A titok titka és a jó hír (evangélium)

Az evangélium eredeti jelentése az hogy "Jó hír". Ezért én nem is szeretem az evangélium helyett a Biblia (Ti. annak a második része, vagyis az állítólagos második szerződés Istennel.) kifejezést használni, hiszen az ószövetség tele és telve van irracionális borzalmakkal, híres vezérek és királyok fertelmes erkölcstelenedéseiről szóló történetekkel, észbontó állítólagos isteni elvárásokkal (Izsák és Ábrahám örült áldozati története, stb.) és más normális ember számára be- és elfogadhatatlan morális tézisekkel, állítólagos hit példákkal, arról nem is beszélve, hogy ezek az ószövetségi hősök mind csak pozitív sugallatokat kapnak, miközben a 23 éves asztrológusi tapasztalatom az, hogy ezek a sugallatok az árnyék-éntől jönnek és általában megváltás ellenes cselekedetekre igyekszik rávenni az áldozatait.Szóval, akár megbántok vele vallásos érzelmű embereket, akár nem, egy pár olyan idézetet kivéve, amely összhangban áll az egyetemes törvényekkel (Pl. Van ideje mindennek, van ideje vetésnek és van ideje aratásnak, van ideje sírásnak és van ideje kacagásnak...), meg a Mózesi intelmeken - javaslatokon (Valamiért tíz parancsolatnak nevezett agykontroll - bedekkeren) kívül, mint 2O és 21 századi magyar gondolkozó több értéket nem találok az un. ószövetséges bibliában, mint egy René Guenon tanulmányban, vagy egy Hamvas esszében pl.
Lássuk csak a titkok titkát, illetve azt, hogy micsoda is az a rendkívüli és ténylegesen jó, sőt: sem azelőtt sem azután annál több valós értékkel rendelkezni nem képes jó hír?

Az kérem szépen, hogy amennyiben az ember megismeri azokat az egyetemes törvényeket,, amelyek a Lilith inverziót elszenvedett ősideák eredeti állapotba való vissza juttatását célzó Jézusi kinyilatkoztatásoknak az alapjánál állnak. és ezek mellé megismeri a saját horoszkópjából kiolvasható karmikus determinációit és azok feloldásához (Az inverzió semlegesítéséhez) vezető képességeket eredményező, gyakorlati életfeladatait, eljuthat oda (A mennyek országába, vagyis a Tarot Bolondja sziklák közötti járását - ösvényét létrehozó sors-erőterébe), hogy mindazt, amit a beavatatlanok kényszerképzetként mint a külső természettel és szociális környezettel szembeni "szükségszerű" vétekként kénytelen megélni (Pl. beavatkozási és irányítási mániát, ostoba és fölösleges, sőt: hosszú távon természetromboláshoz és emberi egészség - károsodáshoz vezető munkát és tevékenységet, ostoba áldozatot, hosszú távon az egyénre károsan ható társadalmi törvényeket - pl. a szabad piac és szabad kereskedelem törvénye - stb.), azt a beavatott, mint belső sorsirányítást élheti meg, illetve, mint belső sorsirányításnak a harmonikus együttélési következményeit élheti meg, anélkül, hogy akár a külső környezetének, akár a közvetlen, vagy közvetett környezetének egy milligrammot is ártana vele. Vagyis, a jó hír az, hogy értelmes áldozat-hozatallal, tehát az önzésről, az önérzeteskedésről, és a hírvágyról, meg a hatalom-vágyról és a kapzsiságról és általában minden öncélú magtartást eredményező karmikus reflexünkről való lemondással, odafigyeléssel és tényleges felelősséggel járó személyi életfeladat-vállalással, igen is, lehetséges a megváltás, vagyis az életünkben való tényleges boldogság és egészség elérése, a boldogulás!