Advent- a Fény Ünnepvárásának tanítása II. advent vasárnap

Advent második hete – Mértékletesség – Melkizédek arkangyal

Az ellen erők leginkább az éter/élet testet környékezik meg. Olyan hajlamokat keresnek benne, amelyek a vágyak önző, mértéktelen megnövekedéséhez vezetnek. Az arkangyalok a felelősek az ember éteri testének védelméért, de ebben az időszakban ők távoznak el mellőlünk.
Ezen a héten a mértékletesség az ember fegyvere.

Mértékletesnek kell lenni az étkezésben, a gondolkodásban, a tévézésben és a beszédben, egyszóval mindenben.
Az ellen erők megpróbálnak a beszéden keresztül is megnyilvánulni. Így jöhet létre a hazudozás, a rágalmazás, a durva beszéd és a haszontalan fecsegés. Nagyon ajánlatos ezen a héten többszöri szóböjtöt tartani!
Figyeljünk oda magunkra, mert sokszor próbálnak majd minket veszekedésbe kergetni és szükségtelen érvelésekkel feldühíteni.
Legyünk ebben is mértékletesek. Nem kell mindenáron az igazunkat hajtogatni, és ha úgy érezzük, a másik fél nem akar engedni, kérjük meg a vita felfüggesztésére, hogy most nem tudunk ebben a témában érdemileg nyilatkozni, térjünk rá vissza később. Amint a kísértés eltűnik a dolog is jelentéktelenné lesz.

Ha a tudatosságunkat beszédünkre is kiterjesztjük, megszületik a megfontoltság erénye. Ilyenkor az ember először gondolkodik, aztán beszél.

Cél:
Meg kell tanulnunk követni a magasabb alapelveket és eszményeket a személyes hangulattól és érzelmi állapottól függetlenül.
Hívjuk be ezen a héten a Mértékletesség Lelkét, és Melkizédek segítségével fogadjuk be segítő erejét.

Melkizédekről:
Melkizédek jelentése igazság, a jámborság királya ő, ki egy személyben egyesíti a főpapi és királyi méltóságot. Mellesleg Ő maga az ún. primordiális principium, más néven a mozdulatlan mozgató.
A keresztény Biblia azt mondja róla Jézus az örök főpap, Melkizédek rendje szerint.
Melkizédek, Metatron és Michael irányítása alatt folyik naprendszerünk teljes átformálása.
Ők végzik a szellemi tanítók átprogramozását is, akik teljes téveszméik rabságában élve nem tartják fontosnak azt, hogy a földi értelem kiemelkedjen az anyagi káprázat világából.
Elérkezett hát az idő, hogy a földön lévő Melkizédek Papság egyesüljön a magasabb mennyekből érkező Melkizédek Renddel.

Melkizédek, Arkangyali rangban álló Fénylény, aki segít magunkat Isten szemével látni. Amikor fel kell ébreszteni az emberekben a jót, és megmutatni a MÉRTÉKET, akkor Melkizédek arkangyal Fénytudatának egy részét emberi világunkba küldi.

Fohászok Melkizédek Arkangyalhoz:

"Melkizédek Arkangyal, jöjj és tölts meg engem a

Mértékletesség Lelkével, hogy óvó fénye segítsen utamon."

"Melkizédek Arkangyal, kérlek védd meg éteri testemet

minden támadástól, és vértezz fel engem a Mértékletesség erejével!"

Advent első hete az Igazságosságé Mihály Arkangyal képviseletével.

Pusztai Orsi írásából szemelgettem.

HozzászólásokKöszönöm...

Köszönöm, hogy olvashattam. ....és milyen igaz. Néha nehéz békében élni másokkal, és ön-magunkkal is.
( Főleg ha provokálnak. Nehéz nem "felvenni a kesztyűt." De érdemes mégis megtenni.
További szép napot kívánok.