Merkaba - a felemelkedés eszköze

MerKaBa A felemelkedes jarmuve

A Bibliában utalást találunk Ezékiel próféta kapcsán egy olyan jármûre, amivel felemelkedett a mennyekbe. [3] Ez a Mer-Ka-Ba volt.

A Tórában utalás történik egy bizonyos Merkavah-ra (a héber kiejtés szerint), aminek két jelentése van: Az egyik jelentés a „szekér" mint jármû; a másik pedig „Isten Trónja". Amikor e két jelentést összevonjuk, életre kel a fogalom igazi jelentése.

Az antik Egyiptomban ezt az eredeti ôs-mintát Mer-Ka-Ba-nak nevezték. Ez igazából három szó volt, nem egy. A Mer jelentése egy olyan fényjelenségre utalt, ami saját magán belül forog. A Ka jelentése lélek, jelen esetben az emberi lélek. A Ba pedig az emberi testet magát jelölte, de a lélek által birtokolt Valóság felfogást is jelentheti. Tehát az ôsi egyiptomi nyelvben, ez a szó egy olyan forgó fényjelenségre utalt, ami képes volt testet és lelket is eljuttatni egyik világból a másikba.

Egyszer Afrikában néhány órát eltölthettem Credo Mutwa-val, a zulu törzs spirituális vezetôjével. Elmagyarázta nekem, hogy a Merkaba (egy szóban írva) egy zulu szó, ami egy tér / idô / dimenzió jármûvet jelent. Elmondta, hogy a zulu legendák szerint, az egész törzs egy ilyen Merkaba segítségével érkezett a Földre egy másik dimenzióból.

A modern világban is vannak olyan tanítók - én is egyike vagyok ezeknek -, akik segítenek az embereknek, hogy emlékezzenek a Mer-Ka-Ba-ra. Így kezdôdik az a tudatossági folyamat, ami végül eljuttat minket 3 dimenziós világunkból a következô, magasabb dimenzióba, a „felemelkedésnek" nevezett folyamat révén.

A felemelkedés egy olyan folyamat, melyben az emberi test fénnyé alakul át és egy hihetetlen születési folyamaton keresztül átkerül egy új világba. Ennek az eléréséhez arra van szükség, hogy az ember meditációban teljes mértékben egyesítse az elméjét, szívét, fizikai testét és szellemét egy fény mintázatban és túlszárnyalja az evilági emberi korlátokat.

A Mer-Ka-Ba koncepciója, mint a felemelkedés jármûve, nem újkeletû. Nagyon is régi. Mi is valójában a Mer-Ka-Ba? Technikailag egy elektromágneses mezô, aminek a hômérséklete 4 Kelvin-fok (-270 °C) és fôleg a mikrohullámú tartományban található - legalábbis a harmadik dimenzióban - aminek a természete teljesen a geometrián alapszik. Hogy még pontosabb legyek, a „Szent Geometria" az alapja, mivelhogy ez az a geometria, ami a Teremtésen belül minden teremtési mintázatban megtalálható.

A Mer-Ka-Ba mezô hihetetlenül összetett, magában foglalja az öt szabályos testet (platóni testek) és egyéb szent poliédereket. Úgy gondolják, hogy túlnyúlik minden lehetséges dimenzión és párhuzamos univerzumon, és képes megváltoztatni elektromágneses természetét bármire, amire éppen szükség van.

A Mer-Ka-Ba felépítés-tervezete keresztül-kasul megtalálható a természetben, mint például ezen a galaxist ábrázoló fotón.

A Mer-Ka-Ba egyik funkciója - mint azt már említettem -, a test és a lélek egy másik valóságba való szállítása. Ez a funkció azonban - és az egyéb lehetôségeinek a nagy része is - elérhetetlen addig, amíg bizonyos változásokon át nem esik az adott személy. A Mer-Ka-Ba egy, a test körül elhelyezkedô szunnyadó, mûködésképtelen 3 dimenziós geometria hálózat, ami csak a megfelelô pillanatot várja. Amikor a testet elfoglaló léleknek eszébe jut, hogy ez az eszköz létezik, és bizonyos változásokat hajt végre magán, egy hihetetlen átalakulási folyamat veszi kezdetét.

Az ôsidôkben úgy hitték és még héber írásos emlékek [2] is szólnak arról, hogy a Merkavah bekapcsolható bizonyos meditációs alapelvek segítségével. Ez magában foglalja a légzés megváltoztatását, valamint az elmében, a szívben és a fizikai testben végrehajtott változásokat, aminek a segítségével megváltozik az ember Valóság érzékelése. Az én nézôpontomból, ez már maga a „Megvilágosodás" kezdete.

Bár az is világos, hogy a Mer-Ka-Ba-t - a New Age követôk szerint is - más módon is „aktiválni" lehet, nem csak a férfi energiára jellemzô utasításkészlet és a fent említett légzéstechnika segítségével. Teljesen nôi energiákra hagyatkozva is mûködôképessé lehet tenni. Olyan érzelmek igaz megélése, mint a szeretet, hit, igazságosság és együttérzés spontán módon életre keltheti a Mer-Ka-Ba-t. Más szavakkal, egy nagyon tiszta emberi személyiség átválthat egy, a személy körül aktiválódott élô Mer-Ka-Ba mezôvé, még akkor is ha az a személy kezdetben nem tudta, hogy az egyáltalán létezik.

És igen, a Mer-Ka-Ba teljes mértékben élô. Ez egy élô és nem csupán tisza mechanikus energiamezô. Mivel, hogy egy élô mezôrôl van szó, reagál az emberi gondolatokra és érzelmekre, és pont így lehet hozzá csatlakozni. A Mer-Ka-Ba-t irányító „számítógép" nem más, mint maga az emberi elme és a szív. Ez határtalan lehetôséget jelent.

Egy adott pillanatban (nem feltétlenül ebben az életünkben) egyszercsak életre kelhet az ember Mer-Ka-Ba mezeje. Amikor ez megtörténik, egy elektromágneses változás zajlik le, aminek eredményeként egy korong formájú enrgiamezô lép ki egy, a gerinc alján található kis helyrôl és gyorsan nôve eléri a test körül a 8-10 méter átmérôt. Ez a korong, tudományos mérômûszerekkel könnyen kimutatható, és amennyiben hihetünk az Amerikai Légierônek, meg is jeleníthetô a mûholdas radarjaik képernyôjén. Magyarul, a hadsereg nyomon követheti azokat az embereket, akik aktiválták a Mer-Ka-Ba-jukat és végignézheti, hogyan mozognak a Föld felszínén.

Mivel azok száma, akik ezt már megvalósították, eléri a milliós nagyságrendet, egy teljesen hétköznapi látványról beszélünk. A korong alakzat tágulásából származó óriási mágneses mezô-kitörés az, ami figyelmet érdemel. Ez könnyûszerrel láthatatlanná tehetô, amennyiben a Mer-Ka-Ba-ját aktiváló személy ezt úgy kívánja.

A Mer-Ka-Ba tudása nagyon is jól ismert a világ befolyásosabb kormányai számára. Biztos vagyok abban, hogy kormányunk az 1943-as Philadelphia és az 1983-as Montauk kísérletek során a Mer-Ka-Ba-t használták - ahogy ezt tették tudatmódosítás, dimenziók közötti utazás és idôjárás befolyásolási kísérleteik során is.

Függetlenül a kormányok ezirányú ténykedéseitôl, az Anyaföld, az emberiség és mi, mint indivídumok csak nyerhetünk a Mer-Ka-Ba ismerete által. A Mer-Ka-Ba-ra való visszaemlékezés egyre terjed világszerte. Véleményem szerint ez a kibontakozás része a kifejlôdô kozmikus DNS-nek. A Mer-Ka-Ba-ra emlékezni fognak ezekben az idôkben, mert most van itt az ideje az emlékezésnek.

Igenis hiszem azt, amit több ôsi kultúra is hitt, hogy vannak olyan kiemelkedô pillanatai az emberi történelemnek, amikor az emberi értelem nagy ugrásainak lehetünk tanúi, mint ahogy az megtörtént olyan civilizációk esetén mint a sumér kultúra, az egyptomi vagy az Indus-völgyi civilizációk. [3]

Határozottan érzem, hogy ismét elérkeztünk az emberi történelemben egy ilyen nagyszerû pillanathoz, amikor gyönyörû fény veszi körül a Földet és megtörténik az emberi tudatosság újabb nagy ugrása. És barátaim, abban is mélyen hiszek - saját személyes tapasztalatokra támaszkodva -, hogy a Mer-Ka-Ba egy ajtó vagy dimenzió ablak egy magasabb szintû tudatosságba, ami a felemelkedésnek nevezett nagy változás katalizátora lehet.

Zárásként, újra elismétlem: A te saját személyiséged a kulcs a saját felemelkedésedhez. Függetlenül attól, hogy ki vagy ebben a pillanatban, jó vagy rossz, meg tudod változtatni a személyiségedet. Ez olyan mint a fogyás, te irányítod ha képes vagy összpontosítani.

Magadat megváltoztatva, életre kelhet a Mer-Ka-Ba-d. És amint aktivizálódik, minden lehetséges.

Megismétlem, a merkaba ellentétes irányban forgó fénymezôi egy tér-idô gépezetbôl állnak. Mihelyt rájössz hogyan kell ezeket a mezôket aktiválni, a merkabádat fel tudod használni arra, hogy keresztül-kasul utazgass az univerzumban.

A legtöbb földi embernél a merkaba nincs mûködôképes állapotban. Drunvalo állítása szerint kb. 2000 ember él ezen a bolygón, aki aktív merkabával rendelkezik és nagyjából 8000 megvilágosodott mester, akik a földi tudatosság más szintjén foglalnak helyet.

Áldással szeretettel tudatosságunk fejlődése érdekében :)) Merkaba

Címkék:

HozzászólásokHelló:)

Sajnos kérdésedre én nem tudom a választ . Igen egyek vagyunk én is ebben hiszek . Nem létezne indivídum ?? LEhet igen lehet nem :)) És miként segíti az egység látásunkat ?? kérdezed . Nos én csak annyit mondhatok , hogy használom Drunvaló meditációit és életem legfontosabb döntése volt :)))))))) HA szeretnél kérdéseidre választ kapni tőle is megkérdezheted a következő elérhetőségeken
Drunvalo elérhetősége:

Drunvalo, Humicin, Spirit of Maat

http://www.onelotus.net Tisztelettel : MerkabaBocsánat

"Függetlenül a kormányok ezirányú ténykedéseitôl, az Anyaföld, az emberiség és mi, mint indivídumok csak nyerhetünk a Mer-Ka-Ba ismerete által. "

A http://nem2.lapunk.hu oldalon az összes spiri mester azt tanítja, hogy nem létezik indivídum.
Azt mondják, hogy a személyiség fikció. Egyek vagyunk. Sajnálatos módon az Egésztől való elkülönülés képzetében élünk.
Nem bírom felfogni, hogy ez a "jármű" miként segíti az Egységlátásunkat.