS NEM BÍZTAM A HAMVAS BÉLA ARLEQINJE FÉLELEMTELENSÉGÉNEK A POZITÍV ÉRTÉKÉBEN. Azaz, felmerült bennem a gyanú, hogy az összes spirituális beavatási példa és példaértékű személyes történet, csakis a család nélküli, egészen pontosan: a gyermekek nélküli, úgymond szélsőséges státuszokban élő személyek számára követhető és használható, de az olyan személyek számára, akik normális életet akarnak folytatni, mint én is, több gyermekkel, azok számára nem érvényesek sem az család nélküli Krisna, sem a szingli Buddha, és végül, még a mi szeretett „Jézus Urunk”  tanai sem, pedig azoknak a „bolondos” mivolta nagyon elnyerték korábban a tetszésemet.
Például: „ Akinek van annak még adatik és akinek nincs, attól, még elvétetik.” - Azon túl, hogy Jézusnak e „bolond” kinyilatkoztatásának a mágikus értelmét már nagyon korán, ha jól emlékszem, éppen a Hamvas Harleqinjének az olvasásakor megértettem, mivel, ha nem is a mágia kapcsán, de a jó-kedv, a derű és a jó kedély, valamint a szeretet elfogyhatatlan és önmagát generálni lépes, tehát magából újra és újra termelődő természetének és isteni tulajdonságának a kifejtésekor ezt ott Hamvas Béla számomra logikusan elmagyarázta. Később azt tapasztaltam, hogy ez ugyanígy áll az értelmi világosság és a fény esetében is, és, a környezetemben szétnézve is láthattam, hogy a gondolkozni rest és a tovább világosodni lusta, babonás és szűklátókörű személyek hogyan butulnak el, és hogyha ráadásul, még a szeretet is „fogyó anyagnak” képzelik és el kezdenek azzal spórolni, illetve az igazi, diszkrét szeretetet helyett érzelgősködnek, egyre egoistábbak, rögeszmésebbek és betegebbek lesznek, szóval, azon túl, hogy ennek a kinyilatkoztatásnak mágus energia- vonatkozását is megértettem, az egésznek tetszett a hétköznapi logikával meredeken szemben álló „bolondsága”, vagyis a tudományos rációval meredeken szemben álló, de még történelem által is bebizonyított, cáfolhatatlan igazsága!
E „rettenetes” Jézusi bolondságnak az igazságát megfejtvén, a tudtam már tehát azt, hogy a Bolond azért messze-okosabb a király tanácsosainál és tudósainál, és minden látszat ellenére, azért „hatalmasabb és erősebb” a királynál is, mert az ő tudása abszolút ismereteken alapul. De mondom: azon túl, hogy a hatalmas királyokkal és népvezérekkel is történtek a történelem folyamán elképesztő (őrült!) „sors-balesetek” (Szinte csámcsogva néztem végig az eleinte „joggal” gyűlölt, majd egyre inkább csak szánalmasnak talált Ceausescu páros szétlövését.), de ez még semmi, hanem a hatalmas királyoknak és politikusoknak, de még a nagy – nagy tudósoknak és főpapoknak is, szörnyű betegségeket kaptak el és meghaltak idejekorán a gyermekei. És felébredt bennem a gyanú, hogy ez ugyanilyen könnyen megtörténhetett volna Krisnával, és Buddhával és Jézussal, és Ramana Maharishivel és Ráma Krisnával is, amennyiben lettek volna gyermekeik. Márpedig azt követően, hogy gyakorló asztrológusként és több gyermekes édesapaként (Ividő is volt egyébként halál-veszélyben és nem is egyszer és mindig ki derült utólag, hogy a mostani és remélem utolsó, vagyis végleges feleségem hirtelen feltörő karmikus sors-és isten-ellenes, sőt: férfi és férjellenes haragvási indulatainak a következményeként!), nekem már ezek a jézusi szakrális bolondságok sem voltak elegendőek, amelyeket az evangélium „szentírásai” csak úgy öntenek magukból (Pl. aki meg akarja nyerni az életét, elveszti azt, és aki feláldozza életét, megnyeri azt.), hanem én olyat akartam, hogy – Ha már a teljes félelem nélküliség elérése is szükséges a megváltáshoz, mivel világos, hogy félelemben az ember mágikusan csakis rombolni képes, akkor… - ne kelljen hát én féljek azért, hogy a gyermekeim végzetesen betegek lesznek, vagy elüti őket egy autó, amelynek a fiatal, esetleg részeg vezetőjének a normál érzékelése kikapcsolt és rálépett a gázpedálra amikor jönnek, vagy mennek az iskolába.
Persze, hogy az Enikő halála is ott kísértett a lelki szemeim előtt mindig, valahányszor az Emőkétől született gyermekeim valamelyike lebetegedett. (Később azt is megfigyeltem, hogy mindig az betegedett meg, amelyiknek a karmikus motívum-rendszere közelebb állt ahhoz a sors-motívumokhoz, amelyeket a volt feleségem nem tudott lenyelni, amelyekkel nem tudott kibékülni. Hiszen utólag mindig beszélhettem vele, amikor nem éppen azzal foglalkozott, hogy Rékát elzárja előlem és ezzel önmagát is megszólíthatatlanná (Telefonon felhívhatatlanná) tette. És abból, amiről ilyenkor utólag kiderült az élete folyásából, a vele történt dolgokból és a problémáiból amelyekkel korábban, vagy éppen küzdött, mindig vissza lehetett következtetni arra a közeli múltban átélt, negatív szellemi és lelki állapotára, amiért előbb mind a három közös gyermekünk, majd csak Etelka és Turula beteg lett. (Érdekes módon Medárda, aki kint a természetben született, az elején nem került az un. anyai asztrális befolyás alá és egyáltalán nem lett beteg az Etelka születéséig, vagyis három és fél éves koráig. De utána nagyon! Majd, amikor Medárda valamelyest önálló gondolkozással is rendelkező nagy-kamasszá vált, tehát 17 éves korától, egyáltalán nem lett beteg. Két szaturnuszi: őrlő-fogát viszont, a megfelelő mennyiségű szenvedések után, nagy-lányként, vagyis késő-kamasz korában elveszítette. Azt még nem fejtettem meg, hogy az anyja asztrális hatása volt-e ez is, vagy annak a következménye, hogy, annak ellenére, hogy az egész nevelése majdnem kizárólag csak erről szólt, soha, semmilyen nagy tévedéséért, pl. családot is érintő hibázásáért, nem volt hajlandó azonnal és spontán módon vállalni a személyes felelősséget, hanem csak racionális rávezetésekkel? Az utóbbi „tulajdonsága” máig felfoghatatlan a számomra, mivel a sorsképletében nem teljesen negatív a Szaturnusza…).
Ividőt, annak ellenére, hogy vele többször is fel kellett „rohanni” a korház sürgősségi osztályára, a hirtelen beköszöntő magas lázai miatt, soha nem féltettem igazán, olyan tragikus történetektől és állapotoktól mint Turulát például, aki elől néha teljesen elfogyott a levegő, csak hörgött szegény és nézett rám kétségbeesetten, amíg a sürgősségen meg nem kapta a megfelelő injekciót. (Lilith az 5.-ös horoszkópházban, két bolygóval együttállva!) Máskor meg kullancs akadt a vállába (Skorpió Sárkányfarok), amit későre fedeztünk fel és nem tudtam csápostól kiszedni, azok benne maradtak a bőrében, holott egy nappal azelőtt, Etelkának a végbele mellé a jobb farpofája belső felébe befurakodott kullancsot is felfedeztem, és az interneten ajánlott és leírt fordított irányba csavarós módszerrel kiszedtem!
És nem csak azért nem féltettem Ividőt, akibe pl. soha nem kapaszkodott kullancs úgy hogy azonnal fel ne fedezzük - Akár csak belém sem -, mert az első negatív jelzés után, Viola mindig azonnal belátta, hogy hol hibázott és igyekezett összeszedni magát spirituálisan. Illetve, lévén, hogy mellettem volt, vele midig meg tudtuk beszélni az Ividő betegségeinek (Rendszerint csak magasabb lázzal járó hűléseinek.) és apróbb baleseteinek az okát, és miután ez megtörtént, már másnapra erősödött is fel és újból a mi mindig mosolygósan derűs, az egész családot vidámítani képes kis bolondunkká vált vissza. Hanem mert éreztem, hogy Viola sokkal erősebb karakter spirituálisan is mint Emőke, hiszen, még neki is voltak az élettársi viszonyunk elején, olyan karmikus sors-ellenállásai, mint Emőkének, de egyrészt soha nem hagyta magát befolyásolni mások által, hanem inkább elfogadta a tőlem kapott asztrológusi – metafizikai értelmezéseket a vele, vagy a gyermekekkel történtekre (Tehát az Ividővel történtekre is). Másrészt, ha a Nyilas Sárkányfarkával együtt álló Uránusza által jelzett menekülési, kihátrálási karma-ösztönei hatására, jutott is néha az eszébe a mi családunkból való megfutamodás még az „összeállásunk” elején (Hiszen öt évvel fiatalabb volt még Emőkénél is, és a nálam nevelődő és itt gondozott négyből, három gyermeket nem is ő hozott a világra!), ezt már másnap mindig elvetette, miközben Emő, attól kezdve, hogy az anyja két hónapon át „hozza matathatott”, mindig csak erre sóvárgott és két év múlva el is hagyott a házasságon kívüli szerelmi-boldogsági vágyainak a beteljesítése érdekében, minden további nélkül. Sőt, kétszer is elhagyott, mert éppen a hivatalos válásunk kihirdetésének az idején vissza könyörögtem a családba, a nála levő gyermekek miatt, és csak amikor másodjára is szerelmes lett mint az ágyú, akkor robbantotta fel végleg a négy gyermekes családját.

Tehát, asztrológusként, de spirituális megfigyelő édesapaként is, rengeteg alkalmam nyílt, mind a negatív személyi ambícióval, mind az irraconális karma-félelemmel telt női képzeletvilágnak a negatív - mágikus következményeivel, a mi gyermekeinkre gyakorolt hatásait megfigyelni és sajnos: megtapasztalni.! De főképpen a két és fél hónapos Enikő lányunk halálakor volt alkalmam attól egyenesen megrettenni! Ezért az én szememben a Hamvas által ábrázolt Harleqin, egyáltalán nem volt „a királyoknál és még a halálnál is erősebb”, hiszen a Havas által ábrázolt bolondok, nem csak, hogy szinglik voltak egytől egyig, de saját gyermekeket sem gondoztak és neveltek. Nem voltak általam is lemintázható, hiteles Bolondok, akik semmitől –A haláltól sem! - félnek. Egyikük sem volt egy felelősségteljes szülő és ezért, az én szememben nem is voltak minta-értékű, tehát a legfőbb tudás birtokában levő személyek. Nekik nem kell félteniük a gyermekeiket a másik szülőnek (Az anyjuknak) a gyermekekbe becsapódó és azoknak az egészségét és az életét veszélyeztető, vészes képzeleti csapongásainak a következményeitől. Nem kell félnie, az általuk (is) gondozott és nevelt gyermekeknek a másik - Igen is: a nő nemű! - szülőtől érkező lebetegedéstől, rossz esetben: a vészes beleseti-, sőt, szélsőséges esetekben, egyenesen a halálos veszélyeztetettségtől! (Lásd Enikő halálának az igazi, spirituális okait, amelyek még az édesanyja számára is, teljesen világos és úgymond beismert volt akkor legalább is, hogy teljesen képzeleti indíttatásúak, vagyis mágikus természetűek voltak!)

(Nem elhanyagolható motívum ebben a megvilágosodási folyamatban az sem, hogy, időközben, az ugyan addig is ismert, de nem eléggé komolyan vett, árnyék-énnek a felmérhetetlen karma-gyártó és karma-őrző, valamint szerzett karma-dagasztó és ezzel együtt MEGVÁLTÁS-AKASZTÓ, a megváltást lehetetlenné tevő természetét és negatív sorsot vezérlő, mágikus hatalmát is felfedeztük Violával ketten. Violának ugyanis, az addig fél-békésen szunyókáló árnyék-énje, keményen rá zendített a negatív jövőkép-gyártásokra, közvetlenül az Ividő születését megelőző periódusban, és azt egyre intenzívebben folytatta. Ezt mindaddig, amíg az Ividő születését követő nyár végére - ősz elejére (Tehát kb. két és fél évvel a találkozásunk után), sikerült közösen lelepleznünk e szintén mágikus erejű, és a vallás szerint: bűnbe esett, korcs személyi tudatnak (Az emberek karmájába valósággal belebújó és azt a gyakorlati intelligenciájával erősítő árnyék-énjének.) a "harcos-kaméleoni" természetét, valamint a hatásmechanizmusának a 8O – 85 százalékát. Ő ugyanis az Ikreknek megfelelő Patkány évében született. És persze, a felismerések nem álltak itt meg. Mert hát nekem is van két – három együttállás is, a sorsképletemben, tehát nekem is volt karma-bujtató és karma-rejtő, a nappali éber énemet a karmikus meghatározottságaimat pozitív tulajdonságoknak feltüntető sugallatokkal manipuláló árnyék-énem! És hát akkor Emőkének, akinek a horoszkópjának minden eleme együtt ál egy másik horoszkóp-elemmel.
Nem sorolom fel az egészet, de a legvészesebb nem is az, hogy a Napja együtt áll a Holdjával, hanem az, amelyben éppen a Rákban és a 8. házban található Lilithje ragadt össze a Jupiterével! Vagyis: az árnyék-énje fogságában és irányításában, az én volt feleségem a legnagyobb székelyföldi misztikus szélhámosok és szarkeverők egyike. – Mondom, hogy a családos Bolondok kénytelenek egyenesen beszélni, mert különben a családjuk kerül veszélybe. Így, emiatt a feleség-kímélő udvarias beszéd miatt halt meg az Enikő lányunk is, amiért nem kérdeztem rá idejében az akkor még tiszta lelkű édesanyjára, hogy mi a francos kapcát keres a gyermeknek a sorsképletében, az öt bolygója és a Lilithje által is támadott Plútója, az Isteni igazság bolygója, ami így ebben a pozícióban és fényszögelésben, nyilván, hogy Sátáni erőkre utaló asztrológiai jellé alakult át, még az akkori tudásom és asztrológiai ismereteim szerint is?! És amit akkor még nem tudtam: a Bármely a 4. ház csúcsára kerülő bolygó átalakul harmadik karma-ponttá! Ideje tehát leszoknom az anyám által belém nevelt humanista kegyes hazugságokról, még akkor is, ha ez nem tesz szimpatikussá egyes potenciális horoszkóp-rendelők szemében. Nem másért, de az Emőke árnyék-énjének a tevékenysége következtében, most a legnagyobb leányunk: Medárda került halálos veszélybe. És ez még akkor is így van, ha ennek a veszélynek senki nincs a tudatába egyelőre rajtam és Violán kívül.)

A Solyka nevű, plátói szerelme után, a misztikus amerikai szerelmétől, John Lezidontól is, hirtelen, de ezúttal végzetesen megzavarodott volt-feleségemnek az első ámokfutása után tehát, elhalványodott bennem a Spirituális Bolond képzete, mivel, a gyermekeimet évekig nem tudhattam az anyjuknak az ide – oda csapongó, és mágikusan rájuk (is) ható, nagy erejű haragvásai, és gyűlölködései miatt biztonságban. (Nem csak az Enikő halála okán, de a hétköznapi gyakorlati megfigyeléseim és főként az asztrológusi foglalkozásom által is, biztosított sors-értelmezői tapasztalataimnak és értelmezéseimnek köszönhetően ugyanis, nem lehettem az a naiv személy, aki azt képzeli, hogy az orvostudomány valamiféle végleges pozitív megoldást, vagy legalább veszély-semlegesítő védelmet, netalán garanciát is jelenthet ebből a szempontból. Hiszen Enikő is, egy orvosi jóakaratból jövő, tudományosan „lelkes”, de naiv védőoltási halmozás következtében halt meg gyakorlatilag. A katasztrófa spirituális okait éppen a Bolondról szóló regényen második könyve végén írtam le (Amit a megfelelő anyagi alap nélkül nem tudok megjelentetni. Bizonyára éppen azért, mert az Emőtöl született gyermekek miatti félelmemet nem tudtam teljesen megszűnteti ) Vagyis, mert nem tudhattam őket soha semennyire védettnek az anyjuk tudattalan érzés-és képzeleti világa vészes kilengéseinek az asztrális hatásaitól.
És mi tagadás: az Emő második ámokfutása és végleges családrombolása után, azért is elakadt hirtelen a Bolonddá válásom folyamata, mert ennek, a gyermekeim anyjától jövő, nem csak ellenem, hanem velem együtt, általában is, az ő volt-családja ellen, vagyis, ha áttételesen is, de a gyermekei ellen is irányuló tudatos, vagy tudattalan gyűlölködésből fakadó „asztrális hatásoknak", nem csak a gyermekek időnkénti halálos veszélybe kerülési sorozata lett az egyik eredménye.

Hanem, a családnak - És főként a Turulának az eredeti családhoz való bírósági vissza-ítélését követő, és a Turula számára és az anya rovására történő, kis összegű gyermek-tartás megítélése után jelentkező! - gazdasági legyengülése is! Az elején nem jött, hogy elhiggyem, de az utólagos történések fényében, teljesen világos, hogy ezt a gazdasági szűkösséget, a családját robbantó és annak a nálam maradt részére is, folyton haraggal gondoló, „anyának” boszorkányi ereje hozta ránk, az által, hogy megsajnálta tőlünk azt a kevés pénzt, amit a bíróság Turulával együtt nekem ítélt az ő rovására. (Talán természetes tehát, hogy amikor a következő nyáron elrejtette Rékát előlem 3 hónapra, akkor a láthatási jogommal együtt, ezt az egy éven át nem fizetett kötelezettségét is kezdtem követelni tőle. Tudtam, ugyanis, hogy csak addig tart a negatív befolyása, amíg kénytelen lesz gyakorlatilag is ide adni nekünk azt a pénzt, amit annyira nem akart ide adni, amíg törvényesen nem követeltem és tehát, miután a rendőrök meg fenyegették, hogy amennyiben nem adja meg a tartozását, kénytelenek lesznek bűnügyi eljárást indítani ellene. Ekkor azt a megoldást választotta, hogy az akkori udvarlójához hirtelen férjhez ment és ennek fejében pénzt is kapott attól, hogy a számunkra akkor mesésnek tűnő összeget a postán, ha két részletben is, de nekem elküldhesse.) Persze, ettől nem lettünk gazdagok, hiszen a pénzügyi – gazdasági szűkség, amelybe az a szerencsétlen állapot, hogy „a családanya” utálni kezdte a családjának azt, a nagyobbik részét, amely nálam maradt, illetve, utólag hozzám vissza került, arra szorított, hogy jól elmaradtunk a közköltségek (Hogy a magyarországiak is megérthessék: a REZSI.  ) kifizetésével.
Természetes tehát, hogy ezen felismerések után, egyre távolodni kezdett bennem, mind a vallásos Isteni Gondviselésnek, mind Hamvas által ábrázolt és a Tarot fegfőbb ikonjaként szereplő Bolond nevű szellemi állapotnak a megváltói képzete. Azon kezdtem gondolkozni, meg spirituális - képzeleti szinten "munkálkodni", hogy miként érjem el azt valamiképpen, hogy a gyermekek, legalább asztrális szinten, leváltódjanak az, azt elhagyó anyának és volt-feleségnek az önkéntelen negatív spirituális kapcsolatrendszeréről, tehát annak a tudatos, vagy tudattalan negatív imaginációja által generált asztrális (Mágikus!) hatásairól. Arra, hogy ez által, a leválás által, megszabaduljunk az Emőke tudattalan képzeletvilágának a negatív hatásaitól, káros befolyásától? Az anya – volt feleség! -, tudatos, vagy önkéntelen „vissza-haragvó” képzeletének az időnként végletesen vészessé fajuló állapotainak a káros hatásától. Azt észlelhettem ugyanis a húgainál több évvel idősebb Medárdán, hogy a válási időszak után két - három év múlva (kb. 14 – 15 éves korától), egyre kevesebbet kerül vészhelyzetekbe a válási időszakhoz képest, még akkor is, ha egy - egy, az anyjuknál tett látogatásuk után, teljes pszichológiai kábulatba esett és a figyelői képessége szempontjából un. teljesen dezorientált lett. (A gyermeknek ezek a lelki – tudati kábulatai olyannyira erősek voltak, hogy ilyenkor képes volt ismételten, elképesztő elemi hibákért rossz jegyeket kapni az iskolában, holott általában jó tanuló. Majd ezt követően, általában hűléses tünetei is jelentkeztek, akkor is, ha gyakorlatilag egyáltalán nem volt, amitől meghűljön. Ezek viszont már nem váltak olyan magas lázzal járó betegséggé, mint kisgyermek korában.)
Medárda nagykamasszá válása után, megnyugodtam tehát valamelyest, hogy - amint ezt sejtettem is korábban … - a rémes helyzet nem fog tartani örökké, és reménykedtem, hogy a Medárda kishúgai, nála hamarabb érik el ezt az anyai képzeleti és gondolati emanációnak a káros (és néha veszélyes!) asztrális befolyásától mentes állapotot. Sőt, belső sugallatra, én is igyekeztem újabb erőfeszítéseket tenni a, figyelem: „automatikusan – mágikus” erejű, tehát külön mágikus praktikákat nem gyakorló, és még csak agykontroll technikákat sem gyakorló, Bolondnak „magas rezgésűnek” képzelt, tudati és képzeleti állapota elérése érdekében. De hát csoda-e, ha ekkora, illetve ilyen erős SORS-ZAVARÓ hatásokkal szemben, tehát: még a gyermekeknek a tudati lelki állapotát is zavarni képes, anyai asztrális ellenszélben, ez nagyon nehezen ment? Főként, ha mindehhez hozza tesszük még a munkakerülő, és deklarált - felvállaltan gonosz ("székely vallásos-anarchista"!) Kökös község szélében székelő prófétának, Nagy Attila Pulinak, majd, a számára unszimpatikus apákra vadászgató, azokat ugyancsak a sátáni rágalmaival gazdaságilag tönkre tenni igyekvő, budapesti feminista bloggernek: Gerle Évának is, az interneten, ellenem széles körben kifejtett szakmai hitelrontási hadjáratait… Mivel, a gyermekeim féltése nem csak egészségi természetű volt, hanem egzisztenciális jellegű is, főként ami után azt kellett észlelnem, hogy a Turula hozzánk ítélésével és, a vele együtt annak a végzetes 150 lejes gyermektartásnak a bírósági megítélésével, automatikusan beindult velünk szemben az anyának a spirituális fösvénységi mágiája, magamra vonzottam e két sátáni figura könnyű internetes harccal (Aljas Rágalmakkal.) megszerezhetőnek látszó, dicsőség szerzési vágyát.
Azt olvastam az egyik mágiáról szóló kézikönyvben, de Karl Gustav Jung alkímiával foglalkozó, híres pszichológusnál is, hogy, amikor az ember fél, magához vonzza a megfelelő negatív energiákat, illetve a negatív sors-helyzeteket számára létrehozó személyeket is. Nagy Attila Puli és Gerle Éva Domina tehát, ennek megfelelően, a rezonancia egyetemes törvénye alapján, indított ellenem gazdasági ellehetetlenítési célzatú rágalmazási háborút. Az, hogy ezekbe, végül is ők buktak bele és nem mi, csak annak volt köszönhető, hogy folyamatosan igyekeztem megfejteni az események spirituális jelentését, a mágikus hatások és visszahatások színvonalán is. Puli teljesen le szállt rólam, majd eltűnt az internetről is. Gerle Évának a nagy-sikerű és többszörösen díjazott bolgja, a „Cask az olvassa”, vagyis az olvasó-tábora siralmasan beszűkült a velem való „siker-kecsegtető” csatározásai következtében. De hiába, mert háttéri veszély-forrásként, amely által nem személyesen - Ahogy a székely földön is ma mondják, a román nyelvből átvetten: nem direktben - voltam veszélyeztetve, hanem a gyermekeim által, még mindig meg- és fennmaradt a volt feleségemnek az önkéntelenül is, de ellenünk (is) dolgozó, ártalmas és kártékony képzeleti tevékenysége. (A Skorpió – Ascendensét támadó Lilithje a Rákban, Sárkányfarka a Rák gyakorlati életkörében: a 4.-es horoszkópházban! A teljesen negatív Skorpió-Uránusza a magány életkörében, én meg Skorpió szülött vagyok és a Kínai asztrológia szerint az annak megfelelő Kígyó évében születtem!) Főként, amiért soha nem tudtam abba a gondolatba bele nyugodni, hogy a válás után nála maradt kicsi Rékánkat is, magához hasonló, felelőtlen érzelmi szélhámosnak, pontosabban: kurvának neveli. (Ez egy, a legmagasabb rendű spirituális állapotnak: a mágikus „bolondságnak” a gyakorlati megvalósítási lehetőségeiről szóló esszé-beszámoló, és tudvalevő, hogy a bolondnak mindig nyersen és közvetve, vagyis erdélyiesen: direktben kell kimondania azt, amit gondol.) Vagyis: róka fogta csuka – csuka fogta róka helyzetben voltam és ezen mit sem változtatott az a tény, hogy ráadásul még tudtam is róla. Az a szülő vesse rám az első követ, aki spirituális magatartást – alapállást! – akar járni, és nem érdekli az, hogy a volt házastársánál maradt, amúgy is hányattatott sorsú gyermekét tudatosan felelősség-ellenesen nevelik!

Mihelyt tehát, azt észleltem, hogy Rékát hónapokig elrejti előlem – És egyszer ez hét hónapon át sikerült is! – mindig feljelentettem ez ügyészségre, de nem csak a gyermeknek a tőlem és a testvéreitől való hermetikus elszigetelése miatt, hanem amiatt is, hogy nem fizeti a gyermektartást. A romániai ügyészség, de más hivatalos hatóságok is, az elsőre rá se tojnak, mindig elbundázzák és eltaknyolják, azért soha, semmilyen körülmények között, nem indítanak büntetőjogi eljárást, hanem csak a második miatt, amit egy súlyos jogin kifejezéssel is ihletnek, ahhoz képest, hogy milyen a bíróságok jelentéktelen összegeket ítélnek meg gyermektartásként. Ezért, a romániai közgondolkozásnak, e számomra máig furcsa, Bikás szellemisége miatt, a gyermektartási kötelességeinek az elmulasztása miatti feljelentésekkel tudtam csak arra rászorítani Emőkét, hogy ne rejtegesse előlem tovább Rékát valahányszor el ment hülyébe és ezt csinálta. És, ha nagyon áttételesen is, de ez a sajátosan romániai erkölcsi fonákság vezetett később a félelemtől való megszabaduláshoz és a Bolondságnak a végső, és minden félelem és más fajta lelki, vagy anyagi nyomorúság alól felszabadítani képes mágiájának, a teljes megfejtéséhez.

Lehet, hogy tévedek, de lehetséges, hogy időközben én is "fejlődtem" egy keveset úgymond (Azért úgymond, mivel ennek a fejlődésnek nincs sok köze a darwini evolúciót a spirituális területeken is erőltető antropológusok és a magukat mesternek, gurunak, tanítónak, stb. Kinevező misztikusok elképzeléseihez.). Legalább is úgy vélem, hogy, bizonyos személyes élmények és események (un. "spontán sors-beavatások") hatására, sikerült az árnyék-énem ezer-egy arcának nem csak az azonnal felismerhető, nagy részét leleplezni és felszámolni, de az addig fennmaradt maradékát is, tehát az árnyék-én rejtett összhatásának a kb. a 98 - 99 százalékát is sikerült leleplezni és a „be-látásuk(!)” után, a megfelelő misztikus módszerekkel megszüntetni. Pl. már nem csapom be magam azzal, hogy ami óta szülő lettem, de legalább is, miután két gyermekes apa lettem, soha nem az én öncélú misztikus "tisztulásom" és "szellemi fejlődésem", a fontos a számomra, hanem a gyermekeink és, a családnak a minél nagyobb mértékű veszély-mentesítése. Ma már tudom, hogy ez már csak azért sem lehet így, mert az idő telésével, egyre komplexebb feladatok és metafizikai kérdések elé vagyok állítva mind a gyermek-nevelés terén, mind a párkapcsolatban, az asztrológiai sorsképletek kauzális feltárásai során felmerülő szakmai kérdésekről és problémákról nem is beszélve. Ami az Emőtöl született gyermekeinknek az anyjuk negatív asztrális befolyásától való mentesítését illeti, tehát a magát az őrület-szerű megzavarodásba vissza süllyesztő anyjuknak az önkéntelen, vagy tudatosan ártalmas befolyásától való mentesítését illeti, soha nem adtam fel a reményt, hogy ez sikerülhet, és ehhez is spirituális éberség, vagyis, az elképzeléseim szerint, a magasabb tudatossággal és szeretet-képességgel járó, szellemi-lelki állapot volt szükséges. Amint alant látni fogjuk, sajnos még sem váltam elég hamar, ehhez az igényhez elég „fejlett” öntudattal és úgymond spirituális képességekkel rendelkező személy. Pedig, amint láttuk a fentiekben, nem csak egzisztenciális biztonságra törekedtem, ahogy ma, az újabb Bika- ajonban ezt legalább elvárják még a családapáktól.
Sőt, első sorban nem is arra! Miután több ide vonatkozó törekvésem, kísérletezésem és erőfeszítésem kudarcba fulladása után, rájöttem, hogy asztrális befolyásolás szempontjából nem léphetek az Emőke helyébe (Vagyis az anya helyébe!) és tehát, hogy soha nem tudnak az én mágikus képességeim vetekedni az övével, csakis abban reménykedhettem, hogy minél erősebb személyi tudatra (felelősségteljes öntudatra...) tesznek szert a gyermekek, annál kevésbé lesznek, bárki által is, asztrálisan befolyásolhatók. - Persze, hogy engem, akinek már meghalt váratlanul egy makk-egészséges gyermeke, legfőképpen a gyermekeknek az Emőnek a rájuk gyakorolt asztrális befolyásának a megszüntetése érdekelt. Hiszen rettenetesen kényelmetlen és kellemetlen már az én számomra is, az, hogy mihelyt valami un. baleseten, vagy vészesebb baleseti helyzeten hirtelen keresztül mentek, a még annál is vészesebb helyzetek újbóli előállása érdekében, mindig fel kellett hívjam telefonon, a már újból férjhez is ment édesanyát és "vész-helyzetjelentést" téve könyörögjek neki, hogy hozza rendbe a lelki világát, mert a gyermekeink bajban vannak. (És akár hihető ez, akár nem, de az is kényelmetlen volt már nekem, hogy a spirituális semlegesítés érdekében az asztrologoszra mindig ki írogassam ezeket a vészhelyzeteket.) Főként azon a nyáron nem tudtam ezt elkerülni, amikor Turula többször is megütötte a kis fitos-orrát (Plútó- és tehát Skorpió-szerv), és ráadásul még egy, a barakk alatt lakozó, barna hátú viperával is találkozott kétszer. És Etelkától sem várhattam el, hogy legalább (minimum) egy tizenöt (15) éves gyermek öntudatára tegyen szert, mivel a lányaink egyáltalán nem un. koraérő típusúak, nem, hogy a hozzám való visszakerülése idején alig múlt hét éves Turulától…
Hát kísérletképpen elkezdtem őket "Bolondoztatni". Vagyis még többet viccelni velük mint korábban, és a bolond-rajzolás segítségével a képzeletüket általában egy Salvator Dali féle, felszabadult szellemiség irányába terelni. És csakugyan, így el is tudtam érni azt, hogy olyan időszakokat is megértünk, amikor kilenc – tíz hónapon át sem voltak betegek, tehát még csak komolyabban meghűlve sem, vagy más komolyabb betegség által érintve. (Medárda 15 – 16 éves korától egyáltalán nem.), azon kívül, hogy a nyár végén, amikor Viola újból erősen megharagudott hirtelen az Úristenre és "szegény helyzetünkre", egyszerre és zsinórban hánytak, vagyis "gyomor-mentek" és erősen belázasodtak, persze, Ividőnek a hasonló tünetekkel járó megbetegedése után! (Az Emőtől született nagyobb lányok hamar kigyógyultak ugyan, de Ividő és főként sokáig még Viola hosszan folytatták az elengedés alkímiai műveletét. Utóbbi addig, amíg elképesztőn lesoványodott, tehát testileg legalább is, teljesen újjá született. És ezt olyannyira, hogy a visszerei is, amelyek az Uránuszhoz, tehát az irányváltás szelleméhez kapcsolódnak, félig elmúltak. A lényeg tehát, hogy egy idő óta, a káros asztrális befolyás ellenében, egyfelől az életkoruknak megfelelő, maximálisan elvárható felelősséget és komolyságot várok el a lányoktól az iskolában és a családban való viselkedést illetően, másfelől, ugyanolyan szigorúan megkövetelem, hogy "bolondkodjanak". Tehát, hogy bolondos rigmusokat gyártsanak és saját elgondolásaik szerinti, színes bolondokat rajzoljanak és általában, Dali szerűen, vidáman szellemeskedjenek, hogy vidám szellemi társítások szerinti meséket mondjanak nekem és főként egymásnak. Turulának egészen jó költészeti alkotása is született a témában, amely kiegészíti azt a gyermekkorban megtanult áprilisi verset, aminek - szégyen, nem szégyen -, de a logikai nyitjára én csak az idén áprilisban jöttem rá:
"Áprilisnak Bolondja fel mászott a toronyba.
Meg kérdezte hány óra?
Fél tizenkettő. Bolond mind a kettő."
(Mire is kellett nekem az idén tavasszal rá jönnöm e versikét mondogatva? Hát a versikének - Szerintem ez a legjobb magyar Haiku. – a lényegére! Ti, hogy a toronyba fel mászó Bolond, tulajdonképpen azért Bolond, mert megkérdezi fent a toronyban "valakitől", aki nem lehet más, mint saját maga, hogy "hány óra?" (Ti., azt kérdi a Bolond saját magától, hogy "Mi a helyzet?") Azt értettem meg tehát, hogy: vagy a Bolond az aki válaszol magának, vagy „tényleg” válaszol neki „valaki bentről", hogy féltizenkettő. - Hát ezért van az, hogy Bolond mind a kettő, mert "ketten vannak" a Bolondban is és a Toronyban is (Az elefántcsonttoronyban, tehát a beképzeltségben). A Bolond, és az árnyék énje.
Nos, ezt elmagyaráztam a családomnak is, és mint jó – Bolond, nagyon sokat derültem, a rejtély értelmén.
De még többet nevettem a Turulának a zseniális kiegészítésén (A vers folytatásán), amely így szól:
"Ha Bolond a kettő,
miért nem tizenkettő?" :lol: :lol: :lol: !
(Tehát: miért csak fél tizenkettő? – És így tovább…)
Majd később kiegészítettük arra, hogy:
„Mert ha tizenkettő,
Nem Bolond a kettő!”
És ezzel együtt azt is meg értettem, hogy hol tévedett Hamvas Béla az ő Harleqin-jében. Ott első sorban, hogy a Bolondot, vele-születetten Bolondnak ábrázolja, mint a hívek szentimentalizmusára utazó vallás Jézust: kizárólag őt egyedülien az Isten Fiának! (Holott Jézus maga figyelmeztetett arra, hogy a zsoltárok szerint is mindannyian Isten fiai és lányai vagyunk. Tehát nem csak ő maga az kivételesen!) Amint Jézus sem lehetett annyira fiatal, mint ahogyan a vallásos tanok azt beállítják – Egyes források szerint nem 33 évesen feszítették keresztre és „távozott a mennybe”, hanem 65 évesen! Gondoljunk csak bele: 32 évvel később, vagyis, neki is kellett rendelkeznie némi felnőttkori élettapasztalattal, mielőtt a világra szóló, egyetemes értékű beavatási meggyőződéseit elkezdte volna tanítani és az Evangéliumból ismert kinyilatkoztatásait meg tette volna: Egy amerikai kereszténység-kutató történész szerint viszont családos férfinak kellett lennie, mindenképpen, mert különben még a zsinagógába sem eresztették volna be 30 éves kora után, nem, hogy a Tóra szent tekercsét a kezébe adják, hogy azt értelmezze a szülő-városában, ahol ismerték és tudták jól, hogy hány éves! – úgy, a Tarot Bolondja sem született „szent hülyének” és nem is lett azzá valamilyen fej-, illetve agysérülés következtében!
Sőt: a Bolondság egy olyan mélyen beavatott öntudati állapot, egy olyan – És minden szentséggyalázás nélkül: - krisztusi, spirituális állapot (Tulajdonképpen ő a megtestesült krisztus, csak Bolondnak kell neveznünk, a vallásos ostobaságok miatt, nehogy az egyházak tudás-áruló papjai és püspökei bepereljenek, vagy ránk uszítsák a tömegeket.), amit az egész Tarot-rendszer kálváriáján tudatosan végigjárt és ez által megvilágosodott és főként: nagy fokú hibabelátási és felelősségvállalási képességet szerzett nő és férfi nemű személyek, el tudnak érni az életükben. Hogy miért jegyeztem meg külön, hogy női és férfi nemű személyek?
Nos éppen azért, mert a Hamvas Béla által leírt bolondok, egytől egyig férfiak! Akárcsak Krisna, Buddha és Jézus és a többi közvetlen isten-gyermekek. (A vallás szerint ugyanis, mi, a többiek, csak közvetve vagyunk azok!) A Magdalai Szűz Máriából össze kutyultak ugyan egy minden női szent felett lebegő, legfőbb női szentet, de a Jin princípiumnak megfelelő Isten-felséget azért nem sikerült (Sőt: nem is akartak!), hanem inkább csak egy isten-fiút szülni képes, emberi szentedény féleséget. Vannak olyan misztikus – vallásos szekták is, akiknek a női vezérei Mária Magdolnából törekszenek egy „Jézus-Krisztusnak” megfelelő magasrendű misztikus lényt faragni, de ennek a törekvés, valamiért éppen a nők tömegeiben nem képes különösebb gyökeret ereszteni. Sokkal könnyebb lenne és szerintem igen is: nagy népszerűségnek örvendene és különösebb ellenállásba sem ütközne az, ha a Tarot Bolondját el kezdenék nőnek is ábrázolni. Mert szerintem
persze, hogy a nők – Tehát a felelősségteljes és hibabelátásra képes és a férfiakat nem gyűlölő, több gyermekes családanyák – is, elérhetik a spirituális beavatottságnak ezt a legmagasabb fokozatát! Miért ne? Hiszen ez, ennek a senki és ami által nem korrumpálható, minden illúziótól való mentes, boldog és egészséges spirituális állapotnak az elérése a célja minden a horoszkópfejtésnek, attól függetlenül, hogy nő-, vagy férfi nemű-e az a személy, akinek a sorsképletét értelmezzük! Sőt: a sorsképletből még csak ki sem lehet olvasni azt, hogy az illető személy férfi-, vagy nő nemű-e. Nem véletlenül…
Mit nem adnék most, ha Benkő Emőke, vagyis a négy nagyobb gyermekemnek az édesanyja, tőlem, aki állítólag nem tette őt boldoggá, autonóm személyiségként, tehát felelősségteljesen és határozottan elindult volna a Bolonddá válás útján és akkor most ő lenne a spirituálisan legmagasabban beavatott női személy a romániai magyarság körében! Illetve, ha folytatta volna azt, amit velem és mellettem már 10 évvel korábban elkezdett, és tanítaná a nők ezrei számára azt, amit ő tökéletesen csinált valamikor és amely szülő-anyai tudás és képesség hiányában, egy az orvosoknak és a bábaasszonyok önkényének kiszolgáltatott szerencsétlen gyermekké válik minden nő, amint a szülési fájdalmai elkezdődnek! Istenem, mit ne3m adnék, ha ezzel foglalkozna, és nem azzal, hogy – Miközben alig keres néhány száz lejt a fordítói tevékenységével, hogy amellett mikor a férjétől, mikor a nagyanyjától kell a nála levő gyermekeink eltartása és iskolai ellátása érdekében koldulnia -, a nálam maradt gyermekeit a mikor érzelgősen infantilis dumájával, mikor a gyermekek számára tetszetős liberális felelőtlenségével, hülyítgesse! Mennyivel könnyebb lenne az én dolgom és mennyivel boldogabb személy lennék, hogyha a tőle született gyermekeimnek, nem, hogy egy a Tarot Bolondjának megfelelő spirituális tudatossággal rendelkező, autonóm szellemiségű, de akár csak egy kispolgári szintű felelősséggel rendelkező édesanyja lenne! De nem, ő sem nem spirituális Bolond, akinek a környezete nem érti, hogy miért teszi amit tesz, sem nem egy kispolgári édesanya legalább. Ő egy ultra liberálisan lökött, misztikus csodabogár, aki nem képes eltartani még önmagát sem, de attól, még volt képe, a tőle öröklött sunyi kevélységétől fogva megvezetni a 18 éve4sen még valójában éretlen saját lányát, azt hazudván neki, hogy amennyiben az hozza, illetve a milicista férje halálával az ölébe hullt luxus-nyugdíjából, magán kívül még két személyt is, tehát Medárdát is, eltartani képes, beteg, tehát erőtlen nagyanyához szökik, attól máris, tehát az édesapja befejezetlen nevelése nélkül is (Vagyis annak a felelős felügyelete és irányítása nélkül), máris szabad és autonóm felnőtti öntudattal és képességekkel is rendelkező személlyé válik.

II.
A Mi Atyánk c, mágikus ima kérése, ami szerint: "...legyen meg a te akaratod, amiként a mennyben (A tudatban, a képzeletben), azonképpen itt a földön is (Az életünkben is).", azt az ideális szellemi – spirituális állapotot kívánja beidézni, aminek lassan – lassan elérkezik a 21 században ideje. Tehát, amikor a felelősségteljes anya és apa – szülői párok (Az általános emberi rendeltetésüket beteljesítő élettársak) többsége válik Bolonddá, vagyis kívül – belül kiegyenlített lénnyé: Androgünoszá.
A Hamvas egyik nagy tévedése tehát a Bolonddal kapcsolatban az, hogy a kiegyenlítődést össze téveszti a paradoxonnal (Ezt a paradoxont, az Aleqin c. esszéjében, mint axiomatikus alapot, le is írja!) és azt képzeli, hogy, „paradox (természetellenes) módon”, a bolondok egyenesen magas rendű szellemi tudattal rendelkező Bolondnak születtek. Tehát karma nélküli személyeknek (Tehát: nem pietista keresztény vallásos értelemben vett, szenteknek, hanem valamiféle, Buddha – szellemmel és tudattal rendelkező, végy- és hiuság és ambíció nélküli személyeknek) születnek. (A keresztény vallás is azt állítja Jézusról, de azt még megfejeli egy hatalmas adag pietizmussal is!) És tehát, hogy ebben a kiváltságos - „szűziesen” Bolond-helyzetben élő misztikusok, különösebb karma-oldási erőfeszítések és életfeladat-vállalások nélkül is, Boldogokká válhatnak. A Hamvas második nagy tévedése viszont ugyanaz, mint a vallásoké, amelyek azt képzelik, hogy a gyermektelen papok, apácák és szerzetesek is, tényleges Boldogokká (Bolondokká!) válhatnak. Holott világos, hogy nem válhatnak azokká, mivel ők, kiegészítő ellentétes nemű párok nélkül („szüzességi fogadalomban”) élve, eleve folytonos testi kiegyenlítetlen állapotban élnek! Hamvasnak a kissé korai halálát ismerve, illetve a „nyomorult” halálának a drámai jellegéből tudhatjuk, hogy Hamvasnak nem sikerült teljesen Bolonddá válni. Eközben a vele egy idős, de sajnálatos módon, nála kevésbé ismert és felkapott spirituális írótársának, az igazi Bolond - Szentkuthy Miklósnak viszont, aki élete végéig, szó szerint is és folytonosan "Bolondkodott", nagy a gyanúm, hogy igen: 81 évesen, de makk egészségesen, álmában lépett át a túlvilágra!
De a Bolonddal kapcsolatos legnagyobb spirituális tévedését Hamvasnak abban találhatjuk meg, hogy szerinte a Bolondnak a számunkra ismeretlen mágikus ereje és titka abban található meg, hogy folytonosan a melankóliából táplálkozik, hogy abból szívja úgymond a titkos és rendkívüli életerejét, bátorságát, félelem nélküliségét, stb.
Óriási tévedés! Ezek szerint tehát, Hamvas nem jött rá, nem ismerte fel a melankóliának a romboló (negatív) energiákat szülő természetét. Mind költőként, mind a 12. horoszkópházban álló Sárkányfarokkal rendelkező, több bolygós Skorpió – szülöttként, egészen közelről, nagyon is jól ismerem a melankóliát, a szomorúságot és a nosztalgiát, amelyektől már csak egy lépés választ el az öngyilkossági vágyakig, amiket szintén volt alkalmam mélyen átélni fiatal koromban! Sőt: talán még a „világos” öngyilkossági vágyak sem annyira veszélyesek a negatív asztrális energiák keltésének és szaporításának – növesztésének a szempontjából, mint a melankólia. Mint ez, a „jogos” szomorúságtól megrészegült lelket szurokként bevonó és a romlás mélységeibe húzó kábult állapot, ami éppen a Hamvas által oly sokat emlegetett és értelmezett megváltói éberségnek az ellentéte! Nincs semmi, ami a végzetes kaméleoni önáltatásnak és a mélyen rejtett kevélységnek, ezt az andalítón édes magas színvonalát el tudná érni. Mint egy finoman illatozó, láthatatlanul kellemes pókháló, szövődik ennek az édesen elveszejtő, vészterhes vonzáskörébe kábulló lélek-madár teste köré, amely kábult lélek, miközben azt érzi hogy ez által szabadon repül, igazából és tehát gyakorlatilag, a pokol kapuja felé szédeleg „öröm- és szeretetteljesen”.
Hogy is lehetne ebből a végzet felé utazási „édes” állapotból a Bolond éberségének az állapotába és varázslatos életerejébe kerülni? Hogy lehetne ezzel úrrá lenni nem csak a „félelmen, börtönön, éhségen és szegénységen, de még a halálon” (Lásd Hamvas Béla Harleqin c. esszéjét.) is? – Sehogy! Hiszen, ha nincs ami a lelket ebből az édes pokolból felébressze, pontosan az éberség és az életerő és a megváltódási állapotnak az ellentétébe: a végső romlásba lehet a melankólián keresztül kerülni. A melankólia – kór, nem véletlenül tartozik általában a Víz-jegyek szellemi körébe az asztrológiában, vagyis a teremtés és az utódgondozást és nevelést megtestesítő Rák életkörébe, meg a Halál és Újjászületés létmotívumait megtestesítő Skorpiónak a szellemi körébe, de főként és különösképpen a megváltást megtestesítő Halak életkörébe, ahova a Bolond is kapcsolódik analogikusan! De korántsem, mint újjászületés és megváltódási képességek elérésére való törekvés, hanem mint az igazi boldogság elérését lehetetlenné tevő, hátráltató karma, tehát, éppen mint az azokról való lemondás! Mint az újjászületéshez szükséges rendkívüli belső erőfeszítések megtételéről való lemondási késztetés! – Ez pedig nem lehet a Bolond „szellemi – spirituális” alapja, alapállása! Sőt! A BOLOND, az életerőt elszívó MELANKÓLIÁNAK (És a nosztalgiának, és a szomorúságnak) A TELJES ÉS VÉGLEGES MEGHALADÁSÁNAK A MEGTESTESÜLÉSE. A minél teljesebb karma-oldást és karma- meghaladást követő, kauzális megtisztulásé, amely a nagy-komoly, de steril tudományos okoskodást éppen úgy szembe neveti, mint a vallásos – érzelgős meghatódást. De szembe neveti a szintén steril művészi öncélúságot és az írástudói édes- árulást is, az esztétikai korrupciót is.
A Bolond, ezért varázslatosan szabad és tiszta és ezért oly egyedülien morális. Mert egyedül az isteni igazság moralitásában bízik és hisz, ami valljuk be őszintén, hogy a mi emberi igazság-mércénkkel mérve és nézve, és abból megítélve (Jupiter) néha nagyon elfogadhatatlan számunkra.
Ezért írhatja Hamvas Béla is, érdekes módon azt a Mágia Sutra végén, hogy „a legfőbb morál a szabadság”, miközben ebben az alkímiai tanulmányban azt bizonyítja be, hogy a megváltódás elérése szempontjából, az isteni igazság (az egység!) szellemének az érvényesülése fontosabb, mint a jóságé. Szerintem tehát, Hamvas itt téves kifejezést használt, hiszen az egész esszében tulajdonképpen arról van szó, hogy az igazságnak, az igazság szellemének, vagyis, az igaz embernek van (lesz) hosszú távon pozitív mágiája, és nem a jóságosnak (Az un. jó – tehát a jóságosan, vagyis: karitatívan viselkedő és gondolkozó,) embernek. Az esszé-záró (Bolond!) mondat tehát, szerintem, úgy hangzik, az egész esszének a logikus gondolatvezetéséből következően, hogy: „A legfőbb morál az Igazság.” Amik egyben a boldogság záloga is, mert szeretet nélküli környezetben is lehet belül, önmagában az ember boldog, de az igazságtalanságban, tehát ott ahol folyamatos módon kell igazságtalanságot látnia és elszenvednie, abba előbb utóbb bele rokkan, felrobban a szíve az elfojtott nehezteléstől és haragtól, vagy megbomlik az elméje.

Hamvas Béla kétszer is járt háborúban, mind a két világháborúban részt vett. Az első világháborúban fiatal : Nagyon fiatal! - tiszt kadétként front-vonalba is került, ahol aztán megsebesült, egészen pontosan, hirtelen jött ágyú-lövedék robbanás következtében, a szervezete számára kivédhetetlen és elviselhetetlen légnyomás hatás alá került, amivel sokáig korházi ápolásra szorult, majd harcképtelenné nyilvánították, de nem szerelték le, és nem harcoló állományba sorolták, majd hosszas huzavona után mégis leszerelték. Arról sehol nem írt, hogy amikor frontvonalba került, kellett-e lőnie az ellenségre, tehát, hogy kellett-e ember ölnie, hanem csak arról, hogy mennyire elviselhetetlen volt számára ott, abban az össze zártságban együtt élnie az ott, a züllésen kívül másra képtelen fiatal kadéttel. A második világháborúba, mint tartalékos őrnagyot hívták be tiszti szolgálatba, ahonnan később megszökött állítólag, de arról, hogy esetleg ekkor is tűzvonalba került volna, tehát hogy élet – halál harcolnia kellett volna, nincs tudomásunk. Egy biztos, hogy azokban a háborúkban harcoló katonáknak és tiszteknek már messze más fogalom- és képzetrendszere volt a harcról, mind a középkori lovagoknak, akik mindig valamilyen eszme nevében álltak neki életre - halálra megküzdeni az ellenséggel, illetve az ellenségnek vélt személyeket meggyilkolni, vagy magukat meggyilkoltatni azokkal, de igazából soha nem gyűlölték az ellenséget és nem is féltek attól, vagy a haláltól. És azt az egész „vérben fürdést” nem találták értelmetlennek, hanem úgymond, isteni rendeltetésnek. A huszadik századra már nem ez volt a helyzet. A fiatal Hamvas Béla is még lelkesen jelentkezik kadétnek, hogy aztán majd harcolhasson a hazájáért és a vallásáért, de amit a fronton tapasztal, azt egyrészt megutálja, másrészt attól megretten.
Ezt követően és ennek hatására jelenti ki később, Nietzche nyomán, azt, hogy olyan mint kereszténység nincs, soha nem is volt, nem is létezett. Hogy a civilizáció nem más mint egy halom szemétdomb és benne az emberi faj, egy, az állati fajnál egy sokkal alacsonyabb szinten élő horda. De azt is tudja, vagyis gondolja…, hogy ez nem mindig volt így, tehát volt egy olyan idő, legalább is az emberiség legendás arany-korában, amikor az ember még nem volt ennyire aljas, és az általa folytatott egyetemi tanulmányok, majd a magán kutatások folytatásával elindult megkeresni az időben és a kultúrák és különböző civilizációk kultúrájában visszafelé, az emberiség történetében megkeresni azt a romlás-pontot, az a szellemi-lelki eredetű szörnyűség, az az elaljasodás, amit ő a háborúkban észlelt, hol és mikor kezdődött. Kielemezte a kortárs és a klasszikus európai civilizációt és kultúrát (Filozófiát és teológiát), majd a középkoron át vissza hatolt a görögökig és a zsidókig, de ezt az általa sötétnek nevezett váltási pontot nem találta. Ekkor az ázsiai kultúrákat kezdte tanulmányozni az amerikai bennszülött (Hibás gyűjtőnéven: indián) kultúrával együtt, szintén az időben vissza haladva. Miután megtanult kínai nyelven írni és olvasni, meg szanszkrit hindu nyelven is, annak az érdekében, hogy ne másod kézből kelljen megismernie e civilizációk és kultúrák irodalmát – szellemi spirituális jelentéseit, azoknak az európaitól merőben eltérő szemléletmódjának a hatásra, arra ébredt rá, hogy egész végig, „Jellegzetes Európai hibát követtem el: Azt a bizonyos fekete pontot, a saját személyemen kívüli világban kerestem.” Korábban is írt és közölt irodalmi és filozófiai jellegű cikkeket, sőt. Köbvyeket is írt és jelentetett meg, de az igazi Hamvasi életmű, az tehát, ami azt a hagyatékát képezi tulajdonképpen, amit az életében nem is sikerült a kommunista ideológiai terror alatt közölnie, ezt követően jött létre.
Érdekes, hogy Hamvas Béla, a kutatásai során, az asztrológiával is egészen közelről megismerkedett, olyannyira, hogy jó néhány személyi horoszkópot is elkészített és értelmezett, de az általa (is) felfedezett „fekete pontban”, amiben igen is helyesen, a minden „belső” emberi tévképzetnek és eszmei-lelki zavarodottságnak az okozóját felfedezte, és amely minden külső nyomorúságnak és szenvedésnek az okozója is tulajdonképpen, nem volt képes meglátni és megérteni azt a virtuális asztrológiai pontot, amit a modern kori személyi sors-képletekben Lilithnek neveznek. Ír külön az asztrológiáról számtalan helyen, és Baktay Ervinhez hasonlóan, még a bolygóknak és a konstellációknak a spirituális – analogikus jelentését is leírja, de e Lilithet valamiért figyeklmen kívül hagyja és nem azonosítja az általa fekete pontnak nevezett, sátáni váltóponttal, holott még a váltópont elnevezése is találó, hiszen a Lilith maga is egy olyan, az isteni dimenzióban végbemenő metafizika jelenségnek a személyi horoszkópokban is nyilvánvalóan és szükségszerűen megjelenő megfelelője, amelynek során, a Polaritás és a fokozás egyetemes törvénye, a „külső” isteni dimenzióba az abszolútumból kiáramló sérült ideakvantumokat átváltozatja, átalakítja saját ellentétükké. Ez a karma-állapotok létrehozásának a jelensége. Az Ádám Kadmonnak viszont, tehát istennek a megváltásra, vagyis ezeknek a sérült ős-idea kvantumoknak a vissza szerzési – megmentési lehetőségére vonatkozó ember-géniuszának, éppen az a rendeltetése, hogy ezeket a Lilith-jelensége által a saját ellentétükké változtatott ősideákat magába szívva, magához és magába vonzva és vonva, azokkal együtt a kemény fizikai állapotot és ugyancsak kemény visszajelzési lehetőségeket biztosító, fájdalom-képes, és tehát érezni és gondolkozni – észlelni és megkülönböztetni képes, fizikai testtel (is) rendelkező emberi lényekbe inkarnálódjon. És éppen azért, mert így, ebben az állapotban, az isteni létbe való visszajutási ösztönnel, vagyis a boldogság-vággyal különálló és külön nemű személyekbe inkarnálódva, kénytelenné válik a fájdalom-jelzésekre hallgatva, valamennyit a benne levő, de a Lilith nevű objektív jelenség által a visszájára fordított ős idea-kvantumokból (képzeteiből, gondolataiból, érzéseiből) az eredeti pozitív állapotba, de már épre és egészségesre vissza- állítani.
A többi részletet, illetve a megváltási – megváltódási folyamatokra vonatkozó magyarázatokat és értelmezéseket, ami ide vonatkozik, le írtam már korábban, a számtalan általam ezt megelőzően elkészített metafizika és asztrológiai tanulmányban. Most csak azt kívánom leírni végkövetkeztésként, hogy Hamvas Béla nem abban tévedett, hogy az általa írt, végül is: Tarot – Bolond értelmezésben, a Bolondokat eleve magváltottnak született személyekként ismerteti, hanem azt, hogy ez a tévedése, ami miatt én mostanig elégedetlen voltam az ő Bolond-értelmezésével, abból származott, hogy nem sikerült felfedeznie az általa (is!) felfedezett fekete-pont jelenségének az azonosságát, az asztrológiában, illetve a személyi sorsképletekben, ha jól tudom, akkoriban már használatos Lilith-el, vagyis azzal, a Lilithnek nevezendő metafizikai jelenséggel, amelynek az észlelésekor, a zseniális magyar Hiperion azt írta le a számok aritmológiai vizsgálatakor - Az én valamikori nagy döbbenetemre és hitetlenkedésemre  - , hogy két teremtés van, és hogy az első a tökéletes, a második, amit Hamvas nem értett, hogy miért jött létre, hogy miért volt szükség rá, „el van rontva”, tökéletlen. Persze, ő az első Lilith által: az abszolút őssóvárgás általi, hierarchia szempontjából, csakugyan elsőként – folytonosan végbemenő teremtésre gondolhatott, vagyis az örök isteni létezésnek az örök – abszolút létből aló folyamatos megteremtődésére. És a második teremtésre, amelyben a fizikai világegyetem mellett és abban benne, már az ember is létre jön és megjelenik, még hogyha az elején csak hiányos idea-rendszerek formájában: az állatok elő-képeiben is, majd határozottabban is, az állatok utódjaként. Itt most csak annyi kitérőt szeretnék tenni, hogy tudatosítsam: a Darwinizmussal nincs is akkora baj, mint amekkorának feltüntetik, tehát, hogy képtelenség az, hogy ugyebár „véletlenszerűen” alakult volna ki az ember az állatokból (az ember és a majom közös elődjéből). Darwin Károly tudós úr csak azt nem vette észre, és azt nem gondolta volna, hogy az állatok „megjelenése” és kifejlődése, sőt: az azt megelőzően, az anyagcserével működő és a hely- és helyzetváltoztatásra (un, szabad mozgásra képes lények kifejlődésére, létrejövésére alkalmas) őssejtek megjelenése is, is az ember kifejlődést szolgálták. Sőt: a naprendszer és a föld létrejötte is, sőt, még a tejútrendszer kialakulása is, azt szolgálta, hogy ezon belül egy éppen ilyen bolygó megjelenhessen, amelyben a szerves élet megjelenése, illetve, amennyiben máshol jelent meg (Az újabb asztronómiai és biológiai kutatások és feltevések szerint!), akkor itt fejlődhettek ki tehát az anyagcserével működő lények (mikróbák), amelyekből később az állatok, majd a különféle emberek is létre jöhettek. És amelyek ma már, tudatosan is részt vehetnek az egyetemes megváltás nagy műveletében: a bennük levő, és az első: az isteni teremtés folyamán megsérült és megsérülő és a Lilith által az isteni lét zavartalansága megtartása – biztosítása érdekében, a visszájukra változtatott ősideáknak a saját személyükön belüli helyreállításának a nagyon fontos - Egy személyes! - műveletében.
Nos, hadd fejtsem ki már végre itt is, na Hamvas féle, nem egészen teljes és nem egészen reális Arleqinjének a kritikai vizsgálata kapcsán, és annak a következményeként megszületett, végső mondanivalómat, amelyet egyébként, már egy másik tanulmányomnak a végén is kifejtettem. Ti., hogy,amint az a fentebb leírtakból is kitetszik talán, a fájdalom, egy olyan, az (Nem vallásos képzetek szerinti!) Úristen által belénk épített, az épségben való felnövekvésünket - tanulásunkat, majd felnőtt korunk után, a megváltásunkat szolgáló kódrendszer (Élet-Kresz), amely nélkül, nem csak hogy nem lennénk képes a saját megváltásunkat, tehát a külső –természeti környezetünkhöz való idomulásunkat, az azzal, annak a törvényeivel való harmonizációnkat jól – rosszul és valamennyire elérni és beteljesíteni, de
még csak felnőni sem lennénk képesek, mivel gyermekként nem érdekelne az, hogy az ujjaink, vagy a kezünk, vagy a lábunk, vagy a fejünk leszakad. Egyrészt. Másrészt, abból, hogy az Úristen – Az ő nagy bölcsességében…  - hogy a Bolond- eszmefuttatásom végére, egy Bodó Attila féle, szemforgatóan kenetteljes „bolondságot” is írjak, jó példával való elöljárásként végre! – kieszelte és belénk építette a testi fájdalmat, de még az olyan külső benyomásokat is fájdalmassá tette lelkileg, sőt, még szellemileg is a számunkra, amelyek minket az önérzetünkben, illetve a boldogsághoz való eljutási igyekezetünkben sértenek meg, csak és csakis azt lehet kikövetkeztetni, hogy a legértelmesebb emberi alapállás, az amely a kívülről (Tehát fentiekben leírtakat meg nem értők, illetve az arra nem kíváncsiak számára) a legnagyobb őrültségnek fog számítani mindig is: FELNŐTTKÉNT ÖRVENDENI ANNAK, HOGY HA FÁJDALMAS KÜLSŐ BENYOMÁS ÉRI A TESTÜNKET, VALEMYLY TESTRÉSZÜNKET ÉS SZERVÜNKET, de még annak is örvendeni, ha valaki önérzetünkben megbánt, megsért, vagy másképp okoz lelki bánatot nekünk, Sőt, még akkor is, ha anyagi kárt okoz. – Itt és csakis itt, vagyis, hogy erre képesek vagyunk-e, kezdődik a, ma minden misztikus szélhámos által unalomig hangoztatott (Élükön a hitről állítólag nálam sokkal többet tudó Gyergyószentmiklósi Bodó Attilával). „ősbizalomnak”, vagyis ama bizonyos „Istenben való hitnek” a létrejövése. Azt is mondhatnám, hogy elég szomorú az, hogy csak 63 évesen juthattam el ehhez a pofon- egyszerű, de egyesek által, éppen e pofonegyszerűsége miatt elfogadhatatlan és felfoghatatlan, minden élet-elixírnél értékesebb, „drága kincsnek” a felfedezéshez. Azért ilyen későn, mert ezt a pofon-egyszerű dolgot nem képes közölni ma velünk - Mivel, hogy nem volt képes felfedezni! - egyetlen Nobel-díjas materiális tudomány, isteni teológia, misztika- vagy/és mágia-tan és persze, még kevésbé a szuper-okos filozófia sem. De nyilván, nem ezt mondom, mert ha még most is meg engedném magamnak a szomorúság luxusát, ami a Bolondságnak az ránk nézve, istenileg „kötelező” (Liberálisak, lázadjatok! ) vidám optimizmusával szembe helyezkedne. Magyarul: magam alatt vágnám el a fát, amit már nem a bolondság, hanem a hülyeség szellemében követnék el. – Azt, hogy mi a különbség a hülyeség és a bolondság között, nos, azt „Majd máskor mondom el.” (- Hogy a magát magyar Mefisztónak nevező, sátáni költőt se felejtsük ki a Bolond ellenségeinek a panoptikumából.)

V. Végkövetkeztetés és a Hamvas Arlqinjének a kiegészítése:

Abból az elégedetlenségemből indultam ki, hogy a Hamvas Arleqinjét nem csak azért tartottam fikciónak, mert, hogy létezhetetlen az, hogy valaki ekkora, tudósokat és metafizikusokat, filozófusokat – és nem utolsó sorban asztrológusokat megszégyenítő bölcsességgel rendelkezzen már úgymond veleszületetten, amely neki akkora mágikus erőt ad, hogy attól helyből (Ab ovo) erősebb „mint a király, mint a főpap, mint a hadvezér, vagy a halál ás a sors (Lásd a Tarot 10 sz. Ikonja), hanem egy sokkal póriasabb dolog miatt, éspedig azért is, mert a Hamvas bolondjainak, amelyek egytől egyig férfiak ráadásul (Vagyis: nő nem juthat el ezek szerint a bolond megváltotti „erejéig” – Az „erőnek az erejét” itt, a Tabula Smaragdina theleszmája értelmében vetten!) nincs családja, tehát nincsenek gyermekei, és nem kell azokat féltenie a felesége, vagy az esetemben: a volt felesége negatív asztrális – mágikus befolyásaitól.

Nos, az édesanyák mély-tudattalan lelki és szellemi világa zavarának és feszültségeinek alárendelt és kiszolgáltatott gyermekek betegségeire, baleseteire, szélsőséges esetekben azoknak a halálára vonatkozó, problémára is éppen ez és egyedül ez, a „Bolondság Bolondsága” adja meg a pozitív választ és megoldást is! Ez ugyanis az egyetlen és egyedüli megoldás, amely az előbbieket megelőzni képes! Ez a pozitív mágikus erő, ami a Bolondság - bolondságának a gyakorlásából következik. Illetve amire, éppen hogy ez az egyetlen egy és pótolhatatlan és helyettesíthetetlen végső és "mindenható" mágikus megoldás. Tudni illik, hogy nem csak az un. Gyakorló édesanyák, de már a jövendő kismamák is, akik ehhez a minden kincsnél értékesebb spirituális információhoz hozza jutnak, ha van már horoszkópjuk, ha nincsen még, de legalább ezt a „bolond” (Mondom: hülyének, őrültnek tűnő!) lelki alapállást vegyék fel, és ahogy Jézus mondja: „Ővék lesz a mennyek Országa”. Ez egészen biztos, ezt garantálom. A részleteket ée miérteket és ok – okozati összefüggéseket, ebben a videóban magyarázom el:

De figyelem, nagy figyelem:

A TÁRGYI – ANYAGI VALÓSÁG ÁLTAL JELZETT ÉS TÜKRÖZÖTT UN, OBJEKTÍV IGAZSÁGNAK (Tehát, még nagyobb figyelem: nem a karmáink, a karmikus tévképzetein és a természeti egoizmusunk által sugallt szubjektív igazságnak!) A FELFEDÉSÉÉRT, LELEPLEZÉSÉÉRT, FELMUTATÁSÁÉRT ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÉÉRT VALÓ HARCNAK A SZÜKSÉGÉT NEM SEMLEGESÍTHETI, ILLETVE NEM PÓTOLHATJA az amit a fentiekben leírtam. Sőt azt, vagyis az isteni igazságnak a minél teljesebb megtapasztalását és megértését, igen is, szükségessé teszi! Nem lehet azt senkitől elvárni és nem is lehet gyakorlatilag a Bolondság Bolondsága szerinti spirituális alapállást megvalósítani csak úgy vaktában, anélkül, hogy az ember bízhatna abban, hogy a sorsfigyelmezetéseknek lézetik egy felsőbb rendű értelme és ennek az értelemnek a felfogása és hitté válása után pozitív sors-következménye, ami abban áll ésd abban ölt testet szükségpépen, hogy minél jobban megértjük és elfogadjuk – a magunkévá tesszük ezt az isteni igazságot, ezek a durva és fájdalommal is járó figyelmeztetések nem ismétlődnek öncélúan és vaktában, vagyis, mind a számuk, mind az erejük csökkenni fog! Hiszen persze, hogy nem lehet boldog ember az, aki folyamatosan és állandóan csak fájdalmas sors-figyelmeztetésekben és anyagi károkban részesül. Másrészt, ez a magasrendű hit, aminek a következtében, az ember végül is megnyugodhat, mert az élete nem folyamatos krízisből és sorsdrámákból, na meg, szélsőséges esetekben: tragédiákból áll, éppen, hogy az igazságért való harcnak is „az örömében”, az igazságért való harcban való részvételi lehetősége miatt érzett boldogságban „találkozik” a benne levő Isteni szellemmel: A világosság és a szeretet egységével.

Nem létezik, hogy azok, akik a többi tanulmányainkat olvasták, és akik a többi, youtube-re is feltöltött videóinkat látták, ne tudnának ebben sikeresek lenni!

Sikert barátaim! Szeretettel: Szilárd

Hozzászólásokchenyingying20171107

ugg boots
coach outlet
ugg boots
manolo blahnik outlet
dior sunglasses
oakley vault
nike uk
goedkope uggs
air max 90
oakley sunglasses
polo ralph lauren
ralph lauren sale
longchamp outlet online
true religion sale
vibram five fingers
ugg boots
ugg sale
mont blanc ballpoint pens
kate spade outlet
ray ban sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
adidas stan smith shoes
cheap nfl jerseys
michael kors outlet clearance
ugg outlet store
nike outlet 30% off
oakley sunglasses cheap
adidas football boots
louis vuitton handbags
moncler jacket
kate spade sale
nhl jerseys wholesale
hermes birkin bag
jordan shoes
prada handbags
ugg outlet
fitflops sale clearance
christian louboutin outlet
supreme outlet
coach factory outlet
prada outlet online
kate spade outlet
fitflops shoes
giuseppe zanotti sneakers
ugg slippers
fitflops shoes
coach wallets
ugg sale
air max 90
north face canada
uggs outlet
north face clearance
uggs outlet
burberry scarf
moncler jacken
true religion jeans
coach outlet store online
ugg boots clearance
true religion jeans
moncler outlet
oakley sunglasses
nike nfl jerseys
nike nfl jerseys
polo ralph lauren
cheap jordans
moncler dunjacka
burberry canada
uggs clearance
ugg outlet online
ray ban sunglasses
cheap jordan shoes
ralph lauren soldes
ugg australia
d&g sunglasses
nike air max 90 günstig
coach bags
ugg outlet
moncler pas cher
moncler jassen
cheap jordans
kate spade sale
air jordan pas cher
nike air max
longchamp bags
ugg sale
ugg outlet
ugg australia
north face jackets
coach outlet
swarovski crystal
moncler nederland
louis vuitton outlet
uggs classic boots
air jordan retro
moncler schweiz
pandora bracelet
ralph lauren polo
michael kors handbags
coach outlet online
louis vuitton
ugg outlet online
ugg uk
mbt outlet
canada goose outlet
salvatore ferragamo
michael kors outlet 75% off
moncler jackets
ralph lauren polo
red bottom heels
ugg australia boots
north face outlet
ugg outlet
pandora charms
coach outlet
pandora jewelry
north face jakke
doudoune canada goose
ugg canada
canada goose väst
uggs australia
ferragamo shoes
michael kors outlet online
coach outlet
coach outlet online
michael kors uk
ugg boots
superdry clothing
ugg australia
ugg boots uk
ugg boots
polo ralph lauren outlet
oakley sunglasses wholesale
ugg outlet
cheap ray ban sunglasses
true religion jeans
pandora bracelet
michael kors outlet
birkenstock uk
ugg outlet
true religion jeans
juicy couture outlet
christian louboutin outlet
versace glasses
nike factory store
adidas stan smith
moncler outlet
ray ban sunglasses
pandora jewelry
nike blazer
nike huarache shoes
canada goose jackets
prada outlet
coach outlet
pandora charms
kate spade outlet online
tommy hilfiger canada
ralph lauren outlet
canada goose outlet
coach factory outlet online
ugg outlet
ralph lauren
north face jackets
adidas outlet clearance
ralph lauren polo
adidas yeezy
carrera sunglasses
uggs outlet online
cheap oakley sunglasses
nike store uk
louboutin outlet
north face jackets
nike air max
moncler pas cher
coach factory outlet
adidas shoes
nike air huarache
air jordans
oakley sunglasses
ugg boots
cheap ugg boots
salvatore ferragamo outlet
birkenstock sandals
michael kors outlet
cheap ugg boots
ralph lauren outlet
ugg australia
hermes birkin handbags
christian louboutin shoes
ugg outlet store
cheap jordan shoes
ray ban sunglasses
coach factory outlet
armani sunglasses
ugg sale
ugg boots
coach factory online
oakley sunglasses outlet
oakley sunglasses wholesale
nfl jerseys wholesale
red bottoms
coach outlet online
nike factory outlet
soccer jerseys
ugg boots
cheap nhl jerseys
supreme clothing
adidas originals
ugg sale
ugg boots on sale
canada goose canada
polo ralph lauren
nike basketball shoes
beats by dre
north face uk
cheap mlb jerseys
discount nike
ugg boots
ugg boots
michael kors outlet
ugg italia
christian louboutin outlet
north face outlet
hollister clothing
adidas wings
moncler outlet
ray ban sunglasses
pandora charms
polo ralph lauren
doudoune canada goose
ugg boots
manchester united jersey
coach outlet
mulberry bags
coach outlet online 70% off
montblanc pens
christian louboutin outlet
tory burch outlet
cheap snapbacks
the north face outlet
chicago blackhawks jersey
fitflops sale
nike air jordan
polo ralph lauren
ugg boots on sale
kate spade outlet store
rolex watches
køb air max
canada goose outlet
north face outlet
michael kors handbags
under armour clearance
coach factory outlet
nike roshe
coach outlet online
michael kors outlet
cheap jordan shoes
tory burch outlet
ugg boots
nike air max
nike trainers uk
cheap michael kors handbags
polo ralph lauren outlet
ugg boots
adidas originals uk
pandora jewelry
ugg outlet
coach factory outlet online
mlb jerseys
cheap oakley sunglasses
oakley sunglasses cheap
cheap jordans
ray ban sunglasses
ray ban sunglasses
coach outlet 70% off
michael kors outlet store
michael kors outlet
sac longchamp
ralph lauren outlet
longchamp outlet store
air jordan shoes
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
nike outlet store
michael kors outlet
retro jordans
jordan shoes
oakley sunglasses
ugg boots outlet
ugg outlet
cheap ray ban sunglasses
burberry outlet
adidas jeremy scott
moncler outlet
hollister co
christian louboutin uk
tory burch outlet online
ray ban sunglasses outlet
fitflops sandals
oakley vault
longchamp outlet
ugg boots clearance
uggs outlet
michael kors outlet
supra shoes
nike jordans
nike football boots
adidas outlet
coach factory outlet
pandora charms
mlb jerseys
burberry scarves
true religion jeans
uggs sale
ugg australia
polo ralph lauren
michael kors
cheap nba jerseys
moncler jackets
hogan sito ufficiale
nike air force 1
prada glasses
the north face
birkenstock outlet
coach factory outlet
calvin klein underwear
cheap jordan shoes
fitflops sale
michael kors outlet
air max thea
hermes outlet
nike store
canada goose canada
ugg outlet
hermes belt outlet
fitflops shoes
polo ralph lauren outlet
the north face outlet
canada goose clearance
canada goose outlet
ugg boots on sale 65% off
montblanc pen
ray ban sunglasses outlet
uggs clearance
michael kors taschen
supreme shirts
coach outlet
cheap nfl jerseys
ugg schweiz
uggs uk
nike factory store
north face outlet
michael kors handbags
louis vuitton outlet
ugg boots
ugg australia
coach outlet
burberry outlet online
canada goose nederland
christian louboutin shoes
oakley sunglasses
ralph lauren outlet
true religion outlet
ugg outlet
coach factory outlet
new balance shoes
longchamp handbags
cheap nfl jerseys
nike running uk
baseball jerseys
coach outlet
michael kors handbags
nfl jerseys from china
the north face outlet
coach factory outlet
ugg outlet
botas ugg
ray ban uk
adidas shoes
replica watches
mbt outlet
ugg factory outlet
polo ralph lauren outlet
prada outlet
christian louboutin uk
ugg boots
pandora canada
ugg outlet
canada goose sale
cartier glasses
ugg clearance
north face jackets
uggs outlet
nfl jerseys wholesale
ray ban sunglasses
coach outlet online
michael kors outlet clearance
christian louboutin pas cher
converse shoes
ugg boots
ugg slippers
ugg boots sale
coach outlet
ray ban sunglasses
bottes ugg
coach factory outlet
canda goose jackets
chenyingying20171107Bottes Ugg Femme Pas

Bottes Ugg Femme Pas Cher
chaussure basket homme
Michael Kors
Air Jordan Retro Sale
Official Toms Shoes Outlet
scarpe nike
TOMS SHOES OUTLET
Pandora Official Website
pandora jewelry store
Jordan Sneakers For Sale
The official UGG
moncler outlet
Nike Air Damen
ADIDAS NMD SALE ON LINE
toms sale
Timberland Outlet
scarpe hogan outlet
Nike Air Pas Cher
nike schuhe günstig
Nike Air Sneakers
Discount TOMS
air force one pas cher
zapatos de futbol nike
nike air jordan pas cher
retro jordans for cheap
Air max levně
zapatillas running
nike tn pas cher
uggs for women
Toms Outlet Online
Air Max Kopen
reebok running shoes
coach factory outlet online
Boutique Ugg
Moncler Sale
abercrombie and fitch store
Adidas Neo Discount Sale
Yeezy Shoes Discount Marketplace
UGG BOOTS FOR WOMEN
Vans Black Sneakers
Jordan Store
prada outlet
nike joggesko
Air Nike
Yeezy Men
Nike Air 90
nfl store
zapatilla adidas
ugg factory outlet
nike jordan shoes
chaussure Nike homme
Coach Bags On Sale
nike air
nike mercurial soccer cleats
Jordan Schoenen
christian louboutin outlet
nike shoes
billige nike sko
official NHL jerseys
nike sneakers
Cheap Toms Shoes Outlet
Adidas Originals Stan Smith
Doudoune Moncler Site Officiel
religion store
Kobe Shoes Nike
Moncler Outlet Online
Ugg Pas Cher En France
ugg clearance
Canada Goose Womens Coats
new yeezy shoes
pandora beads
Doudoune Moncler Pas Cher
adidas outlet
Uggs For Cheap
toms shoes outlet
Pandora Store Sale
Chaussure Nike Air Max Pas Cher
Nike Air Women
Michael Kors Handbags Discount
pandora outlet store
cheap nike air max
Nike Pas Cher Femme
Soccer Boots Outlet nike
Original Ugg Boots
Yeezy Boost Sale Online
Boty Nike Air
Adidas Superstar Sale Online
Nike Air Huarache For Sale
Cheap Toms Outlet Store
Uggs Pas Cher Soldes
Nike Zapatos
Nike Online Store
Ugg Outlet Online Store
Nike Air Jordan 11
Moncler Jackets Discount Marketplace
ugg store
longchamp bags on sale
new pandora charms
zapatillas nike baratas
Boost Yeezy Sale On Line
uggs outlet
Nike Shox Cheap
Discount Air Max
adidas store
Pandora Store
Hogan Outlet
Descuentos Nike
Ray Ban Sunglasses Online
moncler jacket sale
Air Max Pas Cher
23 IS BACK Store
nike sb stefan janoski
Cheap Michael Kors
Air max dam
Adidas Superstar
Nike Soccer Cleats Boots
Scarpe Air Max
Nike Air Max Cheap
cheap uggs
louboutin heels
Canada Goose Outlet
hogan scontate
fitflops sale uk
nike sportschuhe
Hugo Boss Sale
Negozi Pandora
Doudoune Moncler Femme Pas Cher
Air Max Sneakers
Ray-Ban Official Discounted Site
günstige nike schuhe
Nike Store
Adidas Originals Superstar
huarache sneakers
goedkope nike air max
newest lebron shoes
suivre un envoi
botas de futbol
Adidas Shoes Discount Marketplace
Canada goose dam
new jordan releases
Nike Air Max Goedkoop
chaussures nike pas cher
Ray ban sale online
Ugg boots Sale
Stone Island Outlet
Nike Shoes Sale Store
canada goose jackets on sale
canada goose jacket outlet
Cheap Air Max Trainers
Moncler Outlet Store
Yeezy Black
nike air max running shoes
Pandora Store
Air Max Femme
womens nike air max
Nike Roshe Run Sale
Nike Shoes Discount Marketplace
TOMS OUTLET
vans shoe store
Ugg Pas Cher Femme
converse store
Jordan Shoes Air
Cheap Michael Kors Tote Bag
Michael Kors Outlet
cheap uggs for women
Canada Goose Outlet
Air Max 90
Oakley Sunglasses Cheap
Toms Factory Outlet
Nike Factory Store
TOMS For Sale
Nike Shox discount Sale

ypMs 2017.4.5