Az un. misztikus tisztánlátók által megjelenített problématika is a Halakhoz és a Neptunuszhoz kötődik

Kozma Szilárd asztrológus

Látnokok és sugallat-hallgatók szellemi és erkölcsi magasrendűségéről, avagy a realitásérzék elvesztésének az okai és következményei

(Adalék a Spirituális Tisztánlátás c. interjú-tanulmányomhoz)

Nem csak magánemberi, de a 22 éves gyakorló asztrológusi tapasztalatom is az, hogy azok a személyek, akik az átlagnál érzékenyebbek, mind a külső benyomásokra, mind a saját szellemi – lelki jelenségeiknek a jelzéseire és reakcióira, azok tehát, akiknek időnként, un. látomásaik vannak, ezek, ahelyett, hogy minél pontosabb és gyakorlatilag is értelmezhető és megvalósítható jelentéstartalmakat keressenek ezekre a szimbolikus figyelmeztetésekre, inkább megtoldják azokat egy-egy kisebb, nagyobb fantázia-adalékkal az általuk „látottakat”. Ahelyett tehát, hogy arra vigyáznának, hogy lehetőleg minél hitelesebb legyen a „közvetítésük”, illetve, minél nagyobb tényleges haszna legyen e képességüknek, ha nem másoknak, akkor legalább saját maguknak. Egyszóval azt tapasztaltam, hogy a rendkívüli érzékenységgel bíró személyek, egyúttal rendkívülien hajlamosak arra, és idő teltével egyre jobban kezdenek érteni ahhoz is, hogy mind önmagukat, mind a környezetüket mesterien ámítsák és becsapják a látomásaikról szóló "tudósításaikkal".
Másfelől, asztrológusként azt is megfigyeltem és megtapasztaltam(!), hogy az ilyen túlvilági információ- befogására érzékeny személyek, általában nehezebb és terheltebb karmikus meghatározottsággal rendelkeznek az átlagnál, és azok a sugallatok, amelyeket ők a „túlvilágról” kapnak, sőt: azok a bizonyos misztikus hangok, amelyeket „belülről” hallanak - A patetikusan megható, pozitív bibliai példákkal ellentétben, amikor a Bibliai hősök ezen hangok hatására nagyszerű tetteket hajtanak végre, illetve korukat meghaladó magas erkölcsi magatartásról tesznek tanúságot (Loth, Noé, József, stb.) - nem mások, mint e „misztikus” személyek horoszkópjából kiolvasható, negatív karmikus programjaiknak – negatív karmikus meghatározódásaiknak – az un. „kihangosításai”.

Ezek a, többnyire valamely vallási személyiségnek (un. „szentnek”) a közléseként „lehallgatott" túlvilági üzenetek (Keresztényeknél: Szűz Mária, Jézus, valamely Angyal, vagy arkangyal, valamely népszerűbb Szent, stb.) általában olyan irracionális tettekre sarkalják a kútfőiket (a „tulajdonosaikat”), amelyek megfelelnek annak a spirituális szempontból téves, vagy hibás mentalitásnak, amely a horoszkópjuk karmikus vizsgálatából is kiolvasható.

Több esetben is találkoztam olyan hangokat halló és misztikus dolgokat látó személyekkel (És nagy figyelem, és még nagyobb vigyázat: gyermekekkel!), akinek ez a misztikus belső hang, vagy az általuk érzékelt külső szellem azt mondta, hogy romboljon szét valamit, ami számára, vagy a családtagjai számára nagyon kedves, vagy nagyon fontos, vagy éppenséggel azt, hogy legyen öngyilkos (Szökjön ki az ablakon, vagy akassza fel magát, stb.), vagy ölje meg a szüleit, vagy a testvéreit. Hozzám nagyon közel álló, metafizikával foglalkozó, komoly barátaim esetében is megtörtént ez egészen konkrétan, de utána a mi, erősebb médiumitással és lelki érzékenységgel rendelkező, nagyobbik lányunkkal is! Az utóbbi esetben, természetesen a Skorpióban, a Rákban, vagy a Halakban vagy minimum a IV., a VIII., vagy a XII. házak valamelyikében álló Lilith is megjelent a horoszkópokban. Még a mi, mindenféle misztifikáció kizárása szempontjából is figyelmesen nevelt, 1O éves (Ma már 16 éves) Medárdánkkal is elbeszélgetett néhanapján két ideje korán (fiatal korban) elhalt, és magukat a nagy szobánk balkon felőli sarkában befészkelő, „ártatlan” személynek a lelke. És ezzel nem is volt semmi baj addig, amíg a volt feleségem 2OO8-as évi családrombolási ámokfutása közepén, a Szilárd és Anna (Így hívták állítólag a kis ártatlanokat) nevű szellemek, arra nem kezdték buzdítani a XII. horoszkópházban álló Mérleggel és a Halakban álló Sárkányfarokkal rendelkező Medárdánkat, akinek a teljesen negatív Marsa, együtt áll az édesanyja Marsával, és akinek négy bolygója áll a Rákban, vagyis, ugyanott, ahol a családromboló édesanyának a VIII. házi Lilithje áll, hogy, szó szerint: „nyírja ki a testvéreit”!

Ilyen „pozitív” megnyilvánulása volt tehát 10 éves korában, az erős médiumi képességekkel rendelkező Medárdának, aki ugyanabban az időben, amikor a volt feleségem (A továbbiakban: Emőke) mind a négy gyermeket az öreg és beteges nagyanyjához akarta az otthonukból hurcolni és az érzelmi és mentális tévelygéseinek megfelelő későbbi hányattatása útjára ragadni, derült égből villámcsapásként, Medárda egy iskolai tornaórán is elájult és estében keményen a padlóba vágta a fejét (Ugyanabban a Segítő Máriának nevezett iskolának a tornateremben egyébként, amelyben délutánonként a karate – edzésekre jár velem együtt, minden erővesztés és más egészségi, vagy energetikai problémák nélkül, rendszeresen!), és ráadásul egy, a karate - technikáknál jóval kevesebb erőfeszítést igénylő, egyszerű kis-tornagyakorlat közben tört rá az erővesztés és vágta fejét a földbe akkora erővel, hogy néhány másodpercre eszméletét vesztette! Teljesen világos tehát, hogy a sorsképlete szerint az anyja spirituális struktúrájához leginkább közel álló, vagyis az anyjával csaknem azonos motívumú spirituális struktúrával rendelkező gyermek, öntudatlanul átvette, a korábban a házasságbontá érdekében állítólag Szűz Máriával tárgyaló - társalkodó Emőkétől, az anyai tudattalan érzés- és képzeletvilágból a gyermekek felé áramló negatív energiákat és impulzusokat, és azokat ilyen gyilkos sugallatok és ilyen halál-közeli élmények formájában „nyilvánította ki” természetszerűen. Szerencsére a gyermekekkel mindvégig pozitív és maximálisan bizalmi - őszinte volt a kapcsolatom, ezért Medárda megmondta, hogy mire akarták rávenni a "szellemek"
Azóta én is tudom, hogy semmilyen, a föld vonzásköréből elmenni (abból felemelkedni) képtelen halott személy lelkének nem szabad helyt adni a lakásunkban, illetve, azt, hogy amennyiben megtelepednek, az feltétlenül azt is jelenti, hogy valamelyik felnőtt családtag, képtelen a karmikus démonait (öröklött negatív szellemi tulajdonságait feloldani) és addig nem szabad az életben egy lépést sem tenni, amíg ez a karmikus felismeréssel és beismeréssel járó feloldás (belső démonoktól való megszabadulás) meg nem történt.

Akkoriban ugyanis, amikor Medárdával ezek megtörténtek, Emőke teljesen irreális fantazmagóriák szerint cselekedett és mindenütt az ő fényes jövőbeni nagy realizációról beszélt (Több helyen leírta és a gyámhatóságnál és külön nekem is elmondta, hogy ő micsoda fantasztikus lehetőségeket és sose látott körülményeket fog teremteni a négy gyermekünknek az egyedül általa elvégezhető gondozásához és neveléséhez, amelyek messze túlszárnyalják azokat a körülményeket, amelyeket én akkoriban biztosítani tudtam a gyermekek számára. Kétségbeejtő, hogy a polgármesteri hivatal szociális iroda-hősei el is hitték ezt neki, és a bíróságnak írt "felelősségteljes" javaslatukban azt is ajánlották, hogy mind a négy gyermeket ítéljék az anyának!), holott az akkor érvényben levő tárgyi realitás szerinti helyzet éppen az volt, hogy ő, az én havi keresetemnek csak az egy harmadát kereste meg havonta, és azt is úgy, hogy reggeltől késő délutánig - Majdnem estig! - hiányzott otthonról, miközben én otthon dolgozom és az asztrológusi munkám közben elláthattam – elláthatom - a gyermekeket is. Vagyis, akkoriban a volt-feleségem örvendhetett, ha azzal a pénzzel, amit ő megkeresett, fent tudta tartani önmagát, és a legkisebb lányunk, Réka ellátásában nem csak a napi gondozás szintjén szorult a nagyanyjára, hanem anyagilag is keményen rá szorult a milicista-özvegyi –luxus! - nyugdíjat kapó nagyanyjára.). Szerencsére hónapokkal és évekkel később sikerült a bíróságon elérni azt, hogy előbb a két nagyobb nagyobb gyermek maradhasson a családi fészekben, majd a harmadik (Turula) is vissza kerülhessen 10 hónapos testi és lelki szenvedés után az eredeti otthonába. Ez itt, ebben a kontextusban csak azért fontos, mert az erős "misztikus intuíció" és médiumi képességekkel rendelkező édesanya éppen, hogy közvetlen életveszélyes helyzetekbe nem hozta a bíróság által elsőre hozza ítélt két kisebb gyermeket, majd miután Turula szerencsésen haza menekülhetett, csak a legkisebbet sikerült telente majdnem folyamatos hűléses állapotban tartania, annyira, hogy a törvényes testvér - testvér és szülő-gyermek láthatások is hónapokat csúsztak emiatt. A fényes anyagi jövő viszont, amit teremteni akart és amiről válás közben olyan meggyőző - lelkesedéssel beszélt a gyáműgyiCsikszeredai polgármesteri hivatalban dolgozó hivatalnokoknak, hogy helyből mind a négy gyermeket hozza akarták ítéltetni, oda jutott mára, hogy még azzal a nevetségesen kevés szülői anyagi hozzájárulással (havi szülői gyermektartási kötelezettséggel) is, amit a bíróság ilyen körülmények között kirótt, szinte egy évvel el van maradva és ő sem látogatta meg hat hónapja már a nálam - az én gondozásomban - levő gyermekeit és ugyanakkor a legkisebb lányunkat, amely nála maradt úgy el rejtette valamiért, hogy én és a nálam levő testvérei nem találkozhattunk vele szintén hat hónapja már.
Persze az ugyancsak erős médiumitással (Dupla víz-karmával!) rendelkező volt feleségemnek azokat az akkoriban kitalált misztikus dumáit, amelyeknek az elődeivel (előzményeivel), én nem találkoztam azelőtt, csak egy-egy ritka nagyotmondásában (Pl. hogy a fantasztikus képességeivel, egyedül ő „mágiázta be” számunkra régi Ladát, amit én egy barátomtól kaptam) össze kell adni, azokkal a hazudozásaival, amiket rólam és a velem maradt gyermekek "alultápláltságáról" leírt a bírósági beadványában, és mindazzal, amit magáról és rendkívüli képességeiről napokon – bocsánat: éjszakákon – keresztül hadovázott korábban egy (Jáki Szilvia nevű) barátnőnknek, beleértve mind a Szűz Máriával való beszélgetéseit, mind az ő nagyszerű jövőben anyagi megvalósításairól és egyéni (Tehát nélkülem realizálandó!) jövőjéről szóló látomásait, és teljesen érthető lesz, hogy mi történt 2OO7 karácsonyától, 2OO8 január végéig, a korábbi években lezajlott Szűz Máriával történt, megható és felemelő beszélgetései hatására, Emőnek az angyali szívében és az elméjében!

És hogy a négy oszlopon álló csarnok, ne maradjon tetődísz nélkül (A torta habcsók nélkül), még az is felötlik az apa-asztrológus fejében, hogy bizony, a szerencsétlen Emőkének ez, a számára túlzottan is igazság-kereső és titok-leleplező Skorpió-férjtől való megszabadulás jelentette (Emőnek a teljesen negatív Uránusza éppen a Skorpióban és a XII. házban áll!) jelentette az ölébe hullt fantasztikus lehetőségnek az elbliccelését, vagyis a Rák és a IV.-házi Karmája által igényelt több gyermekes családanyai életfeladataitól való végső "megszabadulást" is! És ezt, annak ellenére, hogy ismerte ő jól mind a saját sorsképlete motívumrendszerét, mind a Bika-nagyanyám történetét, aki addig neheztelt csendesen a nagyapámra, vagyis addig támadta a férjét tudattalanul, amíg meg nem halt idejekorán végbélrákban. - Tudott Emőke metafizikát jó bőven, csak éppen hogy annak a szkeptikusan érzelgős és nagyokosan ostoba édesanyja által is gerjesztett, exponenciálisan ható karmikus vágyának nem tudott ellenállni, hogy rajtam kívül, más férfiakkal is a szexuális élvezetek gyönyörében részesülhessen és, hogy amiatt, hogy ez a vágya nem teljesüljön, rám, az őt a családdal fogva tartó, férfi-szörnyetegre nehezteljen rejtetten, de folytonosan. És persze, hogy szabad utat vághasson a hazudozási kényszerének és a fantazmagória-gyártási késztetéseinek, amelyeket nem csak, hogy nem élhetett ki mellettem, de még csak nem is kacérkodhatott azokkal. Hogy a mellettem szintén elfojtani kényszerült, de tényleges feloldásra és meghaladásra a családban nem kerülhetett, gyermekekkel szembeni bűnözői hajlamainak és az Oroszláni nagyképűségének és arroganciájának a felszabadítási vágyáról, ami számomra is csak most került teljesen a felszínre, mert azelőtt mindössze kamaszos vadhajtásként találkoztam vele, ne is beszéljek.

Szóval - akárcsak más látnokok és sugallat-hallgatók – azt az „isteni engedélyt”, hogy mindazt a sok őrültséget és aljasságot, amit velünk a végső "szabadulásáig", két éven át elkövetett, szégyen, nem szégyen, de a boldogsága érdekében meg kell tennie, Emő a 2OO7 nyarán, majd a 2OO7 utolsó és 2OO8 első hónapjában, Szűz Máriával történt szentségesen misztikus beszélgetéseiből következtette ki. És persze, azt már a Szűznél valamivel gyakorlatiasabb édesanyjával való titkos szövetkezései közben beszélte meg, a VIII. házban álló Rák Lilithel, és Halak Sárkányfarokkal, valamint Skorpió Ascendenssel (Mind vízjegyek!) rendelkező, volt-feleségem, hogy a Sri Matadzsi szellemével való egyesülésének a hatására, vagyis a Szahadzsa-joga meditációk megvilágosodásai eredményeként létrejött újabb szabadulási vágyát, úgy tudja megvalósítani, ha ellopja az éppen újabb iskola-évet kezdő gyermekeitől, vagyis, a gyermekeit gondozó apjuktól azoknak az Iskola-alapítványon keresztül kapott Magyar Állami ösztöndíját, és a 1O hónapon át felgyűlt állami gyermeksegélyét.
Talán nem lep meg senkit, ha ezek miatt is, a teljes metafizikus tudásommal azon vagyok, hogy a Halas Sárkányfarokkal, a XII. Házban és a Mérlegben álló Lilithel (Ugyancsak rendkívülien érzékeny!), a három Rák-bolygója által erősített Rák nappal, és a Skorpióban álló Ascendenssel rendelkező Medárda, nem csak, hogy ne hazudjon lehetőleg soha senkinek, és főként önmagának nem, de sem belső hang, sem „látomás” útján érkező sugallatokra ne hallgasson soha, hanem mindig is, a tárgyi valóságot mindig figyelembe vevő és azt tiszteletben tartó, józan eszére!
Az édesanyjától tehát ugyancsak erős médiumi képességeket öröklött Medárada na már 16 éves nagylány, aki akkora mint én (174 - 175 cm.) és barna-öves karate sportoló, a velünk élő testvéreivel együtt, és nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ne csak irodalomból és nyelvekből legyenek jó jegyei, hanem matematikából, fizikából és biológiából, egészen pontosan, hogy ezeket a tantárgy-órákon figyeljen maximálisan és értse meg, amit a tanárai tanítanak, illetve amit e tantárgy-könyvekben le van írva, mindamellett, hogy komoly beszélgetéseket folytatunk metafizikáról, és asztrológiáról.
És persze, hogy a nyári vakációban már Hamvas Béla - esszéket olvasott és egész komoly kérdéseket tett fel, amelyek arra utaltak, hogy nagy mértékben megértette az ott leírtakat, annak ellenére, hogy nekem harminc valahány évesen is nehezemre esett az elején azokat megérteni.

Lásd a többi témákban a részletes kifejtéseket és az értekezéseket az:

www.aldottelet.com
www.kozmaszilarad.com
www.asztrologosz.com
www.kozmaszilard.hu - honlapjainkon, honlapjaimon.

És annak történetét, hogy miként és miért lettem végül asztrológus, a következő link alatt:
http://www.scribd.com/szilardk/d/62752670-Kozma-Szilard-Nagy-Puli-Attila...