Vers egy Nőtől, Nőkről, de nem csak Nőknek!

Mi NŐK.

Mi nők szeretünk lenni, csak úgy a létezésnek élni.
Befogadni, várni, érezni, és életre hozni, megalkotni, s megszülni a csodát.

Mi nők szeretünk szeretve lenni, s szerelemben meghalni,
kedvesünkkel egy életre közös útra lépni.

Mi nők szeretünk ölelni, ölünkben érezni, lüktetni,
az érzékek végtelen rejtelmeiben elveszni.

Mi nők nem felejtünk, csak remélünk,
megbocsájtunk és szeretünk.

Mi nők otthont teremtünk,
szépséget és nyugalmat,
melegséget és örömöt adunk.

Simogatunk és bántunk,
Adunk és befogadunk,
Sírunk és nevetünk,
Álmodunk és valóságban élünk.

Meghalunk olykor, de újjászületünk,
Temetünk, de továbblépünk,
Oltalmat, vigaszt, támaszt adunk,
szerelmet remélünk, s a csillagokban hiszünk.

Látni és láttatni akarunk,
érezni és éreztetni, hogy vagyunk,
a színek és illatok birodalmában,
a fények és ízek világában,
a reménység és hit egében,
elrejtőzni, s elfeledni az időt.

S igen, néha lehet, túl sokat, és sokszor
csacsogunk, vitázunk, tévedünk, és vétünk.
S egy megrajzolt, hatalmas rózsaszín felhőben élünk.

De Ti FÉRFIAK, kik megteremtettétek a Világot,
engedjétek, hogy mindezek lehessünk.
Hogy hol?
Mellettetek, veletek, előttetek, mögöttetek,
a karotokban, a lelketekben.
A mindenségben.
Mert nélkületek, nélkülünk csak szürke semmi a VILÁG.

CSÍÍÍÍZ :D:D:D

Címkék:

Hozzászólásokvajon

De vajon a nők miért akarják, hogy a férfiak is nők legyenek? Szerintem, ez a legnagyobb probléma manapság. A nő (a Hold anya) a családból kiebrudalta (ma már pszichológiákkal) a férfit (a kemény Szaturnusz apát). Apukák holdak és nők kell legyenek, könnyen lehet, hogy sokan ezért isznak alkoholt, vagy szívnak füvet.keserű szőlő

http://www.youtube.com/watch?v=KmWE9UBFwtY

hogy addig mit tehetünk?

http://www.youtube.com/watch?v=jJkouI9YJVg

"Alszik a széken a kabát,
szunnyadozik a szakadás,
máma már nem hasad tovább -
aludj el szépen, kis Balázs."Sziasztok!

Szerintem nagy a baj férfiakkal és nőkkel.
Elveszítettük, vagy ellopták a gyökereinket, ugyanakkor folyamatosan rázzák alattunk a földet.
A férfi látszólag előnyt élvez, lásd politika, egyház, profitérdekeltek és nőtlenek.
És ezek mondják meg, hogyan kell élni. :DDD

Pedig nem titok előttünk sem az igazság, mert meg van írva.

Máté Evangyélioma 23. rész

1. Akkor szóla Jézus a sokaságnak és az ő tanítványainak,
2. Mondván: Az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek:
3. Annakokáért a mit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek; de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek. Mert ők mondják, de nem cselekszik.
4. Mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik; de ők az ujjokkal sem akarják azokat illetni.
5. Minden ő dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek: mert megszélesítik az ő homlokszíjjaikat; és megnagyobbítják az ő köntöseik peremét;
6. És szeretik a lakomákon a főhelyet, és a gyülekezetekben az elölűlést.
7. És a piaczokon való köszöntéseket, és hogy az emberek így hívják őket: Mester, Mester!
8. Ti pedig ne hivassátok magatokat Mesternek, mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus; ti pedig mindnyájan testvérek vagytok.
9. Atyátoknak se hívjatok senkit e földön; mert egy a ti Atyátok, a ki a mennyben van.
10. Doktoroknak se hivassátok magatokat, mert egy a ti Doktorotok, a Krisztus.
11. Hanem a ki a nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok.
12. Mert a ki magát felmagasztalja, megaláztatik; és a ki magát megalázza, felmagasztaltatik.
13. De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt; mivelhogy ti nem mentek be, a kik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be.
14. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színből hosszan imádkoztok; ezért annál súlyosabb lesz a ti büntetéstek.
15. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogányt zsidóvá tegyetek; és ha azzá lett, a gyehenna fiává teszitek őt, kétszerte inkább magatoknál.
16. Jaj néktek vak vezérek, a kik ezt mondjátok: Ha valaki a templomra esküszik, semmi az; de ha valaki a templom aranyára esküszik, tartozik az.
17. Bolondok és vakok: mert melyik nagyobb, az arany-é, vagy a templom, a mely szentté teszi az aranyat?
18. És: Ha valaki az oltárra esküszik, semmi az; de ha valaki a rajta levő ajándékra esküszik, tartozik az.
19. Bolondok és vakok: mert melyik nagyobb, az ajándék-é vagy az oltár, a mely szentté teszi az ajándékot?
20. A ki azért az oltárra esküszik, esküszik arra és mindazokra, a mik azon vannak.
21. És a ki a templomra esküszik, esküszik arra és Arra, a ki abban lakozik.
22. És a ki az égre esküszik, esküszik az Isten királyiszékére és arra, ki abban ül.
23. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megdézsmáljátok a mentát, a kaprot és a köményt, és elhagyjátok a mik nehezebbek a törvényben, az ítéletet, az irgalmasságot és a hívséget: pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni.
24. Vak vezérek, a kik megszűritek a szúnyogot, a tevét pedig elnyelitek.
25. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megtisztítjátok a pohárnak és tálnak külsejét, belől pedig rakvák azok ragadománynyal és mértékletlenséggel.
26. Vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár és tál belsejét, hogy külsejük is tiszta legyen.
27. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, a melyek kívülről szépeknek tetszenek, belől pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák.
28. Épen így ti is, kívülről igazaknak látszotok ugyan az emberek előtt, de belől rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel.
29. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert építitek a próféták sírjait és ékesgetitek az igazak síremlékeit.
30. És ezt mondjátok: Ha mi atyáink korában éltünk volna, nem lettünk volna az ő bűntársaik a próféták vérében.
31. Így hát magatok ellen tesztek bizonyságot, hogy fiai vagytok azoknak, a kik megölték a prófétákat.
32. Töltsétek be ti is a ti atyáitoknak mértékét!
33. Kígyók, mérges kígyóknak fajzatai, miképen kerülitek ki a gyehennának büntetését?
34. Annakokáért ímé prófétákat, bölcseket és írástudókat küldök én hozzátok: és azok közül némelyeket megöltök, és megfeszítetek, másokat azok közül a ti zsinagógáitokban megostoroztok és városról-városra üldöztök.
35. Hogy reátok szálljon minden igaz vér, a mely kiömlött a földön, az igaz Ábelnek vérétől Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, a kit a templom és az oltár között megöltetek.
36. Bizony mondom néktek, mindezek reá következnek erre a nemzetségre.
37. Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, a kik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá; és te nem akartad.
38. Ímé, pusztán hagyatik néktek a ti házatok.
39. Mert mondom néktek: Mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, mígnem ezt mondjátok: Áldott, a ki jő az Úrnak nevében!:))))

csodálatos. :)
és igen! ;)